REKLAMA

100 lat temu Polki wywalczyły prawa wyborcze

Światopodgląd
Data emisji:
2018-11-28 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:24 min.
Udostępnij:

Gościem Agnieszki Lichnerowicz jest prof. Joanna Dufrat z Instytutu historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, która opisuje, jak wyglądała walka kobiet o zyskanie praw wyborczych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dziś świętujemy: nasze przodkinie wywalczyły sobie prawa wyborcze i właśnie porozmawiamy o tym, jak weszły aktywnie do polityki. Państwa gościem jest prof. Joanna Dufrat z Instytutu historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, dzień dobry, dzień dobry. 28 listopada 1918 roku dekretem Józefa Piłsudskiego postanowiono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa, bez różnicy płci oraz że wybierani do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa, posiadający czynne prawa wyborcze i tym co podkreślają wszystkie aktywistki, ale też badaczki jest to, że wywalczyły sobie. To znaczy, że to nie jest tak, że Piłsudski sam, natchniony tym dekretem to wymyślił, tylko to była taka organizacja też lobbingu. Rozwiń »
Przejdziemy do tego, ale chciałbym zacząć od takiego pytania w mur Polska była 1 z pierwszych tutaj w Europie krajów, które kobietom prawo czynne i bierne wyborcze przyznał, dlaczego mam w no właśnie, dlaczego w Polsce na remont te kobiety bez wywalczył sobie prawo szybciej niż np. Brytyjki czy francuski szczególnie w wielkiej Brytanii to walka była niezwykle brutalną lądowały w więzieniach, były bite, bardzo agresywne była reakcja służb i części społeczeństwa.

To jest właśnie pytanie, na którym będą na konferencji dzisiaj pytałam się 1 z dodatkiem brytyjskiej, ponieważ one też mowy o tym, że w systemie bar parlamentarnym kobiety powinny wybierać parlamentarny sposób walki o prawa, a one w pewnym momencie EFG z branży realizują się sufrażystki z 1 strony są postrzegane w tym okresie jako pewien model dochodzenia do praw politycznych, ale jak już nie da składowane dodał, że takie anty model jeśli chodzi o to posądza się tak nie było w Polsce dostały kobiety naprawa dekretem, czyli właściwie jedno, a osobową decyzją Józefa Piłsudskiego, gdy natomiast w krajach, o których mówimy na Zachodzie była to cały proces parlamentarny ucierania poglądów i wtenczas wydają się, że 1 z elementów była obawa tt ruchy polityczne jak liberałowie albo socjaliści, którzy mają wpisane już po dziewiętnastego wieku walka o równouprawnienie to on mi nagle mają wątpliwości czy powinni o to walczyć nie boją się tego konserwatyzmu kobiety, a typuje poczucie, że kobiety są takie poglądy są konserwatywne, że stąd ma tutaj jest ani tez po prostu Europejska właściwość w tym okresie ten sam argument chorych dla 1 strony pobieramy prawa wyborcze kobiet jest rysunek i nie damy to będzie bardziej konta, a tych danych za 1 z tych argumentów takie samo socjaliści pływały jeszcze w okresie przed pierwszą wojną światową też tak tłumaczył w Polsce ma wiara polędwica galicyjska c i liberałowie, że jestem strach czy, jeżeli damy kobietom prawa polityczne to czy one rzeczywiście czy to nie stracimy na tym i to jest do tego jest takie zaskakujące, że to socjalista Piłsudski przeprowadzał w sensie idziemy właśnie wygód tak było, że strach się w nią swoje podstawy, ale ja bym nie miałbym wskazać te środowiska ciemne kciuk, dla których warto zwrócić uwagę, które się właśnie organizowały elementów, które były najważniejsze przed pierwszą wojną światową i przywileje to proces imprez wszystkie środowiska kobiecy wokal mają swoją działkę trochę i próbował walczyć oprawa kobiet w różny sposób no w Galicji i w królestwie polskim przynajmniej ANR na początku dwudziestego wieku to by środowiska socjalistycznej środowiska feministyczne no ale my jesteśmy w rozumieniu, że to był 1 z postulatów w Londynie jest najważniejszy, bo właściwie schron ze środowisk socjalistycznych one uważał, że z bardzo ważny postulat, ale nie jest najważniejszy, że samo przyznanie kobietom praw politycznych niczego niczego nie zmienia zbiorczej bazy zmienić system obalić kapitalizm i wtenczas, gdy kobieta zostanie zdementowana politycznie społecznie kulturowo wywiezienie wystarczy dać praw wyborczych, bo u nas mogą być ubogie tak tak mają możliwość ich realizacji beneficjentami będą tylko kobiety kobiety z wyższych warst w społecznych oraz ekonomii ten spór ta dyskusja bardzo przypomina też dyskusje, których czas słyszymy rozumiem, że może sufrażystki z leczyć te były kobiety związane z bardzo się zyskami liberalnymi stawiały ten cel politycznych prawie za główne nie uznawały to najważniejsze wyrównać wynik nie był jedynym, dlatego że prawa polityczne były, jakby na szczycie była najbardziej kontrowersyjne najbardziej radykalne, dlatego że wiązały się z dopuszczeniem kobiet do władzy i goście na początku dwudziestego wieku jest pełen konsensus społeczny dotyczący różnych innych kwestii emancypacji np. równego dostępu do szkolnictwa, bo widać to jest taka potrzeba, aby o potrzebach praw politycznych nie wydaje się oczywiste Saszy uzurpację natomiast w las sufrażystek, bo to istotne, bo one uznawały, że to jest jak ten pierwszy postulat, ponieważ o nim daje gwarancję, że one będą miały wpły w na legislację, czyli najpier w mamy prawa polityczne jego konsekwencją praw politycznych jest nasz wpły w na cały cały resort jednak program emancypacyjne więc, ale wtenczas, kiedy się pojawi rzeczywiście są takie 2 elementy te są prawa polityczne i myślenie w kategoriach płci jako właśnie bardzo radykalne jako dzielące społeczeństwo w momencie, kiedy społeczeństwo wynosi jedno Czyżby przecież nie ma jeszcze państwa i późno na miesiąc po rozum krew w ofensywie praktycznie tak mówili jak się przyjrzymy się z dużymi organizacjami kobiecymi, jakie były opinie na temat tych postulowanych 2 zjazdy w 19051907 roku na tych zjazdach od kobiety podkreślają było z wyjątkowo dużo mężczyzn byli tam empory prezentacji wszystkich partii politycznych, które miały wpisane do równouprawnienia, czyli socjaliści liberałowie, a narodowcy nie, ponieważ oni chyba jedyna jedyna partia polityczna jedyne ugrupowanie, które otwarcie mówił, że nie i to jest jest ciekawe w ogóle był przeciwnikiem, a jakikolwiek armeński rozbieg, ale od aktywności tez politycznej mówiono, że kobietom jest świadomość polityczna potrzebną na sam się realizować przede wszystkim jako matki żony, ale też aktywności społecznej wszystko co odciąga kobiety od rodziny i domów realny jest złe i to jest 1 z powodu, dla którego Dębskiego tak, gdy się, że coś w tym jest, że od po około 1908 roku duża część kobiet odchodzi od obozu Narodowego, ponieważ już w momencie, kiedy są inne możliwości wyrażenia na praw i walki oto one imprezową za ciasna brama obozu Narodowego jest obóz Narodowy mówił od od razu, że nie otrzymam taką, a takie w czasie rewolucji 1905 roku takie spotkanie, w którym był Zygmunt Balicki 1 z liderów i rzeczywiście tam doszło kraj do skandalu układy to sam pan, że kobiety musiały nie na sali na dziś galerie siedzieć już feministki z polną kociewską leśnych uznał za obrażające jest w momencie, kiedy on podział, by wizy Zygmunt Balicki zapowiedział to nas, że kobieta powinna mieć tylko świadomość jak matka żona Polka, ale nie świadomość polityczną uznają za obraźliwy wyszła natomiast dużo bardziej etycznie liczono chyba na to, że obóz Narodowy poprzez tego typu postulaty, a socjaliści natomiast z socjalistami było tak rzeczywiście my wiemy, że socjaliści to popierali, ale wiemy też, że nie popierali w praktyce w czasie między 1900 czwarta 1907 rokiem szyderczo, że rewolucyjnym wahali ofiarę na treningach toczy się wielka dyskusja, ponieważ nad zmianą systemu wyborczego do parlamentu austriackiego w Wiedniu niż wtenczas się okazuje, że socjaliści typ polskiej Austriacy, ale większość tych brytyjscy socjaliści nie byli zwolennikami walki oprawa kobiet w tym momencie, że nie są wolne i oni tam wyraźnie mówią to znaczy są po pierwsze, przeciwni jakiemukolwiek próbom organizm sam organizacji kobiet poza systemem socjalistycznym partyjnym, a z drugiej strony nie, ponieważ próbowano pokazać, że to jest najpierw trzeba walczyć o prawa i mężczyzn oprawa kobiet kiedyś tam, ale one wiedziały, że nie wiadomo, kiedy prawda zresztą wiele zawdzięczają też mamy w 1917 roku ani m. in. socjaliści nie uwzględniali swym projekcie, a więc nagle się okazało, że 17 roku też jeszcze kobiety nie zasługiwałem na pierwszy rząd Daszyńskiego już te kwestie podnosił w Nordei to jest to to jest właśnie ciekawe, ponieważ nie wiem czy to jest może decyzja samego do chińskiego wzrostu tego nie wiemy on uczestniczy w tych debatach w tych debatach, ale on mówi też kobieto masz możesz włączyć do ruchu socjalistycznego i w ramach tego systemu socjalistycznego, o czym mówi to co wszyscy socjaliści liberałowie mówią tak samo czy środowiska liberalne są bardzo słabe i na wszystkie swoje postępowe idee łączą z odzyskaniem niepodległości są tak naprawdę teraz ta sama opowieść, ale ERM i była wojna wybuchła wojna UAM tragiczny paradoks, bo po dwudziestym 19 wieku dla kobiet wojna jest taki, że jest dla dają im szansę wejść w społeczeństwo jak właśnie ta pierwsza wojna światowa wpłynęła na samoorganizacji kobiet i jaki był efekt też praw wyborczych to znaczy tego, że kobiety te prawa wywalczyła o tym, porozmawiamy w drugiej części rozmowy prof. Joanna dół strat jest państwa, zwłaszcza atak na dno, a światu podgląd itp jeszcze w oczach naszych odbywa się proces gwałtownej przebudowy świata żyjemy w okresie stałej ewolucji, która dokonywała się często pod pozornie najbardziej atrakcyjnymi hasłami tak czy inne zawołanie idą swoją drogą organiczne wstrząsy i przemiany swoją walą się dawne pojęcia dawna moralność dawne obyczaje ulegają zupełnemu przeobrażeniu zmienia stosunek do małżeństwa i do miłości do dzieci i do wychowywania zmienia się savoir-vivre i tryb życia przeciętnych nawet ludzi przypomną dziś fragmenty tekstu ma Ireny Krzywickiej Zmierzch cywilizacji męski 3006 . roku, dlatego że wydają się on niezwykle aktualne to znaczy wyobrażam sobie powstanie takiego tekstu dzisiaj i to chyba jest też niezwykle uderzający dziś w 100 lat po tym, jak dekretem Piłsudskiego kobiety w Polsce uzyskały bierne i czynne prawo wyborcze, ale tak jak mówiłyśmy tutaj to nie jest będzie on sobie wywalczyłem w państwo gościmy co czas prof. Jaume duch rac Instytutu historycznego Uniwersytetu wrocławskiego opowiada pani o tym jak były różne nie jaki były różne ruchy kobiece feministyczne i też, jaka była reakcją największych partii czy największy środowisk politycznych na te hasła feministyczne hasła sufrażystek no ale trzeba podkreślić, że pierwsza wojna była kluczowa i ten moment rewolucji, o którym też mówi Krzywicka nadziewali się, jaki świat Polska się na nowo budowała ich rozumiem, że to było też kluczowe, dlatego że udało się to prawo wyborcze z uchwalić przeforsowana kobiecy Bóg, by pierwsza wojna była rzeczywiście doświadczeniem bardzo bardzo trudnym, bo to jest doświadczenie emancypacji, ale straszliwie trudnych warunkach, a jednocześnie to żona sobie poradziły bez mężczyzn powodowało, że one miały to w krótkim momentalnie poczucie sprawczości to zmiany moim zdaniem, jaką widać je dać wpływ wojny na te postawy właśnie życie w Rzymie środowisko ziemiańskiej przy konserwatywnym jeszcze przed wojną w toń one są otwarte na ten postulat, ale tez problem czy to ma być on być powszechne prawo wyborcze czy jakiś cenzus majątkowy są drzwi do bogatych tak albo otwarty bardziej na udział kobiet w samorządach, ponieważ to najbardziej przypomina to gospodarstwo domowe ani polityka pojawiłem się, ale pojawiają się takie menu takie myśli, że może to jest niezłe hasło, ale kobiety nie są gotowe nie potrzebują jeszcze potrzebują lat imamy w końcu w grudniu 1916 roku odbyła się pierwsza albo w ogóle drugi lepszy lub bardzo krótkim terminie odbyły się 2 zjazdy Ziemianek i ten zjazd w grudniu z szesnastego roku kończy się przyjęciem postulaty to właśnie w takiej formie żony żądają czynnego i prawa i czy biernego prawa wyborczego i to właśnie widać, bo środowiska i aktów rasistowskiej nawet socjalistyczne, ale organizacja bojowa w ale nie zrezygnowały z tego z tego postulatu onego tylko wyciszyłem na czas wojny, bo wiadomo takie tak pokazywał dziewiętnasty wiek tak pokazywała ten okres wojny kobiety się zaktywizował głównie w druku patriotycznym ani nie socjalistycznymi stricte politycznym i rzeczywiście mam wyciszoną w czasie wojny, ale jednocześnie mamy ten cel emancypacyjne prosty organizacja kobieca, który jest bardzo kobieca i z takim z taką z takim uzasadnieniem, że Żydzi będą tam jacyś mężczyźni to ta w tej organizacji kobiecej będzie się otwierał potwora hierarchia społeczna czy będzie 1 mężczyzna na czele i będzie mówił w tym co mają robić chodzi o to, żeby one się same nauczyły, że one nie potrzebują tej kontroli, ale to było ściśle związane z walką patriotyczną albo nieudolne ruchy niepodległościowe związane z Józefem Piłsudskim, jeżeli jest polityk, który w 1918 roku ma coś osobiście jako kobietę do zawdzięczenia to też Józef Piłsudski na czym samo się nie zrobiło, jeżeli mamy z trzynastego roku jak pierwsza kadrowa wkracza do Królestwa polskiego i właściwie jedyny dźwięk, jaki legioniści słyszą przez Strzelce to jest taki zamykanych okiennic i nie idź i Furtek, a później mamy jednak to opinia niepodległościową w Galicji np. Basi wykorzystywano, by mógł być stroną mężczyzn tak tak to robił kobiety w wiek popatrzymy sobie na broszurę w 191617 kotów większość tych broszur takich niepodległościowych EMC traktowanych jako takie mrzonki materiały instruktażowe dla różnego rodzaju agitatorów nauczycieli, którzy mieli nabyć tłumaczy, że ta Polska będzie polską ludową będzie sprawili, że nie będzie pierwszą Rzeczpospolitą to jest autorski są autorstwa kobiet, ponieważ ktoś tu musiał ktoś to musiało robić od wysyłania i zrobienia on sam z życia tak wysłania książek Legia dla legionistów spal wsparcia czy PIT, bo one robiły absolutnie po Polsce inaczej na Zachodzie nie mam takiego frontu domowego w postaci kobiety skręcający w bomby, bo nigdy nie wiadomo czy te pociski one by skręcał dla polskich żołnierzy to dla nich już austriackiej, a tym Polski ruch kobiecy piłsudczykowskiej był bardzo silnie nastawione na taką, żeby to robić dla polskich żołnierzy one nawet nie problem, bo nie chciały w zakładach zakładanych przez siebie punktach opiekuńczą kończy dla legionistów leczyć żołnierzy austriackich dzwonek miał ten element patriotyzmu jest on się nie tylko poradziły sobie, ale jest też potrafił wyjść z domu potrafił coś ze sobą zrobić psują taką wydają się, że później ta ma takie rozbudowanie spotyka na piętnastym biegu niespotykana potem pod drugiej wojnie światowej tych mamy ogromne masowe ruchy kobiece organizacje 78  000 narodowa organizacja kobiet związek pracować deski kobiet piłsudczykowskiej liczy od 30 do 50  300 konsekwencja znaczy kobiety się nauczyły, że można razem coś zrobić i że to im daje spać, a doświadczenie z innej wojen jest również takie że, gdy wojna się kończą mężczyźni wracają z frontu dojeżdżali do domu, a chcieliby ten świat takim, jakim go znali sprzed wojny rozwiąże to również można było obserwować w drugiej RP i rzeczywiście Piłsudski w jakim sensie, bo jest strażnikiem 333 w tym kogo kobiety walczące o te prawa liczyły stosy Piłsudski te prawa przyznał i jak sobie tak popatrzymy w kontekście tego dwudziestolecia to one tylko tak teraz jakoś nie podkreślały przynajmniej do pewnego momentu mamy 1 wypowiedź Józefa Piłsudskiego w 1928 roku, w którym on, w którym on powiedział, że jest dumny, że to jego ręka podpisała ten dekret i to wszystko natomiast w momencie ich po śmierci Piłsudskiego mamy koincydencji takich 3 wydarzeń po pierwsze, taśmie śmierci Piłsudskiego wczesnym piątym roku po drugie, 2 miesiące podejrzewa się w maju pop krew zostaje w maju 1000 czterdziestego piątego roku obóz piłsudczykowskiej przygotowuje ordynację wyborczą i pierwsze trojgu odsuwa kobiety odsuwa on się zaczynają buntować spotykają się w Bazylei łamać odsuwa to znaczy, że woli no tak do tych to jest ordynacja anty anty demokratyczna Tang obok połowy praktycznie zmniejsza się i liczbę zasiadających w parlamencie i Senacie, ale tam Ełk kryterium wyboru choćby do takich Alco komisji, które potem mają wskazywać posłów o kandydatów na posłów jest np. z za za zasiadanie w zarządach spółek jest taki bez smyczy podzieli dniem korporacje i rzemieślniczych no może nawet dyrektorzy mogli tak robić rady Adwokackiej kobiet tam w ogóle nie było, a Bekisz różnych korporacji zawodowej albo ich tam nie było albo były w takim po prostu małym procencie, że nie będzie Niemiec nie widział widział, że nie będą miały wpływu jest ono wiedziały, że jeżeli utrzyma się ten projekt nie ma szans to żadna kobieta nie będzie w parlamencie spotkały się z Walerym Sławkiem w jak ta rozmowa odwołać do przyszłości, ale dał mu też możliwość wyjścia z sytuacji wystarczyłoby, żeby w złotych z aglomeracji skazanych różnych korporacji np. niższe dołączył do nich np. organizacje społeczne, bo tam kobiety było obecne nie zarządzały i to jest, by pozwalało włączyć kobiety do tych rad, które wyznaczają kandydatów na posłów to się nie udało nam dostały pewne ograniczenia, że na największych okręgach wyborczych może być co on maksymalnie 5 kobiet w wybranych, ale dla nich to było ewidentne, że mamy 58 posłanek w roku 1919 w Niemczu uznają to za sukces, ale tak w perspektywie końca dwudziestolecia to się ukazywał kurs odbyła je w 1930 największym okresie mamy 22 posła, a potem, a potem mamy tych posłanek 6, ale z tego są 3 z nominacji Senatorskiej, a w 1930 ósmy ostatnie z 1 posłanka z wyborów powszechnych jest senator kij i 22 z nominacji na to była porażka, bo takie poczucie, że coś się znajdzie i wtenczas się nagle zaczyna przypominać, że Piłsudski był to Piłsudski zrodził te prawa dla kobiety i jak go zabrakło to jego auto jego współpracownicy próbowali próbują kobiet z tych praw podpalić stos ulec, która ma nadzieję będzie inspirujące dla nas dziś kogo pani szczególnie przypomniał to będzie wybór subiektywny też, tuląc zwracać uwagę często przy Her Story 3 przy takim opowiadaniu historii społecznej to zdarza mi ni liderzy są najważniejsze no ale łatwiej będzie nasza pamięć, że rząd czasem łatwiej nam tam też konkretne osoby kogo OJ, jak ktoś nie zna to Jerzy ja bym Zofia Marczewska, dlatego że jest się z nami archiwum z nami wspomnieniami wydaje mi się osobą czekała na różnych płaszczyznach, a jest działaczką polityczną jest pierwszą posłanką potem FEV zasiada w sejmie, ale w takt socjalistą, ale w w sejmie w latach 153035 jest przedstawicielką tzw. radykalnej inteligencji do 1918 roku gościem snuje wizje jak Polska powstanie będzie tą polską szklanych domów i demokratyczną później Ełk staje przed wyborem po poparcia dla innych zamachu majowego Józefa Piłsudskiego robi to z bólem, ale po, ale robi to, ale później próbuje sobie jakoś z tym radzić i MF próbuje być taką wewnętrzną opozycją w ramach obozu piłsudczykowskiego on to się słabo udaje poza tym jest też po nie pos nie jest posłanką niepokorną, kiedy w 1921 roku, a trzeba głosować nad sylwetką nową konstytucją to klub Pepeesu PSL parlamentarny PiS w wykazie głową zgodnie z z procedurami klubowymi nie głosować zatem konstytucja ona głosuje uznaje, że Polsat 2001 . roku potrzebna jest stabilizacja i konstytucja da Polakom to stabilizacja liczby i jest 1 z 2 osób obok Juliana Smulikowskiego, który właściwie taką mordę race się nie wykazuje, kiedy w 1935 roku to sama Zofia Moraczewski jest członkinią obozu piłsudczykowskiego i obóz piłsudczykowskiej próbuje przeforsować ordynację wyborczą, która ogranicza i prawa opozycji prawa kobiet one jedno znowu do 2 posłów, który głosuje przeciwko tej od dna w swoim logo kolejne osoby o innych sufrażystki albo morze osłów raz Cafe porozmawiamy też jutro będą tutaj autorzy filmu siła kciuki za gośćmi światopoglądowo na koniec i tak już krótko, bo muszę zapytać ością panią zapytać co zmieniło przyznanie praw wyborczych kobietom naturalnie zmieniło wszystko dużo, bo obok kobiety mogły startować mogą głosować, ale zmieniła scenę polityczną tezę, że to pytanie co kobiety wnoszą do polityki to pytanie w ogóle ma sens pytanie ma sens, kiedy koniec potrafią odpowiedzieć miast myśli ciągle jakoś tak UPO posługujemy co to tak optymistycznie, że brzmi, ale ja motywem jest mi łatwiej, że 20 lat drugiej Rzeczpospolitej to jest taki dobry okres podsumowań i te kobiety robiły te podsumowania wycenę nie musi niczego wymyślać on miał poczucie porażki rów, a jej największą porażką, bo to, że nie udało się zaktywizować kobiety, że ciągle one mówiły mężczyźni też się polityką interesem, a tylko kobiety są dumne z tego się tym chwalą, że nie, że tego nie robią nie udało im się przełamać zasadę, że kobiety głosują częściej na mężczyzn niż na kobietę, ale nie udało im się i ta ciągle istnieje taka myśl to jest taka myśl czasy ciągnie od początku dwudziestego wieku porozumieć ponad podziałami politycznymi mamy tylko współpraca pozwanych tu w sejmie ustawodawczym później już niema absolutnie one wchodzą te FT podziały partyjne, ale zespół sławnych zasadniczo są dumne Targ i Ham zgodził pani z tym, że bardzo wiele z tych dyskusji, które one prowadziły od tych walk bardziej nawet, które one prowadziły prowadzimy do dziś nie mam rąk wrażenie, że uda to tylko nie ma nie tylko moje billboardy z 11 prawie ciągle te same tematy i te same dżumy cholerą są już nadaje się po to, by wraz z mitem, że o prawach wyborczych rozmywa się nie rozmawiano, ponieważ od momentu nadania do momentu pierwszego z pierwszych wyborów zdobył niecałe 2 miesiące to nie był czas, żeby o tym, dyskutować robot zrobi, więc nie dyskutowano, ale i w Abchazji jest inspirująca rano jest inspirująca, ale też jest taka w długim trwaniu mieli szansy jest to tak do końca świętować wciągu lata festyn z tyłu 100 lat miałbym wątpliwości, że one byłyby pod miał poczucie, że jest na świętowanie także odtwarzamy to samo, ale 09 organizowały no w Donbasie hitem jest szukam stulecie najpewniej one były dumne ze swoich posłanek trzeba policzyć także trochę potrafiły być bardzo krytyczny wobec własnych obozów politycznych nawet, występując w sejmie co dzisiaj trudno mi nie chodzi tylko kobiety sobie wyobrazić 100 lat temu dekretem Pol Polki uzyskały prawo biernej czynne prof. Jana Gdów straty z Instytutu historycznego Uniwersytetu wrocławskiego, bo państwo gościom bardzo dziękuję bardzo dziękuję za proste rozmowy z Małgorzatą Wólczyńską przygotowałyśmy program realizował go Adam Szulc informacja będzie jeszcze więcej
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA