REKLAMA

Dlaczego COP24 jest w Katowicach? Bo nikt inny nie chciał go zorganizować

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-11-28 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
00:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Słuchamy Radia TOK FM, wieczór Radia TOK FM, jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik. W naszym studiu Urszula Stefanowicz, Koalicja klimatyczna, Polski klub ekologiczny, okręg Mazowiecki, tak, dzień dobry, dobry wieczór nawet. Pani obserwuje, jak policzyłem chyba już od 10 lat szczyty klimatyczne? Rozwiń »
No już prawie, bo zaczęłam w Poznaniu, mój pierwszy szczyt to był w 2008 roku

Ten startujący teraz 2 grudnia w toku, których szczyt klimatyczny jest w kolejności 

To jest 24. szczyt klimatyczny 

24., a w Polsce trzeci, trzeci tak, ale byliśmy już wcześniej prezydencją raz tylko wtedy odbywał się ten szczyt w Bonn

Ale gdyby ktoś chciał dowiedzieć się czegoś więcej o historii początkach i powodzi organizm powodzie, dla którego się organizuje takie szczyty to od razu trafią na początku na pierwszym najtrudniejsza rzecz mianowicie konferencja stron konwencji ramowej konferencja partii trafia na takie tłumaczenia, które absolutnie nikomu nie pomagają zrozumieć wszyscy w takim razie zostają na tym skrócie co tak, gdyby można głosić właśnie wytłumaczenie cóż za skomplikowana nazwa co oznacza

Spróbuje wyjaśnić ramowa konwencja narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu to jest pełna prawidłowa nazwa od angielskiej nazwy już Night and Nations Framework Convention on Climate Change, w skrócie UNFCCC, że na pewno można będzie chciał usłyszeć w trakcie kopuł dlatego też skróty a jakby tutaj przekazuje naszym słuchaczom to była 1 z 3 konwencji przyjęty na szczycie ziemi żyją we, czyli 91992 roku walczyli już dawno temu 2 pozostałe dotyczyły ochrony bioróżnorodności zwalczania pustynnienia

A ta pierwsza przy przyjęta wtedy w Rio bardzo dawno to była konwencja czy jako złom po porozumienie wszystkich krajów, które są w ONZ?

To jest ramowa konwencja narodów Zjednoczonych ona weszła w życie po dziewięćdziesiątym czwartym roku, choć została przyjęta w dziewięćdziesiątym drugim i w tej chwili raty i ratyfikowana jest przez 6197 krajów, czyli przez praktycznie większość krajów zrzeszonych w ramach ONZ zatrzymają się na chwilę, aby przenieść w czasie na początek lat dziewięćdziesiątych do Rio w największym skrócie to co tam co do czego się mówiła po dogadały państwa, a największym skrócie dogadały się co do tego, że chcą ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym zmianom musimy sobie uświadomić, że to było to, że to było bardzo ogólne postanowienie taka decyzja o coś na zasadzie klimatycznej międzynarodowej konstytucji w 2 tam nie było szczegółowych wytycznych i politycy od razu zdawali sobie z tego sprawę dlatego od razu zaczęli pracować nad tymi szczegółami, ale i pracowali nad nimi dość długo, bo protokół z Kioto przyjęto 1997 roku o udzielenie od 1002. 1007 . jak rozumiem próbowano wypracować jakiś kompromis pomiędzy tymi krajami tak, a pierwszy szczyt klimatyczny kopie 1 odbył się w Berlinie w 1995 roku głównym przy okazji wytłumaczy, że koksztys skrót od Conference off do partii, czyli po polsku oraz konferencja stron w udzieli stron konwencji, która została przyjęta w Rio wspaniale to teraz pytanie następujące wyobraźmy sobie jednak w tym, gdzie te lata dziewięćdziesiąte świadomości rządzących w tych krajach czy członków ONZ-etu, ale co do tego co się dzieje z naszym klimatem, jaka była wtedy co twierdzą, że teraz media o tym, mówią, ale wtedy jak rozumiem też drużba o wiele mniejsza niż co, bo co wg tych ludzi było największym zagrożeniem, a może powinnam coś cofnąć się jeszcze dalej w przeszłość, dlatego że do tej świadomości dochodzono bardzo długo, że pierwsze hipotezy na temat wpływu działalności człowieka na klimat upowszechniał się w latach 67 i siedemdziesiątych ubiegłego wieku w momencie, kiedy ta świadomość, iż urosła to 2 agendy ONZ tu światowa organizacja meteorologiczna i program środowiskowy ONZ wspólnie utworzyły międzyrządowy zespół ds. zmian klimatu, czyli IT z misji, o którego raporcie pragnie słuchacze niedawno słyszeli tym ostatnim a, a PiS istnieje od otrzymało takie zadanie właśnie zebrania i podsumowania całej dostępnej w danym czasie wiedzy to był rok 1988, a ja i bliskich i zaczęło prace nad swoim pierwszym raportem w zainspirował ludzi czy wyniki tych poszukują byłej pani inspirowały właśnie na szczycie ziemi, a tych, którzy się tam spotkali polityków do przyjęcia tej konwencji to de facto importu zostało zamówione to badanie, żeby można było wypracować treść tej konwencji przyjąć jakieś regulacje w tym zakresie, a nie byli świadomi tego, że globalne ocieplenie postępuje w takim tempie, a w nie byli świadomi tego, że postępuje w takim tempie jak teraz, aczkolwiek wtedy też pierwszy przewodnicząca PiS wisi od razu po przejęciu obowiązków podkreślał, że powinniśmy podjąć działania bez zwłoki jest niesamowite, że to tyle czasu minęło tak tak mija bardzo dużo czasu jakby bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, dlaczego te negocjacje tyle trwającą nie mogą się raz zgodzić na treści później realizować i wiele tego typu pytania, ale musimy sobie uświadomić, że wielu, a właściwie większości obszarów prawa Międzynarodowego ono jest ciągle modyfikowane poprawiane uzupełniane tak jest w handlu tak jest też w innych obszarach to jest ciągła praca nad tym w jaki sposób w danym obszarze państwa powinny ze sobą współpracować i każde kolejne przybliżenia, jakby AM tworzą nowe regulacje nowe możliwości wiemy coraz więcej i do tego te przepisy muszą być dostosowywane musimy sobie uświadomić, że konwencja to przyjęta w tym 9 druga drugim roku to były takie podstawy bardzo ogólne tak jak mówiłam o tym, konstytucja klimatyczna, a jednak wtedy historia krewnym i dotąd, choć punkt przełomowy i to jest protokół z Kioto tak tak na początku były takie założenia że, ponieważ wiemy o, o ile powinniśmy ograniczyć emisje, bo raporty, by PiS jest niczyj nauka nam to pokazuje to odgórnie musimy podzielić się mniej więcej sprawiedliwie pomiędzy krajem, kto co może zrobić może i na tej zasadzie później realizować te obowiązki na tej zasadzie miał się opierać protokół z Kioto natomiast oczywiście on był pierwszym takim rozwiązaniem pierwszą taką ustawą klimatyczną do wdrażania i miał swoje wady w Elblągu wrze sprawili, ale to w jaki to sprawiedliwy to większe państwa, więc ograniczają bogatszy więc, jaki macie tu to było w stosunku do oceniane w stosunku do stanu gospodarki wielkości emisji kraje rozwijające się wtedy w ogóle nie miały zobowiązań zobowiązania miały tylko kraje tzw. aneksu pierwszego, czyli kraje rozwinięte, a to ciekawe, a które kraje rozwijające się podpisały porozumienie i one uczestniczyły jeszcze części jego elementów, a i wtedy też już była mowa o finansowaniu nie od początku była mowa o działania hut adaptacyjnych ten temat stopniowo się wzmacniał teraz mówimy już o tym, bardzo dużo, a co to są działania adaptacyjne to jest dostosowywanie się do zachodzących zmian na początku wydawało się, że ograniczymy emisję, a na czas i wszystko będzie w porządku, a to bodajże jak taki moment ludzie wierzyli w to, że zdoła przypuszczam, że tak jej na jaw wtedy uda się zamieszać, w którym nieźle, bo bałam, ale wtedy głównie mówiono o tym, że trzeba ograniczyć emisje Halber temat adaptacji pojawił się smok stopniowo w miarę jak coraz więcej specjalistów, a co za tym idzie polityków zdawało sobie sprawę, że nie wszystkie zmiany zatrzymamy, że niektóre będziemy musieli doświadczyć, a do dziś się do nich dostosować to jest niesamowite co pani Jutta perspektywa nasienie po polskich mediach ten proces zwykle w 30 może liczyć od lat sześćdziesiątych to więcej niż 30 lat trwa próby dogadania się i poradzenia się z programu globalnego ocieplenia, że on dziś zawiera w sobie taki czas ludzie byli przekonani, że uda nam się ograniczyć globalne ocieplenie emisja tak i gazów cieplarnianych i coraz części zaczęto mówić jednak o tym, że trzeba przyzwyczajać się rozmów z tym, że to skutki będą zajmującym się ze skutkami radzisz tak czy tak jakby byli bardzo optymistyczny początek meczu może niezupełnie optymistyczni, ale duża część nie do końca w to uwierzyła nadal mamy sceptyków, mimo że nauka jest wyższy pewna, że duża część nie była przekonana co do wpływu, ale tych zmian klimatu na gospodarkę wydawało im się, że to jest kwestia środowiskowa dopiero pierwsze skutki jak kraje zaczęły doświadczać pierwsze badania pokazujące takie skutki przeliczenia Amina straty na nasz rzeczywiste koszty gospodarcze ta świadomość też rosła stopniowo i wyraźnie urosła świadomość, że musimy zacząć się dostosowywać to co może niepokoić w rozmowach teraz to dość, że pojawił się w nich nowy temat nowy obszar radzenia sobie ze stratami zniszczeniami po tego też wcześniej nie było, ale to oznacza pewną świadomość, że nie do wszystkiego da się do stosowania w co ty mówisz, że katastrofa nas dotykają i będziemy musieli radzić sobie le z poważnymi stratami zniszczeniami wróćmy do historii Kielc, czyli jest po rozum protokół z Kioto jak mówi, że to sprawiedliwie trzeba się ograniczać w wodzie misję gazów cieplarnianych, ale czy ten protokół zakłada Jakow, jaką filozofię, że będziemy karali tych państw, które to przypomina właśnie nie to była 1 z VAT protokołu, że nie ma żadnych kar za to, że ktoś nie wdraża swoich celów, a niestety nasza nasze nowe porozumienie paryskie, ale też nad tą samą wadę tam nie ma kar to to jest porozumienie, które ma dużo zalet w stosunku do protokołu z Kioto występujemy teraz słuchaczy słodkim się jak to, a te pieniądze, które trzeba płacić za emitowanie dwutlenku węgla to niema związku z tamtym ruchem w pieniądze, które płacimy za emitowanie dwutlenku węgla, czyli w ramach ETS, które płacą nasze, a nasze elektrownie czy nasz przemysł to są pieniądze, które po pierwsze nie płacimy komuś tam tylko to są pieniądze, które wpływają do rządowej kasy, które idą na potrzebne wydatki w zakresie powinny iść w każdym razie w zakresie ograniczania emisji jest to nie są pieniądze, które gdzieś znikają, a Tomasz gazową co ma związek z regulacjami unijnymi cytrynę w związku z Kijowa mają pośredni związek, dlatego że regulacje unijne w pewnym sensie szły za tym tak jak regulacji wielu krajów, że w momencie, kiedy pojawiały się jakieś zobowiązania to te kraje, które traktowały je poważnie i te grupy krajów, które traktowały je poważni wprowadzały u siebie a jakby wewnętrzne regulacje te bydgoskie to miał jakiś wpły w w czasie ograniczony koniec państwa powiedział, że robimy to aż no tak to to też była wada protokołu z Kioto, dlatego że miał tzw. okresy w okres wdrożeniowy pierwszy okres wdrożeniowy rozpoczął się w 2000 ósmym roku, a skończył 2000 dwunastym, a i w okres zobowiązań przepraszam te dla ryby, ale jeśli tak trwało rok to chyba jednak troszeczkę podział na państwa nawet jak pani, mówi że kar nie było jak pani mówi ten system Europejski, a ta jest tak od płacenia za emisję wymowa też jest pośrednio wynikiem tego czy to 1 z perspektywy możemy być, że protokół z Kioto może nie zadziałały idealnie, ale był jednak jakimś pozytywem było pozytywem, dlatego że wprowadzał szereg rozwiązań tam były zasady monitoringu, a tam były zasady raportowania bardzo dużo użytecznych w tej chwili, a wykorzystywanych też w ramach porozumienia paryskiego rozwiązań, a także dużo błędów, na których mogliśmy się nauczyć musimy sobie uświadomić, że tego typu reguł regulacje są bardzo złożone regulacje nie zawsze wszystko może się w nich sprawdzić, ale kolejna regulacja już się mu w pewnym sensie na tym uczy protokół z Kioto właśnie wszyscy wiedzieli, że okres zobowiązań kończy się w 2000 dwunastym jest była podjęta próba przyjęcia nowego porozumienia już wtedy, a że w 2000 dziewiątym w Kopenhadze wszyscy oczekiwali, że nowe porozumienie klimatyczne zostanie przyjęte natomiast wtedy właśnie okazało się, że i brakuje woli politycznej z 1 strony, a ich brakuje, jakby to podejście nadal oparty w bardzo dużym stopniu na protokole z Kioto, czyli tempa, a po odejściu z góry w dół dzieleniu się porówna narzucaniu, jakby tych celów nie zadziałało, bo zbyt mało krajów było gotowe jest zaakceptować PRL Zjednoczone Chiny podpisały protokół z Kioto, a Chiny tak, ale nie miały zobowiązań wtedy stany Zjednoczone nie podpisały, mimo że negocjowały go bardzo intensywnie, a jej wpływały na wiele rozwiązań zapisanych właśnie, mówiąc że inaczej to u nas nie przejdzie, ale później nie zdecydowały się ratyfikować to jest bardzo ważne skoro rozmawiamy to o historii że, gdyby ktoś patrzy na działania obecnej administracji Stanów zjednoczonych, która czy nawet wypowiedzi prezydenta, który czasami wątpi w globalne ocieplenie albo w w to, że mamy na to wpły w to, żeby spojrzeć właśnie w dłuższej perspektywie wielu dekad okazuje się, że skoro te same stany Zjednoczone nie podpisały protokół z Kioto to znaczy, że nie mamy do czynienia w tej polityce znakomicie miał tylko, że długofalowo to jednak nie był taki aktor był ważny, ale nie był taki, który zazwyczaj miał konsekwentną politykę problematyczne różnie bywało także, że nie to było zawsze ważny aktor i ale polityka klimatyczna tam też się zmienia w tej chwili też nie jest taka jednoznaczna oczywiście prezydent ogłosił, że chce się wycofać, ale formalnie nie może tego zrobić formalnie stany Zjednoczone cały czas są stroną i cały czas negocjują delegacja Stanów zjednoczonych będzie na szczycie w Katowicach będą normalnie negocjowali tak jak zawsze w związku z tym, jakby tej, a nie należy wątpić w to, że będą uczestniczyć tak jak zawsze oni zawsze mi podejście bardziej konserwatywne pomysłem Stanom Zjednoczonym zresztą było, który jest bardzo długo promowali to podejście oddolne, czyli zgłaszanie dobrowolnych de facto celu celów przez poszczególne kraje ale gdyby spojrzeć jeszcze raz takiej perspektywy szerszej czy mamy 97 Rocki Kioto wszystko zaczyna się na początku lat dziewięćdziesiątych, ale mamy 90 siódmy rok z Kioto i drugi chyba ważnym punktem takim słupem milowym będzie już 2015 rok i Paryż tak to co tam się wydarzyło takie ważne, że wszyscy się masowo w marazmie po tak naprawdę trzeba dodać jeszcze 1 trzeba dodać tą Kopenhagę w 2000 dziwią, tym bardziej nie żyje w sporach w Kopenhadze spowodowała przejście pewien okres było takie załamanie rozmów nikt nie wiedział w jaki sposób teraz do tego podejść, bo zaufanie do tego procesu i do tak postawionych jak wtedy były celów przyjęte przyjęcia porozumienia podobnego do protokołu z Kioto, ale sprawiły, że po prostu szukali innego rozwiązania w 2000 dwunastym, żeby coś było po tym, protokole z Kioto przy przedłużyli go tzw. poprawką do ucha chińską o drugi okres zobowiązań a, chociaż niestety ten drugi okres zobowiązań nigdy nie wszedł w życie czy nie został raty i ratyfikowany przez wystarczającą liczbę państ w, ale jednocześnie nadal pracowali nad tym nowym porozumieniem tylko właśnie zmienili tę koncepcję w karierze porozumieniem paryskim zmieniły się 2 rzeczy po pierwsze, znaczy wiele rzeczy się zmieniła, ale 2 istotne po pierwsze, podejście, które tak Kam Pa łączą one łączone 2 różne rozwiązania, dlatego że zasady porozumienia paryskiego są wiążące, a cele są niewiążące, więc ona jest takim mieszanym rozwiązaniem częściowo takim częściowo takim kompromisowym, ale w Rio boks to oznaczać ADR czy realnie od tego 2015 roku od porozumienia paryskiego szczytu klimatycznego w Paryżu gdzieś, w jakich części świata spadły emisję dwutlenku węgla albo gazu cieplarnianego tak, żeby pani powiedziała, że to właśnie powodem jest szczyt paryski została spółka no nie, ale trzeba pamiętać, że porozumienie paryskie, mimo że weszło w życie w 2000 szesnastym bardzo szybko, a my pomiędzy przyjęciem Marat publikacją przez wystarczającą liczbę krajów minęło stosunkowo krótko czas mało czasu natomiast żyje ono zaczyna w swoje swój okres wdrożeniowy odbył tysięcznego dwudziestego taka perspektywa UE może być bardzo dla słuchaczy rozczarowującym FOT natomiast nie powiedziałam jeszcze o o zaletach tego porozumienia paryskiego pierwsza zaleta jest taka, że ona ono w przeciwieństwie do protokołu z po nie ma terminu końcowego co jest bardzo ważne, bo wyznacza porozumienie perspektywę długoterminową cele na drugą połowę wieku, więc już politycy nie mogą mówić o może się skończyć nie będzie następnego to może nie musimy nic zrobić to są wytyczone trendy ważne dla gospodarki dla inwestycji, a on natomiast czy druga istotna zaleta to jest coś jest wpisane w nim mechanizm samo wzmacniania się co 5 lat te cele, które są zgłoszone powinny być przez kraje zgłaszane podobne ponownie i one powinny być wyższe dlatego jest szansa, że w kolejnych przy zbliżeniach dojdziemy do takich celów, które naprawdę pozwolą nam zrealizować główny cel porozumienia paryskiego zeznał, że teraz w Katowicach jak się zacznie szczyt klimatyczny w Polsce tak to jakiś bardzo ambitne cele będą przyjęte w kinie tak to jest panie z nadzieją na dużą dawkę optymizmu, że to nie jest taka prosta historia nie jest takie proste bardzo bym chciała, żeby takie było natomiast w Katowicach mają się wydarzyć 2 bardzo ważne rzeczy 1, ale musimy przyjąć zasady wdrożeniowe porozumienia paryskiego to jest także mamy przyjętą tą konstytucja, której mówiłam wcześniej, czyli ramową konwencję, ale mamy przyjętą powiedzmy ustawę, czyli porozumienie paryskie, a teraz potrzebujemy rozporządzenie, żeby móc to wdrażać rozporządzenia muszą powstać, zanim zaczniemy wdrażać porozumienie w stutysięcznym dwudziesty, ale ten termin w rozporządzeniu używa się w przypadku nie rządu żółwia, jakby używam w przenośni, żeby odbiorcy słuchacze zrozumieli, ale ja zaś dużą rolę ONZ tuczy to czy organizacji czy przez ciebie czy stron kończy ramowej umowy czy ptak czy stron cele ochrony to przyjmują et no i 1 i drugiego w pewnym sensie, ale strony przyjmują takie zasady wdrożeniowe, a że negocjują tzw. ról obok czy czy were to są zasady w szeregu obszarach właśnie dotyczące tego w jaki sposób ma przebiegać finansowanie różnych działań tego w jaki sposób ma przebiegać wsparty budowa wsparcia instytucjonalnego dla krajów które, którym brakuje zdolności instytucjonalnych do realizacji części elementów porozumienia przede wszystkim te mechanizmy elementy tego mechanizmu wzmacniania muszą być uzupełnione zasady, a właśnie monitoringu i raportowania ustalenie, jakie mają wejść jak ma coś funkcjonować całe mnóstwo szczegółów jak ruch generuje było tak mało realne, ale on sam sam ten rok będzie też dyskutowany teraz czy ci wszyscy wiedzą, jaki ma być uczynienie właśnie to ma być przyjęte teraz lokatorzy Jan
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA