REKLAMA

Czy możliwe jest małżeństwo dwojga biskupów?

Data emisji:
2018-11-29 10:00
Audycja:
OFF Czarek
Prowadzący:
Czas trwania:
33:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio gość, dr Michał Hucał, ekspert prawa wyznaniowego i kościelnego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nakładem Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukazały się w 2 pozycje, tak bym to na razie ujął i dr Michał Hucał jest współautorem wraz z biskupem prof. Marcinem Hincem i na pierwszy rzut oka to jest naprawdę tytaniczna praca, którą panowie zrobili. Rozwiń »
Skąd pomysł na ten zbiór, bo rozumiem, że komuś, kto sięgnie do urn albo wielowymiarowość ewangelickiego oraz kościelne prawa kościelnego analizy porównawczej Toli teologiczna prawda albo do winy tej drugiej zacytowane ewangelickie prawo kościelne 19182016 i kości no dobrze, ale to przecież wszyscy jak i zbiórek i uporządkowanie różne żebrze żebrzą to była pewna luka tak to prawda chyba.

To prawda, była pewna luka w publikacje na bogate dwuczęściowa dwutomowa 1 to zbiór przepisów kościelnych od 1918 roku w zasadzie również z niektórymi przepisami, które obowiązywały w okresie zaborów i jednocześnie jeszcze obowiązywała w okresie drugiej Rzeczpospolitej do dnia dzisiejszego Rembet nowością tej pracy to co było trudne to było to było wyszukanie jednak oryginalnych tekstów poszczególnych aktów prawnych one przez to, że przez te 100 lat były mocno rozproszone natomiast dokumentują historię rozwoju kościoła Ewangelicko-augsburskiego Ewangelicko-Reformowanego Ewangelicko-Metodystycznego w na terenie Polski szczególnie tutaj Polski centralnej w ramach Królestwa kongresowego najpierw, a później w drugiej Rzeczypospolitej okresu PRL no i oczywiście współcześnie, a drugi tamto to już jest monografia, czyli analiza tych tekstów próba znalezienia jakiejś wspólnej płaszczyzny rozumianego prawa kościelnego 

Pierwsza moja myśl po zapoznaniu się z tymi wydawnictwami była taka że, gdyby jutro albo nawet dzisiaj nastąpiła aluzja jest zbyt powrócili powiedział kurczę w ogóle z rozwojem w leczeniu gruźlicy skomplikowane?

Nie wiem, czy to aż tak skomplikowane prawom prawo kościołów ewangelickich przede wszystkim nastawiona na organizację życia takiego codziennego kościoła ono nie na nie dotyczy jakichś bardzo wzniosłych tematów dotyczy tego, żeby wszyscy rozumieli, kto wybiera kogo jak powinien zachowywać to za coś wypowiedziano taki normalny porządek porządek domowy można powiedzieć, że w skali kościoła w prawo nie jest aż tak obszerne jak prawo największego kościoła w Polsce Piszczek katolickiego jest bardziej skupiona na tych obszarach które, która po prostu potrzebowały na co dzień realizm regulacji życia kościelnego i Tomato pozwoleń może o o tej analizie tako, bo ono rozszerza zbiór prawa to jest w ułatwieniem dla osób, które w, które same chciałyby, żeby po zapoznać się opublikować taki Arsenał atomowy po prostu wszystko wie dokładnie tak natomiast bardzo interesujące jest to praca wielowymiarowość ewangelickiej k GOP praw i hałasem kościelnego analiza porównawcza i teologiczną prawda tak otrzymaną, jakby tak w dużym skrócie mówiąc prawo kościół ewangelickich ma pewną cechę charakterystyczną jedno Stoch cech jest demokratyczna z tego prawa i co więcej, jakby ta demokratyczna czy na terenie Polski ona istnieje już od czasów reformacji, czyli zwrot jak wiele wiekowa tylko w okresie zaborów to Demokratycznej została ograniczona ona polega na tym, że praktycznie wszyscy nazwijmy to urzędnicy kościelni czy duchowni różnych szczebli są wybierani i zaznacza zebrani w dużym udziałem świeckich i w ten sposób ta kontrola świeckich z 1 strony z drugiej strony ta te wybory, które zawsze aktem aktualizują czy ktoś się dobrze realizuje swój urząd swoją służbę nosa takim elementem szczególne, które w, którym się wyróżnia te kościoły na tle kościoła katolickiego czy kościół prawosławnych ten to prace mówię tutaj o opracowaniu jeszcze po analizie podzielili panowie na 6 części tak te części związane są z takimi obszarami pokrywającymi wpisał tego prawa kościelnego we znaki są oczywiście zagadnienia zasadnicze dotyczące tego czym sprawa kościelna jak one stanowione historii dziejów prawa kościelnego wspólnie omawiamy instytucja kościelna i tutaj mamy do czynienia ze wszystkimi poziomami, czyli począwszy od parafii oraz Takam podstawową jednostką organizacyjną po wszystkich 3 kościołów poprzez diecezje, które występują w przypadku gościa one blisko, a z Górskiego czy okręgi kościelne w przypadku gościom turystycznego skończywszy na takich podmiotach ustrojowych w organach kościoła na poziomie krajowym, czyli Cisy nogach biskupi kościoła Super tendencja, czyli takich organach, które stoją, jakby zarządzają sprawami kościoła całość później omawiane segmenty inne akty kościoła w kościołach ewangelickich sakramenty pozostałe 2, czyli chrzest i komunia święta natomiast to co to co słuchacze znają w koszcie Kaczyńskiego jako pozostałe sakramenty są postu również występują, ale nie mają charakteru sakramentu tych od charakteru aktu kościelnego to związane z innym rozumieniem sakramentu sakrament zgodnie z tradycją walizką musiał być ustanowione przez samego Chrystusa słoneczka małżeństwo nie Sakramentem poniesie istniał przed samym Chrystusem przez sam Jezus sam tutaj naszym dalej omawiamy prawa obowiązki członków kościoła to bardzo ważne, bo nie tylko obowiązki członków posiada prawa członków kościoła, jaki oni mają w jakiej ma możliwość uprawnienia w kościele rola świeckich jest bardzo ważna kościół Ewangelicko augsburskim niech reformowany następnie podnająć odpocząć dyscyplinarna to oczywiście zawsze musi występować zawsze mogą być jakieś nadużycia część procedury ich usunięcia no i relacje ekumeniczne również w naszym prawie kościołem są pewne pewne normy prawne, które regulują współdziałanie z innymi kościołami pojawił się głos, że szczególnie, jeżeli chodzi o ten pierwszy rozdział nie w pełni została oddana sprawiedliwość nie luterański w kierunku oraz reformacji bardzo możliwe albo zróbmy wynikające z bardzo postoje postać prostego uwarunkowania pysznego na wstępie, jakby z góry wskazaliśmy, że analiza dotyczy innych kościołów ewangelickich, które ma uregulowaną uregulowaną pozycję prawną poprzez ustawę indywidualne i takich kościołów, które mają nazwy ewangelicki są 3 jest to wagi skok z polskim sformowanym turystycznym stąd z założenia ograniczenie do tych do tych 3 do tych 3 kościołów oczywiście jest on znajduje również w Polsce wspólnotę, która przy MAK przyjął do swojej nazwy słowo ewangelicki, a i z pewnością również uprawniona była książka, która obejmowała również ich, niemniej należy podkreślić, że różnica polega na tym, że mówiąc o tych 3 największych kościołach ewangelickich one mają najbardziej obszerna przepisy prawa kościelnego natomiast wspólnotę wspólnotę pozostałe znacznie mniejszym stopniu rozwijały to prawo kościelne na ile przepisy regulujące życie kościoła Ewangelicko-Augsburskiego kościoła Ewangelicko reformowanego kościoła metodystycznego ognisko nad metodą stycznego są blisko siebie tak, żeby być może ewentualnie połączyć się w coś na wzór zdaniem właśnie 1 zbioru ja się najbliżej siebie pozwy na takim ustrojową leżał kościół ewangelicko-augsburski luterański możesz to wojsko z polskiej bzdura nazwała się, że większość Kaszubów suteren kościół Gdański kościół reformowany one mają one miały okresy, kiedy już razem było 1 ciałem poprzemy na poziomie ogólnokrajowym albo często na poziomie parafii wspólnie występowały przez wieki i one rzeczywiście są bardzo podobna różnica głównie związana z postem, że kościół reformowany jest kilkukrotnie mniejszej kościół luterański w związku z tym jak ma mniejszą potrzebę profesjonalizacji pewne rzeczy jak również na nim nie ma pewnych jednak nie ma diecezji, bo jest zbyt mało, żeby te decyzje tworzyć AM kościół ewangelicko-metodystyczny rzeczywiście wychodzi z nieco innej tradycji i w związku z tym mam ten to różnice wprawie kościelnym są większe, chociaż pewnie te są przez przezwyciężenia gorąco zachęcam Senat, żeby obu kościołów szczególnie, żeby one razem pracowały nad tym, żeby kiedyś takie połączenie było możliwe zostało ono występuje jako współpraca taka formalnoprawna kilku poziomach to, że powrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie dziesiąty 20 już za kilka minut państwa moim gościem jest dr Michał kuc Całus ekspert prawa wyznaniowego i kościelnego chrześcijańska Akademia teologiczna w Warszawie złożono 2 tysiące pozycja wielowymiarowość angielskiego prawa kościelnego analiza porównawcza ideologiczną prawna wydany przez wydawnictwo naukowe chrześcijańskiej Akademii Teologicznej powrócił do naszej rozmowy po informacjach informacje już za 4 minuty o dziesiątej 20 w ich studio dr Michał Hudson ekspert prawa wyznaniowego kościelnego chrześcijańska Akademia teologiczna w Warszawie 2 interesujące pozycje się o ukazały niedawno ewangelickie prawo kościelne 19162016 pod redakcją naukową właśnie pana doktora oraz biskupa prof. Marcina Hinca oraz palące się komentarz analiza dna poprzedniej pozycji, czyli wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego analiza porównawcza i teologiczna pra w na obydwie pozycje wydane przez wydawnictwo naukowe chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdy wspomniał pan o tym, że, jeżeli chodzi o ewangelickie prawo kościelne dało to praca była trudna, dlatego że w niektórych przypadkach trzeba było szukać źródeł trojga tak tak oczywiście takie podstawowe akty prawne one są publikowane były publikowane przez kościół niektóre były państwowymi aktami prawnymi szczególnie w okresie międzywojennym czy 3 w okresie zaborów natomiast takie pomniejsze akty, które budowały, jakie z tym ciekawe ciekawe dla nich specjalistów obszarach prawa małżeńskie nie były publikowane w obu wewnętrznymi regulacjami, które niepotrzebna nie nie było potrzeby publikowania pasiekę wygrana i rzeczywiście część tych aktów prawnych trzeba było sprawdzać całe archiwum synodu w kościołach także, by wyszukać oryginalne teksty jej opublikować rzeczywiście nie, jakby unikatowość tego pierwszego tomu związane z tym aspektem jest Republika niektóre akty są publikowane po raz pierwszy to w jaki sposób funkcjonowały, jeżeli nie były publikowane np. regulaminy sądów kościelnych w zakresie praw małżeńskich dotyczyły przede wszystkim członków konsystorza, którzy orzekali w tych sprawach małżeńskich plus adwokatów dużymi przednimi jest tak czysta zemsta Stano w związku z tym, że to był okres PRL czy papier był drogi za część sieci publikowanie tego w formie reformę reformy w 2, jaki broszurę Top 8 do wyboru czy wydać gazetę kościelną czy Eko broszura i wybrał Gazeta kościelna jako coś rzeczywiście będzie bliższe wiernym kościoła członkom kościoła natomiast takie prawo powielał na maszynach do pisania i tych ile jest tam egzemplarze funkcjonowało wtedy w obrocie z przepisami dla tych trochę tak tak tak mogę się siłą rzeczy szczególnie ten okres PRL był był problematyczny przed wojną był wydawany specjalny dziennik urzędowy zasobów wymóg ustawowy wymóg dotyczący żyłem tak bardzo dokładnie kościelnego natomiast po wojnie po wojnie było dużo trudniej kościół w różnych sprawach np. państwo w latach pięćdziesiątych wymuszało różnymi drogami wybór władz kościoła, które były byłyby zdaniem władz się władz państwowych bardziej powolna wobec władz państwowych również pływano na ustrój kościoła tak, żeby uniemożliwić silna władza kościelna, więc takie takie rzeczy w okresie PRL funkcjonowały one w ogóle utrudniały stanowienia prawa kościelnego i dotarli panowie już do wszystkich tekstów prawnych kościołów ewangelickich w Polsce są jeszcze jakiś, o których nie wiemy i które mogą teraz nowy duch naszych wolności albo wszystkie są to wszystkie te wszystkie takie to niema charakteru incydentalnego oczywiście były jakieś takie akty prawne, a o charakterze jednorazowym nazwiemy to związane z jakimiś konkretnymi wyborami, ale LOT -u Tolek banan nie wnoszą o dużej wartości on porządkował np. przeprowadzenie wyborów w po osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy kościół odzyskał taką samodzielność stanowieniu osobie mógł uchwalać sam prawo kościelne bez uzyskiwania akceptacji władz państwowych no to wówczas wprowadzono kilka takich regulaminów ad-hoc owych na na czas tylko wyborów najpierw słusznie publikowaliśmy, bo na nie znosił jakieś specjalne Radko wartość tak to powinno być już wszystkie przepisy, które było w tym okresie stanowią w tej czy teraz ta pozycja, która się ukazała, czyli ten zbiór tekstów prawnych to jest coś co będzie się to co będzie zbierał kurz bibliotekarz to jest coś, czego każdy członek kościoła może korzystać albo miały powody, żeby w ogóle korzystać z życia mamy nadzieję, że ta publikacja stanie się przyczynkiem do prac naukowych pogłębiający to prawo kościół ewangelicki na przestrzeni tego wieku natomiast oczywiście również prawo kościelne jest naturalną częścią życia kościoła parafianie wybierają proboszcza parafianie wybierają radę parafialną komitet parafialny komisja rewizyjna, która tra sprawdza czy są finanse parafii są prowadzone prawidłowo, więc wybierają te wszystkie władze i duszpasterza swojego Noto to wszystko jest uregulowana w wszystko określa, kto może głosować, kto może kandydować w jaki sposób to przebiega procedura tak samo jest na poziomie diecezjalnym, czyli reparacje wybierają delegatów do na pociągi specjalne czy też ci delegaci tworzą synod diecezjalny Tusk wybiera biskupa diecezjalnego władza diecezjalna te z kolei wybierają przedstawicieli do synodu koszt całego kościoła, który z kolei wybiera biskupa zwierzchnika kościoła, więc jak widać taki parafianin z parafią ma w bezpośrednio lub pośrednie oddziaływanie na nas poprzez prawo kościelne ona od początku do końca od końca całej struktury kościelnej w dzień korzystają z tego, że jest bardzo się czym zielsko katolicy parafianie mogą tylko pomarzyć no w ryzach symfonii rosyjski ma o umorzenie w rybach i wysokość kary rzeczywiście ma inną tak, by to logicznie uzasadnioną inną strukturę ma hierarchiczną ustroju kościelne i oczywiście SMB w większym stopniu są rozdzielone tzw. laika to z odruchu duchownych od kleru natomiast do w naszym kościele, bo nie ma takiej, aby ta różnica pomiędzy duchownym duchownym, a nam na świeckim ona jest znacznie mniej znacząca one bardziej ma charakter tego, kto do czegoś nadaje muzycznym świecie duchowne zrobić duchownym trzeba skończyć studia teologiczna ten warunek ukończenia wyższych są tragiczne to jest warunek, który od 5 z datą nas obowiązuje następnie zostać sprawdzonym co do wiedzy przez konsystorz, by wykazać się doświadczeniem praktycznym w służbie duszpasterskiej tak wówczas taka osoba desygnowana duchownego natomiast, żeby pełnić poszczególne urzędy kościelne proboszcza biskupa diecezjalnego członka radcy konsystorza Need to osoby muszą zostać wybrana na poziomie parafialnym tylko przez świeckich na wyższych poziomach już również przez duchownych niedawno obchodziliśmy 500 leciem kościoła luterańskiego bardzo się podobało jedno rozwiązanie, które było w kościele w Wittenberdze z, ale nie dotarły do Polski to był Bóg stojący robot gołe ręce, bo rak znaczy, że to ja nawet nie znam was się właśnie od 12 językach można było podejść do ratusza zeznała w sądzie z juty okrągło do niego podejść wybrać się z lekkim to jeszcze Palej owoc podnosił ręce i błogosławią to myślę, że główne różnice związane z tym, że kościół ewangelicki Niemiec jest znacząco bardziej zamożne niż my zamożne oczywiście podatkami kościelnym płaconymi przez wiernych, bo on się głównie opiera na dla tych o podatkach kościelnych, lecz podobnie kościół w Polsce my mamy nie mam gdzie są to podatki kościelne pobierane przez urząd skarbowy w Niemczech tylko składki 1 proc dochodów, które każdy powinien wpłacać natomiast oczywiście liczba duchownych liczba wiernych zamożność tych wiat w Niemczech Polsce jest niezmiernie mnie do porównania na ile oczywiście, gdy eliminuje się przez pośrednika czy urząd skarbowy to prawda, aczkolwiek to rozwiązanie niemieckie nam się to dla gości jest korzystna, bo na brak dyscypliny, że to jest odpowiednia wartość tego dochodu w naszym przypadku na nie sprawdzamy jakość ostatecznie czy ten 1 % 7 % te spółki dostrzegł w natomiast natomiast myślę, że drugi stanęły eliminuje jakieś takie elementy formalne ludzie w większym stopniu czują się, że przyczyniają się do rozwoju kościoła i do jego utrzymania jak sami wpłacają te pieniądze ani jak urząd skarbowy nie pobiera za ich poznaję rozumiem, że sami też odpowiedzialność, bo wtedy to jest jakby część dawnej inwestycji jak dzieciak dostaje, więc są też mieć kontrolę chce oczywiście tak na ten warunek, żeby posiadać prawa wyborcze w kościele należy opłacić składkę za poprzedni rok czyli, jeżeli nie zapłaciło mu składki kościelnej na to nie ma się praw wyborczych kolejnym roku w związku z tym, czego są wybory wybory władz polecane są co 5 lat proboszcza za 10 lat chciwości można tylko co 5 lat albo co 10 lat płacić ponad gimnazjalne nie potrzeba ogrodzenia i płacić 3 lata z rzędu jest to to jeszcze odpowiedni paragraf, który nabywca dopilnuje, więc osoby jest co 3 rzeczy, że sprzedał dwuletnie to można, ale bijemy się z takim określeniem patrzymy się albo wyspać, bo też nie płaci natomiast, jakby to poczucie, że mnie, że decyduje się o tym kto zarządza parafia ów jest bardzo wartościowa dla ludzi, jakby ludzie też ponadprzeciętnie Hain chętnie łożą na kościół nie wzywanie przez nikogo sami zgłaszają się, że chcieliby podarować pieniądze Naki celnym remont okien, dlatego że czują, że to jest ich własna parafia nie jest to jest parafia proboszcza z parafią wszystkich parafian tłumaczy proboszcz może zmienić jak tam w faktach oczywiście na bitwę Mel man po 10 k proboszcz wybrane, czyli przede wszystkim zgłaszają się, jeżeli parafia ma fakt tzw . Paka, czyli jakiegoś powodu Nelken, bo stare probostwo rocznie będzie proboszcza z dnia z powodu wieku albo z powodu choroby albo z innego powodu to wówczas ogłasza się walka zgłaszają się kandydaci prezentują się na nabożeństwach, jakie ładne kazania głoszą tam kampania wyborcza tak, ale taka merytoryczna powiedział, czyli po prostu odprawiał nabożeństwo i ludzie spotykają się z parafianami w domu parafialnym, gdzie każdy może zadać różne pytania w wygodne niewygodna co jest cenne dłuższa ruszacie krótsza w tajemnicy z lewej głosuje ja myślę, że to też jest oceniana i raczej tak rodzina jest najbardziej pożądanym pożądaną długość czy jak człowiek idzie mówi dobra płacy wymaga co 2 agencja pisze, że Resovia Stomil towary są raczej jest uznawana za to, że to się nie przekłada jak to śruby 1,5 godziny to raczej wszyscy narzekają, że za długo, czyli złoty środek myślę, że ta godzinka godzinka lotu można wytrzymać w wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie dziesiątej 40 inne studio dr Michał kuc ekspert prawa wyznaniowego kościelnego chrześcijańska Akademia teologiczna w Warszawie inne wydawnictwo naukowe szczecińskiej Akademii Teologicznej wydało niedawno 2 interesujące pozycje z ewangelickiej prawo kościelne 19182008 nasz zbiór tekstów prawnych kościołów ewangelickich tez zawisła pod redakcją naukową mojego gościa oraz biskupa prof. Marcina Hinca oraz wielowymiarowość angielskiego prawa kościelnego analiza porównawcza i to logiczne prawna inna tak jak każda praca naukowa tytuł już pić długi nudny, więc z tym jest wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacja o godzinie dziesiątej 40 i rolnych studia gość dr Michał kuc ekspert prawa wyznaniowego kościelnego chrześcijańska Akademia teologiczna w Warszawie rozmawiałam z najnowszych publikacjach chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w których to na dr Michał rzucał maczał palce tak muraw to ująć w bardzo obszerne zabrany zbiór tekstów prawnych kościołów ewangelickich w Polsce żyje ewangelicki prawo kościelne rynny od 1918 do 2013 roku znak, że w tym roku nie będzie żadnych aktów prawnych w rynek z prawem kościelnym oczywiście już w momencie, kiedy składaliśmy do druku kościół przyjął nową regulację związaną plac Rodła, czyli rozporządzeniem na godnym ochrony danych osobowych na rzeczywistość nie znajduje tym zbiorze natomiast już udało się uzgodnić same treści drugiego tomu dotyczącego tej monografii dotyczącej prawa kościelnego jak widać prawo kościelne cały czas rozwija, a czasami po sam kościół chce czasem, bo musi jak często i w jaki sposób zmienia się prawo kościelne prawo kościelne zmienia synod kościoła, czyli taki odpowiednik, porównując do Sejmu do do państwa polskiego taki Sejm członkami tego synodu sho w ME duchowni świeccy duchowny wybrał duchowni świecki wybierało świeccy świece mniej więcej ma 55 % w większości wrze w tym z nożem w niektóre osoby schodów urzędu tak np. biskupi wchodzą z urzędu do synodu Wilk jest normalna procedura legislacyjna, czyli jest 1 z sygnałów poczekać komisja składa wniosek o in 2 czytania nie rośnie sformalizowane liczba czytanie, a jeżeli zarzuty natomiast sprawa skierowana do komisji prawnej to czas się konsultuje też z innymi prawnikami później wraca pod obrady tezy zależność tak jak skomplikowany temat albo jest uchwalana odradza, bo znowu ląduje, w jakich pracach komisyjnych inaczej w kościele ewangelicko-reformowanym to co wiem, bo kościół luterański kościół reformowany z kolei w Zabrzu Wojtek stabilność przepisów prawa sąd musi uchwalić prawo 2 ×, czyli na 1 sesji raz na 0202 . raz przy czym to nie jest taka forma czytania, ale bardziej chodzi o to żeby, żeby oddać ten czas na rozmyślanie się, że może to prawo nowe nie jest potrzebny jak jest odległość między tymi pytaniami czy tymi uchwałami o przypadku szef rozformowanego to jest praktycznie praktycznie rok, czyli prawo musi być takie, żeby Senat nie zmieni zdania tak w ciągu roku dokładnie tak dokładnie tak oczywiście nie na niektóre rzeczy nie ma wpływu tak jak wspomniałam stad regulacje dotyczące ochrony danych osobowych ona musiała zgodnie z prawem unijnym zostać przyjęta do 25 maja b r. w związku z tym, że na kościół nie miał wpadam do samego wyjścia muszą uchwalić umowa w tym terminie co czyni nas do jego uchwalenia to się na względzie robi się to się akurat u nawet udało natomiast, jakby odnosić do tego czy kościół chciał czy nie co to za drugi raz musiały przejąć, a często się zdarza, że prawo tak powie nie przejdzie tej rocznej próby tak tak to się też zdarzało mu oczy tak tak kościół reformowany z tą mroczną próbował, jaki w kościele w Mińsku z Buzkiem z wnioskami, które nawet wydawało się, że będą przechodziły, a jednak ostatecznie zostały upadały podam przykład jednak uznano żona nie są u mnie nie ma znaczącego kompromisu pomiędzy członkami synodu czy powinno to prawo tak obowiązywać czy inaczej dziś zależy od takich kwestii, które są sporne przydzielono we wspólnotę tak myślę, że to w tym dobitnie, choć jakieś kontrowersyjne tematy, ale najzwyczajniej w świecie metal Dudzie mają różne opinie każdy członek synodu ma równe głosowanie czy jest biskupem czy jest dwudziesto paroletnią członkiem Senatu jako świeckim więc, więc siłą rzeczy mogą być różne rozbieżne zdania matka Teresa w przypadku kościoła jest z boskiego dużo czasu ostatnio zajął dyskutowanie, jaki powinien być wiek wiek dzieci chore, które mogą otrzymać pierwszą komunię i wbrew pozorom wyzywają od gwiazd, ale ostatecznie uznano, że zmieniono długoletnią praktykę i uznano, że powierzy się to decyzja rodzica i to rodzice będą decydowali obecnie czy uważają, że ich dziecko ma dostateczną dojrzały, żeby rozumieć czym jest komunia święta i do niej do niej przystępować, bo może to jakby co istotne różnice w kościele kaliskim zagrana pierwsza komunia to uroczyste po pierwsze, przystąpienie w kościele ewangelicko-augsburskim formowane jest konfirmacja Maciej poznawał w wieku podobnym do bierzmowania i wówczas dopiero taka osoba, która firmowana przez typowa piesza do komunii i tutaj ze mną dyskutował chyba dobre 2 sesje z Niecieczy od roku do 1 , 5 czy jednak nie odstąpić od tego nie pozwolić, żeby rodzice równie dobrze siedmiolatki mogli przejść to komunia, żeby mógł być udzielana jest jak widać to są takie czasem w rzeczy, które są bardzo praktyczna etyka praktyczna rzecz jasna decyduje fakt decyduje o jakich, których punktach prawa kościelnego będzie dostać się czy jakieś niewielkie punkty budzą kontrowersje czy jakie można kontrowersja lekko, które warte są zastanowienia się czy zmienienia czy akcyjne stanu oczywiście każdy z nadał przekaże członek synodu sam może zgłaszać np. 1 z biskupów ostatnio zgłosił wniosek, żeby z rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które nie są one Grekami w sensie, żeby obydwoje rodzice mogą nie być obywatelkami, ale mogą to być bliźniaczki oczka komisji reformy prawa kościelnego przy biskupie kościoła, która przygotowała przez ostatnie lata nowelizacje takie większe głębsze nowelizacji prawa kościelnego, żeby je unowocześnić usunąć sprzeczności dużo ostrożności, a oczywiście na drużynę zgłosić po 0 co było sprzeczne macie sprzeczne, bo takie może rzeczy nie ma co ma mniemanie bardzo ekscytująca, ale na szkle często w różnych aktach zapomina się, że zmieniono nazwę jakiegoś kościelnego urzędu albo n p . raz w 1 nowelizacji uchwalono, że da egzaminuje diakonów, czyli mamy duchownych duchowny w 3 posługę diakona prezbitera biskupa, że diakonów z o egzaminy je komisja, w której wg 1 przepisu bulwarze mianuje biskupa wg innego, że konsystorza są takie rzeczy w domach te przepisy się nawarstwia przez dziesiątki lat no to siłą rzeczy czasami są takie takie pomyłki, ale ktoś, kto śledzi rozumiem teraz dzięki temu zbiorowi będzie jeszcze łatwiej będzie łatwiej to prawda to będzie łatwiej też będzie łatwiej zrozumieć z czego z tego co wynika z czystego not KT przepisy wyglądają tak nie inaczej, gdy to zostało wprowadzone ad i doświadczeń często dochodzi do do zmian w GM w zmiany są prawa praktycznie co pół roku, czyli tym co pół roku zbiera się Senat zazwyczaj co pół roku to był rok jakieś wnioski do uchwalenia są w łupkach w tym roku uchwalono przepisy regulujące mediację w kościele czy, żeby nie wszystko się opierało władzy kościelnej o o sądy kościelne od umowy ale, żeby n p . w ramach mediacji można było pewne spory między parafianami proboszczem, a pomiędzy nie wiem wdową po poprzednim proboszczu to ma prawo mieszkać na plebanii z aktualnym proboszcza, żeby to można rozstrzygać mediacyjne nabyły były też na skarb był dużo też czasu spędzono nad dyskusją ordynacji kobiet Czyżby kobiety mogą być pełnoprawnymi duchownymi właśnie Polska znajdzie się przegrała w oczy kobiet Poldek kobiety w Polsce przegrałem ten ostatni etap głosowanie nad ziemią powiedział, że się zamknęło takim kompromisem w sensie takim, że kobiety nadal studia Konami, a nie księżmi z literami ANW jak i jakie mogą być mężczyźni natomiast jednocześnie synod tak zmienił zakres kompetencji nie jest czynności te mogą kobiety jako diakoni robić de facto zrównany z duchownymi mężczyznami w sensie mogą odprawiać spawacz komunię świętą u mogą udzielać małżeństwo kazania głosić mogły wcześniej miasto nie jest żadną nową tak naprawdę jedyna rzecz, która już została o to, żeby mogły być wybierana proboszczów biskupów to już taka jedyna element prawa kościelnego, który jeszcze dla kobiet jest niedostępna jestem przekonany, że będzie w Polsce w post to Polska rzeczywiście jest 1 z ostatnich kościołów w Europie luterański, które która, która takie możliwości mają kościele reformowanym przy drugim kościołów ewangelickich ordynacja kobiet obowiązują, aczkolwiek chwilowo nie ma żadnej sądzi pan, że ten temat będzie powracał myjemy się, że rozwiązanie to jest taka czynność, żeby względnie obecnie już w Senacie diecezjalnym warszawskim, który jest takim najbardziej aktywnym w promowaniu dawnej ordynacji kobieta duchownych trwają prace nad nad nową kolejną propozycją zmiany prawa kościelnego w morze, jakby istota, dlaczego na nie przed ostatnim razem akurat te przepisy są w tak one zasadniczym prawie wewnętrznym kosza 3 konstytucji Kościana, która wymaga zmiany 23 większości członków synodu Nate po prostu zabrakło kilku kilku głosów, żeby to miało miejsce natomiast większość była była za w x sądzi pan, że świadomość potrzeby odczucia w głosujący zmieniły się od tego czasu i na pierwsze głosowanie pierwsza dyskusja o kobietach jako leku duchownych był odbyła się w latach sześćdziesiątych nasunąć się wówczas zamknęła się tak szybko się zaczęła w latach dziewięćdziesiątych kobiety dopuszczono do posługi diakona i później każde kolejne głosowania był już było ich 3, jakby ta większość, która opowiada się za tym, żeby kobiety mogły być pełnoprawnym duchownym w sensie we wszystkich tych we wszystkich aspektach ona rośnie, więc patrząc tak czysto statystycznie matematycznie to prawnie zarządza około 5 do 8 lat pewnie taka większość będzie trzeba przedostać życzyła są teoretycznie taka możliwość Żarska byłoby małżeństwo biskupów, a to bardzo ciekawe tematy macie na pewno jest obecnie nie to co nie jest możliwe czy możliwe jest ich życie byłoby zbyt ciężkie dlaczego, bo macie oczywiście, że obecnie mamy małżeństwo, że jest co oboje oboje małżonków to duchowni i czasu na tej samej parafii zazwyczaj mąż jest proboszczem, bo może kobieta nie może, a jego małżonka jest jest diakonem w parafii natomiast, żeby być biskupem posiadać jednocześnie po proboszczu danej parafii, więc bycie blisko 2 biskupów diecezjalnych jako małżeństwo o tyle jest problematyczne, że jedno musiały mieszkać w Ząbkach w Łodzi drugi musiał mieszkać we Wrocławiu to myślę, że to nie jest dobre dla życia rodzinnego wręcz przeciwnie fachowcy, jaka to wydłuża, ale myślę, że to myślę, że to raczej byłoby ciężkie, żeby miało go mogło mieć mogą być miejsce natomiast natomiast, jakby niewątpliwie małżeństwa między duchownymi to nie jest nie jest nic dziwnego, dlatego że zazwyczaj przyszli małżonkowie poznają się na studiach, ale za Żyto dziewczyna jej mężczyźni razem studiują teologię i później MF Global naturalnie studia zapoznają się i później podejmują obok obydwoje prace w kościele na życie będzie, kiedy kolejne głosowanie wstyd, że chodzi o ordynację kobiet aktualnie nie ma wniosku jeszcze na synod w może składać się mówiąc już taki wniosek nie wniosek może złożyć członek synodu, ale tych kredytów zarówno sezonowo nie jest członkiem rad parafialnych jestem jestem odpowiedzialnym za RODO w kościele czy jest przed czasem komisji ochrony danych osobowych natomiast nie nie jestem członkiem Senatu czy wreszcie biskupa boję się zgłosić już blisko panu wystarczy każdy świecki to jest członkiem synodu w każdej diecezji jest grupa osób, które są członkami synodu i one będą wnioskowały o kolejny raz pewnie za kolejne dwa -trzy lata dopiero w kościele nie dzieje się nic szybko to tutaj nie chodzi, żeby zrobić coś na gwałt ale, żeby zabić tak, żebyś był konsensus kościół nie chodzi, żeby kogoś zmusić do tego, żeby przekonać bardzo panu dziękuję, że nie dziękuję bardzo zainteresowany w angielskim prawem kościelnym to teraz można zapoznać się ze zbiorem tekstów prawnych kościołów ewangelickich w Polsce pod redakcją naukową biskupa prof. Marcina Hinca i dr Michała cała wydany zbiór przez wydawnictwo naukowe chrześcijańskiej Akademii Teologicznej Anny oraz analiza porównawcza i teologiczną prawna tego zbioru, czyli wielowymiarowość Pańskiego prawa kościelnego także autorstwa biskupa prof. Marcina Hinca dr Michała w, a cała dr Michał kuc ekspert prawa wyznaniowego i kościelnego szczecińskiej Akademii Teologicznej był państwem gości dziękuję serdecznie was informacje o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

POPULARNE

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA