REKLAMA

Jak wygląda bieda w Polsce?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-11-30 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:26 min.
Udostępnij:

Mimo świetnych wyników gospodarczych, okazuje się, że w Polsce wciąż są ogromne pokłady biedy, o czy m opowiada gość Agnieszki Lichnerowicz, dr Rafał Bakalarczyk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest teraz dr Rafał Bakalarczyk, badacz polityki społecznej, dzień dobry, dzień dobry. Z jednej strony słyszymy, że kraj się rozwijał i nawet dzisiaj, bo są nowe dane dotyczące PKB, całkiem nieźle, ponad 5%, spada od kilku lat poziom bezrobocia, polityka społeczna mniej lub bardziej pewnie niesatysfakcjonująco, ale jednak się rozwija, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło swój sztandarowy program 500 plus, no, a pan pisze, że bieda jest większa, niż byśmy sądzili. Więc, żeby zrozumieć, choć trochę, gdzie dziś jest bieda, kogo ona dotyka i co jest najważniejsze w tym zjawisku, to na co by pan zwrócił uwagę? Rozwiń »
Chcemy, aby na pewno zwrócę uwagę na silny jest na taką wielowymiarową oś tego zjawiska i też na wielość dróg wejścia w domu w ubóstwo czy wykluczenie, że to ludzie z o różnych doświadczeniach biograficznych z mową mogącą w różnych fazach życia w różnych okolicznościach popaść w niedostatek i wykluczenie w, choć rzeczywiście w różnym stopniu jesteśmy na to podatnicy są osoby, które od pokoleń gdzieś ocierają się o dom z, a to ubóstwo i tutaj to ryzyko jest oczywiście większe natomiast w ale także sumy te sytuacje, których nigdy byśmy nie z nie sądzili że, że właśnie tak tak tak ta droga przebiegała, że osoby są obok, które kiedyś zupełnie nieźle sobie z radziły w życiu, a różne nasz nieszczęśliwy wypadek zdarzenie losowe choroba czy choroba bliskiej osoby mogą w nas, że tak powiem w i sprawić, że znajdziemy się też w kręgu tego ubóstwa, także na pewno większa niż byśmy sądzili

Zaś pan pisze dla przewodnika katolickiego, że ta bieda jest większa, niż nam się wydaje.

No ja tutaj rywal opierałem się na list na statystykach takich Basię publicznych GUS -u, które dziś od lat są prowadzone i ich nie wynika, że to zagrożenie biedą także tą skrajną biedą, która jest zagraża naturze taka, że chodzi o zdrowie i przeżycie tak ta ta najbardziej tak podstawowej wielkości, po czym okazuje się, że to nadal jest to dotyczy tam dodaje, że ta oferta ponad 40 % i to jakby paląc procentowo to można uznać, że to nie robią takiego wrażenia zjazdy głów jeśli to na liczby przełożymy to da się okazuje, że to zespół to ponad 1,51 000 000 osób, które radykalnie, które jest dotkniętych skrajną biedą jeślibyśmy mówimy o zgranie wierzę w kontaktach między zobrazowanie na granicy przetrwania, ale to są jednak wciąż ogromne liczby mimo, że to się tak poprawiła istotnie na przestrzeni lat, o czym pani redaktor mówiła i tu też zwracają uwagę na to taką pułapkę, że znajdą na to, że ten trend jest pozytywnej tak dużo się mówi o pozytywnych o programach rządowych i jej w i zjawisk na rynku pracy łatwo może to nas uśpić naszą czujność co do tego z patrzenia na biedę właśnie jako takiej ważny problem publiczne systemowy, z którym musimy się w mierzyć, bo można uznać, że w zasadzie sprawy idą ku lepszemu wyznawać jeszcze nie rozwiązała tego to co będzie niebawem rozwiązany okazuje się, że nie, że nadal mamy z jedno dużo problemów i te programy z poprzedniego rządu obecnego one w nowe są, jakby adresowany do konkretnych grup, więc nawet jeszcze w pewnych kategoriach społecznych np. w środowisku ludzi spada n p . w takt zegara zgadza się i to na pewno wpływa pozytywnie, chociaż też nie wszędzie bowiem jest np. który siedział ubóstwo seniorów czy ubóstwa rencistów, które wreszcie jeszcze powszechniejsze niż niektóre z liczniejszych emerytów no to tutaj widzimy rzeź totalnie nic nie jest poziom bezrobocia nie wpływa bez tak bardzo prosto na zmniejszenie się głos ATT grupowych podobnie jest reżyserem z mężczyzn jest także z innych z innymi grupami są też pracujący biedni, czyli ludzie, którzy będąc zatrudniona w rynku pracy nadal są w NATO nadal doświadczają niedostatku co siódmy Polak otrzymuje za swoją pracę minimalne wynagrodzenie oznacza to, że około 1,51 000 000 osób musi utrzymywać siebie swoje rodziny za około 10031530 na rękę co czwarta dorosła osoba pozostaje bez pracy w powiatach o najwyższym bezrobociu w Polsce, choć w skali całego kraju nie mówi się dziś bezrobocie jako istotny problem wielu peryferyjnych regionach wciąż sięga ono 20 % to akurat czytał fragmenty szlachetne raportu szlachetnej paczki na temat biedy tak sugestywna warto zwrócić uwagę też na pewno geografia biedy i problemów społecznych, że nawet jeśli w skali kraju z pewnych rzeczy zaczynają dla nas lepiej to w są obszary są powiaty są gminy, gdzie to jest bardzo źle zresztą nawet bogatych gminach bogatych miastach też są one grupy 3 osoby dotknięte doświadczające niedostatku i tam jest szczególnie trudno wówczas wreszcie jest skala porównawcza rzecz, że mają mniej niż ludzie w otoczeniu pani redaktor wspomniała o tym, raporcie szlachetnej paczki, które też w jakim sensie ważnym uzupełnieniem tych różnych starć dochodzi waga pokazuje właśnie rodziców o 34 rodziców samotnie wychowujących dzieci nie otrzymuje alimentów od byłych partnerów pomimo tego, że zostały zasądzone absolwenci domu samotnej matki wychowankowie domów dziecka studenci, którzy starają się utrzymać uczyć nie mogą liczyć na wsparcie bliskich, gdy zaczną się z przegranej pozycji już samo podjęcie walki o lepszą przyszłość wymaga niebywałego bohaterstwa oni pokazują wydaje się w tym raporcie dosyć dobrze o jakich mógł w grupach społecznych jakich losach ludzi mówił tak masz czytamy autorzy raportu piszą to nie jest raport o biedzie Zaolzie wracając, więc on na pewno z matą wartość warto go przeczytać, że nie jest długi jest tak przystępnie napisany, bo popyt ze strony ludzkiej takiej jednostkowej też często jak jak to jak ta bieda może wyglądać czym się wiąże i dobrze, że autorzy też nie skoncentrowali się wyłącznie na tym aspekcie ekonomicznym dochodowym, ale pokazują jak bieda współwystępuje z innymi problemami, które często co miały w rodzinie choroba w rodzinie niepełnosprawność tak tak mówi Dorota Godzisz się bowiem dzień opiekuna, by to, że to jest też tematy, które bardzo pana zajmuję, czyli opiekunowie osób zależnych czy z niepełnosprawnością czy seniorów oni są taką grupą najbardziej zagrożoną tak tak m. in. w związku z tym, że opieka często implikuje konieczność rezygnacji z pracy także bliskich, więc nagle ten dochód może zmaleć w rodzinie, a z drugiej strony rosną, po czym wydatki, które trzeba pokryć resztą w tym, że autorzy tego raportu szlachetnej paczki też tam wskazując, że z duża część część tych rodzin, gdzie korzystających z tego programu z kilkaset złotych wydaje na właśnie te różne n p . na leki, więc na razie złotych 70 gr tyle lub nie mają do dyspozycji osoby co piątej rodzinie włączone do szlachetnej paczki wiedzy jest takie ważne ta ostatnia część tego raportu szlachetnej paczki NATO mówi o marzeniach też tych starych ludzi to jest też ważne także są w kontekście opiekunów, gdybyśmy chcieli ponownie na to spojrzeć, że często myślimy czy o ludziach biednych czy właśnie o opiekunach tych samych osobach niepełnosprawnych właśnie przez pryzmat tej nie neguję tych niekorzystnych okoliczności, a oni też bardzo pewnie to część na pewno ci ludzie chcieliby też, żeby widzieć właśnie ich marzenia ich potencjał ich zainteresowania także z myślą o tym, pamiętajmy o tym w dal na takim całościowym spojrzeniu i nie tylko koncentrujemy się, żeby stać nas tutaj jak zazdrość ocenia tylko, żeby patrzeć na mnie tak bardziej, ale właśnie naliczone, lecz Polska Głogów ku temu krótko, ale jak myśleć o tym, systemową mamy z Milesem jednak zdiagnozowany problem może nie całkowicie, ale my wiemy, że pewne rzeczy w zasadzie KUL był powinnam być odpowiedź, bo państwo, które jest winny jest odpowiedzialny za hotel czy mówimy o 1 polityce to jednak został bardzo punktowych polityk skierowanych do bardzo różnych grup w ja osobiście jestem zwolennikiem takich kompleksowych pakietów, które koordynowały integrowały różne obszary także zakres swojej edukacji służby zdrowia i wsparcia społecznego dla przykładu, ucząc wskaźniki 2 konkretne 3 różnymi wyobrażenie, o czym mówimy, jakie działania np. działania jest związane chociażby z medycyną szkolną Suarez działania wyrównawcze świetlice socjoterapeutyczne w nocy także to wszystko co nawet jeśli nie nie eliminuje biedy to nasza eliminuje pewnego łagodzi skutki i PiS sprawia, że nawet jeśli ktoś jest ubogi uboższy to i tak nie może stara się ograniczać nie ograniczamy te bariery rozwojowe, jakie zmiany związane są z Tomaszem Stępniem głosem wykluczeniem z EFS i nosa mieli niektórzy są zwolennikami takiej koncepcji jak jednorodny, że w padoku obywatel pokaźne dochody obywateli, ale 500 plus tak tak, choć rząd też troszkę męża też jest więcej ten sposób myślenia, że właśnie takimi dużymi horyzontalnym i programami z Jelenia i ja osobiście nie negując, że pewnych korzyści potencjalne z tego płynących jednak wolałbym, żebyśmy patrzyli właśnie tak całościowo z Boe i świetlica służba celna czekać podstawowa w podstawowe lekarz w szkole dentysta posiłki tak co coś co tak jeszcze grubo, dodając że mówimy o tych leży, aby te pierwsze skojarzenia to dotyczą właśnie tych działań na rzecz dzieci problem wieku szkolnym lub jeszcze młodszych natomiast trzeba pamiętać o tym od tych grupach czy dorosłych 3 czy starszych, bo mam wrażenie, że w polityce społecznej sporo zaczęto z RO bić w obszarze wsparcia rodzin z dziećmi, gdzie śmierć kocie znam realia jest jak pokazują raporty wiele do zrobienia natomiast znacznie wolniej rozwijają się te instrumenty i też nasze takie myślenie o o tych wyzwaniach związanymi z związanych z innymi zjedzie ostatni z nieszczęściami w innych fazach późniejszych fazach życia oczywiście wyzwanie przyszłości to ludzie starsi juniorzy o tym, też rozmawialiśmy o krótkim koncercie chciał zasygnalizować 1 wątek natury w zwrócą uwagę pana tekście dla przewodnika katolickiego w, że ta wiedza jak możesz to bieda może być większa niż sądziliśmy, dlatego że ludzie dotknięci ubóstwem biedni są zawstydzeni sytuację boję się na znaczenie, dlatego że wciąż wiele osób w jakim sensie uważam, że bieda jest indywidualną winę osób, które nie popadł w mam takie poczucie, że to jest tak tak może tak może tak być, że raz, że otoczenie może bardzo uważać A2, że nawet szans otoczenie tak nie uważa to część osób niepełnosprawnych boi się po prostu takiego bycia postrzeganym i przez to faktycznie nie w nie identyfikuje się pewne zagrożenie, że utrwalają w jest właśnie taki optymalny, jeżeli ktoś się stara i pracuje to na pewno sobie poradzi, bo przecież system jest on, nagradzając tych pracujących i uczących się ta waga 13 okazuje się, że często są te bariery nie jest tyle tych barier, których czas nie zdajemy sobie sprawy, które powodują, że nawet jak faszysta bardzo stara jest aktywny to kto to nie udaje się tego wszystkiego przekroczyć stąd też Ewa Ewa war to właśnie, że tak bardzo kompleksowo i z Bałtyku, a to pozwala wyeliminować tych barier, chociaż tych wiemy z przyczyn ubóstwa nie zawsze wynika z ekonomicznych, że czasami to są pozaekonomiczne źródła z dnia zjawisk, które w no właśnie np. pewne doświadczenia trudne dramatyczne biograficzne, które powodują, że ktoś w pewne role jest także zawodowe nie jest w stanie wejść lub nie jest w stanie strzelić sobie poradzić w pewnych sytuacjach co skutkuje właśnie w mocno nawet jeśli ktoś miał rower w roli w rodzinie niepełnosprawne rodzeństwo to też mogło wpływać na wiek drogi, a edukacyjne zawodowe w i idzie, więc etatowym można bardzo dziękuję badaczy polityki społecznej dr Rafał Bakalarczyk u państwa gościem bardzo dziękuję dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA