REKLAMA

O ludowej historii Polski opowiada Przemysław Wielgosz

Weekendowy Poranek Radia TOK FM: Idealna Niedziela
Data emisji:
2018-12-02 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
16:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
widmo historii ludowej krąży na marginesach debaty o polskiej przeszłości sprzysięgły się przeci w niemu sponsorowane przez państwo obrazy husarzy i szlacheckich dworków, a także godzące w wyobraźni oferujące zbiorową amnezję apologią władzy przywilejów to zaproszenie właściwie tekst, zapraszając na cykl spotkań ludowa historia Polski jest to cykl spotkań organizowane przez remont pragmatyk przez stół powszechny i teatr powszechny po dzisiejszym gościem Przemysław Rozwiń » Wielgosz redaktor naczelny Le Monde w Chinach Janas się Zuzanna Piechowicz to jest idealna niedziela k co ty MCK chcecie osiągnąć chcielibyśmy zwrócić uwagę opowiedzieć w jakim sensie o historii 90 paru procent populacji naszego kraju, która dotychczas głównym nurcie w systemie edukacyjnym na różnych poziomach nas także w debacie o przyszłości Polski jest nieobecna dnia 3 żyjemy w i paradoksalnie żyjemy nie może się i jesteśmy potomkami tych 90 % chłopów pańszczyźnianych przede wszystkim żyjemy historią zapożyczoną z historią baśniowych dworków sarmackiego mitu husarzy pałaców z historią nie swoją największą w sensie ma to bardzo negatywny wpły w na jakość naszej dzisiejszej także debaty publicznej życia politycznego w Polsce mówimy o tym, że w dalszym ciągu na różnych poziomach rzeczywistości musimy się zmagać z relacją folwarczną albo z kulturą podporządkowania zauważam, że w dużej mierze jest to niestety jest to spowodowane tym, że nie stawiliśmy nigdy czoła historii klas podporządkowanych w Polsce historii większości mieszkańców tego kraju większość populacji tego kraju, która jest historią pańszczyzny, które są historią poddaństwa, który z historią gospodarki Folwarcznej czegoś w rodzaju gigantycznego obozu pracy i oporu stawianego temu systemowi przez przez tych, którzy zmuszeni byli w warunkach głaz niewolniczy w nim funkcjonować jest to historia mało znana właściwie przemilczany marginalizowana choćby z tego powodu warto ją warto ją do nich wrócić warto ją ożywić warto o nich powiedzieć ale gdy się, że też ten aspekt współczesny jest to bardzo istotne w 1800 siódmym roku w Polsce 90 % Polaków ludzi zamieszkujących tereny polskie tak to lepiej ujemna jest bardziej miarodajne to on to były po prostu byli chłopi pańszczyźniani to nie byliście w myślach to niebyła Szlachta była arystokracja, a jednocześnie mając świadomość, że to, że tak dużo z nas ma takie właśnie takie korzenie ma np. porzuciliśmy tej rocznicy zniesienia pańszczyzny jakoś godnie atak złości się właściwie cały cenne co taka kultura celebrowania przeszłości, które bardzo mocno rozwinięta w naszym kraju nad wyraz rozwinięte i absolutnie jest to jest to przerost jeśli chodzi o o zainteresowanie przeszłością my żyjemy w Polsce w dużej mierze historia magistra z mitologii zabawną historię nie nasza maturzystka historia, która w gruncie rzeczy jest powinna być bliska ze stanem w jakim sensie ukradziona, a może sami sobie żeśmy ukradli schowali zabity pod dywan desek problem, którym trener, któremu chcielibyśmy, by stawić czoła na szczęście od jakiegoś czasu to się zmienia, ponieważ od 2 i 234 lat widać coraz większym zainteresowaniem i inne przeszłością podporządkowanych bardzo różnych grup i chłopów pańszczyźnianych ludzi znanych ludzi luźnych czy też prekariatu przed nowoczesnego z drugiej strony kobiet różnych mniejszości robotników klasy pracującej szeroko rozumianej pojawiają się bardzo interesujące książki i w biegu akademickim, ale przede wszystkim to wydaje się najbardziej kosztem wartościowe dla wprowadzenia świadomości tej ludowej Ludowego wymiar historii dom dołącz do szerszego obiegu pojawią się teraz, więc książki skryby można nazwać reportażem historycznym właśnie dotyczące tych grup teraz musi on zarekomendować, które to są reportaże nie można mówić, że powstają książki nie podać tytuł tak już bardzo bardzo ważne tutaj będzie jeśli chodzi o ostatnie ostatnie publikacje zwrócenie uwagi na książkę Marty Madejski aleja włókniarek, kto jest poświęcona robotnica w łódzkim jest absolutnie rewelacyjna Harveya rewelacyjna praca łącząca narzędzia reporter reportażu jest analizy takiej, a antropologicznej historii historiografii, więc bardzo interesujące się wszystkie ze względu na szczupłość źródeł wszystkie wszystkie próby pisania tej historii muszą być z definicji interdyscyplinarne muszą się gdzieś spotykać na Nana Nana na pograniczu antropologii etnologii historii w reportażu właśnie czy socjologii kolejną książkę tę uważam, że jest absolutnie fundamentalna dla zrozumienia tego, o co chodzi w ludowej historii Polski jest książka bieżeństwo 1915 Aneta Prymaka-Oniszko Tomasz kilka lat temu poświęcona historii kilkumilionowej rzeszy uchodźców z terenów wschodniej Polski, którzy uciekali przed frontem pierwszej wojny światowej na rondo w głąb Rosji ani właściwie są kompletnie nieobecny w narracji narracji na temat pierwszej wojny światowej na temat okresu odzyskiwania niepodległości przez Polskę, mimo że było to doświadczeni gigantyczne doświadczenie, które dotyczyło całych dni miasteczek wsi, który w całości uciekały uciekały z czystych terenów, a ci ludzie to wielomilionowa rzesza przeszła jakąś niesamowitą poglądy z tej samej Rosji podczas rewolucji podczas wojny domowej potem wracając do Polski trafili też na bardzo nieprzychylne aparat państwowy, o których tutaj nie chciał jest jeszcze dużo co Joanna Kucza szczyt Rysianki i służące do wszystkiego, czyli książka opowiadająca o oko o opowiadającą o kobietach, które pełniły służbę, by i służba to jest złe słowo znaczy to by niewolniczo moim zdaniem niewolnicza praca ta fala zwami służącymi to tak ładnie nazywa nas w istocie wchodząc na służbę one one zrezygnował ze swej wolności osobistej de facto proszą też pan bardzo interesujący temat emigracji tego jak właśnie emigracja jest opowiadana w naszej historii, bo jak i morzem i tutaj nie uważam wystarczającą aleja z lekcji historii ze szkoły to pamiętam głównie wielką emigrację po powstaniu listopadowym 12 najwyżej tysięcy byłych żołnierzy oficerów właśnie wywodzących się ze szlachty bogatego mieszczaństwa większość, bo w dużej mierze, którzy tuż po powstaniu musieli opuścić Polskę tymczasem Polska czy też tereny Polski zawsze był obszarem wielkich migracji i emigracja nie była doświadczeniem typowym dla klas uprzywilejowanych przeciwnie właśnie dla grupy dla Lalek podporządkowanych i ciekawe jest to, że jednostki forum stawiania oporu w zaostrzającej się od połowy szesnastego wieku mężczyźnie, do których odwoływali chłopi, które praktykowali były ucieczki Rzeczpospolita obojga narodów było ogromnym obszarem na Wschodzie na stronach ukraińskiej słabo zagospodarowany było gdzieś ukryć bo gdzie uciec przed przed reżimem pracy przymusowej i tysiące ludzi z terenu środkowej Polski uciekały na wschód jest interesujący, bo w momencie, kiedy VAT fiskus 17 ten aparat przymusu pracy pańszczyźnianego chłopa się, że ten reżim Folwarcznej gospodarki Zbożowej przede wszystkim nie dotarł do mu ona na Ukrainę tam się zaczął zakorzenia się i stosunki zaczęły się zaostrzać wybuchły bieg powstania huk kozacki, ale też chłopskie te najważniejsze dla tych, którzy rzeczywiście miały miała znalazły się efekt w swą nazwę miejsce w startupy powstania chłopskie w dużej mierze wywoływane przez potomków tych, którzy wcześniej uciekali od pańszczyzny na obszary na obszary ukraińskie to jest raz na 2 oczywiście po po zniesieniu pańszczyzny w drugiej połowie dziewiętnastego wieku wielomilionowa rzesza biedoty chłopski ruszyła w poszukiwaniu lepszego życia się w ogóle środków do życia do miasta to jest gigantyczna migracja fajne miejsce we wszystkich zaborach w różnym okresie pan na początek mamy Pomorza i Wielkopolskę na końcu królestwo on polskie natomiast w nocy sieje towarzyszyła też ze względu na NATO, że przemysł Polski nie mógł był w stanie wchłonąć w obu niewielki takiej ilości rąk do pracy na to oczywiście to okaże się też ruszyła za ocean i historia polskich chłopów migrujących i do Ameryki Południowej do Ameryki północnej do końca nigdy się nie skończyła, bo w dalszym ciągu mamy kolejne rozdziały po wejściu Polski do Unii Europejskiej kolejna kilkumilionowe rzesza także potomków chłopów pańszczyźnianych, a często ludzi plus mieszkających na wsi też ruszyła ruszyła na zachód powiedział pan też o tym, że to jak rozmawiamy o historii jak nas uczono historii to jak ta historia Polski zbudowana nadwyżką w konsekwencji zmian w dzisiejszej Polski jak to pan rozumie ja myślę, że możemy myśleć o historii w kategoriach politycznych i tak tak tak myśli o tym, się scena polityczna przed ludzkimi prawa część wykorzystuje pewnego rodzaju opowieść o przeszłości jako narzędzie do legitymizowania swoich swojego projektu politycznego dzisiaj tak, aby prawo sprawiedliwość tak boli no i organizacje prawicowe nacjonaliści nie mają wizji przyszłości natomiast mają wizję wielkiej przeszłości dyktuje powinniśmy tęskno ci, w których powinniśmy czerpać dumę, a ty właściwie projekt tożsamościowy projekt bardzo bardzo groźny jak sądzę, bo mający charakter, a ekskluzywne wykluczający, ponieważ historia służy też do delegitymizacji AJA tych wszystkich, których się uznaje za wrogów swego obozu politycznego, toteż Polska prawica bardzo bardzo mocno wykorzystuje on, usiłując monopolizować przeszłość opowieść o przeszłości Majów egzorcyzmy chować ENA i wyrzucili z niej wszystko to co coś się w takich ramach historii opowiadanej z perspektywy szlachty z perspektywy uprzywilejowanych z perspektywy kościoła nie mieści, czyli już tylko historia ludową, ale także historia polityczną tych nurtów które, które się w takiej wizji prawicowej nie dają się zmieści, czyli od kwot od liberałów przez Demokratów socjalistów komunistów czy potrzebujemy naszej ludowej historii Polski na wzór ludowej historii Stanów zjednoczonych ortez na tak potrzebujemy czegoś takiego to jest ogromny brak, który należałoby jakoś jakoś się odrobić ogromne zaległości, tym bardziej że wydaje się, iż są na świecie w ostatnich kilku latach mamy do czynienia z falą takiego zainteresowania ludową historię, bo pojawiła się w zeszłym w tym roku w połowie tego roku pojawiła się monumentalna ludowe z Francji książka, która jak i fragment niewielkim byłby opublikowane na łamach Le Monde prowadzi Grecja Polska ma on w zeszłym roku mieliśmy znakomitą ludową historię rewolucji rosyjskiej też wydano w wielkiej Brytanii pojawiają się stroje ludowe Europy w stroje ludowe drugiej wojny światowej widać, że zmiana perspektywy takiej typowej dla elit politycznych z takiej w, która w rugby promuje procesy historyczne jest zgodnie z pewnymi założeniami politycznymi wpłacający bramy państ w np. cieczy czy trzecie sporów politycznych dziejących się na poziomie państwa i zejście na Nana na poziom doświadczenia codziennego, ale także i aspiracji marzeń walk pod różnych form podmiotowości, na które zdobywali się ci, którzy mieli być w założeniu rządzących nawozem historii byli bardzo bardzo często na ogół jego i jego źródła na różnego rodzaju reform w historii NATO jest coś co cały czas coś co ma ona ma dzisiaj na międzynarodowej wysokość ma bardzo ciekawy wydaje się, że warto warto, żeby też tę tak to zainteresowanie ludową plebejską historią się przyjazd do Polski póki nie ma książki to jest cykl spotkań tak jest cykl spotkań, które zaczyna zaczął się z 22 listopada taką debatą, ale będzie miał formę spotkania, choć seminaryjne sala wykładowa dyskusyjnym i pierwsze z tego cyklu spotkanie odbędzie się 6 grudnia o godzinie 19 w teatrze powszechnym w Warszawie, ale naszym gościem będzie dr Michał na osiedlu antropolog z uniwersytetu Warszawskiego, który opowie o Bękartach pańszczyzny, czyli o buntach Chłopskich w dawnej Polsce dał się pisze książkę na ten temat inne, a temat niezwykle interesujący, że pokutuje takie stwierdzenie tak, ale takie przekonanie, że w polskich historii właściwie zabrakło buntów Chłopskich zapale zabrakło Opolu chłopskiego że, o ile w we Francji w Niemczech w dzisiejszej Anglii możemy zobaczyć liczne przykłady oporu chłopskiego wobec euro wobec władzy feudalnej Duda w Polsce wtórne poddaństwo wprowadzane MFW od końca piętnastego wieku naczelny Rzeczpospolitej nie spotkało się z jakimś większym oporem na operę chłopską są tego co z tego powodu różne wnioski wyciągane okazuje się, że wcale, że to pewien mit, że w istocie ME to walka przeciwko mężczyźnie była bardzo silne ten opór był bardzo gwałtowny leżą one się artykułował nieco innych formach niż to miało miejsce na Zachodzie z tego powodu, że też inną formę miała Rzeczpospolita jako organizm państwowy słaba władza Centralna to bardzo silna władza władza lokalna na poziomie właśnie nowych folwarków były takimi takimi mikro państewka mi NIK tyrania de facto, przeciwko którym kupisz bardzo mocno buntowali leży miasto kupowało się w postać tak wielkich wojen Chłopskich, ale w postaci chociażby ucieczek różnego rodzaju form strajku chłopskiego także bunty które, które nie są mniej znane, ale powoli powoli takie wydarzenia pojawiają się już dziś w agendach historyków i myślę, że będziemy się w najbliższych latach dowiadywali się w 2 do 1 dowiadywali więcej na temat na temat tak, że taki bardziej gwałtownych form oporu i artykułowania podmiotowości chłopskiej w w 161718 wieku w Atenach Polski w bardzo podziękuję moim gościem był Przemysław Wielgosz redaktor naczelna Le Monde granatnik rozmawialiśmy o cyklu spotkań ludowa historia Polski bardzo panu dziękujemy znali się władza Zuzanna Piechowicz do usłyszenia za tydzień jak zwykle w niedzielę po ósmy 40 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: IDEALNA NIEDZIELA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA