REKLAMA

Między kuchnią a poezją erotyczną

OFF Czarek
Data emisji:
2018-12-04 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio gość dr Joanna Lisek literaturoznawczyni tłumaczka katedra judaistyki Uniwersytetu wrocławskiego dzień dobry witam serdecznie tym razem spotykam się w Warszawie tak dziękuję bardzo za ponowne zaproszenie z tą samą książkę no tak, ale wtedy teraz ukazała się już jest pięknie wydana tłusta gruba wielka pełna treści pełna głosów kobiet, bo w taki jest ta książka zatytułowana Kolisz głos kobiet poezji dziś od szesnastego wieku do 1939 roku wydana przez Rozwiń » wydawnictwo pogranicza ta książka jest jeszcze ciepła można powiedzieć, bo z drukarni wyszła w zeszłym tygodniu, ale już można je swoje płatnych położyć można jeszcze pachnie wbre w tak potwierdzam w przeglądałem sobie część no i część tak sobie czytałem zastanawiałem się i, jeżeli mówimy o tempo jest taki powiedziałbym ludowej popularnej no to myślę, że poprzeczkę można, by albo bardzo Nisko zawiścią w ogóle nie zawieszać, bo to jest taka twórczość powiedzmy serca, ale zastanawiam się czy analizując, wybierając poezje, do której już jednak nie chcielibyśmy już tego nurtu Ludowego tylko jakąś taką prawdziwą użyję takiego terminu czy nie miała pani w pewnych dylematów typu no w jest tego mało, bo kobiecy jest tego mało bo, bo głosy widzisz, a jednocześnie moment poezja więc, gdyby tego duże tempo gościła za styl jest mało to biorę wszystko jak leci w co znaczy tak jak inne poezji, którą tutaj omawiał mnie traktuje jedynie jako można powiedzieć produktów wartościowego od strony artystycznej tylko interesuje mnie poezja jako zjawisko społeczne jako źródła mówiące nam pewnych procesach kulturowych o procesach właśnie społecznych o zmianach o o tym jak ta poezja pokazuje doświadczenie kobiece i tutaj na pewno nie kryterium jakości tych wierszy było pierwszym z galerią tylko przede wszystkim docieranie do źródeł mówi on mówiących o doświadczeniu kobiet kobiet żydowskich takich źródeł nie mamy zbyt wiele archiwa przechowują także dokumenty, które odzwierciedlają porządek patriarchalny tak przykład, jeżeli mamy sklep on, jeżeli jest w archiwach jakoś notowano zawsze będzie zarejestrowany na głowę rodziny tzw . ale to, kto w tym sklepie sprzedaje też inna kwestia tak i kto ten sklep de facto prowadzi i tak od tej kobiety w archiwach nie znajdziemy, która stoi tam za ladą i i rozmawia także z 2 tys z handlarzami, którzy dostarczają jej towar niezależnie blasku ćwiczenie z życia np. pracy i w sklepie możemy znaleźć w poezji czy w przyśpiewkach czy to jest właśnie istotne tych założeń jest w tym główny tej książki żyją odchodzę od podziału na to co na sferę, która w PE jest źródłem prestiżu jest źródłem jest uważana za sprawy ważne i złotą, która jest pomijana traktowana jako coś niekoniecznie wiecznie wiążącego się z prestiżem i władzą dlatego pierwsze zdanie tej książki brzmi tak jak brzmi, a w brzmią następująco siedzę sobie w kuchni pisze wiersze napisami jest od tak przygotowaniu, ponieważ to nasz porządek społeczny mam chętnych porządek społeczny wyznacza pewne takie dowartościowania niektóre sfery sfera gotowania, iż jeżeli to jest jeszcze właśnie gotowanie domowe nie jest bez tą sferą, której byśmy mówili, że jest źródłem jakiegoś prestiżu i i mam na tor dowartościowanie natomiast mnie właśnie interesuje, kto i jak to doświadczenie kobiece tego i wielowątkowości życia kobiecego, ponieważ zazwyczaj jest także kobieta nim nie koncentruje się na tym 1 z innym n p . w celu, jakim jest poezja tylko musi bardzo wiele tych wątków rozwijać swoje życie jak one się splatają właśnie w tej twórczości, bo karty równości są rozdano samego początku, jeżeli ktoś urodził się on mężczyzną to zanim jeszcze zacznie chodzić albo, zanim zacznie mówić już słyszy takie rzeczy od kołyski dziecka stoi złota Kózka Kózka pojechała handlować rodzynkami migdałami to najlepsza psia kupka dziecko będzie studiować Torę precle masłem będą mu smarować do chederu zaprowadzą księgi będzie pisał w dobrym pobożnym Żydem zostanie on właśnie większość kołysanek skierowana jest do chłopców dostęp do synów i wizja tego idealnego syna jest bardzo jasno określone to jest on ma wyrosnąć na elementy z centrum medycznego ono właśnie pójść do chederu, a potem pójść do jesziwy i potem ma studiować Ettore to jest oczywiście ideał to nie znaczy, że wszyscy ci chłopcy, którym Tax przy śpiewana nad kołyską rzeczywiście na takich dorastali, ale to jest pewien ideał społeczny i nie np. interesuje właśnie jak te ideały społeczne znajdują swe odzwierciedlenie w tej twórczości ludowej zresztą ta twórczość ludowa, która żoną ma charakter ludowy jest o tyle cenna żona rzeczywiście nosi ślady tej podmiotowości kobiecej, której z pewnych okresów ciężko jest i ciężko są wyszukać w będzie zapraszana na bal będziesz tańczyć w salach będzie się kręcić w kółko będzie się podobać wszystkim panom dlatego zaśnie moje dzieci, a to jest Kołysanka skierowana do dziewczynki i co ciekawe ono poniekąd tutaj wprowadzamy ją świat nieżydowskich i to jest pytanie, które ja zadaję, dlaczego dziewczynce nad kołyską śpiewa się Kołysanka, w której ona ma trafić na bale tak naprawdę gojów, ale tak to wynika z tego, że dziewczynka miała bardzo nikłe szanse na pewien awans społeczny w obrębie własnej kultury dlatego bardzo często je szczególnie od dziewiętnastego wieku dziewczęta żydowskie, jeżeli chcą awansować społecznie to widzą drogę poprzez edukację nie żydowską poprzez język nie żydowskie i następuje pewien zwrot pod koniec dziewiętnastego wieku, kiedy ten duch dochodzi do takiej waloryzacji rodzimej kultury i GI wtedy obserwujemy boom dosłownie taką erupcję twórczości kobiecej w języku jidysz, bo one zaczynają także z obrazem jest tego języka jidysz widzieć szansę awansu społecznego dla siebie i przedostania się do sfery publicznej, czyli z 1 strony te bale i upodobanie się panom, a z drugiej strony wizja życia rodzinnego po ślubie ne, czyli rozrachunek z dziećmi z każdym osobno jednak położyć drugi uśpić trzecie na Dwór wyprowadzić czwartemu głowę nasmarować, a tak to nie wszystko, bo to co rok to prolog w planach to tu też jest czysto mnie zaskoczyło w tej twórczości programu prawa jest ich ewolucja trwa, w których ponieść to jest ciekawe, że w tych w tych pieśniach ludowych jest dużo złości jest dużo takiego buntu też na tym właśnie na to codzienność, której tutaj mowa to jest także te kobiety, śpiewając pieśni poniekąd toby działało troszkę terapeutycznie wyrzucały swoje swoje jakiś codzienne tak jest taki codzienny swój wyrażały w tych pieśniach w bardzo są to tu to płyty są właśnie takie taka twórczość ludowa, gdzie to co najbardziej boli albo to co bardziej raduje zostaje wyrzucone na zewnątrz jako pewne takie wspólne doświadczenie tego ważne jest, żeby wyraźnie po podkreślić, że ta twórczość ludowa stanowi tylko pewną część, bo to jest problem myślę kultury jidysz żona ciągle zmaga się, że jest przyporządkowana właśnie do tej twórczości ludowej do folkloru mam nadzieję, że moja książka też pokazuje to dopiero dla wielu znałem powlekanej blachy, ale tutaj już od razu mi się zapalać czerwona lampka z tego względu, że w Łańcucie Astro no właśnie w eterze, że to jest coś wymyślę Szczęsny borykają się ich do 6 w ogóle to jest właśnie postrzeganie kultury jidysz w kategoriach takiego Ludowego Sztetl SA skansenu jakiegoś moje ja chciałam jednak w tej książce pokazać wielokierunkowo 6 tej kwoty tej kultury to do innych kierunków powróciły po informacjach Radia TOK FM dr Joanna Lisek literaturoznawczyni tłumaczka katedra judaistyki Uniwersytetu wrocławskiego jest w studiu z państwa moim gościem Kolisz głos kobiet poezji dziś książka wydana przez wydawnictwo Pogranicze świeżutkie i po prostu pachną wstała i gotowa do czytania w myśl jest także z nami informację za 4 minuty o 1120 po informacjach wracamy do studio dr Joanna Lisek z katedry judaistyki Uniwersytetu wrocławskiego właśnie ukazała się jej pięknie wydana książka jest tu na Coliseum głos kobiet w poezji dziś wydana przez rolnictwo Pogranicze w pełna nie tylko analizy sytuacji, ale właśnie Dziwiszowi poezji dostałem się ile tego świata zniknęło między słowami, czyli między tłumaczeniem Dziwisza Polski tak ta książka jest zapisem jakiegoś doświadczenia trasa Turskiego też inni i moich trudów w przykładzie i oczywiście przekłada się już jest interpretacją mniej dni i w tym znaczeniu to jest moja interpretacja tych tekstów, ale ty jesteś także bardzo różnie nie tłum różne poetki inne misie tłumaczył niektóre można powiedzieć przysłowiowa szło jak po maśle tak było n p . z Hanną Lewin którą, kiedy jest zbiorem wierszy otworzyłam w nowym Jorku vivo to czytając wiersze autentycznie słyszałam sobie przekład od razu natomiast by były tutaj także poetki, których nie była w stanie przełożyć muszą korzystać z istniejących przekładów i taką poetką jest tu w tym zbyte w tej książce Miriam linowe, które w, których po prostu nie umiałam przekładać musiał się z tym pogodzić, że nasz polega to trudność to jest nią nieumiejętność znalezienia wspólnego głosu no to jest coś takiego, że ten przekład no zazwyczaj musi się opierać na jakim współ brzmieniu moim miał jak podchodzą dosyć osobiście do tego na 3 pracuje i szukam zarówno tematów jak i w konkretnych utworów, które gdzieś odnajdują we mnie pewien oddźwięk i wymieniono nawet bardzo ciekawy przypadek w mieście z najbardziej uznawana w w czasach okres tego okresu w tym okresie międzywojennym poetka i jidysz cieszące się największą popularnością od razu uznano za kanoniczną, a to jest twórczość, w której w zdecydowanej większości podmiotem czy takim słowem, jakimi używa w tej książce kontrowersyjnym pod wioską w tych tekstach jest dziewczynka atakami więcej można powiedzieć 1516 lat mówiąc sam głosi kim takiego właśnie dziewczynce nic innego skierowane wszystkie te słowa jej zazwyczaj są skierowane do babci czy te wiersze są takie bardzo właśnie te uderzające w stronę ludowości i co ciekawe krytyka literacka, ale współczesna uznała ją za idealny głos kobiecy poezji też, chociaż krytykę tworzyli mężczyźni często piszący wiersze nowoczesne awangardowe i absolutnie nie, przykładając takiej samej miary do swojej twórczości wynikało to moim zdaniem z tego, że na w okresie międzywojennym zdecydowanie obserwujemy narastającą, a kultura racje asymilację modernizacje i zagrożenie dla świata żydowskości jako takiego zaś odejścia od tego tradycyjne tradycyjnego jidysz kaj do tego tradycyjne tej tradycyjnej żydowskości kobieta żydowska jest ustawiona w roli, w której ma chronić tę tradycyjną żydowskości tak takie wystawiane są przez nie przed nią zadania w mówimy także o czasach, kiedy wiesz, że kobiet miał szansę ukazać się w prasie, dlatego że rozważenie, by nie mniej aut redaktor naczelny czy Doda chce im się za nie płacić, gdyby to był ten tekst artykułu to musiałaby dowiedz kogoś kogo interesował wtedy z płytą odpowiedzenia atak wieś, za który nie może sobie nie trzeba jeszcze płacić za dobrze możemy dać mówimy także czasach, gdzie to, że fakt ukazania się jest czas teraz sprawią, że ludzie o tym, rozmawiali w dzisiaj w ogóle poezja zniknęła z prasy albo z życia czy także z życia mówił o czasach, gdzie ukazanie się wiesza było wydarzeniem tak to jest cudowne rzeczywiście wiersze były powszechnie drukowane w prasie codziennej to nie tylko w prasie literackiej tylko po prostu w prasie codziennej i myszkę okres ten dwudziestolecia międzywojennego to jest czas, kiedy rzeczywiście wiersz może wywołać pewien skandal może wywołać pewną dyskusje publiczną i 1 stłuczeń pojawiające się na kartach mojej książki jest właśnie osobą, która wzbudziła taką wielką dyskusję i to nie byle gdzie po Nowym Jorku mianowicie teksty, które ona publikowała w pierwszym okresie, kiedy takie debiutanckie były na tyle dobry chleb pszenny, że właśnie tych stwierdzono, że to musi być mężczyzna, który publikuje pod pseudonimem kobiecym i rzeczywiście mamy zapis takich spotkań kawiarnianych, kiedy dyskutuje się od tych jej tekstach na jej i właśnie rozważa się czy to może rzeczywiście być kobieta czy raczej po to jest mężczyzna, który pisze pod pseudonimem kobiety te czasy mamy zdecydowanie za sobą, żeby roztrwonił zawijamy w 2 SA już rozmawiać o policji to chyba tylko tu pana w statut z serem ciekawe Tax advice jak mamy różne warstwy z 1 strony mamy tam warstwy oto jest wiersz tylko, wobec którego trzeba się teraz czegoś powiedzieć, ale czy to jest kobieta mężczyzna no bo w nie wiem czym powinien się podobać prawda leży kobieta no to może bym się nie podobać albo artystyczną taka ciekawa historia jeśli chodzi o literatury jidysz połączony z innej literatura ach, zazwyczaj sytuacją mamy odwrotną, że kobiety, debiutując w PE zazwyczaj moczyć często przyjmowały męskie pseudonimy, żeby sobie utorować drogę w literaturze jidysz wzrost 1 literatura, gdzie mężczyźni, gdy przyjmowali pseudonimy kobiece, żeby sobie utorować drogę do najliczniejszego najliczniejszej grupy odbiorców, czyli właśnie do kobiet to jest pewna specyfika ta, czyli torze rozmawia się czy Anna Margol nim, bo o tej porze co mówimy, a jest kobietą czy mężczyzną ma swoje zakorzenienie w tradycji debiutowała Ania przez mężczyzn na gruncie literatury jidysz pod pseudonimem kobiecy walczy minister, kiedy już taka poetka w cudzysłowie została popularna to następowało Kamil hałd i leje to znaczy tak oni zazwyczaj to on później ogłaszają już swoje prawdziwe nazwisko zresztą ja miałam taką historię pracując nad materiałem bo, szukając pierwszej nowoczesnej poetki wiedziałam, że przyjęta jest data 1800 osiemdziesiąty ósmy roku jako ten debiut pierwszej nowoczesnej poetki lider, ale podchodziłam do tego bardzo nieufnie i przegląda wcześniejsze czasopisma Nature znalazłam poetkę Hej, a to właśnie po paru numerach tuby, gdzie publikowane były jej wiersze był przy PiS, gdzie już autor odsłaniał swoją twarz to są oczywiście też pułapki na jakie można można wpaść na pracując nad tym materiałem kiedyś była młodzieńcem z upałem Sokrates w portretach mój serdeczny przyjaciel mój ukochany miał najpiękniejszy Polski w Atenach i był Cezary jasny świat budowałam z marmuru ja ostatni, a na żonę sobie wybrałam mogą dumną siostra w Różanym, więc do późna słuchałem w dobrym humorze oparach wina osoby uszu z Nazaretu i niestworzonych historii o Żydach tak właśnie ona Margonin wiersz, w którym jest pewna gra pomiędzy tym co męskie, a ten co żeńskie i w przekładzie zostało to oddane poprzez zmianę końcówek żeńskich i męskich to jest akurat wiersz przykładzie Karoliny Szymaniak ona bardzo długo pracowała nad tym jak uzyskać to napięcie między właśnie podmiotowością kobiecą podmiotowością męską w tym w tym wierszu pomieszana Margonin bardzo często igra z podmiotowością zmiana zakłada pewne maski i a i tak jest wciela się ukrywa swoją tą tak jest czy w oczy pytanie jest w ogóle czy jest to takie jak, w którą ona ukrywa czy to jest raczej takie jak rozproszone w różnych maskach polała się ten wiersz, gdyż występuje w nim imię Cezar chętnie, by w szachy w słupek, w czym mężczyźni ukrywają się pod pseudonimami kobiecymi, bo to po z samym zastanawia się też nad sposobem konsumpcji poezji rozumiem, że zaczynano od nazwiska autora czy też płci autora właściwie walczyli z EFS kobieta czytam w Dzikowie dla ciała mężczyzna nie czytam jeśli kobieta, gdy ta tradycja, której mówię, że ona sięgała jeszcze dziewiętnastego osiemnastego nad siedemnastego wieku to znaczy czasów, kiedy kobiety stanowią najliczniejszą grupę Czytelniczek literatury jidysz Wietnam pod koniec dziewiętnastego wieku to z bardzo się zmienia i gęsty mokry w tym okresie nowoczesnej literatury jidysz to raczej jest pewna pamięć o tym, że ta literatura kiedyś była określana jako literatura kobieca w Chorzowie czytają ją oczywiście także mężczyźni kobiety już wtedy bez dna nie można mówić, że kobiety stanowią absolutną większość się, że ten może erotyką nie będę czy to już o tej godzinie 2 tys ważny nurt tej książce, bo ja wyszłam od poezji erotycznej najpierw moje zainteresowania właśnie krążyły wokół poezji erotycznej i potem się poszerzał Horyzonty i jak ta poezja erotyczne z umiejscowiona stają się robot też jest pewien swoisty gatunek tak on musi być jakoś interes interesująco zakorzenione w sposobie wyrażania Czyżbyśmy porównywali Snopka spojrzę POL-SKONE stosunkowo ważne, żeby im to jest może zaskakujące, ale poetki, gdyż tworzą dosyć odważną poezję erotyczną tutaj wspomniana już była cela Drop kina przoduje i k oczywiście to bulwersowało także i takie bulwersujące teksty mamy w tej książce mogę jednak przeczytać jeśli jeśli mam na to pozwolenie niech niegdyś Ostoja przeczyta nazwy tych ocen są dziury w niewoli dostaje się interesujące to przejście właśnie o tej wizji żony, która w jedno dziecko położyła drugie krzyczy trzecie kary dnia czwarte jeszcze wymaga opieki lekarskiej, a to i tak dopiero i powiedział ostatniego czy może nie bać ostatniego słowa, bo co rok to prorok i trudno myślę sobie o o erotyzm w takim życiu, a właśnie uważam, że to jest błędne myślenie i cela Drop kim jest tego najlepszym przykładem Cedrob kina pięcioro dzieci i często też, jaką obserwujemy jej archiwum to widać żona po prostu tworzy rzeczywiście w kuchni na jakiś kawałkach papieru, gdzie ma spisy zakupów zrobione obok jest spisany wiersz i co ciekawe krytyka literacka, jakie zarzucała jej fałszywość i erotyków właśnie no chyba zakładając, że miejsce na ruch dla nastolatka kobieta żydowska będąca matką i skandali w piątki dzieci not nie może zużyto nie mogą być jej doświadczenia i celebrytki miała wielu kochanków miała też męża i miała też dzieci i jej poezja jest, że można uznać za chwilę właśnie wjechał w nic się tylko tych tych różnych wątków różnych ścieżek w jej życiu nie wykluczające się w dobrze gra w takim razie ocen Zdrój ach, bo to, że to jest godzina 1135 i życiu pani, że wszystkie dzieci w redakcji śpioch zobaczy co tam za słowa padają także nie ma tam rozumiesz TPS i co okażemy się stworzyć fryzurę hit nie będzie aż tak ostra, gdyby dotyczyła Narodowego Banku Polskiego albo właśnie komisji nadzoru, ale niektóre wiersze są ewidentnie lewackie, a o, których wiadomo, że ma na tej antenie złota w ale nieco bankach w dobrze to powrócimy do głosu kobiet z poezji dziś po informacjach Radia TOK FM informacje o jedenastej 40 już za kilka minut dr Joanna Lisek literaturoznawczyni tłumaczka katedra judaistyki Uniwersytetu wrocławskiego jest państwo mają gościem w mojej najnowszej książce, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pogranicze informacja 1140 po informacjach wracamy z dług Wells i skwery Desk Help in, paląc der Gott rozmach człon palca, a tel WOS owej znikł Fonfara, bo od rozkoszy czujesz się ty rozkoszuje się ja rozkoszuje się w nas Bóg, który rujnuje wszystko, w który nie uznaje zakazów Kloc Mining and Klaus Meine FIZ cła Craig Farben Mich were hard Brent farnym mangan sny Gates przyp moje ręce przyp moje nogi do krzyża w Spale mnie z Płoń także zawieźć cały mój wdzięk i los Zmierzch tej farsie and złej, bo jest on wart nawet on were for free and for rent, a z obozu der Welt i zostaw mnie w głębokim wstydzie wzwyż i wyrzucić staje się obcy obcy i dziś własną drogą mam nadzieję, że nie zgłosiliśmy słuchaczy na życzenie, ale ja mu się wrażeniu, że pani znalazła w jego słowach właśnie w ten wiersz jest o tyle ciekawy dla tłumacza, że słowo kwerend, który jest tutaj kluczowe, czyli to, które w tym tłumaczeniu pierwszą, które przeczytaliśmy jest tłumaczone jako rozkoszuje się rozkoszować się można tłumaczyć na 3 inne sposoby i wszystkie pasują do tego tekstu, tyle że będzie się zmieniała jego skandaliczna 6, bo w drugim tłumaczeniu możemy to przetłumaczyć Tyktor wtóruje też jak torturuje torturowany jest nas Bóg w kolejnym nabrzmiewa szósty nabrzmiewa mija nabrzmiewa w nas Bóg jej ostatnim tryska aż ty tryska miała tryskać nas Bóg wszystkie te znaczenia tego słowa pasują do tego tekstu i jej i na tym polega jego doskonałość oczywiście dla tłumaczyła no proszę sobie wyobrazić ja muszę wybrać inną wersję i to jest mój arbitralne wybór i gdy i to właśnie pokazuje na ile przekłady z interpretacją w ich gra pani słowo rozkoszuje się, ale na drugiej stronie możemy przeczytać kolejne inaczej będzie w antologii BofA antologię trzeba było wybrać jedno znaczenie nie dawały się na 4 tekstów antologia poezji przekłady poezji też okaże się już na początku 2019 roku równie gruba jak ta książka wychwytu dzika Costa Magica Kosa i będzie on będzie tam też być będą płatki obu poetka ulicy dzikiej właśnie tutaj bardzo dziękuję słucha c, która zwróciła na nich uwagę właśnie, przysyłając swoje pytanie w i kojarzony jest wiele tak kojarząc pani Gabriela skojarzyła te ulice dziką z tytułem, ale w naszej antologii PRL tak Magica Koza i ja w ogóle tego nie kojarzono z rzeczywiście mleczarni w losowaniu świetna świetna poetka dekadzie moda ska mieszka na ulicy dzikiej i wydała cały zysk biur poezji właśnie zatytułowany dzika gaz, czyli ulice dzika menu używamy tego tytułu dzikie kozy to jest także zaczerpnięty z 1 z wierszy, gdzie ta Koza jest metaforą twórczości takiego wiersza, którego nie do końca można od, których do końca zdaje się okiełznać, a nie kobiety potem jest tak Kozak, która świetnie sobie ponad jest jeszcze tutaj już widzę, że pan, że zna całą absolutnie twórczości ludowej także, aby ich na liście, ponieważ słynna Kołysanka o pustce można ją interpretować także Pakulska z tej kołysanki jest de Ber takim dobrym życzeniem matki, która życzy, żeby ten chłopiec miał taką za radną żonę, która będzie właśnie dostarczała będzie jeździła będzie handlowała, dlaczego po to, żeby on mógł studiować Torę Super pod koła się do modelu no tutaj trzeba dodać jeszcze nie wszyscy wiedzą o takim o takim zwyczaju, jakby ktoś się określa jako gest, czyli inne sytuacje, kiedy Jerzy Lejman, jeżeli młodzieniec zapowiada się na ucznia dobrego znawcę Talmudu geniusza muzycznego to czy pertraktacjach ślubnych można uzyskać do 7 lat mieszkania jej utrzymania w domu, aby żony całej rodziny tak, czyli że przez 7 lat będzie utrzymywana jego rodzina przez teściów po to, żeby on mógł studiować dalej tor w 2 co jakiś ślad tego zwyczaju w poezji kobiet głosów w wyborach dosłużył się im się do 5 chętnych do tych tak, ale są także jest 1 przypadek opisywany, gdzie poetka wspomina, że jej matce proponowano odwrotnie odwrotny gest, czyli to ona miała być z utrzymywana przez rodzinę jej męża, dlatego że pochodziła z bardzo dobrej rodziny i chodzi tutaj jej wartość była na tyle znacząca, że Ks miał być odwrotny niż zwykle pierwszym rozmawialiśmy o tym w czasie naszego poprzedniego spotkania to jest bardzo interesujący wątek ne, czyli ich skala, czyli okres, w którym właściwie można powiedzieć Żydzi odzyskują głos czy też zgłoszono też, ale jakież było właśnie kobiety kota co wtedy tak to jest rzeczywiście to haska Love zamilknie 10 kobiet jest fascynujące w ten sposób bo o ile wcześniej ta literatura jidysz NATO przyporządkowanie takie kobiece i mamy twórczynie właśnie już tej dawnej literaturze kobiet od szesnastego wieku o tyle w okresie ich skali, że nie mamy w zasadzie jakieś zachowanych dowodów twórczość kobiecy oczywiście to też trzeba traktować troszkę z dystansem to nie znaczy, że żadne żadna kobieta wówczas, że Toskanii pisała, ale one tę publikację nie został nie zostały utrwalone nie nie zostały wydrukowane, dlaczego wpływy z przyczyn nie jest już parę żydowskim skala jest bardzo głęboko po docent licznym takim ruchem to znaczy nastawiony na to, żeby w społeczności żydowskiej 1 z kas z haseł klaskali jest to, żeby społeczności żydowskiej zaprowadzić ład tak jak jest w innych otaczających kulturach czy jest czysto patriarchalny porządek taki, w którym mężczyzna jest głową rodziny i pracuje zarabia tak na ten dom, a kobieta jest w domu opiekuje się dziećmi, o co chodzi, żeby ona nie była właśnie tą olkuską, która będzie jeździła handlowała i będzie utrzymywała dom po torze, bo mógł studiować torebek Ham ida Laszuk tego rząd się zajmie utrzymywaniem rodzinę ona będzie zwolniona z pracy zarobkowej przychodzi taki typowy układ patriarchalny, który był zadłużony w kulturze żydowskiej i imponujące jest 1 z takich elementów właśnie tak taki wazon techniką klasyczną patriarcha, czyli jeżeli, jeżeli kobieta ma czas, żeby pisać wiersze to znaczy, że w do za mało roboty dostało ich mężów lampy LED to jest jak ja uważam, że właśnie kobieta często pisze wiersze, dlatego że nie ma także czasu, że nie za dobra poezja rodzi się z nadmiaru czasu tak to jest taka moja teoriach jest taki nurt w literaturoznawstwo, gdy stand Lublin, gdzie patrzymy na literaturę oraz oddali i tak by nie analizujemy poszczególne dzieła, ale patrzymy na udział w różne wątki czy nurty właściwie całych korpusów tekstów staje się przy czystych głosach kobiet poezji, gdyż w od szesnastego do do wybuchu drugiej wojnie świat się złotego wieku do do wybuchu drugiej wojny światowej można też wyłonić jakiś takie nurty czy tematy wiodące czy też można powiedzieć największe bolączki albo największa radość w różnych okresach tak jak inny podążam takimi wątkami, które stale się powtarzają i które mnie jakoś fascynują Jateż śledzę wyszukuje i m. in . takim motywem powracającym stale jest moty w spotkania jak wiadomo kobietom była przypisana genderowe w UE to właśnie umiejętność, nawet jeżeli były na tyle dobrze sytuowane, że nic nie musiały robić to spotkanie jednak bez zakład założony wyłożone powinny umieć posługiwać się dotąd prace ręczne wykonywać i to tkactwo przybiera różne formy bardzo ciekawe dla mnie jest to, że później w tym okresie nowoczesny niż nowoczesności poetki mówią o swoim pisaniu poezja kotkami, czyli to i tak jednak na takie nowe nowe rodzaje wcielenia poza tym oczywiście wątek macierzyństwa rodzenia także fizyczny wymiar porodu jest znajdujemy zapis i o tym, tutaj całkiem sporo tego to miejsca poświęcam kwestia także przedefiniowania właśnie z sfery erotycznej, ale początkowo można powiedzieć nie mają w pewnym stopniu przyzwolenia kulturowego na wdrażanie tego wprost i kamufluje swój głos poprzez takie jest motywy ludowe i poprzez, bo wielu z nas samodzielnie Targ w natomiast później, choć powoli dochodzą do głosu otwartego takim jak logo mogliśmy usłyszeć w wierszu wiceliderowi z kim to są takie motywy, które wciąż powracają także bardzo ciekawy dla mnie wątek to jest kwestia ubrania jak wiadomo, kto w kulturze żydowskiej to ubranie kobiety było ściśle określone i ono po IPO po ubraniu można było ją przyporządkować do danej kategorii czy to jest panna czy to jest mężatką czy to jest ogólna czy to jest wdowa i ścisłe zasłanianie włosów z rąk aż, bo tutaj nadgarstki to jest element, który gdzieś ciągle powraca i teraz to ubranie jak traktuje tej mojej interpretacji jako przedłużenie w pewnym stopniu cielesności i to nowe podejście do ubrania to zrzucanie tych długich rękawów odsłanianie rąk jest bardzo charakterystyczny motyw w tej poezji nowoczesnej żona wyciągają swoje ręce nagie ręce do słońca tak to jest w niektórych tekstach powiedziane jest zobrazowanie pewnej rewolucji obyczajowej, która się dokonuje w całym kraju, ale także mentalny mentalnej one prowadzą taki dialog ubraniowych ze swoimi matkami i w te właśnie poezji Hanny Levin jest taki bardzo ładny tekst, gdzie ona obserwuje sukienkę swojej mamy i ciężką z fałdami ona, mówi że każda fałda jest jak kołyska wypełniona śniegiem co to oznacza prawda że, że to z 1 strony te torby to ciało jest spowite w ściśle zasłonięte, ale z drugiej strony to ubranie nosić znamiona tego, że jest przeznaczone do rodzenia tak to jest ta kołyska, dlaczego wypełnione śniegiem nie aż z założenia to nie rodzi się to dziecko z jakimiś pożądliwości tylko z pewnego porządku społecznego tak rodzinnego octavia Beacie przynoszą Hana Lewin, mówi że moje dziecko ma się urodzić czarne wypalone już w brzuchu matki słońcem to znaczy właśnie ma się odrodzić zgryz z pożądania jest pewnego porządku ustalonego i MLI granice jej sukienki właśnie wyznaczają już inne myślenie o cielesności inne myślenie o macierzyństwie w Oslo państwo było tego zbioru, jeżeli trasa państwa głosy kobiece czy głos kobiet w poezji, gdyż nie, a także na początku przyszłego roku moja dzika kozła tak antologia Colette kiedyś w bardzo pani dziękuje koliste głos kobiet poezji dziś od szesnastego wieku do 1939 roku autorstwa dr Joanny Lisek książka wydana przez wydawnictwo Pogranicze w bardzo pani dziękuję dr Jan Lisek literaturze no i literaturoznawczyni tłumaczka katedra judaistyki Uniwersytetu wrocławskiego bardzo dziękuję za tak fascynujący wywiad Łysica przemysłowej stronie w i słuchaczy w Kanadzie informacje o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością naszych rozmów czuwał Krzysztof Woś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA