REKLAMA

Rafał Lemkin i 70. lat Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-10 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:07 min.
Udostępnij:

Czym jest ludobójstwo i czym różni się od zbrodni przeciwko ludzkości? Rozwiń »

Rozmowa z prof. Adamem Redzikiem o 70. rocznicy Konwencji ws. zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 minut po godzinie jedenastej, przedpołudnie Radia TOK FM, dziś poniedziałek 10 grudnia, jeszcze na dzień dobry mówi Paweł Sulik, w naszym studiu kolejny gość prof. Adam Redzik, kierownik zakładu prawa i polityki penitencjarnej Instytutu profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry, dzień dobry. Dużo książek tu pan przyniósł ze sobą, ale zaczynamy od tego, o czym już mówiłem jakiś czas temu, zapraszając na rozmowę słuchaczy tutaj z planem. Otóż 70 lat minęło wczoraj od dnia, w którym Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Rozwiń »
A skoro pada termin ludobójstwo no to pewnie słuchaczy hulaszczy ci wszyscy wiedzą, że człowiekiem, który to słowo i ten termin wymyślił czy zdefiniował spopularyzował był Rafał Lemkin, czyli my powinniśmy pogodzić z po to jest człowiek, który zrobił coś oznaczenia absolutnie uniwersalnym tylko pytanie SN z początku ludobójstwo Rafała Lemkina to co ten termin oznacza i czym się różniąc, aby w, jakie relacje wchodzi ze zbrodnią przeciwko ludzkości jak to zrozumieć dla kogoś, kto jest laikiem w tej kwestii.

Spróbuje to wyjaśnić na początku tak nawiążę do tego co przeniosę się są 2 książki książkę prof. Philippe Sands SA angielski tytuł Wisła Street Polski powód do Lwowa to jest o genezie obydwu terminów i drugą książkę to właśnie opublikowaną autobiografie Rafała Lemkina polskie wydanie ukazało się przed tygodniem

A teraz na początku spróbujmy zastanowić się czym różnią się w 2 kategorie 2 najcięższe zbrodnie, jakie człowiek może popełnić na znacznej grupie innych ludzi co ciekawe obydwa terminy stworzyli Paul Ross Mann stworzyli prawnicy wywodzący się z 1 ośrodka naukowego Lem kin jest jak pan redaktor zauważył znany przeprasza znany jest też popularny coraz bardziej popularny jeszcze 20 lat temu w Polsce nikt o nim nie słyszał, ale dzisiaj dzisiaj w punkt w każdym w środku w każdym ośrodku w każdej Gazecie w każdej telewizji słyszymy mamy konferencję obchodzimy uroczyście 70 lecie konwencji.

Natomiast drugim prawnikiem, który stworzył, który jest głównym autorem koncepcji zbrodnia przeciwko ludzkości, którą przyjął Trybunał wojskowy w Norymberdze to należy podkreślić był Hersz Lauterbach, a tym ośrodkiem, który ich łączy to Uniwersytet lwowski w, zanim wrócimy do tego Uniwersytetu 

Zanim do tego wrócimy to powiedzmy wreszcie czym jest ludobójstwo i czym różni się zbrodni przeciwko ludzkości Rafał Lemkin uważał, że najcięższe zbrodnie jak i jakie człowiek popełnia przeciwko drugiemu człowiekowi człowiek najczęściej jako reprezentant państwa, a więc jako organ państwa działający często jako przywódca jakiegoś państwa popełnia z jakiejś nienawiści do jakiejś grupy i to akcentował inspiracją dla niego ponoć było było Quo vadis Henryka Sienkiewicza Thun pamiętam taką historię, że dokładnie 70 lat temu, czyli nazajutrz po przyjęciu konwencji 1 z dziennikarzy zapytał Lemkina panie lęki, kiedy pan pierwszy raz pomyślał o ludobójstwie i lęki odpowiedział w dzieciństwie, gdy czytałem Quo vadis mojego rodaka Sienkiewicza prawda pomyślał, o czym o tym, że na rozkaz państwa cesarza mordowani są w tym wypadku chrześcijanie i nikt nie reaguje po latach 2001 . roku, gdy toczy się proces przeciwko zabójcy ministra właściwie spraw wewnętrznych imperium osmańskiego to lata paszy LMP zapytał, dlaczego społeczność międzynarodowa nie reagowała na to co działo się z Ormianami imperium osmańskim, a wiemy, że zginęło tam 1,51 000 000 około 1,51 000 000 ludzi zamordowanych na w sposób przemyślany bestialski przy zauważyć, że te zbrodnie były popełniane z nienawiści do grupy w tym wypadku do grupy narodowej i religijnej to się tutaj kumuluje dlatego żonę nie był już byli chrześcijanami, a jednocześnie byli innym narodem i Lemkin uznawał, że wszystkie te najcięższe zbrodnie, który był wypełniony był problem z nienawiści do jakichś grup wymijał 3 takie grupy potem rozszerzał te grupy to miał być grupa narodowa etniczna religijna i jeszcze dorzucał grupę społeczną, a więc inspiracja zamiar, który towarzyszył popełnieniu tej zbrodni, który jest kluczowy prawda w przypadku definiowania zbrodni ludobójstwa musiał obejmować ową nienawiść, a więc samos piastują następować z powodu tego, że podjęto zamiar zniszczenia całej grupy lub części tej grupy natomiast zbrodnia przeciwko ludzkości nie koncentruje się na kwestii do zamiaru prawda tylko koncentruje się na działaniach przeci w przeci w znacznej ilości ludzi w ludności cywilnej w ich przypadku Norymbergi ni właściwie koncentrowano się na działaniach w izbie gmin mających miejsce w czasie wojny oczywiście dziś zbrodnia przeciwko ludzkości troszkę szerzej rozumiana, dlatego że trybun Trybunał karny miodowy Trybunał karny skonstruował definicje zbrodni przeciwko ludzkości, bazując na norymberskim definicji ale, uzupełniając jej ją definicja migawka z Trybunału ds. Jugosławii i 1 i osiągnięciami tak powiem nauki praktyki, a więc, podsumowując Lemkin koncentruje się na kwestii z motywacji, a więc uważa, że te najcięższe zbrodnie są popełniane, dlatego że określona grupa określony człowiek jest członkiem jakichś grup Klaus der Bach z bronią przeciwko ludzkości nie koncentruje się tym mało tego obydwaj prawnicy byli zupełnie Stalina zupełnie innych pozycjach Lauterbach od uważał, czyli twórca koncepcji zbrodnia przeci w ludzkości, że koncepcja Lemkina może być szkodliwa, ponieważ może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego może powodować poprzez uregulowanie i nazwanie jej niezamierzoną nienawiść do grup nie rozumiem no poprzez odwrócenie prawda skoro nazywamy coś, że jest zbrodnią ludobójstwa, dlatego że działanie było przeciwko członkom grupy określonej w Chile wkład narodu no to stygmatyzuje metą grupa prawda nazywamy ją Lauterbach stał na stanowisku, że człowiek to człowiek przeciążeń chroni człowieka jako jednostka Liza wyróżniać go nie wyróżniać grupy uważa, że wyróżnianie grupy narodowej etnicznej niema żadnego znaczenia, ponieważ syn działanie jest przeciwko po prostu człowiekowi w ból człowiekowi jako jednostki czy jako wielości jednostek aktów lądujemy w paradoksalnie w samym środku tej dyskusji, która jest teraz jak np. regulować czy mowę nienawiści czy akty nienawiści czy przestępstwo popełnione z nienawiści czy wymieniać grupy to poszczególne np. mniejszości etniczne seksualne czy też nie części ludzi mówi nie zostaną tutaj tak jak jest, ponieważ uniwersalnie nie wolno popełniać przestępstw z nienawiści do drugiego człowieka końską Kaczora decyzja podobno rzeczywiście tak z Los Angeles Lary znak na pociąg na samą na samą treść kodeksu karnego wprowadzono kodeks karny, gdyż są często posługuje się terminem grupa jakaś grupa ta grupa narodowa etniczna polityczna my wiemy posługujemy się tym terminem, czyli na użyjemy do do pierwotnego profilu o tej koncepcji Rafała Lemkina, a więc trochę ma pan rację, ale tutaj spór tych 2 prawników jak rozumiem on był on polegał na tym, że 1 z nich mówi to co proponujesz będzie stygmatyzować całą, ale też Listen to co proponujesz mnie nie za bardzo potrzebujemy, bo wystarczą nam ta uniwersalna jakakolwiek uniwersalna definicja ludobójstwa bez rozróżnienia grup, która wystarczy tak do działań jest Rafał przepraszam, ale Slaughter pakt w ogóle nie uważa, że trzeba wkładać termin ludobójstwo czy zbrodnia tej treści nie uważa, że to jest zupełnie niepotrzebnych jak niegdyś co ciekawe z nowymi butami słuchaczy składki stanowi to w takim razie jak można, by przeprowadzać takie procesy Norymberga czy Międzynarodowego Trybunału karnego ds. byłej Jugosławii przecież byto to się wszystko wydarzyło właśnie właśnie panie redaktorze co zauważają, że aż do obaw to o tym za chwilę po informacjach Radia TOK FM prof. Adam radzi kierownik zakładu prawa i polityki penitencjarnej Instytutu profilaktyki społecznej resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego po informacjach wracamy do rozmowy o 32 minucie po godzinie jedenastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu prof. Adam radzi kierownik zakładu prawa i polityki penitencjarnej Instytut profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego wczoraj minęło 70 lat od dnia wpływu zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło konwencję w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa oby się pana profesora o to, żebym na początku pierwszej części naszej rozmowy nie padła ta definicja ludobójstwa i inne zbrodnie przeciwko ludzkości, żebyśmy mieli mniej więcej jasność co jest czym no ale zakończyliśmy pierwszą część naszej rozmowy z pytaniem właśnie trzeba w wymieniać poszczególne grupy, które są narażone na nabycie ofiarami takich zbrodni czy też taka jak rozumieć historia sporu intelektualnego pomiędzy oboma prawnikami, o których mówił pan profesor czy też uniwersalnie powódź są po prostu nie wolno nikogo w masowo bezterminowa zabijać wywozić i t d . tak dalej tym jest wiele składowych, a tylko ktoś może pochodzić będzie praktyczny wymiar tego czy wyobrażamy sobie właśnie Trybunał w Norymberdze czy wyobrażam sobie działanie Międzynarodowego Trybunału karnego czy dostęp do Jugosławii jako skuteczny w letnim korzystający z tej do tej definicji, że państwo panie redaktorze on trzeba jeszcze sobie uświadomić, że od 2002 roku mamy międzynarodowy Trybunał karny i hierarchii zbrodni, które zostały wymienione w statucie internetowy Trybunału karnego ludobójstwo zostało wymienione najwyżej jest to naj bardziej kwalifikowana zbrodnia na Ochli zmniejsza mówiąc językiem potocznym zbrodnia, jaką człowiek może popełnić problem w tym, że sam Trybunał nigdy jeszcze nie osądził za ludobójstwo oczywiście oskarżono 1 osoba ta jest prezydent Sudanu, ale przez Sudan jak wiemy unika skutecznie w nawiasie przed Trybunałem, a więc proszę zwrócić uwagę, że istnieje problem co do po pierwsze, oskarżenia, a potem udowodnienia zbrodni ludobójstwa łatwo jest to zrobić teoretycznie, ponieważ mamy określone zdefiniowaną w Grodnie bardzo klarownie w konwencji ONZ 3008 . roku tzw. konwencję Lemkina łódzkiej powtórzone mamy to dokładnie w statucie rzymskim z 1008 . roku, czyli tym sensie, który legł u podsta w powstania Trybunał nie wyrok Trybunału karnego, ale co ciekawe niektóre państwa przyjmujące szkle inną definicję zbrodni ludobójstwa w no co jest istotą samej tej definicji proszę zauważyć, że jeszcze raz podkreślimy, że działanie sprawcy musi posiadać musi wynikać ze szczególnego zamiaru czy intencjonalne musimy tak ułożone w Lisich rodzin wymordować całość lub część określonej grupy religijnej etnicznej rasowej narodowej prawda, iż to nie jest łatwe wykazać zamiar spełnić w zamian tutaj nie jest łatwe przed sądem łatwo jest wykazać, że działał i wymordował znaczną grupę znaczną część ludności prawda nawet jeśli zakładamy, że motywacja, że zamiar zbliżał się do zamiaru wyniszczenia czy rzeczywiście był z zamiarem wyniszczenia jakiejś części grupy narodowej czy religijne, ale w Rykach udowodnić przed sądem nie jest łatwo często są wśród prawników pana takie stwierdzenie, że z 1 strony Lemkin stworzył nam coś kapitalnego, bo tylko termin, który wszedł do języka do wszystkich niemalże języków na świecie stworzył kategorię, którą niemal każdy człowiek jakoś rozumie nie zawsze właściwie, ale jakoś natomiast stworzył też pewne przekleństwo dla samych prawników, bo stworzył kategorię zbrodni, która jest nazwana, ale za, którą strasznie trudno jest kasa Tomasz, gdzie indziej ten sukces jest pojęcie ludobójstwa mianowicie, że mu się pojawia w dziesiątkach setkach, a może tysiącach innych dokumentów nie wiem jak przyjrzy się uchwały sejmowe n p . w Polsce tancerz o Wołyniu i t d. tak dalej czytam wszędzie pada słowo to kosmopolityczne łatwiej stwierdzić czy to się z ludobójstwem, ale już w sądzie byłoby trudniej to wykazać na tak, ale wróćmy do intencji czy to, o czym to co pan przecież to, że bank rozszerzy oznacza, że w dalszym n p . Wanda taekwondo czy Billy Kid skoro radio tuż przed masakrą nawoływał ludzi tak, bo klasyczne lub ludobójstwo oczywiście właśnie w Dębicy także w dobie bierzemy do sądu taśmy z nagraniami tych audycji radiowych, kiedy tak tak mówią polityków, którzy mówią, że tam powinniśmy się pozbyć ich z naszego państwa i Litwy dlatego do DPS -u to robić w przypadku Rwandy nie było zbyt wielkie trudności z domów komplikacji wynikały z w różnych kwestii czym proszę pamiętać, że Trybunał stały Trybunał do z tą sprawą Wandy istniał trybunałów powołany do zbadania tej zbrodni tak samo jak w przypadku Jugosławii w natomiast ludność do pie krótko dopiero dojrzała do tego, żeby stworzyć Trybunał stałych i międzynarodowy Trybunał, który będzie sądził za zbrodnie ludobójstwa dopiero po dziewięćdziesiątym ósmy roku, a wsią, a zaczął funkcjonować 2002 roku, żeby zobaczyć, jaka jest odległość w czasie od koncepcji Lemkina w konwencji ONZ z 3008 . roku, a z utworzeniem Trybunału to jest 40 ósmy rok 2098 statut rzymski, a po ratyfikacji wchodzą w życie postać Trybunał w 2002 roku na jej rzeczywiście od Trybunał składa się z 18 sędziów wydawałby się, że rzecz działa sprawnie a gdy patrzymy tylko z perspektywy oceny co do zbrodni ludobójstwa to to już mamy pewne wątpliwości w przypadku Wandy w postępowaniach jak wspomniałem były prowadzone przed Trybunałem powołany, a rok do zbadania zbrodni zbrodni w Rwandzie tam dochodził jeszcze kwestie w 2 głównych w Szczepanowie plemion, które tworzą to państwo czy też jest także pan, kiedy przygląda się sylwetce Rafała Lemkina to może warto dziś też jego biografia jego biografia ewidentnie wpłynęła na to, że pewną i na początku idee fixe później coś co przekuł już w termin ludobójstwo, żeby to wynika że, gdy graffiti, gdzie się urodził co widział gdzieś się kształcił kogo się kształcił, że to błąd ewidentnie Dudek wg jego biografia tłumaczy jak osiągnięcie w tej kwestii i tak dochodzimy do autobiografii rzeczywiście Rafał Lemkin pod koniec życia pisał autobiografię, ale pisał z konkretnym zamiarem zamiarem wykazania że, odkąd się euro od chwili, gdy się urodził myślał o ludobójstwie są troszeczkę tak tak to z zbudujmy, bo rzeczywiście ten blok autografy jest obowiązkową moim zdaniem lektura jest to bardzo ciekawy utwór natomiast nie jest to typowy życiorys i nos zobiektywizowane nawet jeśli pisał, a to osoba w liczbie pojedynczej, dlatego że celem jego było rzeczywiście pokazanie, że on od młodości myślał o tych najcięższych zbrodniach nazwał je i doprowadził do przyjęcia konwencji, a następne lata walczył o to, żeby społeczność międzynarodowa stworzyła realne instrumenty, które będą służyć zwalczaniu i karanie za ludobójstwo i oczywiście autografy jest bardzo interesującą lekturą także z tego powodu, że Lemkin pewne wątki pomija pewne podkreślano z pewnością możemy powiedzieć jedno Lemkin urodził się na styku różnych kultur różnych grup nowo rodził się na ziemi Wołkowysk jej gdzie w zdominowali jeśli chodzi o obszarze styka Policy znaczną część ludności stanowili prawosławni Żydzi o wodzie z rodziny żydowskiej, ale rodziny żydowskiej która, gdy jego ojciec był wynajmowany zarządzania Polakami, a więc była to dosyć dobrze sytuowana rodzina i w jaki sposób zapasy Milovana Tarkowski czy z Polakami czy z Rosjanami na pewno to co jesteśmy w stanie ustalić z językami, które w rodzinie tym się w rodzinie posługiwało takich języków było 3 na pewno język i dziś na pewno rosyjski i Polski te 3 języki rodzi się w 1900 tym roku do wybuchu wojny mamy 14 lat w tym czasie formułuje umowy następuje formacja intelektualna także intelektualna wsie i początkowo Rafała Lemkina cieszono się odbywa na pewno o szkolnictwie żydowskim, ale także o szkolnictwie, które było znajdował się tym terenie w wołkowysku w Rzymie potem być może w Białymstoku tego nie wiem natomiast trzeba pamiętać, że na tym obszarze dochodziło do konfliktów co prawda samodzielnie w wołkowysku pominął konflikt z lat 1900 może nie konflikty z IT ta fala pogromów która, która dotknęła cesarstwa rosyjskiego z lat 190908 mówił to na czym ta cisza tak odpowiedziała, że są po prostu żal, że w GM znowu ten pogrom to miejsce to jest niedaleko Wda wieże staną w wołkowysku może nie było, ale kilkaset miejsc w całym imperium rosyjskim dot dotknęła ta ta fala zdegenerowana zresztą przez władze bowiem, że znamy historię protokołów mędrców Syjonu i całą nagonkę, którą cara od rozpoczął przeciwko Żydom i ich dom wraz z takiej atmosferze prawda potem wybucha wojna w wojnie nie bardzo wiemy co się dzieje z ręki mamy wielkie znaki zapytania poda nam się pojawia dziewiętnastym roku zapisuje się na wydział prawa niestety Jagiellońskiego zerwał piżamkę o w autobiografii Lemkin nie piszą w tych latach wojennych ręki bardzo pięknie pisze o wczesnych latach swych najwcześniejszych swoich latach pisze o stosunkach z dziećmi z chłopskimi dziećmi o swojej rodzinie o lasach o jeziorze natomiast ten okres młodości aż do czasów właściwie, gdy dysk był prokuratorem on tak troszeczkę się potem prześlizguje on powraca też przed czasami do tego są zobaczy, że zobaczycie państwo czy pana redaktora pomiędzy czy to że, gdyby unika pewnych wątków, a czemu w ogóle nie dotknął tego co się łudzić to mamy w kasie państwa wiele znaków zapytania i niektóre stwierdzenia, które się nim nasuwają są dosyć ryzykowne albo wyższe ryzyko uważa są ryzykowne, dlatego że im strata wynika z Chin może też ma 30 dziewiętnastego roku w rachunki przyjdą do Krakowa i zapisuje się na wydział prawa odbywa studia uczy uczestniczy w zajęciach pierwszych następnie mamy wojnę polsko-bolszewicką Rafał Lemkin znów zgłasza się do służby, ale nie na froncie tylko do pomocy w tzw . działa sanitarnych wtedy wszystkie uczelnie w Polsce dwudziestym roku wprowadził taki wymóg, aby każdy, kto zapisuje się, bo co semestr obyło się wpisać na Uniwersytet ma przedstawić zaświadczenie, że służył Warmii polskiej lub sprzymierzonej Rafał Lemkin składa, że w sanitarny w oddziałach służy, ale jednocześnie chce podnieść swoją rangę i fałszuje zaświadczenie, że służył jako protokolant w sądzie Polaków to wychodzi na ja w ktoś donosi, iż kolega i wszczęte zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wrzucają głównie, wrzucając głos Uniwersytetu Jagiellońskiego wyrzucają, ale co normalnie powinien zostać wyrzucony z Wilczym biletem, a więc nie powinien mieć prawa do wpisania się na żaden inny Uniwersytet natomiast tutaj okazuje się, że jakiś w cudzysłowie na nazwijmy to jakiś Anioł Stróż nad nim czuwa, ponieważ dziekan wydziału prawa wydaje mu dokumenty ten przyjeżdża sobie na no niestety lwowski zapisuje się już na drugi rok i kontynuuje studia tam trafia zresztą znakomite środowiskowy najlepiej jak mógł trafić ale dlaczego o tym, mówię, dlatego że mamy już 1 kwestię sfałszowanie w pewnego dokumentu druga rzecz matura z Tref Lem nie wpisuje w dokumentach, które zapisuję, że zdał maturę w Białymstoku dziewiętnastym roku no szukamy od kilku lat dokumentu, ale w Białymstoku nie było po prostu wtedy żadnej szkoły, której zdawano maturę dziewiętnastym roku 1 na wizji albo już, że nie wiemy o tym co w tym bardziej moja wyobraźnia sprawiają, że słuchaczy facet, bywa że została z takim GUS wyciągnę co w tych latach i gdzie robił Rafał Lemkin wrócimy do tematu proszę państwa za chwilę się po informacjach Radia TOK FM z nami z prof. Adam Radzik kierownik zakładu prawa i polityk po ten sam Instytut profilaktyki społecznej resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego do postaci Rafała Lemkina, ale nie tak prosty i nie tak jednoznaczne jeszcze sądziliśmy to dosłownie kilkanaście minut temu wrócimy za chwilę 18 minut został od godziny dwunastej wczoraj minęło 80 lat w od dnia, w którym zgromadzenie ogólne ONZ przyjęło konwencję w sprawie zapobiegania karania zbrodni ludobójstwa autorem terminu ludobójstwo jest Rafał Lemkin, o czym rozmawiamy z prof. Adamem dzikiem z uniwersytetu Warszawskiego jeszcze dzień dobry dzień dobry snajper profesorów jeszcze przed informacje mówią, że ilość znaków zapytania z biografii Rafała Lemkina, który od kilku lat jest ono już coraz bardziej popularny w Polsce jako osoba, której biografię warto znać, ale okazuje się, że islamiści chodziłoby o lata młodości Rafała Lemkina znaki zapytania samą tymczasem my powinniśmy koniecznie powiedzieć o tym, czymś, czego ukształtowała jako intelektualistę prawnika my, a mianowicie Lwów, który od przer w w dużą część Polaków do każdej sprawy z prostego faktu, że to byłbym absolutnie intelektualne metropolia tak logice historycy prawnicy matematycy, ale za to Darek krzywda była absolutnie stolicy intelektualna stolica Polski mówisz, że Lwów utracił stołeczność osiemnastym roku na rzecz Warszawy to prawda to był był stolicą wciąż wygląda system prawny, ale nie jest intelektualnie rzeczywiście i trafia 2001 . roku PIT trafia tuż po w wojnie krwawej wojnie polsko-ukraińskiej prawda po wojnie z bolszewikami, ale trafia pod najlepszą skrzydłową Lotosu od niemal od początku zapisuje się na seminarium Juliusza Makarewicza i wydaje się, że Juliusz Makarewicz to kto to był już Makarewicz to był wybitny z 1 strony filozof prawa, ale też przede wszystkim karnista, czyli specjalista prawa karnego, który jest też głównym autorem kodeksu karnego z 3002 . roku, który my prawnicy uważamy za wzorzec pod wieloma względami to dzicz, ale nie tylko Rafał Lemkin rzeczywiście tam na wydziale prawa jest w nich boom na polemiki słuchał wykładów na wybitnych profesorów lub przykładowo Stanisław Strażyński, którego warto przypomnieć chociażby, dlatego że on stworzył termin Trybunał Konstytucyjny tak, a potem jako pierwszy domagał się, że podkreślam, że dwudziesty bieg w konstytucji z pierwszego roku brakuje właśnie Trybunał Konstytucyjny jak on też w latach siedemdziesiątych przewidywał kiedyś powstanie nowoczesnej koncepcji Rzecznika Praw Obywatelskich nowoczesne instytucje no nie takie archaiczne jak w Skandynawii wtedy prawda tylko taki jak nasze ukształtowała później w dwudziestym wieku ram, ale mamy dla cyklistów jak ma nosa drogerie jak Maurycy Allerhand mamy historyków jak Oswald Balcer, który potem będzie promował Lemkina dr praw promował, czyli odbierał przysięgę nie znaczy, że prace jako doktorską lęki i Sobowa w czasie prac doktorskich nie pisało zdawało się egzaminy, ale także specjalistów prawa Międzynarodowego jak chociażby Ludwik Ehrlich bardzo też ważna postać potem twórca szkoły dyplomatyczne Lwowskiej jeszcze zmieni jednak wokalistce Piotra tobolskiego, dlatego że Juliusz Makarewicz często wyjeżdża do Warszawy tworzył wtedy projekt kodeksu karnego natomiast zastępował go taki sędziwy profesor karnista Piotr Trybalski, który był rozdarty pomiędzy 2 narodami ukraińskim i Polski, dlaczego dlatego, że matka była Polką ojciec Ukraińcem on nikt nie chciał być w konflikcie chciał być ponad tym jako jedyny z Ukraińców po tym, jak ukraińscy odeszli z wydziałów został do końca życia na wydziale prawa w dni z ulgą wykładał także prawo karne Rafałowi lęki nowsze, ale wracając do jej w tej rzeczy postoje, w którym momencie patrząc zboku bez względu na to co sami autobiografii Rafał Lemkin pisze patrząc zboku widzimy, że w kręgu jego zainteresowań pojawiały się właśnie zbrodni takiej skali, że wart, żeby on myśli o tym, że trzeba ująć w jakiś termin prawniczy i mamy przekaz Lemkina w tyle, mówi że rozmawiał z profesorami swoimi we Lwowie o tym dlaczego społeczność międzynarodowa nie reagowała na to co działo się z Ormianami imperium osmańskie na ten temat nie znajdziemy żadnych informacji żadnych dokumentów we Lwowie w archiwach sama kolegi z autobiografii pisze, że w dwudziestym bodajże piątym roku napisał, że zbrodnia, której dokąd, którą dokonał też Lilian, a później druga zbrodnia delegujących te zawody w lata lata paszy Ormianin, który się mścił za masakrę Ormian było ładnie tak wszedł dziękuję za uściślenie, a także drugą stronę, którą opisuje zbrodnie na przywódcy Ukrainy to duże, gdzie również zabójca z potem oczywiście w okazało się, że ów zabójca był agentem z tego co wiem lider torysów oddałem sowieckim natomiast ma wtedy tego nie wiedziano został uwolniony i ręki lęki pisze że, że to była piękna zbrodnia natomiast tego artykułu nie znalazł tak naprawdę po raz pierwszy pisemnie Lemkina nas informuje o tym, że interesuje go kwestia związana z odpowiedzialnością za tego typu zbrodnie dopiero 3003 . roku wcześniejsza wcześniejszych takich publikacji Lemkina nie mamy natomiast mamy rozwój Lemkina w jakim kierunku we Lwowie Makarewicza zajmuje się sowieckim prawem karnym pisze tłumaczy kodeks karny sowiecki Makarewicz pisze przedmowę, gdzie podkreśla, że to mój uczeń zrobił prawda potem wyjeżdża do Warszawy jak we Lwowie Poznaniu najprawdopodobniej Emila Stanisława Rapa Porta to był kreator właściwie współpracy międzynarodowej bardzo ważna postać powojnie zresztą on był przewodniczącym Narodowego Trybunału, który m. in. skazywał za zbrodnie przeciwko ludzkości z raportu za jego pośrednictwem najprawdopodobniej przyjeżdża do Warszawy, gdzie jako delegowany z prokurator z brzeżan zaczyna pracować w komisji Kodyfikacyjnej jako protokolant, a jednocześnie zapisuje się to uczestnicy seminarium drugiego giganta prawa karnego, czyli posła Makowskiego na wydziale prawa jest do Warszawskiego wydaje tłumaczenie nowego kodeksu sowieckie karnego pisze opłat o prawie karnym faszystowskim sprzed umowami Makowskiego jest zobaczyć w tym momencie zajmuje się prawem karnym państw totalitarnych Tarnów brak związku sowieckiego faszystowskich Włoch, a także później napisał artykuł o prawie w niemieckim ratusz będzie troszeczkę później w latach trzydziestych, a więc tutaj go jeszcze jeszcze nie uzewnętrznia swoich nawet jeśli miał te poglądy nie uzewnętrznia w publikacjach aż pojawia się rok 3003 . co wtedy mamy w styczniu Hitler przejmuje władzę w Niemczech Polska podejmuje starania o współpracy z Francją pojawia się koncepcja wojny prewencyjnej prawda w połowie roku okazuje się, że Francja nie jest zainteresowana do tego czasu Polska zgłasza referat m. in . Rafała Lemkina, gdzie Rafał Lemkin przedstawia własne autorskie koncepcje zbrodni barbarzyństwa wandalizmu i 3 innych m. in. pisania zaraz ludzkiej przerwania łączności LOK telekomunikacyjnej, a więc 5 zbrodni w obliczu prawa narodów wskazuje jako tych zbrodni, które powinny zostać uznane przez społeczność międzynarodową za mecz zbrodnie w prawa Międzynarodowego, ale użył słowa bar termin barbarzyństwo barbarzyństwo dokładnie tak nazywa zbrodnie, którą potem w czterdziestym trzecim roku o nazwie ludobójstwa, jaka jest różnica w koncepcji Lemkina, którą zgłasza na konferencje biura unifikacji prawa karnego co ciekawe te konferencje były zostały zainicjowane w Warszawie 2007 . roku, a były robione pod właściwy jest z inspiracji nic nowego związku prawników kanonistów PIT i ona jednak ich wkład w tworzenie pewnych koncepcji Międzynarodowego prawa karnego moim zdaniem jest nie docenione MAE był istotny ważne jest, żeby uświadomić, że ten fakt, że to nie jest tak że pojęcie ludobójstwo jako powstało w pewnym konkretnym momencie, że on musiał jakoś ewoluować od od myślenia o tym, czym się barbarzyństwo jak z maleńkim badał ustroje totalitarne pod kątem prawnym, czyli on widział, że to ustrój prędzej czy później będą chciały albo w ogóle wyznaczają grupy 3 w grupę ludzi, którzy będą niektóre będą Niemczech eliminowane, ale poddane jakimś praktyką w eliminacyjnym, ale nie mówimy o ważnych rzeczy przecież Rafał Lemkin wiedział o głodzie na Ukrainie, że to był świadomy działania stymulacyjne musiał wydać 2, a na pewno masakrze mąż wiedział o masakrze organ władzy było głośno w mediach mówią co spotykało Żydów chociażby w latach 2507 z dzieciństwa rozdział działa, tak więc siłą rzeczy jak rozumieć użycie może być próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy uda się w sprawie zawrzeć w ten sposób przepis, który by nie dopuści już nigdy więcej właśnie do takich rzeczy, którą widział jak rozumiem tak to czy da się tak opowiedzieć biografię rynki w w chodzimy na grunt właściwie Nisko karania także prewencji pewnej prawda rzeczywiście myślę, że Rafał Lem i Rafała Lemkina taka idee fixe była było to od co najmniej od trzydziesty trzeciego roku, a jeśli mu wierzyć o załóżmy, że wierzymy mu, bo rzeczywiście jeśli cały jego życie było skoncentrowane na przeforsowaniu koncepcji ludobójstwa, czyli wcześniejszej koncepcji barbarzyństwa to niema nie możemy zakładać, że wszystko co napisała do biografii jest wątpliwe, bo nie jest prawda to konieczne słowne korekty natomiast myślę, że Rafał Lemkin rzeczywiście był takim człowiekiem, który jak to w w rozmowie z matką w październiku 3009. roku, kiedy matka mu go upominała mówi Rafał to wszystko osiągnąłeś, więc może się już u statków ich dać sobie żonę mówi pan mówi no może mało masz rację, ale potem przyznaje, że przyszła taka myśl głowy, że on jest jak nomadowie, że może jego rolą jest właśnie to ażeby przynieść coś dla ludzkości, a tym czymś jest jego koncepcja barbarzyństwo, bo takie ciągle ktoś nazywa prawda, czyli zbrodni jak naj cięższe jako człowiek może popełnić, ale co czeka trzeba pamiętać, że każdy człowiek, bo tutaj czasami w tym dyskursie takim medialnym zapominamy i czasami słyszymy jak politycy mówią, że dana zbrodnia nie była ludobójstwem, ponieważ istniało państwo, a zbrodnia ludobójstwa musi być obroniona przez państwo nieprawda zbrodnia ludobójstwa może różnić każdy człowiek i o to chodziło Rafałowi dzięki nowej wsi ona, że ta zbrodnia można przez każdego człowieka, a inspirowana jest jest z zamiarem popełnienia związany jest z działaniem przeciwko określonych grupach po określonym grupom jak powiedzieliśmy, ale w końcu z naszą rozmowę na temat to wrażenie, że to, że zaczynamy o tym, dużo mówić od paru lat ze względu nie tylko na postać Rafała Lemkina to ma też taki wymiar edukacyjny traci uświadamiamy sobie, że jest taka absolutnie najwyższa sankcja tak, że to jest to coś Maksym mamy to opowiedziane nazwany nawet takie pomógł na początku pomimo dyskusji pomiędzy zwolennikami, gdyby takiego czy innego rozwiązania to jednak to ma walor edukacyjny to uświadamia nam wszystkim, że być może prędzej by, a może i później, ale jednak sprawiedliwości stanie się zadość i te naj naj straszniejsze rzeczy no 1 został ukarany czy też uważa pan, że niestety ta historia z tym, że poza dyktaturę Sudan nikogo w nie trwa międzynarodowy Trybunał karny niestety nie są w nim 2 karne nie, ale trudno n p . w Kambodży ostatnio osądził 2 odpowiedzialnych za zbrodnie dokonane przez czerwonych Khmerów to warto podkreślić, że osób zostali skazani za ludobójstwo m. in. o azyl 2 ostatni żyjący odpowiedzialni za dokonanie zbrodni na ludności wietnamskiej akcyjnymi w komforcie, ale wracając do pana pytania w trzeba mieć świadomość, że ludobójstwo to termin, którzy żyją własnym życiem w oderwaniu też od prawa i to ma ogromne znaczenie, bo powiedzmy szczerze nikt nie chce być ludobójstwo prawda będzie będzie unikał tego, a każdy, kto poniósł taką szkodę chce oskarżyć drugiego ludobójstwo to szczególnie w relacjach między państwami widzimy prof. Williamsa Abbas nazwał to właśnie takim złotym medalem, że czyta żyje obok obok niejako norm prawnych termin ludobójstwo dochodziła do tego, że czasami krzywe spojrzenie w pewnych kulturach winnych państwach powoduje to, że w takim dyskursie publicznym pojawia się określenie, że o patrzy na mnie krzywo to tym, żeby dostać z umową na wizytę w tle, ale nie ale, ale to nie zmienia faktu, że chociażby dramat całej ludności muzułmańskiej ruchem działacze ruchu inie chcą inni on to on tam już padały pytania czy pewne praktyki nie powinny być traktowane jako dopust oczywiście, że brak także do bólu w łatwo nam to określić i jeśli to obserwujemy też ludobójstwo wyjazdów mamy ten problem jak i Janów przeprowadzić te z muzycznych im procesuje się cieszę z tego, że Rafał Lemkin wszedł do naszej kultury i termin, który stworzył i konwencja, którą stworzył termin, który stworzył grę wchodzi do wszedł do do kultury prawnej i szerzej do kultury społecznej prof. Adam Radzik Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję państwu dziękuję panie rektorze za 4 minuty godziny 12 za 4 minuty informacji Radia TOK FM, a po godzinie 12 i Mikołaj Lizut audycja teraz poważnie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA