REKLAMA

Jadwiga Kaliska – żona Władysława Łokietka, niesłusznie zapomniana królowa Polski

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-10 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM. Około świąt Narodzenia Pańskiego ukazała się na niebie kometa i długi swój ogon zwracała raz na zachód, drugi raz na wschód, niekiedy na południe północ i trwała aż do końca lutego. Wkrótce potem zjawiła się druga kometa w stronie wschodniej, mniejsza od pierwszej przestrzenią i długością trwania. Nadto ukazały się na niebie trzy razem księżyce. Zjawiska te, skrzętnie przez Jana Długosza odnotowane, zwiastowały rzeczy przykre, ale u Łokietków rok 1314 zaliczono do udanych: udało się zająć Wielkopolskę, wzmocniony terytorialnie Władysław ponownie każe się zwać księciem Królestwa polskiego i rozpoczyna starania o koronację. Jadwiga nie ustaje w wysiłkach dyplomatycznych, by pomóc mężowi, ale tak czy owak sprawy się ślimaczy, ale nie od razu Kraków zbudowano - parę lat zleci, zanim w Krakowie na Wawelu Jadwiga razem z mężem otrzyma koronę oraz swój, tytuł królowej całej Polski. Rozwiń »
Królowa rządzi tak jak król, co jednak w tamtych czasach nie jest standardem u dziadków inaczej w dyspozycji królowej jest główna pieczęć 1 z najważniejszych instrumentów władzy pieczęci wieńczy bowiem o monarsze decyzje.

Jadwiga, zasłużona dla losów męża za gorszych czasów w tych lepszych także się przydaje jest z domu dyplomatą niż gospodaruje na swoich włościach ma dobre kontakty ze Stolicą Apostolską, kiedy Łokietek umiera, Jadwiga trzyma przez chwilę jeszcze pieczę nad synem i następcą Kazimierza, który młody zdolny i wciąż nieopierzony, ale już koronowany, więc chce zaprowadzać własne porządki i królowa zatem pozornie ustępuje, ale wielką politykę przez długi czas robi nadal tyleż ze swojej posiadłości sądeckiej zaś zarządził, że wreszcie polityką sukcesy inną wobec braku męskiego potomka Kazimierza odsuwa się faktycznie na boczny tor.

Pobożna całe życie wybiera żywot wśród Klesyk wprawdzie planuje jeszcze podróż na Węgry, by odwiedzić córkę wydano za króla Karola Roberta Elżbiety do wizyty jednak już nie dojdzie i Jadwiga w murach klasztoru umiera jest 10 grudnia 1339. roku.

Wieczór Radia TOK FM Anną naszym gościem jest już prof. Jerzy Pysiak uniwersytety warszawski dobry wieczór panie profesorze witamy na antenie dobry wieczór będziemy rozmawiać o kobiecie, która była córką Bolesława Pobożnego on żoną Władysława Łokietka i matką Kazimierza wielkiego, ale wyjątkowo dzisiaj panowie będą tylko w tle, ponieważ na pierwszym planie Jadwiga Kaliska Jadwiga Kaliska czasem nazywana Jadwigą Łokietkowi en czasem Jadwigą Bolesław główną myślę, że najlepiej będzie jeszcze będziemy nazywać Jadwigą Kaczyńską album kiepsko ową fascynującą skądinąd postać, a 1 z najmniej znanych polskich królowych, chociaż jej postać została ostatnio pożałowania godny sposób przybliżona polskiemu widzowi, a w serialu Korona królów tak nie jest mu tylko, że postać się Jadwigi została sprowadzona do dewocji i do kaszy tak niestety i to mimo naprawdę znakomitej aktorki odtwarzające i rolę niestety tak to wygląda, bo najlepsza nawet aktorka nie stanie za scenariusz spuśćmy zasłonę milczenia na serial porozmawiajmy o bohaterce Annie naszej audycji nie wiemy, kiedy się urodziła różne daty znalazłam między 1200 sześćdziesiątym szóstym, a 1200 siedemdziesiątym, a może nawet dopiero 71005 . ale na pewno w Kaliszu na pewno w Kaliszu jeśli chodzi o datę jej urodzenia rzeczywiście ona jest niepewna co więcej im w ogóle pierwsze lata życia i wczesnej młodości Jadwigi są bardzo słabo oświetlone przez teksty wiemy natomiast, że wywodziła się na ze znakomitego rodu to po mieczu była Piastów no podobnie jak jej mąż, ale i panterę rodzinne były o wiele lepsza jej Łokietka jej ojciec był 1 z 2 najpotężniejszych Książąt z w Polsce dzielnicowej połowy trzeciej ćwierci trzynastego wieku Wielkopolska, a podobnie jak Małopolska były prowincjami w najmniejszym stopniu uległy rozproszeniu na drobne dzielnice Małopolska pozostawała w jednych rękach Wielkopolska została podzielona pomiędzy 2 braci ale, ponieważ 1 z nich przemysłu pierwszy umarł dość młodo to ojciec Jadwigi Bolesław pobożny sprawował w imieniu swojego małoletniego bratanka późniejszego pierwszego po czasach czy jeszcze w czasach rozbicia dzielnicowego króla Polski przemysł drugiego rządu opiekuńcze podczas gdy Władysław Łokietek był no naprawdę drobnym Książąt kij ma z bardzo związanej z listy linii Piastów Mazowiecką kujawskich władał naprawdę niewielkim częste w kijem i chyba nawet się w tym okresie jeszcze nawet nie zapowiadał, a my nie zapowiadał się nawiasem mówiąc Wojtek dość długo się nie zapowiadał nie wiem być może jeszcze o tym, porozmawiamy czy to, że w końcu zaczął się zapowiadać czy tego nie zawdzięcza przypadkiem również swojej żonie, którą z całą pewnością można uznać za wielką królową i w jakim sensie matkę dynastii oczywiście dynastii kończącej się ale w jakim sensie matkę, ale i w taki moja listy w tym Królewskim spojrzeniu patronkę późniejszej dynastii zawsze do tego wrócę, o ile Jadwiga była córką bardzo potężnego księcia potem siostrą stryjeczną bardzo potężnego księcia Walii pierwszego króla o rozbiciu dzielnicowym tyle samo euro i kantele matczyne były znakomite, a nawet jeszcze piękniejsza dynastia Arpadów MAK tak jest matka Jadwigi była królewną węgierską róbmy babka Jadwigi była bizantyjską cesarzu równą lub w ród zatem nie tylko znakomity należy pamiętać o nie każdy współczesny Polak zdaje się z tego sprawę wiedzą, że Węgry są dzisiaj małym państwem, a tuż po węgiel średniowieczna są państwem wielkim i bardzo potężnym to jest bez wątpienia najpotężniejsze państwo w Europie środkowej stojące na równi jeśli chodzi o potencjał polityczny militarnej gospodarczy ludnościowy z Niemcami przewyższających zdecydowanie Czechy w państwo, a banki Francji w co znaczy oczywiście w Europie wschodniej tak, ale w UE co więcej poza tymi politycznymi panelami Jadwigi warto wspomnieć, że węgierska dynastia królewska trzynastym wieku obfitowała w święta kobiet, ale i królewny węgierskiej zostają świętymi niektóre z nich zostają za święte uznane i kanonizowany jeszcze wieku trzynastym najsławniejsza z nich jest Elżbieta Lange Fini Turyngii kanonizowana w wieku trzynastym i w uroczystym przeniesieniu jej ciała i średnich do udziału cesarz Fryderyk drugich Cohen stołów, ale i inne kobiety z rodziny Jadwigi dostąpił świętości i nawet jeśli ona została przez stolicę Apostolską usankcjonowana znacznie później należy po pierwsze, wspomnieć o tym, że to ciotką, a Jadwigi Łokietka owej była Kinga żona Bolesława wstydliwego, która co prawda została beatyfikowana potem kanonizowana dopiero w późnej nowożytności i czasach współczesnych, bo kanonizacja Kmity dopiero papież Jan Paweł II, ale i kult w Polsce koncentrujących się w Sączu, w którym Kinga spędziła ostatnie lata swojego życia oraz w Krakowie, którego była księżną, ale i zarówno klaryski sądeckiej, jaki środowisko 2 krakowskiego, a bardzo szybko po śmierci Kingi zaczęło dążyć do uznania jej świętości sama Jadwiga Kaliska jej siostrzenica i Władysław Łokietek bratanek walczy z tym wieczny wnuk przepraszam jej męża patronowali w powstaniu żywotu świętej Kingi, który został wpisany gdzieś na początku wieku czternastego matka Jadwigi Łokietka owej i Jolanta Helena siostra Kingi również w ostatnich latach życia i po śmierci cieszyła się opinią świętości i wiemy, że wokół jej grobu Łukasz z gnieźnieńskich rósł o z pierwszych lat po jego zgonie jej kult on został usankcjonowany dopiero znacznie później pierwszy proces kanonizacyjny bierze starania o proces kanonizacyjny rozpoczął się dopiero w wieku siedemnastym, ale na słomie trzynastego czternastego wieku jest powszechne wśród wokalistek franciszkanów przekonanie, że i Oleńka Helena jest świętą trzecia z 6100, a druga ciotka Jadwigi Małgorzata kulę na węgierska została zakonnicą i w opinii świętości umarła albo w pierwszych latach życia Jadwigi jeśli da się urodziła w 1200 sześćdziesiątym szóstym roku albo tuż przed urodzeniem i rok 1000 siedemdziesiątym pierwszym i co prawda i ona podobnie jak cielęta została ogłoszona świętą dopiero w późnej nowożytności, ale kult jej jako świętej trwał od ostatniej ćwierci wieku trzynastego innymi słowy Jadwiga wnosiło Jackowi znakomite pan cele polityczne i znakomity znakomite dziedzictwo względem prestiżu, ale zaraz zaraz panie profesorze jak to się stało, że mamy jeszcze nie zapowiadającego się dobrze Łokietka i Panny z tak świetnego rodu i że oni są zaręczeni prawdopodobnie jeszcze za życia ojca Jadwigi, czyli Bolesława Pobożnego Bolesław pobożny nie miał synów miał tylko 3 córki, a dziedzicem Wielkopolski miał być jego bratanek późniejszy przemysłu drugi gol, który również przez długi czas, a czekał na urodzenie się potomstwa męskiego dziedzica nigdy nie doczekał prawdopodobnie zamysłem związanym z wydaniem za mąż Jadwigi Władysława Łokietka było skupianie, a za pomocą polityki matrymonialnych to znaczy wydawanie córek sióstr kuzynek za mąż, a tych drobnych Książąt coraz wyraźniej co miało służyć coraz wyraźniej rysującą się procesowi zjednoczeniowym księst w włoskich nawet jeśli nim można mieć wątpliwości czy w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych my już istniał jakiś przemyślny plan zjednoczenia, ale służyło to po prostu wciąga Anioł w orbitę wpływów politycznych do innych Książąt przez Książąt potężnych to jest zresztą proces znany w całej Freuda wolnej Europy bardzo często di Tworki wyższego moduł wychodzą za mąż przynajmniej albo o wyższej pozycji, bo tutaj przynajmniej teoretycznie jest równie dobry wydaje się za mąż za kawalerów o niższej randze społecznej czy politycznej po to, właśnie, żeby wciągnąć ich w orbitę swoich wpływów w pewnym momencie skądinąd dzięki temu małżeństwu Władysław Łokietek może zacząć pretendować do dziedzictwa o przemyśle drugim i dziedzictwa po wygasającej linii Piastów wielkopolskich no powiedzmy, że przemysł drugi tank, który koronował się na króla w Gnieźnie 26 czerwca 1200 dziewięćdziesiątego piątego roku był po śmierci ojca Jadwigi opiekunem tak jest niewykluczone, że Jadwiga już poślubiona Łokietkowi właśnie podczas tejże koronacji była w Gnieźnie obecna to jest możliwe nie mamy nie mamy żadnego potwierdzenia źródłowego, ale możemy się domyślać, że przemysłowi drugiemu mogło zależeć na zgromadzeniu na swojej koronacji jak naj pokaże mniejszej liczby drobniejszych Książąt Piastowskich choćby po to, żeby oni swoją obecnością ten koronacji w sensie politycznym legitymizować nic w tym sensie, że ono uznawali go odtąd za swojego króla Europy jest jeszcze inne wyjaśnienie takiego małżeństwa Jadwigi z Łokietkiem i jeśli ono leżało w planach Przemysła drugiego przemian w drugim zginął w pół roku po swojej koronacji w wieku niespełna 40 lat, a zatem nie może do tego wieku nie doczekał się męskiego potomstwa to mógł mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś syna się doczeka i wobec tego wydalenie kuzynki stryjeczny siostry za drobne Książąt kujawskich nie tylko wciągało Kujaw czytasz ten część Kuja w w orbitę wpływów politycznych Przemysła jego budowanego oni zbudowanego, ale budowanego królestwo, ale też usuwało Jadwigę jako Ewy jako nosiciel ewentualnych pretensji do sukcesji w Wielkopolsce konkurencyjnych wobec linii Przemysła drugiego świadczyłoby o tym, też być może to, że 2 pozostałe siostry Jadwigi zostały przez wstąpiły do klasztoru nie zostały wydane samo się ta śmierć Przemysława miejsca 8 lutego 1200 dziewięćdziesiątego szóstego roku inny inni radni tak jak pan profesor powiedział to mogą utorować Jadwidze jej małżonkowi droga do objęcia dziedzictwa po przemyśle, czyli Wielkopolski Pomorza gdańskiego, ale następują takie lata, które nie są dobre ani dla Jadwigi ani dla Łokietka, bo kończy się tym, że Łokietek musi uciekać z Polski, a Jadwiga musi w przebraniu mu chować się u zaprzyjaźnionego mieszczanina początkowo jednak Łokietek dzięki dziedziczny prawo Jadwigi z pominięciem córki Przemysła drugiego objął władzę w całej Wielkopolsce ale, ponieważ był jak już powiedzieliśmy o młodości człowiekiem nie zapowiadający się za bardzo i Zana to pozwoliło im hulać po Wielkopolsce związanemu ze sobą rycerstwu, które to rycerstwo Księstwa Gniewkowskiego malutkiego niebo dlatego no starało się na tym nieoczekiwanym w każdym razie nieoczekiwanym tak rychło stanie się politycznym swojego politycznego patrona zyskać zarówno politycznie jak i ekonomicznie to znaczy wzbogacić się, a Łokietek albo nie potrafił albo nie chciał zaprowadzić wśród Szeregów swojego rycerstwa niezbędnej dyscypliny i rycerzy Łokietka w Wielkopolsce zaczęli się zachowywać jak rycerze rabusie to znaczy grasowali po traktach publicznych napadali na kupców, czyli bandyta Arka bandytę jak ta, którą bandy Terka, która była w owym okresie w Polsce dość potocznym zjawiskiem znany jest też z dziejów Europy średniowiecznej sprzed kilku poprzednich stuleci, ale i Łokietek traci władzę w Wielkopolsce wskutek buntu to znaczy miasta Wielkopolski zawiązują związek między sobą swego rodzaju Konfederację przeciwko księciu zamykają przed Łokietkiem bramy i w ten sposób Łokietek traci władzę w Wielkopolsce, którą obejmuje w roku 10006 król czeski Wacław drugi, który już za życia Przemysła drugiego zajął, powołując się do Top bas była trzymana pod względem legalnym sprawa, powołując się na prawa do dziedziczenia po swojej ciotce wdowie po Leszku czarnym listy Władysława Łokietka zajmuje też Kraków rok 1800 w tym zajmuje również Wielkopolska i to pozwala mu na przeprowadzenie koronacji królewskiej na króla Polski w Gnieźnie skądinąd to, żeby uprawomocnić swoje pretensje do władzy, a Wielkopolską do Korony polskiej przyrzeka poślubić córkę Przemysła drugiego czy nic z tych wieczną bratanica Jadwigi Elżbieta Lis oczywiście tego małżeństwa dochodzi, ale już pod koniec życia Wacława na nie miało w urzędach gruźlica wraca drugi tak, bo ceny Wacław trzeci zostanie za dziekan tak kilka miesięcy później, kiedy będzie w drodze do Polski, w której wkrótce po śmierci Wacława długiego rząd czeski bardzo szybko zaczęły upadać skrócił jeszcze do tej ucieczki Łokietka związki i a do tego wątku, dlaczego on uciekał sam, dlaczego nie towarzyszyła mu jak Wikana nie mieli już bodajże trójkę dzieci to jest rzeczywiście spowoduje zagadkowo nie wiemy nie znamy przyczyny żadne żadna ze źródeł nawet późniejszych nie tłumaczy tej rozłąki pomiędzy małżonkami trudno tu spekulować nie wiemy też, gdzie uciekł Łokietek, bo są rozmaite plotki legendy, a duże dotarł do Rzymu, a to, że schronienie znalazł w grocie nieopodal Ojcowa ma, a to, że przez jakiś czas przebywał na Węgrzech, korzystając tam, szukając tam pomocy politycznej przeciwko Czechom dzięki koneksjom rodzinnym swojej żony nie wiemy rzeczywiście możemy tylko wysnuwać bardziej lub mniej prawdopodobne teorie, dlaczego żona z dwójką dzieci mu nie towarzyszyła wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie jest takie że w Polsce było niebezpiecznie po pierwsze w drodze było niebezpiecznie po drugie, podróż wraz z żoną i trojgiem dzieci znacznie spowalnia Łaby tę ucieczkę i wobec tego Nobla mogłaby się wiązać z przekreśleniem szans na jej znana na zakończenie powodzeniem Jadwiga to w przestępczą oraz ukrywała się w Radziejowie, udając zwykłą mieszka w domu miejscowego mieszczanina imieniem, gdzie jak skądinąd wydaje się, że miejsce schronienia Radziejów jest nieprzypadkowe, ponieważ zapewne kasztelanii Radziejowską Jadwiga wniosła Łokietka owi w posagu, a zatem byłyby to w jakimś sensie w ziemi nie jeździć najwyżej nie wdowy z ludźmi, z których może nie mogła być ściśle związana, o czym może świadczyć fakt, że przez 5 lat Jadwiga z powodzeniem wraz z dziećmi, a w razie wisi ukrywała nigdy nie została przez ludzi związanych z Wacławem drugim i nową władzą w królestwie polskim schwytana pytanie czy ich szukano i łodzian ewentualnie wyeliminować róbmy z całą pewnością do szukania eliminacja oczywiście byłaby pewnie niezbyt brutalna to znaczy Jadwigę zapewne zamknięto, by w klasztorze dzieci Jadwigi Łokietka zapewne jako zakładników widziałby na swój Dwór Wacław drugi chodziło po prostu o to, żeby pozbawić ich politycznej samodzielności w te lata a w ukryciu to były złe lata dla Jadwigi bez wątpienia złe ale by przypuszczam też, że one w znacznym stopniu zdecydowały poza jej znakomitym pochodzeniem i znakomitymi tancerzami, a jej późniejszej bardzo wysokiej w małżeństwie z Łokietkiem pozycji politycznej zarówno w latach przed koronacją jak już po koronacji królewskiej Łokietka i kiedy Grecy do kraju 1300 czwartym roku zajmuje Małopolską Wiślica i stamtąd zaczyna odzyskiwać dawną pozycję, ale i już w latach 13111312 władzy Łokietka znów zostanie zakwestionowana i jest także bardzo ciekawy wątek związany z Jadwigą tak w 1300 jedenastym roku dochodzi do buntu wójta krakowskiego Alberta oraz wójt to, czyli zarządcy miasta dziedzicznego zarządcy miasta nam słowo wójt kojarzy się z niezbyt wysoką funkcją sprawowaną na polskiej wsi czy prowincji należy pamiętać, że funkcja wójta średniowiecznej Polsce w mieście lokacyjnym była funkcja bardzo wysoką nutę dygnitarz dysponujący znacznym majątkiem i znacznymi wpływami w gruncie rzeczy obok księcia biskupa i jeśli miasto było biskupie jeszcze było stolicą diecezji i kasztelana czwarta najważniejsza postać wmieście przywódca całej społeczności mieszczańskiej my wiemy skądinąd, że większość najbogatszego mieszczaństwa krakowskiego podobnie jak wszystkich większych miast Polski na człowieku o trzynastego czternastego jest pochodzenia niemieckiego albo o, choć w tym ostatnim przypadku to bardzo niewielki, a po docent pochodzenia polskiego, ale z Getsemani izolowane bądź jeszcze pochodzą z fazy innych krajów jak Czechy, gdzie mieszczaństwo też jednak ulegało wpływom kultury niemieckiej niekiedy było to mieszczaństwo pochodzenia ani Bielańskiego walońskie w każdym razie są to cudzoziemcy, ale i być może, choć nie należy tego postrzegać w kategoriach konfliktu narodowościowego, ale być może obce pochodzenie części patrycjatu krakowskiego zdecydowało o tym, że wójt Albert i krakowski patrycjat, czyj to najbogatsze jest mieć państwo nie było przychylnych Łokietkowi opowiadało się na trzeciej za powierzeniem władzy w Krakowie któremuś z Książąt śląskich skądinąd wiemy, że wójt Albert współpracował w tym zakresie z księciem opolskim, a po upadku buntu wójta Alberta zresztą został przez księcia opolskiego do Opola wywiezionych tam więziony do końca życia, więc z 1 strony mamy do czynienia z takim konfliktem troszeczkę o podłożu kulturowym raczej bym powiedział niż w Narodowym, dlatego że w owych czasach żadnemu Niemcowi nie przeszkadzało podleganie władcy obcej krwi podobnie jak w różnym innym narodom mamy wówczas do czynienia z państwami wielonarodowym nic wieloletni etniczni wiele językowymi i lojalność wobec władcy idzie po zupełnie innych linii są to raczej więzy osobiste niż etniczne, więc należałoby się w u źródeł tego konfliktu dopatrywać przyczyn być może podobnych jak ten z powodu których kilkanaście lat wcześniej Łokietek stracił władzę w Wielkopolsce Łokietek najwyraźniej nie doceniał mieszczaństwa jako siły gospodarczej i politycznej, która mogłaby stać się dla niego bardzo cennym sojusznikiem w wysiłkach zjednoczeniowych czy w wysiłkach zmierzających do wzmocnienia władzy monarszej kosztem można władztwa kosztem rycerstwa co wielu władców zachodnioeuropejskich dawno już dostrzegło tak czy inaczej dochodzi do tego buntu bunt ma wybór mieszkań z krakowskiego Emma przyp przybiera obrót dla Władysława Łokietka bardzo zły książę musi opuścić Kraków, żeby szukać posiłków, żeby szukać posiłków udaje się na Węgry i a zatem do kraju, z którego wywodzi się jego żona węgiel co prawda są w owym czasie ogarnięte pewnym chaosem politycznym, ponieważ dopiero co wygasła rodzima węgierska dynastia Arpadów i Otton węgierskich linii rywalizują Habsburgowie i przedstawiciele dynastii Andegawenów ski, o której niedawno w niedawnej audycji opowiadaliśmy a, ale już działa w owym czasie na Węgrzech Karol Roberta andegaweńskiego, lecz neapolitański do niego właśnie do niego właśnie Łokietek udaje się o pomoc na Wawelu zostaje Jadwiga w tym czasie w Krakowie kwitnie bunt, a jedynym punktem oporu pozostaje zamek wawelski, na którym zostali Jadwiga z dziećmi i dowództwo obrony zamku Łokietek wyjeżdżając pozostawia Jadwiga nawet jeśli współcześni historycy raczej słusznie nazywają to dowództwem nominalnym to znaczy ona jest dowódcą obrony zamku krakowskiego Wawelu tytularnie, bo trudno skądinąd ją podejrzewać o jakieś wykształcenie w zakresie Wojaczek kino czy obrony zamków to jest to jednak bardzo znacząco siła autorytetu z tych siła autorytetu siła zaufania Łokietka do Jadwigi do ME do do nich samych jako jego żony to znaczy on wie, że ona go nie opuści buduje on musi im przynajmniej zakładać dużą dużą dozą prawdopodobieństwa, że Jadwiga właśnie dzięki owej sile autorytetu, którym o, której pani wspomniała o tym będzie się cieszyła na tyle znacznym poparciem wśród załogi Zamkowej i wśród dworu pozostałego na zamku, że zamek uda się jej dzięki ewentualnym wysiłkom zbrojnym załogi Zamkowej Wawelu utrzymać aż do jego powrotu trzeba pamiętać, że podróż na Węgry, mimo że gdy jest to kraj sąsiedni pokaże pamiętali, że aż do traktatu z Trianon wał się do winy z osiemnastym jest węgiel są naszym sąsiadem przez granice czym to jest jednak podróż wymagająca czasu, zwłaszcza jeśli jej celem jest w PS 3 omówienie z powrotem oddziałów zbrojnych Karl Robert sam potrzebował owym czasie zbrojnych, żeby walczyć cały czas o utrzymanie tronu węgierskiego i jeśli mówimy o ewentualnych napięciach narodowościowych to warto też przypomnieć ową zapisaną przy starej Kornicy legendy, że po stłumieniu buntu wójta Alberta Łokietek jedno zabrał się gorliwie za tępienie Niemców i ich popleczników w mieście wojewódzkim w podobnych potraktowano no każdy, kto nie wypowiedział 4 słów soczewica koło Miele młyn dawał gardło, ponieważ najwyraźniej Łokietek pojmował ów konflikt właśnie w owej w perspektywie konfliktu narodowościowego stąd zresztą w późniejszej historiografii stał się 1 z ikon takiego nurtu zdrowego Narodowego patriotycznego przedstawiającego się Niemcom 1300 czternastym roku Łokietek na powrót cel Wielkopolskę tutaj jak widać też położyła duże zasługi, ponieważ i pomagało mu werbować stronników i pomagała mu tłumić protesty no jako córka 1 z ostatnich niezależnych Książąt tej krainy cieszyła się poważaniem z pewnością miała wpły w na tych możnych, którzy w Wielkopolsce one swoją pozycję mieli najważniejszym momentem oczywiście jest jednak koronacja 20 stycznia 1300 dwudziestego roku koronacja królewska Władysława i Jadwigi w Krakowie tak jest koronacja, do której doprowadzone dzięki bardzo wytężonej my wysiłkom dyplomatycznym, zabiegając u papieża o zgodę na ów rytuał przywracający przynajmniej symbolicznie jedność Królestwa polskiego zabiegi dyplomatyczne, w których m. in. uczestniczyła Jadwiga i pośredniczące w 2 w rozmowach z biskupem krakowskim Janem z kartą no, który w znacznym stopniu był kluczową postacią jak każdy z polskich biskupów, ale w uzyskaniu zgody papieskiej namaszczenie Władysława Łokietka, tym bardziej że scenerią tej koronacji po raz pierwszy miał zostać Kraków i do tego być może jeszcze wrócimy to nim nie był przypadek, że Gniezno utraciło rangi stolicy koronacji mienia na rzecz Krakowa ucieleśnienie Jan Muskata nie znosili się nawzajem i Łokietek miał muska tą straszliwe problemy i wobec tego w rozmowach z bonifikatą pośredniczyła właśnie Jadwiga później Łokietek miał go złe stosunki z kolejnym biskupem krakowskim Danka RM i również w rozmowach z nami GM zwykle u dziecka reprezentowała Jadwiga co więcej warto zwrócić uwagę na że Jadwiga, ale po koronacji cieszy się HR itp statusem inżynierem niemal porównywalnym z królem to znaczy po to, otrzymuje własną pieczęć tych jest adres uważa instrument władzy to jest ważny instrument władzy własną pieczęć i samodzielnie wydaje przywilej jako królowa tytułują się królową całej Polski te przywileje wydawany przez Jadwigę nie są potwierdzane przez Łokietka to znaczy, że tak bym nie wymagają kontrasygnaty mówiąc językiem współczesnej polityki to w późniejszych wiekach w Polsce w zasadzie się nie zdarza, chyba że dotyczy własnych włości należących do kolejnych królowych byłbym prowadzi bardzo wytężoną i owocną dyplomacji polityka matrymonialny mu, że żeniąc wspólne dzieci Władysława, który ma Władysławem co więcej pozycja będzie na tyle silna, że po śmierci Łokietka będzie przez długi czas o relatywnie długi protestować przeciwko honorowaniu swojej synowej żony Anny Aldony Anny tak, utrzymując że no owszem, umarł król i znaleźli korale zauważono, że Hello do nowego, ale królowa żyje i koronacja nowej królowej jest niepotrzebna jak notuje Jan Długosz, czyli źródło o wiele późniejsze, bo piszący dowódców pułku z małym 1,5 wieku około kilku kronikarz ustąpiła tylko na wytężonej prośby syna, ale pozostała przez następne lata dzielące ją od śmierci większość nadwozia, a objęła również jako wdową uprawę dobra sądeckie te, które zostały stworzone dla jej ciotki księżnej Kingi uważanej za nim przez świętą w i którymi rządziła w sposób całkowicie suwerenny tym razem, odmawiając prośbom Kazimierza, który to dobra sądeckie były od czasów świętej Kingi znakomicie zorganizowane przynosiły znaczne dochody i Kazimierz minę jak to synowie młodzi, a miał wielką ochotę położyć rękę na dochodach z Sądecczyzny na moją matkę, żeby wstąpiła do klasztoru Jadwiga występowała od Tomka jako królowa wdowa i pani Sądecczyzny również energicznie, zarządzając tymi dobrami sądeckimi, lokując tam się miasta czyli, przyczyniając się do nich rozwoju ale, ale trzymała rękę na polityce centralnej alei waży więcej nie wierzyła w możliwości polityczne swego syna to odzew był bardzo mu ona była niezależnie od tego, jaką datę urodzin Jadwigi przyjmiemy za właściwą mnie się wydaje, że ta tradycyjna 1266 jest jednak bardzo prawdopodobna w znacznym stopniu ona jest przesuwana na późniejsze lata z tego względu, że współczesnym historykom trudno jest uwierzyć, żeby mogła urodzić Kazimierza w wieku 44 lat a, ale nie ma w tym nic nie prawdopodobnego Elżbieta Kusz Anka jeśli kobieta była zdrowa i płodna mogła chodzić w tym wieku podobnie jak współczesne kobiety Elżbieta Kusz Anka żona Kazimierza Jagiellończyka swoje ostatnie dziecko urodziła mając lat 47 i jeśli komuś coś się wyda mało prawdopodobne, żeby można głos w ten sposób cofać do wieku czternastego no to żona Ludwika Świętego, którym też kiedyś rozmawialiśmy Łyżwa z Prowansji też w wieku 13 te swoje ostatnie dziecko urodziła mając 47 to jest całkowicie możliwe Elite późno urodzone dzieci często cieszyły się dobrym zdrowiem, ale nic ona należała do dawnego pokolenia odchodzącego pokolenia co więcej takiego pokolenia, które oglądało Polskę w stanie apogeum rozbicia dzielnicowego, widząc jak fatalne skutki polityczne dla Polski to przyniosło widziała też niezbyt udane mówiąc bardzo delikatnie efekt nieco Awanturniczy i polityki swojego męża, dlatego że trzeba pamiętać, że mimo całej chwały, jaką należy oddawać człowiekowi za przyczynienie się do Odrodzenia Królestwa polskiego w 1300 dwudziestym to schyłek panowania Łokietka to jest katastrofa to znaczy ucieczek, atakując pod koniec swojego panowania w 13003001 . zakon krzyżacki, ale i on, odnosząc tzw. zwycięstwo pod Płowcami mówię tzw. bo jest to zwycięstwo nad tylną strażą armii krzyżackiej gminną, która rzeczywiście została rozbita nim uszła z pola, ale w tym, że uszła z pola nie ma nic specjalnie dziwnego, ponieważ ona zdążyła do państwa krzyżackiego wobec tego ci, którzy nie wpadli w Beach jedno i poszli w kierunku, w którym się udawali po prostu innymi słowy to, że opuści pole nie było dowodem tego, że myśmy nad nim zapanowali to tzw. zwycięstwo pod Płowcami zaowocowało następnym roku o straszliwym najazdem krzyżackim na Kujawy Wielkopolskę, które doprowadziło do straszliwego zniszczenia spustoszenia Królestwa, ale i wobec tego być może Jadwiga nie do końca ufała w męskie talent do sprawowania rządów w ostatnich latach swojego życia przebywała to w Sączu to w Krakowie dopiero w ostatnim roku przed śmiercią przyjęła w zielonym niż innym i zam . w Sączu, ale to nie znaczy, że w ogóle została wyeliminowana z życia politycznego co ostatniego roku jej życia znamy wydany na jej rzecz przywilej papieski, w którym papież zezwalał jej na korzystanie na przekraczanie klauzul we wszystkich klasztorach franciszkańskich na terenie Królestwa węgierskiego, a zatem pod koniec życia Jadwiga bez wątpienia planowała podróż na Węgry, gdzie rządziła jej córka Elżbieta swojej córki Elżbiety żony kard Karola Roberta i trudno to interpretować jak inaczej jak o podjęcie jakichś wysiłków dyplomatycznych pamiętajmy, że to są lata, w których Kazimierzy wielkiej powodzi wielką grę o zrzeczenie się przez UE w Luksemburgu for pretensji do Korony polskiej i odzyskanie wpływów na Śląsku węgiel jako bardzo potężne państwo były swego rodzaju polityczną tarczą takim wielkim bratem, a polskim Łokietka i Kazimierza wielkiego i oczywiście można to tłumaczyć chęcią ulżenia córki jeszcze przed śmiercią, ale pamiętajmy, że ówczesne królowe dla ówczesnych kulowych rzeczą normalną było to, że ich córki wychodzą za mąż za daleko mieszkających Książąt i żona jest ich nie zobaczą do końca życia zatem należy to raczej interpretować jako przedsięwzięcie pewnych planów politycznych i teraz już w ostatnim w ostatnich słowach chciałbym powiedzieć, że ta silna pozycja Jadwigi w polityce męża posiadanie własnej pieczęci tytułowanie się królową z całej Polski jej znaczne wpływy jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej innymi słowy pozycja wielkiej królowej bez wątpienia wywarły wpływ czy w jakim sensie może ukształtowały, a Elżbieta Łokietkówna żony Karola Roberta matka Ludwika węgierskiego wielką wspaniałą królową Europy Środkowej w średniowieczu taką średniowieczną Katarzynę medycejską sta nie znaczy, że oskarżany o to zwycięstwo być może będzie to okazja i porozmawiać bardzo dziękuję prof. Jerzy Pysiak uniwersytety warszawski był naszym gościem przed dwudziestą trzecią dziękuję bardzo dobrej nocy i jeszcze zaproszenie dla państwa do Warszawskiego teatru powszechnego w środę o dziewiętnastej spotkanie z dr. Piotrem Adamskim historykiem, który opowie nam o wszystkich falach migracji do Stanów zjednoczonych to ostatnie w tym roku historia w ogrodzie bez względu na grudniową aurę oczywiście pod dachem zatem do zobaczenia, a teraz informacja po informacjach oczywiście wracamy z poniedziałkowymi
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA