REKLAMA

Goście: Prof. Elżbieta Mączyńska i dr Marek Rozkrut

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-12-11 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studio pani prof. Elżbieta Mączyńska, dzień dobry pani profesor, pani profesor ze Szkoły Głównej Handlowej i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wystarczy tylko 2, ale słuchacze mają prawo wiedzieć, rada nadzorcza PKO BP, narodowa rada rozwoju, tak i więcej sam nie wiem. Dr Marek Rozkrut, partner i główny ekonomista w firmie E&Y. Coś jeszcze? Nie, myślę, że już wystarczy. Jakby było, to proszę powiedzieć.  Rozwiń »
Funt po 4 zł 75 gr w tej chwili, to jak to będzie, Brexit będzie, nie będzie?

Nie wiadomo po przewodniczący premier Therese May odwołała szczyt na czwartych głosowania w izbie gmin nie będzie no i co dalej w gospodarkach może trzymać w przyszłość pewnie wytrzymać ktoś chciałby przetestować bigos po brytyjsku to właśnie ma okazję and excellence w generalnie można powiedzieć, że już się przed decyzją o odłożeniu głosowania, które było zaplanowane na dzisiaj głosowania w izbie w izbie gmin tak już się były głosy mówiące o tym, że w tereny Teresa tej samej na tylu tyle ma przeciwników, że prawdopodobnie do głosowania nie doprowadzić 

I groziło dymisją.

Tak, ponieważ można przyznać grałam niewielką liczbą głosów to wtedy jeszcze miałaby pole do manewru, żeby jakimiś dodatkowymi drobnymi czytamy w kontynuować negocjacje również wewnętrzne, żeby co ostatecznie przeforsować umowę, którą tak naprawdę, że wynegocjowała z Unią Europejską prawdopodobnie teraz jest w takiej sytuacji i że będzie się starała chwast, ale tworzy dobrą minę do złej gry i twierdzi, że będzie jeszcze starała się z partnerami europejskimi co zmienić 

Natomiast na to zbyt dużych szans nie ma zmiany, jakie mogą nastąpić co najwyżej w takim dokumencie słowno muzycznym, w którym wyraża pewne intencje umowną WZA natomiast tam, gdzie są rzeki zapisy wiążące sposób prawne tutaj na jakieś istotne zmiany nie ma co liczyć na, ale jest też moje zdanie wiemy, że tak naprawdę jeśli chodzi o prymat brytyjskiej izba gmin tamto głosowanie powinno nastąpić najpóźniej 21 stycznia, ale czy 2 miesiące przed formalnym Brexitem tak na 1 w Czechach działającego w lecznicach natomiast mając na uwadze też decyzja Europejskiego Trybunału sprawiedliwości teoretycznie ten proces może być jeszcze przedłużony, ponieważ Brytyjczycy mogą przynajmniej jakiś czas wycofać wniosek o art. 50 tego o Brexit, twierdząc wewnętrznie, że będą mogli jeszcze do tego wrócić po to, żeby kupić znowu trochę czasu, a dalsze negocjacje, więc mając na uwadze, że ich obecne zapisy umowy między wielką Brytanią, a Unią Europejską rodzą tyle kontrowersji mają tylu przeciwników, ale ci przeciwnicy są zróżnicowani w wielkiej Brytanii to liczenie na to, że uda się osiągnąć pewien konsensus w krótkim czasie jest trochę życzeniowe w związku z tym ten proces będzie trwać tak długo jak to jest możliwe ze względu właśnie na zróżnicowane opinie i stanowiska poszczególnych graczy na scenie politycznej Wielkiej Brytanii

Czyli nie wyklucza pan scenariusza, w którym Brexit się jako temat wciąż będzie otwarty, ale ten 29. marca, ta data zostanie przesunięty 

To jest scenariusz bazowy, ale tez nowy scenariusz, który się pojawił, na który również należy jednak ponownie w to zależy co się działo w najbliższych tygodniach, jeżeli wyjdzie na to, że ten zamek nie będzie w stanie przeforsować tej umowy do 2 z 1 stycznia wówczas taki scenariusz też należy brać pod uwagę, widząc nasz bazowy, ale jest nowy sztandar jest możliwe nie jest scenariusz bazowy, czyli nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz tak zrobiła ze zrozumieniem nazwę nagroda pełna zgoda zrozumienie chorzy jak się analizuje tekst ten proces to po prostu żal serce ściska jak wielkie są koszty transakcyjne całej tej całego tego wydarzenia jak wiele wielka Brytania traci jak wielkie są podziały głębokie kłótnie to wszystko jest bardzo kosztowne niestety to przy okazji Szczurek skoro sytuacja nam jak wygląda tak jak obecnie, czyli jest zamieszanie w przeciąganie to po politycznej liny trwało po premier May musiała odłożyć głosowanie w kas, niemniej rząd też mamy nie jest w komfortowej sytuacji pozycja nie jest najmocniejsza zobaczymy co jeszcze w czwartek odpowiedzą szefowie państ w rządów w czasie unijnego szczytu, jaka to jest perspektywa dla funta, bo być może ktoś, kto na stałe słucha jest zainteresowany odkupieniem sprzedanie może jedzie może coś niecoś możemy przegrać nie będzie diagnoza mieć do czynienia ze zmiennością na rynkach walutowych, dlatego że ten sygnał oczywiście wtyczek i zgodnością z Rosją wszystko w taki jest ich negatywny trend zaczął się słabo zmienność jest cechą naszych czasów roślinności cechą nieodłączną rynków finansowych, a ich rynki finansowe żyją wyłącznie ze zmienności hali nam będzie trudno później państwo rozliczyć wstęgi prognozy są tutaj zafunduje raczej tak radzi ekspert podkreśla twardego stanowiska Unii Europejskiej oddziaływać będzie w kierunku osłabienia funta jakiekolwiek pozytywne sygnały, że coś można złagodzić będą wzmacniać funta i to samo sygnały na scenie brytyjskiej mówiąc o tym, że jest większa szansa na porozumienie będą wzmacniać funta odwrotne będą go osłabiać i myślę, że takich sygnałów będzie mieć wiele oddziałujących różną stronę i będziemy mieć do czynienia z huśtawką, ale generalnie Max może realnie te procesy, które się dzieją nie są korzystne dla gospodarki brytyjskiej w związku z tym byłoby jasne jest rzeczą, że będzie to zmienności wzloty upadki spadki wzrosty, ale generalnie moim zdaniem funt wskutek tego, że się osłabi gospodarka Tajfun się osłabi oczywiście generalnie na inwestorze cały czas nie wiedzą jakich warunkach będą już wkrótce funkcjonować tam, gdzie pewne decyzje może podjąć sam rząd brytyjski to w niektórych obszarach teatr ta niepewność została zredukowana np. sieć firmy farmaceutyczne to wiadomo, że warunki testowania leków i t d. będą spójne z tym co się dzieje w unii Europejskiej o to, żeby nie było potrzeby ponownego testowania i jej ponoszenia tych kosztów z tym związanych tak samo, jeżeli chodzi o granice wiadomo, że Brytyjczycy chcą bardzo selektywnie i powiedziałbym taki sposób luźne podchodzić do kontroli Granicznej, ale to wcale nie znaczy, że partnerzy z Unii Europejskiej będą do podchodzi do tego tak samo w związku, z czym są tylko przykłady pokazujące, że zdolność możliwości rządu brytyjskiego do złagodzenia skutków tego brexitu są ograniczone jednak tu kluczowe będzie stanowisko partnerów Unii Europejskiej niedawno się ukazać na czym niedawno kilka lat temu ukazała się książka łączy Wisłę cywilizacja kłótni i nigdy nie przypuszczał wtedy czytający książkę żona tak będzie bardzo nabierała na aktualności to rozwiązać z serca historia skończy ta książka żyjemy w cywilizacji kłótni nie kończy się apelem, żebyśmy poszli po rozum do głowy my ludzie, a Ukraina to to jest w stanie zaakceptować o dziewiątej 30 K 2 co oznaczają informacje o tym, że w trzecim kwartale tego roku jednak by to ładnie teraz tak może udać się nawet ekonomicznie powiedzieć kontynuowany był silny wzrost liczby wakatów w gospodarce pracodawcom nie udało się obsadzić je ponad 20 % z nowo utworzonych miejsc stanowiska pracy to jest drugi rekordowy wynik po drugim kwartale tego roku tam było trochę więcej ponad 25 się to na przestrzeni ostatnich dekad jest tym to są rekordy nowych miejsc pracy nadal przybywało w tempie dniem wolnym, bo 4 % jednocześnie rosła rosło tempo likwidacji stanowisk firm miejsc pracy tutaj trochę dużo tych danych, ale może jakieś wnioski byśmy z tego historii pan doktor skończone odzwierciedlają ta sytuacja odzwierciedla trudności na rynku pracy, z którymi mamy do czynienia i które narastają w Azji są związane z sytuacją demograficzną, czyli o jednoznaczne oznaczają, że my pracownicy mamy prawo liczyć się oczekiwać na to, że będą nam pracodawcy płacili coraz więcej, jeżeli te są wykwalifikowani w szczególności pracownicy to i owszem w wy tam, gdzie mamy do czynienia z sezonowością akurat może te miesiące jesienne zimowe nie są najlepsze do tego, żeby oczekiwać wzrostu wynagrodzeń w tych branżach jak w Czechach budownictwo natomiast generalnie strukturalnie, jeżeli chodzi o wykwalifikowanych pracowników to zapotrzebowanie na nich niestety nie znajduje odzwierciedlenie po stronie podażowej to znaczy nie ma tylu pracowników wykwalifikowanych w liczbie lektura jej PL poszukują pracodawcy to nie jest problem tylko Polski, ale problem w ogóle Europejskiej w związku, z czym mówimy też tutaj o konkurencji międzynarodowej o pracowników o wysokich kwalifikacjach, jakie wnioski z tego na czym generalnie do mnie wnioski z tego jest po pierwsze, to, że należy w ramach systemu podatkowego w Polsce brać bardzo pod uwagę system opodatkowania pracy w taki sposób, żeby był on konkurencyjny także w wymiarze międzynarodowym Malta 1 uwag do tych danych jeszcze panu redaktorze, bo to myśmy tak pamiętać, że liczba nowo utworzonych miejsc pracy nie jest duża jej przyrost był niewielki sens w tym w tym badaniu równocześnie mamy dosyć duży odsetek likwidowanych miejsc pracy są pale, ale równocześnie pozostaje nam dużo wakatów zaskoczył też zawiązany jesienią gra jakiś wniosek, że pracodawcy starają się przesuwać pracowników do bardziej wydajnych miejsc pracy i poszukiwać nowych rozwiązań nowych rozwiązań, więc wiesz ten okres oczywiście początkowo, kiedy narasta presja płacowa, kiedy jest problem z pozyskaniem pracowników oczywiście jest taki okres przejściowy, kiedy pracodawcy starają się zwiększać maksymalnie wydajność także pracowników natomiast docelowo jeśli patrzymy na to bardziej długoterminowa, uwzględniając fakt, że tendencje demograficzne i niedobór pracowników ma charakter strukturalny będzie trwać przez długie lata to niestety z tymi problemami będziemy się musieli zmierzyć z tronu oznaczają w tym mierzenie się tu już do pani prezes Dmoszyński pytamy nie wiem czy państwo zwrócili uwagę, ale przez dłuższy od dłuższego czasu rankingi pokazują, że jesteśmy w ogonie w Europie i robotyzacji natomiast jesteśmy w czołówce wzrostu dynamiki wdrażania robotów w różnych przedsiębiorstwach co oznacza, że się sytuacja zmienia to znaczy, że pracodawcy zaczynają poszukiwać rozwiązań pracą oszczędnych szukają euro ratunku z najnowocześniejszych technologiach gdzieś jakieś dyskusji ktoś kiedyś się skarżył, że nie brakuje pracowników n p . do na stacjach benzynowych, że nie ma chętnych do pracy na stacjach benzynowych kosz za chwilę przepraszam za chwilę należy wziąć w cudzysłów to stacje będą kompletnie bezzałogowe, czyli po prostu pracownicy zostaną zastąpieni przez różnego rodzaju roboty to oczywiście proces, który będzie trwał, ale ja jednak uważam, że rynek pracodawcy prac są biorcy, czyli ta sytuacja, kiedy jesteśmy mocniejsi jako poszukujący pracy w stosunku do pracodawców przez okres przejściowy to nie tylko jeśli to komentarz badanie, chyba że w drugiej części panie redaktorze ostatnie zdanie znaczną biuro Ekonomiki wystarczy badanie pokazywano rzeczywiście w populacjach starzejącej się proces wprowadzania automatyzacji robotyzacji przyspiesza to ma miejsce w Polsce, ale chcę jasno podkreślić, że uważam, że to będzie dotyczyć tych prostszych czynności natomiast sieć wykwalifikowanych, bo o nich mówić o pracownikach ich niedobór będzie tak naprawdę narastać uważam, że tu roboty nie rozwiążą tego problemu jest firma, jeżeli Haliny i morza w Jaunde Neinver ma tę stronę zrozumiałem i może to dobrze, że nie wszystko roboty na załatwią to teraz wysłuchamy informacji, a w części trzeciej magazynowe kgl mam nadzieję uda nam się rozwiązać świadomość nawet nie rozwiązać tylko powiedzieć się jak i jaka jest nowa ekonomiczna definicja polityki ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski z Chin dobro dziewiąta 4043 minuty po godzinie dziewiątej w tej chwili mną, a w naszym studio pani prof. Elżbieta Mączyńska i pan dr Marek Rozkrut weszli magazynować tam, gdzie są KIBR w dzień dobry wykonał po raz drugi krąg ten rynek walutowy tak tradycyjnie króciutko frank 3 zł 828 EUR 4 zł 29 funt 476 USD 3 zł 77 gr ESK 2, jaka jest nowa ekonomiczna definicja polityki takie było moje pytania ja nie mam pojęcia, jaka jest nowa, ale chyba pan pewnie coś wyczytał, czego ja nie wyczytałem, ale do miast w Morawicy ekonomiczny wymiar polityki jest bardzo ważny dlatego mówimy o społeczną gospodarczej politycy, która rzutuje na życie gospodarcze poprzez nową właściwie główne decyzje polityczne PRL deregulacyjne decyzje dotyczące otwierania władzy zamykania granic i t d . w decyzje dotyczące kontrolowania np. drażliwych obszarów np. w dotyczących ochrony zdrowia przy PL dopuszczania leków i t d . to jest polityka ekonomiczny wymiar polityki jest tak szeroki, że pewnie audycji, by nam nie wystarczyło, żeby odrobić natomiast nowa definicja dopalaczy jakiegoś haka nie chciałabym się, że w paradach w nas prowadzi na linię ma odpowiednie tory żadnego haka tylko, a nawet być może to pytanie była niewłaściwa, ale Otóż obejrzałem prezentacje jak mają wyglądać te dopłaty wyrównania za energię elektryczną i choć już, czego ciekawego dowiedzieliśmy się wczoraj w wyobraźmy sobie, że mamy 4 Good duże i to kontrolowane przez państwo, choć notowane na giełdzie firma energetyczna Fortum łatwo sobie wyobrazić mamy taki film IT firma składają do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zatwierdzenie nowych taryf celnych cenników na 2019 rok, bo dla gospodarst w domowych taryfy zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki no i skończyło, kiedy już ona złożyła jej, kiedy udało się potwierdzić co było w miarę oczywiste, że chodzi o podwyżki tej energii rząd powiedział no dobrze dobrze, ale my te ceny wyrównamy nam obywatelom w oknach taka polityka taki pomysł ktoś mógł pożyć rok wyborczy ktoś mógł powiedzieć coś innego HOKEJ będą wyrównywać, ale PiS jeszcze ciekawsza rzecz Otóż wyrównywać dzisiaj rano będzie się nam obywatelom te rachunki czy rekompensować mu powołany zostanie specjalny fundusz kokainę powołany zostanie fundusz, bo jakoś trzeba te pieniądze znaleźć teraz pieniądze, a do tego funduszu będą wpływały 0 i opłat od z emisji cały 23 to są te pieniądze, które powinny późno to, żeby nam reformować stron energetyka Szymona dymisję jak najmniej znaną Craig jeszcze ciągle mówią Kai dobrze te pieniądze pójdą na ten fundusz z budżetu to nasz, ale okazuje się, że ten fundusz mają także zasilacz firmy energetyczne, które znalazły miliardy złotych oszczędności te same firmy, które wczoraj wnioskowało o podwyższenie taryf, czyli ona wyższa emerytura rosnącego Orphee ze względu na rosnące koszty właśnie znalazł miliard wrócą do tego funduszu po to, żeby ono zrekompensować wyższe rachunki to jest proszę państwa mniejsze dodaje najlepsza definicja polityki to jest właśnie polityka ma rację, gdy jestem nowa polityka w Enea jedno 40 zażartowałem, że i pokazaliśmy, że jednak te rezerwy efektywności można znaleźć w PiS, ale skończy jeść, ale równie pytanie się po i pojawia następnie, a co w kolejnym roku nie właśnie kochani państwo słuchaczy słuchaczki to jest ustawa tylko na rok na ten dziewiętnasty rok ten wyborczy 19 lat była zapowiedź ze względu na zmienność sytuacji nie nie oczywistość funkcjonowania tych rozwiązań w dalszej ich rozmaite siły będą pojmowana zasada dla pana dr. Scotta ćwiczeń niech pan znajdzie jakieś zgrabnym porównaniem do czegoś co to jest firma występują podwyżki rząd chce nam zrekompensować podwyżki, więc te same firmy zrobią oszczędności, żeby nam zrekompensować podwyżkę, ale narzekamy na brak innowacyjności tu mamy innowacyjne rozwiązanie panie redaktorze, więc należną akcyzę na pierwszy z Chin mowa w nowy szef to, że nadal nie wiemy jak będzie wyglądać struktura finansowania tego funduszu poza tym chyba miliardem mniej więcej tak, których firmy energetyczne mają dostarczyć i zasadnicze pytanie się pojawia i co w kolejnych latach tak, czyli 300 miliard kolejny się tam znajdzie czy będzie dodatkowo z budżetu oczywiście nie wiem jak będzie wyglądać bieżąca sytuacja czy będą kolejne podwyżki cen energii tak dalej i ostatecznie myśmy się zastanowić no to finansowanie nie bierze się znikąd w pelplińskiej jest z budżetu państwa, jeżeli znajdzie się tu albo z innych środków zaś jest pytanie o alternatywne zastosowanie tych środków czyli, jeżeli idzie finansowanie z budżetu czy z innych źródeł tona niej Mediatel na co nic się ostatecznie finansowanie środków z budżetu to jest bierze się chociażby z naszych podatków, więc w finalnie i tak wszyscy za to zapłacimy tylko w czasie i cheddar poszczególne podmioty te koszty się rozkładają różnie, ale ostatecznie jest to koszt dla gospodarki 5 i pytanie cały czas zasadnicze brzmi co w kolejnym okresie, kiedy ceny energii zapewne będą w dłuższym okresie rosnąć to czy będziemy dalej w taki sposób starać się kompensować koszty gospodarstwom domowym zaciszu z dwudziestym roku mamy wybory prezydenckie to jeszcze dwudziestym tak potem 2102 . robimy przerwa w cykl polityczny rządzi się swoimi prawami natomiast patrząc długookresowo to na pewno nie rozwiązanie, które powinniśmy traktować potrwa od lokalnych i nie możemy liczyć ekstra Polacy nie, czyli jak rosną to znaczy, że będą rosły w NBA, ale myślę, że jednak pozytywną technologiczny jest bardzo szybki w różnych dziedzinach, a tutaj też alternatywne źródła energii energia solarna i inna po co prawda u nas strofa z mamy inną bardzo mało sprzyjających warunków do łaźni pożytecznych oczywiście politycy, ale tu świat wymusi, ponieważ nie jesteśmy odrębną wysłały do obecnych na seans, gdzie indziej będzie taniała energia to wcześniej czy później będzie to rzutowało na nasze losy pani profesor myli chcieli to, że zakłady energetyczne będą mogły tak sobie bezkarnie podwyższać żądania cenowe to może w krótkim okresie w krótkim okresie może nie, ale w dłuższym okresie może mogą się bardzo rozczarować, a pani profesor przepraszam co oznacza, że zakłady energetyczne będą wymuszać bezkarnie podwyżki, jeżeli mają takie rezerwy, o których pan, mówi że mogą raptem wrócić do tego funduszu pieniądze, a równocześnie żądają od o wyższym lokale o wyższych cen Otóż sam pan sobie odpowiedział na moje są tu siedzimy w no dobrze to jeszcze tylko krótka informacja jeśli chodzi o nas, czyli odbiorców indywidualnych, którzy je dostaniemy nowy rachunek to my mamy dostać na rachunku nową cenę za opłatę za tę energię elektryczną, ale będziemy płacić pomniejszoną o ten remont, a firmy energetyczne będą występowały o zwrot tego rabatu do funduszu trochę inaczej będzie w przypadku część firm, które same będą musiały wystąpić do funduszu o zwrot tej różnicy, czyli o raport komisji ma małe finały w latach notowano nie wszystkie firmy są pewne firmy, które nie otrzymają tego rabatu, ale n p . n p . tego korzystający z programu de minimis, czyli programu prowadzonego przez bank gospodarstwa krajowego poręczenia ową była tak potężna ma informacje jak będzie się wzmagać niepewność co wszystko się okaże, ponieważ przed nami całość prac z taką praktyczną lekcję polityki właśnie tutaj odbyliśmy w coś pan w kierunku polityki często steruje no bo właśnie to był najlepszy dowód na to, że ta definicja nam się sprawdza, że nabywamy LOK dzieje, że ekonomia kapitał gospodarze chcieli mieć po noże przed tą ekonomią przed tym kapitałem i przed tą gospodarką jest po prostu polityka partyjna polityka K2 to państwa dziwi pani prof. Mączyńska panie redaktorze pan nie będzie zresztą ja mam wiele zdziwieni jak zawsze, ale z tego zdziwienia, których się tutaj wyrazić pewnie będzie pan niezadowolony albo ich nawet pan jest BOŚ ta, ale jak tu przed chwilą mówiłam o tym jak bardzo cywilizacja kłótni jest kosztowne jak bardzo to, że szef grupy kłócimy dzielimy niejedno już stare dobre przysłowie mówi zgoda buduje Niezgoda rujnuje Otóż ja spacerowałam kiedyś niedaleko mojego domu koło przedszkola, do którego ma sentyment, bo tam chodził mój syn i na płocie przedszkola wywieszane są rysunki przedszkolny foliowe takich opakowań na 1 rysunku bety był taki cykl rysunek konie rysunków niepodległości Polski na 1 rysunku dla wielkich tam był rysunek wyrażający tę niepodległość biały biało-czerwone barwy i t d . takim dziecięcymi niezdarny pismem było u góry napisany 100 lat niepodległości i 3 lata nie boi i je ja po prostu jak to przeczytałam byłam zdumiona zastanawiałem się czy w tym przedszkolu dzieci się dzielą lata dzieci, które w dobrą zmianę ogólny popierają te, które nie pochylają byłam zdumiona przestraszona z nowo i IAI to pokazuje, że tutaj się te koszty transakcyjne rodzą to nas kosztuje w kasie państwa udziały w Kutnie raz kosztują i co od przedszkola do tego dążymy o to nam chodzi nie wiem kuratorium powinno się zainteresować takimi działaniami wszytko o tym czy dziecko rysował kuratorium szykuje musieli samodzielnie tym co o tym co zostało napisane, kto napisał na właściwe pytanie, skąd napisano pismo było źle wyglądało na dziecięcy rzeczywiście te nie były to nie był charakter pisma dorosłej osoby, które nie będą nie będę się jakoś się, by jak pani obawia się, że swoje zrobił zbyt silne nie nie będę, choć się w poprzek podpisuje się pod Opolem, że te podziały, które mamy na pewno nie wpływają pozytywnie na to, że w Polsce widzimy, jakie koszty ponosi wielka Brytania Jerzy Miller ich to przecież nie wynika z przyczyn ze zgody plam panującej w co do tego donosu do kuratorium pomoże nam rzeczywiście inną winien jest anonimowy donos do kuratorium, ale myślę, że był górą imponuje odrobinę refleksji ogółem są zawsze wie pan dr Rozkrut panie doktorze takie malutkie wiatr i obawiam się dobrze jak generalnie obawiam się, że nadchodzące spowolnienie, aczkolwiek uważam, że wciąż gospodarczy, bo wciąż uważam, że wzrost w Polsce wyniesie około 5 proc w tym roku ich w pobliżu 4 % w roku przyszłym to wciąż będzie dynamiczny rozwój takie prognozy tak natomiast generalnie jednak sieć tendencji oczekuje spowolnienia i obawiam się, że to trochę uśpić naszą czujność, jeżeli chodzi o sytuacji na rynku pracy, kiedy ten popyt na pracę nie będzie tak silnie rosnąć to spowoduje, że trochę zapomnimy o tych zmianach, które nie są potrzebne na rynku pracy i jak przydzieli się, ale ożywienie w Darłowie przede wszystkim USA czy to właściwa polityka migracyjna czy też edukacja łączenie i aktywizacja zawodowa to także pierwszy też te czynniki generalnie o obawia się przy ożywieniu obudzimy się w sytuacji, kiedy naprawdę już będzie bardzo późno, a już dziś coraz więcej przyszedł rozkaz ja, że niedobór tych wykwalifikowanych pracowników TNS głównych barier rozwoju i biznesu mówił pan dr Marek Rozkrut bardzo dziękuje studio także pani prof. Elżbieta Mączyńska bardzo dziękuję to było magazynu EKG teraz informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka niegodny dziękuję ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA