REKLAMA

Pakt w sprawie migracji przyjęty. Co to oznacza?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-12-11 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz. A w studiu Radia TOK FM w Warszawie jest Patryk Kugiel ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dzień dobry dzień, dobry pani, dzień dobry państwu. Chciałabym, żebyśmy opowiedzieli słuchaczom o tzw. pakcie migracyjnym czy pakcie z Marrakeszu., global compact for safe orderly and regular migration to jest oryginalna nazwa, jak wszyscy podkreślają też pierwszy taki dokument. Zebrały się państwa z całego świata właśnie po raz pierwszy, by wspólnie zmierzyć się z takim wyzwaniem, jakim są migracje. To jest pierwsza rzecz.  Rozwiń »
Druga wciąż podkreślam to jest fakt, że jest to dokument niewiążący w chwili w sumie dosyć ogólny chaos ma także oficjalnie wszyscy zaznaczają upowszechnić standardy normy dotyczące migracji i chociaż na etapie negocjacji o mnie brał w tym udział ponad 190 państwo i w zasadzie mało, które zgłaszały w jakieś obiekcje no to w ostatnich tygodniach wycofało się co najmniej kilka w tym duża część Unii Europejskiej Polska Austria Bułgaria Czechy Łotwa Słowacja Węgry poza tym Szwajcaria Australia Izrael stany Zjednoczone ten kraj, który od początku zgłaszał obiekcje ostatecznie ponad 160 krajów potem paktem się, że podpisało już inna jego tematy inni krążą najbardziej niestworzone legendy, więc wybory pomagające najważniejsze, żeby tak słabi zrównają istota tego dokumentu przez tory, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy tor torze ten dokument wzmacnia międzynarodowy system ochrony praw człowieka ich, bo to jest 1 z najważniejszych osiągnięć tego porozumienia mimo nieobecności kilku ważnych państw myślę, że nie nie brak zaś wzmacnia np. utrudnień w wystawie w centrum im imigranta taki jako człowieka, któremu przysługują niezbywalne prawa człowieka w całym procesie jego migracji w kraju pochodzenia przez kraj tranzytowy do kraju, do którego się skutecznie udaje, ale myślę, że te dotyczące różnych aspektów tak czy ma tam prawda pewne przez regulacje nakazujące ratowanie życia migrantów dotyczące ich dostępu do rynku pracy do dumy zwalczające przemyt mi ludzi tak dalej związku z tym na każdym etapie w wielu aspektach życia to prawa człowieka dotyczącymi Granta są wzmocnione po prostu przestaną przez to porozumienie myślę, że nieprzypadkowo w związku z tym wybrano sobie daty 10 grudnia na dzień, kiedy dostał ten, kto to porozumienie podpisane, czyli 10 grudnia 70 lat kończy deklaracji praw człowieka wykładni w związku z tym to jest ważny element chyba ważniejszy element tego tego porozumienia niż to w jakim stopniu on praktycznie pomoże państwom z zarządzaniem tym procesem migracji, który jak słusznie też ten fakt zwraca uwagę no to jest zjawisko międzynarodowe globalne i żaden kraj w pojedynkę sobie z tym nie poradzi lat dlatego tego typu działania są sumy niezbędnej ważne, żebyśmy zaczęli z współpracował także to jesteś pierwszy krok na drodze do jakichś bardziej strukturyzowanych i współpracy pań w zakresie migracji jeszcze 1 rzecz może króciutko znaczenie tego tego porozumienia jest taki, że upubliczniać upowszechnia takie spojrzenie na emigrację emigrację jako pozytywny element w gospodarce globalnej, które przynosi korzyści nie są nie tylko sam migrantom alejkę kraju, z których oni pochodzą, ale też kontrolują dojdą do gospodarek krajów, w których nie jest mieszkają pracują, tak więc to, zwłaszcza dzisiaj w okresie, kiedy nowe jest jakiś taki zwrot przeciwko migrację dużo oba w dużo prawdo po politycznych haseł i ugrupowań na tym zbijać kapitał, więc w tym momencie przychodzi taki silny głos ze strony ONZ którzy, że migracje to jest tak naprawdę coś dobrego pod warunkiem, że jest to zarządzanej kontrolowany BMI powyższe co czas, że mnie on charakter niewiążący i bardzo ogólne to znaczy że, że to co pan mówi zaś jako ogólną myślę kanclerz Merkel powiedziała, że to jest kłopot właściwa próba odpowiedzi w kwestii rozwiązywania globalnych problemów także na płaszczyźnie międzynarodowej przy wspólnym udziale są ludzie, którzy twierdzą, że wszystko mogą rozwiązać sami i że muszą myśleć o kimkolwiek innym to jest nacjonalizm w czystej formie i jak twierdzi agencja Reutera słowa zostały odebrane jako zawoalowany atak m. in . na jej krajowych w wewnątrzpartyjnych również oponentów goście zostaną one bardzo to jest porażka jak bardzo to jest sukces z 1 strony ponad 160 krajów się pod tym podpisało w GM, a z drugiej strony jednak duża część krajów Unii Europejskiej plus stany Zjednoczone plus Australia n p . uznają, że takie wspólne działanie międzynarodowej nie jest potrzebne tak jak to pokazuje, że migracje po prostu ciągle wywołują napięcia i to wewnątrz dźwięk ich niewielu państw, ale między państwami nie ma ich globalnego porozumienia konsensusu co do tego jak Grecja nie zarządzać, ale nie ma też, gdy tego konsensusu na poziomie Unii Europejskiej myślę, że akurat z tej perspektywy patrząc to jest to w jakim stopniu porażka Unii Europejskiej też tak było pamiętajmy, że to tak naprawdę nie Europejska była 1 z inicjatorów tego całego procesu po 2015 roku Ka, kiedy ten kryzys migracyjny, gdyż w Europę to do Unii Europejskiej zależało na tym i to ona ogłosiła takie hasło że, że ten kryzys w Europie to nie jest kryzys europejskie regionalne to jest część globalnego zjawiska tylko globalne rozwiązania są w stanie sobie z tym zjawiskiem poradzić tak związku z tym dzisiaj już 7 państwa może docelowo więcej, bo nie wiem wreszcie co zrobią Włochy chociażby Lewiński wiele państw Unii Europejskiej z kim podpisuje pod tą inicjatywą Unii Europejskiej NATO nie najlepiej świadczy Unii Europejskiej dalej nie mógł potrafimy mówić 1 głosem i kwestie migracyjne na okazują się ciągle takim zjawiskiem, które bardziej niż łączy to może jeszcze dodam, że na świecie z 258  000 000 z imigrantów to jest ponad 3 % wszystkich ludzi mieszkających na świecie i jak wynika ze statystyk 80 % z nich to są migranci, którzy razem podróżują 3 przemieszczały się zupełnie bezpiecznie zgodnie z regułami natomiast no to co widzimy i budzi także emocje są często ci, którzy próbują się przebić nielegalnie czy to będą uchodźcy czy dołączyli uciekający przed biedą ludzie są wedle prawa Międzynarodowego nie kwalifikują się do tej ucho tych definicji i jak się zastanawiam jak bardzo właśnie to jest jednak też opowieść o porażce polityki już w ogóle z Unii Europejskiej dlatego, że to na co zwraca uwagę media to jest to, że gminne to państwo nie zgłaszały wcześniej żadnych obiekcji wręcz nawet kanclerz Austrii jeszcze parę tygodni temu popierał to porozumienie natomiast Michał pojawił się w internacie najbardziej niestworzone historie na temat tego porozumienia w PE politycy zaczęli straszyć ci ze skrajnej prawicy co popchnęło Tychy, którzy są też ma prawo się do OOM decyzję o odrzuceniu z powodów czysto takiej gry politycznej ani merytorycznego czy ideowego sprzeciwu i łączymy z bardziej ideowa sprzeci w wedle pana czy jednak interes polityczny zupełnie im to wszystko czynniki jakość odgrywają role myślę, że też nowe problemy z takiej lekkomyślnie umiejętnością komunikacji do własnych obywateli ze strony rządów tak jakby wytłumaczenia czym ten komu Global Compact jest abonentem w Polsce mało, kto się tym tematem zajął kilka miesięcy temu pisałem tekstów zostać wylot nie było nic na ten temat jeszcze dostępnego już to ten temat nie istniał w przestrzeń publiczna ktoś to sobie dziś tancerz negocjuje nic o tym nie wiemy pojawiają się w związku z tym coraz bardzie absurdalne zarzuty się też wyborcom kompakt jak dzisiaj z niżej do środka natury jest 34 strony dość trudnego tekstu bardzo nie do końca jasnego sformułowania i na ogół mój mąż stanu w wyborze stylu wszystko w jak wyczytać takie, by chociażby na pojawiające się w przestrzeni publicznej międzynarodowej zarzuty także te będą Global Compact nie rozróżnia między migrantami legalnymi ani nielegalnymi tak to nieprawda nieprawda, że jak ja bym sobie nawet napisałem kilka artykułów, które wyraźnie mówią o tym, rozróżnieniu tak chociażby art. 11, który bez in o sposób z ekspresyjną, mówi że głównym celem tego kompaktu jest ułatwienie legalnej bezpiecznej migracji jednocześnie, zmniejszając występowanie negatywny wpływ nielegalnej migracji tak art. 15 stwierdza, że państwo mogą rozróżniać między legalną nielegalną migracją w swoim prawodawstwie polityka tak art. 31 można rozróżnić prawo dostępu do usług usług socjalnych społecznych takową opieki społecznej większe prawa można nadawać własne obywatelom imigrantom, ale w legalnym tytoniem nielegalnie także jest stąd wiele jak go artykuł, w którym jasno stawiają cel tego tego całego porozumienia taka też podkreślały suwerenność to bardzo wyraźnie państwowych w zakresie polityki migracyjnej i znów wywożą gruz mocy przywiozą też wywołać kilka artykułów, gdzie jasno stwierdza tak, że suweren też tym rynkom tak w niczym nie narusza suwerenności państwa w artykule, iż dwudziestą siódmą chociażby państwo mają prawo zarządzanie granicami w tym zapobiegać nielegalnej migracji w art. 15 w preambule kompakt potwierdza suwerenne prawo państw określenie swoich narodowych polityk migracyjnych i t d. także do punktu jest trochę nie wiem czy nieznajomości tego tego paktu 3 ten język nowe buty są bardzo obszerny dokument, tak więc na pewno jednak uważamy, że z dużo gry politycznej chciał, żebyśmy na koniec w ziemi pan pozwoli dać słuchaczom trochę wyobrażenie w Chelsea do prawa człowieka, dlaczego one są potrzebne migrantom kanclerz Merkel to przykład Kataru taki bardzo uderzający, gdzie budowane są stadiony i w dużej mierze ludzie, którzy tam pracują są wykorzystywani często bardzo mają ograniczone prawa Pa na zmiany pracy albo nawet podstawowego bezpieczeństwa to bardzo wielu ludzi też zginęło albo zostało rannych i właśnie m. in . dlatego że w tych krajach bardzo często na arabskich rannych na Półwyspie pewną swobodę w brudzie emigranci nie mają podstawowych praw nie ma co pan zwróci uwagę, żeby też złoty zrównuje o jakich sprawach mówimy o taką mówię o 10 do 3 dotyczy najróżniejszych praw tak jak termin ten przykład, który pani powiedziała Katarzyna dotyczy też praw pracowniczych także pracownicy migranci mają mieć takie samo wynagrodzenie jak obywatele dla danego kraju tak wykonujący tę samą pracę także nie wolno czy mają mieć dostęp do tak samo opieki społecznej czy innych profitów w pracy tak samo jak inni obywatele tak chodziło o niedyskryminowanie w działalności wykorzystywać rożne 4220 korzysta dziennie można np. zabierać dokumentów tak jak to jest cała masa tys to jest dość długi od dokument ten jest bardzo konkretne już są zalecenia co nie można robić n p . nie wolno zabierać paszporty i przeponowy to chociażby elit były takie sytuacje w wielkiej Brytanii, gdzie Polakom zabierano paszporty tańczyć czy we włoszech byli Polacy którym, którzy pracowali dziś na plantacjach w tym zabierano paszporty w zasadzie ich uwięziona tak związku z tym ten Global Compact ma też zapewnić zwiększyć gwarancję, że migranci nie będą padali ofiarą handlu ludźmi nie będą wykorzystywani będą niewolnikami często w innych państwach, że będą mieli dostęp do sądów do opieki smród wsparcie sądowego także w domach mieli dostęp do służby zdrowia i t d. będą to w końcu bardzo ważny może jedynie inny aspekt, który zwrócił uwagę to jest to, że tam z całych dni cała sekcja nakłaniające do integracji i tych miliardów społeczeństwo przyjmujące tak do do wspólnych dni świętowania chociażby jakiś kuchni kultów kultur kolory świąt jakiś danej kultury tak do wzajemnego szacunku do tego, żeby dzieci migrantów miał dostęp do do edukacji w kraju, w którym mieszkają tak, żeby uczyć tolerancji tezy, że jednocześnie ten jest inna ważna sekcja, która zakazuje czy walczył z 3 dni przed przestępstwami przemocy takiej medialnej wobec imigrantów tak, że innym, które promują nienawiść jest jakość stygmatyzuje migrantów to też nawołuje do tego, żeby dyskusja o emigracji była oparta na faktach także na danych statystycznych ty jesteś inny ważny element tego porozumienia, żebyśmy zbierali te dane statystyczne informowali się nawzajem wymieniali się tymi informacjami, żebyśmy tą naszą dyskusją migracji oparli na faktach nie na pewnych emocjach i politycznej woli zobaczymy co z tego paktu będzie uczyć się będzie początkiem jednak jakiś sensownych rozwiązań, by mierzyć się z tym przyszło wezwanie w Pekinie będzie rosnąca migracja jak wynika z wszelkich prognoz za bardzo dziękuję Patryk Kugiel ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych głów państwa gościem rzadziej Kuja
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA