REKLAMA

Czy dobra zmiana? Kondycja sektora obywatelskiego w Polsce

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-13 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM, dwudzieste pierwsze 31, słuchamy Radia TOK FM, a w naszym studiu Ignacy Dudkiewicz, redaktor naczelny działu publicystyka portalu NGO.pl, dobry wieczór, dobry wieczór. Filip Pazderski, Instytut spraw publicznych, dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiejsze nasze spotkanie, a to informacja dla słuchaczy: proszę państwa, proszę pisać: wieczor@tok.fm, proszę pisać, jeśli chcą państwo coś wyraźnie skrytykować, skomentować, Rozwiń » zapytać, albo pochwalić. Tak, zapraszamy bardzo bardzo gorąco, można również dzwonić: 2244444044, Anita Kurowska siedzi tam i jeśli w coś ciekawego mają państwo do powiedzenia, to od razu to nam przekaże.

Chcę zacząć od tego co Instytut spra w publicznych ostatnio PUP upublicznił nomen omen amunicję, by państwo w tym zajmują się, żebyś współ zajmują się takim mogą być projektem badawczym, który ma w największym skrócie odpowiedź na pytanie, jaka jest kondycja trzeciego sektora ostatnio nawet miałem okazję uczestniczyć w debacie, która tego dotyczy i z tego poglądu stanu trzeciego sektora wóz techniczny chodzi tu o indeks stabilności trzeciego sektora w mało wdzięczną nazwą noc, choć w ale, zostawiając nazwę chodzi o tym, tak jest proste zdjęcie tego jak trzeci sektor czy organizacje pozarządowe funkcjonują w plus stoczy nastąpiła jakaś zmiana czy też nie dajmy i ich jak mógł pan w największym skrócie słuchaczom składkom powiedzieć przede wszystkim o trzecim sektorze w Polsce, ale też trochę o tym jak w kontekście europejskim ten nasz Polski trzeci efektów funkcjonuje 

To bardzo ambitne zadanie w skrócie o tym, opowiedzieć o stanie 34 zdaniach produkt na pewno trzeba zauważyć, że od już paru lat obserwujemy w tym w tym badaniu, które zresztą, aby organ ten pan rektor wspomniał dla czymś zajmiemy się w Polsce, ale są też partnerzy, którzy współpracują z amerykańską agencję ds. rozwoju USA z Rosją to są badania w Europie środkowo-wschodniej i Azji centralnej, więc to jest ryzyka, że można sobie, by po porównać i to jest sama metodologia stosowana w każdym kraju odpły w ponad 20 lat badania są prowadzone jest też można i właśnie na przestrzeni lat obserwować Czechy miał sytuacje też porównywać między krajami, ponieważ stomatologia też jest taki sposób skonstruowana jest cały proces opracowania tego, że nabyli zachowa zadbało, żeby to możliwość Poznania była także wtedy było także eksperci w 1 kraju, aby gminy będą oceniali sposób porównywalnej sytuacji u siebie do innych krajów w porze nie bez szczegółów tak w myśl szef nie od osób, choć dziś, żebyśmy dyskutowali o uznanie

Słuchacze mają tylko jedno pytanie w głowie jak jest, dlaczego?

Rzeczywiście w kole kole kolejny rok nasz raport obejmuje ostatnie było rok, czyli na rok 2017, ale tak naprawdę można powiedzieć, że to procesy, które zostały zidentyfikowane w odniesieniu do roku poprzedniego większości, aby przychody z psów odkrywana tak powiedział bardzo ogólnie więc, gdyby obserwują pogorszenie rzeczywiście do pogorszenia dosyć dosyć wyraźne i ile do tego roku 2015 mniej więcej systematycznie odbyła odnowy dotowana rocznie poprawa ogólnej kondycji klubu polskiego sektora to to od od roku 2006 szesnastego, iż w rok 2017 Anna nastąpił od wzrostu rozmiar tego trendu przede wszystkim do NATO wpły w miały takie kwestie jak pogorszenie się ogólnie kondycji dialogu obywatelskiego, czyli możliwości wpływania przez organizacje pozarządowe na kształt prawa, które w Polsce stanowione ze względu na to, że przede wszystkim w ogóle konsultacje społeczne, by nikt z nas przestało być zaś stopniu stosowane można powiedzieć po 6 i parę innych rzeczy się wydarzyło to samo to typ dużo też rola była pogorszenia się również obok bunt zmiany sposobu przedstawienia organizacji obywatelskich szczególnie w mediach publicznych tak zresztą już były też się na takie w roku 2016, ale nie tak, gdy tylko one miały wówczas miejsce potem również w w roku ubiegłym kolejne kolejne tego typu wydarzenia obserwowaliśmy i 3 rzeczy udaje się istotne są z tego względu tom to jest na pewno również tostów te kwestie związane z utrudnionym dostępem do finansowania szczególnie duet publicznego przez część organizacji obywatelskich sztuk tych, które ogólnie można powiedzieć zajmują się tematami, które są dziś trampolinie agendy rządu to zajmą się wsparciem różne rodzaje mniejszości działaniami proekologicznymi czynnie wypoczywać na ręce nasz urząd organizacje, które rzeczywiście odczuwaliśmy, że moim zaczęło być trudniej wiele organizacji, które przez Wiela zajmował się takim życiem jak np. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przestały otrzymywać środki od ministerstwa z opłat i sprawiedliwości, a w zamian na ich miejscowość nowa organizacja, która akurat często w swojej nazwie miały dodany element także są katolickie n p . tak czy dziś jutro ma on niektóre z nich się zajmowały pokrewną działalnością niektórych nie zajmowałem, a inne środki na narty przeżywania otrzymywały argumenty takim 1 z argumentów, dla których który został przez PiS wątpliwości wykorzystane, żeby już powiedzieć wyjaśnić czemu tę robotę to organizacja doświadczone kobiece czy sama też wsparcie dzieci nie otrzymały tych środków to mogło tak się po prostu no one działają w sposób dyskryminujący część społeczeństwa, bo działają tylko na rzecz wybranej grupy społecznej, czyli 3 kobiet czy 30 notabene okład obie organizacje, którym mowa działały na rzecz kobiet dzieci innych kobiet mężczyzn i i nie zgodzić, ale też czy też osób w innym w innym wieku gole tak tak tak zrobić dużo krótszym stażem takie główne punkty i wraz z jelit w tym obrazie coś pan jeszcze dodał poza tym, że zgadza się z tym co powiedział Filip rzeczywiście to są chyba te najważniejsze zjawiska to dodałbym jeszcze 1 rzecz związaną trochę z letnimi konsultacjami na zasadzie z brakiem konsultacji z brakiem woli do tego, żeby rozmawiać ze środowiskiem organizacji pozarządowych organizacji społecznych czy szerzej w ogóle ze społeczeńst w obywatelskich wprowadzanych zmianach oprócz takiej tendencji do nieuwzględniania uwag zgłaszanych przez organizacje społeczne widzimy również zjawisko bardzo częstego zaskakiwania nas w organizacji pozarządowych nowymi regulacjami to wydaje mi się tu też jest innym pies pogrzebany mówiąc brzydko tak to znaczy, że tu mamy do czynienia z sytuacją, kiedy organizacje, które są przyzwyczajone do funkcjonowania w określonym środowisku prawnym nagle dowiadują się, że za 1 dosyć radykalne zmiany przeprowadzone bardzo krótkim czasie dobrym przykładem z tego roku co prawda raport, o którym mówimy dotyczyć 2017 roku, ale takie Filip powiedział te były procesy cały czas zachodzą się pogłębiają jest propozycja dotycząca zmiany wzorów umów ofert i sprawozdań z realizacji zadania publicznego w największym skrócie rozliczenia to takie sytuacje, kiedy państwo przekazuje organizacji społecznej zrealizowanie jakiegoś swojego obowiązku np. przykładowo prowadzenia schroniska dla osób w kryzysie bezdomności organizacji przez wiele lat w toku właśnie pogłębionych konsultacji współpracy między administracją państwową ani mi ukraść im wykształciły cały system tej współpracy on nie jest doskonały rejon oczywiście może sama wymagać pewnych poprawek i wymaga to jakby zdążycie się środowisk organizacji społecznych oczekiwania, żeby pewne rzeczy poprawić, ale tylko, w którym te nowe wzory są ogłaszane są ogłaszane para tygodniowe konsultacje kartę wypadku są, chociaż w efekcie żadne z uwag zgłaszanych w konsultacjach po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy taki przypadek nie są uwzględniane przez administrację rządową, a to wszystko dzieje się jeszcze wre akurat na jesieni, kiedy w zaraz się kończy teraz zarówno ogłaszane nowe kompozycje i t d. im miał być tor i jeszcze do tego w roku wyborów samorządowych, kiedy w wielu gminach jest w innych miastach następuje zmiana władzy i urząd miasta czy gminy i tak jest, że w pewnym bałagan nie tak macie takim przejściowym oczywiście naturalnym dla demokracji, ale jednak w jakimś tam nieporządku no to widzimy że, że tu trochę brakuje takiego takiej nie tylko jest z 1 strony szacunku dla organizacji społecznych i tego, jakie efekty będą miały jak i braku świadomości tego, jakie efekty będą miały takie działania administracji jest dla nich to warto dodać, że ostatecznie z tego szybkiego błyskawicznego tempa rząd ostatecznie pod dużym naciskiem organizacji społecznych się wycofał i opóźnił wprowadzenie tych nowych zawodów bez uwzględnienia jakichkolwiek poprawek uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych to wpły w wprowadzenia opóźniło to do marca na szczęście przynajmniej o tyle się słuchał ze w głos organizacji społecznych, ale dziwi mnie, że w ogóle wpadł na taki pomysł, bo nie trzeba wielkiej wyobraźni ani wielkiej świadom znajomości realiów funkcjonowania organizacji społecznych, żeby zdać sobie uświadomić, że druga połowa roku jeszcze w maju w przypadku wybory samorządowe w samorządowych naprawdę jest najgorszy z najgorszych możliwych okresów na wprowadzanie tego typu zmian w tak szybkim tempie, więc to wydaje się, że to jest jeszcze jedno takie dodatkowe zjawisko które, która poza tym kwota, na które Filip wskazał, że warto podkreślić, iż przykładów Zając, ale dziś to nazwa jacy inni nie tą zmianą negatywną zmianą otoczenia prawnego są w Koninie korzystną chaotyczną dynamiką zmian w ogóle zmian w ogóle tak czy Czubin jak rozumiem nie ma długofalowego myślenia o tym w jaki sposób to co proponujemy będzie w praktyce realizowane SA oraz czy jest problem zarząd z kategorii zarządzanie, a nie problem z kategorii czułem jak powinny być organizacji społecznych takich widzimy, że generalnie Polski rząd w wielu różnych sprawach podejmuje takie ad Hok rozmaite inicjatywy legislacyjne naruszyłby najlepszym tego czy się symbolem jest ta nieustannie nowelizowana ustawa o Sądzie Najwyższym tak, ale okazuje się że, że rząd ten sam sposób próbuje zmieniać otoczenie prawne działania organizacji społecznych tak jak mówię o tym, przykład, która opisała miejsce tak bardzo plastycznym ostatniego roku, ale można je wkładać więcej ma, że myszy to jest taki wynik jest taki przykład z lektury testu pokazują, że tak naprawdę do tymi swoimi działaniami, bo co innego jest w warstwie deklaratywnej swymi działaniami, aby to, że to pokazuje rzucił się, że uznaje docenia rolę organizacje społeczne obawy jak organizacja przez szereg lat z funkcjonowania w aktywny w Polsce po roku w dziewiątym i to nie było takich od początku, ale wypracował sobie rzeczywiście taki modus operandi przy współpracy to też było nie było w nich nie było idealnie, ale z roku na rok rzeczywiście był inny był jakiś tam kości były i postęp następował idoli tak takie zasady, że jeżeli coś zmieniamy zasady funkcjonowania oraz goście po prostu pytamy o zdanie i staram się razem z nimi współpracować, bo one lepiej też wiedzą jak co może im pomóc staż to te napady przecież w nowym prawie nowych zasadach chodzi o to, żeby wszystkim się dobrze żyło tak, żeby można było polityka państwa realizować rządów ale, żeby w inny ją realizować najlepiej też do tych podmiotów, które będzie dotyczyła lat, żeby to zrobić trzeba je uwzględnić ich zdanie opinie i wysłuchać też co na to czas odpowiedni, a nie planować takie działanie goście do końca roku dawna miesiąc temu taksówkarza popadł w Brukseli ostatnią potwierdza w w co pan trudne w z wizytą w a o czym rozmawiano o tym, żeby rzeczywiście byłem na na spotkaniu z takim dorocznym organizowane przez komisję Europejską dotyczącą praw podstawowych, gdzie bardzo dużo mówiono o sytuacji sektora obywatelskiego nie tylko w Polsce ponadto dość wcześnie, by to niech się sytuacja w Polsce rządzonej już w innych częściach Europy rzeczywiście byli tam działacze organizacji obywatelskich z wielu krajów europejskich, którzy podnosili tak mówili o wielu podobnych trendach tak rzeczywiście dość z smutnym liderem są tutaj także w, gdzie nawet gdzieś tam się w kuluarach przewijało opinia, że być może już znana na węgierski organizację niestety instytucje europejskie może już trochę już nią już trochę już w sobotnim opuszczają ręce bo, żeby nie zacumował wczoraj, że im pomóc, ale z igrzysk to tak, ale dyskutowano o tym czy Antoni zastanawiamy się na tym, żeby czas zmienić jakość skoro, gdzie tak się dzieje jak na Węgrzech, a być może zamach stanie się tak prosty może zmienimy sposoby wspierania ich może wspierajmy czy to próbowano dziś remedium na te zmiany, które przewalają się przez całą Europę nie tylko przez Polskę i Węgry tak czy próbowano jakieś remedium na to znaleźć o tym, bo między nimi i rozmowach wiemy, że to, że trwają już dyskusja nad synową tzw. perspektywa ślęczy nad nowym budżetem unijnym, które w roku 2020 będzie wdrażany zaś jest zły pomysł zresztą, który wyszedł z o samych organizacji pozarządowych tej Polska Fundacja Batorego miała też swój swój ważny udział m. in. liczby budów włączyło się do tego szereg organizacji z z całej z całej Europy również z innych krajów naszego naszej części Europy zmarł w Rumunii mógł budzić też jest sytuacja bardzo mocno po dziś trudna sektora obywatelskiego i zły pomysł polega na tym, żeby rzeczywiście wydzielić z tego udziału budżetu unijnego część środków, które byłyby wdrażane z poziomu komisji, żeby komisję Europejską mamy miała taką możliwość wsparcia takich działań reagujących na pewne nieprawidłowości naruszenia tych wartości unijnych, które wynikają z tego art. 2 traktatu Unii Europejskiej, czyli chodzi oto zasady właśnie państwo prawa demokracji tak dalej dochodzi, bo to, żeby była możliwość przyznawania takich szybkich środków na na rzecz działań takich prób aktorskich prodemokratycznych nie broń Boże antyrządowych tego właśnie na rzecz promowania tych wartości, na których oparta jest wspólnotą Europejską to pewnie to razem z słuchaczy składki ZUS działa w różnych organizacjach społecznych, który zajmuje się rzeczami dalekimi nie wiem czy może do głów czy, w czym innym edukacji w zajmuje się zwierzętami to myślą o kolejne duże pieniądze co nas ominął albo nie zajmuje się ochroną środowiska to efekt rozmycia ma być po prostu tak skierowany tam, gdzie mówimy o organizacjach, które mają związek albo jak z edukacją tak albo złość drogami o to tak to będziemy wspierali to cała reszta jest sprzeczne z jakąś połowę radzi no bo ich nie dotknął jak rozumiem potencjalne represje ze strony rządu skoro oni są daleko od polityki coś na rosyjskim możesz działać pod warunkiem, że nie nie czyta czy czy to przestępstwo inny sposób myślenia o PIT z tego synów obaj dokładne ceny jeszcze tego poziomu od NBP jest określony, więc 1 na jakie działania odliczyć w ogóle będzie wydać do skutku, gdyż nie wiemy, bo ten to, że na razie prace nad tym trwają w parlamencie europejskim to jest 1 rzecz o parlament Europejski swoją propozycję złoży do komisji, która potem przekaże to radzie Europejskiej dziś spotkania przedstawiciele państ w członkowskich regionie będą podejmować decyzje, bo każdy widział oraz system no tak każdy będzie tu drogą obok każdy działa trochę jak fundusze norweskie np. w ten sposób trochę inaczej sprawę, że w sobotę 1 z pozwów jest tak w razie jakichś ważne jest to ważnym zamierzeniem tego jest ona, że w rzeczywiście to się były te pieniądze, bo rozlane z poziomu komisji Europejskiej z pominięciem państ w członkowskich fundusze norweskie, które w Polsce są dystrybuowane i po raz kolejny będą dystrybuowane m. in . przez fundację Batorego nocą obecnie w koalicji jest się z Hao oraz ze stocznią Montiego jest rzeczywiście są ostatecznie dzięki niemałe mu pół roku uporowi strony norweskiej rozdzielane przez instytucję niezależną od rządu no ale wymagało to przejścia bardzo długiego procesu negocjacji między rządami na rowerze w Norwegii Liechtensteinu Islandii, a rządem polskim, żeby dopiąć się, że Norwegowie WSW rozmawiali z tak dyplomatycznie ujął nasz prezes negocjacji jest trochę inaczej to momentami pisała to było rzeczywiście, gdy wiemy, że było tam bardzo duża różnica zdań między stroną polską stroną norweską są natomiast jak się okazało ostatecznie jak się miała mocniejsze karty w ręce i regulamin po prostu tych funduszy wynegocjowany między Norwegią, a całą Unią Europejską sprawia że, że była silniejszym graczem po prostu w tych negocjacjach, przechodząc cały ten proces była w stanie dopiąć swego, ale tu pomysł jest inna, bo to co powiedział Filip brzeżan to ty jesteś ważny jest ten element, żeby to częściowo przynajmniej mogą być środki trochę szybkiego reagowania w, jeżeli w związku z tym był byłaby potrzeba wprowadzenia trzyletnich negocjacje z rządem danego kraju w NATO oczywiście tematu od próby temu funduszowi wytrącony absolutnie z rąk to co warto się przed funduszu tylko podkreślić to to, że jego twórcy twórczynie pomysłodawcy pomysłodawczynie bardzo mocną wskazują na to, że to nie da ma być fundusz skierowany wyłącznie do tych krajów, w których jest zidentyfikowany tego typu problemy ze wsparciem 3 środowiskiem funkcjonowania organizacji społecznej jak w Rumunii na Węgrzech czy w Polsce, ale do wszystkich krajów wspólnoty to znaczy to jest cała cały ten pomysł nie wynika w oczy oczywiście, że został wsparty, jakim w, jakim stopniu obserwacjami czy w tych krajach, ale wypływa z diagnozy tak naprawdę głębszy, że widzimy pewien kryzys wspólnoty Europejskiej jako takiej i to jest pomysł na odpowiedź się na temat zjawiska, które obserwujemy nie tylko w krajach Europy Środkowej czy Europy wschodniej, ale również we Francji do niedawna szef wielkiej Brytani zna moje do niedawna był prawdopodobnie ten fundusz w wielkiej Brytanii nie obejmie we włoszech w Austrii również w Niemczech i t d. i tak data czy Hiszpanii i stosowany byt to co trzeba nawiązał myślę też pana, by schadzki z VAT może zainteresować to, że czasami pomysł ten ten typ pierwotnie jest taki, żeby rzeczywiście również te środki nie tylko były przyznawane z poziomu komisji ropy jest teraz również, by nie był ustawiony rodzaj takich lokalnych nie wiem czy regionalnych czy krajowych operatorów potu, żeby te środki właśnie trafiało tylko do tych największych organizacji, które po wyspy mają też szereg innych możliwości, bo te mają swoje trudności oczywiście ale, żeby była msza złożono też trafiać środki do tych mniejszych organizacji i 8 działających dziś oddolnie niż społeczność ta m. in . Stowarzyszenie baba ostrą instynktu wraz ze stron również zróbmy prezeską dyskutowaliśmy podczas debat, które pan powiedział w te stworzenia Zielonej Góry Nataszy Noblem teraz zmiany w gminie mierzy się szeregiem również problemów również finansowych na swoją działalność chodzi o to, żeby tego typu pisiory rację również mogły z tych środków skorzystać, bo generalnie korzystanie środków unijnych jest trudne bardzo, bo to jest trudny administracyjnie nasz region taką normalność szkodę, która wciąż odbywa Sopot Trzebicz no dobrze przygotowane działy finansowe, żeby obsłużyć tego typu Grant nie ma co ukrywać co jest, a optymalną organizację dzień nie ma ludzi do pracy nie ma takich zasobów to jak rozumiem Molenda, ale w 1 z tych wersji tego praktycznie lokalnie da się o tym, pomyśleć o tym, systemie nocą można było się zgłosić się tak jakby jeszcze będzie 1 poziom, który zapewni pomoc, jeżeli to byłoby Wojtan 48 woda w światku nowych funduszy fornirem w tym kontekście warto właśnie podkreślić jeszcze związać się, że chodzi o kondycję tych małych organizacji społecznych po pierwsze, to, że w fundusze norweskie wtoku negocjacji między stroną norweską polską został podzielony na 2 zasadnicza część jedno, która o, które już rozmawialiśmy po będzie rozliczana z poziomu centralnego przez operatora ogólnokrajowego i na fundusze, które będą rozdzielane przez operatorów regionalnych, których jeszcze nie znamy w tej chwili zaczął się proces naboru do tej do tej hali i to również isc celem tego zabiegu jest właśnie również to, żeby dotrzeć do organizacji działających bardziej lokalnie, a nie tylko tych, które mają swoje siedziby w Warszawie, nawet jeżeli swoją działalnością nazwą Polska druga sprawa jest taka i co trzeba przyznać to, że jej również przyznać, że to się częściowo udaje, że Polski rząd punkt, który kiedyś stwarza Narodowy Instytut 12 centrum rozwoju społeczeństwa obywatelskiego AZS UWM nie jest prawdą, że nie da się zapamiętać te nazwy miast w Gliwicach na żyle często zdaje już wam, że wznowiła wyjazd pamięć się w każdym razie tworzące tę agendę rządową rzeczywiście dużo mówiła o tym, że 1 z celów TIL tej agencji będzie wspieranie właśnie małych organizacji z małych miejscowości takich, które dotąd nic zdawały świadków publicznych przynajmniej z tych tych rozdzielonych właśnie centralnie na ich tegorocznej edycji funduszu inicjaty w obywatelskich pierwszej, która odbywała się pod Kielc przewodnictwa czy pod nadzorem Narodowego Instytutu wolności co w regulaminie zostały zapisane takie takie w reguły i zasady przydzielania pieniędzy, która sprawiła, że rzeczywiście bardzo dużo środków trafiło do dnia trafia do organizacji, które dotąd ich nie dostawałem, które psom z małych miejscowości i które są stosunkowo młode jeszcze i jeszcze niedoświadczony, jakie to będzie miało efekty zobaczymy za za jakiś czas poznać, jakie to ostatecznie przyniesie efekt czy to rzeczywiście posłuży wzmocnieniu tych organizacji pozwalali im w kolejnych edycjach się skutecznie ubiegać się ośrodki czy nasz kadr z tego względu, że już raz zostały nie dostaną punktów w następnej edycji zabicie taką Ariela Szarona nigdy nie dostała 3 i znowu zniknął z natury jest jakby dużo znaków zapytania, ale warto was bardzo nas czeka wreszcie nasz region żąda teraz się Narodowemu Instytutowi wolności na 3 Narodowy Instytut wolności przedstawia jako swój sukces i trudno odmówić słuszności to znaczy zapowiedział coś i rzeczywiście związek z Realu oznacza, że niemal tonę trzeba zauważyć, że jednak takie mechanizmy w funduszu inicjaty w obywatelskich były wcześniej wyszła też zostały teraz jednak trochę wzmocniona, tak więc pewnie więcej, bo w ośrodku do mniejszych organizacji, aby wcześniej często siedział przed tego typu programów niesie też zdecydowałem się w odpowiedzi, choć 1 pozytywną rzecz staje w tej rozmowie, bo wydają się, że też wartość metodologii tego indeksu, od którego wyszliśmy jest właśnie to, że ona wyrok na nas chroni przed popadaniem w nadmierną histerią to znaczy to, że metodologia jest spójna twierdzi, że Węgrzy mają gorzej tak Węgrzy mają gorzej należało Orphee jest niezależna od tych były kwiaty uczestniczące w obradach tego gremium które, która przyznawała w tym jak by wskazywało, że tendencje pokazywało czy jest lepiej czy gorzej tak dalej my czasami łapaliśmy się na tym, że chcielibyśmy jakiś wskaźnik obniżyć o kilka punktów van Bastena, żeby się okazywało się mężczyzn jak stan społeczeństwa obywatelskiego w Polsce jest także Azerbejdżan jest wspaniała Azerbejdżan albo Rosji fasada oraz wyjaśnienie co prawda taki znaczek był Jerzy Jóźwiak z naszym wyobrażeniu jak powinien się wręcz idealny bywało, że organizacje społeczne również dlatego to nie znalazł teraz mamy obniżali oprócz tego że, że warto rozmawiać o otoczeniu prawnym i nastawieniu rządu o nastawieniu również mediów publicznych do organizacji są właśnie na to wciąż mówimy o olbrzymiej energii i działań społecznych, które są realizowane, które niekiedy, w których sferach są nawet realizowane z większym entuzjazmem większą determinacją w każdym razie związku z tym jest ze zmianą sytuacji i z ograniczonymi możliwościami wsparcia ze strony funduszy publicznych są wspierane przez większą liczbę zwykłych obywateli obywatele, którzy przynajmniej częściowo widzimy ten trend nie jest tak szybki, jakbyśmy chcieli, ale czują odpowiedzialność za wsparcie ważnych dla siebie idei dążenia do momentu atrakcyjny jest istotne teraz macie takiego kryzysu jeśli trzeci sektor ma jeszcze w trudnej ciężkiej sytuacji na to wydają się też ma swoją paradoksalnie wartość edukacyjną, tyle że ludzie czytają o tym, prasa to media opisują, ale i bardzo wiele osób zaczyna sobie świat uświadamiać, że mamy w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi, którzy po prostu działają powoli będziemy kończyli także ostatnie zdanie 2 Filip Kozłowski, ale chciałbym, żeby z dawania innym też na przekór albo dzięki tej sytuacji tron teraz mamy i byłoby trudne doświadczenia wielu wielu organizacji rzeczywiście obserwujemy też tego pozytywne efekty 1 dostał się powrotu wspomniał czy to, że jednak świadomość wśród obywateli Polaków, że są organizacje czy się temu jak wy możecie mi, że warto je wspierać wzrosła mimo wszystko, ale to jest bez zdania olbrzymia rola mediów prywatnych, które tutaj sprzeciwiły się przez przedstawił alternatywną wizję do tej, która była prezentowana przez media publiczne i to są w błocie podzieli nas to rzeczywiście, by się obywatele zaczęli w końcu ożywili się również wspierać finansowo organizacji nie chodzi tylko o datki finansowe takie były osobiste, choć doszło 1 % są kierowane do organizacji, którzy zajmują działanie w demokratycznym i praw obywatelskich również i to w ZUS w ostatni rok te kwoty bardzo wzrosły i to jest bardzo ciekawy trend zobaczymy tylko jakby coś co będzie dalej tak dużą część 3 przeciw życiu stał się tak utrwala w społeczeństwie trudniej, kiedy będzie jutro kapel na billboardach w całym kraju reklamy w telewizji również publiczny wtedy, kiedy dostaniemy wystarczające wsparcie, gdy to osiągnąć VAT np. firmy reklamowej, która nam to dla w drugim kierunku, ale się będzie zmieniać w win, ale my, ale ile oczywiście w oczach sobie tak sobie żaluzje można rzeźby, ale można zmieniać, ale organizacje społeczne to działa niestety kapitalna akcja trójki takich kilkunastu nazwisk może się z nami ostatniej kłuje nas dosłownie zdania pozytywny efekt działania organizacji na przekór to jest właśnie to, że organizacje są zmuszone do większej Solidarności jeszcze większej współpracy między sobą nieraz smutkiem, że kto naczelnym portalu ngo krok kapeli Filip Pazderski Instytut spra w publicznych bardzo dziękuję bardzo Budka nie
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA