REKLAMA

Czy wojewoda lubelski odpowie dyscyplinarnie za wypowiedź przed Marszem Równości?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-12-15 13:40
W studio:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Twój problem, moja sprawa, Anna Gmiterek-Zabłocka ponownie wszystkich witam. Pytanie, co w drugiej części mego programu? No właśnie będzie temat z Lublina i wojewoda lubelski, który kilka miesięcy temu przed marszem równości zamieścił na YouTubie film, w którym odnosił się do osób homoseksualnych, mówił m. in. o zboczeniach, dewiacjach. Ta wypowiedź wywołała burzę m. in. naukowcy, ponad 1000 osób, a wśród nich prof. Marcin Matczak czy prof. Monika Płatek, podpisali list do rektora Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego, by zajął się tymi wypowiedziami, ponieważ pan wojewoda jest także wykładowcą akademickim doktorem habilitowanym prawa.  Rozwiń »
Rzeczywiście rektor zlecił zbadanie sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu na kolor to cieszy naukowców, którzy się tego domagali ja rozmawiałam o tym z 1 z inicjatorów listu do rektora KUL Jakub Urbanik jestem wykładowcą na wydziale prawa i administrację z Warszawskiego podpisało się naprawdę duży opór prawników znanych prawników trawniczek 1 z różnych środowisk ten list powstał, dlatego że MO wzruszyło nas, że to co on dr hab. Czarnek, który pełni funkcję wojewody lubelskiego przed marszem powiedział coś co wielokrotnie powtórzył to znaczy, że nazwało marsz marsz Meander Jan TUW zboczeńców to wydatek to taka sytuacja, w której po raz kolejny używa się mowy noszącej chore znamiona mowy nienawiści w przestrzeni publicznej deprecjonuje się pewną grupę społeczną należącą do naszego społeczeństwa i GM taki byłby rzucał się z wałem mówią sobie lekką i bez bez żadnych konsekwencji, więc postanowiliśmy, że w rodzinnym co zrobić to niemożna pierwszy raz tak, bo razem z napisem gapowiczom, które są też z 1 z inicjatorów tego listu sygnatariuszem 1 z pierwszych słów naszego testu z logistyki Anny myśmy taki list już przygotowali, kiedy się w sprawie pani posłanki Pawłowicz, która posłużyła się bardzo podobnymi wyobraźni po to, po samobójstwie chłopca są spod Łodzi i tamten list przyniósł skutek znaczek udało się doprowadzić do tego, że pani Pawłowicz już nie jest profesorem wyższej szkoły administracji w Ostrołęce przestała, więc ten kontakt ze studentami i pomyśli sobie, że w takim razie niema nie należy odpuszczać tak nie należy wszystkie takie sytuacje musimy tę zasadę 0 tolerancji napisaliśmy list do jego Magni Fico ręce rektora KUL właściwe formalnie, żeby z zawiadomienia o nią od możliwości popełnienia przestępstwa dyscyplinarnego, a właściwie mało jest zawiadomienie o możliwości popełnienia deliktu dyscyplinarnego to znaczy naruszenie godności zawodu nauczyciela akademickiego przez sprzeniewierzenie się mu przysiędze doktorskiej mu jako nauczyciele akademiccy jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w naszej przysięgał służyć całym naszym życiem uczył mnie dążyć do poznawania prawdy w czeskim nie wypowiadać się w zakresach tych, których nie jesteśmy ekspertami czy spadkami, a po drugie, traktować z szacunkiem pozostałych członków naszej społeczności panna młoda tablicę wręczone uczy prawa Konstytucyjnego co więcej wpisał, że w swoich zainteresowaniach wziąć interesuje wolnościami obywatelskimi również wolność zgromadzeń wolność wyrażania swych poglądów z kamieniem węgielnym społeczeństwa demokratycznego, że w związku z tym dodatkowo to nie tylko także on jako mało, nazywając osoby LGBT zboczeńca ami przeczy prawdzie naukowej Adasiem na temat tych jest ekspertem, ale również te, na których powinien przed startem, że prawo konstytucyjne w nawołuje do łamania konstytucji tak naprawdę lekceważy potem Pol kolejnych wypowiedziach wyrok niezawisłego postanowienie jest ważny jest do sądu no to tym bardziej jest, tym bardziej taka sytuacja, w której mamy do czynienia z zachowaniem nieprzystający nauczycielowi akademickiemu szkodliwym i kto o tym, też pisaliśmy do księdza prof. Dembińskiego ja dodałem do tego taki osobisty list, bo bolało mnie szlag mnie prawem rzymskim tak jak ksiądz sposób mińskiej znamy się naukową wszyscy prawnicy rzymscy znamy ten pseudo definicję prawa o tym, że prawo to mnie do stosowania tego dobro co dobre słuszne tego żeśmy się od kina duńskiego domagali no imamy nadzieję, że wszczęcie tego postępowania doprowadzi do pokazania co jest dobre i słusznym to co jest dobre słuszne samo w sobie spodnie, bo są pojęciem z pustymi, ale sąd czy tym przypadku komisja dyscyplinarna pozwala granice dobrego słusznego zakreślić jestem przekonany, że inne pokaże naganne to wypowiedź tutaj panie profesorze wracaliście też uwagę, ale o tym, wspomniał, ale my rozszerzy na ten temat naprawdę naukową tak wypowiedzią wojewody Czarnka zadaje kłam 2 prawdą naukowym z 1 strony nazwanie osób LGBT złoczyńcami, a z drugiej strony prawda naukowa o prawie konstytucyjnym, mówi że o tym co to jest prawo zgromadzeń to jest wolność zgromadzeń to jest wolność prezentowania własnych poglądów także jego wypowiedzi o tym, że ten marsz powinni odbyć się wezwania do tego, żeby go zabronić przeczyły dyscyplinie, który sam układ jest oczywista i przyjęta społeczności i Demokratycznej cywilizowanej, by także oczywista granica wolności wypowiedź tą wolność granice wolności wypowiedzi zgodność z drugiego człowieka, ale z drugiej strony w trakcie rozmowy przed naszą audycją mówił pan, że tym listem chcieliśmy pokazać to, że co co wykładowcy wolno tak czy w jakimś kierunku powinna iść to co mówi inna, do którego momentu, w którym w pewnym momencie powinnam się zapalić czerwona lampka to co powiedziałem wydaje się oczywiste bezdyskusyjnym natomiast niestety poziom dyskursu publicznego w naszych społeczności przez ostatnie 1,5 dekady ogromnie się obniżą nam mamy do czynienia z oczywistą Ula stoki z pasją i dyskursu publicznego i rzeczywiście wytaczanie takich spra w sprawy, której to pewnie pani też wiele poniekąd biorę udział to znaczy o naruszenie dóbr osobistych wobec pani Kai Godek służy do stawiania takich barier czy kraj rysowania takich kresek w takich sytuacjach, których niektórzy z wśród nas my sami sobie stek z klasycznych tych granic naturalnych nie zdają sprawy i rzeczywiście w każdej z tych sytuacji orzeczenie komisji dyscyplinarnej czy sądu potem dalej pomaga określić to co wolno, czego nie wolno, jeżeli niestety też na tym etapie był w rozwoju naszej demokracji że, że potem te czerwone lampki zapalają się nie zapalają się same siebie więc, więc na pewno tak na pewno na pewno chcielibyśmy, żeby inne orzeczenia komisji dyscyplinarnej pokazało, że nauczyciel akademicki nie może pewnych poglądów ma ich, tak więc sposób głosić, ale powiem dalej niestety bomba czarnych nie jest jedynym naukowcem z KUL -u, który ma tego typu problemy no to przypomnę ostatnią medialną doniesienia o wypowiedziach profesora guza w okropnych okropnych wypowiedziach, gdzie w pierwszym odruchu KUL właściwie nabrał wody wózka i tak samo skądinąd rzecznika arcybiskupa lubelskiego mówią, że to są wypowiedzi prywatne my byśmy chcieli również to sprawdzić to znaczy chcielibyśmy pokazać, że takie wypowiedzi, które są w przestrzeni publicznej YouTube jest przestrzenią publiczną wypowiedź w telewizji czy radio jest przed wypowiedzią publiczną kazanie z wypowiedzią publiczną ono nie może być oddzielone od nie może być zakwalifikowane do prywatnej swojej sfery naszej naszych myśli czy naszych przekonań, które nie mają wpływu na to co się dzieje dokoła czy tak buduje nasz autorytet buduje naszą pozycję jako nauczyciel akademicki jest nie są to prywatne wypowiedzi dlatego też złożyliśmy doniesienie do lekomanii licencje rektora, żeby pokazać doprowadzi do pokazania że, że te nie są wcale budzi chyba 1000 podpisów nawet pana, bo ja też sprawdzałam w internecie podpisało petycję pod tym apelem do księdza rektora na ewidentne państwa pismo państwa listy wywarło skutek to znaczy, że to postępowanie zostało wszczęte rzecznik dyscyplinarny tę sprawę bada wojewoda, którego poproszono komentarz, mówi że pozostaje poddaje się do niedyspozycji aktora, czego się pan profesor spodziewam w jakim kierunku pana zdaniem to może pójść i czy są szanse jakiekolwiek na to by uznać, że pan dr hab. Przemysław Czarnek uchybił godności zawodu nauczyciela akademickiego tak jak mówię podpisali się naukowcy na skocznię z różnych dziedzin, ale jest ogromna rzesza prawników i trawniczek to jest nasze powołanie to znaczy prawo jest narzędziem, które ma służyć zachowaniu spokoju społecznego i kto nie jak my room ma wskazywać na użycie prawa także, nawet jeżeli ta sprawa była beznadziejna głęboko wierzę, że nie to my nie możemy przestać rozum starać się stosować narzędzi wyprawa był tatą zostaliśmy wychowani wykształceni na naszych wydziałach i potok kształcimy naszych studentów studentki to jest sól to dla mnie to dla mnie oczywiste jak oni decyzja komisji dyscyplinarnej nie wiem nie chcę tego uprzedzać o uniewinnieniu torped też jest taki był bardzo nie prawnicy pomysł, żeby uprzedzać się orzeczenia komisji, ale oczywiście liczymy na to, że dostanie o stwierdzenie naruszenia, jaką karę, jeżeli tak będzie komisja wydała na nałoży to naprawdę jest rzecz drugorzędna najważniejsze samo stwierdzenie faktu i pod mieszczący się to coś jeszcze też ona na wydziale prawa w dniu towarzyskiego, który przed wojną był mieszkaniami profesorskim tutaj niedaleko drugiej stronie korytarza mieszkał Leon Petrażycki, która jest uważana za 1 z ojców socjologii prawa pyta Osiecki, przemawiając w Dumie Państwowej cesarstwa rosyjskiego wyjaśniał i to bardzo wcześnie jest chory przed pierwszą wojną światową, że prawo kobiet prawo wyborcze kobiet są kwestią to oni od lat jesteśmy w czasach, kiedy o tym jeszcze naprawdę mięśni politycznie są kwestią tak oczywistą, że nie wymagają przekonywania, a ludzie, którzy przekonywania ludzi, którzy tak nie mnie nie twierdzą oni powinni być przekonywani tylko wychowywani i mało jest funkcja wychowawcza prawa jest to funkcja wychowawcza sankcji moja ja liczę, że takie orzeczenie komisji jakoś im pozwoli zmienić sposób wypowiadania się w to jest pewnie gdzieś na poziomie już pozaprawne meta prawnym raczej społecznym czy można w filozoficznym taka obserwacja, że jeżeli nam nie nazywamy pewnych rzeczy to nie istnieją i na odwrót jeśli i tutaj w tym kontekście może nas zastanowić w ogóle nad językiem politycznej poprawności czy to jest dobre rozwiązanie to jest niedobre czy dobrze nam wyrugować siła nasza minister przyzna, że antysemickie rasistowskie niż cywilistyczna dowcipy z języka popularnego skoro wszyscy wiemy to skutek jest śmieszna ani od ziemi zrobisz to dobrze, dlatego że nawet, że nie mamy gdzieś głęboko takich intencji, żeby obrazić tylko to ton to nie używanie tego typu słów, które bez kontekstu na pewno są obrażając w kontekście ma układ był w przypadku Pacha wojewody i kontekst był również obrażającego oczywisty ona również próżność powodują, że to z o zjawisko będzie coraz bardziej znikać i o to chodzi tak to kto to jest musimy postawić tamę jak mówi językowi nienawiści językowi resztę roku, ale też temu co obserwujemy od mniej więcej myśl kilkunastu ostatnich miesięcy, kiedy te wypowiedzi publicznych o charakterze homofobiczne mi to ZUS z przedstawicieli władzy Państwowej minister Grudziński GM mała chociażby było naprawdę dużo coraz więcej i my naprawdę my nie możemy pokazać to jest oczywiste, bo z drugiej strony świata pozwolimy to były one silne upowszechnią przyzwyczają, a jeszcze raz powiem im, jeżeli zaczniemy wzywać takich rzeczy to one widoczne istnieć, jeżeli powtarza miejskim coraz bardziej jej w tym momencie od słów przechodzi do czynów i na to nie możemy pozwolić, by osoby, które powiedziały nie ja tego listu nie podpisze z próby zbierali podpisy drogą petycji internetowej chodzi o kilkanaście pierwszych odpisów można sprawdzić w internecie no to są osoby, które należą tak to im najbliższego kręgu osób, z którymi współpracuje zarówno moi mistrzowie LM bardzo zacni profesorowie prawa rzymskiego, jaki znani są walki o wolności demokratyczne Resovia Marcin Matczak otrzymała Monika Płatek czy Eleonora Zielińska metod retuszu nie chciał nawet spełnienie wszystkich, bo na pewno kogoś pominę tak, ale nie było takich nie było takiego oni wszyscy widzieli, że rzecz, że tak jest ja jeśli mamy coś jeszcze powiedzieć takiego zupełnie ogólnego już mnie dotyczącego wojewody Czarnka tylko, a może troszkę tak to znaczy w ogóle marsz równości w Lublinie to sytuacja, kiedy mamy głęboki kryzys Konstytucyjny w Polsce od ponad 2 , 5 roku, a postępujący rozkład sól władzy sądowej ze strony przez przez rząd oczywiście sądy zachowują się jak najlepiej w on paradoksalnie rzecz biorąc ma pozytywne strony wydają się z 1 strony powszechne w gminach upowszechnić ba wzrasta świadomość konstytucyjna ludzi i świadomość ważności sąd sądy też stają jak się wydaje większość na 1 na wysokości zadania i nie bez kozery moja siostra po to, po marszu równości wybierze ogromnie wzruszona ona krzyczała wolne sądy to kto to jest atak na triumf po prostu, ale druga strona tego zjawiska jest chyba jeszcze ważniejsza dla grupy osób LGBT Plush linii i tych, którzy się utożsamiają z włoskim postulatami to znaczy kryzys Konstytucyjny sprawił, że prawa osób LGBT plus weszły do mainstreamu dyskursu politycznego w Polsce nie ma już Consort nie ma już w demonstracji pro sądowej bez w tęczowej flagi przedstawicieli przedstawicielki społeczności LGBT plus występują na równi z innymi to jest świetne sytuacje, żeby pokazać reszcie społeczeństwa jesteśmy tacy sami mamy te same prawa jesteśmy Demokratami Demokratami tak jak wy walczymy razem swoje zna odpowiedź przepiękna obywateli RP w tygodniu konstytucyjnym, kiedy przez 5 dni była wyświetlana jako ten w Super plakat konstytucja na Pałacu kultury, a w piątek Tęczowy piątek w błąd w barwach barwach Tęczy właśnie, żeby uczcić z 1 strony czy podkreślić ważność praw LGBT jako praw człowieka w ogóle, ale również odpowiedzieć na to okropne wypowiedzi władz z rządowej kuratoriów, które próbowały stłamsić nic innego jak tylko akcje służącą propagowania poszanowania dla inności, że państwa czekamy na wyniki tego postępowania dyscyplinarnego i na pewno będę śledzić to postępowanie na dziś to już wszystko ja jestem na co dzień na Facebooku na profilu twój problem mają sprawami, a już teraz u nas informacji Radia TOK FM
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA