REKLAMA

Co zawiera Pakiet Katowicki?

Połączenie
Data emisji:
2018-12-17 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studio Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dzień dobry, dzień dobry, w naszym studiu w Krakowie Dominika Wantuch z Gazety Wyborczej, dzień dobry, dzień dobry. A będziemy mówić o ustaleniach szczytu COP24, czyli tzw. Conference of the Parties, czyli konferencji stron, które podpisały porozumienie paryskie i ten szczyt przedstawia się w tej chwili jako wielki sukces, ale co to znaczy, co tutaj wygrało, co jest tym osiągnięciem tego szczytu? Rozwiń »
Jest na pewno nie dojść do porozumienia z 96 państw na tym szczycie jest uznawane za ten sukces, ale przede wszystkim materia tego porozumienia, czyli tzw. ról obok można mówić albo parę stron, bo albo katowickie rondo albo po prostu pakiet katowickiej chodzi o cały pakiet przepisów, które mają na celu wdrożenie porozumienia paryskiego z 2015 roku porozumienie paryskie było w tym mowy o tym, wydarzeniem, którym mówimy jako najważniejsze wydarzenie jeśli chodzi o globalną politykę klimatyczną w ostatnich latach jednak, jakkolwiek było histerycznej ważne jednocześnie była dosyć ogólne jeśli chodzi o przepisy, które zawierało.

W związku z tym konieczne było wyznaczenie sprecyzowania tego co porozumienie paryskie rzeczywiście znaczy dla całego procesu w jaki sposób tzw. narodowe kontrybucje, które państwa ogłaszają, czyli działania na rzecz redukcji emisji i na rzecz adaptacji czy na rzecz finansowania działań klimatycznych naj w jaki sposób, by nie należy zgłaszać, czego mają się składać mają się składać z jakiegoś uniwersalnego zbioru informacji w jaki sposób mają być inwentaryzowane emisji w jaki sposób mają być one raportowane i monitorowany jest wśród państ w przeszły stron porozumienia i m. in. także nie było wiadomo w jaki sposób ewentualnie można byłoby handlować redukcję emisji w jaki sposób można byłoby inne starać się dokonywać redukcji innym kraju niż swoim właśnie poprzez staże od kogoś byście te emisje kupiło 

W ten sposób starają się zwiększyć jeszcze redukcje, które ponadto co jest możliwe także w katowickiej część z tych rzeczy przyjął i porównuje z Netii ilościowo to możemy mówić o tym, że porozumienie paryskie liczyła razem z decyzją wdrażającą to prozą 36 stron tutaj mamy do czynienia z zespole jest związany z planem Monika Wantuch z tak mówią, że 130 stron dokument podaje, że tak sam ten taki co do katolickiej lub też z ponad 90 stron, więc mamy do czynienia rzeczywiście z osiągnięciem negocjacyjnym, że udało się dojść z Grecją 197 stroną do porozumienia

Ale coś jest także poprzez wdrażanie muszą wyrazić słowa, ale nie ma mowy słowo jednak od ręki zadać pytanie dziękuję bardzo to trochę przypomina taką retorykę, która też pojawia się już w Paryżu to znaczy, że względem tego co chcemy osiągnąć to jest porażka, ale względem tego co się mogło w ogóle okazać całego tego porozumienia to jest sukces, bo porozumienie w Paryżu tak część część obserwatorów to prezentować można, by zastosować retorykę wobec Katowic jest i Dominika Wantuch może teraz wąwóz w fakcie i ja w ogóle wydaje się że, gdybyśmy panie ministrze ilością ocenia CEM porodowym także w Katowicach ilością stron dokumentu pewnie byłby sukcesem natomiast te to jest właśnie także nie chodzi tylko o to co jest w tym dokumencie, ale też o to jaki był cel tego tego szczytu klimatycznego, zwłaszcza w kontekście raportu i BCC, który mówił wyraźnie on mówi wyraźnie, że ARM cele już porozumienia paryskiego są zbyt zbyt niską ramę zbyt skromne o tym, mówiono na otwarciu po finale mówiła o tym, podczas gdy patrzy się spina zamówiło tym sekretarz generalny on ONZ na otwarciu szczytu klimatycznego i w tym kontekście wydają się, że ten dokument wdrażający, czyli ten pakiet katowicki jest ten mimo tych 130 stron tak naprawdę nie wielkim osiągnięciem, bo ani żadnego państwa nie jest żadne państwo nie nie przedstawiło bardziej ambitnych celów klimatycznych my przede wszystkim też, że nie padły słowa na temat pościgu nie udało się uzgodnić większego wsparcia finansowego krajów rozwiniętych dla krajów rozwijających się, czyli dla tych najbardziej narażonych na skutki zmian klimatycznych tego to jest coś się też to są 2 najważniejsze cele, które były cele celami szczytu klimatycznego w Katowicach, w których nie udało się osiągnąć teraz mówimy o dokumencie, który oczywiście wdraża, który mówiłby, że będziemy transparent ni będziemy musieli przedstawiać na arenie międzynarodowej to co robimy w zakresie redukcji i musimy przygotować pewne plany, ale to jest wciąż za mało w sytuacji, w której teraz jesteśmy pozwolę sobie się co policja nie zgodzić, ponieważ nie było głównym celem szczytów i Katowicach zwiększenie ambicji górny szczytem bezczelności w Katowicach było przyjęcie ról Boca przyjętego recytacja, dodając jednocześnie rozwiązywało testy mogą liczyć na nie jest techniczne osiągnięcie nawet ja oczywiście, podając te liczby stron, żeby pokazać ogrom zadań, które stały przed szczytem w Katowicach na zasadzie nie tylko sprzeczne w katedrze, ale też te negocjacje trwały od 3 lat to był także szczyt w Marrakeszu, na którym zaczęto rozmowy później szczyty w bank interesuje oczywiście w Katowicach w międzyczasie odbyły się łącznie jeszcze 4 dodatkowe sesje negocjacyjne, więc Katowice zwiększyły cały ten proces cały ten wysiłek i deprecjonowania tego ze względu na ambicje wydają się nie niezasadne niesłuszne i jednocześnie to co należy podkreślić jest to, że doszło do w Paryżu wydarza się 1 ważna rzecz to znaczy porozumienie paryskie mówię o tym, że wszystkie państwa mają działać na rzecz walki ze zmianami klimatu, lecz na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia, czyli zerwanie z tradycyjnym podziałem na państwa rozwinięte rozwijające się, które zostały one ustalane w ramach ramowej konwencji narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatu i przejście do systemu, w którym wszyscy oszukani wyborcy nie tylko państwo rozwinięte i to co była zagrożeniem przez te 3 lata negocjacji prowadzących do Katowic było to, że ten podział zostanie zachowany, czyli że wbre w tej idei porozumienia paryskiego jednak nie będą musieli wszyscy działać tylko będzie bardzo silnie wyróżnia Aneta w jaki sposób mają przyczyniać się państwo rozwinięte do ochrony klimatu a w jaki sposób państwa rozwijające się z tym, że do państ w rozwijających się będzie mógł zmieniać się państwo, które bez państwa gospodarek wschodzących albo zasadzić naprawdę rozwiniętych jeśli chodzi o poziom np. rozwoju PKB, więc rzeczywiście Katowice uratowały je do wy mamy bardzo ważne ustępstwo ze strony, zwłaszcza Chin, ale także innych państ w rozwijających się, że on, że zgon zgadzają się objąć na objęcie się tymi samymi zasadami jeśli chodzi o raportowanie jeśli chodzi o inwentaryzacji jeśli chodzi o kontrybucję od 2024 roku te zasady na takie same dla wszystkich to jest naprawdę wyczyn negocjacyjnej wyczyn jeśli chodzi o procedurę bilateralnym nowość o tym, mówią Niemcy, że w zasadzie udało się w pewnym sensie ocalić Moliera tyle naturalizmu luźną koncepcję dogadywanie się wielu krajów mam takie czasy, że w zasadzie każde porozumienie może się wywrócić zupełnie nie znaczy tak tak przynajmniej pokazuje jak pokazują ostatnie lata prawda działania głównie Stanów zjednoczonych właśnie to wyznać, że ich, że stan znaczna czekamy na to czy jestem znaczną wiedzę z tego porozumienia stany Zjednoczone były aktywnym partnerem negocjacji oczywiście jeśli chodzi o część z kwestii były negatywnym bohaterem jak jeśli chodzi o przyjęcie tej kwestii raportu PiS istnieje, a ceny, ale w innych kwestiach były to również ważnym partnerem, który doprowadził do tego sukcesu, więc to jednak jest to co to co naprawdę rzeczy, których mają zainwestować można rozwiązać tak mnie jak też podkreślić, że ten cel wciąż jest zbyt odległy to nie jest kwestia DDD deprecjonowanie boja rozumiemy i tym możemy dyskutować na temat tego czysto techniczne techniczne wdrożenie technicznych zapisów czy też nie natomiast nie zmienia chwilę przedtem przed szczytem klimatycznym pojawił się raport IT dzieci, które wyraźnie mówił i któremu winien delegaci ONZ-etu co należy zrobić, jakie działania należy podjąć działania muszą być bardziej ambitne i to się nie stało, więc Biblia nie deprecjonuje tego, że mamy pakiet, który by, że mamy takie Katowic, który mówi o o tym jak należy realizować porozumienie paryskie tylko, że testy mu trochę tak, jakbyśmy wybierali się na Mont Everest przygotowała przygotowali cały cały sprzęt i wynajęli helikoptery i i zabrali ludzie opóźni się okazało, że idziemy jednak na na Babią górę to jest JATO bym rozpatruje w kontekście jednak klimatycznym natomiast cała oczywiście napęd oto, że porozumienie porozumiał się tyle krajów i to, że udało się ujednolicić przepisy to jest to kto to jest sukces natomiast nie możemy jednak zapominać o tym, że my mówimy o o zmianach klimatu, które mamy za zapobiegać 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy od 14 o 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych studiów w Krakowie Dominika Wantuch z gazety wyborczej no właściwie musimy się zmierzyć z pytaniem rozmawiając oczywiście o szczycie klimatycznym w Katowicach czy którykolwiek ze szczytów klimatycznych skończył się jednoznacznym sukcesem to znaczy czy do tej pory mieliśmy kiedykolwiek do czynienia z taką sytuacją, kiedy można było powiedzieć są to tu mamy duży sukces udało się rzeczywiście idziemy w dobrostan no chyba tylko w przypadku KIO to co się powiodło i emisję freonów z myślą, że możemy też sprecyzować co rozumiem, że sukces szczytu tuba tt jest oczywiście też oczywiście jak ja zacznę trasę są znacznie słabszy przykładami z zaczęliśmy działki, a to z kolei jednak przepisy w nim zawarte nie pozwoliły ratyfikować protokołu Stanom Zjednoczonym z prac kołowy wyszła też Kanada w związku z tym ten na pytanie czy po latach jesteśmy w stanie oceniać to jako sukces znowu wraca do ne do idei stojącej za porozumieniem paryskim, czyli tym, żeby nad na tym statku były wszystkie państwa na świecie, żeby wszyscy działali, jakkolwiek oczywiście możemy mówić o tym, że niestety działania jest dla nas satysfakcjonujące to jest osadzona najwyżej dobrowolne działanie nie jest mówią o dobrowolnych tnie my nie jesteśmy w stanie niczego narzucić w związku z tym też nie jesteśmy w stanie zmuszać do tego, żeby tam, gdzie te działania sprostały naszym wymaga naszym oczekiwaniom tych 2 jest wtedy, gdy kolosalne w cenie do czego oczekujemy negocjacje AZ tej rzeczywiście one odbywają się na zasadzie konsensusu czy wystarczy 1 strona, żeby zablokować cały cały wysiłek wszystkich innych stron mieliśmy do czynienia właśnie taką blokadę jeśli chodzi o 1 z przepisów straci tych negocjacji dotyczących handlu emisjami Brazylia chciała znacznie łagodniejszych przepisów co pozwoliło na zwiększenie ich korzyści płynących z ze sprzedaży certyfikatów na zasadzie jeszcze nie wiemy jak to nazwać do końca, ale osiągnięcie redukcji emisji i inne państwa, zwłaszcza państwa rozwinięte, zwłaszcza Unia Europejska nie chce się na to zgodzić, ponieważ wówczas mogłoby dojść do podwójnego księgowania mieści co nam państwo, które sprzedaje, jaki państwo, które kupuje takie zredukowane emisje co oba państwa, by sobie je wliczały jako w swojej konstrukcji w związku z tym cały system ziemniaczane no właśnie droga rozmiary cień to cały system się walił, więc wystarczyła 1 z Brazylii ażeby ten proces też blokować Winston Salem medycznej PSL prowadzonym w Azji i mogą jednak dokończyć to mamy do czynienia z tym procesem ONZ-owskiego, czyli tych działań odbywać na zasadzie konsensusu i musimy o tym, pamiętać i Andy mimo wszystko będzie w pewnej mierze dołączyć do tego wspólnego najniższego mianownika, a mimo to właśnie moim zdaniem szczyt w Katowicach w rezultacie po Katowicach przerósł oczekiwania z zeznań z tego grona ekspertów wynieś udało się ustalić, więc niższy niż myślano, że się uda z WI tt to co podkreślano mnie o tym od tej kwestii uniwersalności tych przepisów to wstyd cenę to naprawdę jest kwestia niebagatelna nie tylko dodam, że dziś, choć ambicje to w przyszłym roku to taki cel właśnie podniesienie ambicji działań będzie miał szczytne organizowane przez sekretarza generalnego ONZ w wrześniu w nowym Jorku jej też od tego czy to rzeczywiście będziemy oczekiwać większej większego finansowania i większe ambicje działań medycznych no ja chciałem tylko wspomnieć, że właśnie tam mam ten przykład Brazylii która, która chciała tak będzie podwójnie liczyć swoją grę swoich swoje korzyści bez redukcji z dobrym przykładem tego, że trudno oceniać takie, że takie spotkania szczyt klimatyczny w kategoriach globalnego sukcesu albo porażki no bo mamy takie też mamy to zdanie po zdania podzielone i tam sukcesy jest różnie rozpatrywane w zależności od tego na co położymy położymy nacisk natomiast na pewno dachy przykład Brazylii tego, że udało się ich przekonaniu Unia przekonać Brazylii do dołu do tego, żeby wycofała się ze swojego stanowiska, choć było to trudne jest dobrym przykładem tego, o co chodzi w tych w tych spotkaniach i tego, że jestem zawsze jakaś tam szansa na wyrwę na wypracowanie konsensusu pytanie ja będę się coraz jednak też upierać przy tym, że pytanie z tą umową oraz fakt i linii i inni o cel taki merytoryczny nie tylko tych dni dni nie tylko stricte techniczne w erze internetu oczywiście jeśli chodzi o 1 AZS mam wrażenie, że nie możemy wykraczać poza ten element trochę techniczny czy NATO co do państwa zostanie ze sobą wypracować, ale tak czy możemy szukać tych innych działań te są różne inne organizacje inne inicjatywy Nate tak jak mamy do czynienia np. z kwestionowaniem przez Donalda trampa tych wysiłków USA Zjednoczonych na rzecz ograniczenia emisji jednocześnie społeczeństwo obywatelskie stanowią maszyny firmy daje największe firmy amerykańskie czy te się po prostu najazd salonowe też miasta władze stanowe mówią innym głosem mówią, że chcą działać i ogłaszają swoje swoje działania, które są też bardzo ambitne, więc możemy doszukiwać się też tych elementów pozytywnych mają zająć się jej także tych za każdym razem wzięte to, że się krytykuje krok za brak ambicji też jest 1 z tych działań, które będzie pozwalać na to, żeby te inne podmioty te zwiększały mówi się coraz więcej właśnie o roli tych aktorów tzw . nad Dniestrem nie stron porozumienia na jej typ to rzeczywiście będzie miała bardzo wyznaczenia dnia, żeby ograniczyć emisję i osiągnąć neutralność klimatyczną nie będzie potrzebny tylko o jakieś deklaracje do nagrzanego tośmy wszyscy musimy całkowicie zmieni swój tryb działaniem oraz tryb życia nie używać samochodów spalinowych czy Alfy albo ich z nich zrezygnować na rzecz komunikacji zbiorowej albo znaleźć z zanikiem mniej emisyjne musimy wybrać się w jaki sposób ogrzewamy mieszkania musimy jednak modernizować musimy zmagać z mięsa tak w tym momencie dochodzimy do punktu, który z hebanu to najbardziej takim poważnym i trudnym dla nas z naszego punktu widzenia dla polskiej 2 przed kim był kim jest kim się okazuje organizator tego szczytu chcieli, by Polska i jeść bo zanim przejdziemy do tego, bo chlebowa pan porusza bardzo ważną kwestię to znaczy i to jest tak mam jak pan jak mówiłaś o sukcesie to ja mam wrażenie, że dużym sukcesem przeminie w skali Polski by, zbliżając się po powoli do tego co co do do Polski jest jednak to, że szczyt klimatyczny tak jak ten skwer w Katowicach, ale spowodował ERM coś takiego i to widać, że ludzie zaczęli rozmawiać o problemie zmian klimatycznych nie tylko ona na nic nie na poziomie rządu samorządu Łódź 3 czy ekspertów ekologów aktywistów, ale mam wrażenie jednak na poziomie RN po prostu obywatelscy obywatelskim jak uważa, że ty to zrobił ME jak ja uważam, że on, że tak natomiast niestety to doprowadziło szczyt to zrobił, dlatego że jednak polskiej Polski rząd zaliczył serię wpadek jak ważny jest też to niestety tylko gdy smok to dyskusja o smogu to, że wychodzimy z Leszna Mondeville to oczywiście data to jest w ogóle to jest początek tempo prac początek wszystkiego, bo w Polsce jednak, że dyskusja o klimacie bierze się z tego, że zaczęliśmy rozmawiać o bardzo głośno o smogu natomiast ERM jednak słowa prezydenta Dudy, który na pana mecz, siedząc obok sekretarza generalnego ONZ tu, któremu WIA do harmonizacji, a prezydent Duda w tym momencie mówi o tym, że będzie Mameda na 200 lat będziemy się go trzymać prezydent RP minister energii Krzysztof Tchórzewski mówiąc na szczycie klimatycznym rząd ma świadomość tego, że inwestycja w elektrowni w Ostrołęce jest nieopłacalna nie mniej niedobre z punktu widzenia ekologicznego i tak młotek tak ich Bóg orkiestra Górnicza partnerzy w postaci spółek węglowych to wszystko ta seria kompromitacji wpadek jak kolega ma to nazwiemy spowodowało to ospa powoduje temu złość w ludziach i po, a znowu to powoduje, że zaczynam o tym, rozmawiać, że zaczną się tym interesować zaczynamy dociekać, o co, o co tak naprawdę chodzi i radny nie ma u nas jest tworzenie się jednak to w dużej mierze spowodowało, że oto szczycie klimatycznym było głośno, gdy przypomnimy, bo pompon przyznam szczerze, że nie pamiętam, żeby on, żeby po spotkaniu w Warszawie po szczycie klimatycznym organizowanym w Warszawie czy nawet w Paryżu tyle się mówiło o o zmianach klimatycznych jak teraz w Polsce mamy też jest kumulacja różnych czynników prawda różnych kwestii różnych zjawisk to jest 1 z elementów nie ja absolutnie nie mówię, że to jest, że to jest główny powód albo, że to jest jedyny powód absolutnie nie natomiast mówią, że to w jaki sposób się to przyczyniło, jeżeli mamy się zastanawiać sukcesami to też sukces, bo rozmawiamy o tym, cały czas i CRM, ale znowu prawda znów można przyjąć tę retorykę, którą wcześniej zaproponowała aż jakiś sukces, jeżeli w zasadzie nie ma zmian to oznacza, że w no właśnie to jest to chyba to jest dokładnie nasza rozmowa teraz dokładnie portretuje co się dzieje przy okazji kolejnych szczytów klimatycznych prawda, że rozmawiamy cieszymy się, że rozmawiamy coś idzie dalej podpisujemy jakieś dokumenty, ale tak dobrą sprawę to temperatura globu cały czas rośnie nadzieja cały czas rośnie i to nie jest ten sam który, choć on, więc dlatego ja Lu Bel dlatego tak mocno upierał się, że do studia ze 100 stronicowy dokument dokumentem wyznaczanie tych wszystkich ram i zasad działania świetnie natomiast co wciąż pytania ocaleją to jak będziemy to w praktyce w praktyce my sami i nasz rząd rząd w poszczególnych państ w to do tego dążyć, bo porozumienie paryskie które, która mówi o ograniczeniu wzrostu temperatury pociągnął na razie za sobą tylko, tyle że mamy fantastyczną, żeby i, że jest cel natomiast globalnie emisje rosną w klasie to jest to co wszyscy zwracają uwagę zdaje się tym głównym emitentem jest warte są właśnie stany Zjednoczone, które pokazały tzw. środkowy palec całemu temu porozumieniu, więc jest kłopot z dość poważny rozum, że w tym staje się w tym kontekście też można mówić o sukcesie, że mogło się to wszystko dużo bardziej wywrócić i NATO chyba wszyscy zwracają uwagę, kiedy mówiąc w latach kolejnych szczytach, że jeśli chodzi o to co się może na nim wydarzyć to jesteśmy krok do przodu jeśli chodzi o to do czego zmierzam we no to się już to wciąż jest bardzo nie nadążamy tak jest bardzo odległa sprawa dziękuję bardzo Dominika Wantuch z gazety wyborczej w naszym studiu w Krakowie Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych sił zemną w Warszawie 1433 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska realizował Kamil
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA