REKLAMA

Jak Wielki Step odcisnął w Europie Środkowej niezatarte piętno (powtórka)

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2018-12-24 16:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
21:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz, państwa gościem jest teraz znany przez państwo i lubiany Adam Balcer, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że znany i lubiany. A przede mną książka Adama Balcera "Turcja. Wielki step i Europa Środkowa", którą to o publikację wydało Międzynarodowe centrum kultury. Książka moim zdaniem niezwykle ciekawa i szczególnie wydaje się ważna i się cieszę, że rozmawiamy o o niej tuż przed rocznicą stulecia odzyskania niepodległości, ponieważ uzupełnia nasze rozumienie chyba też tego kim jesteśmy, jak to się mówi, co nas ukształtowało w dużej mierze. Rozwiń »
Znacie państwo też tak też Adama Balcera czy niektóre z tych opowieści są podcast Lechistan, który tutaj w radiu TOK FM przygotowuje Adam Balcer we współpracy z Pawłem Sulikiem cały czas stoją pod kasy są naturalnie dla państwa dostępne, w czym czy w systemie podcastów na telefonach czy na stronie internetowej, gdy jest w zasadzie opowieść o tym jak to Europa wschodnia jest tak naprawdę albo była albo można na nich z pożyczek na Pogranicze to znaczy na Pogranicze między północą, a południem na Pogranicze, na które ogromny wpływ przez wieki miało imperium osmańskie im wielki Step jak wielki miał wpływ?

Tak wielki jak wielki step - wielki step jest największym sklepem na świecie pamiętajmy o tym, że jak byliśmy mali szczególnie chłopcy przepraszam, że tak powiem, ale chłopcy Stali to literatury indiańską dziewczynki też jak czysta Odra wolno, więc właśnie między w, a przypominam tylko szklarskich Fiedlera i t d. więc ten Step jest większy nasz system Euroazjatyckiej tutaj oczywiście przypomnimy, że on ciągnie się można powiedzieć, że od Madziarów do Mandżurii, czyli od Węgier aż do Mandżurii na tym gigantycznym ten gigantyczny sklep oddziaływał zawsze na swoje sąsiedztwo nie tylko dla nas tak, ale też na bliski wschód Azję centralną Chiny jeśli chodzi o Polskę to nie jest książka albo jasna tylko w Polsce mamy Rumunia Chorwacja rząd ułatwienia i o tym, kontekście, że z są to na inne po pierwsze, moje artykuły, które pisałem dla czasopisma heli, do którego lektury oczywiście gorąco polecam wydawanego przez międzynarodowe centrum kultury i który zawsze ma numery tematyczne i ustaliliśmy, że do pisze teksty poświęcone, w których w do tych numerów, w których nie publikowałem, czyli o Rumunii o Węgrzech o o Lwowie w kontekście Galicji o Albańczyka ach, Och Horvatha w obliczu gestach są relacje Rzeczpospolitej właśnie z imperium osmańskim i tak i t d. więc przypomnijmy tylko, że ten wielki Step my sobie często nie zdajemy sprawę, że jego kawałki znajdował się też w Polsce do dzisiaj to możemy zobaczyć chodzi o przyrodę jak państwo są na dymka między ten odcinek tam, gdzie jedzie się z Kielc w dół do Krakowa, a rzeka Niger witamin jest właśnie na szkle wiś lica i tam mamy rezerwaty przyrody, gdzie zachowana jest właśnie roślinność typowa najbardziej na północ wysunięta Lech Kamiński głównie o wpływach kulturowych zakończyły się nie jest biologiem, ale jak zwykle jest bardzo pozwala nawet powiedziała erudycją to znaczy jest gęsta dziś grają na wzór fakty anegdoty bohaterów i analizując różni się skupił już w tej rozmowie głównie jednak na Polsce bóstw w razie nie obchodzimy stulecie niepodległości, więc dużo o sobie rozmyślam w mojej korzystnych wychyliła staram się zorganizować jakiś obchody to ważne nie mamy tych rozmyślań z alem teraz byśmy sobie pochwał wymyślali macicy to opowieść ciągnie się przez wieki, więc trudno podsumować, ale może zacząłbym od takiej oto opowieści, że Wilno Maca północy to jest 1 z tytuł 1 z rozdziałów albo Lwów był znacznie bardziej bramą dla klientów przed bramą Orientu niż przedmurzem Europy w remont jak wskazał takich głównym celem winno gniewem zdarzenia czy wpływy, żeby zobrazować słuchaczom, którzy potem dopiero sięgną po książkę jak ogromny wpły w właśnie miał wielki Step imperium osmańskie na nasz naszą częścią Lublina i obory od, dobrze więc po pierwsze, pamiętajmy o tym, bo te pojęcia są bardzo ważne, że o Turcy osmańscy przybyli z Azji centralnej i w ramach imperium osmańskiego ten element dało to dziedzictwo Azji centralnej do turki niskie stąd np. tytulatury władcy Han było obecne natomiast oprócz tego mi imperium osmańskie to też dziedzictwo bizantyjskie perskie arabskie bliskowschodnią i t d . i to powoduje, że imperium osmańskie jest jakby 1 temat, a drugi temat to jest wielki Step w naszym przypadku polskim szczególnie związany z tym wstępem, który je do dziś można zobaczyć jego fragmenty na Ukrainie i to jest te, które najbardziej nam się pewnie będzie kojarzył z chanatem krymskim przypominam, że na długim odcinku naszej granicy z imperium zła, które zawsze była przy właśnie, przebiegając przez te to nie jest taka stacja dzisiejszy mamy to do Marka z jakich przejściach granicznych tak dalej strefy Schengen tylko przez wieki na to, bo miał naprawdę płynny charakter mieliśmy ruch ludzi w obie strony i choć nie dla i tak naprawdę głównym naszym sąsiadem to byłby on na południu Wschodzie imperium osmańskie chanat Krymski, bo część takich terenów, które formalnie były w imperium osmańskim był takim kondominium tatarską tureckim podobnie było też w jakim stopniu z Mołdawią tak, bo Tatarzy mieli też wpły w na politykę wewnętrzną moda, więc to jest to nasze specyficzne doświadczenie właśnie szczególnie z Tatarami krymskimi tutaj się je otwiera naprawdę do innych bramach gigantyczna, bo mamy coś takiego, że mamy co opisuje to doświadczenie z Tatarami mieszkającymi w wielkim Księstwie litewskim, a potem w Rzeczypospolitej właśnie n p . w Wilnie w Wilnie niestety meczetu nie ma, bo został zniszczony przez związek radziecki w latach sześćdziesiątych, ale był wójt Ciska i ten meczet przypomnimy o tym kto był miejscem, który odwiedzał ich Mickiewicz słowacki i to było doświadczenie no, które znaczka wpłynęło na rozwój orientalista kim właśnie w Wilnie ja o tym akurat tych nieco mniej PiS, ale PiS, ale ma ten adres to byli wybitni specjaliści na skalę światową ma charakter magiczny wielki wkład w jej rozwój potem orientalistyki rosyjskiej to było to specyficzne doświadczenie, że ten muzułmanin to nie był ktoś mieszkających echem daleko tylko on był to już symbol islamu w objazd nieczynnego od nich na 30 mamy nadzieję, bo ona dla mnie tak najlepszym przykładem jest jak mamy prawda w pana Tadeusza to przypomina, że dla pana Tadeusza bardzo ważną punktem odniesienia to były takie taka Gawęda szlachecka, która była opowiadana potem Mickiewicz zachęcił, żeby rozpisać Rzewuskiego Zygmunta i on w tej tam jest niesamowita taka scena, która dla mnie słowo można zaś od groma takich scen w historii w literaturze kulturze polskiej ta jest taki moty w, że siedzi Polski szlachcic z tatarskim szlachcicem oczywiście do tego może powiedzieć, że mają parasol pod postacią WKL wielkie Księstwo litewskie części zaryzykują czytając Woltera iły pokoje z pisarką ja się z jego nieznajomości arogancji dotyczącej bliskiego Wschodu islamu i t d . więc mamy coś takiego, że tak to widzę takich rzeczy można, w których ty możesz się z tej szansy już nie ma bodaj anegdot i moja legenda, która nie ma natomiast no tak jak prawda jest niecały 1 rozdział poświęcony jest tam było widać to przypomnijmy, że Kalisz główny ośrodek polskiej emigracji tak i tutaj mamy nowe przypomnimy nią Marta nasz wieszcz Narodowy nie wsiadam w diecezji, który przypomnijmy no urodził się w Nowogródku, który na początku dziewiętnastego wieku do dziś jest Maciej w Nowogródku, a wówczas to była naprawdę spora mniejszość muzułmańska mieszkająca w Nowogródku i sam Mickiewicz miał przy swoich przodków Tatarów tak w wybranych wątków jest wiele nie, za które nawet zabrać, ale jeszcze wrócimy po informacjach i może zaczęłabym od tego, że tak silne dziś są te nastroje niechętne jest homofobiczne czy w Polsce czy na Węgrzech, a w 2 takie silne ideologię kształtujący tożsamość, a dziś obłudy społeczeńst w tak władze, by chciał czy sarmatyzm i naturalizmu kre w w starciu z wielkimi stopami to jest jakiś niepewny puby w Adam Balcer jest państwa gościem autor książki Turcja wielki stopi Europa Środkowa wróciły po informacjach ADP, a świat kwiatów pod blond dąb i Agnieszka Lichnerowicz czy państwo gościem jest cały czas badamy Balcer znany państwu m. in . jako autorzy podcastu Lechistan, który to podcast tutaj w TOK FM przygotowuje razem z Pawłem Sulikiem, ale w kontekście naszej rozmowy autor fascynującej książki Turcja wielki stopi Europa Środkowa książki trochę wielu może ode odebrać jako swoistą na 3 prowokacje w tym sensie, że nic o Polskę, o czym Adam Balcer pisze inny też bardzo często interpretujemy na linii wschód zachód ucieczki przed tym Wschodem strasznym Wschodem ku temu oświecona mu Zachodowi teraz ironizuję wzajemnie prowokuje to nie na pewno nie była moja intencja psalmów albo tych rzeczy jest o tym, że w zasadzie Europa Środkowa nie wiemy no właśnie czy na równi tak samo silnie została ukształtowana na linii północ-południe w, czyli gniewem na szlaku handlowym między Bałtykiem, a my w wielkim stawem czy imperium osmańskim to jest opowieść o tym jak w 2 Lublin na jarmarkach właśnie w Lublinie spotykali się kupcy gdzieś tam z północy z karawanami, które przyjechały z bliskiego Wschodu, czyli Annę odkrywa przed nami Adam Balcer te wpływy, o których mało wiemy mało myślimy z różnych powodów innych i co to czy tyczą czy to wpły w również brak też na oślep mówił o kulturowych wpływa nie politycznych jak na osi wschód zachód to pamiętajmy, że jak mówimy wschód to po pierwsze, Ano nie ma ani 1 z Zachodu ani Wschodu tak myśli Mano z listy z regionu zachód USA DRS mówiąc po angielsku tak jak najniższy od tej kwestii ucieczki od Wschodu to niestety mamy taki syndrom ma on, który paradoksalnie to zakorzenienie Polski na Zachodzie takie pełne to powinno polegać na uświadomieniu sobie, że zachód wschód te terminy są takie wielkie kwantyfikatory kajaki pojęcia, które niosą często traktowane jak jakiś odrębne światy zamknięte można zupełnie osadzona zeznania przez wieki nasze przenikały mamy różne Wschodu na całą różnorodność bardzo dużo Zachodu 301 nawet wbrew nowym mostem Unii Europejskiej ta jedność opiera się na różnorodności to trochę przypomina casus Hiszpanii, która po jakimś czasie do zdała tę sprawę, że ma im nie da się opowiedzieć o sobie samym bez uwzględnienia tego dziedzictwa i muzułmańskiego żydowskiego drzemie olbrzymi wpły w na Hiszpanów Dudy jest podobna sytuacja jak mówimy o dialogu oczywiście nie chce się bawić w róży wiatrów kompas północ południe wschód zachód pamiętajmy, że na wschód z naszej perspektywy Ts IT wschód Slavia Orthodox zatem prawosławny, ale też ten wschód właśnie muzułmańskich tak no jak spojrzymy na mapę można, choć jak śnie południowo-wschodni marzy mu się właśnie w stronę tego stepu ukraińskie sama Ukraina też to jest bardzo ważne czekamy proces, na które nie zwracamy uwagi, bo mamy od skupieni jesteśmy na Banderze i UPA to jest ich Wołyń to co to jest nasza percepcja głównie Ukrainy spadł na Ukrainie też jest odkrywanie uświadamianie sobie w tego właśnie, że ten północ-południe jest klaster to doświadczenie było dla nich bardzo ważne ja nie będę kopał się z konia mówiąc kolokwialnie twierdził, że te związki z Zachodem dla nas jakiś marginalny nieważne natomiast z podobizną wraca do tego przypadku Hiszpanii Hiszpanie są jacy są ze wszystkimi pozytywnymi, bo i negatywnymi cechami jak w przypadku najróżniejszych kultur właśnie ze względu na to doświadczenie wyjątkowe w porównaniu z niektórymi innymi narodami sąsiednimi właśnie ze światem islamu światem żydowskim post po coś podobnego można zaobserwować u nas jeśli wracając do Mickiewicza no no naprawdę diety nie umarł w Stambule i nie umarł w Stambule, gdzie Mickiewicz ostatnie słowa, jakie napisał napisał w alfabecie arabskim w języku tureckim, którego zaczął się uczyć to jest niesamowite on zachwyca się Stambuła ale na jakiej zasadzie mówi przyjeżdżają z Paryża ja się czuje jak w domu jestem jak w moim litewskim miasteczku tak jest do niego powrót cen tym podróż sentymentalna powrót do czasów dzieciństwa to jest niesamowite dla mnie decyzja nie jest jakaś politycznie poprawnych bełkot lewactwa ich tylko mówić do was wieszcz Narodowy znaczy i jak mówi jego atuty powołuje się Javier Diaz Michelle, gdzie jest takiemu Night będziesz finałem tych opowieści z taką tam, gdzie najbardziej te procesy, o których pisze, że chyba są były widoczne i takie namacalne no to jest to golem to znaczy ta opowieść o podłożu wydaje się zupełnie niesamowita też co pan się działo z tymi reliktami, które na siebie wpływały wzajemnie kształtowały i co z tego powstawały to znaczy dziś dzięki tej rangi magiczne w ogóle historie z Gniezna na szczęście w Polskiej literaturze to jest teraz od odkrywane, bo mama 3 i Acta Acta w Jakubowie Olgi Tokarczuk, którą opisują właśnie fenomeny Jakuba franka, który przypomnijmy były w swoim życiu muzułmaninem z takim jak można, by specyficzny muzułmaninem omal pop znów islam to nie monolit tylko mamy różne nurty następnie w rzymskim katolikiem na końcu prawdopodobnie umarł jako prawosławny, tak więc mamy niesamowitą historię Podola, gdzie ukształtował się chasydyzmu pod wpływem właśnie mesjanizmu z z imperium osmańskiego tutaj wspomnimy sobota Ipswich uznane za fałszywego proroka, który właśnie oddziaływał bardzo na Jakuba franka i sobota i z chwili przypomnijmy jedno przyszedł na islam i mamy podobne zjawiska jak frankistów, czyli Żydów, którzy przyszli na wbili nam czka muzułmanami, a potem przyczyna rzymski katolicyzm i weszli do naszych elit przypomina, że na stadion Nowak-Jeziorański rodzina Jeziorański jest rodzina miała korzenie frankistowskiej i Arndt co ciekawe 1 z jego przodków, który był generałem powstania styczniowego był też generałem armii osmańskiej tak się ów jego życie ułożyło między nimi m. in. był odpowiedzialny za remont twierdzy w Belgradzie tzw . od taki można powiedzieć taki rodzaj palimpsest tu tak ci przebadali się bardzo lubi to słowo tak lubię bardzo były związane z bardzo z kulturą ukraińską, gdzie możemy zobaczyć to właśnie przenikanie się tak jak po takim nic do kłębka tych historii się nakładają wiążą się troszeczkę, jakie u Jana Potockiego, który bawiliśmy prawda leży San powieść gatunkowa i rękopis znaleziony w Saragossie z tego jest tak dużo jest pełno takich anegdot wyznacza koniec jeszcze mamy chwilę chciałbym wrócić to właśnie sarmatyzmu i pluralizmu, a przecież sarmatyzmu, bo przypominamy w tej rozmowy skupiamy się na Polsce, ale tak naprawdę to jest też opowieść o Rumunii Chorwacji Albanii i Węgrzech MD sarmatyzm no tak i geologia Romney silną obecna w na opowieść zaczyna się od naszej tożsamości w naszej obecnej polityce historycznej tak silnie pod wpływem tej kultury szlacheckiej trzeba to powiedzieć jedno z sarmatyzmu GL, który dosyć otwarcie inspirował się wielkim stempel w stroju we wszystkim tak bardzo wielu elementach nie dotyczyło to tylko kultury materialnej jak brak kończąc, odnosząc do współczesności mają państwo taki jedno jest 2 motywy niedawno teologia polityczna związana jest z konserwatywnymi środowiskami wydała numer z właśnie poświęcone naszej tożsamości z tytułem my Rzymianie my patrzymy na okładkę i my Rzymianie są, w których są w funduszach i t d. w pasach i t d . czy wyglądają jak prawda inny Szachtar czy to turecka perska czy nawet w Indiach prawda mamy do tradycji zawiązania passata, który symbolizuje status pozycję społeczną jest związany z wielkim stempel i oni wszyscy stoją na tle namiotu, w którym dokonywano selekcji króla przypomnimy im może elekcję podobnie wybierano Kulka, czyli zebranie ich Mongołów pił to ta u Tatarów przypominały nasze sejmiki parę tysięcy osób reprezentanci poszczególnych klanów, którzy często poza oprócz 3 siła argumentów używali argumentu siły taktycznie za jak ostatni zajazd na Litwie to się przeradza się po prostu burdy i też niestety w taki dom 1 Anna byśmy pozwu nazwali bezpośrednia demokracja wojskowa z i w efekcie mieliśmy coś takiego, że ma, ale przypominam obchody 505 z DC tyle czasu Sejmu polskiego tak 500500 tak 550 rocznica na jej mamy sytuację taką, że władze decydują, że świętować w namiocie przypominam, że Sejm wygląda jak namiot nie przypadkiem architekt zaprojektował zresztą był wcześniej zaprojektował od groma budynków w Baku Kazimierz królewicz na jedno i mamy coś takiego, że na nasze mamy głos opozycji do Howarda opanowała polskie ciągnie nas na wschód w stronę estetyki to jest coś z tym problem, że my musimy zaakceptować, że tak naprawdę zgodnie z pierwszą globalizację Vistula wiatach bardzo dobrze zostało powiedziane to jest pisze o romans właśnie tych różnych momentach jakiś proch to globalizacja chciwi od lat handel m. in. handel w domu, owszem, ale takich pytań sobie zostawiam na sam koniec my anyż zgotowali ten pluralizm i telewizji czy o planach jest chęć rozmowy te najbardziej chrześcijański naród na świecie, a on sam mówi o sobie, że jest potomkiem Attyli, że nie jest narodem z tego względu na drzwiach do oddania życia w domu i t d . tak w dobrze, bo wodnego i zostawią cóż takie pytanie mnie w zasadzie, dlaczego on zajmuje się wydobywaniem tego i przypominali oprócz tego, że naturalnie i oczywiście jest to dla ciebie samego bardzo ciekawa, ale czy masz wrażenie, że to mam taki też ma znaczenie polityczne o człowieku wiemy już mnie nie otrzyma poczucie, że jestem, że może wrzucam jakiś ziarenka, z których coś kiełkuje oczywiście Step to przede wszystkim koczownicy natomiast porównałbym siebie chyba, nawiązując do Hiszpanii z domu Don Kiszot dach z la Manchy La Manche zresztą nazwa pochodzenia arabskiego walczy może z wiatrakami, ale może ta walka coś przyniesie od razu od razu powiem fascynujące historie i czasami nawet tam są tak UE ujęte dotyczące właśnie tożsamość już cytowałem te zdania, że Europa wschodnia to Pogranicze nie przedłuża jak tłumaczy też tak można interpretować albo, że Ruś Kijowska tutaj cytuje historyka ukraińskiego liczy, że u nas, gdzie właśnie wyniknęła z połączenia tych kultur spotkania wikingów z z Chazarem minusem turki niskim, z których część przyszła na islam, a więc dla wielu przeszły na judaizm taki Stali się potem punktem odniesienia w mitologii Karaimów możemy teraz opowiadać państwo gara i machanie Włoch państwo posłuchać podcastu Lechistan i przeczytać, że niezwykle ciekawą książkę Adama Balcera Turcja wielki start i Europa Środkowa Adam dziękuję bardzo ja tylko zapraszam państwa na promocję 15 listopada o godzinie osiemnastej jest we Wrocławiu tajne komplety osiemnasta godzina 15 listopada Wrocław tajne komplety 28 listopada 1830 pałac Potockich Uniwersytet warszawski Adam Balcer był państwa gościem dziękuję bardzo tyle co z Małgorzatą Wólczyńską na państwa przygotowałyśmy program realizował Adam Szulc informacja po jeszcze więcej
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA