REKLAMA

Radny, poseł, minister - tylko oni z dostępem do informacji przetworzonej

Analizy
Data emisji:
2018-12-20 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Analizy. A w Analizach pierwszy gość, pan mecenas Mirosław Wróblewski, dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry. Spotykamy się pod koniec roku. Ja teraz taki rozpoczęłam cykl "co nam się udało w 2018 roku" i będzie pan mecenas też o tym opowiadał, ale tematem naszej rozmowy ma być przede wszystkim przegrana Rzecznika Praw Obywatelskich przed Trybunałem Konstytucyjnym, więc może zacznijmy od tej sprawy - o sukcesach rozmowę na później zostawimy. Rozwiń »
No dobrze, niech będzie nim będzie specjalnie prowokuje, ale zacznijmy od cen tego rzeczywiście rzecznik skierował sprawę mówi o zbadanie konstytucyjności pewnych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego w ich znają się też jest jakiś rodzaj prowokacji, bo przecież niedawno prezydent powiedział, że rzecznik nie kieruje sprawę do Trybunału i że to jest skandal, więc jak to rozumieć tę praktykę rzecznika?

Rzecznik kieruje sprawę do Trybunału Konstytucyjnego do miasta akurat sprawa ta była skarga konstytucyjna obywatela, która została poparta przez Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli czekaliśmy 4,5 roku na jego ściągnięcie, ale co z tym korzystaniem z obrazem Trybunału Konstytucyjnego przecież, że po wielokroć dowiadywaliśmy się, że składy są ustawiane, że nie ma mowy o żadnych losowania, więc skąd pewność, że wyrok zapadł w sposób niezawisły.

Rzeczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich z zawałem zwraca uwagę na problem, ale dotyczące funkcjonowania w Trybunale Konstytucyjnym osób czy wyznaczenie rozkładów osób co, do których są poważne wątpliwości co do ich możliwości zasiadania w tych składach, a więc w takich sytuacjach musi te wnioski cofać po to, żeby nie spowodować jeszcze większego chaosu prawnego po takich wyrokach wreszcie tez co najmniej kilkunastu przypadkach doszło do manipulacji składami orzekającymi i jak to rzecznik uzasadnił go w piśmie wycofującym wniosek został w sprawie ustawy o prokuraturze do takich przypadków dochodziło bez podstawy bez podstawy prawnej 

To wszystko pokazuje tło, w którym trudno zmieścić wiarę, że skład orzekający w jakiejkolwiek sprawie jest niezawisły, że nie było dostosowane do Meritum sprawy do Rzymu Watykanu sprawa oceniamy indywidualnie to oczywiście Trybunał może wydać wyrok w składzie prawidłowym tak stało się w ten wtorek pomimo przegranej skład nie budził tutaj wątpliwości, więc nie było sędziów dublerów z miast Trybunał może wydawać wyroki, które nie budzą wątpliwości przynajmniej co do składu nie mówię co do treści w 2 oraz porozmawiamy natomiast jedno to, że ten spadek zaufania do Trybunału jest widoczny no to widać, że generalnie po statystyce to znaczy jak popatrzeć na na liczbę wpływających pytań prawnych sądów liczbę wpływających z z skarg konstytucyjnych do obywateli to te słowa o niej kierowaniu spra w do Trybunału to nie powinny być kierowane w pierwszym rzędzie do rzecznika rzecznik zawsze ważnym, ale jednak co najmniej trzeci w kolejności po obywatelach i po sądach w podmiotem, który kierował, ale już te słowa tak, aby zdobyć sławę o tym, że nie kierowane są sprawy powinny być adresowane do wszystkich obywateli Rzeczypospolitej oraz do sądów samorządów wszystkich tych, którzy mogą skorzystać Trybunał no ale widocznie w oczach pana prezydenta rzecznik urósł na tyle i jego znaczenie i biuro rzecznika, że stąd po szczególne wyróżnienie i krytyka tak to sobie interpretujemy teraz jeśli chodzi o Meritum sprawy mówił pan mecenas słusznie zresztą, że sprawa odbyła konkretnego obywatela to była skarga konstytucyjna rzecznik dołączył w czego dotyczyła na co skarży się 4 , 5 roku temu obywatel od tych sprawach dotyczyła mól kwestii pozyskania informacji publicznej tom o sprawach podatkowych pomijamy, bo istotą sprawy jest tutaj, że zgodnie z ustawą informacji publicznej obywatel może prosić o taką informację w pewnych szczególnych przypadkach urzędy są zobowiązane do stworzenia pewnych zestawień, ale zarówno z dodatkowych odgórnie, ale nie możemy się przed informacja przetworzona informacja przetworzona króciutko to jest informacja przełożoną, że tworzona jest na przód wtedy, kiedy no nie można wybrać się po prostu podać się chce, by zrobić kserokopię dokumentu albo zrobić jakieś takiego prostego wyciągu z Sak napisać coś na ten temat 2, ale właśnie n p . trzeba zrobić zestawienie w tamtym przypadku dotyczyło decyzji umorzeniowych dotyczących naprzód zaległości pod oczy n p . ja do rzecznika się w rozmowie z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej ile razy w ciągu tych ostatnich 3 lat rzecznik wycofywał się z Trybunału ze swoimi wnioskami lub sprawami i to nie to jest zwykła informacja czym to statystyka Neymara to od was wielkiego re la huby wielkie ale gdy zapytała czy gniewem no właśnie GKS musiałby być skomplikowane to pytanie, żebyście uznali za informację przetworzoną to zawsze jest problem, bo to oczywiście to sąd zespołu, a ty i rozstrzygnięcia sądów administracyjnych co jest informacją prostą co jest informacją przetworzoną uważa się z informacją przetworzoną jest właśnie taka, która nie jest gotowa trzeba będzie stworzyć tak na dobrą sławę jakiż nowe sale analizę naukową analizę nowe zestawienie dokonań wybrać jakieś intelektualnego procesu, bo w zdaniu okaże się to prawniczo informację, że czynność materialno-techniczna natomiast informacja przetworzona jest wtedy, kiedy właśnie czas dokonać intelektualnego procesu tworzącego nie jakąś nową nową jakość wierzę, że ten obywatel skarżył się, że w przypadku informacja, którą wnosił odmówiono mu twierdząc, że to informacja przetworzona, a ten uznał, że gminy rzadko, że to, że nawet jeśli przetworzoną powinien mieć do niej prawo, żeby uzyskać informację przetworzoną zgodnie z ustawą trzeba wykazać szczególnie ważny interes publiczny jest cytat szczególnie ważny interes publiczny trzeba wykazać ten szczególny interes publiczny, który no właśnie zdaniem, które zostało utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych w może spełniać tylko i wyłącznie osoba, która ma szczególne cechy podmiotowe te szczególne cechy to są takie, że ta osoba ma lub zajmuje pewną specjalną pozycję z innym państwie w społeczeństwie pozwalającą mu na realną możliwość wykorzystania tej informacji publicznej właśnie w publicznym i zaznacza, że dziennikarze się w tej grupie mieszczą, ale już taki zwykły obywatel nie ja mogę podać, jakie ma nazywać jest to dla nas dobrze można zamknąć sądów administracyjnych tak to jest kilka orzeczeń, które w zasadzie powtarzały to teza jakież to radny poseł minister co ciekawe z chęcią oburzające to właśnie tutaj jest pewien problem jest teraz część obywateli, ale co zrobić ociera się do tego nie ma tam dziennikarze bez barier związane jest to przykład być może to przykład mógłby być poszerzony, ale zależy od nich stronimy też trzeba jednak to, że te wszystkie 3 kategorie to są w istocie osoby, które pełnią funkcje publiczne tak czy nie dochodziłoby do tego, że prawo realizacji obywatelskiego prawa mają tylko włącznie osoby, które pracują dla państwa to są przedstawicielem władzy, więc do siły to z, którzy naprawdę oburzające dlatego też na sam przepis w sumie można powiedzieć mógłby być i wykładamy konstytucyjnie natomiast niestety sąd Administracyjny wykładają go w ten sposób i takie rozumienie przepisu został zaskarżony skargą konstytucyjną takie rozumienie przepisu kwestionował rzecznik praw autorskich jest powiedzieć, że w uzasadnieniu ustnym jak z przyjemnością zapoznam się z uzasadnieniem pisemnym, ale Trybunał Konstytucyjny w ogóle do tego problemu podniesionego skarży się nie od 2 zastanawiająca jest oburzające co czas udzielam się oburzona takie energetyczne uczucie mecenas Mirosław Wróblewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest z nami i zaraz po informacjach wrócimy po przyjrzymy się tej argumentacji Trybunału w na jej znów temu prawu obywatelskiemu do informacji nawet informacji przetworzonej analizy tradycjonalizm Agata Kowalska przy mikrofonie z mostu rzucał rosną w nas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który zresztą reprezentował rzecznika przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie duchowego nie było rozprawy nuda no dobrze brzmieć dumnie nie znajdzie się ważny w no właśnie on zresztą, kto pisał stanowisko rzecznika, a jeżeli mogę powiedzieć pani mecenas Karolina Miksa jej pomagałem poproszę rozmawiamy z zastępcą Wałęsy serdecznie no właśnie chodzi o to, że 1 z polskich obywateli w, a po euro wspiera się z polskim państwem twierdził bowiem, że ograniczenia w dostępie do informacji przetworzonej są niekonstytucyjne, a informacja przetworzona mówiliśmy w pierwszej części to jest ta informacja, o którą mogą sięgać, ale tylko niektórzy, ponieważ wymaga od urzędu dodatkowego wysiłku tu pan mecenas był łaskaw wskazać nawet na wysiłek intelektualny różnego rodzaju dane różnego rodzaju zestawienia, ale wymagające więcej pracy niż prostego kopiuj wklej i ta informacja przetworzona zgodnie z polskimi przepisami jest dostępna, o ile mu w sięganiu po nią motywowane jest szczególnie ważnym interesem publicznym niestety z orzecznictwa naczelnego sądu Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że ów szczególnie ważny interes publiczny definiowany jest nie przedmiotowo np. dla obrony kraju albo dla lepszego kontrolowania władz publicznych tylko podmiotowo i jeszcze raz wymienimy te 3 grupy, które mają dostęp do informacji przetworzonej to ten przykład poseł radny minister Nowak po co może też ministra minister posła minister może zapytać innymi Sephora na przesłaną w lotach w no jest to dla mnie to jest skandal, bo rzeczywiście przede wszystkim jest dostęp do informacji publicznej jest prawem obywatelskim ani prawem władz publicznych i mieliśmy sprawę przed Trybunałem no cóż Trybunał na tę skargę obywatela Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis niezgodny z konstytucją przy czym no, przeprowadzając analizę dna dolin trudno się u jak tak przeczytać komunikat trudno byłoby do dziś doczepić, ale także Dobrosława tej Trybunał w ogóle nie przeanalizował istoty problemu, czyli torze wprowadzono w istocie w orzecznictwie sądowoadministracyjnym ograniczenie podmiotowe ono podmiotowe nie powinno być tak pani redaktor mówi powinno to zależeć od tego czy to rzeczywiście sprawa istotna dla, ale wróćmy do samego społeczeństwa konstruowania uzasadnienia, jakie przedstawił przestały Trybunał piwo, broniąc się do tego jak owo o wała informacja przetworzona została zdefiniowana przez sądy tylko trzymał się w ściśle ustawy mogą one zacytować Trybunał powiedział, że ciężar w postaci wykazania przesłanki szczególnej istotności dla interesu publicznego nałożony na obywatela nie jest nadmiernie dolegliwe i całą pewnością ograniczenie to nie prowadzi do naruszenia istoty prawa do informacji publicznej dobrze, ale Czyż nie jest także Trybunał właśnie to takie ma zadanie porównać przepis z konstytucją ani porównać praktykę z konstytucją oraz grupa ma wynosić, bo tego domaga po drugie, Antki, gdy Trybunał powinien ocenić czy to ograniczenie jest proporcjonalna, a nie tylko czczono i my ogranicza istoty samego prawa tylko czczona jest w ogóle potrzebne konieczne niezbędne i proporcjonalne Chin są jakiś takie prostsze rozwiązania do uzyskania powinno co powie, ale nie zwariować na siebie nie rozumiem, że skoro w samej ustawie napisane można sięgać po informację przetworzoną jeśli przyświeca temu szczególnie ważny interes publiczny tak i trudno się przyglądał temu ten czas temu zdaniu i uznał, że obywatel może sięgnąć po taką informację jeśli napiszę np. w ich wiedza o funkcjonowaniu umiem policji czy ministerstwa jest istotna dniem dzięki temu będziemy wszyscy wiedzą lepiej kontrolować władze to to wg ustawy mieści się w tym, a wtedy w tej definicji czy w tym w tym zapisie przepisów, więc skoro Trybunał nie one się do orzecznictwa ach, rozumiem nie musiał odbił się muszę no ale może go nie musiał moim zdaniem musiały dlatego, że to jest też wieloletnia praktyka dotychczasowa Trybunału Konstytucyjnego przepis oceniamy nie tylko włącznie z Jagą brzmi literalnie w ustawie, ale tak naprawdę, jaką wykładnię nadają mu sondę, bo przecież tak na dobrą sprawę to obywatel na końcu idzie do sądu w przypadku sporu z organem administracji i to sąd decyduje, jeżeli sąd przyjął taką wykładnię, a wykładnia taka się utrwaliła atak jest tym przypadku w NATO niema szans to trudno oczekiwać, że Trybunał Konstytucyjny obroni swoich praw nawet Trybunał Konstytucyjny mógł uznać orzecznictwo jest głupie albo ograniczenia, ale dodał, że przed falą radiową na Trybunał wydaje wyrok, że tych przepis ustawy w zakresie w jakim wprowadza ograniczenia podmiotowe i jest niezgodny z konstytucją albo przepis rozumiany jako obowiązek spełnienia podmiotowych warunków jest niezgodne z konstytucją co np. wrażliwego powinien wydać Trybunał Konstytucyjny orzekł Trybunał mógł powiedzieć przepis powinien być rozumiany np. przedmiotowo ani podmiotowo to koszt byłby zgodą dokładnie tak, bo dzisiaj dochodzi do absurdu, że nawet przyjmiemy, że to jest ten podział spełnione są przesłanka podmiotowa zwraca się poseł albo minister albo radny to, nawet jeżeli to będzie sprawa kompletnie nieistotna dla interesu publicznego to warunek spełniony no bo się podmiotowo wszystko zgadza tak i organy będą miały obowiązek udzielenia informacji informacji publicznej i będzie mógł radny się wszystkiego dowiedzieć, ale jeżeli już przyjdzie zwykły obywatel niepełniący żadnej funkcji publicznej to już tej informacji nie otrzyma to są bardzo istotne rzeczy, bo n p . w tej konkretnej sprawie chodziło o zbadanie praktyki działania organów podatkowych tak czy ona przypadkiem sobie bym powiedział nie arbitralnie udzielają w ulgach podatkowych tak to rozwiązanie prawne złożyliśmy w PUP nie może może jakiś dobry argument za tym, żeby ograniczać prawo dostępu do informacji do szczególnych grup w Chodzieży w tym mniejsza nie wydaje natomiast ja bym poszła jeszcze dalej ja bym się znają nad tym, dlaczego w ogóle informacja przetworzona jest traktowana jako jakiś taki złoty Graal, do którego tylko niektórzy mają dostęp Czyż nie powinno być tak, że urząd z definicji ma obowiązek informować swoich działaniach, dlaczego ich wysiłek intelektualny miałby być argumentem za tym, żeby ograniczyć dostęp do takiej informacji to jest jedno wolne usiadł informowanie dokładnie tak proszę zwrócić się jako bonus latem zamiast zgadzam zgadzam się bym wiedział z tym raczej zgodzą się wypowiedział przez to, że ich rzeczywiście tak myślał, ale i tak skonstruował to Trybunał Konstytucyjny Trybunał zwrócił uwagę, że trzeba patrzeć na zadania o podstawowe zadania ustawowe urzędu w związku z tym nie można go nadmiernie obciążać obowiązkami związanymi z udzieleniem na znaki w licznych wielu informacjach jest także sądy administracyjne w innych orzeczeniach właśnie, podkreślając dokładnie to nawet 30 tych ustawach to też wiarygodnie ustawowe ponury takie horyzontalne tak, bo do tego samego zadania to nie jest powiązanie ta związana z edukacją czy z rolnictwem transportem, ale zadania związane z udzielaniem getta z politykiem numer informacji publicznej w poszczególnych obszarach, którym się zajmują urzędy jest tak samo zadanie ustawowe niestety w tym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny, mówi że zadania ustawowe są lepsze i gorsze są to podstawowe, które są przypisane danemu urzędowi najgorsze zadanie związane z informacją publiczną, które można nie boją zlekceważyć, ale które można postawić na Wawelu 0203 . szeregu poproszeni też wierzyć, że to ustawa nie jest lubiana w urzędach, ale jest zawierały wiele zmian liderem wzrostu to zrobisz tradycji reż dziwię się zrosła się nie piszą, żebyśmy przestali palić dachem mają co pisze Maciej Pach na temat udzielania informacji przez sąd Trybunał Konstytucyjny on już nawet banany dokuczyć Trybunałowi mnie chodzi o to, że w momencie, kiedy jesteśmy w takim kryzysie praworządności w Polsce w momencie, kiedy to właśnie obywatele okazali się tym pierwszym murem pierwszą barykadę oporem przeciwko łamaniu prawa przez władzę publiczną Trybunał WN tego nie łączy z dostępem do informacji zwraca uwagi na to jak wiele dowiedzieliśmy się o działaniach bezprawne działania władz dzięki dostępowi do informacji publicznej w album albo poprzez wnioski np. odmowę już wiemy że, że coś tam jest do ukrycia, więc to nie zaskakuje, że nie zostało to też wpisane w żadnym kontekst, w którym okazuje się, że prawo obywateli w ich przestrzeganie są kluczowe i tym bardziej powinno się w 2 w kierunku w rozumieć przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej, więc jestem zaskoczona muszę przyznać oczekiwałabym jednak innego rozstrzygnięcia raczej by państwo tego im jedzenia przytakiwał pani redaktor cały czas je też jesteśmy oczywiście rozczarowani bardzo rozczarowany był pełnomocnik skarżącego i myślę, że wbrew pozorom to nie jest taka techniczna sprawa tylko bardzo ważna sprawa dla w ogóle transparentności przejrzystości jawności życia demokratycznego w Polsce widać, że nikt nie jest bardzo przychylny przejrzystości życia publicznego wiemy o tym, że n p . Narodowy Bank Polski skierował w inne wnioski o zakaz publikacji w stosunku do niektórych dziennikarzy to jest też sprawa Janusza Pasiuta jedno z pierwszych spraw, którą zajmowałem się dużo zresztą był to wniosek o świętej pamięci rzecznika Janusza Kochanowskiego swoje przepisy kodeksu postępowania cywilnego, który wcześniej dopuszczały na w bezterminową zablokowanie publikacji był taki w film o filmie mój, który leżał w dal z 1314 lat na półce dzisiaj te przepisy są znowu wykorzystywany co prawda przepis się zmienił po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uwzględnił rzecznik, że maksymalnie można zrobić to na rok warto też nie jest idealna sytuacja boisk, ale musi być też, że zrobią narodził się być też zawiodłem zawiodłem muszę chodzić po tamtym wyroku Trybunału Konstytucyjnego sądy zaczęły bardzo wstrzemięźliwie uwzględniać te te wnioski i ja od nich co pewien czas, by pytamy Ministerstwo Sprawiedliwości, w które właśnie robi w sumie dla rzecznika takie zestawienie nota dokonuje pewnego pewnego wysiłku, ale widać skalę wykorzystania tego przepisu ne spadła dlatego, jeżeli ktoś teraz wykorzystały bać, bo są organy publiczne to czas bardzo dużą ostrożnością patrzeć na sta no i działania, które nie służą przejrzystości swoją publiczną jeszcze w coraz znam nad tą informacją przetworzoną, choć przecież są urzędy, które prowadzą ma wszystkie powinny prowadzić tzw. VIP-y z i tam LTE część informacji się pojawia część nie część jest w urzędzie czasie gonią zwrócić, ale jest też część informacji, które nie jest właśnie przygotowano dla obywatela i uwaga to tym urząd decyduje, które przygotuje, które nie taką informacją, że np. statystyki prowadzone przez Komendę Główną Policji w tylko część przestępst w jest raportowane w tym sensie, że my możemy zerknąć ile takich przestępstw było w ile wykrytej sile tam skazanych i t d . ale to policja sama decyduje, które nam ujawnić, więc jeśli Trybunał mówi w informacja przetworzona jest ogród ogranicz dostęp do nich ograniczony to tym samym oddaje znów tym służbom tym czy tym urzędom prawo do decydowania, które informacjom ujawniał, których nie ja proponuję pani redaktor i państwo tak ją mały trening, a czym są 2 takie repozytoria informacji publicznej znaczy to co znajduje się w internecie takie zestawienia, które mogą być przydatna obywatelom, ale także biznesowi w tworzeniu nowych rozwiązań nasze to nazwa dane publiczne w ambasadzie Wielkiej Brytanii to jest public data gov widzimy powyżej porównać ja od czasu do czasu tam chodzę u nas są to naprawdę bardzo słaby bazy często sięgające kilku lat wstecz nawet nie zauważając zdąży się zmieniły ministerstwo ja kilka razy pisałem maile czy niemożna byłoby coś zmienić, gdy się losem odpowiedzi wielka Brytania, gdzie naprawdę to są potężne potężne zasoby, które mogłyby także sprzyjać rozwojowi gospodarki my nie tylko włącznie uniemożliwiają realizację praw obywatelskich, ale i powstrzymujemy rozwój gospodarczy w pewnych sferach w ruch w znanej formacji działajmy dezinformacji mecenas Mirosław Wróblewski z biura Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo dziękuję za to spotkanie, gdyż mimo, że w nowym roku porozmawia o tym co się udało Starym roku, bo teraz nie zdążymy ciasno informacja po nich wracamy analiza ich
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA