REKLAMA

Raport naukowców Uniwersytetu Warszawskiego o polskich związkach sportowych

Jeszcze Więcej Sportu
Data emisji:
2018-12-21 16:40
Prowadzący:
Czas trwania:
12:31 min.
Udostępnij:

Polskie związki sportowe są zarządzane źle - tak wynika z raportu dotyczącego dobrego rządzenia przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. O jego wynikach Przemysław Pozowski rozmawia ze współautorem raportu, doktorem Pawłem Zemburą.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
To jest program Jeszcze więcej sportu w Radiu TOK FM, ja nazywam się Przemysław Pozowski. Moim i państwa gościem dzisiaj dr Paweł Zębura Uniwersytet warszawski współautor raportu, który ma taką oficjalną formalną angielską nazwę National Sports Governance Observer. Natomiast, jeżeli chodzi o to, o czym ten raport jest to dotyczy tego, jak zarządzane są polskie związki sportowe. Ja go przejrzałem, to jest dobrych 30 stron, współautorką jest, dodajmy, Aleksandra Gołdys i wynika z niego, że tak troszkę, parafrazując to, co o związkach się pisze np. w internecie czy w mediach społecznościowych, że polskie związki sportowe do stanu umysłu.  Rozwiń »
To znaczy jest bardzo źle, jeżeli chodzi o to zarządzanie jak to wyszło popiersiem należy powiedzieć, że to co staraliśmy się zbadać w tym raporcie to było to co nazywa się go logowania, czyli tak naprawdę rządzenia, czyli braliśmy pod uwagę głównie analizowaliśmy procedury jak dotyczące tego jak podejmowane są decyzje jak są wdrażane w związkach czy nie analizowaliśmy co w nich realnie się odbywa nie mieliśmy narzędzi, żeby taką analizę przeprowadzić czy jest w polskich związkach to dobre rządzenie na bardzo złym poziomie jest na poziomie krajów nazwijmy to mniej rozwiniętych w Europie takich jak Czarnogóra czy Rumunia albo z krajów pozaeuropejskich jak Brazylia daleko mamy bardzo do takich krajów jak Norwegia Francja w landzie jako część Belgii, która też brała udziału w raporcie czy Holandia, ale nie jest tak, że jesteśmy, jakby jedyną czarną owcą w tym raporcie raczej wygląda na to, że po prostu związki sportowe w w wielu krajach szczególnie w tych tej rozwijającej się części świata pozostają odrobinę w tyle przytoczę pierwszy rysunek z tego raportu to jest ogólny wynik polskich związków sportowych w tym projekcie tutaj jest w skali 100 % czasu stopniały tak 30 punktów, więc rano bardzo wiele do zrobienia, ale może też powiedzieć, bo państwo oczywiście musieli swoje badanie zawęzić, więc skupić się na wybranych w związkach ilu jakich tak w celu uzyskania jakiejś możliwości porównywalności badanie waśnie pomiędzy 9 krajami, które brało udział w projekcie skoncentrowaliśmy się na tych samych związkach przynajmniej jako rdzeń tego badania było m. in . Polski związek lekkiej Atletyki Polski związek piłki nożnej, ale też Polski związek pływacki kilka innych związków, które stanowiły dosyć dobre przedstawicielstwo stanowią dosyć dobrą próbę polskich związków olimpijskich, których jest więcej w okolice 40 i te same związki taktyczne były badane w różnych krajach co umożliwiło jakieś porównania, choć rzeczywiście są to organizacje bardzo różnej wielkości przez to też inaczej wypadają w kontekście tych procedur większe organizacje wypadają lepiej, ale to co obserwowaliśmy w tych porównaniach międzynarodowych najważniejszym czynnikiem, który rozróżnia organizacje jest kraj, z którego w cudzysłowie pochodzą w ogóle to my są takie 4 wymiary główne urządzenia, które państwo badali to powiedzmy, jakie też jak tutaj to polskie związki najpier w na ogólnym poziomie takim sumarycznym wypadają przyjęliśmy, że na dobre rządzenie składają się te 4 wymiary 1 jest transparentność to znaczy, że m. in. publikowanie informacji możliwie dużo o samym samej organizacji tak jak statut jak regulacje wewnętrzne, ale też strategia, ale też np. sylwetki członków zarządu, a druga część to są procesy demokratyczne, czyli otaczające to jak są reprezentowane reprezentowanie różni członkowie związku, ale także poszczególne nazwijmy to np. fach etc tak jak zawodnicy czy są reprezentowani w procesach się podejmowania decyzji kolejny to wewnętrzna sprawozdawczość oznaczające rozdzielność funkcji i to jak wygląda kontrola pomiędzy poszczególnymi organami takiego związku i wreszcie odpowiedzialność społeczna do tej dosyć obszerny tak naprawdę wskaźnik, który charakteryzowało to jak organizacja znajduje się w relacjach z m. in . w swym otoczeniu z podmiotem zewnętrznym, a ja dopowiem w takim razie teraz znowu te oceny w skali umówmy się 100 punktowej tak to to transparentność w przypadku polskich związków to jest 39 % procesy demokratyczne 31 wewnętrzną sprawozdawczość 38 i odpowiedzialność społeczna 13 % tak rzeczywiście ta odpowiedzialność społeczna daje do myślenia wypadliśmy do tej bardzo źle gorzej od nas wygląda tylko Cypr a czego to wynika długość zastanawialiśmy, ale tak naprawdę jest to element podłoże historyczne to znaczy, że związki sportowe w Polsce tak naprawdę koncentrują się na swoim głównym zadaniem przy sporcie kwalifikowanym na przygotowanie zawodników do imprez rangi mistrzowskiej w szkoleniu w mniejszym stopniu czasami tymczasem nie otwierają się na zewnętrznych interesariuszy nie widzą wiele ponad ten bardzo taki ograniczony świat sportu kwalifikowanego nie może, jakby ich rolą jest też promowanie sportu na tym poziomie nazwijmy to amatorskim promowanie dyscypliny sportu na tym poziomie, a jak w ogóle wypada różnica między poszczególnymi związkami to jest jakiś Prymus nie wiem mogę być najbogatszy, bo popularna dyscyplina Polski związek piłki nożnej czy nie wie może lepiej wypada Polski związek tenisowy czy mogę jakiś związek, który mniej się mówi typu związek gimnastyki chciałoby się powiedzieć, że są prymusi i 1 albo 2 organizacje stają niestety prawda jest taka, że na organizacje mają dosyć podobna ceny jeśli chodzi o transparentność jest przynajmniej kilka związków, które zrobiły w ostatnim czasie duże krok do przodu i ty jesteś taki obszar, który wymaga relatywnie niewielkich zmian nie wymaga jakichś wielkich inwestycji np. nieźle wypada Polski związek kajakowy czy Polski związek triathlonu jeśli chodzi o inne obszary to wygląda to tak to co jest regulowane n p . w ustawie o sporcie, czyli o los tak naprawdę jest zdeterminowane trochę zewnętrznie wypada w Polsce nieźle np. definicja konfliktów interesów obecnie jeszcze rozszerzone taką definicję, która dotyczy tego, kto nie może zostać członkiem zarządu, czyli że osoba w komercyjnych powiązania ktoś, kto ma osobę bliską w podmiotach np. będących w relacjach jakiś komercyjny ze związkiem tam, gdzie niema tych regulacji przykładem jest właśnie ten obszar odpowiedzialności społecznej te oceny po prostu słabe, ale wielkość organizacji NATO wpływa rzeczywiście Polski związek piłki nożnej Żabka w tym obszarze odpowiedzialności społecznej wypada lepiej niż na organizację jeszcze 1 wątek romansowy tutaj mówimy w tym momencie o raporcie o pewnych wnioskach na podstawie badań Tomas jak słyszymy o związkach sportowych w mediach no to niestety też ostatnio w takim kontekście też kryminalnym chociażby tak Polski związek kolarski gdzieś tam śledztwa prokuratury, a z drugiej strony mamy też działania ministerstwa sportu, które też zaczynano, jakby coraz bardzie zastanawiać nad tym jak te pieniądze pomiędzy ministerstwem, a związkami powinny przepływać i nawet pojawił się taki i pomysłu, który wejdzie w ale taki pomysł przyspieszonej realizacji po igrzyskach Tokio ma być poprzedzony konsultacjami jak powołanie Instytutu finansowania sportu, poprzez który weźmy te pieniądze miały przepływać, żeby trafiać już nazwijmy to w skrócie w uproszczeniu bezpośrednio trenerów do sportowców, żeby pieniądze nie były jak często się podobno idzie tak marnowane, a gdzieś źle wydawane przez działaczy taki pomysł powołania Instytutu finansowania sportu to jest jakieś remedium wymyślił, że trudno skomentować sam pomysł Instytutu o finansowanie sportu, bo jest bardzo z, a wczesne obecnie jednak wpisuje się w pewną ogólniejszą politykę ministerstwa, która dotyczy zwiększenia kontroli nad związkami sportowymi np. wprowadzić wprowadzono większe uprawnienia ministerstwa w poprzez zmiany ustawy o sporcie poprzez wdrożenie takiego kodeksu dobrego zarządzania do związków sportowych które, czyli takiej kodeksu, który w, którego wytyczne muszą spełnić, żeby być finansowane publicznie co ten Instytut finansowania myślę, że w obecnej formie trudno jest jakby zbudować wokół niego narrację, że rzeczywiście te ograniczenia kosztów pośrednich, które obecnie przejmują związki n p . z dotacji ministerialnych uda się całkowicie wyeliminować, tworząc taki Instytut, bo nadal tam będą zatrudnione osoby tam mają być opiekunowie konkretnych dyscyplin to też są koszty to też jest powołanie kolejnej tak naprawdę jednostki administracji Państwowej i też ten Instytut nie wiadomo tak naprawdę czy będzie wykonywał po prostu zadania zlecone przez świat będzie finansował zadania, które zostały podjęte przez związek czy jakie trudno jest na tym etapie skomentować, ale myślę, że te kontrola, której się mówi w kontekście na międzynarodowym organizacji sportowych jest potrzebna ale gdyby tak ułożyć może krótko jak wypełnia swoją opinię wyrazić położyć na uwadze to lepiej powiedz zwiększy to kontrole takich poniekąd gdzieś ta niezależność związków spada czy jednak, że będzie to zdaniem nie tylko związków tego całego środowiska sportowego no zamach na tą niezależność związku, bo one powinny jednak dostawać pieniądze bezpośrednio tak jak było do tej pory co ważniejsze to myślę, że o tym co będzie mogę powiedzieć, że mając więcej informacji instytucja, ale to co chcę powiedzieć uważam się mówi się często o związkach w tym kontekście negatywnym, ale nasz koszt powiedzieć, że bardzo trudno byłoby je zastąpić członkowie zarządu na świat pracują społecznie nie jest łatwo jak BZ zastąpić ten potencjał, które związki mają w sobie i samo finansowanie trenerów i zawodników, jakby nie wystarczy, żeby je zastąpić i różyczką na koniec jeszcze rekomendację no bo jest raport to są też wnioski z niego właśnie, żeby przestało się tu wszystko wyświetlać na czerwono jak w tej tabelce, która jest uwzględniona w raporcie, że po prostu jest źle i że to ono zarządzanie wnioskami nawet w połowie nie jest tak dobrego być powinno myślę, że po pierwsze to jest postrzeganie tego dobrego rządzenia jak o wspólnego dobra, czyli tego, że również miejsc ministerstwu zależy na pewno na tym lepszy urządzeniu, ale musi też dać narzędzia związku, które pomogą im wdrożyć to praktyki dobrego rządzenia musi dać im też czas, ale również narzędzia i szczerze powiem tylko, że podczas takiej konferencji wylewane było 1 z przedstawicieli UK Sports czy organizacji koordynującej funkcjonowanie związków Wielkiej Brytanii opowiadał też o kodeksie dobrego rządzenia Jon opowiadał z dumą jak się wspólnie ze związkami udało wdrożyć te praktyki dobrego rządzenia, więc im doradztwo dając im usługi prawne dając im dodatkowe czasem środki, które pozwalały zrealizować jakieś postulaty zawarte w kodeksie i myślę, że to jest droga, którą powinno objąć też ministerstwo dlatego wspólnego dobra sportu i dyscyplin sportowych my czekamy na ten moment, kiedy w środowisku przestanie się, mówi że polskie związki sportowe dostaną one służą tak nawiąże do początku tej rozmowy dr Paweł Zybura Uniwersytet warszawski współautor raportu na temat zarządzania polskimi związkami sportowymi dziękuję serdecznie bardzo dziękuję to był program jeszcze więcej sportu i nazwał się Przemysław Pozowski, a teraz już czas na informacje Radia TOK
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: JESZCZE WIĘCEJ SPORTU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA