REKLAMA

Czy to trolle i dezinformacja sprawiły, że "żółte kamizelki" wyszły we Francji na ulicę?

Świat się chwieje
Data emisji:
2018-12-23 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Świat się chwieje, na początek trochę danych z najnowszego raportu międzynarodowej organizacji pracy. W 2017 roku realne płace spadły we Francji, Włoszech, Niemczech i Hiszpanii, w innych krajach Europy płace rosły ledwo, ledwo. Widać też ze statystyk międzynarodowej organizacji pracy, że płace przestały podążać za produktywnością, to nawet, to jest nawet gdy Europejczycy pracują wydajniej, nie ma to przełożenie na ich zarobki albo ma niewielkie. Zysk ze wzrostu produktywności trafia do właścicieli kapitału, czyli właścicieli firm, akcjonariuszy, a więc do 1 % najzamożniejszych głównie i nie jest to jedyny raport na ten temat.  Rozwiń »
Spadek udziału płac w PKB krajów Zachodu od lat zauważają międzynarodowy fundusz walutowy bank światowy tymczasem Konfederacja Lewiatan zorganizował ostatnią debatę o przyszłości Unii Europejskiej, na której prof. Dariusz Rosati przekonywał, że w Europie nie istnieje problem nierówności jest to bowiem problem wymyślone przez Sorosa i ostatnich protestach we Francji tzw. bunkrze żółtych kamizelek powiedział tak cytuję zagrożenie ubóstwem we Francji jest prawie najniższe w Europie, a jednak ludzie się buntują, dlaczego z powodu dezinformacji to wina mediów społecznościowych trzeba walczyć z informacją o, dlaczego polscy liberałowie tak bardzo mijają się z rzeczywistością czy naprawdę wierzą, że Sejm wniosek jest informacja mają większy wpły w na poziom niezadowolenia europejskich społeczeństw niż oczywisty problem w stagnacji płac wita państwa Grzegorz Sroczyński z portalu Gazeta PL to jest audycja świadczy chwieje, a naszym gościem jest właśnie Dariusz Rosati europoseł po ekonomista doradca ekonomiczny Platformy Obywatelskiej i tam bardzo w dzień dobry witam państwa no właśnie te przypomnę ten cytat zagrożenie ubóstwem we Francji w sprawie najniższe w Europie jednak ludzie się buntują, dlaczego z powodu dezinformacji to wina mediów społecznościowych trzeba walczyć z informacją czy pan naprawdę uważa, że bunt francuskich żółtych kamizelek to efekt dezinformacji dla pand w ogóle wydały już werdykt można powiedzieć, wyrywając moje moralne, a skąd ja stoję jasno i w i upraszczając Jaś oczywiście zastanawiam, skąd wzięły udział 7 Bond praw do żółtych kamizelek i sprawdziłem statystyki jeśli chodzi o rozkład dochodów jeśli chodzi o poziom zamożności niż we Francji tak jak się pan przytoczyła wypowiedź Francja należy do krajów należących do naczyń, gdzie się rozkład dochodów jest bardzo stosunkowo bardzo egalitarne w stosunkowo no stosunkowo do innych krajach Unii Europejskiej to znaczy nadaje się jak np. to zagrożenie ubóstwem to jest kraj drugiej wsi w kolejności pociechach, o ile rajdy są dobrze przypominam, iż również, iż chodzi o rozkład dochodów mierzone współczynnikiem Gini prawda czy Eaton PL standardowo miarą zróżnicowania zróżnicowania dochodów, więc trudno doszukiwać się właśnie, w które akurat w poziomie płac czy metrze w dużych rozpiętościach dochodowych źródeł buntu francuskiego, ale oczywiście można przy pomocy fałszywych informacji za chwilę mam przykład innego kraju, gdzie to poskutkowało wmówić ludziom że, że oni mają gorzej niż w rzeczywistości sytuacja wygląda zresztą ludzie zawsze będą domagać się więcej, jeżeli obok sąsiad ma lepszy samochód czy lepszy dom bądź też cała grupa społeczna ma się lepiej to oczywiście rodzą się tego typu frustrację np. do którego chciał się odnieść też Polska prawda w Polsce 3 lata temu wmówiono społeczeństwu, że kraj jest linia Polakom należą się takie wynagrodzenia w Niemczech zaraz do tego przejedzie mali i wiele osób w to uwierzyło prawda, że z dnia na dzień może po prostu zarabiać więcej tak w Niemczech i gdyśmy wyszli na ulicy można wierzyć to wiele osób będzie właśnie, dlaczego mamy nie zarabiać jak Niemcy to cały oczywiście kluczy do mety z dos do sprawy leży wydajności pracy ogólnie wydajność pracy wydajność pracy w Polsce wysoko trzykrotnie ciągle tutaj pół raza 2 × 3 × więcej niższa niż w Niemczech Winston z oczywiście Polacy także mniej zarabia w strasznym to jest zaskakujące, ponieważ każdy z nas widzi kompletnie inne statystyki za chwilę skomentuje Panasonic linki dotyczące udziału płac w PKB, a no właśnie tam też do tego przejdziemy, ale wie pan w stołecznym nie dziwi, że pan osoba o jednak w taki będzie w Grandzie lewicowym pan był ministrem w rządzie SLD i pan był też ekonomistą, który miał ima pewna nadzieja w jakości, jaki rodzaj wrażliwości społecznej, że pan przychodzi jestem, bo ci ludzie bardzo jasno mówiącą Windows doskwiera i jeżeli ja cytuję te statystyki to nie jest 1 raport tak jak mówię o tym, że płace w w wielu krajach Unii realne płace, czyli po uwzględnieniu inflacji stoją w miejscu, a jednocześnie ludziom się wprowadza wyższe opłaty za mąż za benzynę to benzyna we Francji bardzo zdrożała inne rzeczy też drożeją no i jakby pan uwzględnia tylko 1 część tego równania panie redaktorze po pierwsze, jeśli chodzi o udział płacze nas komentuje to co tam być na podium to jest tendencja uniwersalna wynikające z kilku czynników, ale główny czynnik jest taki, że bardzo wiele osób w tej chwili pracuje nie w formie nie umowy o pracę statystyki dotyczące płac dotyczą płac tylko co znaczy płac wynagrodzenia w związku z tym stosunkiem pracy, ponieważ mamy masę osób, które pracują na innych elastycznych formach czy śmieciowe czy nie śmieciowych mamy osoby samozatrudnione wszystkie te i tak to są liczby rosną obserwatorzy bardzo wiele osób po prostu rozpocząłem własną działalność gospodarczą jednoosobowo to to powoduje w przeciwieństwie do 3 na czym polega z sytuacją z lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych, że udział udział płac w nerw PKB maleje w stosunku do udziału dochodów z kapitału, ale jeżeli uwzględnimy właśnie część ludzi po prostu w Polsce ponad 2  000 000 pracuje czy prowadzi tzw. działalność samodzielną działalność gospodarczą to jest wykonywana osobiście prawda to to są osoby, które bez, których dochody klasyfikowane są jako dochody kapitałowe, ale w istocie rzeczy oni pracują dla siebie, a w danym węźle Żdżary to, uwzględniając oczywiście te statystyki nie byłyby takie porażające wrażenie, że w pana to jest część PiS, ale zdarzyć jest waga chorego z Francji i w krajach Unii Europejskiej wydajność pracy rośnie niestety bardzo wolno to są wzrosty rzędu 11,5 % rocznie, więc trudno oczekiwać, że w przy tego typu wzrostach wydajności pracy płacy byłoby, że rosłyby szybciej ja nie powiedział mi pan, o czym będziemy rozmawiać, bo mogły przynieść do tej statystyki dotyczące płac pana przez co komputer może pan sprawdzić nie mam, nic więc nie wiem nawet wierzy pan złożył wynagrodzenia we Francji nie rosną tak jak te rosną rośnie wydajność pracy, gdyż trudno bym szczerze mi uwierzyć, bo jeżeli wydanie w proc rocznie 1,52 % mniej więcej to płace nominalne wydają się, że rosną w podobnym tempie przynajmniej w podobnym tempie 3 pan słyszał o problemie wypychania ludzi na samozatrudnienie i o badaniach, z których wynika, że w tych nie będziemy, a to była liczba, ale to było więcej niż połowa tych ludzi to są ludzie, którzy na to samo za trojga suszonego zostali musiałem oczywiście słyszałem możemy się spierać zespołowa czy 13, a nie zmienia to statystyk to znaczy ciągle są ludzie, którzy pracują tak pracowali, tyle że winnej formie prawnej i i ginie potwierdza to wtedy w takim przypadku spadającego spadającej tendencji malejącego udziału płac w PKB aż nadto wyraźna i nie stanie jest także dochody z pracy, bo pan chce udowodnić tezę, że świat oraz, że świat pracy dostaje coraz mniejszą część tak, aby tak w Europie nie stanowi w Londynie tak, ale w Europie nie absolutnie z rozmaitych danych, które JATO mam przed sobą nadajnika być może część rzeczywiście część polskich statystyk jest ukryta w tych, którzy są na samozatrudnieniu i China samo zatrudnieni tam też są osoby po prostu bardzo zamożne, bo się po wtedy płaci mniejsze mniejsze podatki natomiast wiadomo, że ten spadek udziału płac PKB zaczął się jeszcze zanim ruszyła lawina samozatrudnienia zresztą rozkręcała najpierw przez rząd Millera potem przez wasze rządy bardzo mocno w związku z kryzysem były powody, owszem, ale i jak pan sam mówi jest to kto jest to na element z światowego problemu, gdyż nie jest tak jak to Universal bardziej uniwersalna, ale z toalet czy to, że to jest uniwersalna tendencja to znaczy, że to już nieistotne albo, że należy nie je zostawić tylko trzeba rozumieć co jest przyczyną co jest skutkiem panie redaktorze jesteśmy w wersji znajdziemy się to co jest przyczyną dla przekonał mam mamy do czynienia z rozwojem technologii, które umożliwia pracę na odległość, który umożliwia podejmowanie pracy, siedząc w domu to co było kiedyś prawda wreszcie zdominowane przez wielką przemysłową klasę robotniczą przebój do pracy do fabryki tak dalej to już to ten świat już należy do przeszłości bardzo wiele osób może pracować w domu może pracować w związku z tym wykorzystujące elastyczne formy pracy umowy o dzieło umowy-zlecenia i t d. tak dalej ja się zgadzam, że dochodzi patologii często pracodawcy wypychają cię tamto powiedział, ale to nie jest dla marzy się spierać w takim razie, jaka skala tego problemu by się zgadzam, jeżeli ktoś zmuszany do tego typu zmiany formy zatrudnienia to to jest patologia i z tym należy czym należy walczyć, tym bardziej że, tym bardziej że w, zwłaszcza przeszłości umowy o zlecenia czy dzieło nie dawały całego szeregu przywilejów, które dawało zatrudnienie na umowie o pracę na dole czekali aż takiego rodzaju no już nie, bo już nawet są ustawowe rozwiązania, które nakazują również odprowadzać składki emerytalne choćby od umów w minimalnej minimalnej skali pan wie, że to się skończy 800 złotowymi emeryturami no dobrze, ale to nie to sekunda orał ile się płaci składki zależy od pracownika oczywiście oczywiście zdarzają ktoś, jeżeli ktoś nie płaci minimalną składkę, bo niestety mamy taką tendencję, że większość osób zatrutych samozatrudnionych płaci minimalną składkę ZUS z własnego wyboru, ale trudno potem mieć pretensje, że na małą emeryturę, jeżeli sam płaci najniższą dopuszczalną prawem składka emerytalna wprowadza właśnie pan jest także z punktu widzenia całej tej części, która została ona to śmieciówki wypchnięta na lato to, że pan, mówi że uwłaszczenie mogliby sami są płacić tych Annie 34000 na rękę, które dostają pieniądze zamierza dzielić swój płaci ogromną składkę trojga 8 zloty może oni mogli rozgrzać oliwę władcy mogli płacić większe składki sami i że w zasadzie wszystko jest na jej głowie no też brzmi trochę inny jak takie widzenie 1 części programowanie widzenie w ogóle drugiej części problemu to znaczy tego, że taki człowiek nie ma etatu nie ma prawa do urlopu nie ma jak bym im masy masę rzeczy, które się wiążą z etatem i że być może należałoby coś z tym zrobi, ale zgadzamy się co do tego normalne jest przymusowa sytuacja, jeżeli pan opisuje przymusową sytuację to oczywiście trzeba to zmienić ja mówię o tym, o sytuacji, w której pracownik dokonuje wyboru, dlatego że może pracować z domu dzięki temu nie musi nie wstawać rano może pracować w niej dalej z żelaza reakcja idealnej dotycząca tylko naj zamożniejszej grupy ludzi wiernych niesie dobijania się różnimy wiemy jak teraz, ale problem, bo pan twierdzi, że to jest właśnie Pance czasem to są śmieciówki to są ludzie wypychani ja się zgadzam, że jest to część takich, którzy są w takich sytuacjach pan opisuje, ale też uważam, że ogromna część prawdopodobnie większość takich, którzy w sposób świadomy wolontariat się z tą częścią, która jest spychana w szczęce nie zrobili w rolę jacy ludzie siedzą w planie jest forma i PSL, bo pan mówi teraz coś trzeba z tym zrobić jak ta nie zrobiono to jeszcze przypomina to się pod koniec rządów wprowadzili zaczęli wprowadzać pewne rozwiązania ograniczające skalę tych właśnie śmierć Hanki śmieciówek zdradzać właśnie, żeby nie ograniczyć w ogóle elastycznych form pracy, bo to była wielka siła polskiego rynku pracy muszę powiedzieć i umożliwiło nam np. przejście przez kryzys i nadzorowanie niskimi płacami na ożywienie to, ale w tej chwili mówić o samozatrudnionych nie opłaca no ale to jest pan wie pan to jest moje życie i to samo, bo jeżeli ma pan sprzątaczka na samozatrudnieniu oraz ochroniarza na samozatrudnieniu czy na umowie o dzieło ma to to jest dzięki poluzowane mienie, ale dzięki Opole realizowane z kodeksem pracy jak pan powiedział o kantorze opłaca, więc pewien mówią opłaca, ale myśmy się zabrali za to i ojciec przypominam w końcowych 2 latach naszych rządów wprowadziliśmy ozusowanie ozusowanie tych umów zlecenia, ale nade mną jeszcze uwagę pani Anno z zwracam uwagę, że przeszliśmy przez najgłębszy kryzys od 80 lat no naprawdę możliwości budżetu wtedy były praktycznie nie było żadnej myśli weź głęboki zadłużenie w głęboki deficyt, by raty dosłownie, broniąc jedno od tych naj naj naj istotniejszych elementów polityki społecznej nie było wtedy pieniędzy na jakiekolwiek nadąża poważniejsze mamy w tym zakresie wydawać więcej pieniędzy po teraz mamy taki nasz gość prawda, bo budżet jest bardzo dobrej kondycji dzięki dobrej koniunkturze i korzysta z nich PiS korzysta z nich społeczeństwo powiedzmy też szczerze oczywiście politycznie idzie to na konto PiS -u my zapewniam, że znaleźlibyśmy grzyby po kilka znacznie lepszych rozwiązań dla tych pieniędzy, które PiS wydaje np. z w w postaci 500 plus mogliśmy znaleźć tej rozwiązania, które pozwoli wydać pieniądze w sposób znacznie bardziej efektywne równie skuteczne jeśli chodzi o zwalczanie biedy no ale rządzi PiS i ich rywalem, zamawiając to jak chce uściślić czy pan wracając jeszcze do pierwszego cytatu, bo co chwilę jeszcze pociągnąć ten wątek francuski czy pan naprawdę uważa, że dba o uwłaszczeniu powiedział pan na to pytanie, że ten błąd żółtych kamizelek tak powszechny jest spowodowane jakimś podburzanie przez dezinformację fajek newsy i t d . no mieliśmy informacje służb francuskich innych, że bardzo dużym stopniu, że on, że mogą pojawiać odkręcanie podkręcania miało miejsce w chwale i ma zasady przez czas tych podkręcania, ale uważa pan, że ludzie z małej paniki może w ślady wskazują na zaangażowanie służb rosyjskich na zauważa pan, że społeczeństwo, które jest generalnie zadowolony z zarobków tak dalej tak łatwo podburzyć mija się, że w sytuacji, kiedy żyjemy w epoce postprawdy, kiedy nie bardzo wiadomo ulepszeń normalne czy na ulicy nie bardzo wie co jest prawdą co nie sprawdza, więc sąd wtedy słucha, jakby swojego otoczenia grona swoich przyjaciół prawda, a tam bardzo łatwo manipulować opinią publiczną i wmawiać pewne rzeczy, więc ja wierzę w to, że tego typu manipulacje i dezinformacja w obecnych czasach na skutek właśnie rozpowszechnienia się mediów społecznościowych i chorych i w waszej rezygnacji ludzi sięgania do prawdziwych źródeł do bardzo sprawdzonych źródeł informacji, że to jest o wiele łatwiejsze teraz niż 102030 lat temu, ale proszę mnie pan chce wepchnąć w narożnikach, gdzie pan chce wykazać, że w ogóle nie widzę problemu ja powiedziałem nie na wodzy zaraz skoczy tylko ja się w rozmiarze seta, ale rym Dariusz Rosati serial opowiada, że żabą żółte kamizelki spowodowane efektu sami wybierali studia to nie jest zajęcie pasów był on był pan na tej konferencji na wzroście miałem realizuje czytałem radzieccy liderzy przemian z uproszczenia będzie, że dużą rolę w tego typu inspirowania tego buntu odegra dezinformacja, ale nie będzie ja nie wiedział, że to jest jedyny czynnik nie, ale ma np. absolutnie zgadzam się, że istnieje, że istnieje pewien pewien pewna frustracja w społeczeństwie francuskim związana z tym, że nasza prowincja francuska prawdopodobnie nie rozwija się tak szybko jak rozwija się duże miasta, a osoby z uboższych rodzin czy właśnie z małych miasteczek Czesi nie mają takiej możliwości rozwoju ja jak Woźniak GE ty tak czasami bogatsza, więc całą pewnością są jakieś luki w systemie polityki społecznej Francji gdzie, gdzie jest, które warto wypełnić natomiast powiedzieć, iż chodzi o statystyki dotyczące dochodów rozkładu dochodów dobrobytu generalnie bokser będzie Francja jest krajem o najwyższym udziale wydatków publicznych w PKB to olbrzymia olbrzymie pieniądze idą nam na politykę społeczną jednoczą one od 10 lat są są te wydatki ograniczane są ograni na zwolnienie od jedno nie najlepsze były tam cięcia rozmaitych rozmaitych dziedzin m. in . ci ludzie, ale właśnie na luzie, ale właśnie tego, że Francja mówili, że Francja ma bardzo rozbudowany przesadnie rozbudowany system mamy własną tarczę społecznego, ale też dokładnie taka sytuacja jak Szwecja 20 lat temu ktoś się wycofała z wielu program właśnie dlatego, że to było marnowanie pieniędzy istnieje pewne teoria ekonomii pokazuje, że wydatki publiczne społeczne opłaca się do pewnej granicy później, ponieważ je finansować podatków koszty netto finansowania takich wydatków po prostu przewyższają przewyższają jakiekolwiek korzyści Francaise całą pewnością poza tym punkty optymalne no dlatego na pewno rozwiązaniem nie jest nie jest zwiększanie wydatków socjalnych we Francji przej taka jest moja opinia natomiast pewnie lepsze adresowanie bardziej skuteczne formy wsparcia dla młodzieży jest poza wielkich miast i t d. TGE, a budzi też, dlaczego jak pan wypowiadać na temat żółtych kamizelek to w zasadzie mówi pan wyłącznie o tych ochoty na od kwietniu ssaki o tym, Podgórza Aniu, dezinformacji ale jakby w ogóle z pana w tym co pan mówił nie ma tej drugiej części czy nie powinno być jednak także, że jakby no no mówię teraz sprawa pani Felicja teraz USA i wtedy też mówiłem im za pewnością są luki w tym systemie, bo ten gniew nie marudzą tylko pan teraz nie ma dużej awarii w kolejności jak nie będzie, że krótko mówiąc, żeby już ten temat PL podsumować, że mogę nie powiedziałem, że źródłem buntu jest wyłącznie dezinformacja tylko powiedziałem, że dezinformacja i newsy odegrały istotną rolę na spędzenie tego całego tej całej akcji protestu po prostu, dlatego że dąży, że bardzo często mam wrażenie, że dla liberałów PSL, mimo że pan tak no zaliczę Mesjasz partie poza ich radach w ostatnich latach to jest to staje się już taki epitet trochę nie jest pan ciągle do mnie mówi jestem liberałem gospodarka jest pan wpływ też liberalnej partii, że dla liberałów to wtedy z informacją media społecznościowe efekt newsy są takim trochę na kontry tłumaczenie wytrychem wszystkiego co się da prawda na obój montuje się ludzie we Francji ja panu zacytuję wypowiedzi tych tych ludzi Marina ma on 62 lata nauczycielka z miasteczka prowadzę reprezentujemy biedy reprezentujemy biedniejsza Francję wszystkich tych, którzy są nazywani ludźmi bez uzębienia ludzie bez uzębienia w bogatej Francji, a więc istnieje takie zjawisko jeśli mieszkasz na prowincji musisz mieć samochód, więc podwyżki cen pali w uderzają właśnie w nas żądza męczą nas podatkami zamiast opodatkować linii lotniczej wielki biznes, który zanieczyszcza środowisko dużo bardziej intrygant 42 lata bezrobotny informatyk z Paryża mamy dość dostajemy niskie pensje płacimy wysokie podatki to toksyczne połączenie produkuje coraz więcej biedy nie jestem przeciwko bogatym po prostu chce bardziej sprawiedliwego podziału dochodów we Francji, kiedy uda się wreszcie znaleźć pracy i myślisz, że twój los się polepszy wpłacał kas okazuje się tak niska jest też podobnej sytuacji co wcześniej jeśli nie gorszy jak to tylko dodać, że to co mówią ci ludzie naprawdę ma odzwierciedlenie w statystykach np. w tych danych międzynarodowej organizacji pracy, które cytowałem pokazujących stagnację płac, ale też wielu innych czy pan tym ludziom, by odpowiedział, że ulegli po prostu cieknie sąd czy w ogóle jak i PIT na ja w, że realny polityk stawiam, że z takimi ludźmi rozmawiam ja mówię o tych, którzy palili samochody na na ulicach Paryża może to nie jest ta pani ta pani, którą pan czuć to na 10, ale Odra jest, więc wracam jeszcze razem to co powiedziałem na początku ścian pewnością wszędzie w każdym społeczeństwie niezależne od poziomu rozwoju będą ludzie zadowoleni będą grupy, którą uważano, mówi że jest pan na spotkaniu wyborczym i przychodzi taka pani pan musi coś odpowiedzieć to co by pan powiedzieć na to by wysłuchał, jaka jest sytuacja, iż ludziom powiedzieć, jaka jest przyczyna, jeżeli ktoś narzeka na niskie płace to przyczyny przyczyn może być kilka po pierwsze, może być to rząd nie ma kwalifikacji giełda w związku z tym nie jest wydano nam się już krzewi prawda uśmiecha no ale niestety do nawiasem mówiąc właśnie dlatego my teraz proponujemy proponujemy w 2 w naszym programie system dopłat do Nisko płatnych miejsc pracy po torze jednak ludzie aktywizować do tego może wrócimy, więc pierwsza sprawa jest kwalifikacyjne, jeżeli ktoś nie ma kwalifikacji to co nie będzie zarabiał dużo, ale ona jest nauczycielką ma kwalifikacje, jeżeli data jest nauczycielką to zapewne ma kwalifikacje, ale to rzeczywiście jest sprawa jak pieniądze z budżetu są dzielone czy preferuje się nauczycieli edukację czy preferuje się być może nie wiem o samoloty naddźwiękowe, ale też z chwilą pan sądzi, że jeżeli zaś jak i francuski budżet jest to rozdmuchane, że za dużo socjalu, czyli jak rozumiem pan chciał jednak z wydarzeniami lotniczą bez wydatków na edukacji, że pan powiedzieć ja w ogóle uważam, że to jest w długim okresie najważniejsza najważniejsze obszary finansowania, który decyduje o długim okresie o tym czy kraj będzie odniesie sukces czy nie, a ja myślę, że odpowiedzialne w rozmowie doradcy narzekano, że nie ma kwalifikacji no ale jak mu wielką na razie nie chodzi o szczegóły tej pani którą, ale może spowodować, że to jest chyba nieprawda po prostu no panie redaktorze drogi tam jest jak ja odpowiadam, jakie są przyczyny niskich płac nie jest na wiecu wyborczym tylko staram się póki co robić szanuję i słuchaczy naszego Radia na wiecu można coś innego niż mnie, ale na wietrze pewnie Czyż to nie jest na ten tydzień na Biennale to nie jest wykład akademicki prawda, jakie przychodzi na wiec wyborczy w związku z tym tam są wskazywane pewne kierunki działania i cele, do których się dąży natomiast nie mechanizmy ekonomiczne, więc ty też pierwsza przyczyna brak kwalifikacji druga przyczyna jest taka, że wynagrodzenia mogą być niższe, dlatego że nie rośnie wydajność pracy w danych firma czy danych sektorach górnicy czy w pracownicy sektora metalurgii czy krótką metę wszystkich schyłkowy sektorów w Europie mogą być niezadowoleni mają pełne prawo, dlatego że ich płace nie mogą rosnąć, dlatego że po prostu są to sektory, które się z Europy nie opłaca ona nie chce usługowym sektorem był już o nauczycielach mówiliśmy o nasz nauczyciel informatyk technik z warunkowym stabilnością tu się dziwię, że informatyk nie może dobrze zarabiać tyle pisze się kraje zachodnie zachodniej Europy wysysają z polskich informatyków my wysysamy z Ukrainy jest naprawdę popyt na wysłanie lasy, a czy pan się nie zakłada nie składa ta informacja, o której wcześniej mówiliśmy, że udział płac PKB i to jest problem światowy spada to znaczy dlaczego, bo to jest jakby główna dana spada udział płac w światowym PKB, ale nieraz tylko kwestia liczenia nie spada raz udział dochodów pracującej ludności tym gorzej, ale o nim autor zdjęć forma w i w Polsce i na świecie oni pracują winnej formie na Sejm jak formy zatrudnienia i dlatego nie wlicza się do opłat i dochodów i też nie ma problemu spadku udziału płac w światowym poziomie w krajach tak mieliśmy statystyki bardziej dokładne, które wskazywały na podział właśnie tych, którzy pracują na umowę prace dyplomowe dzieło i mieszka w stanach Zjednoczonych rzeczywiście mieliśmy okres 20 lat stagnacji czy nawet spadku udziału wynagrodzeń i bardzo szybkie bogacenie się najbogatszym lub to było stany Zjednoczone, ale w Europie tego typu zjawisko, o ile wiem średnio przynajmniej z 2 lata temu firma doradcza McKinsey opublikowała raport biedniejsi niż rodzice spadające dochody w gospodarkach wysokorozwiniętych z raportu wynika, że w ciągu ostatniej dekady realny dochód gospodarst w domowych 25 najlepiej rozwiniętych państwach zachodnich albo staną w miejscu albo się zmniejszył w latach 200514 we włoszech aż 97 % społeczeństwa doświadczyło spadku dochodów albo najbliżsi najlepszym wypadku ich zatrzymania na poziomie sprzed dekady realnych dochodów w stanach Zjednoczonych 81 % w wielkiej Brytanii Holandii 70 % wg tego raportu, czyli powtarza firmy doradczej smaki Azji i rozsianą zwanej również właściciel ma również przez nich przez lidera przez macierzystą tak, ale to naprawdę nie stosuje tego określenia jakieś obelgi znów każe sobie, że nie jest to nie to nie jest lewicowe większe, że nie jest to lewicowy elektorat lewicowy teatr tango partii pracy tylko jest to po prostu międzynarodowa firma doradcza jest wg tego raportu aż 80 % grup dochodowych może nie doświadczyć wzrostu wynagrodzeń także w nadchodzącym dziesięcioleciu co robić z tym problemem tym żyjemy w czasach, w których nie ma czegoś takiego jak praca na całe życie, które się lansuje, w której się czym jest systematyczne podwyżki i t d. jeszcze raz wrócę do przykładów z sektorów usługowych prawda przemysł wielki przemysł Górnictwo i t d. żyje ktoś chce on, jeżeli porówna się pewnie dobrobyt nie wiem górników choćby w Polsce prawda czy ciel czy w Niemczech czy Wielkiej Brytanii górników obecnego pokolenia z dochodami ich ojców Dziadów, którzy także pracowali w górnictwie to biorąc pod uwagę, jakby analizę porównawczą dopełnia być może tam starsze pokolenia miały lepiej w Polsce za PRL-u górnicy to była linia Bojar z Ukrainą, ale rozumiemy, ale zmieniono po raz kolejny rozmawiamy o górnikach z PRL-u niż ja w miarę dobrze będę obraz będzie można się o niemal zaraz będzie MOK-u znika albo przywilejach pracowniczych tak dalej no wiadomo, że zawsze, ale w te dane, czyli badanie nie ja już samo zjawisko, że kolejne pokolenia może być gorzej niż czasem Japonia osiągnięcia lenie, że za informacje, ale i w tym raporcie panu się nie kojarzą z tym, o czym rozmawiać od początku, ale jeżeli 97 % Włochów nie doświadcza wzrostu płac stagnacja albo spadku Noto zaraz będzie bądź to kto ma pan populistyczne rządy we włoszech jak we Francji jest to samo to ma pan Bóg żółtych kamizelek i dlaczego jednak zwrócił się nie łączy nas to znaczenie po pierwsze, Okaj zakłada, że dodane są prawdziwą żoną dzisiaj do wyjaśnienia w stylu dezinformacja trolle Putina no i o to pytam no one są w ogóle będzie niepotrzebna, ale one z stymulują proces społeczny oczywiście dlatego żonę i jakby co wmawiają ludziom, ale ten proces już istnieje część z tych danych to widać no tak jakby pan nie rozwiodła, ale 30 lat toby pan też znaleziono w jej ramach zerka na korzeniu owoce warzywa i Panorama podobnie widzi no nie dlatego mówię o edukacji wracam jeszcze raz będzie zredukowanie albo gotowe w Janowie sytuacja, gdy świat jest inny teraz no i nie ma czegoś takiego złomu oraz rozróżnia Komorowskiego do młodego człowieka weź kredyt zmień pracę no nie zagraża, ale na prasie ma naprawdę na niej teraz mamy robić to znaczy co pan uważa, że jej są np. przemysł stoczniowy Górnictwo węglowe Metalurgia i t d . mimo że nieopłacalne to co państwo dopłaca do tych, żeby ludzie dalej pali węgiel ginęli w tych kopalniach tylko dlatego, żeby otrzymywać systematycznie podwyżki wynagrodzenia nie boli ich dzieci nie ja rozumiem tylko tu, więc sądzę, że wydział w 1007 % we własną niewolnicy z tymi Włochami na pewno nie no oczywiście w Algierze 70 % Holandii też to nie są górnicy no może Wielkiej Brytanii 1 % to są górnicy nie zgoda ja mówię tylko kilka przytaczam te przykłady górnictwa podałem w kontekście tego, że są sektory, w których wydajność pracy nie rośnie, a nawet spada no ale to jest Niemką, ale inni na świecie rośnie też twardo naznaczeni są marginalne to jest cały sektor tekstylny odzieżowy to jest cały sektor przemysłu ciężkiego w tej chwili stoczniowy, który bardzo ważną gałęzią przemysłu w Europie nie ma już praktycznie pro przemysłu stoczniowego z wyjątkiem i bardzo specjalistycznych stoczni, więc albo to po prostu linii na świecie robią to taniej nie no dobra, ale ma, więc zaraz teraz taki, iż chodzi o Włochy Włochy są chorym człowiekiem Europy to jest chora gospodarka z różnych powodów, które nie warto wchodzić w tej chwili tam nie podejmowano ani reform ani systemowych ani instytucjonalne strukturalnych tak dalej tak dalej jak się spojrzy się statystyki do PKB włoski z punktu widzenia dna czy ogólny PKB jest mniej więcej taki jak był 15 lat temu, nawet jeżeli oni wytworzyli taki sam produkt 15 lat temu jak teraz te nie mogą mieć wyższych płac ja się absolutnie zgadzam żali się mogą irytować tylko przyczyną nie jest z nie znam przypadku włoskie Grecja chce kategorycznych sądów tu wypowiadać być może również rozkład, czyli bogaci dostają więcej przez to ci biedniejsi nie dostają to czy aby sprawdzić sam poda się, ale główną przyczyną jest to, że włoska gospodarka po prostu zatracił dynamikę rozwoju na pojawienie się rozwija od wielu lat, ale już jest no dobrze, ale tutaj mamy przykład Włoch to 97 proc mamy przykład stanowiącą 81 proc mam przykład Wielkiej Brytanii 70 % gospodarstw domowych nie doświadczyła wzrostu płac jest w spadku rzeczy lub stagnacji to ja muszę powiedzieć, że z wielkim trudem przyszłoby mi zaakceptować te dane dla tych urzędów spojrzy na dane Eurostatu o statystykach dochodowych to średnie wynagrodzenie rośnie systematycznie no i jak to się do da pogodzić z tym co pan mówi najnowsza Economic Outlook, czyli analiza OECD opisuje zjawisko stagnacji wynagrodzeń w SOR w państwach rozwiniętych w raporcie analitycy LCD porównywali kilkanaście państ w i uwaga w zestawieniu tym Polska wypada najgorzej w Polsce wzrost płac w latach 942013 był najbardziej oderwana od wzrostu wydajności Walerian Pańko był wzrost, ale dużo, ale oderwane od wzrostu wydajności polecam państwa TEN-T temat tekst Jakuba Kapsy szewskiego i Markach londyńskiego portalu forsal PL to jest ten świeży tekst w UE no właśnie no, a inni, ale tu wracamy do tego, że panują wynagrodzeniach, mówi że bardzo wiele osób pracuje zaczął pracować przez nałożyć to jest sfery umów o pracę do sfery samozatrudnienia bądź innych elastycznych form pracy i tam prawdopodobnie zarabia większe pieniądze co z kolei nie znajduje odbicia w pańskich statystykach, które pan tutaj uparcie na przedstawiono to należałoby również w takim razie powiadomić o tym, iż dzieli Unię Europejską komisję Europejską, która wiele razy, której pan zresztą ma wpływ NATO jako eurodeputowany to, która wiele razy podawała, że podobne statystyki dotyczące Polski to jest z kolei com dane komisji Europejskiej 99 par 1114 Polska niechlubnym europejskim liderem rozejścia się pensji produktywności minione 15 leciu polskiej płacy zostały z tyłu za wzrostem produktywności jakieś 40 % Marek Belka skomentował to tak od 15 lat wydajność pracy w Polsce rośnie szybciej niż czekać na Słowację płace w 2 , 5 raza wolniej no, więc pytanie, dlaczego jest także w prominentni przedstawiciele opcji liberalnej w Polsce jak Nord gdynianie nie widzi tego problemu, który pierwszy raz widzę problem, że ludzie chcą więcej zarabiać prawda natomiast rozbieżności jeśli chodzi o wydajność pracy i poziom wynagrodzeń powiedziałem panu i gier dodam jeszcze 1 czynnik, który to wyjaśni się w Polsce w reality, którego nie, dlaczego pan tego nie przytacza w Polsce już od lat 93 do chwili obecnej mieliśmy do czynienia z przepływem siły roboczej z rolnictwa z do przemysłu to był przepływ, który polega na tym, że osoby emigrował z rolnictwa mówiąc w cudzysłowie i podejmowały pracę na Nisko płatnych miejscach pracy i Nisko wydajnych misce prać w związku z tym dynamika dynamika wzrostu wynagrodzeń była odpowiednia hamowana przez to, że dołączały też kohorty 3 zastępy ludzi z rolnictwa, którzy podejmowali, którzy podejmowali te Nisko płatnymi Nisko płatne w funkcję w gospodarce w efekcie z 25 % zatrudnionych w rolnictwie na początku lat dziewięćdziesiątych czytam właśnie w połowie lat dziewięćdziesiątych mamy obecnie 1213 % to jest olbrzymi przed nią Polska jest tutaj dość wyjątkowa, bo myśmy mieli bardzo duży zasób siły roboczej rolniczy i to hamowało wzrost płac właśnie jako czynnik strukturalny no ale czy natomiast ja pamiętam, że podsumowaliśmy 8 lat naszych rządów to, iż średnia płaca płaca minimalna wzrosła w tym czasie 80 % niezależnie od tego, że był kryzys tak dalej, tak więc trendy to tak to nie jest tak, że płace w wyższych w Polsce nie rosły one nie rosły panów jak wydajność pracy jest nam to zjawisko z tą pewnością warto się temu o przyjrzeć, dlaczego tak jest są różne typy działań czynniki wynikające strukturalnych napływu jest list od chodzenia ludzi na elastyczne formy zatrudnienia ale by daczy w najlepszym jednak nie nie wiem co może jeszcze powiedzieć finały aż to nie jest tak po prostu, że w Polsce ludzie nie nie otrzymali podwyżek wynagrodzeń jak pierwsza trudno mi uwierzyć w to co te statystyki panuje 80 % gospodarstw domowych w wielkiej Brytanii nie doświadczyła wzrostu dochodów nie doświadczyłam dziewcząt walczyło stagnacji lub 70 % lub z stagnacji lub spadku dochodów tak w kategoriach realnych, czyli nominał nie no w kategoriach poznanianka oczywiście realne to są lata, jakie kryzysu tak w 2008 roku pan tak to jest ta obejmuje również rolę cytowała zeznania żony był on był bardzo no należne mieliśmy mieć recesję i trwającą kilka lat w strefie euro już w unii Europejskiej recesji produkcji 200514 to Toyota obejmuje akurat ten rozwiąże też lata wzrostu, a potem było trudno się właśnie kurczę, bo to nie jest tak, że wszystkie te argumenty, które pan przytacza są nieprawdziwe istotnie był przepływ do rolnictwa i wszystkim zgadzam jest z rejestru problemy dla mnie to jest problem przechodzenia czy wypychania na część ludzi na tę umowę na samozatrudnienie w związku, z czym się nie uwzględnia różnic tak dalej tylko po pierwsze to może wyjaśniać nie wiem 10 % tego zjawiska dość ostrożne zbierać się może wspierać oczywiście z tych 10 gr, a ich a jakby za każdym razem jak ja podaję jakiś kolejny raport czy kolejne dane to pan coś odwraca kota ogonem, mówi że w zasadzie to nie jest problem, że ludzie zawsze, by chcieli więcej zarabiać, bo to nie jest poważna odpowiedź na problemy, które nie ja wolę i organizacje sygnalizują, że stawianie uważam, że to nie jest problem za każdym razem jak pan przytacza te dane jak jest problem w czasie przez Francję sporo, ale blogerzy zarabiają one, że oni, że żal, że w zasadzie nie ma dużego stopnia w dużym stopniu możemy się spierać czy decydujące znaczenie w decydującym ta tendencja jest wyjaśniana przez czynniki, o których wspomniałem, ale myślę, że ta rozmowa byłaby może, jakbym bardziej sensowna, gdybym Janoszka został uprzedzony przez pana, żeby będzie się odwoływał na te dane jak w bunkrze pewnie przygotować do tego spojrzeć to jest ogromna literatura i są poglądy także inne niż te, które aż przeszarżował, ale w związku z SB, a w tej chwili to na gorąco trudno mi się do wszystkiego tutaj odnieść się tak jakby pan się życzyła ale gdybym wiedział to oczywiście mogłem tutaj widać jeszcze kilka innych wyjaśnień miał problemy z takich, które miesięcznie my się nieswojo w tym, że nie widzę problemu ja widzę problemu oczywiście zawsze taki problem żyli ludzie są niezadowoleni to czas temu przyjrzeć znaczenie mają rozumiem tylko jak to jak pan jest pytany oto n p . obok żółtych kamizelek to przede wszystkim mówi pan w swoich newsach Putina, ale będziemy chcieli właściwie mówi pan do rozwoju dla rozwoju środowiska lot nie powiedziałem co innego, że sprawdziłem w Toronto zna od stopnia ich dotyczące wynagrodzeń rozkładu bogactwa i dynamiki we Francji, żeby zorientować się, jakie są przyczyny tego buntu i byłem zaskoczony stwierdzając, że Francja jest 1 z najbardziej egalitarnych czy krajów, w których zagrożenie ubóstwem z niższej na malarię zróżnicowanie dochodów co może szokować, ale nie, ale sekundę, bo jeżeli nie ma tego typu buntu w krajach, gdzie znacznie wyższe zróżnicowanie właśnie tam przed w Europie Wschowa, ale jest są to bunt są normalne w kolejnych krajach nowe Włoszek ma pan rząd populistów, ale akurat byłem pytany o Wielkiej Brytanii ma pan jest w wielkiej Brytanii ma pan Brexit może to o 70 % ludzi, którzy nie doświadczyli solidnego wzrostu płac to jest odpowiedzią jest na to Brexit na nie dla niego pozie, A-Klasy nie był poziom akurat jak pan doskonale Mazurzy Francji była przyczyną brexitu głównie była obawa przed migracją prawda do czego nawiasem zdarza, żeby ludzie się czują niepewni także się boją migracji nie dany rok ale czego ludzie są tak przestraszeni tak łatwo przestraszyć imigranta no może, dlatego że właśnie z coraz słabiej zarabiają albo nie nie widzą, że to jest płace rosną od lat są zaniepokojeni przyniesie im jednocześnie służby zdrowia i edukację, bo pan wie, że Cameron prowadzi politykę właśnie oszczędności budżetowych i t d. kolejki do przychodni się wydłużają się w kolejkach nagle pojawia się również emigranci z Polski na udział w tym, że esbek z apelacji oczywiście tu pan opisał, ale jak wybroczyny nie dbano pisał kradzieży jest taka sytuacja na, ale to ty na to, że wystarczy spojrzeć zmniejsza nakłady na edukację zmniejsza nakłady na ochronę zdrowia to brzmi on też dialog Arena, ale ja ja nie bierze nie ma czegoś takiego jak GOPR mówi, jeżeli chodzi o statystyki francuskie to one pokazują państwo dobrobytu w pełnym rozkwicie, ale statystyki brytyjską wierzę, że te, które jest, na które się pan ja wolę je też pokazują państwo dobrobytu w pełnym dos widział pan się okazuje, że działali jeszcze o 1 skutków globalizacji będziesz, bo jednak powiedziałem też konkurencja ze strony krajów azjatyckich i t d . gdzie już mówiłem tradycyjne sektory po prostu tracą w Europie tracą konkurencyjność ludzie tam nie zarabiają nie będą zarabiać więcej było tracić pracę nawet z drugim aspektem globalizacji jest to, że napły w właśnie tanich pracowników czy z Europy wschodniej do Wielkiej Brytanii czy 3 z Azji czy z krajów nie wiem arabskich do do Niemiec czy do Francji powoduje rzeczywiście wytwarza się presja na wynagrodzenia prawda Otóż ci ludzie są gotowi podejmować pracy zaznaczył, iż w Davos czy można zrobić umierający z Rosji też mogą wywierać presję trochę, jakby nie to, że w ogóle rynek pracy jeśli mamy bardzo się sytuacja jednak bardzo proszę bardzo napięta, żeby na braki siły roboczej no to mielibyśmy bardzo wyraźnie ten wpływ, że właśnie ograniczyć, a może i wyhamowanie wzrostu mandat, a jak jest potem ciąg dalszy takiego efektu nie są z pewnością mamy do czynienia z z buntem przeciwko migracji prawda, a dla nas ziemia tak tego efektu jest taki, że ludzie jest, ale test pralek no z jakąś czuć się 12 tarczy sztuczek staje się też najłatwiej znaleźć worek treningowy czy tego Ukraińca, przez którego moja pensja nie rośnie akurat w Polsce nie ma tego w tak ważnej chwili tak, ale z tym sam pan zauważył, że dlatego, że rośnie wszystko no dobra, ale czy z takim problemem Polaków, którzy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii i nagle czy do Irlandii i nagle właściciel rzeźni spada na genialny pomysł, który pracuje 150 osób, żeby ominąć przepisy na 1 dzień ogłosi bankructwo zamknie rzeźnie, po czym zatrudni z powrotem część załogi plus połowę Polaków węzła stawki 60 %owe prawda to były takie przypadki co Unia Europejska może zrobić, żeby pan jako europoseł może mieć jakieś pomysły, żeby takich rzeczy unikać, żeby nie dochodziło właśnie do łatwego tworzenia łatwego gruntu do takiego niechęć do imigrantów to łatwe, bo potem budowania populistycznych partii o tej niechęci prawa po pierwsze, polityka rynku pracy jest kompetencją państ w narodowych tutaj Unia ma żonę owinęli doradczą powinna być unijnym na poziomie jesteśmy, gdyby to, by państwa do państwa członkowskiego na zbliżonym poziomie rozwoju wszystkie normy mogę może byłoby myśleć o pełnej harmonizacji natomiast są zbyt duże różnice nie można stosować podobnych standardów w Niemczech we Francji, ale i tych samych w Polsce czy na Litwie po prostu jesteśmy 2 × uboższym i pewnych rzeczy przez system opieki społecznej 3 czy system wsparcia nie może być tak hojny jak jak to ma miejsce w krajach rozwiniętych natomiast patologia trwa, mówi że aż angaż zamyka fabrykę i naszym narodzie nie otwiera całkiem inną załogą są w czasie mogą być adresowane przez narodowe regulacje dotyczące właśnie nie MTV to praw pracowniczych i t d. wynagrodzeń minimalnych i t d . tak dalej ja ja mówię, ale problemy z szerszym nie da się go radykalnie rozwiązać inaczej jak, zamykając granice w ogóle, bo nie jest narzucany olbrzymi złożone są ponosić nie naruszały one podnoszone są w, a może są inne sposoby np. wzmocnić nasz wkład w Polsce można, by solidnie wzmocnić prawnie związki zawodowe brak ludzi należą do związków zawodowych to potrafią się postawić i wynegocjować wyższe stawki, jeżeli ci Ukraińcy również czy w Tesco w wielkiej Brytanii Polacy zaczną w wielkiej Brytanii Polacy organizowali się związki nawet nie dzieje rodu był naszym gościem człowiek, który był delegatem w wielkiej Brytanii nie do tworzenia związków jak ludzie są w związkach zawodowych negocjować płace to są w stanie jakoś solidarnie się dogadać, żeby takich numerów nie było na to dlaczego ludzie się nie organizują związkach zawodowych i dlaczego w tej chwili związki zawodowe są tak mało popularne, a w, a słyszał pan o tym problemie się jak próbują zakładać w różnych sieciach handlowych związki zawodowe to wylatują z procedury sprzeczne z prawem to powinnaś Janas z wypra w na jakość jest nasza Inspekcja pracy, która kontroluje tak, że aż Bielan jak niemal jak Ukraina może ci, jaką karę może państwo Inspekcja po prostu nałożyć i tak w NATO też wjazd na nie no może wnioskować rozmaite i kary aż do zamknięcia, ale jakoś, ale jak się to kompletnie od wielu lat jest kompletnie nieskuteczne dobrze czy zidentyfikowaliśmy są z pewnością jakąś lukę, ale to nie jest żadne odkrycie, bo to o tym, wiedzieliśmy, że takie przypadki mają miejsce natomiast nie wiem też masowe zjawisko raczej nie, ale wracając jeszcze do wracając jeszcze do do tych konkurencji ze strony migrantów prawda to ty też bardzo trudne do opanowania tu chcę powiedzieć Unia wprowadziła regulacje związane n p . z pracownikami delegowanymi, o czym pan doskonale wie podnosząc znaczy sztucznie, windując są koszty zatrudniania np. polskich budowlańców czy pan czy życie czy 4 czy innych z naszego z naszego regionu w krajach wysokorozwiniętych zachodniej Europy co oczywiście spowoduje efekt tylko taki, że wynagrodzenia prawdopodobnie pójdą w górę, ale już nie dla Polski pracownik AJD gol, a do tego kompletnie nie rozumiem co nieco niedomówień, dlatego że nie rozumiem dlaczego, dlaczego Platforma była przeciwko tym regulacja zaraz panu powiem, bo jeżeli mamy takie same wynagrodzenia dla firmy miejscowej we Francji dla firmy, która przywozi pracowników z Polski to koszty takiej firmy z Polski są oczywiście o wiele wyższe ona przestanie być konkurencyjna dlatego żona musi błagać ona musi po pierwsze, ona działa na obcym terenie ona musi ustanowić, jakby swoją obecność ta prawda ponieść wyższe koszty na wykonanie nie wiem zbudowania osiedla sprawdzana, czyli na rok 2, a ona musi następnie odpowie odpowiednio wynagradzać pracowników również za rozłąkę Iza podróże od czasu do czasu, które są wyłączone, gdy wszystko to powoduje, że ta firma ma generalnie koszty działania wyższe niż firma miejscowa obok sąsiedztwa francuska nominacja to zupełnie inaczej widzą oni kary i dlaczego myśmy odniesie taki sukces na rynkach Europy środy świadczenie usług prawda właśnie, dlatego że nasi pracownicy średnio zarabiali mniej niż miejscowym Watt Allen, ale warto byłoby ryzykowne Brexitem zaleca się, o ile sekund zarabiali tyle to akurat nie był ten problem z miast i mitach zarabiali średnio mniej niż miejscowi, ale o wiele więcej niż, gdyby zarobili w kraju, ale nie ma to jasne, że palenie no, więc jasne, więc zawiadomiliśmy kolejki ludzi, którzy chcieli jechać pracować z Niemiec Francji, ale jednocześnie to irytowało pańskie związki zawodowe w Niemczech we Francji czas znaleźć jakiś czas, ale może, ale może ta irytacja miało uzasadnienie jest w wielkiej Brytanii związki zawodowe zapraszały Polaków, którzy tam przyjeżdżają między nim budowlańcy umówili tak chodźcie do nas zapisuje się dostaniecie nawet ulgi w składkach, ale negocjujemy razem, żebyśmy mieli nie, żebyście wy im mieli równe płace, żeby na mnie obniżano, ale nie mówimy o nihilizm on to z punktu widzenia nie z punktu widzenia firma w Niemczech czy Wielkiej Brytanii po prostu jest także brakuje pracowników budowlanych jeśli o nie wszędzie brakuje mierników w całej Europie zachodniej brakuje to niema żadnego powodu, żeby Polak przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii na miejsce, które i tak cię obsadzić za złe zarabiał 60 proc stawki, bo firma budowlana Leiki jak każe się zapłacić 100 % stawki to też go zatrudnić, ale na pewno, ale jednak pracownik w reaktorze chciałem powiedzieć, że mówią o 2 różnych rzeczach panowie pojedynczych osobach wyjeżdżających z firm i tutaj pełna zgoda firmy Deloitte, ale nie nie rozumiem, że nie zraża Polak żyje wieża Polak indywidualnie pan Kowalski do salonu wie, że te firmy delegujące to jest fikcja to znaczy, że moje tak działa jedno, ale proszę panie zagrożony pan Waldemar Czaja przywiązany do pewnej wizji świata prawda cała reszta dla pana jest jakby fikcją jak proponuje, by trzeba rozmawiać na deser w cenie nie ja nadal włościan przez pańskie argumenty wiem, że są również takie zada pan używa takich kategorii 90 % to już wiadomo to są oszuści prawda albo ograniczają i t d. albo wypychają jak pan moje wszystkich wypiekano nie jest także wszystkim czekam na bardzo, ale niewiele się o to sam pewność Sudety Zdrojowa do zrobienia natomiast nie odbieram to po Polskę prób my odbieramy te wszystkie ruchy jeśli chodzi o ochronę rynku pracy we Francji czy w Niemczech po prostu jako działania protekcjonistyczne jak one niczego nie poprawią wszyscy konsumenci we Francji, gdzie w Niemczech będą płacić 2 × drożej będą dostawali gorszą usługę, a Polacy stracą pracę dobrze bawić, bo zwierzę stracą aż dziwne, że rząd kierowców dotyczy to budowlańcy dotyczą całej prawdy naszych konserwatorów zabytków tak dalej dobrze przyjmijmy, że to jest rzeczywiście sprzeczność interesów, ale trzeba się dziwić, że rządy krajów są partie mainstreamowe w tych krajach przerażony wzrostem populizmu, który m. in. napędzane tą przekierowano niechęcią na tych migrantów przekierowano, bo to nie jest wina imigrantów Jean przyjeżdżając do tych, którzy po prostu, zaniżając stawki na przerażone tym co w tym zjawiskiem po prostu próbują coś z tym zrobić w NFZ i panu, że Brexit jest jednak z tego sam pewnością to też odegrało rolę, ale generalnie tak powiedziałem diagnozy do czynienia z wymienieniem efekt jest oczywiście ogrzewa sporą rolę atuty pozostanie na swoje stanowiska, ale generalnie te tak, by tak powiedziałem istnieje nowa polityczna poprawność atakowanie Europy jednak na zasadzie takiego powierzchownego powierzchownego oglądu sytuacji ludzie mówią, a to wszystko się wzięła stąd, że przyjeżdżają Polacy to Europa jest otwarta na otwarte granice i t d. nie rozumieją, że mogę źródłem sukcesu Europy źródłem dobrobytu, jaki mamy jest właśnie to, że mamy otwarte granice jest wiele analiz, które pokazują w jakim stopniu Polacy pracujący w wielkiej Brytanii przyspieszyli wzrost Wielkiej Brytanii dostarczyli dochodu do budżetu brytyjskiego, a pan będzie w dacie, ale o tym nie mówi nasz czas temu, ale o tym, mówimy, o ile znamy legendy mówi, o którym pokrzywdzonych prawda o pracownikach już raz na zawodowych mówił o tym, same związki udzielone, jeżeli są firma budowlana zaś ubranie czy kolejka proszeni oczekiwać, że związki zawodowe będą miały obiektywne w jak punkt widzenia na gospodarkę, bo zatroszczył się o deficyt budżetowy, a to to nie jest sprawiają one tego nie chcą brać pod uwagę ja rozumiem, ale wzrost oczywiście z tego bólu, ponieważ jeśli firma zatrudnia Polaka, który za połowę stawki to ta firma świetnie zarabia na tej różnicy płaci podatki oczywiście wzrost gospodarczy to jak 1 z drugim się niemal do niczego no jakoś jest także nie ma tych wszystkich świetnych wyników ci ludzie nie wiem dostali jakiegoś oczopląsu nie wiem są głupi i t d. na połowę brytyjskie społeczeństwo zagłosowało za Brexitem i ja się zgadza z panem, że populiści atakują także, że poseł Zbigniew Ziobro wyrazistości zafałszowane rzeczywista nie oni uwierzyli w takie dyrdymały sam pan doskonale wie, ale dobrze, a dopiero po, ale generalnie uznaliśmy za czy żarcie w Rio, ale robi, dlaczego ludzie tak łatwo przekonać do Dody ma ufna być może, dlatego że są po prostu czują się sfrustrowani czują się niepewni takich ludzi zawsze od małp łatwiej przekonać na koniec się pana zapytać krótko 1 rzecz mieliśmy swoje świecie przed kryzysem takie 30 lat z dominacji na ekonomia liberalizmu czy neoliberalizmu światowy kryzys nieco zmieniło nieco zmienią dyskusje przez zachód przetoczyła się też fora dyskusje ekonomicznych i klimat jest nieco inny czy pan też miał jakąś taką swoją zmianę ideową po kryzysie czy jest jakaś czy takie sprawy, o których pan może będzie dzisiaj zupełnie inaczej na to patrzy na nie, ale ta wynika z tego, że wyobrażenie o ekonomiczne liberalnej byłoby ogromnie wypaczone stworzyliście państwo koncepcję neoliberalizmu proszę powiedzieć co to jest jak i proszę pokazać ekonomisty, który powiedział ogłosił, że ja jestem liberałem nie było też epitet jeszcze raz chcę być to rzeczywiście nie jest jako epitetu to nie jest liberalni ekonomiści doskonale zeznawali, że rynek nie załatwia wszystkiego wie pan to wiemy już od lat od Adama Smitha, ale mamy całą wielką wiedzę na temat tego jak tu zewnętrznej na rynku niedoskonałości konkurenci tak dalej tego jest pełno tylko Biblia byliśmy krytykowani to mówiono cały czas standardowym takim tekstem a gdy ekonomiści realnie uważacie, że rynek wszystko załatwi nikt nigdy z poważnych ekonomistów tak nie mówił w związku z tym to nie jest tak, że to nie jest tak, że nagle się po prostu zmieniły paradygmaty z całą pewnością przez nasze granice między tym coś czym powinien się zajmować rynek czy powinno się zajmować państwo widzimy, że sam pewnością, zwłaszcza współczesnym świecie w przy globalizacji przy właśnie takich dość dzikich nie opanowanych rynkach finansowych i t d. potrzebna jest regulacja w większym stopniu w pewnych dziedzinach natomiast nie ma mowy o jakiej zmiany zasadniczego paradygmatu to nie jest tak Turka łączy to wszystko było w Tbilisi w naukach ekonomicznych tylko czy potrzebna jest prawdopodobnie inne rozłożenie akcentów bardzo panu dziękuję naszym gościem był dzisiaj Dariusz Rosati europoseł po ekonomista doradca ekonomiczny koalicji Obywatelskiej dziękuję bardzo to była audycja świat się chwieje, którą przygotowali Anna Piekutowska i Grzegorz Sroczyński, a za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich wybory w toku i
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIAT SIĘ CHWIEJE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA