REKLAMA

Trudne zjednoczenie kościołów prawosławnych Ukrainy

OFF Czarek
Data emisji:
2018-12-24 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:52 min.
Udostępnij:

O autokefalii i prawosławnych świętach mówi teolog, prof. Michał Klinger. Rozwiń »

Posłuchaj także podcastu „Interluda” Cezarego Łasiczki: https://audycje.tokfm.pl/audycja/Interluda/267 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Państwa i moim gościem jest prof. Michał Klinger teolog prawosławny, dzień dobry, dzień dobry. Święta zbliżają się, więc także dziś o świętach prawosławnych rozmawiamy, ale chyba zacząć warto od historycznego zjednoczenia kościołów prawosławnych Ukrainy i od różnych komentarzy międzynarodowych i wyzwań. No bardzo bardzo ładnie pan to określił i chyba coś w tym jest, chociaż oczywiście uważa się, , że jest to moment bardzo niebezpieczny i konfliktowy. Na Ukrainie, jak wiemy, były przynajmniej 4 formacje kościelne obrządku wschodniego, więc no, odkładając na chwilę na bok kościół greckokatolicki, który nie jest tam specjalnie wielkiej, ale liczebnie na prawosławny jest dużo więcej, to były 3 kościoły prawosławne.  Rozwiń »
To jest jakby na 1 terytorium języka, bo prawosławie nie ma 1 centrum dowodzenia światem tak jak zachód Marzen prawnokarnej Kuczyński zachód marzyłem, ale nie mniej na 1 terytorium są mniej jest 1 kościół inne mogą być silnie reprezentowane w postaci, a to patriarchat GU tek za Bełchatów prawda czy taki, jakby ambasady góry, a wraz z jakiegoś innego nie w centrum albo tajna lista Europa ligi, czyli takiej specjalnej jednostki wydzielonej Tusk jakiś klasztory takich praw dać jakieś instytucje naukowe mogłyby być związany z innym centrum kościelnym, ale ten, kto inny ta inność nie polega na jakiś walce 3 czy różnic doktrynalnych tylko na tym, że prawosławie taką federację Konfederację nie zjednoczoną pod żadną 1 z władzą poza 1 z 1 wspólną ideą Soboru, która ma ich wszystkich łokci na 2 dla przypomnienia nam, a te 3 jednostki przez lasy, by w konflikcie, bo tam po jednak pewne historii związku Radzieckiego pozostała cerkie w prawosławna, która była częścią kościoła rosyjskiego i nie poza tym była cerkiew, która była świadectwem walk na Ukraińców o swoją własną cerkiew jeszcze z czasów pierwszej wojny światowej ta znana autorka zwalić na cerkiew tzw. ponieważ w tej chwili mamy inne cerkwie autokefaliczne nową tamto auto w Allianz czy tak samo samodzielność gmin nie była znana i jest trzecia cegiełka powstała po rozpadzie związku Radzieckiego w, kiedy ta część kościoła rosyjskiego krata w Kijowie była wtedy prawda w 100 większości swoich zażądała od Moskwy o uniezależnienie się Moskwa tego ust niezależnie aż 9 już na początku dziewięćdziesiątych lat nieprzyjemnie uznała NIK w związku z tym ta cerkiew zrobiła tak o secesję, po czym po po latach krótkich, ale jednak w latach prób, jakiego zażegnania tego konfliktu została skomunikowana wyklęta wyłączona sprawdza stanu świeckiego i t d . czyli ten filary trend ten biskup szef tego całego kościoła jego inni podlegli mu biskupi zostali zdemoralizowani przez Moskwę niejako jako taki dowód dowód nieposłuszeństwa tak się nie robi w kościele w radach tej wyrwy pamiętacie państwo z ZAK na Zachodzie była sprawa biskupa lefevre, a daną wypowiada posłuszeństwo robić mu się podoba większość go wyłączam ex komunikuje różnie to można nazwać różne różne są w stanie tego wykluczenia Otóż tam doszło do tego wykluczenia, ale ten kościół otworzył się rozwija on miał i Chełma około prawda 2 × mniej parafii, ale prawie tyle samo wiernych co ten kościół moskiewski, który tam został w tej reszcie prawda, która się nie mnie nie zbuntowała przeciwko Moskwie bądź taka sytuacja to skandaliczna prawda albo w tej samej wiosce są 2 cerkwie prawosławne ten sam kalendarz ci sami ludzie ta sama rodzina, gdy jedni chodzą do tych brzydoty jedni wyginają 1 drodze drugi prawda i gdy więc i nagle stało się coś takiego, że Konstantynopola, który jest takim Primus inter pares naczynie z żadną władzą, a na, ale jest jest mniej najstarsza ważnym głosem ważnym głosem, a z drugiej strony dla Słowian i ma pełnić rolę zawsze taki cerkwi matki prawda, bo boss Konstantynopola szły wszystkie te misje, a to jest w prawosławiu ważne, skąd idzie ta misja nadano z in, ale ona zwykle szła z Konstantynopola na tę nową Cyryla i 3 km chińska misja pamiętamy na no i narusza też do Kijowa na tą była misja z Konstantynopola IT chrzest Rusi był z Konstantynopola i ten ta cerkiew Kijowska należała podlegała Konstantynopol dni, by potem my są te słynne spory o to czy Konstantynopol się pozbył tej władzy czy nie każdego z kadrą uznaje Moskwa się na północy tam formuł sformułowała ibn Alego z Londynu Paul został czasowo nacieki wzrasta poziom czasowo przekazany w Moskwie po tym, jak i administracji teraz Konstantynopol widząc, że tam Moska nie radzi sobie postanowił wycofać ten tandem misja, którą przekazał Moskwie, a my teraz załatwimy to pojazd wyście nie załatwimy załatwimy i zwołał sobór w Gniewie działasz jako zarządcy to zrobi to bardzo ciekawe rozwiązanie pozwoli zwołać sobór OSP jest prawo patriarchy prawda zwołać sobór wszystkich biskupów na Ukrainie zaprosił wszyscy nawet moskiewscy biskupi dostali taki list zapraszający przybyli na te sobór niektórzy z Moskwy przybyła na tych klientach 90 biskupów tylko 2 Andraz Kirm może być 3 mniej, ale nie, ale nie znają moje najwięcej, bo to, ale no, ale wszystko przez pozostałych wszyscy z pozostałych + 2 podległy Moskwie jednak przybyło, w której był wybór wybór głowy kościoła w nowego kościoła i zbudowanie takiego statutu tego posiadacz może mniej medialna, ale ważny nowych szef tego kościoła w młodym arcybiskup epi fani już nie należy do tego kościoła zbuntowanego przeciwko Moskwie w latach dziewięćdziesiątych, ale wyświęcony był dużo później niedawno w 40 lat dopiero zgoda Ziobro młody człowiek został wybrany wybrany głową tego kościoła w nowym sączy się tu są rozmaite spekulacje czy jakby opinie czy to jest dobry wybór czy zły np. słyszałem nawet wśród polskich prawosławnych nowym ważnym głosie opinię, że to jednak powinien być ktoś to nie nie był po to, ona temu przez jakiś tam czas na daną, ale to jest Konstantynopol ma wg swojej opinii, ale właśnie większości prawosławnych prawo apelacji chyba nieprawda, czyli że, jeżeli się wspierają ci 2 biskupi domu zaapelować do stolicy Konstantynopol i gdańskiej jest ten drugi Rzym miał na nowych ziem i tam uzyskać jakąś opinię i Konstantynopol powiedział, że spory między Moskwą, a Kijowem tym zbuntowanym nie są doktrynalne znaczy nic nie twierdził, że n p . Jezus Chrystus nie jest synem Bożym skandal jest gościem wtedy można, by go jak się komunikować Lotosu sporach o sporach jurysdykcyjnych posłuszeństwa i t d . nie powinna decydować na temat dla ich cofnął karę anatemy, więc miał takie też uzasadnienie tego aktu również doktrynalny, a więc ci ten skutek ich fani już wg UE wg opinii opinii wielu ekonomistów proszą, abym został przywrócony i ma takie prawda pełni zupełnie pełnie in substancji biskupi sobie bez tej sytuacji w tej sytuacji mamy nowego szefa kościoła on wiek i cały sobór tych biskupów jest cerkie w moskiewska, która znalazła się już tak nagle na marginesie mało tego musi zmienić nazwę Drezno oraz Rewizor z soboty ustawę ja podziwiam podziwiam się rozwój wydarzeń na grę po pierwsze, władze państwowe, które wbre w rozmaitym opiniom mają jakąś rolę, bo też do kosza jest bardzo ważną instytucją społeczną niż nasze wszystkie problemy z dłuższym pobycie oni bardzo chcieli, żeby to był władze państwa chciałabym, żeby to był gość niezależna od jakieś centrum zagranicznego na Oscary w tym przypadku oraz 2 w tej chwili jedno próbują np. administrować własnościami dobrami, które nie są tam jeszcze przekazany instytucjom kościelnym to też pamiętajmy dawny związek radziecki ciągle te sprawy jeszcze nie są uregulowane również w Rosji oraz klient zrobił bardzo ciekawe prawda taki ruch prawny znaczy, że cerkiew, która jest zarządzana z zewnątrz, a szczególnie w z z centrum, które jest w centrum kraju agresora nie może nie może tego ukrywać może być prawda, jeżeli jest wolność wyznania na Ukrainie, że ktoś chce być wyznawcą cerkwi rosyjskiej w sytuacji, kiedy Rosja jest agresorem może być, ale musi to być jasno przy przytoczony do świadomości wiernych np. w nazwie więc, aby zmienić nazwę na nie ukraińska cerkie w prawosławna patriarchatu moskiewskiego rosyjska cerkie w prawosławna patriarchat moskiewski naukę obrona, żeby każdy wiedział, że jest należy do rosyjskich formacji i coś stało dokładnie chyba przy wczoraj plan dalszy przedwczoraj już za sobą grę w sobotę prawda ta cerkie w cerkie w prawosławna patriarchatu moskiewskiego odniosła się do tego bardzo konstruktywnie habicie powiedziała, że oni są tylko o nocie do nazwy tam jest 4 miesiące 9 miesięcy prawda to się będzie toczyć Renana raz oni jako cerkiew przypomnieli w oświadczeniu rzecznika prasowego synodu tej cerkwi moskiewskiej na Ukrainie, że oni zawsze potępiali agresję rosyjską na terenach wschodniej Ukrainy oraz nigdy nie uznają inni uznali aneksji Krymu oraz wezwali władze rosyjskie, czyli prezydenta Putina bez nich tego nazwiska RODO wyciągnięcia konsekwencji jej zaprzestania tych agresywnych działań często marzycielka lubi, zważywszy fakt nie ma tego złego co nastąpi nie wyszło tutaj, że nagle przede wszystkich spekulacjach, które szczególnie w Polsce taki niechętny temu wszystkiemu co wschodnie termin to ciągle określił z wyjątkiem pana dyrektora właścicieli oczywiście wraz z rynku wyniosły one w ale że, jeżeli patriarcha Cyryl i w ogóle cerkiew zawsze prawda popiera te wszystkie sowieckiej agresji i t d. czy postsowieckie Otóż nic się wydaje, że nie było na to żadnych dowodów, a teraz mamy jasny dowódczej przynajmniej raz cerkie w moskiewska, ale na Ukrainie monety aneks nie uznała zawdzięcza też zwrócić uwagę na to, że synod moskiewski z kolei nigdy nie włączył np. cerkwi na Krymie w struktury nowego nowej struktury Państwowej robotę teraz część federacji rosyjskiej prawda, więc mógłby mógłby synod moskiewski, gdyby tak podlegał strasznie Putinowi jak się u nas twierdzi toby pan powinien to wyłączyć reklam w strukturach jest cerkiew rozwój kina, ale też moskiewskich w moskiewskiej cerkwi Kijowa plik ukraińskiej cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego i to się nie zmieniło granica Państwowa się zmieniła politycznie militarnie, a cerkiew to samo zresztą patriarcha Cyryl nigdy ten moskiewski prawda przypomnę w tym Kseni pamięta nigdy nie aneks to wał cerkwi prawosławnej w Abchazji i mnie w Osetii, a także bądź tutejsi rzetelni w tych tam się mówi, a to się pojawiał z Putinem ma też nie pojadą z Putinem no to są moje za sprawy było, że oficjalnie nigdy nie doszło do żadnych kroków takich jak jednak jednoznacznych, a teraz cerkiew moskiewska ogląda, ale na Ukrainie w osobie swego zwierzchnika, a metropolity Onufrego atuty chodziło o rzecznika na razie rzecznik PLL zobaczymy co będzie dalej w podkreśliła, że oni nie są nie są po stronie agresora wrócił do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM prof. Michał Klinger teolog prawosławny z państwa mają goście informację o 1120 informacje wraca z w prof. Michał Klinger teolog prawosławny z państwa i moim gościem pozbawiono historycznym zjednoczeniu kościołów prawosławnych Ukrainy 3 kościoły wcześniej z 4 są wschodnie 3 UB teraz decyzją strony prezydenta Ukrainy nie decyzją władz po zimie, gdy decyzją własną decyzją ta cerkiew, która jest ukraińską cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego ma teraz zmienić nazwę, a tak, ale jeśli aktywami, ale decyzja jest roszczeniowa jest Azja zjazd zjednoczeniowy z decyzją władz oczywiście popieraną przez władzę, bo władze chcą mieć się cerkie w w Ukrainie ukraińską ani zarządzaną z zewnątrz co oczywiście na nic nie nie mam żadnego konnego komendy ma być komentarzem do sytuacji wsiadł rzymskich katolików, a na baczność jest tak zjednoczony kościół będzie metropolią ani patriarchat to tak to jest szczegół, który pan redaktor wnikliwie zauważyła, ale to nie jest istotne na razie lub, ponieważ patriarchat jest tytułem honorowym natomiast nie oznacza jakiejś większej władzy czynu zwykle się przesuwa na tej liście takich honorowych miejsc między równymi patriarchat nieco wyżej, więc w tej chwili patyny kościół kościół nie ukraiński zajmują ostatnie miejsce bez najmu jest wg momentu powstania to dlatego też chronologia powstania jest miejsc określa miejsce na, ale patriarchatu mogą dostać za o powszechną zgodą wyższe miejsce jest na razie Kijów skromnie na taką pozycję ostatnią ponieważ, ponieważ jej nie ma nie ma już takiej potrzeby koń Gaber, żeby czynić z tego patriarchat, tym bardziej, że to w tej chwili jest jakby ciągle jeszcze pod pewną duchową opieką w tym procesie formowania się Konstantynopola no i teraz coś pójdzie świetnie w takim razie koniec z rozłamu i teraz wszyscy za rączkę razem z świetną przyszłość, ale podejrzewam, że pan doskonale zdaje sobie sprawę, że to to raczej początek pewnego procesu gojenia się go trudne właśnie ten proces tak jak żeśmy mówili przed chwilą o tym z okien nie takim administracyjnie wpływanie na sytuację na proces znaleźć się odbywa bez jakichś większych konfliktów, chociaż bolesne niewątpliwie jest bolesnym będą sprawy o własność będą sprawy formalne np. tajemny ten dekret dekret władz politycznych państwowych, który żądał, żeby określać swoje pochodzenie tak powiem że, żeby instytucja religijna określa więc, żeby było jasne, że to Rosjanie zarządzanie z Moskwy na 1 a gdy jest też określił, że nie mogą mieć więcej ordynariatu wojskowego w szczególności ich ich kapelani nie mogą być blisko linii frontu w nocy z jakimś sensie zrozumiałe na daną rzecz, że i t d. jest tam prawdopodobnie będą rozmaite administracyjne kroki, które będą osłabiały pozycje pozycje dotychczasową wiodącą jednak pozycje tego tej cerkwi patriarchatu moskiewskiego, ale jak widać witać się spacerkiem się obnosić ze zrozumieniem czy litości świadomość tej cerkwi nie jest jakaś ich o zarażona głównie agresja i konfliktem prawda no bo ten akt akt uznania ich uznania agresji rosyjskiej za agresję prawda też takie rzeczy rzecz bezprecedensowa niezwykle ważne n p . w czasie wojny w byłej Jugosławii żadnej awantury organizacja religijna się nie zdobyła na taką odwagę ażeby, żeby wbre w wbre w konfliktowi politycznemu określić duchową dochować zasady inaczej atuty tak czy tak to się stało w brzegu kolejnym takim kluczowym elementem może być Odessa szczaw bób może bardziej z anty ukraińskiej prorosyjska no tak no więc, więc w ogóle no ale czuję mam tu dotykamy bardzo złożonej sprawy sprawy świadomości międzynarodowej dla całej wielkiej Ukrainie, a dla, której granice są naprawdę szerokiej jedno myślę, że to długo nie będzie to proste ja się żaden naród się łatwo nie godzić to podam państwu przykładną przecież dotąd Francuzi nie odróżniają pojęcia narodowości i obywatelstwa trudno uważają, ale też tez jako też dominująca staje się tym, że nie można być innej narodowości co sobotę francuskim, choć to nam się podobać czy musimy jakoś z tym żegna się z tego to, że my odróżniamy w Polsce obywatelstwo narodowość jest właściwie bardzo bezprecedensowej jeśli chodzi o zachodnią Europę tama w Hiszpanii też nic nie odróżniają tego to jest wtedy, gdy to oznacza, że te sprawy narodowe w danym państwie nie są wcale tak prosto rozwiązywali Noa, jeżeli zapytamy się na siano, jakim kim był Gogol w no i rozwiązanie, że Mickiewicz jest wspólną wspólnym dobrem kulturowym między Polakami Litwinami fantastyczne rozwiązanie go do tego czas dojrzeć być może trzeba być członkiem Unii Europejskiej i może trzeba było przejść całą lewicę sanację wewnętrzną polskiej świadomości prawda rzezie ziemi nie posiadamy tamtych ziem, że nie mamy do nich więcej prawa do tej czy możemy dzielić się kulturą czy swoją spuścizną historyczną znaczka z Litwinami i aby abyśmy mogli to robić Ukraińcami to jeszcze nie jest to wszystko nie jest takie proste trzeba czasu, ale ja myślę, że sytuacja zmierza ku dobremu Katalończyk Bask, a za 3 brat tańczy Szkot Iain plik no not mona no piękny przykład SN dodaje pan do tego koszyczka da, więc jest może mnie nie ferujmy tak łatwo wyroków, a którzy nam się udało np. z Mickiewiczem, ale już pewnie nie z Ukraińcami teraz to nam pan mówi o tym jak powinno jednak, że poproszono też Polaka egzotyczni FinAi zobaczymy go, że udało no no czy też nie znaczy, jeżeli chce pan rzucić trochę dziegciu do tej beczki miodu z frontu maluje FOT, toteż ja się oczyści zgodzono mamy święta miasta, która chce to przesada wzór nie zmienia, ale panie redaktorze gen Maczka byłem jako dyplomata przez całe lata obrona jej zawsze staram się przyjaźnić z delty dyplomatami litewskimi nauczka byłem pod wrażeniem, że konstytucja 3 maja może mniej, ale i Unię lubelską oni świętują jako właściwie wspólne święto pełne, ale też konstytucja 3 maja, ale dali to jest Alex oraz bezpieczna no bo to bezpieczna wyraźnie nie miał żadnego urządzenia oraz odrobina soli sól sztandar no to drugi powinien, jeżeli ma być tak głęboko skonfliktowany ze środy od odrzekł no tego jest mnie nie jest co jakiś procesy pozy, które uczą nas, że co innego jest sytuacja granic polityki, a co innego jest jest narodowości kultur wracamy do prawosławia tak tak tak Thatcher skała Wrona i pouczając, a władza strzela pan się w latach tak tak długo będą jednak uznał za palmy będą będą będą, ale na razie jest np. piękny piękne na razie jednak deklaracja władz państwowych, ale też cerkwi cerkwi tej nowej autorka licznych cerkwi ukraińskiej, że nie będzie odejmowania zabierania własności, ale oczywiście diabeł śpi wszak nie myślę, że chodzi też wywieranie wpływu na rozdawanie kart no ale noc Czyż nie nie wiem co dokładnie oraz leśnictwo rewolwer no no no nie, ale no, ale to jest także te przypadną słynny słynny klasztor w Poczajowie oni słynny w Polsce o, tyle że pewne chciałbym przypomnieć, że przed wojną była to część polskiej cerkwi prawosławnej w planie rosyjskiej 3 czy ukraińskiej jakikolwiek prawda, bo ten teren nic się niedawno całkiem należały do polskiej była to pierwsza metropolita odkrywaliśmy kościoła kościoła prawosławnego w Polsce metropolita Dionizy on był przedtem archimandryta ławry Poczajowskiej na formalnie także jeżeliby ktoś chciał szczerości historyczne prawa do swego klasztoru są to prawda czasami też wcale nie jest tak jednoznaczne natomiast oczywiście no i konkretni mnisi konkretny przeor oni oni muszą muszą przejść przejść jakąś no nie dać czas na refleksję trzeba na to jest oczywiście własność własność jego hipoteczna czy administracyjna będzie przedmiotem na pewno sporo wielkich sporów już słyszałam, że właśnie Sondej ławry ławry Poczajowskiej władze przypomniały, że my w najem kończy się niedługo prawda, bo tam jest także, że władze radzieckie broń Boże nie dawały żadnych prerogaty w takich katastrofalnych 3 czy innych gospodarczych pra w praw kościołom czy Kościołowi w 1 przed 12 rozwiąże konkordat w dużej mierze udana testami z takiego nie ma i nie patriarchat moskiewski na całym terytorium, a Danone walczyli dotąd zabiega o rozmach na świat tak dalej dopiero został w tym roku bodaj rozwiązana sprawa praw kościoła doły tworzenia uczelni nazw takich samych zasadach jak jak mają to świeckie uczelnie, więc czym trumny czy sprawa ordynariatu ordynariatu wojskowego nauczania religii i t d. to są wszystko sprawcy są tam nierozwiązane i tarasu cisza administracyjnie będą pewnie jakiś wpływ czynione nie wiem co prawda co będzie z nauką religii w osobnych wszystkim to właśnie to będzie i najgorsze było oczywiście, gdyby się jacyś rozemocjonowani ludzie pobili mnie do chwili o coś tam jakiś kłódki o o jakiś działki o dostęp o to kto będzie odprawiał na razie tam status quo jest podzielony każdy idzie do swojej cerkwi i w niedzielę czy święto i nie ma powodu, żeby no i pretendować do tej samej cerkwi prawda tego samego budynku jest, więc są, ale oczywiście będą będą pewnie próby próby takich regulacji administracyjnych to to jest natomiast na was tutaj tutaj widzę na razie, że jest jest dobrze, czyli wyzwanie będzie co przekazują pewnie wszyscy w tych w przyciąganiu i ludzi tak to i jakieś jedno przytoczył taką rozmowę, jaką widziałem w telewizji nie jest ukraińskiej tuż po wyborze tego metropolity pisaniu się na głowę cerkwi młody lekko z PIT człowieczego jest taki prawda drobnej postury herszta chudziutki skromniutki w tym białym takim Kłobuk QFG z nowymi insygnia władzy przyszedł do typowej takiej prawda telewizji oświetlone te wszystkie stoliki jakiś tam prace wszystkie nasze gadżety i 638 już nie pamiętamy wybitnych dziennikarzy bardzo przychylnych, ale gdzieś tam czeka się boiska trafił, bo co oni zaczynają służyć zmiana i oni zaczynają chyba ujęć jego tak Union wyraźną skromnością niż 50 proc jednak nie nie atakować go tylko zaczynają go pytać o sprawy ważne n p . jeśli chodzi o reformy w cerkwi jeśli chodzi o stosunek do konfliktu na dach i on bardzo dobrze wypadł udanie nie wygłosił żadnej publicznej konfliktogenne i wypowiedzi odnosił się jest ze zrozumieniem skromnością do tego co wiedział co nie wiedział co prawda np. powiedział, że sprawy reformy w tej chwili trzeba traktować ostrożnie, ponieważ mamy problem musimy się pogodzić musimy ustabilizować, a nie jest zaczynać od dna morza w jakiś nie należy reformy w kościele zawsze budzi łączy nie tylko wschodnim czy nas czy zachodni nie pełne uzasadnienie reform, więc odnieść się wstydzą nie wolno o język maleje z Legią liturgię rzymską żeście się pokłócili nieźle chłopca swego czasu także, nic więc jest on, ale mówi n p . on by był zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej otworzyć dyskusję wśród wiernych na temat kalendarza no bo jak państwo wiedzą bądź nie domyślają się pewnie na Ukrainie, a u nas obowiązuje dalej kalendarz juliański, czyli taki, że 25 grudnia, czyli dzień Bożego Narodzenia, który właśnie nam się zbliża spóźnia się już jak nas spóźniający się w zegarku 13 dni ta daje jak państwo uważacie w Polsce prawosławni obchodzą Boże Narodzenie 7 stycznia na ten czas, a tymczasem to jest nieprawda gra toczy się w Chorzowie z tego 5 grudnia, bo to jest napisane starych księgach nie może być inaczej każdy każdy Boże Narodzenie musi być 25 grudnia, bo tak postanowiły starożytne kościoły w natomiast mniej, a data wypada, kiedy indziej Carda wybudować zegarek spóźnia notę jak mówimy, kiedy 1630, a wtedy, kiedy z moim zegarku prawda Nate zegarki chodzą z różnie no to nie Otóż, ale też oczywiście oczywiście pewien problem dla młodych ludzi dla nowoczesnych jak dziś takich ujęć na łono cały świat już ma ten zreformowany kalendarz, a ten cerkiewny się spóźnia i do tego Niemcy państwo wiedzą do kadzi i naprawdę komuniści bolszewicy wczesnych latach dwudziestych sprzeciwiali się i robili wszystko, żeby cerkie w nie rosyjska cerkiew rosła nie przeszła na nowy styl, żeby pokazywać jej zacofanie tak jest właściwie o potem już wierzy w ten kalendarz, ale de facto de facto nie to nie jest to nie jest żadna żona dogmat wiary w to świąt prawosławnych powróciły po informacjach Radia TOK FM dla prof. Michał Klinger teolog prawosławny z państwa moim gościem informację za 3 minuty o 1143 prof. Michał Klinger teolog prawosławny z państwa i mali goście Luizjany zabiera głos zdążyłem się zabierać, żeby powiedzieć, że mamy jednak święta prawosławne, które właśnie dzisiaj co prawda mamy dopiero południe, ale właśnie już w serwisie uważa, że jest wieczór miasto przesunięcie będzie się zaczynał szóstej rano wstać dlatego dla tego co rusz się spóźni trochę równał się spóźnił się stan wiedzy są te wieczorne godziny i już została Intra zadanie ikona ikona po górach Bożego Narodzenia już zostało odśpiewane takie kanoniczne, jakby kraj do tego od tego tzw. kanon, który jest fascynujący chciał go państwu przytoczyć mianowicie zaśpiewać hymn zaśpiewać nie umiem właściwie więcej nie, ale my jest on pełen zaskakujących treści takich różę na danym Narodzenie twoje Chryste Boży zajaśniało całemu światu nie światłem, by mąż i jest mowa jest w świetle k no i teraz w tym świetle gnozy i ci, którzy byli tymi starożytnymi koryfeusza min nauk, a więc uczeni High Base perscy mnie uczeni jak mu się służący gwiazdą, czyli tacy 1 z Harvardu i Preston w zostali nauczeni przez gwiazdę Dawida czy gwiazdy marsjańską trzecią gwiazdą służyli przez gwiazdy zostali nauczeni tam padają ciągle słowa o środki w świetle i oni się zajmują gwiazdami, a gwiazda Dawida i nauczyła się poznać słońce prawdy w nie jest no też szalet dostępny w jest tyle z tego światła lot oraz tych rzeczowników czasowników oznaczających nauka i wiedzę tajemną nie tajemną gnozy i w Eton śmierdzi damską na nauczać się nie te czasowniki rzeczowniki tam padają oznacza to pewien taki przez światowe ekumenicznego się powiedzieli akty akty harmonii, który jedno, jeżeli popatrzymy na dzisiejszą sytuację między czyścicielami, czyli Dżalamidze tymi z Syryjczykami Adam Duda się też Syryjczycy są ci prawda tam w Babilonii, a ING i Izraelem czy on gwiazdą Dawida ową widzimy jak strasznie się o wrzucane nienawiścią do gwiazdy rewidowany tymczasem wszyscy chrześcijanie na całym świecie muszą nadal chce uświadomić styl gwiazdy Dawida owej właśnie jest ich ich ród w Danii to nie jesteś taki taki akcent akcent, który wyśpiewali my właśnie w cerkwi nie w cerkwi na około południa i gen, wynosząc na ikonę Narodzenia, a Little oraz za 1512 nowa, ale to w niektórych taryfach na razie skończyło na inne, bo boi się wcześniej to by zaczęła nawet no bo to jest też to są tt godzinę 2 godziny na kalendarz mamy dziwne godziny mamy dziwne, bo my mamy dziwne w mojej nie dostać, ale nie zobaczymy też byt tzw. godziny kanoniczne prawda no o szóstej rano mniej więcej zaczyna się dzień i wtedy arabska, jeżeli Angeli jest powiedziane, że prawda była dla ciemność od mnie otacza o godzinie szóstej do dziewiątej to znaczy prawda odszedł od godziny szóstej po godzinie szóstej, czyli od dwunastej do piętnastej prawda była ciemność to są te godziny na listę już jest już jest ta ten wieczór niejako prawda wg wg godzin w kanonicznych, jakby nie przejmujemy się specjalnie tym ten to tym realizm w oddali Turcja jest pewną pewną konwencją in ikona ikona Narodzenia zbudowano na jej koniec właściwie zejścia Chrystusa do otchłani dziecko leży w pieczarze ciemnej tak jak Jezus leżał w Lipie w czasie koło Golgoty zawinięte jest w pieluszki tak jak w całun turyński dalsze tak jak jestem przychodzą do niego magowie tak jak przyszły kobiety przynoszą dali tak jak kobiety przyniosły wolności do wsi osie wyśpiewuje w takiej jest taki analogii jest pascha paska Bożego Narodzenia rola tych magów jest niezwykła no nie państwo mówicie 3 królowie no w tym sensie, że tradycja mówi Janik ogarniać cały kosmos z nici Hamit singla Europejczycy prawda tej nazwy mandatem Melchior też panel prawda Castro to są dzieł in do Kasprowej inni Europejczycy 1 z nudów prawdopodobnie jedno inni w Alta żart to jest ten prawda nie 1 z królów babilońskich, ale i, ale to są magowie wg starożytnej tradycji chrześcijańskiej barze na Wschodzie rozwiniętej czysta Ewangelia Świętego Mateusza oni się nie nawróci Janina judaizm ani tym bardziej na chrześcijaństwo oni doznali pierwsze objawienia i zanieśli do swoich ludów z to jest ta jest znak tego, że kościół nie ma polegać organizacyjnej gminy i organizacyjnej władz i rozszerzaniu się wszędzie jest jest dialogiem duchowy oddech dialogiem duchowo z innymi kulturami są przedstawicielami innych kultur nigdy nie mieli być wciągnięci do naszej kultury chrześcijańskiej czy judeochrześcijańskiej jest tam taka piękna piękna historia pani ten matkę matka Boska Amalia da im Dalin pieluszkę dziecka Jonsson pieluszkę prawdopodobnie zaburzoną no bo pieluszkę prawda wiosną jak największą relikwię do siebie do siebie i tam wrzucają do ognia no ni zowąd napisali oni są herosami chorą uzależnioną od rodziców Teresa prawda jest ten ogień to jest ten symboliczna rzeczywistość ich Najwyższego sacrum, a ty jesteś tym sensie tak tak wrzucają do ognia, że Paluszek Śląsk Wrocław PL nie ginie właśnie BHP tylko jest taki jest sens tak jestem z tego rozwiązania jest w ogóle pieluszkę, a z kanapy no właśnie latem właśnie ta materialna się materialnych sacrum i jeżeli zaś grzechotkę rozumie albo na plastikową Frances ca nie razi mnie telefony liczą, że nie ma to jest piękne właśnie to jest startowała też tam z tamtego czasu grzechotka artysta realność tego dziecięcia dziecięcia o o zwycięstwo Boga toczyły się spory czy Bóg może być tak słaby tak tak jakby nie dzieje nic niewarte jak jakiś byle dziecko na 1 z herezja wielkich wywołało chyba nie każe ci mi uznać Boga w niemowlęciu, a także, ale właśnie taką uznaje właśnie tak poznajemy nie to jest ten paradoks nie w sam mechanizm jest przecież właściwie koncepcją no nie my mamy i gwiazdą Dawida czyli, czyli mesjanizm mamy się nie mamy się oświecić, a nie prawdą rozumu trochę wrzucam kamyczki do naszego drżą jubilerzy efektowny wygląd chwali profesorze, a może tylko, że wiara jest pewnym szaleństwem, a rozum nie jest, ale w pełnym zrozumiał, że poradzimy bez wiary sami taka jest moja i da bardziej może wschodnia dla koncepcji, a także duetu będę będę bronił tego, że chrześcijaństwo jest jednak o mesjanizm i o tym jest to święto paradoks się wiary w pani profesorze pytamy moich gości, ale także słuchaczy Radia TOK FM o kandydaturę do nagrody radio FM imienia Anny Laszuk przypomina dowiemy się na początku kwietnia, kto zostanie laureatem man, ale zgłaszamy osoby albo instytucje albo organizacje, które specjalnie jakiś wyjątkowy sposób zasłużyły się w roku 2018, które powoli się kończy, czyli zrobiły coś dla dla innych zrobiły coś dla albo albo w sposób lokalny albo w sposób globalny to ogólnopolski suszu podatkiem zarówno tych małych bohaterów głośnych krytyków, którzy te, które działają inne na mniejszą skalę także tych, którzy w Mac, którzy znana na większą działają czy ma pan do osoby osoby organizacje instytucje, które uważa pan, że zasługują na nagrodę jedno ja ostatnio przeczytałem bardzo dla mnie ciekawe teksty i tak kino przekonywujący Jacka Dehnela o Bartoszu Niedzielski tym leczymy pracowników instytucji europejskich, które w Strasburgu zginął czy ojciec zmarł w wyniku postrzału owych ranny w akcji w konflikcie z terrorystą czy terrorystami rośnie jednak dokładnie ta kie realia wyglądały tereny nie ten będzie etos wyszedł rysujemy służyć samic takiego prawda jestem zwrot duchowa duchowa rzeczywistość, która się z tego wyłania po pierwsze, efekty jesteśmy jesteśmy pod pod presją tej plagi terroryzmu, który jest jednocześnie nie pewną walką duchową ci ludzie tak często wciąż wierzą w i ten człowiek ten człowiek no w starciu w starciu z tym terrorystą nie zginął Jacek Demel hak wysuwa bardzo ciekawe elementy tego tego etos protesty to że bez takich przypuszczeń ja nic o tym nie wiem ale, ale jest ich przypuszczenia, że prawda on był ze swoim partnerem homoseksualnym, że jest to prawda postać, która z deklarowaniem broniła swojego etosu etosu obyczajowego i w tak trudnych realiach dzisiaj mamy szczególnie w Polsce dziś odmawia odmawia ci wiary prawda pewnie temu etosowi też pod pręgierzem takiego jakiegoś stereotypu męskości i wolności tych praw Dan siły tych mężczyzn nie zniewieściałych jakiś prawda nie padnie Otóż co jest oczywistą nieprawdą, bo poznamy wiele takich przypadków tych tych Marczuk, którzy okazują się strasznie mnisi prawda słabiej w rozmaitych prawdziwe wyzwania życiowych wzlotów toczy się nie ma piłkarzy nie ma niewolno takich budować budować stereotypów i ten człowiek nasz jako taki bohater bohater Kapsch, a jednocześnie nosiciel pewnego etosu wykluczenia pewnego etosu cierpienia okazuje się okazuje się tutaj nie właśnie bohaterem, kiedy inni nie ten doc. Jacka Dehnela pokazuje w ogóle, jakby sam jest szerszy kulturowy tego także jaja, by zgłosił pana Bartosza Niedzielskiego jako jako takie wyzwanie o budowanie lepszych lepszych standardów standardów etosu prof. Michał Klinger zgłasza Bartosza Niedzielskiego on w inny niektórzy współpracował z Gniezna to nie znam go europejskim to co słyszałem właśnie jest czekam także państwa propozycje proszę pisać na adres nagroda małpa to klub KSM, aby zgłosić przez formularz zgłoszenia zgłoszeniowe na stronie nagroda krótka TOK FM trąbka PL w UE ich kup koszty poza tym panie profesorze to w zasadzie to aktor wcale tak co jakiś w świecie prawosławnym jakieś takie trendy, że w tym sezonie najbardziej pożądanym albo modnym prezentem jest nic mi o tym nie wiadomo natomiast natomiast terenem takiej nie komercyjny jakiś katastrofa jest komercyjna, która świadczy zawładnęła zawładnęła bogatymi ludźmi na Wschodzie Europy jest jest chyba jest chyba takim sięgnąłby złym prezentem, jaki mamy z Zachodu, bo no cóż ten teren, gdzie jest ten etos etos prezentowy one na Wschodzie się tak nie rozwinął się kiedyś, ponieważ mamy na Wschodzie strasznie bogatą liturgią bardzo długo się w tej cerkwi na bardzo długo się w tej cerkwi to to głównie spotkanie wigilijne jest raczej przeniesione z Zachodu aż takie długie takie prawda natomiast był były dzieje ten postanowił postny obyczaj obyczaj wielu dań, ale postnych i to się też ciągnęło długo, by za oko w terenie nie ma chyba takiego jak alkohol nie uchodzi na Wschodzie za jakiś jest jakiś grzech czy czy jej jest przyjemnością, którą np. asceci są jednak w czasie pozwalają w klasztorach no w Gdyni mniej pos ma dla mnie postny mnie także ci prezenty jako oznak zepsucia schodów przez zachód pewnie tak, aby to ująć, ale czy zepsucie ileż radości w tym jest, więc nie ma Szmyda chętnie trzeba to interpretacja i okolicach różnych wydarzeń, które samo drzewko drzewko jest też przecież przyniesione z Zachodu prawda, bo u nas była zawsze liturgia trend, ale dziś jest to bardzo już rozwiniętej powszechnej to czy są drzewka są drzewka tak są świerki i inne drzewka w innych w ogóle dużo dużo roślin jak świat należy święto świętej Trójcy wnosi się całe zielone też gałęzie prawda o ich udzieleniu mu się Maria son cerkie w i żywą i to także nie jest jest i to on w twarz, ale oczywiście oczywiście ten obyczaj bądź taki paraliż tu liczne prezenty także drzewko prawda te ozdoby system pozwoleń to jest ta jest para liturgia u nas jest bardzo dużo tej liturgii, której ledwo ją unosimy, bo jest rzeczywiście tak rozbudowana, ale piękne akty prawa czytać jak Łotwa no i wieczorne takie to tylko tylko taka ataki po wieczerzy prawda trwa około dwugodzinnej dzisiaj wieczorem, ale później zaczyna się liturgia, która trwa całą noc na noszach liturgia w TFI to w Widzewie to w różnych parafiach pamiętamy parafie wiejskie, gdzie indziej żyłem na świat w Kętrzynie zaczynał się to około dziesiątej wieczorem trwało dziś do czwartej rano to jest konkret, by profesorze UW to jest konkret taki dom, a każda taka szkoła liturgiczna rzeki bani wychodzi potem brak norm tyle lubimy chodzić do teatru czy są na to to też i to wtedy nie narzekamy, jeżeli liturgia jest fascynująca to co się wtedy inaczej odbiera taki bardzo panu dziękuję panie profesorze dziękuję prof. Michał Klinger teolog prawosławny był państwa moim gościem dziękuję serdecznie informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy przygotował Bartłomiej Pograniczny, a nad jakością czuwała Jana cech oraz Kamil wnuk
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA