REKLAMA

Prawicowa prasa jest zbudowana wokół antyelitarnej narracji – niebezpiecznej, nawet jeśli część jej argumentów jest trafna. Rozmowa z dr. hab. Piotrem Kulasem

OFF Czarek
Data emisji:
2018-12-27 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:22 min.
Udostępnij:

Gościem Cezarego Łasiczki jest dr. hab. Piotr Kulas, który bada fenomen antyelitarnej narracji prawicy. Zdradza między innymi, czy osoby krytykujące elity same przypadkiem nimi nie są, a chcą je jedynie zastąpić? Rozwiń »

Posłuchaj także podcastu „Interluda” Cezarego Łasiczki: https://audycje.tokfm.pl/audycja/Interluda/267 Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Państwa i moim gościem jest dr Piotr Kulas, doktor habilitowany nauk społecznych, socjolog, historyk idei, zajmujący się m. in. problematyką inteligencji, wydział artes liberales Uniwersytet Warszawski, dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dr hab . Piotr Kulas odwala za nas kawał dobrej roboty, bo przygląda się obydwu stronom debaty politycznej, a nawet, jeżeli tych stron jest więcej, to ostatnia bardzo interesująca obserwacja: badanie mojego gościa to antyelitarna narracja współczesnej polskiej prawicy. Rozwiń »
Jeżeli antyelitarna, to za cóż mielibyśmy elit nie lubić i czy to oznacza, że jest jedna ze stron, która uważa, że elit być nie powinno?

To właśnie ten problem, bo polega na tym, że to nie jest nic nie ma takiego założenia w sferze publicznej ze strony elit, że nie być nie powinno tylko jest walka elit no to niektóre z tych elit są tak naprawdę tymi prawdziwymi elitami tymi właściwymi nie skazanymi nie może moralnymi aniżeli Tramino przykład, więc jest walka o tą chemiczną pozycję w obrębie tego elitarnego elitarnego pola ne natomiast jest pewien taki bardzo silny czy taka bardzo silna tendencja w sferze publicznej.

To ciekawe, że nie tylko w Polsce to jest tendencja globalna ogólnoświatowa takiej anty elitarne zry w czy taka NT anty elitarna postawa, która zakłada, że te elity, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat sprawowały władzę w sferze polityki w sferze kultury z taką były ważnymi postaciami życia polityczną publicznego społecznego że ono nie zdało egzaminu w związku z tym należy je rozliczyć z tej postawy z tego co zrobiły i ci, którzy najczęściej formułują taką postawę.

To nie są przedstawiciele ludu tak zawodów związanych z klasą ludową tylko to są inne elity, które chciałyby zastąpić właśnie tamto tamto wcześniej funkcjonująca i ich zdaniem źle funkcjonująca elity tak w sferze publicznej w Polsce do tego NATO nakłada się na Polski Polski kontekst ostatnich kilkudziesięciu lat, ale też wre walka w ramach 1 rodziny trochę, więc to jest skażone też taką bardzo przykro obserwację, że właściwie osoby, które wywodzą się z 1 solidarnościowego pnia, a dzisiaj są do tego stopnia podzielone, że podważają nie tylko swoją obecną rolę, ale swój dorobek wciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 

Kilka dni, a może tydzień temu rozmawiałem o bardzo interesującym tekście czy też w ogóle temacie, który pojawił się w kwartalniku więź ten temat dotyczył zdrady zdrady Judasza także i zastanawiam się też nad różnym podejściem do do zdrady w zależności od tego gdzie geograficznie jesteśmy wydaje mi się, że na bliskim Wschodzie zdrada niekoniecznie przekreśla być może jest elementem strategii my zdradzamy 1 po to, żeby sprzymierzyć się z drugim, bo tak nam wychodzi, że deszcz, bo tak się opłaca ale kiedy powrócimy do tego pierwszego to to też jest, więc strasznego w Polsce i zdrada jest chyba najgorszym grzechem grzechem najcięższym 

Tak to prawda nawet ostatnio powstało kilka tekstów ciekawych na ten temat taki bardzo bieżących w serwisie, bo oczywiście ten problem jest obserwowany od dłuższego czasu to jest 1 z najczęstszych najczęściej pojawiających się motywów, które wynika z analizy prasy, ale też wypowiedzi osób zajmujących kluczowe stanowiska w tej sferze o tej stronie powiedzmy anty elitarnej tak najczęściej tym argumentem posługuje się Polska prawica i ona posługuje się tym argumentem od właściwie od samego początku tak tylko, tyle że ten argument dzisiaj znajduje, jakby taką trochę głębszą i bardziej nośną artykulacji on jest dzisiaj mocniejszy po prostu co ciekawe jak zdrada jest jest argumentem buble najcięższą to wynika to wynika z rzeczywiście z polskiej kultury ich skomplikowania polskiej historii, a jest też takich motywów bardzo mitycznych symbolicznych, do których można się w tym wypadku odwołać np. targowicę tak w związku z tym, kiedy pojawia się dzisiaj motyw zdrady w Polskiej kulturze sformułowany na bieżąco przeciwko dotychczas, jakim takim hegemonii czymś ważnym postaciom związanym z polską elitą czy reprezentującym no to tutaj pojawia się odwołanie do targowicy jest jak automatycznej to wielu autorów zrobi paradoksalnie, chociaż wydawało nam się, że właśnie targowica notes przeszłość to jest coś co można umawiać się w ramach wprawki historycznej w szkole średniej tak, ale to jest wciąż żywy bardzo żywy mit i on jest ciągle, jakby reprodukowany i odtwarzany i tych od osoby z baby w tym wtłacza się rzeczy ustawia się właściwie na tej samej szali co ciekawe zdrada funkcjonuje też, jakby ten ma on byli to jest taki argument, który funkcjonuje, jakby w stosunku do paru różnych segmentów elity jeśli można tak powiedzieć, bo on funkcjonował bardzo dobrze na początku lat dziewięćdziesiątych przeciwko tym, którzy sprawowali władzę przed osiemdziesiątym dziewiątym rokiem i to był bardzo silny silny motyw, który tym zarzucano właśnie byłem tzw. tu komunistom czy postkomunistom, że nie zdradzili Polskę na rzecz związku Radzieckiego w związku z tym jak bessą spaleni nie mogą nie są dziś ich władza nie może być legitymizowanie nigdy nie będą rządzili w imieniu ludu w imieniu wydawcy w dla dobra Polski tylko zawsze będą oskarżani tak, nawet jeżeli nie są umoczeni w cudzysłowie z jakimś wielkim relacjami na cele inne cenne wywiadowczymi no to są w jakim sensie to są to ich ich spojrzenie jest jest patrzą na nich z dniem nie mogą oni są nie są czyści nie są przez oczyści nie są nie mogą być moralni natomiast później zdrada zaczyna obejmować trochę szersze kręgi i ten argument zdrady pojawia się skierowany w stronę osób, które ze jedno w doprowadziły do przełomu to znaczy Weber odgrywają dosyć istotną rolę w osiemdziesiątym dziewiątym rokiem przyda się jeszcze przed 89 elitami solidarnościowym tak wobec intelektualistów związanych z Solidarnością i to jest bardzo wtedy przykry zarzut tak, bo nie jest zarzutem w dużym stopniu uważa mnie niesprawiedliwe natomiast jest to bardzo nośny zarzut tak co ciekawe, o ile wcześniejsze patologia wynika z analizy wielu różnych tekstów takich bardzo ważnych czasopism prawicowych i wypowiedzi bardzo ważnych osób związanych z prawicą, o ile wcześniej trener zdrajcami byli komuniści właśnie oni byli sprzymierzeni z Rosją, a więc przeciwko Polsce tak czy związkiem Radzieckim o tyle nowe elity te postsolidarnościowe elity one w jakim są niszczone są skażone zdradą z 2 powodów to znaczy z 1 strony, dlatego że sprzymierzyli się on część przynajmniej z nich są z postkomunistami natomiast z drugiej strony są zdradzi, dlatego że wrze czy zdradzają czy są narażeni na to zaś zdrada lub potencjalnie mogą okazać się zdrajcami, ponieważ zdradzają Polskę w imię interesów europejskich na przykładach oświatowych tak ogólnoświatowych to jest bardzo silny zarząd tak np. 1 z publicystów mówił, że między zna od lat do radości zastąpiła międzynarodówka no to jest bardzo silna bardzo silna bardzo silny zarząd Czyżby Bruksela nową Moskwą Bruksela jest nową Moskwą tak oczywiście za zarzutem zdrady pojawia się cały kompleks argumentów 1 z takich argumentów jest przede wszystkim zdrowa kultury nie tylko zdrada państwa w stref w najogólniej można powiedzieć i zdrada interesów Polski dobra wspólnego zdrada ludu tak interesu ludów imię interesu jakich wyższego właśnie takiego ogólnego niedostrzeganie tego interesu, ale również zdrada polskiej kultury n p . i przedkładanie innej zachodniej kultury wcześniej to była rosyjska kultura teraz dzisiaj to jest zachodnia kultura nad polską nad polską kulturę bardzo wyraźny 1 z najmocniejszych z najmocniejszych zarzutów, jakie można serwery zresztą bardzo pojemnym i dlatego że potworem potwór ten mianownik zdrady można co do tego mianownika zdrady można wciągnąć bardzo wiele różnych bardzo wiele różnych elementów bardzo często się od ludzi ci, którzy posługują się tym argumentem odwołują się do takich charakterystycznych motywów właśnie charakterystycznych polskich historia, nic więc targowica co wydawałoby się jest absurdalne, ale jest o autentycznym autentycznym autentyczną artykulację występującą na co dzień czyli by Bruksela Unia Europejska nową Moskwą nowym mocarstwem, które chce Polaków, by pozbawić tego co najcenniejsze i co najważniejsze dla ludu kultury dobrobytu języka praworządności samostanowienia demokracji prawdziwej demokracji oczywiście czy też niezależności tak jest właśnie taki ludowej natomiast za tym motywem oczywiście nie wyrażany za pomocą pewnych szyper boli też metaforycznego języka jest cenny jest też jest też oczywiście z bardzo dużym takim jest takim w takim bardzo dużym uproszczeniem, bo to język publicystyczny jak rozumiem też wymusi posługiwać się takimi takimi prostymi sformułowaniami, ale za tym do pewnego stopnia kryje się jakieś dosyć cenię czy nie dietę trzeba bardzo subtelnie o tym, mówić, ale pewnego rozmowy z rodzaju dobre rozpoznanie to znaczy takie takie rozpoznanie oczywiście do pewnego stopnia tuż po posługa deptak do pewnego stopnia, które mówi o tym, że Polska jest krajem zależnym tak, że Polska jest krajem zależnym i ty nam bardzo trudno się z tej zależności wydobyć, tak więc próbujemy jesteśmy zależni gospodarczo jesteśmy gal gaz zależni politycznie, a jesteśmy też zależni kulturowo tak i to rozpoznanie to znaczy oczywiście prawica, o ile diagnoza do pewnego stopnia tak może być słuszna, jakby pokrywa się z tym co w ogóle mówi się w humanistyce i naukach społecznych na świecie, że jesteśmy krajem peryferyjnym po prostu jesteśmy krajem centralnym tylko krajem peryferyjnym w tym sensie jesteśmy zależni ile diagnoza może być trafna to odpowiedzi czy wnioski, jakie wysuwa się z tej diagnozy no mogą być już zupełnie paradoksalna wrócimy do naszej rozmowy o informacjach Radia TOK FM informacje już za kilka minut o godzinie jedenastej 20 państwa i moim gościem jest Piotr Kulas doktor habilitowany nauk społecznych socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego informacje o informacje wracamy państwa mają gości jest Piotr Kulas doktor habilitowany nauk społecznych socjolog historyk idei z wydziału artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego bardzo interesujący tekst ukazał się autorstwa mojego gościa anty elitarna narracja współczesnej prawicy, ale i dla tych z naszych słuchaczy, którzy zainteresowani są tym artykułem, gdzie można go odnaleźć, a netto wzrósł jest takie pismo w bardzo dobre uważam, że socjologiczne przegląd socjologii jakościowo czwarty nr 2000 osiemnastego roku, który zredagował Karol Franczak z uniwersytetu łódzkiego to się bardzo dziękuję, więc po cały tekst czy do całego tekstu co państwa właśnie w taki interesujący sposób na rozmawiamy o tej jak tytułowy wskazujące elitarnej narracji współczesnej polskiej prawicy, które jest anty elitarna, ale nie w takim sensie, że elitaryzm należy pozbyć należy zastąpić złe elity fałszywe liczył, że elity szkodliwe elity, lecz tymi elitami, które mogą przysłużyć się służyć ludowi, albowiem obywatele powinni zajmować się tym czym się zajmują i nie nie muszą się czy mogą nie chcieć się troszczyć o kierunek w jakim Polska powinna zmierzać o obudowę koncepcji od tego są elity, ale elity prawdziwe, dlaczego te róże elity te fałszywe elity też to szkodliwe elity muszą odejść po pierwsze dlatego jak mówił, bo dzisiejszy gość, że zdradziły my kiedyś zdradzały elity, bo były sprzymierzone z Moskwą działały na szkodę Polski Polaków dzisiaj nowe elity są sprzymierzone z Brukselą z Unią Europejską, która chce pozbawić Polaków tego co cenne to jest 1 z powodów, jakie inne narracje pojawiają się wśród publicystów prawicowych o 1 z takich ważnych elementów wodnych czy rzeczywiście może łączyć w sobie jest elementem zdrady jest to, że elity zdradzają lud to znaczy nastąpiło pewnego rodzaju pęknięcie i tutaj jak momentem założycielskim jest okres transformacji tak, by ta prawica co ciekawe bardzo mocno przechwytuje ataki i taką opowieść o tym, że elity w czasie transformacji odbiły się mówiąc kolokwialnie od celu było od jego interesów nie potrafił go rozpoznać i tak naprawdę modernizowały Polskę nie w duchu wspólnego dobra, ale w duchu wskaźników ekonomicznych na przykładach, bo albo jeszcze innych jeszcze innych wymiarach, zapominając o tym, którym tak naprawdę mają służyć więc, więc to jest bardzo bardzo silny, że bardzo silny moty w i on do pewnego stopnia jest co ciekawe jest podzielony też przez lewą stronę to znaczy przez przez lewicę tak przez młodą lewicą, zwłaszcza nie przez to lewica związaną z SLD, ale przez lewicę związaną z razem 300 młodym środowiskami polskiej polskiej lewicy co ciekawe tutaj jakby lewica młoda lewica i młoda prawica też mówili też trochę stara prawica w takim wypadku mówi 1 głosem albo mówią, by formułują bardzo podobny argument jest językiem i nawet 1 językiem właśnie to jest bardzo dobra uwaga, dlatego że prawicowa korzystała z zasobów języka lewicowego co jest ciekawe to znaczy tutaj nie ma takiego podziału na język w niektórych obszarach przynajmniej na język prawicowe lewicowe Lewic prawica chętnie korzysta właśnie z tego lewicowego dorobku lewicowych sformułowań jedno, które padły w czasie naszej rozmowy to jest to, że jesteśmy krajem postkolonialnym po prostu tak czekałem Cooper seryjnym książki, które traktują o tym, że są bardzo poważnym wyzwaniem również dla polskiej prawicy czy stało się m. in. fantomowe ciało króla na przykładzie masowe były takie taką próbą rozliczenia stron prawica również musiała zmierzyć w jakim stopniu, więc ten język i marż o instytucję to jest to jest tak to kolejny sformułowanie n p . Antoni g 6 jest taki myślicielem, który bardzo często przywoływane i tutaj do pewnego stopnia na tym się myślę zamiast łatwo to dezawuować to myślę, że na tym należałoby się zastanowić, dlatego że do pewnego stopnia prawica, ale też oczywiście lewica prawica, ponieważ moim zdaniem zajmuje ona się tak demoniczny rolę w polu takie powiedzmy społecznym to z dobrze widać po np. po nakładach prawicowej prasy o tym gdzie są kierowane reklamy i t d. to jest to nie jest tak, że to są ludzie znajdujący się na marginesie elitarnego świata wręcz przeciwnie na to są to co pojawia się pojawiają się oni korzystają oczywiście z tego lewicowego i języka, ale zwracają uwagę na taki dosyć ciekawy nie tym 1 z tych ciekawych elementów jest na takie pęknięcie pomiędzy elitami, a tzw. ludem czy klasą ludową i tego, że elity nie potrafią wczuć się i zrozumieć argumentów formułowanych właśnie czy pewnych emocji nawet związanych właśnie z tym z tym niższym segmentem społeczeństwa niż są jeszcze hierarchy nie chcą się jakimkolwiek innym nawet niemoralnym przecież dynastia drugim elementem jest to, że potrafią zauważyć się przełamać taki mit, który jest charakterystyczny dla polskiej inteligencji uważam, że mniej szkodliwe, że to była i to jest tak obiekt jest opowieść o polskiej inteligencji, że była 1 wielka Polska inteligencja, która mówiła właściwie to oczywiście to mówię w dużym uproszczeniu można mówić 1 głosem, która była jednomyślna, którym do góry na sercu leżał leżało leżało dobro wspólne dobra Polska i t d . tak i to przy okazji stulecia odzyskania niepodległości zresztą bardzo dobrze widać funkcjonowanie tego mitu to znaczy funkcjonowanie tej opowieści 1 polskiej inteligencji, nawet jeżeli my w mniejszym stopniu naprzód podkreśla się podziały między Piłsudskim, a duma Dmowski ma raczej podkreśla się pewną spójność tak w dążeniu do do niepodległości i ten to opowieść jest oczywiście prawdziwa do pewnego stopnia jak wszystko w humanistyce naukach społecznych przede wszystkim w życiu tak natomiast jest też fałszywa, dlatego że nie nie było 1 polskiej inteligencji u nas bardzo szybko zaczyna się dzielić po 1905 zaczyna się dzielić forum wpły w zaczynają formować różne partie polityczne, które mówią różnymi głosami mają różne pomysł na niepodległość albo nawet na to czy Polska w ogóle może być niepodległa tak jak w przypadku róży Luksemburg i tego i tego stanowiska w związku z tym ta opowieść jest prawica zwraca uwagę na taki dosyć realny realny stosunek pomiędzy elitami od nie mamy do czynienia z jednolitą tak, chociaż oczywiście prawica nie jest konsekwentny jak szliśmy fantastyczne nie mamy do czynienia z jednolitą go z różnymi grupami elitarnymi, które wchodzą ze sobą w konflikt tak i w związku z tym jest jakaś wojna jest jakaś walka pomiędzy tymi elitami walka o kształt kultury o kształt życia społecznego walka o nazwy ulicom nazwy instytucji oto jak te instytucje mają funkcjonować od jakiej treści mają być szkoła przekazywana, jakie treści mają w ogóle funkcjonować w życiu publicznym jacy mamy, jaki ma mieć bohaterów czy żołnierze wyklęci mają być lepsze bohaterami czy nie mają być bohaterami w związku z tym jest pewna walka na ataki na symbole inna instytucja i prawica w tym sensie oczywiście możemy się zgadzać albo nie zgadzać, ale sam moment walki, jakby podkreślenie tego, że wchodzimy z sobą pewien spór jest czymś realnym jest trafną obserwacją nie znaczy, że podzielamy opowieść prawicy w treści natomiast samej formie czy w samym zderzeniu ona jest dosyć trafna i ideały i prawdziwa natomiast, jeżeli to rozpoznanie, jakby pozwala prawicy właśnie sformułować formułować zarzut anty litery z moich możliwości tamtych elit i tego, że tamte elity źle rozpoznają nie czują ducha nie nie potrafiły transformacji Polski w takim duchu właśnie, jakim ona powinna być informowana w interesie ludu mało tego oprócz tego, że jest tak jak pan mówi to jeszcze to złe elity fałszywe elity urzędnicy ludem pogardzają tym co można zaobserwować chociażby w sposobie w jakim wypowiada się ludzie po to, cham to moherowy beret to trochę taki ciemny niedouczony o o złych manierach co prawda ja to to auto to co pan o tym, o czym pan teraz wspomniał uważam, że jest ona 1 z ulg jest z najcięższych bez 1 z najczęstszych wad tych elit powiedzmy na tych elit mainstreamowych jeśli można tak powiedzieć lewicowa prawica lewicowo CZ centrowych, które do tej pory rzeczywiście sprawował jakoś to hegemonia jest wiele dobrego można tym o nich powiedzieć to faktycznie ten zarzut formułowany przez takich prominentnych przedstawicieli, żeby już nie wymieniać nazwisk tych elit rzeczywiście jest bardzo krzywdzący, ale on też spotyka się z takim bardzo to on się spotyka oczywiście z pewną krytyką to widać w mediach społecznościowych też widać po niektórych artykułach ze strony tego własnego środowiska tak, ale on jednak bardzo silnie wybrzmiały waham to nie jest przenośnia to jest autentyczny zarzut kierowany wobec wobec tych ludzi także ktoś jest chamem albo, że ktoś z moherowych beretach oczywiście te argumenty są odwracalne tak w drugą stronę one służą jako moczy miecz obosieczny, ale to nie zmienia faktu, że one spotykają się również na niższym poziomie właśnie wśród przedstawicieli klasy ludowej z bardzo silnymi emocjami tak w związku z tym Annette w te niższe warstwy powiedzmy czy ta klasa ludowa przekierowuje też klasa średnia np. przekierowuje swoje sympatie prawicowe strona, więc paradoksalnie część elit, która zaczyna posługiwać się właśnie takimi argumentami mówiąc np. wyborca Kaczyńskiego żony jest proszę bardzo, że to są moherowe berety albo, że słuchamy, które wyszły wyszły na ulice parki ulice objazdy plus albo 500 plus i kierują się tym rodzajem resentymentu ona oczywiście cywilów tworzą bardzo wiele emocji takich negatywnych emocji, które muszą znaleźć jakiś rodzaj uiszczali one znajdują ujście właśnie w takich elitarnych narracja tak zaczynają bardzo łatwe bardzo czytelne oczywiste argumenty drugiej stronie, żeby mogła podważyć właśnie przez rząd skoro jesteście elitą i posługuje się takimi argumentami to jesteście elitą dla samych siebie czy jesteście elitą dla dla całego społeczeństwa, zwłaszcza że w jednak w Polskim społeczeństwie funkcjonuje taka bardzo silna opowieść o tym, że elity powinny służyć właśnie ze względu na rolę polskiej inteligencji, która przez sformułowanie, bo bez względu na to co robiła w różnych momentach historii to jednak zbudowała swoje przekonanie, że rolą inteligencji jest właśnie służenie tak dlatego od lekarza z 3 oczekujemy przede wszystkim, że on służył pacjentowi od adwokata, żeby służył swoim to, więc kiedy oni nie spełniają tej roli to tym bardziej jak bez wielu różnych powodów, ale przede wszystkim właśnie z tego nie służenia narażają się na ten rodzaj zarzutów ale kiedy ktoś formułuje zarzut jak 1 z profesorów n p . tak nauk humanistycznych formułuje zarzut hama to co możemy sobie o tym, pomyśleć tak to oprócz tego, że to jest sformułowane chamskim językiem jak sądzę no to bardzo łatwo buduje pewnego rodzaju negatywne emocje wobec tego tego nadawcy tego komunikatu i co więcej emocji można zrozumieć tak mało tego jest oczywiście ten tekst, bo myślę, że wiem kim pan mówi my jest tekstem, który wyjaśnia powody Kozioł wyjaśnia być może elitom albo wyjaśnia kwas w klasie średniej ci, którzy nie mają aparatu do tego, żeby zmierzyć się z tymi tezami słyszą tylko jestem chamem nowym właśnie, ale ja myślę, że w ogóle formuła, jakby ta figura chama i żywiona jest przywoływana no to w opolskiej kulturze ten podział jest bardzo silna na pana i Hamana panów i chamów tak i w związku z tym on nie może inaczej, nawet jeżeli ktoś wyjaśnia subtelność za pomocą filozoficznych narzędzi argumenty, dlaczego posługuje się takim argumentem takim takim sformułowaniem no to jest to po prostu niewybaczalne tak to jest jest tak silny topos funkcjonujący szkód w Polskiej kulturze tak mocno zakorzenione, że przywołanie go w takim konnego aktywnym kontekście od razu budzi też bardzo negatywne skojarzenia tak wobec tej osoby, która to wypowiada nie może być inaczej nie będzie inaczej czy elity zdradziły te fałszywe to złe zdradziły wg tej powitać w tę opowieść o niej także się zgadzamy to jest opowieść zdradzimy nieco mówimy o pana badaniach pan ma takie powiedziałbym Hobbit prawicowego człowieka, czyli uważnie czyta pan pracy prasę prawicową mnie to był taki wie pan to był to był to jest to z po postanowiłem po prostu się temu przyjrzeć się z tym walczyć ciekawiej, bo nie na początku bez bardziej systematycznie bada jeszcze przyjrzeć temu jak te sformułowane, bo to nie jest to nie jest publicystyczna pracowała jeśli nie opowiadam poziom może stąd ma charakter oczywiście krytyczne czy tory krytycznej to znaczy ma charakter pewnej interwencji, żeby zrozumieć to zjawisko, ale postanowiłem się przyjrzeć na ile to jest reprezentatywne najlepiej jest silnie zakorzenione w takie opowieści prawicowej i wie pan co panu powiem, że bardzo mocno jest jak się weźmie ją tworzy prawicowe periodyki są to po prostu jest zbudowane wokół tej narracji wokół takiej ententy elitarnej narracji to nie jest także oni zaczynają naprzód, że to są teksty, które się znajduje od czasu do czasu w ramach tego one są to jest medium jak powiedział 1 z redaktorów naczelnych media tożsamościowe i to tożsamość jest refundowana właśnie na pozycji wroga i przyjaciela posłużyć się takim stałym stały w tym i tym nie przy czym jest właśnie jedynie przyjacielem są i to nie jest tylko kwestia to nie przyjacielem są przedstawiciele elit wcześniejszych to nie jest kwestia kontekstu ona przed obrazków podpisów pod zdjęciami różnych elementów, które funkcjonują w prasie to jak skonstruowane, że kładka tak wrócimy do tych wątków po informacjach Radia TOK FM informacja o godzinie jedenastej 40 państwa moim gościem jest Piotr Kulas dr habilitowany nauk społecznych socjolog historyk idei wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego informacje po informacjach wracamy z studio Piotr Kulas doktor habilitowany nauk społecznych socjolog historyk idei, zajmując się m. in. problematyką inteligencji wydziału artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o bardzo interesującym tekście małego gościa anty elitarne narracje współczesnej polskiej prawicy ne przed informacjami mówił pan, że meta Antki anty elitarna narracja nie jest przypadkową pojawiającą się w niektórych artykułach myślą tylko to jest można powiedzieć no właśnie zmasowana narracja zarówno w tekstach takich zdjęciach w odpisach w memach wcale w całym przekazie tak nie jest tak jest nieco więcej to jest narracja, która funkcjonuje od lat dziewięćdziesiątych go wcześniej miasto duchów demonicznego dzisiaj moim zdaniem jest ekumeniczna i przez to w jakim sensie jest niebezpieczna, nawet jeżeli niektóre z obserwacji w ramach tej opowieści są trafne niektóre z argumentów są trafne, ale są trafne, że tak pełna takim bardzo NATO poziomie zabrzmi to poziom wyznaczony przekładają no właśnie to co mówiliśmy, że Polska jest krajem postkolonialnym rola elit jest właśnie służenia i ani wpisywania się w tym postkolonialnym narrację tak tego typu elementy to, że podkreślają pewną pogardę, która jest formułowana ze strony właśnie tych elit wcześniejszych wobec wobec klasy ludowej to też jest prawdziwe, ale tonie znaczy, że przekaz, który idzie za to obserwacją jest już taki, który tworzy powinniśmy przyjąć jak sam dobrodziejstwa tego tego inwentarza Ależ oczywiście to są bardzo silny przekaz i co więcej dzisiaj to jest ma status moim zdaniem demoniczny, jakby ze względu na status telewizji, kto rządzi w telewizji status publicznego Radia, ale przede wszystkim status tych wywodzących się z tygodników czy pism prawicowych, które formują takich skierowanych do szerszej publiczności niemających charakteru intelektualnego, bo to jest trochę inna rzecz tak naukowcy posługują się trochę innym językiem trochę bardziej subtelnym informują takich prostych zarzutów tak związani z prawicą, ale publicyści już tak o dobrze, ale co ma zastąpić, jakie elity mają zastąpić fałszywe tezy, że elity te złe elity no to prawdziwa to prawda te, które czują ducha tego narodu, które czują, że potrafią wczuć się w potrzeby, które potrafią co więcej jak mówią ważne postaci właśnie charakterystyczne dla prawicy, które potrafią przyznać podmiotowość w tym członkom ludu, który potem dostrzegają ich faktyczną faktyczne znaczenie w dziejach polskiej historii, które wiedzą, że jak wiele od tych niezwykłych ludzi i od ich codziennej pracy zależy taki test to jest jakaś wie pan dosyć ciekawa i moim zdaniem nawet ładna obserwacja tak, jeżeli oczywiście pozbawić ją tak on czasu nie ładnego język ataki tego co, gdzie co stoi za nią to, że ludzie są po prostu ważni, że należy przyznać należy słuchać ich głosy być może nie mają racji ich mocy mogą być prawdziwa i ich odczucia i ich, że ich niedola może być dla nas czymś ważnym tak oni nie są elementem w z, który powinien być wyrzucony na śmietnik w toku transformacji, ale może co stracili ktoś poniósł jakieś koszty to może właśnie byli oni należą się w jakość przeglądnąć ich sytuacji toczy się przegląda ich sytuacji i czy faktycznie ktoś postanawia się tym nimi faktycznie zaopiekować się inna rzecz, ale to bardzo mocno wybrzmiewa w tej w tej w tej w tej opowieści o podjęcie takiej taka rola upodmiotowienie Jon ca właśnie tych o te osoby, które nie są w obrębie tam nicienie posługuje w tym argumentem, aby przynajmniej wiemy o tym, nic nie posługuje się argumentem właśnie, że jest rok jest chamem tak on może ktoś ktoś jest właśnie taki bat na łódzkich dni po pełni tego typu role, więc to jest to jest ważna informacja myślę, że dzieci to jest ciekawe, bo to jest też słuchane czytane przez nie tylko przez inteligencję tą prawicową, ale Gazdą jak rozumiem Gazeta Polska naprzód jest czytana przez zwykłych obywateli tak i to się to się przenosi te emocje są bardzo mocno wyczuwalne jednak ludzie wolą być upodmiotowienie niż wykluczeni z tej sfery wspólnego stołu do rzeczy w tych nowych elitach jest miejsce dla osób myślących inaczej dla jakiej formy pluralizmu czy raczej jest na taki powiedziałbym Mono Mono partyjne czy też Mono ideowa mozaik owe modele typu myślę, że to trochę jest to jest taki moment wojny, więc który, jakby poza na naszych ulicach na szańcach 2 różnych tańcach ustawia wobec siebie ledwie 2 różne 2 różne logiki działania myślenia o sferze sferze publicznej także sąd, że taki rodzaj pluralizmu, o którym o, których pan mówi taki rodzaj wewnętrznej dyskusji oczywiście są podzieleni tak jak się obserwuje bardzo mocno ale, ale chyba nie da chyba nie myślę, że myślę, że to jest ten moment walki, kiedy trzeba z i wszystkie siły wszystkich sił wszystkie ręce na pokład fakt jestem to moment jesteśmy bliscy zmarli Szeregów tak tak tak raczej czują raczej czują, że jak wiele jest jak wiele do zyskania teraz, bo to jest i wiele też paradoksalnie do stracenia, ale oczywiście też ten moment takiego podziału ja bym obserwował parę lat temu teraz teraz się trochę to sfera prawicowa troszkę się uspokoiła, ale te wcześniejsze podziały w ramach tego prawicowego obozu były trochę wyraźniejsze sądzę, iż dzisiaj, ale to jest taka sytuacja, która w dużym stopniu wyklucza to wyklucza taką taką, która lizać stanowisk to znaczy w ogóle sądzę, że w dzisiejszym świecie mało jest takich obszarów dla takich intelektualistów MON niezależnych fakt takich intelektualistów publicznych niezwiązanych z żadnymi środowiskami środowisko jest jednak szczerze Polska nie jest naprawdę bardzo dużym krajem ona potrzebujecie to osoby potrzebują środowiska, czyli bez względu na to, żeby mogło dziś publikować w związku z tym zaczynają stopniowo mówić trochę głosem nadawać ton z 1 strony, ale z drugiej strony posuwać się pewną narrację środowiskową narracji intelektualista publiczne w Polsce ma bardzo trudną na świecie też sądzę, ale jest wiele, pisząc w języku angielskim trochę większą publiczność, więc łatwiej natomiast w Polsce jako obserwuje też, by nie podawać nazwisk, ale wiele różnych opcji również tamtej strony z wcześniejszych dla różnych krytycznych głosów skierowane wobec cykl swojego własnego środowiska to te głosy są raczej wyciszona adresowane zamiatane pod dywan tak krytykowane też nie tylko za pomocą takich mechanizmów werbalnych od bardzo prostych znaczyć to będzie opracowania w danej instytucji, a co z tej narracji powinny słyszeć elity lewicowej centrowe ludzie o lekcje powinny wyciągnąć, jakkolwiek jestem krytyczny wobec tej narracji prawicowej ona niesie nie podoba również przez sposób artykulacji taki co prawda nikt nie posługuje się argumentem suma, ale wydaje mi się, że traktuje mnie nieuczciwie tak jak czytelnika, że jestem w Cekcynie sformatować i swoje moje myślenie zbyt szybko chce to zrobić tak, bo rozumiem takie podprogowe w cudzysłowie subtelne formy wyrazu to coś innego natomiast ten rodzaj takiego bardzo szybkiego uwarunkowań i przekonaniami za pomocą takiego argumentu siły właściwie Motor to nie odrzuca to w czasie tej rozmowy starał się trochę opowiedzieć, a przede wszystkim pewien rodzaj pogardy, który jest charakterystyczne i który wybrzmiewa, nawet jeżeli nie jest charakterystyk nie jest bardzo reprezentatywny to przez pewną nośność i ważności osób, którego formują się bardzo silnie odbija echem w przestrzeni publicznej to jest ten rodzaj pogardy wobec ludzi po prostu tak, bo uważam, że to jest dlatego ten tekst ma charakter interwencyjny, bo ma zwrócić uwagę lewicowym elitom i byli tym centrowym elitom, że hala codziennie w porządku tak naprawdę się lepiej jeszcze naprawdę mówić innym językiem nie czujecie emocji tych ludzi, którzy jeżdżą autobusami tak może za często jeździć taksówkami tak może trzeba wsłuchać się głosy limuzynami albo limuzynami może coś się słuchać głosy tych ludzi tak, bo inaczej mówiąc o ich problemie bronimy się wsłuchiwać w błoto to cud jest pozytywna jakaś obserwacja, jeżeli będzie się dobrze słuchało tak to rzeczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie ma takich osób odsetek przetok przy okazji teścia powiedzieć czy nie jest tak, że nie ma Boga brakuje, ale jest jakaś taka bardzo silna myśl jest taka bardzo silna, chociaż w opowieści starszych lido transformacji, które nie chcą się przyznać to wasze radio robi bardzo dużo roboty za pomocą niektórych też trochę też GazetaWyborcza dopuszczając głosy tych dziennikarzy, którzy są od potrafią zmusić w jakim stanie się to elity do przeformowania wcześniejszego stanowiska tak byliśmy głupi jest to 1 z takich takich seriali tyle lat symptomatyczne, ale nie dopowiedział Jan Tomasz Stenzel z Orląt on wie jak wydobytą wypowiedź tak w jakim sensie, więc to jest to jest życie to jest ciekawe, że to jest także ten moment jest jakby obecna, ale ta pogarda jednak jest też czymś takim leitmotivem, który się bardzo silnie odbić, a i to jest to to powinny zrozumieć, że nie dość, że powierzenie może być pogardliwym ucznia każdy z wołowa czy należy jednak te emocje potraktować należy przede wszystkim potraktować tych ludzi poważnie, bo od tych można skrytykować sądzę tych ludzi, ale trzeba ich potraktować poważnie natomiast do tych do tej pory upraszczając w jakim stopniu właśnie potraktowany niepoważnie jako dzieci, które wymagają opieki niczego nie rozumie jakiegoś powodu polityka amerykańska kochana wrócono grzeszników jak ten polityk, który upadnie na dno, ale potem powrócił często po jakich refleksji religijnej nie jest politykiem straconym tak oto właśnie ta historia troszeczkę dodaje mu ner uraz chyba tak nie jest pomyślny właśnie, że ten mądry Polak po szkodzie czy ten polityk, który mówi byliśmy głupi albo zmienia po latach zdań nie jest kwestią przy legalizacji marihuany mówiąc o jej nos to nie wiedziałem z jakiegoś powodu nie budzi zaufanie to co to właściwie co potwierdza tezę o tej o tym od odklejenia się elita, która dopiero po latach rozumieją coś co przeciętny człowiek widzi gołym okiem od razu to ty oczywiście nie mamy czasu, żeby o tym, powiedzieć ja bym był subtelniej się też w ocenie tych wcześniejszych elit tak, jeżeli mamy był on wyrazić swoje zdanie, bo to było ich doświadczenie tak to była też bardzo hegemonii czy na bardzo mocną bardzo silna ogólnoświatowa globalna narracja inie charakterystyczna tylko dla Polski to, że trudno żadna prawda elity się uwiodła tak to też moim zdaniem on się dały uwieść z tego powodu, ponieważ wyczuł, że to jest okazja na modernizację tak nie jest także my wszyscy się zmodernizujemy wszyscy na tym skorzystamy pomyliliśmy się tylko ten brak przyznania się do po powiedzenia tego, że pomyliliśmy się ten wysiłek związany z tym przepracowaniem to wyparcie, które się z tym wiąże jest jakoś bardzo silne ale, toteż jest zrozumiała, dlatego że to, bo część doświadczenia część biografii tych ludzi ma zaprzeczyć swoim psem dostrzegł w dotychczasowym doświadczeniu wracając do Pańskiego pytania jest taki rodzaj wymagania wobec tych liczb mogę się przyznały rzeczywiście lepsza prawica mówi Caine możesz być z nami możesz wybaczy mi się w nozdrza komunistą może być wcześniejszym komunistą weźmiemy się do swojego obozu pod warunkiem, że przyznasz może działać w interesie UE jak okaże się, ale i albo przede wszystkim właśnie się pokajał się tak, ale ma pan rację coś ciekawego z tej płyty pańskie obserwacje, że mimo tego to osoby później nie znajdują się na świeczniku nie pełnią takie najbardziej kluczowych chwali, że sieje, że się, że spełnią drugorzędne stanowiska taki to jest ciekawy obraz zrabowany towar trochę trochę tak także zestaw scen stawka za związana ze zdradą jest zbyt silna też będą też nie chce krzywdzić ludzi, bo niektóre bardzo lubię w ogóle w sferze publicznej, ale przecież to są znamienite osoby również związane z tą partią centroprawicową, która w jakiś czas temu rządziła polską tam były osoby przecież, która współpracowały to też one nie pełniły potem tak znamienitych funkcji albo przez jakiś czas nie pełniły właśnie z tego sukcesu z tego powodu, o którym o, których pan powiedział ten element właśnie zdrady tej daty pewnej fałszywości zbyt silne to też jest bardzo niebezpieczna obserwacja tak swoją drogę czy bardzo niebezpieczne moty w, dlatego że on wymaga tego, żebyśmy byli absolutnie skalę Nisko ani tak ludzie byli czyści absolutnie przejrzyście w gipsie przez oczyszczenie popełniali błędów miesza się też 2 porządki z porządek publiczny z porządkiem prywatnym torze, jaki polityk jest, że po po publicznej to co w starożytności wiadomo to, że w pewnym momencie jego życie prywatne stał się ważniejszy od życia publicznego też bardzo dobrze opisane w takiej książce upadek czy Eko publicznego Ricciardo Saleta to jest odwrócenie porządku w jawnym rozliczą przede wszystkim polityka z tego jakieś, jakiego powodu nie jest, jakiego udział w sferze publicznej ani jako zachowuje się w sferze prywatnej natomiast faktycznie elita Polska kultura czy wymagania i wzorce są dużo wymagam od siebie, żebyśmy byli zbyt czyści i oczywiście nie jesteśmy zbyt czyści nikt nie będzie bezczynnie tylko ludzi z ludźmi tak jak tak samo jak i politycy są tylko ludźmi i w tym pod tym względem bycia ludzkim niewiele odbiegają od Amerykanów albo odwrotnie natomiast to w dalszej perspektywie służy temu, że bardzo łatwo takiego polityka właśnie odchodzić od czci wiary od dobrych celów od rozsądku i t d. bardzo panu dziękuję dzisiaj o anty elitarnej narracji współczesnej polskiej prawicy rozmawiałem z moim gościem Piotr Kulas doktor habilitowany nauk społecznych socjolog historyk idei, zajmując się m. in. problematyką inteligencji pracuje na wydziale artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego w tym polecam także książkę pana doktora inteligencka zaprzecza ona etos i tożsamość młodych inteligenckich elit oraz rozmowa inteligencji, a także już same tytuły wskazują, że dr hab . Piotr Kulas inteligencji troszkę się zna bardzo panu dziękuję dziękuję ważna informacja Radia TOK FM już za kilka minut obecnie dwunastej dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością czuwał Krzysztof Woś
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA