REKLAMA

"Zawsze mamy wątpliwości czy nauczycielom przystoi strajkować"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-27 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki, witam ponownie, a w studiu anonsowany już wcześniej pan Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, dzień dobry, dzień dobry. Tuż przed świętami słyszeliśmy o takich oddolnych akcjach nauczycieli, którzy dość masowo zaczęli chorować. Tłumaczone to było tak narastającą formą sprzeciwu, protestów w tym środowisku, z drugiej strony może być, że moment fatalnie wybrany, bo wiadomo, że zaraz potem wszyscy zajęli się świętami, choinką, w szkołach nie ma zajęć. Jak Związek Nauczycielstwa Polskiego zapatruje się na tę formę protestu? Rozwiń »
Przypomnę, żebyśmy parokrotnie z dużą sympatią odnosili się do innych tych działań działań protestacyjnych do tego, że oczywiście emocje w zakresie oceny tej formy protestu był inny były tutaj skrajnie momentami, ale to nasza sympatia wynikała z faktu, że my środowisko nauczycielskie czy generalny pracowników oświaty inne nie jestem specjalnie hołubione przez władze naszego kraju boom prezydent, który z wielką taką empatią ojej bardzo kategorycznie odnosi się do problemów polskich kopalń górnictwa ani razu nie zająknął się na temat dramatycznej sytuacji innych polskich nauczycieli czy problemów polskiej oświaty stąd też te protesty, które nawet nauczyciele wzorem policjantów ogólne rozpoczęli już w grudniu.

No i siłą rzeczy inny musiał spotkać ze wsparciem związku zawodowego, aczkolwiek związek Nauczycielstwa polskiego domu musi kierować się działaniami władz statutowych, które są do tego uprawnione stąd nie mogliśmy co najwyżej werbalnie, ale tydzień protesty będą wspierać, ale jednocześnie sam związek podjął pewne Bartosz Opania projekty, a jednocześnie działania protestacyjne już w oparciu o prawomocną decyzję władz statutowych, które od początku stycznia mam nadzieję będą widoczne dla opinii publicznej, a przede wszystkim dla rządzących

To znaczy, że jak w swoim apelu pisaliście zachęcamy nauczycieli do dbania o swoje zdrowie w to rozumiem, że to była taka trochę za złomowane forma w w i wsparcia, a jednocześnie na usprawiedliwienia tej formy, która właśnie była między nimi ona była przez część osób mocno krytykowana, to znaczy wiadomo było, że tak masowe zwolnienia nie są związane

Nie do końca się z tym zgodzę do końca, dlatego, że jeżeli nawet przyjmiemy, że mamy w no prawie 29  000 szkół placówek od 2, 3 tysiąc eosób, które zachorowały na tamto to nie jest jakaś szalona liczba, dlatego że na sam pamiętam z moich własnych doświadczeń, jeżeli nie w swojej szkole Trybusz 65 nauczycieli na zwolnieniach przebywało 20 osób, a więc nową chłodnią prawie 15 proc zatrudnionych to rzeczywiście był problem, ale wtedy wynikał ze złego stanu zdrowia nie jakichkolwiek działań protestacyjnych podobnie było i teraz my przypomnę, że pracownicy tzw . Państwowej sfery budżetowej w zderzeniu z pracownikami nie jest zatrudnieniem w sektorze pozarolniczym mają o wiele o wiele mniejszy wskaźnik zachorowalności zwolnienie lekarskie, więc tutaj nie jak nie nadużywamy tego projektu natomiast chcę podkreślić, że to był wyraz dezaprobaty dla lekceważenia dla innych jakiegoś nie potrafi go wania tego złego stanu kondycji finansów pracowników edukacji, bo niemowa nie mówimy tylko nauczyciela, ale generalnie pracownik zatrudniony w oświacie, a przede wszystkim dezaprobata dla tego wszystkiego co Ministerstwo Edukacji Narodowej robi, aby nie robić, bo na pewno nie ma rozmów, które by do czegokolwiek prowadziły nie ma dialogu z partnerami społecznymi nie ma tego elementu negocjacyjnego co o dziwo, podnosi nawet związek zawodowy, który przez 3 lata wiernie wspiera minister edukacji narodowej, który teraz nagle ocknął się obudzili i rozpoczyna protesty być może otrzyma pozwolenie NATO ale, czyli 3 o Solidarności natomiast nie będzie wchodzące w szczegóły mam wrażenie, że życie nauczyciel stwierdzili, iż dość czekania, a ponieważ po kiksie Piotra, choć przykłady pociągają NATO to skorzystaliśmy z tego dobrego wzorca policjantów i chcę powiedzieć, że nie jesteśmy w zakresie terminarza bezbronni w spektrum możliwości działania wydaje się, że jest o wiele większa aniżeli posiadała policja tyle tylko, że coś co działo poniekąd naszą niekorzyść to jest to, żeby zawsze mam pewne opory czy możemy leczyć czy to jak nie przystoi temu zawodowi czy warto, bo jak zareagują rodzice, którzy raptem tuż przed świętami dowiedzieli się, że mają problem co zrobić w LM tak, ale ci sami rodzice we wszelkiego rodzaju sondażach wyraźnie stoją po stronie nauczycieli za co bardzo, gdyż są dość rodzicom dziękuję, ale z drugiej strony zwraca uwagę na to, że norma mam pewien problem w naturę systemową Otóż polskie szkoły w Polsce uczniowie w oparciu o pracy nauczycieli przecież, bo wszystko szkole zaczyna się dobrego nauczyciela mają jedne z najlepszych rezultatów w skali innych krajów OECD, a z drugiej strony należą do grupy 4 państ w o najniższym poziomie zarobków nauczycieli, więc te nożyce są to bardzo bardzo rozdarty chcielibyśmy, abyśmy nie ten problem to dziury próbowali zasypać, ale na pewno nie nie zrobi to my tego minister edukacji narodowej, proponując nauczycielom 100 zł podwyżki w sytuacji, gdy każda protestująca grupa zawodowa dostaje krotność to wielokrotność tych projektowanych dla nauczycieli w roku 2019 podwyżek, bo nasz pan o tym, wspomniał myślę, że dla części słuchaczy to może być ważna im i ciekawa informacja ZNP jest największą organizacją związkową zrzeszającą nauczycieli, a Solidarność one na zdecydowanie mniej członków kas i Solidarność oczywiście, że dla nauczycieli no i teraz już doszło do tzw. ruch oddolny czy można czy wyobraża pan sobie na taką właśnie możliwość współpracy zarówno z Solidarnością jak i z tymi nauczycielami, którzy jak rozumiem działają w pewnej często odpowiedź jeszcze nie jest zorganizowany czy skoordynowany sposób tak, żeby to rzeczywiście w końcu nie było, że tylko ZNP protestuje, bo musi rząd nie podoba tylko, że jest to rzeczywiście środowiskowa sprawą odszedł tak uporządkuje stosy powiedzieć, że to trzeci inny nauczyciel należą do związku Nauczycielstwa polskiego po udział w Solidarności tutaj jest o wiele wiele nie mniejszy natomiast te ruchy oddolne oczko wodne występowały były głośne medialnie innych statystycznie nie były one bardzo bardzo dostrzegalna, ale i tak chcemy ten potencjał protestacyjny wśród nauczycieli pracowników oświaty wykorzystać ja przypomnę, że rozpoczynający pracę w szkole nauczyciel po studiach po 5 latach studiów dostaje na rękę 1751 zł to jest jego wynagrodzenie, które otrzymuje Lizak, który do wynagrodzenia musi się utrzymać się być może aplikować jakiś kredyt ewentualnie szukać na wynajęcie mieszkania to wielkie miasta będzie samo w sobie dużym problemem pozwy składane nowoczesne poniżej minimalnych dla grupy jest ponad 2000, ale tak, ale są np. nauczyciele, którzy mają pensje brutto poniżej płacy minimalnej to są osoby, które mają tytuł licencjata n p . nie ma przygotowania pedagogicznego są zatrudnione w szkołach zawodowych i one zarabiają brutto poniżej minimalnej pensji muszą dostawać dodatek wyrównawczy spora grupa pracowników niebędących nauczycielami przede wszystkim pracownicy obsługi szkół również zostają pensję zasadniczą mniejszą aniżeli wynagrodzenie do minimalnej już, że ta powinna ganiać dodatki stażowy bądź też dodatki wyrównawcze, a to jest osoba nauczyciel, bo od 20 latach pracy jego wynagrodzenie zasadnicze brutto wynosi 3300 do tego dochodzi 20 % dodatku stażowego, więc teraz mam 3900 zł i to jest dokładnie 1000 zł różnicy między przeciętnym wynagrodzeniem w kraju przybyło nieprzeciętnym, a maksymalne wynagrodzenie zasadnicze i dodatkiem stażowym, czyli tymi 2 składnikami naszego miesięcznego wynagrodzenia, które na pewno otrzymuje każdy nauczyciel to jest ta różnica, o którą chcemy powalczyć my mówimy o osobach z najwyższym poziomem przygotowania czasem ojca 23 fakultety będąc sam jak najwyższe stopnie awansu zawodowego zarabia 1000 zł mniej aniżeli wynosi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce wg GUS-u to jest przestrzenną, którą trudno zaakceptować sytuacji, gdy w Europie, jeżeli mówimy o Polsce pozytywnie to mówię przede wszystkim edukacji, więc warto i mamy o co walczyć o to właśnie jak będzie ta walka wyglądać jakiś kalendarz na najbliższe dni to, że kalendarz bardzo gęsty napięte do tego, że już 4 stycznia zaprosiłem przedstawicieli 2 pozostałych związków zawodowych działających w oświacie, a więc i Solidarności przedstawicieli forum związków zawodowych na na rozmowy 7 stycznia poniedziałek jest prezydium zarządu głównego dawnej, w które to posiedzenie zaproszę pana premiera Mateusza Morawieckiego mam nadzieję, że tutaj to zaproszenie dotarło do przemysłu loteria to pana premiera, bo z poprzednich 3 pism w 2 zaginęły w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z innej umowy to bardzo dużym smutkiem że, że mamy do czynienia z taką swobodę działań z biurokracją w KPRM je liczy na to, że jest pan premier bądź upoważniona przez niego osoba, ale nie w pani minister edukacji, bo Bonarki te bez zgody pana premiera żadnego ruchu nie wykona nie na to spotkanie przyjdzie to będzie moment do takiej poważnej rozmowy po to, żebyśmy, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, jakim etapie w kontekście roku 2019 jesteśmy przypomnę, że szósta budżetowanie uchwalona następnego dnia nie jest planowane posiedzenie zespołu ds. usług w ramach rady dialogu społecznego, jeżeli członkiem rady jest pani minister Zalewska, więc liczę na jej aktywny udział w tym dyskursie po to, żeby uniknąć tego elementu najbardziej radykalnego skrajnego 3 decyzje o rozpoczęciu protestu, ale protestu już nie polegającego na zwolnieniach lekarskich tylko protestu, który skupia się na tej formie działania, które najbardziej radykalna Nate najbardziej skrajne, ale jedyna skuteczna moim zdaniem forma, czyli strajku 500 dziesiąty jest to, że to będzie ten moment kluczowy, który odpowie na pytanie co dalej zamierzamy robić jestem przekonany, że seria nie będą dla nas to przeszkodą Maciej Zakrocki witam ponownie haftuje pan Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego podkreśla, że dobry państwu powiedział pan w kalendarzu na najbliższe dni w na końcu, którego w inny, czyli gdzieś w okolicy 10 stycznia być może okaże się, że związek może we współpracy jeszcze z innymi podmiotami podejmie decyzję o w tej najostrzejszej formie protestu, jaką jest strajk, ale co musi zostać spełnione przez stronę rządową, a poza tym, żeby może pan premier, że po spotkaniu, w którym pan mówił, że była owocna była rozmowa w centrum partnerstwa społecznego dialogu 8 stycznia co musi zrobić rząd, żeby grał właśnie do tego ostatecznego kroku już w samo być obecni pana premiera bez konstruktywnych ustaleń niewiele wniesie natomiast jestem przekonany, że mamy, o czym rozmawiać patrząc na to wszystko co chcą nas otacza i co niestety działa przeci w edukacji przeci w nauczycielom pragnąłbym zwrócić uwagę, że problem jest nie tylko w samym bardzo niski poziom wynagrodzenia problem jest także w całej konstrukcji organizacyjnej, która jest udziałem trzeciego roku wdrożenia reformy, których bardzo boleśnie odczuwają nauczyciele odczują rodzice uczniowie, a mówię tutaj o dublowaniu rocznika i fakt, że ministerstwo edukacji jest w pełni zadowolony i twierdzi, że już niema problemów jest tylko robienie dobrej miny do złej gry, a problem będzie nie chcemy, żeby ten problem skupia się na nauczyciela, bo oni wszak na tej pierwszej linii frontu wbrew pozorom bardzo ważnym elementem, który musi być brany pod uwagę przez miasto uczyć pracowników oświaty jest wzrost cen energii elektrycznej, gdyż może powiedzieć no i daleko szkoła od środy ceny energii, ale nic bardziej błędnego, dlatego że w budżecie państwa na rok 2019 jest mniej pieniędzy przeznaczonych na edukację, że jest inny zapisany w budżecie roku, który nie mija, a więc, jeżeli będą wzrastały pensje nauczycielskie i mam nadzieję także pracowników niebędących szeregu innych, którzy nie są nauczycielami to samorząd będzie musiał głębiej sięgnąć do kieszeni już dzisiaj słyszę od wielu samorządowców przyjmują, że Zielona energia podskakują 6070 % to, skąd ja wezmę na to, żeby dać pieniądze dla administracji szkolnej czy też wypłacić dodatek uzupełniający bądź motywacyjny dla nauczycieli, bo są te 2 dodatki, które leżą w kompetencji samorządu i wydaje nam się o to może być bardzo łatwe ekonomiczny pretekst do tego, żeby płacić nauczycielom Słuchajcie niestety jednak poszła w górę i musi się obejść smakiem Annę i pewnie wielu z tego skorzysta zwracamy także uwagę na to, że wbrew zapowiedziom panie minister, że tutaj nic na tym ucierpi rośnie liczba zwalnianych nauczycieli, dlatego że przez media za każdym razem przewija się następująca teza miało być tak źle, a jest tak dobroduszny i bardziej błędnego w roku 2018 stracił pracy więcej nauczycieli aniżeli w roku 2017, a rok 2019 nic nie wskazuje na to, żeby był lepszy i fakt, że nauczyciele odchodzą z zawodu jest złym sygnałem, bo odchodzą ci z bardzo dużym stażem zawodowym bardzo często, ale odchodzący rząd zwalnia zwolnionych zostało ponad 7200 nauczycieli jest to są ci, którzy niestety straci pracę i pani minister akurat tutaj uciekła do wskaźnika procentowego realnie do liczb bezwzględnych przypomnę, że w roku ubiegłym było to poniżej 1 punkta procentowego, czyli mniej więcej 6002200 nauczycieli straciło pracę bardzo dużo nauczycieli do ich na tzw. świadczenia kompensacyjne plus emerytury czy teraz to było około 14  000 nauczycieli co to oznacza dla nauczyciela do odejścia na emeryturę, a ogólna świadczeń kompensacyjnych, które z takim progiem do pełnej emerytury jest bardzo dramatycznym wyzwaniem bardzo niechętnie odchodził na emeryturę patrząc na to wszystko co dzieje się na nas na tej emeryturze z wysokością tego świadczenia przypomnę, że ono należy do najniższych w krajach OECD, bo groziła tylko Meksykanin żyje Polska więc, że już nie mamy ratunku u mnie przed zwolnieniem to to to może odejść na emeryturę, jeżeli ktoś ma to uprawnienia emerytalne bądź na świadczenie kompensacyjne, jeżeli spełnia kryteria, więc ma 30 lat pracy w zawodzie więcej niż 55 świadczy to sąd te liczby to są ci nauczyciele innych, którzy uciekli przed zwolnieniem nawet niemożliwe do reformy to takiego łagodnego źle powiem bezrobocie w tym mowa tutaj są o tej emeryturze świadczenia kompensacyjne bo gdyby mogli pracować, żeby te miejsca pracy były oni na pewno by pracowali też grubo ponad 20  000 osób rok 2019 misja wskazuje na to, żeby był najlepszy, czyli jest, o czym rozmawiać, aczkolwiek kluczową kwestią pozostają pieniądze w budżecie państwa nie ma środków na podwyżkę płac dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, a to jest grupa prawie 70  000 moich koleżanek kolegów to także edukacja przedszkolna uległa wzmocnieniu poprzez konstrukcję prawną, że rodzice dzieci wśród nich mają prawo do przedszkola po to, jesteś odpowiedź na pytanie, dlaczego wzrasta liczba zatrudnionych nauczycieli w niektórych placówkach z drugiej strony samorządy mają prowadzą przedszkola jako zadanie własne mają ogromny problem ze zbilansowaniem nie kosztów związanych z edukacją przedszkolną, czyli musi być otwarcie w państwa społeczeństwa przyzwolenie społeczne na to, żeby edukacja była o wiele wiele lepiej finansowana ja ja wrócę do tego wydarzenia związanego z coverami Anny 24 przecież wypowiedź pana prezydenta dla wobec górników z zawodu chyba najcięższego jest, że z mniej znanych z zawodu, który naprawdę wywołuje wielkie emocje patrząc na choćby ofiary na tragedie dramaty jeśli kopalnia przeżywali z drugiej strony pan prezydent odniósł się ktoś edukacji a dlaczego no to ten kraj boom pewnie bez węgla sobie jakoś poradzi, ale bez nauczycieli bez szkół bez dobrej szkoły nie wyprodukujemy tego 1 000 000 elektrycznych samochodów, bo nie będzie miał, kto tego zrobić unik to serwisować Niemiec trzeba inwestować w edukację i oczekiwali byśmy także ze strony najwyższych władz zainteresowania choćby takiego werbalnego czy pokaże w środowisku, że nauczyciele pamięta się nie tylko 14 października nie tylko w przededniu kolejnych wyborów, ale jesteśmy stale był oczkiem w głowie, bo powtarza uparcie w Europie, jeżeli mówimy o Polsce pozytywnie to na pewno mówimy o polskiej szkole dobrze mówimy o polskich nauczycielach uparcie powtarzam, że wszystko zaczyna się dobrego nauczyciela co wcale nie eliminuje naszego krytycznego stosunku do tych, którzy pracują Škoda, którzy są nauczycielami czasami najwyższym stopniem awansu zawodowego od tej szkole nigdy być nie powinni bo, bo nie mają tego czegoś co wyróżnia nauczyciela każdego innego człowieka czy to jest empatii dla nie numerów dzienników tego dla dziecka i jeżeli się tacy zdarzają szkole to pytanie, dlaczego jeszcze w tej szkole są co nie zmienia faktu, że 99 % pozostałe to są ciężko pracujący nauczyciele, którzy mają wyniki wyniki, których świat nam zazdrości, a którzy zarabiają po 400 po 500 EUR miesięcznie, by brzeg, kiedy wchodziła reforma edukacji, którą firmuje pani minister Anna Zalewska mieliśmy okazję też rozmawiać w tym studiu im Barbary bardzo dużo wtedy mówił krytycznie o tym, że reformie właściwie do, wierząc w bardzo poważne kłopoty dzisiaj właściwie non stop wybija się ten postulat związane z podwyżkami, a o skutkach reformy wspomniał pan tylko chaszcze 1 zdaniem mówiąc o tej komplikacji może pojawić w tzw. dublowane dniem roczników czy to oznacza, że jednak państwa w gminnym ocena tej reformy była no i przerysowana strzeliła Focha biologicznie negatywna, bo na dzisiaj rzeczywiście od poszczególnych elementach reformy mówi pan znacznie mniej wolność nie, dlatego że akurat tym niema tak jak wół prof. Stefan Regmunt pretekstu do dialogu pretekst jest powód jest skupiamy się, że na płace tylko słyszymy uwagę na kilka takich segmentów po pierwsze nie wycofujemy się nie jest tych negatywnych dla nas obce dotyczących rynku pracy w dalszym ciągu uważamy, że wróci do roku 2019, czyli w ciągu 3 lat reformy pracę może stać ponad 335000 nauczycieli pracowników oświaty nic nie wskazuje na to, żeby było lepiej zwracam uwagę na to, że szkoła została jednak upolityczniona to co dzieje się w sferze podstawy programowej treści programowych to wszystko co było przedmiotem postępowania przed sądem administracyjnym w tym kraju bo, bo nikt nie chciał ujawnić autorów podstawy programowej również we mnie nie pokazuje, że raport przejrzystości tego systemu to, że dzieci skończyły edukację podstawową 9 do 8 lat przekłada się na to, że pracują o wiele dłużej wiecie, że każdego dnia, bo niektórzy dyrektorzy szkół musieliśmy czekać także do zajęć sobotnich co bardzo skomplikował życie rodzinne, ale to była próba ratowania się przed przeciążeniem dziecka nie nadmiernymi zajęciami w każdym dniu roboczym od poniedziałku do piątku to także zaowocowało tym, że samorządy gminne, które prowadziły podstawówki gimnazja dostały mniej pieniędzy, dlatego że ten 1 rocznik zostawił odebranej przesunięty do powiatów, a to przełożyło się także na zwiększenie udziału własnego samorządów terytorialnych prowadzących podstawówki gimnazja nie w prowadzeniu tych obiektów Tychy Tychy dla placówek, czyli tył to problemy nie zniknęły oczywiście dla rodziców najważniejsze będzie to, żeby dziecko, które w przyszłym roku pójdzie do szkoły średniej do tej szkoły się dostało nie w jakiś odległy miejscowości po to, żeby wypełnić statystyczną normę tylko jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania to będą problemy czy to to nie jest tak, żebyśmy przestali o tym, mówić natomiast, jeżeli nie mówimy o reformie niejako o całym zespole działań związanych jest przebudowanie polskiego systemu edukacji codziennie no to zasługa tylko głośno krzyczeli, bo na szczęście resort edukacji poza samym wykreowanie nie tego pomysłu miał tutaj niewielki współudział i powtórzę na szczęście o tym, wszystko to co co pozytywnego reformie zaistniało zawdzięczamy rodzicom samorządowi nauczyciele mniej i z tego też musimy sobie zdawać sprawę i to jest dodatkowo legitymacja dla nas jest przy walce w staraniach o zwiększenie naszych wynagrodzeń, bo radykalnie wzrosło obciążenie nauczycieli mamy już sytuacje, które rzeczywiście coraz większy ciężar przesuwa się na szkołę mamy sporą grupę rodzin, którzy są nieudolni ćwiczyć niewydolnych wychowawczo niektórzy swoje w niekompetencji czy też zwykły brak czasu przerzucają na szkołę i to są obciążenia, którym szkoła musi sprostać, a pamiętajmy że, że nie ma gabinetów lekarskich nie mają gabinetów dentystycznych, chociaż tak jeszcze jakiś pogłoski pojawiały nadal 1 psycholog to jest nawet kilka tysięcy uczniów logopeda rzadkością szkole coraz więcej psy psychologów tak porzuca sektor edukacji i ucieka z tego segmentu Bosch to naprawdę kawałek ciężkiego chleba tutaj więc, jakby tematów nam nie brakuje dzisiaj skupiamy się na tym co jest najważniejsze, czyli na kwestie bezrobocia wynagrodzenia i podwójnego rocznika on będzie bardzo bolesny dla gmin niestety tysięcy naszych uczniów, choć różnie to wyjaśnić podwójny rocznik kolor jak należy co roku nie szkoła w ujęciu gimnazjalną niewybuch opuszczało około 360  000 osób i na rok 2019 na 1 września zapowiadane jest, więc liczba 700 dwudziesty 730  000 absolwentów ostatniego roku gimnazjum i ósmej klasy szkoły podstawowej te dzieci pójdą do szkoły średniej ceny wybranej przez siebie pytanie tylko ci dostaną i tak pani minister mówi dla żadnego dziecka nie brakuje miejsca mnie w szkole średniej zgoda statystycznie nie to się da ująć tylko żadna też pociecha, że o dziecko z Gdańska znajdzie swoje miejsce w słynnym nieodległym niedobór w Kartuzach adres ze Szczecina będzie musiało mnie do Polic dojeżdżać po to, żeby wykorzystać tam miały wolne miejsca, bo moje dziecko w Warszawie mieszkające może wędrować z Ursynowa na Białołękę przez całe miasto, szukając tam dwu dowolnego miejsca, ale nie jest możliwe, żeby te szkoły, które dzisiaj nie mają warunków lokalowych, które mają określoną liczbę miejsc rejonu określoną liczbę pomieszczeń były w stanie nie wchodząc w 2 zmian nowości zapewnić podwładnemu rzecznikowi nie miejsce już w roku 2018 wiele samorządów zrezygnowało z przyjmowania maksymalnej liczby uczniów do swoich klas, szukając oszczędności po to, żeby zminimalizować to presję w roku 2019 dochodzi jeszcze element bardzo problematyczne, który zgłasza nam wielu dyrektorów, których w tej chwili w nie ma jakiegoś szerszego wymiaru Statystycznego, ale pojawia się jako zjawisko mianowicie, ale już dziś dyrektorzy mówią, że będą mieli problemy np. prezesury z pewnymi klasami określonych profilach w sytuacji, gdy do klasy humanistycznej zgłosi się określona liczba dzieci po 8 LO ośmioletniej szkole, którzy idą zupełnie inną podstawą programową innym cyklem i przyjdą także dzieci w południe przed gimnazjum jak pogodzić te 2 nurty programowe w w 1 roczniku wielu dyrektorów twierdzi tego się nie da zrobić, więc albo będą rezygnowali z tego rodzaju profili albo będą przyjmowani tylko dzieci, bo w gimnazjum czy też po szkole podstawowej to od nich takie pytania zadawali nam także dyrektorzy szkół warszawskich sygnalizując, że danie będzie to istotny problem problem, który de facto no będzie sfinalizowanie w emocjach dziecka rodziców, którzy będą rozczarowani tą sytuacją w bardzo dziękuję dziś za rozmowę no oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie jeśli chodzi o w spotkaniach czy rozmowy z przedstawicielami rządu to już pewnie jakoś usłyszymy zobaczymy na początku stycznia przyszłego roku nie życzę panu państwu spokojnego i 2019 roku w przekonaniu, że wszystko to dobry szkole zaczyna się od dobrego nauczyciela i warto w nich inwestować w domu Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego bardzo zdziwiony
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA