REKLAMA

Jan Sadkiewicz o pismach Stanisława Cata-Mackiewicza

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-28 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
26:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Piątkowy wieczór Radia TOK FM, przy mikrofonie Hanna Zielińska. A z nami w studio jest też nasz gość Jan Sadkiewicz, dobry wieczór, dobry wieczór państwu, historyk, wicedyrektor wydawnictwa Universitas, autor wyboru i opracowania pism Stanisława Cata-Mackiewicza i to drodzy państwo te pisma i postać Stanisława Cata-Mackiewicza czy też generalnie rzecz biorąc szeroko rozumiany konserwatyzm II Rzeczpospolitej będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Będziemy się zastanawiać nad tym, jaka była kultura ówczesnej debaty publicznej, jaką funkcję miał publicysta polityczny, jaki to był głos w stosunku do tego, co dzisiaj uważany za głosy konserwatywne.  Rozwiń »
Byli dzisiaj właściwie przede wszystkim będziemy skupiać się na tej książce, która w inny i mimo że z książką opasłą rozległą i bardzo bogatą w zasadzie w kolejnym tomem z tej serii pism Stanisława tata Mackiewicza jest co 2002. tom serii zapoczątkowanej w 2012 roku mamy także historyczna ta odsłona pierwsza chyba historia Polski Plichta Polski, bo 1 z pierwszych 2 tomów to, że tak się akurat złożyło, że pierwszym tomem były 2 broszury kropki nad i oraz dziś jutro wydane odpowiednio w 2007 . i 1929 roku, które stanowią pewien Kontrapunkt dla tej książki moje rozczarowanie, która została wydana teraz tej awantury 20 EUR w górach tam do 2 broszurę zostały napisane wydane przez Mackiewicza w okresie wielkich nadziei po zamachu majowym, kiedy wiązał wielkie nadzieje z rządami marszałka Piłsudskiego i to mój jedyny taki okres jego życiu przełom lat dwudziestych trzydziestych, kiedy patrzył w przyszłość naprawdę z optymizmem i swoją rolę w tym jako politycy postrzegał jako tego kto, kto formułuje pewne idee, które politycy będą realizować miałby nadzieję, że rzeczywiście to nastąpi książka ma ich rozczarowanie jest jak sam tytuł mówi już świadectwa na z zawodu rozczarowania, że to na co liczył też te 1012 lat wcześniej, że nie spełniło bardzo poważnie traktował swoją rolę na rolę publicysty politycznego też posłuchajmy jak on podchodził właśnie do tych rozczarowań publicystycznych to jest fragment książki moich rozczarowań nie umiałam dotychczas stworzyć w Polsce ruchu mocarstwo owego silnego, który do młodzieży polskiej dał ideały inne niż nacjonalistyczne tak niezgodne z interesami państwa, który ma 40 % mniejszości narodowych i która gdyby się terytorialnie rozszerzało jeszcze powiększyła liczbę nie umiała zapalić do idei wielkiej mocarstwowej królewski Polski ktoś, kto wybierał moje artykuły do książki szukał nie twórcy ideologii, lecz człowieka i dlatego pozbierał rzeczy, które pisałem przeważnie w chwilach odpoczynku słabości i depresji dlatego w tej książce, w której wypowiadam ułamki mojej myśli tak duża jest atmosferę rozczarowania z Mackiewicza jest ten problem, że nic nie napisał takiego traktatu politycznego, jakim np. w przypadku jego ucznia Adolfa Długosza w pewnym sensie Adolfa bocheńskiego jest książka między Niemcami, a Rosją stąd stąd ta jego myśl ta jego ideologię, którą chciał zarazić młodzież przede wszystkim w drugiej Rzeczypospolitej została w postaci tych ułamków nie tylko w tej książce bo gdyby z wileńskiego słowa zrobić wybór zupełnie innych tekstów na takich wyborów on pisał, tyle że takich wyborów można, by zrobić kilka i żaden tak, by się nie powtórzył to też w tych wyborach znaleźlibyśmy te myśli w postaci ułamków 1 z sali, gdyby mógł to by dało radę zaraz przejdziemy do 1 z ułamków spisać taki Stefan z takim właśnie z PiS w punktach czy właśnie dzięki ich przedstawienie krótkie zwięzłe lapidarne tej ideologii peceta Mackiewicza czy tez w ogóle możliwe przecież tych pism strzelają też zmienia i ewoluują na pewno w czasie to jest raczej materiał na książkę, a na religię, a władzami, ale spróbuję, bo obok kilka takich przeł Michał z haseł można wymienić którymi próbował nawet współczesnych zarazić to zagadnienie mocarstwowości, które tam się pojawia związane też SC ideę monarchistyczną 1 z elementów tej tej myśli Mackiewicza było przekonanie, że Polska jako kraj wielonarodowy wtedy w latach trzydziestych mnie nie ostoi się między Niemcami Rosją bez idei większe bez pewnego programu, który pozwoli przyciągnąć do do Polski też te mniejsze inne niż narody Europy Środkowej i tą ideą była właśnie monarchia Mackiewicz uważał, że nie sposób uzgadniania interesów Polski Litwy czy Polaków Litwinów Białorusinów i innych w sposób demokratyczny, że nad nad parlamentem powinien stać król, który by pełnił rolę ojca nie niejednego, ale wszystkich narodów wchodzących w skład jego monarchy to była 1 z jego 1 z elementów tej rozumiem, że nie rozważał wersję królowej matki nie miał tu nie rozważał to akurat tak się składa, że rozważą, bo pisał, żeby miał takie nadzieje po zamachu majowym właśnie, że Piłsudski i jeżeli którego był zwolennikiem lata 2 jedno na wielkim tak zimno nic nie było w stanie zachwiać jego przekonaniem o geniuszu marszałka i wiązał wielkie nadzieje z zamachem na majowym pisał nawet takie teksty, w których sugerował, że marszałek powinien trenować konstytucja także nie bawić w ten proces parlamentarny tylko po wyznaczyć narodowe konstytucji, ale też takie teksty, w których wyraża nadzieję na to, że marszałek 7 koron, a ja, a jeżeli nie są to przejmie którąś ze swoich córek także idea monarchii był otwarty na taką wizję, czyli mocarstwo, więc monarchista Abby, ale jednocześnie otwarty na czy też nawet stawiające na multikulturowe ości jako wartość i też nie wykluczając jak rozumiem funkcji politycznych kobiet we pełniących ważne funkcje polityczne co jeszcze do tej listy MF takiego rejsu przez sylwetki światopoglądowe tata Mackiewicza możemy dodać, że mając na uwadze, że słuchają nas no i takie osoby, które kojarzą go tylko nazwiska takiej rys jego ówczesnej twórczości szybko wczesny ale, ale wtedy przede wszystkim no to anty sowiecką część nie anty rosyjską jak w środku jego nauczyciela Studnickiego Kohla, którego kolor flagi powiewające nad Kremlem nie miał większego znaczenia nie na nie mniej lub ich nazwijmy to tak, ale ani Sowietów ani ani Rosja jako taki natomiast Mackiewicz był wielbicielem literatury rosyjskiej w ogóle można o nim powiedzieć był człowiekiem zanurzonym w kulturze Europejskiej w takim stopniu jak dzisiaj już trudno znaleźć czytał czytał po francusku to po rosyjsku i czerpał z kultury tych narodów pewne wzorce i pozytywne negatywne, które przedstawiał Polakom m. in. w tej książce jako wzory bądź anty wzory postępowania natomiast politycznie był nastawiony antysowiecką i co było efektem tej anty sowiecką ości proniemiecki to znaczy uważał, że Polska w obliczu zagrożenia ze Wschodu jest Zachodu powinna w taki czynny sposób kupić pokój na Zachodzie po to, aby móc się bronić przed Wschodem to teraz Cat-Mackiewicz się jako człowiek on zresztą tutaj akurat w książce my ich rozczarowanie kot człowiek też jest pokazane w kącie widział jak to bywa bardzo często bywa poglądy konserwatywne rządzą się w takich jedne warunkach, gdzie matka wchodzi się z rodziny ziemiańskiej, więc tak też są ziemiańskich korzeni Stanek herbowa rodzina, pieczętując się herbem Boża Wola mylne i właściwie tutaj w taki ma to polsko tożsamościowym klimacie Całkiewicz etaty Mackiewicz został wychowany, ale też pytanie 3 to jego wychowaniem dwory i 1 czy głównym takim motorem tych jego wnętrz światopoglądowych zapatrywań na polskiej na świat, bo one wcale nie były takie w oczywisty czysty jasny przekaz dzisiejszego punktu widzenia sposób konserwatywne myślę, że wychowaniem odegrało dużą rolę Mackiewicz był Wunder kinem jak Kijak to geniusz określano jej to określenie przylgnęło bardziej do Adolfa bocheńskiego, ale Mackiewicz w podobnym cudownym dzieckiem znaczy dużo czytał połykał książki w dzieciństwie i w i we wczesnej młodości duży wpły w na wychowanie wywarła matka jak to bywało też w przypadku innych ludzi, których okna, u których później patriotyzmu bardzo silny to samo przecież w przypadku Piłsudskiego to samo w środku Studnickiego matka jako jako, o jaką przekaże cielaka tej idei polskiej którą, którą oni byli zarażeni, a na ukształtowanie Mackiewicza jako dorosłego człowieka publicysty pisarza i polityka wywarły wpływ 4 czynniki, o których sam pisał w historii Polski, o których sam też ułożone w ogóle wywarły największy wpły w na rzeczywistość polską w pierwszej połowie dwudziestego wieku to jest chronologicznie szkoła Krakowska, która z, której on czerpał żydowskim torze brak silnej władzy zgubił Polskę i dlatego silna władza była jego idee fixe miast najlepiej monarchia tak tak monarchia monarchią jako system idealny, ale silna władza i 4 i ja jako ta ten cel, do którego trzeba dążyć po drugie, Roman Dmowski ze swoją publicystyką ze swoim stosowana rozumowania politycznego i definiowania interesu Narodowego w po trzecie Józef Piłsudski ze swoją praktyką polityczną i wojskową Anną Mackiewicz tak jak w wojnę uważał go za za geniusza największego człowieka, jakiego od Piasta idzie gmina wydała Szlachta Polska i wreszcie Władysław Studnicki najmniej znane z brzeskich nazwisk z tych wszystkich szkół ideowych samotnik człowiek, który z dużej izolacji tworzył ale, ale miał to szczęście, że trafił w miał to swoje szczęście jest niski, że trafił na Mackiewicza który, który przejął się jego ideami, które też w dużej mierze sprawił w swoją twórczością Studnicki nie został zapomniany Studnicki jako człowiek, który przekazał Mackiewicz owi to myślę, że to, że Polska nie może toczyć wojny wojny na 2 fronty mnie może walczyć dać się z Niemcami Rosją, jeżeli chce walczyć z Rosją to musi mieć spokój na Zachodzie to było do 4 cenniki ciekawa jestem w ciemno można wyróżnić jasno określić co przejął od Romana Dmowskiego małe wiedząc, że kiedy już wiemy, że Stanisław Cat-Mackiewicz uważał, że nacjonalizm czy właśnie ideały nacjonalistyczne za szkodliwe dla Polski szkodliwe dla interesu państwa i tu trzeba było uściślić że, że nas, że w dorobku Dmowskiego za najcenniejsze uważa to co powstało w tym wcześniejszym niż twórczości też ten sposób rozumowania, które w, który wprowadził Dmowskiego na linie te porozumienia z Rosją jeszcze w okresie przed pierwszą wojną światową natomiast w drugiej RP Mackiewicz był już krytykiem i Dmowskiego i przede wszystkim na AIDS jego epigonów, których uważał za za ludzi, którzy no on przenieśli do niepodległej Polski pewne rzeczy, które powinny zostać w przeszłości powinny, która w, które były cenne dla narodu znajdującego się w niewoli, ale naród państwowy dysponując już już już własną organizacją państwową powinien odrzucić jako szkodliwe taki dwuwiersz bardzo często w dwudziestoleciu międzywojennym powtarzał inny cel w swoich tekstach wszystko palę co kochałem wszystko kocham co paliłem w ten sposób wyrażała się to myślę, że naród państwowy musi inne cele są wystawiać innymi ideami skierować niż naród pozostający w niewoli na ile po to, co pisał Cat-Mackiewicz raczej jako publicysta faktycznie oddziaływało na opinię publiczną wówczas Mackiewicz samo w sobie napisał w takim swoistym uzupełnieniem tej książki, który napisał wiele lat wcześniej daje na zamku z opóźnieniem, bo rząd Montiego to nie tytułował pisał o tym, że jako publicysta był czytany był cytowany polemizował z nim, ale ten i tych idei, które próbował wpoić narodowi nie podchwycono może nawet ci ludzie, którzy byli mu bliscy nie da nie zrozumieli Ania nie przejęli się jego niezłożenie należy po prostu nie zrozumie nikt może niezmiennie no tak czy inaczej nie da, a nie osiągną sukcesu takiego państwa z innego, ale i jego i wewnątrz ustrojowa i polityki i są za politykę zagraniczną i politykę gospodarczą i polityka wobec mniejszości narodowych w jego wizja rozsypała się w KRUS w latach 3839 tak naj naj naj w pewnym uproszczeniu mówiąc natomiast jego idea na tyle byłem pod jego myśl była na tyle dobrej jakości tak tak to określmy żal, że oddziałuje do dziś na czytelnika i jak i jestem przekonany, że Mackiewicz zza grobu jeśli nie miasto bierze udział odrębność, by publicznie, że udział w debacie publicznej i inni i w pewnych obszarach może odnieść zwycięstwo, a komu komu poleca pan lektura dzisiaj Stanisława tata Mackiewicza czy też konkretnie tego tomu książka moich rozczarowań uważam, że Mackiewicz jest przede wszystkim dla mnie jak buty ze wszystkim elementarzem realizmu politycznego PRL twórczość ogromne znaczenie dla rozprasza Ania bezmyślności Polski i realizmu politycznego dlatego poleca Anna dlatego wskazane jest przede wszystkim dla dla młodzieży, która chce znaleźć się WTO od trutka na pewien frazes, który w naszym pisarstwo polityczne się od rozpadu ruszył jednak może tutaj warto dodać, że żal, że warto najpierw sięgnąć do Sienkiewicza, a później dopiero do Mackiewicza jeśli mogę tak to można określić, bo o wątek do własnego doświadczenia, że jako kilkunastoletni chłopak się sięgnąłem po dom Radziwiłłów Mackiewicza i znalazłem tam obronę Janusza Radziwiłła w tym co dla mnie wtedy było przejętego Sienkiewicza nie do przyjęcia i w Radymnie Sienkiewicz wygrał Mackiewicza jak zdradziła go na półkę dzisiaj i itd i nic nie sięgnąłem po inne książki matki czasem dopiero po iluś latach i dopiero po wtedy powiedzmy w wieku 20 paru lat tamten Mackiewicza bardziej się przejąłem, więc cel wydaje się, że to jest to jest dobry moment na lektura, która powinna jednak stanowić wstęp do do innych to kolejny, że podobny do Mackiewicza powinien być pierwszym krokiem na drodze ku dojrzałemu myśleniu politycznemu ani nie da ostatnim, ale wspomniał pan o tym, że Mackiewicz mógłby w pewnych obszarach dzisiaj odnieść sukces publicystyczne np. czy po prostu sukces takiego faktycznego realnego oddziaływania na rzeczywistość społeczno-polityczną, jakie to obszary pomijam stąd taki stan taki aspekt, którym pan powiedział na takiego formatu innego znaczenia dla młodych ludzi, którzy kształtują się jako obywatele, ale w przestrzeni publicznej, gdzie dzisiaj Cat-Mackiewicz mógłby funkcjonować ze swoim przekazem pana zdaniem polityka zagraniczna przede wszystkim Mackiewicz jako jego wielkim atutem jest raz torze dzięki swojej erudycji dzięki inteligencji wysoki i przenikliwości politycznej potrafi dostrzegać to co ponadczasowe i w bodaj każdym komentarzu do jego twórczości można znaleźć informację, że on do prawa polityki formułował takie, które działają i wsi działały w średniowieczu i siedemnastym wieku i i działają dzisiaj, ale co więcej Mackiewicz porusza zagadnienia, które dzisiaj nas, zajmując konkretne tematy na, o których dzisiaj dyskutujemy n p . przed wrześniową polityka Józefa Becka w ogóle polityka Polska w okresie drugiej wojny światowej powstanie warszawskie z 2 koncepcja międzymorza Sojusz polsko-amerykański co sprawia to to połączenie teatru ten typ przenikliwości politycznej i tematów, które porusza sprawia, że niejeden tekst Mackiewicza mógłby się ukazać w dzisiejszym tygodniku opinii i gdyby nie był podpisany to czytelnik niekoniecznie muszą przeorientować długopis i znanego kilkadziesiąt lat mężczyźni panie nagle Stanisław Cat-Mackiewicz odnalazłby się dzisiaj inne w tej my w tym głośność i konserwatywnym publicystycznym w niejednym tygodniku opinii, by pewnie byłoby jednak trudno, bo dzisiaj i jest bardzo duży podział tek nawet na poziomie symbolicznym nie wiem czy Cat-Mackiewicz zdecydowałby się opublikować swoje teksty w prasie, którą dzisiaj nazywamy prawicową mnie w jakim w, jakim tygodniku pana zdaniem doc. Mackiewicz coś opublikować może nawet oni, że sobie narzucić na pewno nie dałby sobie ten niczego narzucić naj największe sukcesy odnosił mu sukcesy przynajmniej takie nam na pisarskie najlepiej mu szło, kiedy pisał w swoim tygodniku tak jak było w wileńskim słowie przed wojną jak było w tygodniku Lwów i Wilno w latach 4650 w Londynie, więc miałby nadzieję, że udałoby mu się znaleźć się udało, bo muszą założyć prowadzić własne oraz gazet jak pan z tego wybrnął z rozumnym rozumny na własnych łamach wtedy mógłby mówić się swoim głosem, a wróćmy teraz do kultury ówczesnej debaty publicznej inne wspomnieliśmy o tylne o sile oddziaływania na etatach Mackiewicza nie była ona tak mocna jak Cat-Mackiewicz, by sobie życzył a jaka była mała siła czy temperatura sporu w jaki sposób te debaty się odbywały na łamach prasy dziś nie ma żadnego kontaktu między publicystami prawicowymi, a mniej niż postępowymi liberalnymi czy lewicowymi właściwie to jest to jest dyskusja na zupełnie innych poziomach cywilizacyjnych wręcz w ogóle kultura dyskusji zupełnie z zupełnie różna po obu stronach jak to wyglądało wtedy, gdy na ile wtedy faktycznie poważnie zgodnie ze sztuką dyskusji podejmowano z nim właśnie dziś współczynnika o Maćka takiego dachu monarchistycznych biograf Mackiewicza Jerzy Jaruzelski napisał, że czytano go po to, żeby się z nim na nie zgadzać Dobosz, jeżeli nawet z pewnym uproszczeniem to co trafnie oddaje sytuację dwudziestolecia międzywojennego temperatura sporu była wtedy jak sądzę nie nie mniejsza niż dzisiaj dodatkową redaktorzy gazet wileńskich dysponowali takim na cywilizowanym środkiem rozstrzygania sporów jak pojedynek i Mackiewicz tego nie unikał czasem moich rozczarowań też o tym pisze w biografii Mackiewicza Jaruzelskiego jest z są anegdoty o tym jak pokazał żonie już szykować stypę uważając, że jej tak tak tak, wybierając się rano na pojedynek nie sądzę, żeby między między między nim a jego polemista mini powstawała jakaś głębsza nienawiść jednak, ponieważ świadczą o tym, później koleje wojenne, kiedy Mackiewicz wszyscy z z jezdni budowane wzruszeniem i ich żalem wspomina swoich dawnych politycznych czy publicystycznych przeciwników, którzy zostali zamęczeni czy to przez Niemców czy dobrze jest Sowietów ludzi których, z którymi się nie zgadzał którą, których uważał, których pomysły uważał za szkodliwe dla polskiej, a przecież był patriotą chciał dla Polski jak najlepiej, ale jest ona do partnerów w dyskusji tak tak tak długi i i przy tym no no no no z takim żalem i im nie udawany niekłamanym na wzruszeniem pisał o nich wspominał ich w momencie kiedy, kiedy zostali zamordowani w dobrym może jeszcze przykładem na kulturę dyskusji ówczesnej może być taki wieloletni publicystyczny pojedynek Stanisława Mackiewicza ze Stanisławem estońskim i koncepcje polskiej polityki zagranicznej przede wszystkim na całkowicie rozbieżna, a mimo to traktowali się i szacunkiem i nawet pewną sympatią, chociaż może za wiele byłoby powiedzieć byli przyjaciółmi Stanisław Cat-Mackiewicz żył do sześćdziesiątego szóstego roku miał czas na to, żeby zrewidować swoje np. lider porozumienia polsko-niemieckiego albo ewentualnie wzmocnić zresztą tak jak wszystkie inne idee forsowany przez siebie w okresie drugiej Rzeczpospolitej jak zmieniło się jego podejście do rzeczywistości my jak zmieniła się jego publicystyka czy też w ogóle ten głos, który chciałby zabierać ten wpły w, który chciałby mieć na rzeczywistość z weryfikacją koncepcji przedwojennych przez takich publicystów jak Mackiewicz w 3 czy naprzód Aleksander Bocheński jest taki problem, że po Wojniak przy miejscu i kiedy i, kiedy już Mackiewicz był w PRL-u to on nie mógł napisać wszystkiego co myśli i Sii i tam ten rozrachunek z koncepcjami przedwojennymi nie mógł być pełny na pewno Mackiewicz uważał się do końca życia za człowieka za publicystę, który w najmniejszym stopniu się mylił, nawet jeżeli nie przewidział wszystkiego trafnie to to w porównaniu ze swoimi publicystycznie przeciwnikami tych starć wychodził obronną ręką jeśli natomiast chodzi o politykę zagraniczną koncercie porozumienia z Niemcami to to o ile wcześniej był zwolennikiem tworzenia z Niemcami i uważam, że to jest droga do żar, że to jest 1 jedyny wybór w zasadzie dla Polski w latach trzydziestych o tyle na barbarzyństwo Niemców w czasie drugiej wojny światowej ostudziło dla niego zawałów WEF w propagowaniu tego hasła później, a odróżnia miłosierna odróżniają świadomie posługiwał się rozłącznie terminami naziści Niemcy coś co przyszło później w dyskusji czy w debacie o drugiej wojnie światowej, bo wspomniał pan na to, że to Barbarzyńca mnóstwo Niemców Mann oczywiście z tamtej perspektywy pewnie tak to właśnie wyglądało nie miał nie nie nie wyszedł z wojny z nienawiścią dążą do Niemców jako narodu to na pewno jeździł do Niemiec też po wojnie, chociaż odgrażał, że żal, że nie będzie jeździł, ale skupia się na krytyce błędów polskich nie ma już mniej o o wypisał konkretnych przykładach nie nie nie nie przypominam sobie, żeby pisał o nią chociaż, chociaż zdarzało się osłonić o tym, że, że w latach trzydziestych naród niemiecki został ogarnięty jakimś jakimś, iż nawet mniej niż w błąd no no jak wisiała w zbiorowym który, który pozwoli mu pójść za ich za Hitlerem o tyle po wojnie skupia się przede wszystkim na błędach polskich, a konkretnie rzecz biorąc na błędach Józefa Becka, któremu zarzucał pchnięcie Polski do 2 do katastrofy, o ile przed wojną był zwolennikiem Sojuszu polsko-niemieckiego o tyle po wojnie twierdził przede wszystkim, że byliśmy w stanie zachować przynajmniej czasową neutralność wobec wojny Niemiec ze światem drodzy państwo mamy dla państwa egzemplarze książki moich rozczarowani Stanisław Cat-Mackiewicz od wydawnictwa Universitas książki, którą Jan Statkiewicz poleca ludziom młodym w okresie formacji innym ja od siebie dodam polecenie może jednak już tym uformowanym dorosłym z takim refleksyjnym aparatem analitycznym można byłoby bezpieczniej, a tam myślę, że po prostu dobrze wczytać generalnie rzecz biorąc te egzemplarze dostępne są dla państwa pod tym adresem dla was małpa to krótka FM de la Havas małpa TOK Cropp KFM mają bardzo dziękuję za rozmowę naszym gościem w tej części wieczoru był Jan Statkiewicz historyk wicedyrektor wydawnictwa Universitas autor wyboru i opracowania pism Stanisława tata Mackiewicza dziękuję bardzo dziękuję bardzo zapraszamy na informacje
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA