REKLAMA

Skarga nadzwyczajna w praktyce: do biura RPO wpłynęło około 2000 wniosków, zasadne były dwa

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-12-30 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:23 min.
Udostępnij:

Kamila Dołowska – Dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze RPO – wyjaśnia, jak działa skarga nadzwyczajna. Przyznaje, że do jej zespołu wpłynęło 700 wniosków, a do całego Biura około 2000. Dwa wnioski okazały się zasadne, dlatego Biuro RPO złożyło w tych sprawach skargi nadzwyczajne.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Niedzielny magazyn Radia TOK FM, dochodzi 13:05. Kolejny gość w naszym studiu, jest nim pani Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry państwu. Będziemy mówić o nowym instrumencie prawnym, który jest do dyspozycji obywateli od 3 kwietnia 2018 roku. Chodzi o skargę nadzwyczajną i zanim przejedziemy już do taktycznych rozwiązań, jakie udało się wdrożyć za pomocą tej skargi, powiedz czym ona jest, komu przysługuje, w  jakiego typu sprawach można się zwracać za pomocą tego instrumentu i dokąd skarga nadzwyczajna została wprowadzona?  Rozwiń »
Jedno z kolejnych nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i to ma być taki instrument, który pozwala wzruszyć prawomocne wyrok sądowy wtedy, kiedy żadna do tej pory dostępne środki prawne tak jak niem apelacja od wyroku skargę kasacyjną na wznowienie postępowania z różnych powodów nie mogą już być zastosowane można, więc powiedzieć, że wprowadzono taką dodatkową ostatnią deskę ratunku, która w pewnych szczególnych okolicznościach pozwala na uchylenie niesprawiedliwych niezgodnych z prawem czy niezgodnych wprost z konstytucją wyrok sądowy, ale czy wstrzymuje jego wykonalności czy też nie, bo kasacja nie wstrzymuje wykonalności pewna jeśli chodzi o pilne, a skargę nadzwyczajną to to jest w ogóle taki środek, który pozwala na uchylenie bardzo starych wyroków, dlatego że on działa co do orzeczeń, które zapadły z mama po wejściu w życie konstytucji 3, a konstytucja nasza weszła w życie 90 siódmym roku, czyli ten środek można pozwala na wzruszenie orzeczeń 20 lat wstecz, więc on w pewnych określonych przypadkach mogą możliwe jest wstrzymanie wykonania wyroku natomiast, jeżeli mówimy o wyroku sprzed 20 latom to już wstrzymanie go może być nierealne, bo już dawno mógł zostać wykonane, w jakich obszarach można zastosować skargę nadzwyczajną w jest skarga nadzwyczajna przysługujące wszystkich prawomocnych wyroków sądowych w sprawach cywilnych szeroko rozumiany czy w sprawach rodzinnych z oferowanych spadkowych w sprawach o podział majątku w sprawach o zapłatę nawet w niektórych sprawach już na etapie egzekucyjnym też może być zastosowana, ale i również w sprawach karnych w świat wyroków karnych także jak szerokie zainteresowanie jest tym instrumentem krótko mówiąc ile takich skarg wpłynęło od kwietnia 2018 trzeba jeszcze dodać, że obywatel sam nie może skorzystać ani sam ani za pomocą z pomocą adwokata sam takiej skargi nadzwyczajnej do sądu nadzwyczajnego nic nie może ustawa określa pewna uprawnione podmioty, które taką skargę nadzwyczajną mogą wnieść na rzecz obywatela i tez przede wszystkim Rzecznik Praw Obywatelskich i prokurator generalny, a w ramach swojej właściwości to może być jeszcze Rzecznik Praw Dziecka czy rzecznik osób ubezpieczonych jeszcze kilka takich podmiotów specyficznych dotyczących już bardzo warst w wąskich dziedzin życia i grożąc, że to wstępna selekcja tego typu spraw następuje w obrębie już tych instytucji, która pani, która działa także instytucje mają zupełną dowolność to znaczy wpół wpływa wniosek jeśli chodzi o rzecznika praw autorskich to do samego zespołu prawa cywilnego wpłynął w tych już ponad 700 takich wniosków, a myślę, że Ford tak myślę, że staż w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dał doliczając sprawy karne to od będzie się ta liczba zbliżała do 2 tysięcy już ich chyba podobnie jest jeśli chodzi o prokuratora generalnego w tym takie wnioski takie prośby od obywatela wpływają i ale przynajmniej my w biurze rzecznika bratem i praw obywatelskich najczęściej ściągamy akta sądowe sprawy, o ile ona jeszcze istnieją, bo akta sądowe z zasady przechowuje się 10 lat, więc one często mogą być już zniszczona, ale my przeprowadzamy nasi prawnicy przeprowadzają analizę i wybierają sprawy, w których w ogóle możemy mówić o tym, że zasadne jest zastosowanie tego nadzwyczajnego środka w przy takim odsetku możemy mówić o zasadności zastosowania skargi nadzwyczajnej czy lada moment można mówić to są promile, dlatego że w zespole prawa cywilnego 2 pierwsze skargi nadzwyczajnej, która w została wniesiona do Sądu Najwyższego w ogóle to właśnie została sporządzona w zespole prawa cywilnego przez w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich czy 2 skargi na ponad 700 wniosków do wkraczania dotyczyłyby, opierając się np. będzie najłatwiej uzmysłowić dla kogo i proces ten instrument i jeśli chodzi o to pierwszą skargę to była skarga dotycząca ostryg te prawa spadkowego chodziło o wniosek o postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku, czyli takie orzeczenie sądu, który potwierdza to i w jakim procencie nabył spadek w ta ta pierwsza skarga dotyczyła takiej sytuacji, kiedy w obrocie istniały 2 postanowienia, które stwierdzały nabycie spadku po tej samej zmarłej osobie w przeciągu kilku lat wydane i całkowicie ze sobą sprzeczne, bo w pierś pierwsze postanowienie, które zapadło już uprawomocniła się do nich zostało zaskarżone mówiła, że gospodarstwo rolne odziedziczyło w całości mąż zmarłej kobiety natomiast po kilku latach mamy 1 z 11 z członków rodziny wniósł ponownie do sądu o stwierdzenie nabycia spadku i żądał, żeby uznać, że to gospodarstwo rolne nabył ojciec i troje dzieci, czyli 4 osoby i tutaj błąd sądu polegał na tym, że nie sprawdzono dokładnie w repertorium ach, czy w przeszłości tego typu sprawa się już toczyła i zamiast odrzucić ten drugi wniosek po stwierdzeniu, że już ta sprawa się toczyła została prawomocnie osądzona przez sąd to sąd orzeka w niej drugi raz i wydał takie 2 diametralnie różna różne orzeczenia oba te orzeczenia były prawomocne nie przysługiwał żaden środek umożliwiający wyeliminowanie któregokolwiek z nich z obrotu prawnego i tutaj jedyną jedyną możliwością może być ludzie w ogóle dostali dokument, który potwierdza fakt to jest na dzień dzisiejszy właścicielem tego gospodarstwa rolnego w pamięć ofiar orzeczenie sądu jest właściwy tak tak nam można tak w uproszczeniu powiedzieć dobrze, ale jeśli sprawy sięgają wielu lat wstecz to co zrobić z 20 lat tak dobrze zrozumiałem to bardzo często już się w nim postanowienia sądu nawet jeśliby wydane w sposób sprzeczny z prawem nogi i zostały wykonane jak i co wówczas Ząbik mówiąc językiem takimi po prostu nudne wiele spraw nie do odkręcenia poza symbolicznym zwycięstwem bądź też przegraną osoby, która taką skargę wnosi oczywiście dlatego ten teren ten czas skarga nadzwyczajna wprowadzenie w ogóle do ustawy budzi tak wiele wątpliwości czy to jest w ogóle zgodne z konstytucją, bo 1 z naczelnych zasad i wartości, których ani nasza konstytucja to jest zasada praworządności, a w ramach praworządności bardzo wielką wartością jest stabilność orzeczeń orzeczeń sądowych, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś 20 lat temu dostał korzystne dla siebie wyrok i zaufaniu do tego wyroku układał swoje sprawy, że tu rządzi nazwanych tak tak to spadek w RNA przykład i po 20 latach okazuje się, że on w ogóle nie był też właścicielem to wywołuje olbrzymie perturbacje ustawa przewiduje pewien wentyl, dlatego że ona co do ustanawia taką zasadę, że jeżeli od wydania wyroku upłynęło więcej niż 5 lat to właściwie nie powinno się uchylać takiego orzeczenia tylko w wyniku wniesienia skargi nadzwyczajnej Sąd Najwyższy powinien ewentualnie stwierdzić, że doszło do rażącego naruszenia prawa i wtedy obywatel taki wyrok, chociaż on był powiedzmy niesprawiedliwe niezgodne z prawem czy niezgodne z konstytucją pozostaje w obrocie wywołuje dotychczasowe skutki natomiast osoba, która jest nim pokrzywdzona może dochodzić od państwa odszkodowania, ale nie zawiera sądu za błąd sądu dokładnie tylko, że nie zawsze można te błędy sądowe eliminować właśnie w ten sposób, bo tak jak mówimy o tej pierwszej skardze nadzwyczajnej ci ludzie właściwie nie mamy nic z tym majątkiem odziedziczonym zrobić w wg pierwszego orzeczenia tak jak wspomniałam cały majątek odziedziczą mąż zmarłej kobiety ale kiedy on poszedł do notariusza i chciał darować gospodarstwo rolne swojej córce okazało się, że notariusz po sprawdzeniu ustalił, że istnieje drugi jest sprzeczne orzeczenie sądu i podział chwileczkę wg 1 postanowienia pan jest właścicielem gospodarstwa rolnego, ale wg drugiego postanowienia, które ma taką samą moc prawną jest pan właścicielem tylko 14 części i w związku z tym ja nie mogę sporządzić umowę darowizny, w której pan całe gospodarstwo darowuje swojej córce także oddaje rozumem nie obowiązuje zasada tzw. zasada pierwszego wyroku, czyli dniem, który zapada pierwszy jest jak i absolutnie tak wiążą nas nie ma także ci ludzie po prostu mieli niepewność swojej sytuacji prawnej pan nie wiedzieli kto, kto i nie ma nic z tym majątkiem zrobić, opierając się na przykładach łatwą w kombinacie łatwiej zrozumieć skargę nadzwyczajną ten drugi przykład, gdzie została zastosowana tylko czy jakichś spra w w tej drugiej sprawie Toboła też dosyć skomplikowana sytuacja poniekąd to dotyczyło również postępowania spadkowego, aczkolwiek nie można na razie prysnąć jakiejś takiej reguły, że najwięcej błędów sądowych jest postępowanie spadkowe w tej drugiej sprawie sąd rodzinny, który do, którego zwrócili się rodzice adoptowane córeczki, żeby ten sąd zezwolił im w imieniu tej córeczki złożyć oświadczenie o odrzuceniu przez nią spadku po biologicznym ojcu, ponieważ ten spadek był obciążony olbrzymi kondukt z olbrzymimi długami ten sąd zrobił pewien błąd prawny do tego rzeczywiście są po prostu pomylił się nie zastosował przepisów, które powinien był zastosować i te uznał, że to, że oni nie muszą składać takiego oświadczenia, ponieważ ta córeczka po adopcji nie dziedziczy już po swoim biologicznym ojcu tylko sąd nie zauważył, że w momencie, kiedy oni adoptowali to córeczkę to ten biologiczny ojciec już nie żył, czyli spadkobranie nastąpiło przed przedtem tak i potem toczyła się postępowanie spadkowe w I instancji to sprawa mężczyźni zakończyła i badziewie i sąd orzekł, że ta dziewczynka dziedziczy spadek no bo nie było tego oświadczenia rodziców o odrzuceniu spadku, że dziedziczy spadek wraz z długami, które obciążały jej biologicznego ojca, a to na marginesie zapytam to nie jest także osób przed tego rodzaju spadku po osoba, której spadkobiercą jest obciążona długami tylko do wysokości aktywów jest ona może być obciążany tylko do wysokości aktywów natomiast w tym przypadku to jest i tak olbrzymi problem, dlatego że to, żeby pilnować w jakiej wysokości są aktywa w jaki sposób to spłacić tego musi już pilnować spadkobierca, czyli może docelowo jej majątek osobisty tej dziewczynki nie ulegnie uszczupleniu natomiast masa komplikacji prawnych formalności, które rodzice dziewczynki muszą załatwić, żeby tą sprawę wyprostować jest jest bardzo duża ja rozumiem, że w tym instrumencie, jakim jest skarga nadzwyczajna niektórzy widzą ostatnią deskę ratunku po po serii niekorzystnych prawomocnym wyroku nakazowym lub tak zła co szkodzi złożyć Ronan dokładnie co szkodzi złożyć, tym bardziej że w przeciwieństwie Maćka do skargi jak o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku, bo mamy też taki środek prawny w ale przy tamtym środku prawnym sąd bada m. in . czy ten pokrzywdzony wyrokiem miał w odpowiednim momencie własne możliwości, żeby nie wiem, skąd składają znaczka wniosek o wznowienie postępowania składający apelacje mógł zapobiec uprawomocnieniu się tego nie nie niekorzystnego dla siebie orzeczenia natomiast przy skardze nadzwyczajnej ta okoliczność czy ciele pokrzywdzona pokrzywdzona powiedzmy pokrzywdzona osoba takim rozstrzygnięciem mogła, korzystając ze środków prawnych jeszcze zatamować uprawomocnienie się tego wyroku czy nie to jest w ogóle obojętne czy ktoś mógł z własnej z własnej winy, jakby nie do nie dopilnować swoich spraw, a i tak być może skargą nadzwyczajną możesz uratować swoją sytuację pani powiedziała o instytucjach, które mogą wnosić skargę nadzwyczajną w imieniu tych, którzy się zgłaszają ja rozumiem, że biuro rzecznika w tej chwili jedno zasypany jest przede wszystkim nie prokurator generalny, a wy jesteście zasypanie tego rodzaju sprawami, by je zweryfikować zapoznać ze stanem prawnym ewentualnie wnieść taką skargę myślę, że rok 2018 to był taki rok, w którym to było chyba największe wyzwanie dla biura rzecznika, ponieważ tak jak powiedziałam właściciel ponosi ponad 700 skarg do samego zespołu prawa cywilnego natomiast nasza obsada etatowa się nie zmieniła dlatego musieliśmy sobie tak i 2700 wniosków o finansach wniosków tak doskonale znali stan faktyczny tak właściwie w każdej z tych spraw powinniśmy ściągnąć akta sądowe nawet zorganizowanie miejsca, żeby upchnąć fakt w szafach te wszystkie akta sądowe było trudne nie ma zatem, że każdy z pracowników został dociążony pracom powodzenia państwu życzę wytrwałości w tym benedyktyńskiej robocie w takim razie na rok 2019 pani Kamila Dołowska dyrektor zespołu prawne prawa cywilnego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, bo moim państwowość dziękuję bardzo do widzenia państwa za ważne informacje o kolejnym
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA