REKLAMA

Polacy i alkohol - historia miłości i nienawiści (powtórka)

To co najlepsze w Radiu TOK FM
Data emisji:
2018-12-31 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Słuchamy Radia TOK FM, wieczór Radia TOK FM i jeszcze raz dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. A w naszym studiu gość dr Jacek Moskalewicz socjolog, Instytut psychiatrii i neurologii w Warszawie, kwartalnik alkoholizm i narkomania, dobry wieczór. Jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy, od czasu kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, sytuacja uległa zmianie na lepszy w kwestii dostępności alkoholu w naszym kraju, ale tylko w jednym miejscu. Tym, które jest koło mojego domu. Na ulicy, przy której mieszkam były 2 sklepy całodobowe z alkoholem, obok siebie zresztą, co było zaskakującym widokiem i oba zniknęły.  Rozwiń »
Także chcę powiedzieć, że z tej małej bardzo perspektywy rzecz się poprawiła oczywiście łyżka dziegciu w tej beczce miodu Otóż w danej, żeby kupić alkohol i to o każdej porze dnia idąc do wystarczy pójść w dowolnym kierunku i po 50 m i tak się znajdzie taki ścisk w taki sklep, ale rozumiem takie rzeczy w Polsce się zdarzają, że nie przedłuża się koncesji komuś i to bierz przykład, który podaje Warszawę tu tak tylko chciał wprowadzić słuchaczy odtworzeniem nie wszystko idzie z kierunku, a drugi pozytywny przykład jest taki, że w tym roku złotym to już proszę państwa Narodowy program trzeźwości i Narodowy program trzeźwości został ogłoszony przez Episkopat i ona bardzo wyraźne cele i mało tego oprócz tych celów to ma również wskaźniki osiągania celów ale zanim do tego dojdziemy co jest celem to chciałem zapytać czy w torze kościół w w kwestii ograniczania tych negatywnych skutków nadużywania alkoholu zabiera głos i to w takiej konkretnej solidnie formy jak spisany dokument, który się nazwą albo wręcz miłość to jest coś dziwnego coś nowego czy też praktyka często czy boisz się temu dziwić czy też po prostu poweźmie tak to jest tyle o aktorów prawda życia publicznego ktoś powinien taki dokument ogłaszać w kruszcu nie tylko w Polsce na świecie ma długą tradycję kurczenie się dużo ruchu w trzeźwości owych w Polsce tradycja sięga lat czterdziestych dziewiętnastego wieku, kiedy w odpowiedzi na naprawdę potężną zastępców, ale pijaństwa kościół katolicki uruchomił ruch wraz z trzeźwość i pół to nie tylko hasłem cóż Rosja, ale hasło narodowowyzwoleńczych, gdybyśmy się, choć wiedzieli łączono trzeźwość narodu z emancypacją polityczną ze mną z presją społeczną lotu zespół niż rok będzie mógł używać na początku kategorii wolności różę wolno tam jest alkohol nie ma prawdziwej wolności to jest czytelną dosyć powierzchownie ten dokument ten właśnie zauważył nawiązania do tych tradycji, które są zresztą bardzo bardzo piękne i liceum było od połowy dziewiętnastego wieku wg prezes łęczyckiego w wielu innych źródeł konsumpcję alkoholu na 1 mieszkańca w niektórych powiatach przekraczała 40 l także jest fizycznie możliwe jest wśród możliwych szczebli od rana do wieczora podczas prac w Opolu z USC w jesieni, kiedy wykopki moje dużego wysiłku jest zimno mokro nieprzyjemnie trans, które jest na granicy możliwości też, tak więc możliwości biologicznych cech populacji wtedy właśnie nie tylko kościół, ale także władze carskie stwierdził, że stan rekruta do armii carskiej jest tak kiepski z Królestwa polskiego, że trzeba coś z tym zrobić test usiłowanie zabiegi ze strony duchowieństwa kościoła katolickiego zbiegło się z działaniami administracyjnymi się wzajemnie się wspierały w UE, chociaż Rosjanie byli do końca zadowoleni, że ruch trzeźwościowy jest realizowany z hasłami narodowymi w tym niemniej tych wizyt przyniosły bardzo wyraźny skutek spożycie alkoholu zatruł w sposób istotny spadek na ziemiach polskich sztuk podobnie działo się ich i zaborze austriackim zaborze niemieckim z różnych powodów rodząca rozmaite restrykcji też wzrasta ruch trzeźwościowy, bo obok tego co robił kościół też były bardzo aktywny ruch robotniczy, który w dziedzinie trzeźwości, chociaż tych nie było pełnej jedności np. Marks Engels naśmiewali się z ruchu trzeźwości owych, mówi że są Towarzystwa miłośników kanarków i t p. ruchy sylwestrowy w tym jest były bardzo pokaźne Duran ruchów robotniczych, które uważały, że walka z kapturem alkoholowy jest fragmentem wraz z robotników o emancypację wreszcie społeczno niekiedy ms pensje czy wolności polityczne, ale do tego czy związkowcy z suszą teraz to 800 zdjęć do serca mówi zupełnie poważnie drodzy związkowcy to jest to jest prosta sprawa chcę wymienić z ludzi zdrowych szczęśliwych pracowników notą dołączamy do ruchów antyalkoholowych w toalety z kim był spory ruch, który wręcz wspierał spożycie alkoholu pod koniec dziewiętnastego wieku ruch socjalistyczny były bardzo restrykcyjnie traktowane przez władze niemieckie, zwłaszcza przez PiS Marka riposta Lucescu nazywa po niemiecku alkohol lokal flagę Niemiec, gdzie zbierać i rzeczywiście dobrych sklepach to nie jest część właścicieli restauracji, gdzie większe stanowią publiczność i klienci z klasy Robotniczej otwierała swoje prawdy też na zebrania związkowe czy na zebranie partii politycznych w ten zwyrodnialec, który takie próby kompromitacji tych ruchów związkowych prezentowano prezentowali socjalistów jak pijaków czerwonych nosów kresy niemieckiej wracała cała gama posta w, ale generalnie trakcję w sprawie alkoholu spowodowała, że spożycie bardzo wyraźnie spodobało i tak jak mówią też 40 l w latach czterdziestych po dziś średnia wtedy było to duży kilkanaście litrów 1824 komisje przed pierwszą wojną światową to spożycie spadło do małych kilku listów i trybu trend nie tylko Polski, ale w zasadzie ujmujący większą większą część Europy także kościół tę grę odegrał ogromną rolę, ale właśnie Beata Kastner swojego rodzaju różnych interesów, które dostrzegły, że za alkohol oczywiście szkodzi szkodzi kwestiom politycznym społecznym biologicznym i dzięki temu udało się sprowadzić do spożycia do stosunkowo niskiego niskiego poziomu warto by mówił historyk i tym niskim poziomie z UE, bo teraz 2018 rok w 2001 . wieku, ale jak rozumiem Europa jest kontynentem pijącym, ale i Europie azylu w Europie na tym kontynencie polskie społeczeństwo bynajmniej nie jest na szarym końcu statystyki innym powiedział, że zbliża się do do szczytu epidemii trudno było w większości krajów jest tendencja spadkowa spożycie alkoholu w FSO mówił na Litwie wprowadzoną dość restrykcyjne prawo dotyczące dostępu do alkoholu i aktorzy wychodzą przed wejściem na antenę z 10 lat usłyszeli jak przyszliśmy tu do studia także słuchaczom, że powie, że było to do mnie z zaskoczeniem, że na Litwie, na której byłem w ubiegłym roku ruszą w tym roku również w ubiegłym roku właśnie ku memu zdumieniu byłyby restrykcje związane z zakupem alkoholu pytałem Barosso, dlaczego oni właśnie opowiadali historie cień z ich perspektywy tych osób z upływem byli zdumieni ten problem z alkoholem byli w jakimś chcieli dorównać właśnie do Fordonu i Estonii Łotwy tak się o nim mówiono i tak by dociągnąć do takiego trendu, który w naturalny, gdyby tak tłumaczono, że tak minister zdrowia obecne w Ergo, którym dziecko uczonym, ale także politykiem doszło do władzy z hasłami właśnie antyalkoholowych mi niezmiernie było także ktoś zdobył władzę i zrobił kuku społeczeństwo nie jest to były właściciel, który raz doszło do władzy i w duże fragmenty miejsc prosił były te żądania ograniczenia spożycia alkoholu jeśli w słynie z tego, że ma bardzo wysokie wskaźniki samobójstw też drugie życie jest znacznie niższe niż średnia Europejska też znacznie niższe niż Polska gęś, czyli takimi w norach dziś kończy się euro to jacyś zapóźnieni zacofanie ludzie, którzy piją tak jest tak jak niegdyś tak jak ze starego reżimu także zespół alkoholowy być może też odwoływał się do tych sentymentów radzieckich, czas więc to u nas mamy mamy tutaj potencjał, dlatego że u nas też się pojawia takie myślenie to okupant nas rozbili rozbijał zaborca nas rozbijali tu jest potencjał do podobnego działania można o tym w Olkuszu znów gramy w rolnictwie zagrało, ale trudne zagrał sędziów i wprowadzono ograniczenia ich za wcześnie poznają, żeby mówić o takich map liczonych efektach taki, żeby pokazać statystyki pokazują, że nie długość życia wzrosła, bo spadła liczba przemocy domowej, bo wypadków na drogach związane z alkoholem, że nie ma świeżych danych zdjęć w walce z prowadzoną od początku tego roku także również statystyki jeszcze niemal, ale podobne zmiany zainicjowane w Estonii już są wyraźne dowody na to, że spadła liczba wypadków, że jest mniej przyjęć do szpitali z powodu problemów związek z holem też jeszcze nieco wcześniej wprowadzono zmiany w Rosji Rosja, która chyba ze stron w sposób najbardziej dramatyczny poszkodowana liberalizacją w dostępie do alkoholu na początku lat dziewięćdziesiątych z rury średnia długość życia w Rosji spadła do poziomu 5756 lat mężczyźni w Rosji żyli krócej niż mężczyźni w Egipcie czy w Indiach niesamowicie nie jest połowa tego spadku można przypisać przepisy się alkoholu w ciąg podobnie jest na Ukrainie w Rosji jest nie możemy współżyć piątego roku życia w kilkakrotnie ich jeździły przez Ukrainę i grałem z autostopowicza i wieku takim 5060 lat na ogół albo taką panią straż z babcią jest z wnuczką i wszyscy opowiadali jedziemy na pogrzeb wracamy z pogrzebu ciągle ktoś zginął ciągle ktoś ma także tworzone rozwijane w jakiej monsun tak, ale w drugim to z 1 strony jest ten obrazek z drugiej strony ktoś, kto nas słucha może pomyśleć tak to zaraz to co było tym czym głównym czynnikiem jest Ben utrudnienia do ustalenia w dostępie mam namyśli Litwy Czech Estonii, która już może pochwalić liczonymi efektami, bo to zawsze działa tak w dyskusji w Polsce trzeba zawsze pokazać cyfry liczby statystyki i czym to może podniesienie cen alkoholu co jestem z nauką tak jakby śledczy to jest już wiedzą, po które powinny być powszechnym wszystkie rekomendacje, które polityk alkoholowych mówią, że są 3 najlepsze kredyty to rozwiązać polityka cenowa polityka dostępności i ograniczenie promocji reklamy i to rekomenduje WHO w programie przyjętym zdobyć 45 lat temu przez wszystkich ministrów wszystkich krajów członkowskich w Polsce w tej sprawie robi wszystko, bo nie wie jak rozumiem stworzono możliwość dla społeczności lokalnych dla gmin do ograniczenia dostępu do alkoholu, ale NSU dosyć ograniczony sposób wykorzystywane, ale to znaczy, że gmina w oczy samorząd może po prostu nie wydać komuś już 1 z licencji na aleje kiedyś pewnie mówiłbym na początku lat dziewięćdziesiątych rodzoną oraz mechanizm, który zachęca gminy do tego czy były jak najwięcej punktów przez alkohol, bo za gaz do licencji gmina bierze pieniądze i może i zainwestować w politykę alkoholową inwestuje w leczenie alkoholików dofinansowuje program leczenie równocześnie produkuje nowych alkoholików dostęp do alkoholu rośnie, a tak, ale pan uważa, że gmina może, ale i o to czy tam na początku ustawy o wychowaniu w trzeźwości, że organ administracji rządowej jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych, ale to ile takich gmin n p . na jedno 2400 w Polsce, gdy nie mam pojęcia co się w tej chwili dzieje w sensie statystycznym, ale tak energetycznie widać, że niektóre gminy, zwłaszcza te, w których nasycenie punktami sprzedaży było ogromne i 2 punkt sprzedaży i myślały się akty agresji czy czyhała z Puław ski publicznej jakieś niepokoje to co to tam polikwidowano dopóki sprzedaż, ale na ogół w mechanizm działa to nie jest warto mieć dużo punktów sprzedaży, bo można wtedy wspomóc alkoholików rodziny alkoholików osoby, które są zaangażowane w 100 politykę też mają więcej środków także przez mechanizm ludzie, którzy po nim zainteresowani ograniczaniem dostępności alkoholu są zainteresowani obiektywnie nie, mówi że nie są złymi ludźmi jest obiektywnie są zainteresowani w tym, żeby tego alkoholu w ich gminie w ich okolic góry, więc też niesamowity i to trwa już 18 + 825 lat, a my takich doświadczyli tej wizycie w technologii, ale w tej chwili na co wydać na końcowy efekt jest taki, że wzrasta spożycie alkoholu w most nie jest 6 × w tym ostatnim roku nie wzrosło w tle, ale jest rajd na najwyższym poziomie wersję historii oraz 2 ostatnich lat czy któryś z nich strun k 40 lat niesamowita informacja dla tych, którzy pierwszy raz o tym, teraz słyszą od pana w stulecie niepodległości na kim są osoby jak jak doprowadziliśmy do tego, że on, że w ciągu ostatnich 100 lat to teraz właśnie największy w ciągu ostatnich lat jest największe spożycie alkoholu w tym programie też pisze o tym, że zaraz po uzyskaniu niepodległości Polska wprowadziła właśnie ustaw, których celem było zmniejszenie spożycia alkoholu w 1920 roku ta droga to gdzie można mówić o naborze o nasze domagała panie doktorze, kiedy w przyszłości osobnej rozmowy, ponieważ tam na kredyt taki zapis w tej gminy, które u uważają, że banki mogą na swoim terenie wprowadzić prohibicję i 2 i prohibicja w latach dwudziestych obowiązywała mniej więcej w 300400 gminach w Polsce w Polsce ta niesamowita powroty sentymenty FNT alkoholowym szyły wsie Lance wśród kobiet np. też, które się żalił, że ich mężowie przepijał pieniądze, zwłaszcza w tych biednych gminach, gdzie w wersji nie było prawie gotówki nagle facet musiał znaleźć co prawda raz na jakiś czas oraz, remisując oraz od święta bez żadnej grupie są także także o o wadze tego problemu pokazuje to, że już o zadanie niepodległości wprowadziliśmy bardzo ostre ustawodawstwo dając równocześnie możliwość gminom pierwszego wprowadzenia ograniczeń dla żartu mieliśmy na placu jeszcze to ten stereotyp, który boi się na początku czy o to źli zaborcy i rozbijali dostatek tam jeszcze jest taki pobrzmiewa to ja się czytając, gdzie z literatury dziewiętnastego wieku to dziś może taki zysk taki wątek trochę antysemickie mianowicie Żyd karczmarz oraz rozpijania prawda i damy jeszcze taki wątek który, ale można było uruchomić tymczasem co mogliśmy uruchomić po osiemdziesiątym dziewiątym roku czy powinniśmy wprowadzić w czy wyzerować tak stan prawny i do dziś od początku myślimy nad problemem nadużywania alkoholu i jego negatywnych skutków czy tak jak teraz ja rozumiem, że teraz mamy także się odwołujemy do ustawy z wyroku 8 do drugiego, a gdynianie ciągle bazujemy ten został potwornie zmodyfikowane znowelizowane wielokrotnie to ustawa z 8 drugi rok był Stano, który przyjęto w dosyć ostre dyskusje z Solidarnością się zdarzyło być równocześnie momentami ekspertom rządowym ekspertem regionu Mazowsze to wprost rozumiem takie lekkie rozdwojenie jaźni na te rozmowy jeździło się do Gdańska i USA tam w punktami z 3 było powściągać radykalizm kolegów Solidarności, ale oni byli rozstawieni pozytywnie zdobyli cenny lekarze pielęgniarki także można można je było przekonać także Solidarność weszła do historii Polski jest pod różnymi sztandarami, ale sztandar ograniczenia konsumpcji sztandar prohibicji wypisali jest to wyraz Solidarności, zanim jeszcze postojowe przecież osiemdziesiątym roku w Gdańsku ogłoszono prohibicję, a zaraz na początku wielkich strajków w perfumerii w stoczni gdańskiej byśmy zrobili badania wtedy w taki trochę ex post uciekające zdjęcia jak rozwijała się tu proces wprowadzenia tych prohibicji zaprosiliśmy wielu ojców my byśmy poszli do stoczni do końca strajkowali oczywiście nie mówi to my żeśmy wprowadzili prohibicję alkoholową no bo wiadomo w siedemdziesiątym roku oskarżano robotników od rzetelności pijany tych płytach indywidua, by z powodu wyszły na ulice i żeby uniknąć z 1 strony tych dyskredytacji ruchu z drugiej strony, żeby rzeczywiście zapobiec jakimś poważniejszym wypadkom, które mogły się zdarzy przy okazji spożycie alkoholu wprowadzono prohibicję zmyślone pierwszą odpowiedź producentów rolnych stocznia w idziemy do rafinerii gdańskiej rafinerii gdańskiej mówił strasznie wszystko z przypisuje tym, że wskutek likwidacji szkód przez uraz rafinerii w zdrapce pijany rzuci niedopałek papierosa więc, bo jest eksplozja z nim my koniec strajku koniec kompromitację całego ruchu, a później rozmawiałem z wojewodą z ówczesnym Kołodziejczykiem już pamiętaliśmy jej 73 i 3700 szósty i po pierwszym posiedzeniu sztabu kryzysowego wprowadzić prohibicję PGZ była bardzo ważna kwestia tego nie pamięta większość pewnie słuchaczy, ale w osiemdziesiątym pierwszym roku syn od późnej wczesna jesień 80 trojga do końca 80 do pierwszego roku wprowadzono w Warszawie kilkanaście razy prohibicję za każdym razem to była sytuacja napięta trudna jest wprowadzenie prohibicji, bo są przez władze w Polsce Solidarność oznaczało Hej, mamy sytuację kryzysową coś złego dzieje musimy ich na ogół nie było trudne kino mamy sytuację graczy był to symbol chęci dialogu złagodzenia swojego synka w okresie kryzysu bydgoskiego, kiedy w Lesznie w mieście zalegalizować Solidarności rolników indywidualnych i gier i premii dotknie ten z jak wyprowadzono działaczy Solidarności rolników z budynku rady narodowej Tribute okupowany Krym też ogłoszono prohibicję w całym kraju w licznych i domu symbol m. in. nie tylko chęci wartych 3 zlotych chęć kompromisu w tym, żeby nie doszło, gdyż zmiana niepotrzebnego niepotrzebnej eskalacji, gdy jakiś pijany Słupsk jedno aktor czy policjant, inicjując czy 3 działacz robotniczy czy po prostu przypadkowych chuligan może doprowadzić kiedyś dramat także myślę, że to są sztandary polscy można, by też w tej chwili mówić o o zmianie polityki alkoholowej należą do czego się do odwołuje to na początku swojego dokumentu, czyli Narodowego programu trzeźwości Episkopat to ten początek ewidentnie mówił o wolność tak jeśli są cytaty z 4 różnych ważnych osób jest powołanie się na Jana Pawła II, ale generalnie jak rozumiem ten ten trend ten dokument to mówisz, że po prostu nie jest wolny naród, który w, których ma problem z alkoholem największym skrócie tak ważnej dla w dokumencie jest próba opisu sytuacji w i chciałbym, żeby pan doktor powróci do 3 czy dom w dobrze oddaje głos sam początek dokumentu stan w Polsce a kiedy w Narodowym programie trzeźwości czytamy Polska leży w centrum Europy, w której notuje się największe spożycie alkoholu etylowego na świecie najwięcej problemów alkoholowych z tym związanych nasze wskaźniki spożycia alkoholu w Nakle innych narodów europejskich są średnie i są wyższe niż średnie i żeby pan powie, że wyż ne minimalne sumy i ta diagnoza jest całkiem nieźle nieźle sformułowana w pontonie zauważył jest dosyć długa lista przepisów do literatury bardzo poważnej literatury emisję do rzekomo konfuzja, kiedy oni przychód już wyniki badań na temat córka abstynentów polscy z WHO i rzeczywiście WHO sięga do polskich źródeł było jedno badanie bardzo niefortunny zrobiony przez Starwood parę lat temu z czego wynikało, że odsetek abstynentów w Polsce przekracza 40 % 2 zloty 40 proc i te weszły do oficjalny dokument się też jest zdrowy, ponieważ też oficjalnie został z Polski przekazały też tak jest to takie dane w 2, a także dokument, który odwołuje się w kwestii abstynencję apeluje w sprawie absencji trzeźwości w takim dokumencie można pogrzebać lepszych źródłach i ile kiedyś rozmawiali niedawno skończyliśmy taki duży Europejski projekt 19 krajach na temat spożycia alkoholu, ale też pytaliśmy oczywiście o to kto pije, kto nie pij tamte wskaźniki dla Polski był w granicach ma już kilkunastu procent 15 % w tym mniej znanych już mniej jest także na tle Europy ten system dostępu w Polsce był stosunkowo niski z przyznanych nam bardzo wysoki Sejmie druk wzór kraje południa Europy my z porad student jestem bardzo dużo kobiet nie piję natomiast adres w Polsce ten odsetek jest jest kilkanaście procent należy chyba to 56 krajów o najniższym odsetku abstynentów no ale z lasu lub potocznego jak już doświadczenie to bardzo trudno oddychać studentów w Polsce model 10 lat kryzysu plusy to powinniśmy mieć żal widzieć wokół siebie co da się równie wrażliwy człowiek jest on czuje moją intuicję radiową w umysły rozgrzane słuchaczy choć, którzy się tych danych, którą ktoś z moich znajomych tłumnie wrócili grunt jest referentem to jest takie poszukiwanie właśnie tego, ale no ja rozumiem, że inne spojrzenie na temat osób oprócz tego, kto i jak jakich ilościach pije to jest jedno spojrzenie na drugie spojrzenie myślące o społeczeństwie, chociaż Episkopatu używa określenia Narodowy program trzeźwości Niemczyk ma znaczenie cieszy mówią narodzić społeczeństwem to rzeczy czy to jest tylko jak mówił o społeczeństwie narodzie decyzja zmienia wygląd skóry wszystko jest narodowe, a Holendrzy w naprawdę powinniśmy wziąć pod uwagę tę parę miliardów ludzi kody mają inną tożsamość etniczną z biur silnych Ukrainę złych Niemcach jest bardzo malutka, ale w każdym razie Husaria Grecy mówiło w krajowym społecznym Możdżeń z Narodowym ale gdy jest kwestią bardziej estetyki retoryki Miss Miss cen sprawy w sumie zrozumie, że Episkopat myśli wszystkich ludzi, którzy mieszkają między Bugiem Odrą w in o pomyśle mocno w tej rozmowie z muzułmanami mieszkającymi w Warszawie było ich korzenie Nacho no problem alkoholowy to też temat smaku w przyszłości ciekawą rozmowę kiedyś bardzo ważnym dla członka ruchu abstrakcyjnego w Polsce był w Lesznie to, w którym był pochodzenia tatarskiego i Jodłowski z całkowitym jej obradował przyczyny właśnie takie regiony jak mówił, że zrozumienie i wszyscy tutaj muzułmanie w Polsce jesteśmy z centrami dlatego angażujemy się w ruch trzeźwościowy bardzo ciekawa to naprawdę jest wątek, który warto w przyszłości jeszcze poruszyć, ale wróćmy teraz do Narodowego programu trzeźwości, w którym czytamy w po pierwsze, ścięte czy coś się na to zgodzić, że bardzo dużą dostępność napojów alkoholowych geograficzne ekonomiczne kulturowe w tym dla nieletnich w korzenie za bardzo rozumiem jako osoby mniej niż jako laik co to znaczy, że duża dostępność geograficzna tym razem Rząsa 1 Drozd na ulicy mogą zakupić alkohol ekonomiczną to rozumiem, że tani jest, ale kulturowa i dostępność alkoholu w tym żadnego przepisu co to znaczy to 100 trudne pytania są utrudnione myślę przypuszczam, że chodzi o to, że nie ma jest bardzo mało w tej chwili reguła czym gros w Polsce ograniczający konsumpcję alkoholu czy w naszej kulturze wersję wyłączono prawie wszystkie normy, które mówią, że od ról w są powody są sytuacje są miejsca, gdzie należy spożycie alkoholu, chociaż to nie do końca jest prawda do Bordeaux przykład w coraz mniej pisze w pracy i to widać, że bardzo ważna zmiana co jest mniej pali się za kierownicą, mimo że sprawa jest bardzo nagłośniona poprowadzą to jest bardzo bardzo widoczna w loży kulturowa to chodzi o to, że tak jak teraz ostatnią okazało się jednak, że w Warszawie nad Wisłą można w miejscu publicznym pić alkohol i tysiące warszawiaków tak, jeżeli to jest taki taka informacja, która idzie w świat, że może tam spędzić miło czas i jest to kulturowe, że dzień przed tą to jest coś fajnego tak możemy zgadywać, ale jedno czy sądzi, że tu chodzi zespół norm, które ograniczają spożycie mięsa kulturowych uznać że, gdyby siedzieli to muzułmanie to wydzieliną w tym dla nas kulturowo raczej spożywania alkoholu nie jest w porządku obrad radnych było także, jeżeli co, by ten od definicji alkoholika w Polsce sukces, który żył ktoś, kto pije codziennie, a od teraz ludzi, więc codziennie jest z 10 osób w Polsce i czy jest sens tylko nieznaczna część z nich jest uzależnione, a w krajach takich jak Włochy to 3040 proc społeczeństwa pije codziennie leki bardzo niewielka ilość alkoholu także tutaj testy te normy, które wykazywały zbyt częstego picia albo rozkład pozwala w PiS tylko z okazji świąt, czyli w uroczystości rodzinnych ten ruch zniknęły także pewnie długo dochodziło w tym w tym sformułowaniu bardziej niż o kulturę z 6 i rekreacji rozrywki w ciekawy jest Narodowym programie trzeźwości stwierdzenie, że wśród Polaków zbyt mała zwiedzą na torze problemów alkoholowych i rozpowszechnione są tzw. błędne przekonania normatywne, czyli uznawanie picia napojów alkoholowych za czynność powszechną normalną no i taką, która nie pociąga za sobą żadnych znaczących szkód tak tylko mam pytanie, skąd my wiemy, jaki stan wiedzy społeczeństwa na ten temat ci też bardzo wiele różnych sektorów, które się zbiegają w tym temacie z 1 strony reklama to wszechobecna z drugiej strony właśnie proces normalizacji onkolog wskazuje, że w każdej sytuacji w każdym kontekście w każdym wieku w i osobno każdy chce ci spożywa alkohol spożywany w sposób kulturalny sympatyczny, że nie ma w tym nic złego także do normalizacji alkoholu dzięki reklamie rzeczywiście postępuje, ale wliczamy w to n p . którzy jest sklep w środku miasta, którego wchodzą środków widzem są reklamy wiszą alkoholi np. w sklepie to też forma reklamy tak niejasną w Andorze samą butelkę wice jedno drugą trzecią w Norwegii np. uznaje się, że skoro wystawią coś dla to już reklamuje i to jest zasłonięte są alkohole o na stacjach benzynowych no dobrze defensor wzorem innych znanych w ogóle wiele Denis to solidny stację benzynową lisów parę godzin dziennie rządzi elita od papierosy są schowane w rodzimym siecią drobnych sklepów tak, które słusznie zresztą monopolowy 30 zlotemu do Lourdes mówi się w sklepach monopolowych kiedyś w modelu polu, a tak Zemeckis w sklepach kolonialnych, kiedy w kolonii w każdy to jest taka dygresja z Norwegii jest kilkaset sklepów na całym bardzo duży kraj, gdzie w bardzo ograniczonych godzinach można też kupić lekarz wejdzie do środka i wysta w rysunku pokrytych emerytura ma mieć takich zdrowych stylów życia sport i sportu wśród ogółu jest alkohol w IT butelki stoją na wierzchu jest ogromny wybór i przy każdym produkcie jest taka sama informacja na jego temat w strukturę informacji z tego sama także nie ma także w polecać niektóre alkohol dla innych brzmień poletko podaje się, że kraj pochodzenia moc alkoholu jest smart kwasowość różnego typu rzeczy się także także wewnętrzną w Norwegii tego tygodnia jest jest dosyć dokładne szczegółowe informacje podobnie zresztą w sklepach z systemu system legend w Szwecji jest chiński market sklepy mają wewnątrz sklepu mają bardzo precyzyjne reklamę co sklep zupełnie wyodrębnionym nie sprzedaje się środków spożywczych równocześnie równocześnie WD 33 w 3 biletomatach, a dlaczego, skąd ten pomysł, dlaczego to mogliby działać to jest wyodrębnionym docierają byty działacz mam wrażenie, że muszę specjalnie po to, pójść krzyczy, że niemal pod ręką podczas codziennych zakupów tego alkoholu to do udziału w Birmingham grzecznym prace w tej branży w rozmowie z kolegami z Finlandii USA tam było 34 sklepy, gdzie można było kupić wódkę to on z moich kolegów są bardzo znakomity socjolog PKS -u lokum przyjmujemy na 3 jego mama jest od drugiego miasteczka przybywa ich do sklepu po jest dziwaczny list do takiego sklepu w swojej od swojej jest tylko w Pigży studiuje gesty decydujące w grę wejście kobieta sklepu monopolowego w nie wygląda to się bardzo zmieniło w tej chwili Finki Kijów niewiele mniej niż Finowie jeśli chodzi, o ile czasu wirus Ford, ale kiedyś, a te sklepy ich wyodrębnienie to się grającej w długiej tradycji w długiej tradycji ograniczania dostępności alkoholu w Finlandii jest to kto to był bardzo mocnym taki argument trzeba wyraźnie powiedzieć, że to jest coś wyjątkowego artysty specjalnego dysleksji jest rano kupuję czasami jest oddanie rzeczy obok mnie też penis w moim wieku młodsza w średnim wieku kupuje tu bułki pomidorki do nas tylko serek i 200 ml wódeczki stróżówki już przy zakupach porannych się w tym czy KRUS to liderzy Tyskie wyodrębnić to i nie jest wyłącznie techniczne administracyjne to jest 1 z symboli przed spożyciem, choć jest czymś wyjątkowym, lecz czymś normalnym Ano właśnie skoro pan o tym, mówię tu to muszę mu podchodzą do tego badania, które pan wspomniał, a europejskie badania ankietowe w badaniu zapytano czy alkohol to towar jak każdy inny nie wymaga żadnych ograniczeń i 23 EURp ejczyków nie zgodziła się z tym twierdzenie, ale w Polsce był najwyższy odsetek osób aż 60 poseł, który uważa, że te towary każdy inny klub jest efekt restrykcji w 323 i gospodarki rynkowej i promowania bardzo liberalnych zasad w gospodarce rynkowej, że wszystko wolno w Rosji wierzę, że żal, że rynek wszystko ureguluje to nie jest takie proste no nic nie jest prostym wzorze to niezwykle prawda niewiele żeśmy przeszli taki trening, że wzrost rynek to jest najlepsze rozwiązanie nie potrzebujemy żadnych regulatorów, że rynek wzrostu wszystko załatwi nadgorliwości od początku transformacji ten przekaz z 3 wszelkie ograniczenia to jest film z komuny socjalizmu i mamy tego dosyć dawno rozmawiałem kiedyś w szkole 90 z jego wiceministrów zdrowia, który był też zwolennikiem pełnej liberalizacji musimy leczyć tych ludzi muszę pomagać dzieciom, ale karać ich ewentualni, ale jak się ograniczenia tej sumy socjalizm to jest nie bezpośrednio kraje nordyckie w Trieście, by monopole tam cyrylicy nie tylko detalicznym handlu, lecz także monopol produkcji importu eksportu w i mówi w Szwecji mówi Norweg z cukrem socjalistycznych nie był też, że wyzwoli socjalizmu, że teraz naśladować Hitler socjalistów współgrały z branży w UE i trybuny minister zdrowia minister gospodarki przy tych notabene żaden z monopoli też wiadomo monopol na giełdzie w krajach skandynawskich i doszło do swoistej zmiany tego systemu w dół o paradoksie z powodu jak z Unii Europejskiej ta, która jednak i w jakim sensie nieprzytomnie za duży skrót myślowy, ale naciskała na ligę na liberalizację chyba tak generalnie na liberalizację w działalności gospodarczej i to dotknęło także jest także gospodarki alkoholowej co za słowo historia historia może mówić no może wziąć udział w tym przypadku nie jest łatwe marki gospodarkę rynkową wielokrotnie wzywali prowadzi do rozmaitych jest też niepotrzebnych kosztów niepotrzebnego marnotrawstwa w tym, że trudno dyskutować, ale czy możemy wrócić do tego jeszcze na chwilę do 1 rzeczy w Narodowym programie trzeźwości aha główne obszary szkód alkoholowych w Polsce w w pierwszym odruchu, kiedy czytam, że to są szkody zdrowotne, a przypomnę Narodowy program trzeźwości noc, choć błyskotki z taki plan strategiczny długofalowe plany Episkopatu do stron druku CIT główny ujemne skutki braku trzeźwości Polaków zdaniem zapyta motyw skutki cieszy, bo na to zgadza to operowanie taką figurą w trzeźwości i brak trzeźwości i kiedy czyta się niektóre teksty o tym problemie mówi się o negatywnych skutkach nadużywania alkoholu, a nogi, a w lasach zazwyczaj już badacze nie użyła nieużywane taki okres na trzeźwo brak trzeźwości i tych jest coś archaicznego Underworld i to jest takie może podświadome nawiązanie do bractwa trzeźwości dziewiętnastego wieku, o których mówiliśmy w porządku nasze rozmowy, a to sugeruje nagła trzeźwość właśnie absolutnym zaś abstynencji jak czytam to co właśnie koniec z góry abstynencję generalnie hasło tego programu trzeźwości jest takie, że im więcej będzie nas abstynentów tym więcej będzie ludzi, którzy są pióra są trzeźwi i tym mniej będzie ludzi, którzy piją za dużo także rolnicy zdają sprawę, że picie to jest zjawisko społeczne wzrost nie jest to, że każdy pije dług swoich norm tylko obserwuje co się z lewej stoi się do sprawy sąsiada, który mniej pisaliśmy, w którym więcej pije w imię róży tak to nawet jest dziś już też milczymy abstynenci w Polsce jest milcząca większość jest nawet takie, że uczestniczące w nim bowiem odwołanie do tych badań, z których wynika, że połowa ludzi w Polsce uroczyste wręczenie tylko kilka procent Childress 11, ale wróćmy do skutków in od szkód alkoholowych, którzy za określenie, na które się chyba większość badaczy zjawisk w zgodzie z książką w ponad i czytam, że są liczne szkody zdrowotne w i wymieniane są takie rak piersi choroby układu krwionośnego nerwowego trawiennego marskość wątroby choroby trzustki płodowy zespół alkoholowy śmiertelne zatrucie ciężkie lata i dalej są szkody takie ciężkie naruszenia prawa o obniżenie wydajności w pracy i pytanie czy to w takim dokumencie pan doktor uważa, że to jest trend mówienia trybu o szkodach to czy to nie jest przypadkiem to podstawa rzeczy skoro świadomość społeczna jest niewielka czy ten jest także to powinien być ten wielki dzwon, który bije myśli jak najczęściej opowiadano o szkodach to brzmi, jakby chciał przestraszyć tak, ale wydaje mi się, że to jest jedyne co może być skuteczna, żeby zmienić nastawienie opinii publicznej jest ów kręci co z tego dokumentu pierwszy także o zjawisku, które mężczyzna noc od kilkudziesięciu lat tu także innym paradoksie prewencyjny, że w Polsce społecznej to szkody alkoholowy produkują alkoholicy uzależnieni kilka procent społeczeństwa w, a tymczasem jak się popatrzy jak rozkłada się społeczeństwie liczba rozmaitych negatywnych konsekwencji okazuje się, że najwięcej szkód powodują pijący nazwijmy to średnie czy normalni jest także takich alkoholików, dla których koncentrujemy naszą uwagę jeszcze Niejestem Tauron jest też inne szkody i zaraża innych Peszko w ale ich jest kilka procent w zależności od definicji w dużym cóż, więc troszkę mniej 40 każdy z nich indywidualnie ma bardzo wysokie ryzyko szkód to oni produkują skromniej szkód od 80 % ludzi jest normalnie, gdzie ryzyko indywidualny znacznie mniejszy Ależ to był sposób zagregowane oni produkują więcej problemów, ale jak i jak to przedstawić w sposób taki, który będzie rzeczywiście oddziałują tu wszyscy wiemy w postać takiej piramidy w chodzie na górze piramidy jest przez 10 % najwięcej pijących i z tych 10 osób w szczycie piramidy pryzmy co trzeci i doświadczyć szkód a, ale z 53 tylko z ambony pozostałych 80 osób, z których tylko co dziesiąty dos do wycieczek szkód, ale jeżeli policzymy 10 proc głosów 868 osób, które w próżni produkuje szkody w 3 tys teki federalny związek między między cud konflikt między spojrzeniem z perspektywy ewentualnej spojrzy z perspektywy zagregowane społecznej w tym w zależności od typu szkód ludzie pijący PGZ musi być każdy z nas dziś wiemy jak partie tak nie myślę, że to nie jest dobry temat rozmawiać to jak ktoś w ekipie Lecha odkryli wszyscy razem ze złej i Goya zloty 9 proc społeczeństwa produkują więcej szkód jest większy niż w środku alkoholików, która zagrała tu jak rozumiem przekaz tego dokumentu jest taki, że po pierwsze, żebyśmy byli trzeźwi trzeźwość taki to jest bardzo pozytywne, ale z drugiej strony to o otrzymywanych co trzeci na torze pokazuje, że sytuacja w bardzo zmasowana, bo w letnich ma przeznaczyć środki jak rozumiem na ty na uświadomienie nam wszystkim jako społeczeństwu, że to te 80 % nieszkodliwy pijących jednak doprowadza do kina jest większa, że nie mają tak małe ryzyko, ale jako agregat jako 80 proc społeczeństwa produkują więcej szkód listy 10 % bardzo dużo pijących tym nie zaskoczyło chyba in plus Niemcy bandytą to są dziś w dokumencie wyraźnie napisane, że 1 z tych szkół to jest przemoc domowa to jest już dosyć istotna sprawa, chyba że moim zdaniem w Polsce nie ma tej świadomości, że związek alkoholu z przemocą domową jest taki, że na nie pamięta, żeby któryś z polityków, choć musimy coś zrobić z nadużywaniem alkoholu ze względu na rozmiar przemocy domowej w Polsce wobec związku niepojęte, żeby ktokolwiek publicznie głoszą, że grożących być może to nie dotarło do świadomości opinii publicznej wreszcie, kiedy na początku dziewięćdziesiątych dokonaliśmy radykalnego zwrotu wpolityce przestaliśmy ograniczy dostęp do alkoholu ponoć jego cena ziemi to jest postanowiliśmy ratować szkody czy interweniować szkody i wtedy właśnie podniesiono kwestię przemocy domowej i służy za straty niebieska linia działa na obóz telefonować wymeldować przemoc komory zdobył ważny element konfigurację polityki alkoholowej że, ponieważ na gospodarkę rynkową, ponieważ wiem, że to jest najlepsza forma gospodarowania tą do tego nie wtrącamy się natomiast leczymy szkody i m. in . wśród szkół były bardzo wyraźnie wymienione te żony dzierżyli siostry i t d . więc nadal protestuje w Rosji nieudolny plakat zupa była zasłona i były takie billboardy strzelaniu z pobitą posiniaczona dochodziło przemoc domową chodziło o przemoc domowa nie alkohol i alkoholu w ZUS oraz przemocą moim zdaniem tak ludzie tego nie pamiętają pamiętają tylko, że po prostu można tu żonę i to jest zabronione i karalne i 90 były robione badania wzorce metal, ale generalnie w pracy społecznej Zuza istnieje ta która, kto to jest coś co do jakiego Polski nie mamy polityka, który dobrze powiedział wyraźnie i jeśli, chociaż trochę obniżymy spożycie alkoholu w Polsce traktują te szkody społeczne to m. in. ileś tam kobiet przestanie być bitych dzieci i t d. to drugie pytanie do mnie nie jest mu honorarium w całodobowym z tego co pamiętam to chyba w Szwecji ten związek między przemocą domową czy zabijaniem kobiet czy pobiciami na pewno, a dostępnością alkoholu w okresie międzywojennym spowodował, że spotkali się socjaldemokraci z kościołem przecież wiosną to było latem generalnie w krajach skandynawskich jest taka zgoda w poprzek wszystkich partii politycznych to jest kwestia, którą należy rozwiązywać flegmatyczny sposób, który już zostało z wypróbowany przez przez wiele lat także turystycznie ma niezgody politycznej doc. Teresą liberałowie, którzy uważają, że ograniczy dostępność tych głupstwo są są osoby może bardziej zorientowany tradycyjnie, którzy uważają, że coś co zrobicie sołtys tradycjonaliści, którzy uważają prawym dobrym mężczyzny jest się robić coś zrobić żona jeżeli, jeżeli podskakuje tak to jest bardzo bardzo złożony złożonym procesem, ale związek między przemocą domową z piciem herbaty i jest dosyć wyraźnie w opinii publicznej czy lot nie ma nas niesamowite to jest sytuacja, kiedy patrzymy na statystyki czytamy, ale już nawet czy badawczych świecki Żyd jak na razie czy program Narodowy program trzeźwości Episkopatu, a my to czarno na dialog jest tyle punktów wspólnych spółek z różnych światopoglądowych posta w, a nadal jesteśmy krajem, gdzie łatwo dostępny alkohol stosunkowo tani reklamowany widziany w przestrzeni publicznej ja mam namyśli to, że właśnie cieszyliśmy się od Warszawy, gdzie cieszono się, że można wpaść na bulwarach wiślanych picie alkoholu w 23 czy dostęp wizualnie tak coś niesamowitego raczej wszystko co pokazuje, że czuje się już któryś z dróg Niewiem skandynawską tam litewską i t d. ale stoimy w miejscu, gdzie jest jako dziennikarz stracił zaskoczony tym co się wymyka, bo to lobby osób na poziomie gmin, które są odpowiedzialne za politykę alkoholową jest bardzo wpływowe teraz zabrać im ten mechanizm, który tak naprawdę stanowi o wynagrodzeniach o możliwości działania odczuwania i właśnie żon czy dzieci alkoholików dofinansowywanie programów leczenia wszystko byśmy zebraliśmy wycofali trend ten mechanizm albo z drugiej strony Sobol zostawić te pieniądze i skończ z tym mechanizm co oznaczało to państwo musiałoby znaleźć kupę pieniędzy, żeby zainwestować także jest ogromne Globy bardzo perfidnie, chociaż pewnie nieświadomie stworzone to jest 3000 gmin w każdej gminie przynajmniej parę osób dziesiątki tysięcy ludzi, którym wszyscy pytają o to jaka powinna być polityka co powinno się robić, a nie no prawie chórem mówią tak musimy leczyć musimy inwestować w lecznictwo musimy wspomagać dzieci musimy ścigać środkami prawnymi alkoholików czy temu ludzi pijących, którzy biją dzieci służyć do leczenia przed przymusową itd itd, ale jak dotąd jest oni powiedzą to ogromne lobby ludzi dobrej woli na pewno zaangażowanych w Nieborowie skończmy z tym mechanizmem, który powoduje, że jesteśmy obiektywni zainteresowali się gęstą siecią sprzedaży napojów alkoholowych a kto wie nawet nie w długim godzinom otwarcia, bo wtedy wpły w alkoholu są już na większym na tak to historia ze stacjami benzynowymi się kłaniać okazuje się, że duża część właścicieli mówi jeśli nie alkohol to my przestaniemy w ogóle nasze przestanie opłacać Trybunał suwerennie dużą liczbę stacji benzynowej wersji dzięki temu z 1 strony byłby ogromny przekręt jeśli chodzi zaś olej napędowy i olej grzewczy polskiej z list z większych importerów oleju grzewczego, a wyniknie z tej kwoty wolnej tylko w dolnej Wildy z silnika w pierwszych samochodów diesla w 2, ale tez słyszeć już w tej chwili w ilustracje czy większość sesji obroty ze sprzedaży nie tylko alkohol ze sprzedaży hot dogów nie wiem czy wolą ryk motorów bezalkoholowych są większe niż obrót z tytułu sprzedaży pali w w drodzy słuchacze drogie soczki światełko w tunelu Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu osobom, które nie okazał dokumentu potwierdzającego wiek niezastosowanie się do wytycznych w przypadku sprzedający grozi karą grzywny oraz cofnięciem koncesji tym samym ekspedienci właściciele sklepów restauratorzy barmani kelnerzy, którzy obsłużą klientów niepełnoletnich, serwując im alkohol nie będą mogli żaden sposób uniknąć odpowiedzialności to chyba dobry pomysł mu później jest chory jest pełnoprawnym i Stanów zjednoczonych nawet osoby w moim wieku pyta się o dokument tożsamości, ponieważ nie stworzy wrażenie, że się dyskryminuje kogoś pytać niepotrzebnie kogoś, choć ten esej kupując alkohol są pokazy dowód osobisty Stryszek się kupuje broń nie trzeba chłopak ze schodów w rachunkach w Ełku jest chyba wschowskiego Stanów zjednoczonych, które powinny się problem, ale długofalowo, by jakoś zadziałało rzeczywiście jeśli chodzi o młodych kupujących kupującą alkohol jest bardzo trudna sprawa w tej chwili odsetki pijących młodych ludzi poniżej osiemnastego roku życia są takie same 3 dorosłe psy abstynentów wśród nastolatków jest mit tyle samo co w dorosłej populacji dzieci kilkanaście procent czy prawdą jest, że młodzi ludzie w większości piją rzadziej mniej koniecznie zwrócić NATO w ale też z innych powodów tym jest natomiast w dół czytamy to, że będzie on będzie skuteczne trudno przewidzieć stąd z czymś tandetnym z tą grupą z ZUS coś się legitymować kiedy, kiedy się kupuje towary, które potencjalnie grożą niebezpiecznymi konsekwencjami pytanie czy ty, skąd będziemy alkoholu młody człowiek tylko w Polsce jeśli okaże się, że nie może ze składką wdają się, że to powinno być automatycznie prowadzi do zmniejszenia w Lesznie nie wiem, bo miejmy nadzieję miejmy nadzieję, że to będzie bardzo wyraźny sygnał taki symboliczny, że Halinę to jest niebezpieczne skoro sprawdzamy co prawda radni, że jest niebezpieczny dla młodzieży przy czym, jeżeli młody człowiek widzi, że na każdym rogu ulic jest sklep otwarty 24 godziny dobrej to bardzo go trudno przekonać 3 wojskowych w myśl jak cios w jedno 17 lat ich w ogóle nie wolno pić, a ich wzrok ltd mógł kupić alkohol na każdym rogu ulicy każdej porze to osoby z 15 szkodliwości alkoholu także emisji ograniczenie dostępności alkoholu to nie jest tylko mechanizm taki automatyczny, że spadnie spożycie nie to jest także ważny symbol ważny sygnał wzorem i Steve Cohen to jest poważny problem w dr Jacek Moskalewicz socjolog Instytut psychiatrii neurologii w Warszawie również kwas kwartalnika pro alkoholizm narkomania był naszym gościem bardzo dziękuję za Rosją w drodze dziękuję prezesom przy misternym jak zwykle
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TO CO NAJLEPSZE W RADIU TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA