REKLAMA

Co zawierał rządowy projekt zmiany ustawy o przemocy w rodzinie?

Połączenie
Data emisji:
2019-01-02 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:26 min.
Udostępnij:

Jednorazowa przemoc to nie przemoc? Rozwiń »

Takie wnioski można wysnuć na podstawie nowej ustawy przeciwko przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która pojawiła się na stronie Rządowego Centrum Legislacji i została skierowana do konsultacji społecznych. Jednak to nie jedyny zapis, który budzi kontrowersje.

Gościem Jakuba Janiszewskiego jest prawniczka dr Monika Zima-Parjaszewsk, która na antenie Radia TOK FM wyjaśnia, dlaczego ta ustawa to odejście od standardu światowego i jak szkodliwy jest to projekt. Czy dlatego wycofał się z niego premier Morawiecki? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Połączenie, 13:07, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studiu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka przedstawicielka polskiego stowarzyszenia ds. osób z niepełnosprawnością intelektualną, na rzecz, przepraszam, dzień dobry. Ale nie będziemy tak tym razem o osobach z niepełnosprawnością intelektualną mówić, tylko będziemy mówić o przemocy w rodzinie, a konkretnie o nowej ustawie, która pojawiła się na stronach jako projekt 20 grudnia, dziś z tego co wiemy już zniknęła, ale nie wiadomo czy nie wróci w jakiejś formie, znając praktyki obecnie rządzących, może się tak zdarzyć.  Rozwiń »
Co jest szczególnie kontrowersyjne i budzi wielki opór i wielki niepokój nie w tym projekcie to przede wszystkim po pierwsze to ono trudniejsze to jest akurat to największa kontrowersja czy zmiana nazwy tutaj się mówi o przemocy domowej przemocy w rodzinie zrozumieć, dlaczego taka zmiana postulowane były już wielokrotnie zmiany dotyczące zakresu tej ustawy i jeśli traktować tytuł tej ustawy jako realizacja 1 z tych postulatów, które się pojawiały to bym była zadowolona chodziło o to, że liczy, że remont przemoc w rodzinie MO oznacza, że może dotyczyć osób włącznie żyjących w rodzinie i może być stosowana w stosunku do tzw. osób bliskich, a te nam bardzo wyraźnie definiuje kodeks karny tymczasem bardzo dla organizacji pozarządowych wskazywało, że te definicje nie obejmują np. byłych małżonków Senna byłych partnerów osób zaangażowanych LO im życie rodzinne i w związku z tym zakres zobowiązania tej ustawy jest niewystarczający więc, gdyby chodziło o w tym objęcie większej liczby osób obowiązywanie tej ustawy ja byłabym zadowolona wydaje się, że uzupełnienie, o co chodziło raczej chodziło oczywiście o wyeliminowanie słowa, ale rodzina i wymazanie problemu przemocy, która w tej rodzinie w Polsce niestety po prostu jest problemem, ale oczywiście tutaj nazwa jest drugorzędną kwestią, choć może to być nazwiemy to jest inna historia najważniejsze jest to w jaki sposób w jaki sposób będą zakładane niebieskie karty i co właściwie to znaczy to przemoc domowa, bo to rzeczywiście nas obywateli w tym projekcie przybrała bardzo niepokojący kształt zwróciła uwagę to poza anteną rozmawialiśmy na preambułę chmura też inaczej, gdyby podchodzi do tematyki przemocy domowej przede wszystkim myślę tutaj o obywatelach, którzy mają być chronieni, gdzie państwo znają może interweniować ani o wszystkich to stwarzają osobom dyskusja w preambule zbyła prowadzona w tej ustawy, bo kiedyś była w pierwszej wersji potem została uchylona 2005 roku i Dracula znowu wraca oczekiwałabym od preambuły takiego dokumentu pokazania np. że dla nas wzorem przeciwdziałania przemocy jest rada Europy ONZ dokument międzynarodowe, które w tej ustawie będą realizowane tymczasem w preambule pojawia się rzeczywiście bardzo ważne trzeba przyznać wskazanie, że przemoc jest naruszaniem praw człowieka świetnie naprawdę świetnie tylko, że później czytam z tak spokojnie widzę, że dotyczy to działanie władz publicznych wobec obywateli i 2 sprzeczności treści pojawiają to przede wszystkim to, że ma to być realizacja prawa do równego traktowania to znaczy ma obowiązek władz zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie poszanowanie praw wolności innych zmian prawa człowieka nie są prawa obywatelskie właśnie to raz 2 w ogóle prawo do równego traktowania nie jest to one włącznie obywatelskim co wynika też art. 32 konstytucji, a już poza wszystkim to właśnie ta ironia chcą tutaj widzę wiemy w latach rozmawialiśmy, że nie funkcjonuje prawo antydyskryminacyjne w Polsce dotyczące równego traktowania Atu nagle ono wyrastali w Lechu źródło walki z przemocą w preambule do do ustawy, która na pewno wymagała wymaga nowelizacji i wielokrotnie o tym, mówią eksperci specjaliści, którzy z tym tematem w dzień pracują, ale na pewno nie nie w takiej formie, więc raz ograniczeń co nam się pojawiać dotyczące obywateli być może to znów jakiś jakiś błąd nie przemyślanie zaniechanie, a jeżeli nie da, a jeżeli nagle się okaże, że dotyczy to właśnie ludzi, którzy mają polskie obywatelstwo to była mocno moneta była mocno zdziwiona zajmijmy się może teraz z tym jak została zdefiniowana przemoc domowa w tej ustawy w szukam tej definicji, dlatego że z reguły w ustawach, które wprowadzają też pojęcia tak jak przemoc domowa należał do takiej definicji poszukiwać pierwszych artykułach letnich słowniku my tutaj tego słownika w my nie mamy to znaczy obowiązującej obecnie ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ona jest w art. 2, który ma tu doprecyzowanie pojęć znajdujemy definicję przemocy w rodzinie w tym nowym pomyśle w nowym projekcie, który jest, jakoby go nie było łatwe, ale w dziale życie może wrócić nie ma definicji w słowniczku, ale pojawia nam się elementy definicji wtedy, kiedy w UE czytamy kim jest osoba dokonująca takiej demokracji, jakim jest sprawca przemocy domowej jak mówimy też o języku to może zwróćmy uwagę, że na pewno osoba doznająca przemocy to brzmi lepiej niż jak Księstwo do tej pory mówią osobie dotkniętej przemocą w rodzinie to dotykanie było dla mnie ten okropny sformułowaniem w no ale eksperci używają sformułowania osoby doświadczające przemocy nie wiem, dlaczego w tamtym czasie nie pojawił liczymy jest to przemoc domowa powtarzające się powtarzający się, czyli znikam słowo, które od kilku godzin wszyscy mówią, czyli jednorazowe i jednorazowe działanie zachowanie sprawcy, które wg tej próby ma definicja nie byłoby przemocą to dramatyczna czy mamy powtarzające się tylko umyślne działanie lub zaniechanie, więc to jest powtórzenie tego fragmentu, który już był no ale znowu może później nowość w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowiu dokonane przez osobę najbliższą czynną i im ich nie ma znowu co najmniej kilku sformułowań, które bardzo dobrze pokazywałem, jakie skutki ta przemoc może wywoływać, a zatem naruszenie godności nietykalność cielesną naruszanie wolności w tym wolności seksualnej i działania powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym jeszcze dalej wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób o indeksy w formacie dotkniętych przemocą tak brzmiała ta definicja demos w tych nowych postulowanych w przepisach nie ma nic no nie ma formalnej tylko niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbek na zdrowie, tak więc to nie narusza prawa lub dobra osobiste oczywiście to świetny zabieg Bond można przyjąć, że twoja godność swoim dobrem osobistym można przyjąć, że twoja wolność seksualna swoim dobrem osobistym i oczywiście jest to bardzo sprytne zagranie natomiast nie ma tego w tej, czyli osłabienie oczywiście, że osłabienie osoby, która znów czytały taką Annę takie regulacje nie tylko tam widział wolności nie będą widziały wolności seksualnej czas trzeba będzie te wszystkie rzeczy wywieźć z tego z tych pra w z dóbr osobistych, które ruszą w kodeksie cywilnym to zaś katalog nieokreślonym to start 2324 co czwarty no osoba najbliższa rozumieniu kodeksu karnego nocą to jest powtórzeniem też, że tego co tam siedział wcześniej, ale 2 najważniejsze rzeczy to z tego, że błąd wyleciało dookreślenie tych skutków w konsekwencji, które może wywołać przemoc to niestety to że na przemoc nie byłoby uznane jednorazowe działanie zachowanie sprawcy jak nie znajduje żadnego, ale żadnego po prostu racjonalnego wytłumaczenia w nic takiego takiego rozwiązania test to działanie na szkodę osób, czyli przemocy doświadczają na szkodę kobiet na szkodę dzieci na szkodę osób starszych również osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim to jest w ogóle odejść od standardu światowego, dlatego że Niemcy zwrócić uwagę w preambule w uzasadnieniu do ustawy o powoływana jest 1 i jedno stanowisko rady Europy rady praw człowieka ONZ właśnie te 2017 rok, ale nie ma w ogóle mowy właśnie o radzie Europy o konwencji stambulskiej w działaniu przemocy w rodzinie o wielu innych z definicja o prawie międzynarodowym używać przemocy tylko tutaj mówimy sobie o jakimś 1 takim bardzo wygodnym sformułowaniu dotyczącym w ogóle osób starszych, bo to jest ochrona rodziny rola rodziny we wspieraniu ochrony i promocji praw człowieka osób starszych osób starszych nie ma Coffee, gdyż nie ma licencji nie ma w ogóle wszystkich różnych członków członkiń członkiem rodziny więc, że Mn osłabieniem przekreślenia w ogóle dorobku prawa Międzynarodowego dr Sylwia Spurek wskazywała jakiś czas temu na próby działania Rosji, która rzeczywiście DT analizował jednorazowe działania uznając, że nie będzie to przemoc i ten kierunek nowa i synchronizacja czasowa jest co tutaj ogromna kim właściwie my chcemy wymazać przemoc polskich rodzin i powierzyć pracę nad całym tym co się w tych rodzinach dzieje w sprecyzowanym katalogowi osób został bardzo sprecyzowany i Niemcza też zwrócić uwagę na to, że tam rola organizacji pozarządowych z tabasco zminimalizowana zupełnie został usunięty przepis mówiący o tym, że można zlecać zadania dla organizacji pożytku publicznego, który by się tam zajmowały w nowych zespołach, które powstają w tym projekcie ustawy nie ma w ogóle jako obligatoryjnych członków przedstawicieli organizacji pozarządowych niema ich klientów, czyli będą specjaliści się w tym zajmowali, ale nie ci, którzy do tej pory najgłośniej i najmocniej też mówili o tym, czym jest przemoc jak znów chcą walczyć, czyli pod auspicjami minister Rafalskiej powstaje zupełnie nowa definicja przemocy domowej próbował ustalić, kto ktoś się tym, kto się tym dokładnie zajmuje wolą w no tak to ktoś się wypowiadał kto, kto wstępuje tą opinią wał, kto uważa, że jednorazowe działanie nie jest przemocą, kto uważa, że klaps nie jest przemocą, kto uważa w Polsce w takim razie wziąć się, że w udawanie kobiety czy wyzwanie i psychiczne czy przemoc ekonomiczna nie musi być w pobliżu przecież przez nich także tutaj też tak to tym ten inicjujący gest to od razu musi być oczywiście zwolnienia oczywiście, że nie wróży właśnie i też to wydaje się, że w tej ustawie o proponowany powinno się znaleźć i cała cała skala różnych zachowań w rodzajów przemocy tego czasu nie mamy od dawna mówiliśmy, że przemoc ekonomiczna i zaniedbania oczywiście, że przemoc psychiczna, że przemoc seksualną, że instytucjonalną przecież od mogli też o tym, mówiliśmy to co to to było problemem, który powinien być regulowany oczywiście dziś bardzo dużo to, że ktoś zastanawia się, dlaczego zespół interdyscyplinarny w Polsce nie rozwiązuje problemu przemocy nie rozwiązuje test faktu oczywiście, że fakt, ale zmiana nazwy tego zespołu i ograniczenie osób, które do niego wchodzą to nie Elton to nie jest nagle uzdrowienie pracy tego zespołu zwiększanie wiedzy na temat przemocy ja jestem tym projektem przerażona wydaje się, że na pewno decyzja o jego o chwilowym wstrzymaniu jest świetną decyzją ratusza pogratulować, ale zdążymy się dowiedzieliśmy się jak nam się przemoc słowem realizowana jest w ogóle rodzina w Polsce chroniona NATO to w metodzie po prostu bardzo złym kierunku 1319 za chwilę wrócimy do rozmowy trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną powiedziałem na samym początku naszej rozmowy, że nie będzie miał tych osobach mówić, ale zawsze mówimy też do nich, gdyż ciągnęła się o tym, że to też są osoby, które padają nie podają, że są ofiarami zaś na morzu w domowej i przemocy w rodzinie nikt w ten projekt jeśli dotyczy, a w zasadzie w UE to co się dzieje w tym projekcie to jest nowość po osłabieniu ochrony powiedzieliśmy przed informacjami o tym jak to przyjmą zostaje ujęta w nowym projekcie proszek, który w tej chwili zniknął ze stron rządowych, więc można sądzić, że nie będzie procedowany tak przynajmniej słyszymy, ale jeszcze nie oznacza niczego tak dobrze szczerze dobrego, dlatego że tu mamy pewien sposób myślenia, pod którym ktoś się poeta pisał tak niestety tak to będzie sposób myślenia chodzi o ideologię, którą trądu są tutaj widać, kiedy w losowaniu przemocy do trumny powiedzieliśmy sobie i on jednak osłabieniu w ich ochrony wbrew oczywiście w preambule, czyli wbre w stwierdzeniu, że jest naruszanie praw człowieka jeśli tak to nie może do tego dopuścić zajmiemy się wraz z tym co ten projekt mówią niebieskiej karcie niebieska karta jest czym jest takim jak ważnym instrumentem, który pozwala, by po powołać się na pewne fakty znaczeń to jest zapis w urzędowych tego co się dzieje w domu w danej osoby osoby zgłaszające się bez procedura procedura niebieskiej karty wymyślono dobrych parę lat temu na pewno przez pracowników funkcjonariuszy policji oraz trasą agencję rozwiązywania alkoholowych, którzy nie łączyłam tego oczywiście z alkoholem bardzo często łączy ją również ten projekt moim zdaniem trochę za produkować alkohol równość przemoc tonem wtedy też słyszałam o tym, że to nie alkohol sprawcom przemocy, ale to osoba jest sprawcą przemocy w gronie procedura niebieskiej karty, bo to w liczbie mnogiej, dlatego że WM i kilka wersji formularza niebieskich kart w tym ma zadanie wspierać osoby doświadczające przemocy wszczęcie tej procedury oznacza, że istnieje podejrzenie stosowania wobec tej osoby przemocy i ta procedura ma na celu jak najlepszą diagnozę problemu, która na, który dotyka tę osobę, czyli sytuację rodzinną sytuację osoby, która stosuje tę przemoc ewentualne dzieci jak to wygląda opis tej sytuacji, a potem prace z ofiarą przemocy, ale również i to jest najsłabszy punkt w praktyce prace ze sprawcą tej przemocy samo dostrzeżenie, że kara wobec sprawcy przemocy jest niewystarczająco taka kara ewentualnie sądu karnego to Super torze trzynastą osobą pracować i prowadzi działania korupcyjne edukacyjne to świetna, ale w obecnej procedurze tej, która obowiązuje niebieskie karty jest to zawsze wyłącznie dobra Wola sprawcy przemocy on będzie chciał współpracować to będzie chciał brać udział w ogóle z takim, ale w takim wydarzeniu jednocześnie czy dwutorową to praca ta powinna polegać na wspieraniu osoby doświadczające przemocy, czyli naj poradnik se na informowaniu o tym co może zrobić w jaki sposób żyć w RMF FM po porada prawna porada rad rodziców do pracy n p . z dziećmi nie porada dotycząca w ogóle spraw cywilnych, jeżeli są takowe między między nimi Jachlewski w ogóle psychiczna z psychologiem rozmowa na temat tego w jaki sposób radzić sobie taki sposób budować życie jak żyć po prostu w takiej sytuacji w to może trwać to może trwać i właściwie to niewielkie no może zakończyć powinno się zakończyć no i wyeliminowanie przemocy w rodzinie, ale z badań wyraźnie wynika, o czym to pracownicy socjalni, że to się kończy z reguły stwierdzeniem, że tak poz, która się zamknęłaby się wyczerpał temat do pracy z 2 osobami, a to nie zakończyło tej przemocy i 5 osób, ale jest procedura może zakończyć się skierowaniem wniosku do prokuratora o wszczęcie postępowania karnego, czyli chodzi o działania wobec sprawcy przemocy, a to nie jest obligatoryjne w tym to nie jest jedyna konsekwencja działającego zespołu w może być tak oczywiście, że sprawy dzieją się jednocześnie, że po prostu prokurator z wieży do policji ktoś przyszedł to postępowanie się dzieje, a jednocześnie dzieje się poza graniem jest kilka imprez postu to właśnie taką administracyjną trochę administracyjną ona została wrzucona do UE pomocy społecznej została mnie o to pomocy społecznej z procedurą najbardziej odpowiedzialna i bardzo wielu ekspertów mówi o tym, że oni są przeciążeni, że robią to w ramach tych swoich obowiązków może mają być zwolnieni do od delegowani do tych zadań dzwoni rośliny mają rany są przy ładowaniu tą pracą Penn skład tego tego zespołu interdyscyplinarnego oczywiście chętnie w Grudziądzu przed przerwą on był dosyć szeroki, ale chodziło Otóż jak najwięcej osób właśnie Inter dyscyplinarnie wypowiedziało się tej osobie, że tam powinien być starszy właśnie pracownik ten w postaci lekarza, by pielęgniarki może go ze szkoły przyszli są dzieci, a przede wszystkim ich organizacji pozarządowej i to zostało w tym momencie zmienione w tym, że w tym projekcie procedury niebieskie kartony się włączyć się bardzo rozwijają, bo też były zmieniane ale, gdybyśmy teraz drukowali i pasów, by obejrzeli formularz, a i to nasz, a formularz BSW FC KUL są tak obszerny, że bardzo często w takich ironiczne formy niektórzy mówią, że no obserwacja koloru skóry np. albo zadbania skóry osoby z nadchodzi toczą naz w wzmacniaczy Kwaśniaka Buczma higienę osobistą jest w niej była utrzymywana i opis tego na tyle skomplikowane na tyle też trudny, zajmując czas, by się nie skupiamy się na na konkrety na faktycznym problemie w 1 z tych formularzy też skierowany do osoby doświadczające przemocy ona powinna go przeczytać zapoznać się uzupełnić to są rzeczy, która to, że przytłaczają, jeżeli tutaj przychodzę po to, żeby mówić o swoim problemie albo nie jestem przekonana, że chce w ogóle o tym, mówić, ale mi ktoś sugeruje, że to jest przemoc należy mi się ochrona zupełnie coś zmienić w swoim życiu i że będę miała pomóc to są takie bzdury, która ich na pewno świetnie pomyślano chodzi o to, żeby bardzo wiele osób w elastycznie indywidualnie z 14 od sytuacji tej osoby mogło jej pomóc i ta procedura jest opisana rzeczywiście Empik, czyli po pierwsze, ustawa potem rozporządzanie są formularze dotyczące tych anten niebieskiej karty w ale ona jest prowadzona bez względu na oficjalną zgodę osoby doświadczające przemocy i świetnie do tego, że bardzo wiele osób takiej zgody nie jest w stanie na początku w ogóle wyrazić w sytuacjach, które bardzo trudno jest osoba, która może być ogromnym ogromnym w ogóle powtarzających się w cyklach przemocy może to być osoba, która ma rzeczywiście nikt inny jak mówimy o tym, taki syndrom wyuczonej bezradności osoby, która nie jest on może wyrazić zgodę podpisać jakiś dokument podyskutować o tym, albo, nawiązując do przerwy wysoko jest to osoba z jakąś intelektualną niepełnosprawnością i ja teraz mam czekać aż ona wyrazić zgodę na takie ja nawet nie wiem jak umiesz rozmawiać, bo nie jest możliwe jest specjalistą w tym zakresie Nate projekty ustawy wskazuje, że procedura może być wszczęta wyłącznie po uzyskaniu zgody na to przez osobę, która wg nich tajną na ten rok do znając przemocy no dobrze jest, ale wtedy zespół musi uzyskują wysadził w darli z niego w takim razie ta procedura jest zamykana szczytach władzy opiera się toną w zgodzie osoby jak w znowu z uśmiechem też ten temat na pewno nie jest tematem do uśmiechu, ale z 1 strony bardzo mnie cieszy taka indywidualizacja i też pokazanie, że euro dla osoby na tyle duże znaczenie poszukujemy tego potwierdzenia świetnie albo towarzyszyły kiedyś to w projekcie chyba w końcu klanu w uzasadnieniu czy w zapisie, że chodzi o ten tekst prosty język łatwiejszy, w którym będziemy informować swobód przysługujących prawach Super, ale uzależnienie ochrony przed przemocą co jest obowiązkiem władz publicznych jak władza mówi w tym momencie od zgody osoby w ogóle podjęcie i kolegów działania od zgody tej osoby toby pokazywało, że właściwie wnuczka przestępstwo znęcania się z kodeksu karnego w nie powinna być w takim razie przestępstwem ściganym z publicznego oskarżenia, jaki jest tylko być może są wyłącznie za zgodą sprawcy proszą ofiary ofiary przemocy Tusk to ktoś się pomylił moim zdaniem już ktoś próbował być może podjąć tematy te z preambuły też z odwodnienia widzimy w np. z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która wskazuje na to, że nie jest dobrze realizowana ta ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie litością Antanowicz wziąć nowy rok rozpocząć od walki z przemocą co się nie udało się obóz nie udało im w ogóle mi in w nie widzę, że ta ustawa o odpowiadałam na to, o czym od wielu lat mówimy np. właśnie uwzględniała sprawcy przemocy, którzy nie mieszczą się w definicji dnia kodeksu karnego w nie ma tutaj w ogóle usprawnienia procedury el zespołów interdyscyplinarnych ich pracy wychowawczej w zmiana tego, kto w nich będzie no oczywiście, chyba że AAA no tak przepraszam użycie przyjęcie, że zgoda ofiary osoby doświadczające przemocy jest tutaj obligatoryjna na pewno procedurę usprawniła będzie mniej w takim razie tych RM tych postępowań, więc sam będzie większa przepustowość na takich działań nie czuję tutaj w ogóle skupienia się na osobach doświadczające przemocy uwzględnieniu ich perspektywy tego w jakim one są w stanie tego, że w ogóle przemoc po prostu powinna być Mbanku i naprawdę analizowana i jednorazowe działanie skierowane przeciwko osobie słabszej przecież najczęściej jest po prostu przemocą w rodzinie wiedzy chodzi o to, żeby tego nie było już pan też taką kampanię, którą 2 lata temu ministerstwo rodziny pracy polityki społecznej w opublikowało dotyczącą właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie mocna strona internetowa nad ogniem szanty pory działacze nie i tam w kampanii w dwuminutowej w ogóle połączono już o ofiary sprawcy przemocy 1 elegancki filmiku panów niebieskiej koszuli z elegancką marynarką siedzący pod drzewem mówi o tym, że on tak nie radził sobie w tym życiu tak nie było trudno panie z bardzo elegancki zadbany widać żadnej pracy świetne miejsce na pewno dobrze zarabia w mojej odpowiedzi na te wszystkie problemy stała się przemoc, którą zaczął stosować i to on my mieszamy z wizerunkiem kobiety, która nad kubkiem kawy mówi o tym, właśnie, że ktoś obecnie stosuje przemoc dała się prosić o pomoc, ale ratusz nie boli ja wtedy też w temat nie jest do tego, żeby go ironizował rzeczywiście w mówiła, że ta kampania pokazuje, że ministerstwo nie rozumie czym jest przemoc w rodzinie połączenie w 1 kampanii osoby sprawcy bili, ale ofiary przemocy jest w jezdni, trafiając w biednej ona jest dokładnie zacząłem współczuć tej osoby trasy nieraz oszczędza się rzuconą im stosuje przemoc i to trochę wiać w tej ustawie my Mind ja jak im powtarzam uważam, że praca ze sprawcą przemocy może przenieść się dobre może w niej sukces może wpłynąć na życie może wpłynąć na jego postawę lub, ale jak na razie Rosja miałaby przebiegać znaczy, że do jakich standardów fundusze próbują odwołać do jakiego wzorca to przede wszystkim do tego, że sprawca przemocy opuszcza w lokal, w którym mieszczą obok, oświadczając dam przemocy, czyli pokazujemy mu kto tutaj jest ofiarą, a mnie przemocy pokazujemy, że najczęściej oczywiście rozmowy kobieta zaś wyłącznie to nie jest sprawa przemoc wobec wobec kobiet w ona zostaje w mieszkaniu 3 dotyczą zajmowali wspólnie, a on musi odnaleźć w nowej sytuacji, bo to on zostaje z tego mieszkania po prostu lęków i od niej odizolowany to to w Polsce się dzieje co się dzieje bardzo w bardzo niewielu przypadkach nie dzieje się to natychmiast jak duże wzięcie wodzowskich wskazywał chyba pół roku trzeba było czekać aż trudno gra toczyła się procedura, żeby tego sprawcę z tego mieszkania on w jaki sposób wyprowadzić to po pierwsze po drugie no właśnie nie fakultatywnie, kiedy chce, ale obligatoryjnie czy toczy się wobec mnie postępowanie ja powinienem brać udział w działaniach, które po prostu muszą mieć zrealizowane nigdy mi się podoba albo w, kiedy sąd uzna, że to byłoby wskazane do osób powinien być obligatoryjny wymóg, że toczy się wobec siebie postępowanie może wziąć udział w ramię korekcyjne edukacyjnym i być może część fasady teraz myśli ziołami i to się zawsze niestety w takiej dyskusji pojawiał taki argument no a jak nie wiemy nie mamy pewności, ale jak to jest tylko fikcyjne zgłoszenie prawda przemocy w rodzinie, która właściwie nie jest taką przemocą to właśnie konkursu było się kłócą, bo to sposób na życie albo ona próbuje wykorzystać na naprawdę dobrze, gdyby tak było to co no trudno mi słuchać tych argumentów Women no co samo wniesienie tego argumentu pokazuje, że my minimalizujemy znaczenie tego tematu tego, że kobieta ma rację tego, że w ogóle ofiara ma rację i że my, że w większości przypadków, że mają miejsce tam po prostu dzieje się przemoc nawet jeśliby tak było nawet jeśliby się okazało, że to jest LM idą w próbach się nim czy też korzyść jakiś, ale nie dość manipulacji też zdarzało się zdarza no to ostatnia procedura busy to musi wychwycić w celach toposu trza to wychwycić i to rzetelne działanie służb, które mają do tego powołane świadomość niestety służb też nie zawsze odpowiada standardom pracy w osobom doświadczającym przemocy, czyli sposób zadawania pytań sposób w ogóle innym dysku filmów jest taki sygnał trzeba potraktować serio bardzo osłabić naszą rolą jest każda bzdura powinny być na tyle sprawny rzetelny, że potrafi zweryfikować, żeby coś ten sygnał oznacza tak, ale jeżeli wierzyć tak tylko miej świadomość tego, że nawet, że to zweryfikujemy to zostaje świadomość ludzi, którzy pracują z tymi osobami, że świadomość jest, a u nas tak mówi on Tour na pewno się pokłócili na pewno nie bardzo kocha na pewno się bardzo poprawia w ogóle to po prostu no w no niech on dodajmy trochę czasu, że popracowali nad tym panować nad głową do dziś nie ma gwałtu w małżeństwie albo no przecież no i jednorazowa spłata wobec dziecka to, gdyż wychowany tak będzie człon wniosą to wszystko stereotypów na temat przemocy działają w głowach osób, które pracują pracują później to są zarówno wzrusza publiczność, a policjanci niestety w meczu z przykrością jak pracownicy socjalni lotniczki socjalne nie ma znikąd tak wiem, że większość z nich są osoby, które wiedzą znają się w temacie jest bardzo wiele osób, które działa właśnie taki sposób chcą pokazywać też badania z kilka lat temu w tym zdaniem policzyli, że znęcanie się to w ogóle jest po prostu ściganym na wniosek no musi być wniosek w ogóle zapomnieli, że to jest ścigane przez samców w urzędach zużył oni mogą poinformować organy ścigania Otóż była prowadzona sprawa nie wiem komu w Polsce zależy na przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do przemocy domowej, ale na dostawy tego projektu na pewną potrafię powiedzieć, że nie ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej z bardzo zależy organizacja pozarządowa kradną wszystko wszystko, żeby wspierać wypełniać lukę, której państwo nie niczym nie wypełniło tymczasem ich rola w tym projekcie została zminimalizowana przypomina dyskusję o projektach, które straciły 1 z najbardziej znanych organizacji pozarządowych, które wspierały w był ofiarą doświadczające przemocy osoby głównie kobiety w i to tu teraz mogły po prostu ich nie będzie nie będzie ich stan z organizacji, która może realizować takie działania będzie od poglądów odpytywania temat tego co myślimy o rodzinę wie on o tym, że najważniejszą komórką społeczną jest aż taki dowód na to, że nie musimy wcale wypowiadać konwencji o przeciwdziałaniu przemocy ale, ale jak się, że to jest nasz region Gorzów po prostu wolno im prowadzą całun dziękuję bardzo Monika Zima-Parjaszewska prawniczka z polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną była ze mną w studiu 13398
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA