REKLAMA

Coraz wolniej przybywa ludności na świecie. Prof. Kotowska o prognozach demograficznych

Światopodgląd
Data emisji:
2019-01-02 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:37 min.
Udostępnij:

Jak wyglądają zmiany demograficzne na świecie? Ludzkość się powiększa, ale tempo tego wzrostu jest coraz wolniejsze. Jednocześnie sam wzrost pozostaje szalenie zróżnicowany, a ten w Europie nie wygląda najlepiej. Rozwiń »

Czy migracje to ostatnia szansa dla starzejącej się Europy? Dlaczego polska znajduje się na samym dnie w rankingach dzietności? W jakich barwach maluje się przyszłość kraju? Czy 500+ pomoże rozwiązać problem? O tym rozmawiają Agnieszka Lichnerowicz i prof. Irena Kotowska z Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Światopodgląd, Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam państwa na Światopodgląd. Rok się zaczyna, więc jeszcze trochę będziemy próbować prognozować, a nawet nie tyle ja, co państwa gość. Z wielką przyjemnością, jak zwykle, przedstawiam prof. Irenę Kotowską, dzień dobry pani profesor, dzień dobry, demografka związana z Instytutem statystyki i demograf szkoły głównej handlowej i też przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor umówiliśmy się na rozmowę chciałabym, żeby ona się odbyła już taką drogą podsumowującą prognozy dotyczące demografii z perspektywy globalnej i z perspektywy polskiej.  Rozwiń »
Ale chciałbym jednak zacząć od dziś przypomnianych opublikowanych przez dziennik gazetę prawną odrębną takich bym powiedziała min rewolucyjnych 3 czy zupełnie wracających nasze rozumienie rzeczywistości danych Głównego Urzędu Statystycznego w pracach obowiązki rodzinne to jest tytuły tego badania Głównego Urzędu Statystycznego, w którym jest wiele ciekawych faktów, ale ten, który wywołał takie poruszenie tych oczywiście to, że to 300  000 osób, które pytał Główny Urząd Statystyczny winno ono wydało także wynika w zasadzie z tego, że program 500 plus aktywizuje ich zawodową i 76  000 przyznało, że dzięki temu zaczęło pracę dzięki programowi w, a kolejne 75  000 rozpoczęło poszukiwania, a tylko 33  000 korzystających z dodatkowych pieniędzy zrezygnowało z zatrudnienia 34  000 przestało go szukać pani obawy wielu innych ekspertów okazały się płonne program 500 plus aktywizuje zawodowo nie jest nam dokładnie sformułowań pytań, które zadano domyślam się, że było to specjalne badanie, które było realizowane w ramach takiego stałego regularnego badania aktywności zawodowej ludności w skrócie ba tak to badanie jest prowadzone w trybie ciągłym dane są preferowane dla kolejnych kwartałów w poszczególnych lat i sądzę, że było pytanie dotyczące oceny subiektywnej respondentów natomiast w poprzednich rundach badania BAEL było pytanie dotyczące tego czy gospodarstwo domowe korzystają z doświadczenia w i na tej podstawie badaliśmy czy te osoby, które analizowały dane ba Lu odwoływały się do tego patrz, jaka jest, jaki jest zaangażowanie na rynku pracy członków gospodarst w domowych, które brały im nie brały w tego świadczenia i były na tej podstawie robione analizy i właśnie z tych analiz wykonywanych m. in. przez panią doktor habilitowany nauk i ligę Magdę w takim zespole międzynarodowym bardzo wyraźnie wynika, że w tych gospodarstwach domowych, które były zasilane tym świadczeniem Beata w porównaniu do tych ta aktywność zawodowa spada spadł przy czym te informacje dotyczą zachowań, czyli z faktu uczestniczenia w rynku pracy bądź, gdy natomiast jak rozumiem te badania czworga tys zlotym, a on interpretację to znaczy dotyczyło oceny przez respondentów jak te jak doświadczenie wpłynęło, czyli podróżowania subiektywizm poważa to jest taka folia węższa tę interpretację to fragmenty tego widziałam dzisiaj, bo dowiedziałem się o tym, interpretacja tego są moim zdaniem tak to powiedzieć, iż nie nie jest zbyt precyzyjne mona elegancję rzecz, nazywając rzeczy głównie chodzi o to, że my nie możemy powiedzieć, że to miało wpły w to mogło być związane ale jakby ustalenie, że to, że aktywizuje to doświadczenie aktywizuje, a od beneficjentów tego świadczenia jest moim zdaniem zbyt mocnym stwierdzeniem, ale ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na twarde liczby co prawda one nie dotyczą gospodarst w, których świadczenie w porównaniu z podziałem na zachód, której nie ma nic, ale akurat analizowała zaangażowanie na rynku pracy w ostatnich 2 latach poszczególnych kwartałach kobiet mężczyzn w głównie zwracają uwagę na kobiety do nas te kobiety, które są w tym wieku ktoś dla nas szalenie ważne między dwudziestym rokiem życia, a czterdziestym dziewiątym rokiem życia i patrzyła co się zmieniło się wskaźnikami zatrudnienia w, porównując Woźny kwartał do kwartału, czyli kwartał drugi 2016, kiedy świadczenie zostało wprowadzone w twarz to drugie 2017 i kwartał drugie 2018 żeby, o ile sezonowość to się porównuje to jedno imienne okresy mojego domu i te wskaźniki zatrudnienia dla kobiet tych ważnych grupach wieku zachowywały się różnie to znaczy dla kobiet między 2005. 3004 . rokiem życia te wskaźniki spadły w po ostatnim kwartale w drugim kwartale 2018 w porównaniu do tych sprzed 2 lat natomiast wzrosły wskaźniki zatrudnienia te kobiety młodsze, które i jeszcze nie mają dzieci średni wiek urodzenia pierwszego dziecka też u nas 2760 tych roku znak, że to są inne inne grupy w akta pracownicze jak ma jej życie kobiet, ale i wzrosły po 3005. roku życia te wskaźniki także wzrosła w także, aby różne grupy różnie reagują na to czy nic nie umiał podsumować jeszcze tylko dodać, że dr Iga Magda też będzie dzisiaj gościem Światopodglądu też będziemy rozmawiać głównie o pracy w tym roku wyborczym o zarobkach wydaje się, ale też przy okazji poprosiłem o komentarz, ale te komentarze, które czytam dziś w Dzienniku Gazecie prawnej, gdyż pokrywają się z czystym, o czym mówi pan profesor, czyli z 1 strony badacze zwracają uwagę na subiektywizm odpowiedzi w Głównym Urzędzie Statystycznym to, czyli to, że oni interpretują, że dokonali takiej decyzji z powodu 500 plus ani innych okoliczności no i zwracają też uwagę na fakt, że pytanie, skąd bierze się tak spadek aktywności zawodowych matek skoro 500 plus miało w, czyli w dużej mierze, jakby był pytanie dotyczy metodologii swój akces do sposobu analizy i rodzaju danych, która wykorzystuje, ale jest jeszcze 1 sprawa, bo w, przyglądając się tym danym Eurostatu o chodziłem też usytuowanie Polski na tle innych krajów w danych Eurostatu są danymi, które przysyłają poszczególne kraje właśnie z tego typu badań prowadzonych wg określonych jednolitych standardów w okazuje się, że w tej grupie 25259 lat 14 kobiet w Polsce nie pracuje on są bierne zawodowo i to jest 1 z najwyższych w kraju z Orłem wskaźników bierności i w dodatku, gdy przyjrzymy się na przyczyny tej bierności Kasię pytam właśnie w tym ba Lu czy w po angielsku Level for sale w różnych krajach znamy się taki sam sposób, dlaczego oni pracują to aż 15 % kobiet nie patrzy ze względów osobistych rodzinnych związanych z opieką nad osobami, które tej opieki wymagają i to jest 1 z najwyższych wskaźników w Rzymie trojga zloty, ale nie ma, więc z Włoch zrobił kosz, a więc ten brak dostępu do profesjonalnych usług edukacyjnych opiekuńczych czy opiekuńczych dla osób starszych, bo tutaj nie tylko dzieci wchodzą wre w może być przyczyną może tak byłem, ale nie nie zaangażowania tych kobiet na rynku pracy, czyli w ten obraz jest bardzo złożony i generalnie byłabym bardzo ostrożna w nazywaniu tego przełomem w ocenie wpływu świadczenia 500 plus na aktywność zawodową kobiet to chyba jest za późno, dlatego że już minister rodziny Elżbieta Rafalska ogłosiła, że to jest przełom w ocenie tego problemu świętowały z tego teraz przy nam badaczom, którzy znają inne wyniki analiz przy MOK to co możemy zrobić to po prostu dokładnie zobaczyć jak te pytania zadawano, kto odpowiadał i czerwona dotyczących deklaracji czy rzeczywistych zachowań na rynku pracy wrócimy do tego będziemy wracać, ponieważ z drugiej strony trzeba powiedzieć, że program 500 plus jest niezwykle ciekawe z takiej perspektywy też badawczej i nic i tego jak właśnie takie bezpośrednie przekazy pieniężne w LM wpływają na różne zachowania obywateli czy pracowników, ale chciałbym pani profesor przez tego naszego tematu, czyli do prognoz demograficznych jeszcze tak krótko przed informacjami, gdy spojrzeć globalnie nasz świat to zły pani zwróciła uwagę na PL wzrost ludności całego świata 10 miliardów w 2000 tam pięćdziesiątym któryś, ale i w 2050 będzie nas 96100 zloty szacunki te szacunki powtarzają kolejne przewidywane tam są niewielkie odchylenia, ale ten wzrost jest coraz wolniejsze, gdy obserwujemy jak w przeszłości to było to w toku tempo zmian jest wolniejszy to, jeżeli chodzi o świat natomiast ich cechą charakterystyczną tych zmian demograficznych na świecie w po charakteryzowała się m. in . za pomocą wzrostu liczby ludności jest to, że ten wzrost jest szalenie zróżnicowane między kontynentami między krajami rozwiniętymi rozwijającymi się dynamicznie rozwijają się w sensie wzrostu szybkiego liczba ludności Afryka i Azja Indie głównie z Bochnią już omal nie zdobędziemy ważne o tym, mówić natomiast oczekujemy, że nie jest spadku nie znacznego ludności Europy będzie znacznie wolniej rozwijać się Ameryka Północna, a także te kraje rozwinięte ten region kraju w dacie z Legią w sensie przynależności kraju w określonym poziomie rozwoju ekonomicznego będzie się rozwijał wolniej, a na tle Europy Polska jest 1 z krajów najszybciej tracących mnożąc liczbę na wolne ziemne po nie tylko w Europie, ale także właśnie w nim przewidywania Rz mówią o tym, że to Polska będzie należeć do całej grupy krajów, których spadek ludności będzie powrót powyżej 5015 % z tego punktu wyjścia jak prof. Bill starzenie się cuda wymiary są zróżnicowane dynamika wzrostu zmian liczby ludności i starzenie się z Global, który w w skali globalnej, ale także w poszczególnych WORD będzie mniej widać prognozy z żoną lubimy coraz starszy prof. Irena Kotowska z państwa gościem tej formacji wracamy do akt, a świerk lub pod blok w błąd w 2 Agnieszka Lichnerowicz studies cały czas prof. Irena Kotowska demograf ska przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polski kryminał też związana z Instytutem statystyki demografii szkoły głównej handlowej Otóż pani profesor prognozować zmiany demograficzne na świecie mówiliśmy z 1 strony o tym, że w 2050 roku ma być nas prawie 10 miliardów, czyli Pm 2050 którejś tam będzie nas 10 miliardów, ale to nas pani zwróci uwagę tym się wydaje jest to czas niedostrzeżone, choć w tej formacji przecież nie trenowała czy ta interpretacja analiza nie znała że, że wzrost liczby mieszkańców na ziemi, a maleje na czym grasz zrozumiałem tylko zmian w UE maleje na co jeszcze warto zwrócić uwagę co czy, czyli krótko mówiąc o LO ludność świata rośnie, ale rośnie coraz wolniej, jeżeli mówimy o całym globie natomiast, jeżeli przyglądamy się poszczególnym kontynent to może spójrzmy na to z tej perspektywy to ta sytuacja jest zróżnicowania, czyli ten, a z coraz wolniejszy wzrost ludności dotyczy np. Chin który, które są w tej chwili największym krajem świata, ale w 1  000  400, ale okazuje się, że ta ludność będzie stabilizować ten ZUS będzie się stabilizować i już za kilka lat najszybciej i najliczniejszym krajem stanąć stają się Indie i które będą się rozwijać ludnościowo bardzo szybko w tym horyzoncie prognozy, które o, którym mówimy, czyli 2050 generalnie, gdy patrzymy na tempo wzrostu ludności to przewidywane, której jest wolniejsze niż myślano o tym, kilka lat temu i tak został siedzieli już od końca lat dziewięćdziesiątych to najszybciej się będzie rozwijać Afryka i Azji natomiast my te wolniej będą z węgla będzie wzrastać ludność krajów rozwiniętych ale gdy patrzymy na kontynenty to jedynym kontynentem wyludniają się, że miałem jedno zlotego uwzględniając, bo to nie jest aż tak dramatyczny spadek, żeby mówić o 31  000 000 zlotemu aż 4 dekad, ale będzie Europa przy czym tu w Europie też sytuacja jest bardzo zróżnicowana, bo są kraje, które doświadczą nieznacznego, ale wzrostu liczby ludności analizy są kraje tak i są kraje, które doświadczą spadku ich do tych krajów, a po takim najgłębszych spadków w Europie należą kraje Europy środkowo-wschodniej, które doświadczają ich to będzie także występować w przyszłości zarówno skutków utrzymującej się bardzo niskiej dzietności, jaki odpływu wód należy grać w ale także do takich krajów, które będę miał kłopoty z przyrostu ludności należą należą Niemcy, w których co prawda ta dzietność nie jest tak niska jak u nas, ale ona jest już od lat 72, czyli w są kraje europejskie, które mimo napływu ludności czy mu korzystania z tego w PRL SWF jest imigracji będą odczuwający spadek marż, ale jest jeszcze 1 ważna rzecz, która wyróżnia Europa w porównaniu do innych kontynentów, a w szczególności do krajów rozwiniętych w Otóż Europa jako jedyna doświadczy spadku liczby osób w wieku produkcyjnym, czyli kurczenia się tej części będziemy żyć wzrost aż złoży w ozdobne Gdańsk po tych należnych, ale on, ale będziemy się coraz dłużej, ale jednocześnie tych osób, które wypracowują Prado, które decydują o poziomie w należytym poziomie rozwoju będzie coraz mniej co się dzieje w sytuacji, kiedy jednocześnie największy sukces we w wydłużaniu życia ludzkiego dotyczy krajów europejskich co jest Długopolski mężczyzna będzie żył średnio 80 średnia, a kobieta 84 lata, ale i tak ale, toteż nie czy Polska zajmuje zajmował 2015 roku już ósmą pozycję, jeżeli chodzi o wysokość tego trwania długość trwania życia, licząc od najmniejszych szans nie jesteśmy znowu takimi beneficjentami, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ostatnie 30 lat jest ogromna zmiana w porównaniu do tego co było wcześniej w także krótko mówiąc w BL Europa stoi przed szczególnymi wyzwaniami demograficznymi, bo z 1 strony proces starzenia się ludności, czyli powiększania się tej liczby, które ludności, która żyje coraz dłużej jest najbardziej jest po zaawansowane w po drugie, ze względu na utrzymującą się męską płodność no będzie mieć kłopoty ze rynkiem pracy z zasobami pracy i to się w już w innych krajach, gdzie w Polsce od 2012 już mamy wyraźny w spadek tej części populacji i jednocześnie alem Anno Europa stoi przed wyzwaniem uzupełniania zasobów ludnościowych migracjami i mimo tego, że narzekamy na to, że Europa jest tym starzejącym się kontynentem, który też będzie miał coraz mniej ludności ona jest atrakcyjnym kontynentem, o czym najlepiej świadczyła presja migracyjna z otoczenia, że tak powiem Europy także to jest ich szanse na migracje są ich szansą dla kontynentu i pewnym wyzwaniem wyzwaniem dotyczącym umiejętności absorbowania może inaczej integrację tych RM inne tych migrantów, ale także organizacji życia gospodarczego i społecznego przy rosnącym zróżnicowaniem populacji ze względu na kapitał ludzki stan zdrowia, ale bez DWR kulturowe, że tak po charakterystyki przecież to cały system funkcjonowania gospodarki wszelkie usługi kontakty z ich powinny być dostępne dostosowane do takich RM zadała, gdyż bardzo duża pytaniach cześć pani też wskazała swój los swoim tropem myślenia, bo mnie Ewy Wolak będzie mniej ludzi i w zasadzie, dlaczego to jest zła to znaczy znam odpowiedzi p t. takie nazwałbym je patriotyczną nacjonalistycznymi także, że życia naszych tak, żeby było coraz więcej znam odpowiedzi ekologiczne, które mówią, że my nie wytrzymuje tego napięcia za dużo jest ludzi, którzy coraz więcej konsumują już mogą też się mną klasa średnia powiększa, więc w zasadzie, dlaczego Europa musi przeciwdziałać tej populacji i rad, które działania sumy skuteczniejsza to właśnie polityki migracyjne polityki jakiś taki prorodzinny nazywane prorodzinnym mieć co jakiś, jakie mamy instrumenty wpływania do pani kilka worków polemicznych, bo nie klasa średnia nie wzrasta wsadzili nas na życie nie zastali generalnie po o prawie się poziom życia, więc jest coraz większa presja na produkcję żywności tak czy ja, a jestem w tej grupie badaczy, którzy uważają, że wyżywienie ludności nie jest, że do rosnącej liczby ludności nie jest problemem problemem jest dystrybucja, ale także taka produkcja żywności, która uwzględnia te wszystkie wymogi ekologiczne i po to jest test jak ja zrównoważone to się mu było to ten jednak też tak 1 latek natomiast druga sprawa jest taka czy gdy populacja jest procesem tylko negatywne nie i generalnie, gdy mówimy o, gdy mówimy o tym, że liczba ludności Europy spada wiele nie uważam, że to jest złoto z negatywnie oceniam negatywnie tak, aby mogła określić w natomiast patrzymy na to z punktu widzenia przede wszystkim możliwości kontrybucji do ogólnej dla ogólnej to u ustawiam zasobów ludnościowych domu dobrze tweeta kontrybucja rzeczywiście Europy spada w sensie ilościowym natomiast w sensie jakościowym w sensie tego, jakie warunki życia zapewnia w PE, dlaczego jest np. atrakcyjna dla tak wielu prawda osób z zewnątrz to uważam, że jak te elementy mogą są przeważają nad ewentualnymi obawami, że będzie nas coraz mniej, ale toi, jeżeli chodzi o całą Europę, ale jeżeli mamy Litwę jedno małych oraz mieszkań, które właśnie traci 3 czy tak tak tak znaczny zasób ludności to można się Zastal można zrozumieć, iż niepokoje o wielkość populacji czy to tylko charakter Narodowy myślę, że to może mieć znaczenie w sensie w tego zachowania pewnej tożsamości raczej bym nie euro 2 nie używała tych argumentów, że u nas musi być więcej w Chinach nie używa, więc takie rasowe gimnazja to, skąd ta natomiast chodzi o to, żeby zachować pewną odrębność kulturową odrębność tożsamość w pewną tożsamość danej grupy ludności możemy mówić o tożsamość taką etniczną GM, ale także proszę zauważyć, że PRL, gdy dyskutujemy o szansach wzrostu to też szansa wzrostu ekonomicznego są związane z tymi, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy i mimo dyskusji o tym, że będzie tej pracy coraz mniej zastąpią nas roboty ja sądzę, że w Dan ów przerwy w ruchu w najbliższych 3 dekadach to raczej niedobory pracy i niedobory pracy określonych kwalifikacjach będą barierą rozwojową, a nie to że, że będzie za mało pracy w stosunku do liczby osób i i sądzę, że najbliższe przynajmniej 2 dekady będą w Europie, jeżeli chodzi o rynek pracy pod wpływem właśnie tych rosnących niedoborów zasobów pracy określonych kwalifikacjach i gdybym miał opowiedzieć o niepokojach dla Polski wolałabym chyba raczej nie używać słowa zagrożenie, bo to jest raczej wyzwanie rozwojowe to w Polsce tak samo jak w innych krajach tego regionu Europy Środkowo -Wschodniej bez wpadek tej liczby ludności, która może pracować, czyli tych potencjalnych zasobów pracy jest w wymiarze ilościowym tak istotny że, gdy mówimy o kapitale ludzkim w skali populacji czy lubi, gdy mówimy o w ludziach w wieku powiedzmy 1564 znaleźli się w Gazecie, że inflacja goni zdefiniujemy wyposażonych w określone cechy stan zdrowia kwalifikacje umiejętności zachowań na rynku pracy Lenczyk głaszcze ich skłonność do podwyższenia kwalifikacji i t d . to, gdy założymy, że to wszystko się poprawia i widzimy, że się poprawia i pracujemy na rzecz poprawy jak to nazywam takim jakościowym wymiarem tych zasobów ludzkich to ta zmiana ilościowa jest tak duża, że mu mówimy o spadku kapitału ludzkiego jedzą prace analityczne na ten temat i to jest wyzwanie i oczywiście to była też takie pytanie prowokacyjne, bo konsekwencje polityczne wszystkie te autorytety działania mają pytania, o jaką Solidarność z globalną możliwość zatrzymania pewnych procesów, ale co trzeba prowokacja intelektualna, a na koniec chciałem od razu państwa zaprosi na kolejną rozmowę z spektrum naszej pani prof. Kotowska się zgodzić przyjść przyjąć zaproszenie w błąd, bo chciał, żeby to właśnie o to, jakie mamy instrumenty wpływania na tą ilu nam no właśnie zmiany demograficzne i w kontekście liczby 1 000 000 mieszkańców i w kontekście przede wszystkim tego na co pani zwraca uwagę, czyli struktury wiekowej w LM wydaje się, że jednak program 500 plus tak jak wielu mówiło między nim pani profesor nie ma aż tak dramatycznych skutków, jeżeli w ogóle, a on na decyzje rodziców tak to co co poza NIK polityką migracyjną, czyli pytaniem ilu migrantów puścimy też jakich imigrantów jak im się co ma duży wpły w jeszcze może mieć instrument mamy wpływ na to czy ja bym mówił o 2 aspektach to znaczy z 1 strony o działaniach na rzecz powiększania zasobów w wymiarze ilościowym naj czy nie mamy innych instrumentów demograficznych jak tylko na imigrację i podniesienie dzietności w UE natomiast druga rzecz to jest lepsze wykorzystanie tych malejących zasobów pracy i to lepsze wykorzystanie to jest przede wszystkim wzrost aktywności wskaźników zatrudnienia, a z tym u nas nie jest najlepiej, aczkolwiek rzeczywiście ostatnie lata przyniosły generalną w operetce to nie tylko w Polsce długo w koniunktura tyle i dobra koniunktura gospodarcza i wzrost popytu na pracy spowodował, że tak pełnię możliwości wzrostu zatrudnienia, ale z tego nie korzysta my tak jak byśmy mogli ciąg dalszy nastąpi również już wkrótce, bo właśnie o pracy będziemy rozmawiać i w kolejnej rozmowy z profesor gotówką tych pytań dotyczących demografii wyzwań związanych z tymi zmianami demograficznymi wyzwań jest stać w bardzo bardzo prof. Irena Kotowska przewodnicząca komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk i związana z Instytutem statystyki demograf szkoły głównej handlowej głowa państwa gościem bardzo dziś
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA