REKLAMA

"Miało być 3:0, więc jest 3:0"

Analizy
Data emisji:
2019-01-02 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Analiza. W analizach zapowiadany gość, prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista, dzień dobry, dobry wieczór panie profesorze, dobry wieczór. Będziemy teraz mówić o tym, czego nie będzie. Miało być, na jutro była zaplanowana w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm spośród 3 sędziów oraz odwołanie od uchwały KRS dotyczącej powołania do pełnienia urzędu... Och, już nie będę cytowała tego wszystkiego. Wytłumaczymy to dużo prościej: chodzi się o to, że KRS w pewnym momencie, motywując to negatywnymi opiniami w przestrzeni publicznej co do niezależności Krajowej Rady Sądownictwa wybieranej w nieco inny sposób niż poprzedni KRS, teraz Sejm wybiera na czteroletnią kadencję członków sędziów. Rozwiń »
Prezes rady sądownictwa złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego orzekł Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tejże nowej ustawy okaże się, czyli de facto KRS zaskarżył sam siebie dobrze mówię?

No w pewnym sensie tak, aczkolwiek to nie jest tak proste, by się mogło wydawać, bo jeżeli członkowie sędzia z KRS trzeba mieć wątpliwości konstytucyjne takie wątpliwości mieli niemalże wszyscy przedstawiciele doktryny prawa Konstytucyjnego tylko nieliczne głosy w były pozytywne odnośnie Toya zaraz mam takie same głosy przetacza po zebrała się sejmowa komisja ustawodawcza i tam była ekspertka biura analiz sejmowych, a to za filmikami z faktu, że może dać było bardzo wiele kontrowersji wskazywano w wielu opiniach, że tryb wyboru sędziowskich członków krajowej rady sądownictwa jest niezgodny z konstytucją mimo wszystko tych 15 sędziów zostało wybranych przez Sejm 

Przez PiS i Kukiz 15 

Dokładnie kandydaturę przedstawił marszałek Sejmu lista osób popierających przyznała Ilona utajnionej 

Trwa walka sądowa ich o to, żeby była jasna

Pewnie będzie jasne już się nie dług no i teraz albo sędziowie obu grup obywateli 2 tysięcy osób mogła tak nazwać taką kandydaturę i teraz nagle sędzia wszyscy członkowie krajowej rady sądownictwa nabrali wątpliwości, ale proszę zobaczyć jak nikt nie nabrali wątpliwości w uzasadnieniu dość jasno wyartykułowane że, ponieważ pojawiają się czynniki personalne instytucjonalne, które kwestionują niezależność polityczną krajowej rady sądownictwa ani odwołują się do Trybunału Konstytucyjnego jak to jest w Polskim prawie jest taka droga 

No to sama krajowa rada sądownictwa chce po prostu uzyskać papier Trybunału Konstytucyjnego jest legalne zgodne z konstytucją no o to chodziło im esemesy pisze wniosek, a pamiętajmy, że Trybunał jest związany nie tylko w zakresie zaskarżania to znaczy, że dany przepis jest niezgodny z danym konkretnym artykułem konstytucji, ale Trybunał jest także związany zakresem uzasadnienia to oznacza, że jeżeli uzasadnienie jest słaby bądź nieprzekonujące to wtedy Trybunał orzeka się dany przepis ustawy jest zgodne z konstytucją

A pamięta pan, na kogo się KRS powołuje w tym uzasadnieniu?

Na bardzo wiele osób na szkodę prof. Matczaka n p . który napisał opinię dla biura analiz sejmowych jasno, mówiąc że wybór członków sędziów do KRS -u przez polityków to po prostu naruszenie konstytucji 

Na mnie też KRS powołuje w tym wniosku również w analizie dla PAP nie do biura analiz technologie kazały mi, że dziękuję bardzo, że te przepisy są niezgodne z konstytucją not skoro na takich wybitnych ekspertów powołuje się KRS uzasadnienie chyba nie będzie szła w uzasadnienie jest mocno przegadany i to jest takie wybicie się być może w piersi oskarżany siebie aż zostaliśmy wybrani na podstawie przepisów, które są być może ze sobą niespójne być może sprzeczne, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego do tej pory była niejednolita, że pozostaje sporo wątpliwości w związku z tym prosimy o Trybunał Konstytucyjny, żeby raz na zawsze rozstrzygnąć czy jesteśmy legalni czy też nie.

A może to wszystko jest związane z tym, że 19 marca Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ma się zająć tą sprawą, ponieważ Sąd Najwyższy w sierpniu we wrześniu ubiegłego roku skierował pytania prejudycjalnego Trybunał w Luksemburgu wsi także Naczelny Sąd Administracyjny ma podobne pytania w listopadzie ubiegłego roku skierował do TSUE i tam pytają czy nadal KRS jest niezależna, jeżeli członkowie sędziowie są wybierani przez polityków?

Tak, nie tylko przez polityków, ale także czy należy wziąć pod uwagę cały kontekst wyboru KRS wyboru sędziów i sytuacji w trzeciej władzy w Polsce, bo bez tego kontekstu nie możemy ocenić przepisów 1 ustawy i w związku z polską konstytucją tłucze zwartościami unijnymi, na podstawie których orzeka TSUE, a zatem 19 marca będzie orzeczenie TSUE teraz Trybunał miał rozstrzygnąć wydać wyrok w sprawie wniosku KRS i Trybunał został postawiony w takiej trudnej sytuacji bo gdyby uznał, że wszystko jest początkowo, a i to znaczy, że ustawa, na podstawie której wybrano sędziowskich członków krajowej rady sądownictwa jest zgodna z konstytucją, a następnie TSUE by stwierdziło, że te przepisy są absolutnie niezgodne z wartościami zawartymi w traktatach unijnych to Trybunał byłby bardzo niekomfortowej sytuacji nasz 

No ale po co wniosek KRS kierowała no przecież KRS no bo umówmy się nie wyskoczył ten wniosek jak diabeł z pudełka

Był jakiś zamysł polityczny, którego skierowano prawda nie był to przypomina film piłkarski poker był reżysera tak carskiego, gdzie tam 2 pada pada hasło brzmiałoby czy zera, więc jest 30 i proszę zobaczyć został złożony wniosek do Trybunału Trybunał w Trybunale mamy 15 sędziów w sędziów skład orzekający wybiera się losowo i proszę zobaczyć ja sobie wypisałem wszystkie 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego następnie są w tej piętnastki wyciąłem dublera ich dublerów dublerów w 2, czyli w sumie trójkę wydziałem starych sędziów Trybunału wybranych w poprzedniej kadencji Sejmu i wyciągać z nieprawomyślnych faktycznie prawo myśleć i być i wyciąłem sędziego przy Ciołkowskiego tego, który zresztą urwał ze smyczy dokładnie i droższe proszę mi powiedzieć ilu sędziów pozostało nam by tej liście 45 i przez zupełny przypadek ta piątka, która została jest w składzie tego przeznaczony do rozwiązania jak Przyłębska jako przewodnicząca składu AM potem jest Grzegorz Jędrejek Ga sprawozdawcą Jędrzejewski Warciński Zielonacki dokładnie i mamy skład, który został wybrany po dużym nanoszone, bo absolutnie losowej proszę zobaczyć innego składu być nie mogą i jeżeli jeżeli pani Przyłębska chciała, by nie dopuścić żadnego z dublerów do orzekania w Lubawce interesujący tylko dlaczego do tej rozprawy nie dojdzie, bo pan profesor przed chwilą moje powiedział, że byłaby to sprzecznością Trybunał uznaje, że jestem z ustawą okresie zgodna z polską konstytucją tak jak u nas wrażliwość Unii Europejskiej, mówi że jest niezgodna z prawem unijnym oto mamy 2 porządki zgodnie z konstytucją zgodność z prawem unijnym jednak nie wyklucza drugiego, a może jednak na niej nie nie to nie jest tak proste, bo ich wartości United te traktatowe unijne także zrobiliśmy tak, ale także są w naszej konstytucji jest to podział władz niezależność sądów niezawisłość sędziów i sprawiedliwość, a zatem te wartości, które są w traktatach unijnych również są w naszej konstytucji skoro nasz Trybunał uznałby hipotetyczny, że ustawa jest zgodna z polską konstytucją później Sułek wskazało, że jednak ta ustawa rozmija się z tymi wartościami, o których mówiłem to byłaby to jednak dla Trybunału dla tego składu bardzo gorzka pigułka do przełknięcia w Chinach był pomysł, że KRS składa taki wniosek o Trybunał Konstytucyjny legalizuje działalność KRS mówi tak jesteście zgodnie z konstytucją jest papier, a potem nagle pojawiła się narracja proeuropejska prawa sprawiedliwości wyciszanie sporów z Brukselą siódma nowelizacja ustawy o sądzie na jego żonę na stwierdzono, że rozprawa nie dojdzie do skutku została odwołana termin jeszcze nie jest kolejny wskazana, ale na pewno będzie bardzo rozległy zabieg mniej szło, kiedy padło pytanie czy ty wiesz po co jest dziś czy co robimy to nie wymienią feralny otwieramy oczy niedowiarkom, więc tutaj tak ten wniosek był takim misiem i miał po korzystnym wyroku zapewne otworzyć oczy niedowiarkom jak mówiłam panu profesorowi, że będą częstować się panią ekspertka z biura analiz sejmowych, bo rzeczywiście sejmowa komisja ustawodawcza ani zorientowała się chyba żadne tam wniosek zostanie zawieszony na kołku Trybunał Konstytucyjny sprawą się nie za Miss wybrała się szybciutko 28 grudnia i wypracowała stanowisko Izby dla Trybunału Konstytucyjnego i oczywiście w tym stanowisku przegłosowany głosami prawa sprawiedliwości wnosi o uznanie konstytucyjności krajowej rady sądownictwa i wyboru tych członków sędziów do tejże, a ekspertka biura analiz sejmowych Jadwiga Potrzeszcz mówiła tak nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędziów do KRS wybierali sędziowie jednak nie można się zgodzić stwierdzeniem, że piastunem czynnego prawa wyborczego muszą odbyć wyłącznie gremia sędziowskie Albert Fico na takich jak tu w takim razie pozostaje pytanie, kto ma wybierać sędziowskich członków krajowej rady sądownictwa, a widzi pan Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej zadał takie pytanie może jest tak pyta poseł Myrcha na tym posiedzeniu rząd minister rolnictwa może wybierać członków sędziów KRS -u i odpowiada Krystyna Pawłowicz już właściwie tak byłoby możliwe jej w konstytucyjnie niesprzeczne na chwileczkę chwileczkę pan pamiętajmy o tym, że zgodnie z art. 186 naszej konstytucji krajowa rada sądownictwa stoi na straży niezależności sądów niezawisłości sędziów, a zatem skład krajowej rady sądownictwa musi być wybrany również w sposób niezależny po to, żeby taka krajowa rada mogła stać na straży tych wartości, o których mówi konstytucja dalej w art. 187 konstytucji, gdzie jest wskazany skład KRS szło ustrojodawca wyraźnie napisał Sejm wybiera 4 posłów do gminy składu krajowej rady sądownictwa, gdyby ustrojodawca chciał, żeby Sejm wybiera również sędziowskich członków musiałoby to wprost konstytucji wpisać wrócił do tej rozmowy tuż po informacjach, na które już teraz państwo zaprasza znam jest nadal prof. Marek Chmaj konstytucjonalista raz jeszcze dobry wieczór panie profesorze, a więc rozmawiamy z wniosku KRS do Trybunału Konstytucyjnego, który miałby się jutro rozpatrywana nie będzie rozprawa została odwołana nowy termin rozprawy nie został przez Trybunał Konstytucyjny wskazany nie wiem, jakie są powody odwołania tej rozprawy, gdy jest tajemnica tak można było usłyszeć w biurze prasowym tego dowiedziała się Gazeta wyborcza inny i w tym związku oprócz tego wszystkiego, o czym rozmawialiśmy przed informacjami, czyli KRS chciałoby, aby Trybunał Konstytucyjny uznał zgodność usta w w okresie z konstytucją jest jeszcze 1 bardzo interesujący wątek też wątek zupełnie na poważnie chodzi o innych RM tzw. przepisy odwoławcze, które przewidują możliwość odwoływania się odrzuconego przez KRS kandydata na wolne stanowisko sędziowskie wyobraźmy sobie, że jest jakiś wakat w Sądzie Okręgowym albo n p . w Sądzie Najwyższym Jasio to stanowisko ubiegał oczywiście nie ma żadnych uprawnień złotego, ale taka hipotetyczna sytuacja, gdy ubiegał się to stanowisko KRS ocenieni negatywnie odrzucał moją kandydaturę do tej pory takich kandydat na sędziego nie mógł już odwołać albo do Sądu Najwyższego, jeżeli kandydował na szkodę Sądu Okręgowego albo do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli ubiegał się stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym właśnie, a teraz Hennessy chciałoby właściwie zakwestionować to postępowanie odwoławcze, że decyzja KRS jest decyzją ostateczną prawie jak w wyroku sądu boskiego pamiętam był taki tomik wierszy Tuwima w oparach absurdu i to od pary absurdu mamy właśnie teraz, bo proszę zobaczyć większość parlamentarna bardzo pracowicie nowelizowała ustawę o krajowej radzie sądownictwa i wprowadzono do tej ustawy możliwość rzeczywiście odwołanie się do Sądu Najwyższego bądź Naczelnego Sądu Administracyjnego przy czym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym stosuje się niektóre przepisy kodeksu postępowania cywilnego co neguje krajowa rada sądownictwa, ale osób, choć chodzi o to, że w przepisach KPC jest możliwość udzielenia zabezpieczenia to znaczy wstrzymania wykonania uchwały KRS w przepisach, które dotyczą postępowania przed sądami administracyjnymi takiego zabezpieczenia nie ma zabezpieczenia czy to zabezpieczenie polega na tym, że jeżeli 1 kandydat zostanie odrzucony na dane stanowiska drugi zatwierdzony to ten okres to zatwierdzonymi, a ten ktoś dokonał tego, który został odrzucony się odwołuje Szatan, który został zatwierdzony przez KRS nie może objąć tego stanowiska organu oczywiście, bo nadal zostaje wakat aż do momentu rozpatrzenia odwołania tych osób, która została odrzucona, bo przecież konkurs jest na konkretne stanowisko sędziowskie w konkretnej Izby, jeżeli zostało ono zajęta ktoś odwoła od ta procedura Odwoławcza jest cennym nieskuteczna, bo nawet, jeżeli zostanie to odwołanie pozytywnie zaakceptowany oceniono to niema już stanowiska znane otwarta to wtedy taki kandydat na sędziego ma tylko satysfakcję nowych moje moje odwołanie było skuteczne dla mnie Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację, ale to stanowisko, na które aplikował już dawno jest obsadzone, bo prezydent się pośpieszył, a zatem, gdyby wyeliminować z przepisów tej ustawy to nieszczęsne się okazuje dla KRS zabezpieczenie to każda uchwała od razu mogła wędrować do prezydenta i prezydent pochwała pozytywne prezydent następnie powoływał, by danego sędziego, czyli KRS chce, żeby decyzje jej były niezaskarżalne i wracam do sejmowej komisji ustawodawczej tego posiedzenia 28 grudnia, bo ten wątek też był poruszany i nasza specjalistka biura analiz sejmowych mówi tak instytucja odwołań od uchwał KRS do Sądu Najwyższego z rozwiązaniem dysfunkcjonalnym, a przez to utrudnia realizację konstytucyjnych uprawnień organów władzy publicznej o tym samym pisała KRS celem w swoim uzasadnieniu tego wniosku przez sądową kontrolę nad rozstrzygnięciem tych konkursów narusza zasadę niezależności sądów godzi w konstytucyjne prerogatywy KRS i prezydenta, jeżeli sądowa kontrola i narusza niezależność sądów niezawisłość sędziów to powstaje pytanie, kto powinien kontrolować procedurę w samym Bukareszcie i Hernani Stano tu wychodzi na to, że podobnie prezydent w konstytucji kwietniowej KRS będzie odpowiadał przed Bogiem i kilopaskalu ta historia inny jak pan myśli co się wydarzy w marcu 2019 roku, kiedy sprawą zajmie się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej tak oczywiście w Sant cytować, bo już są wypowiedzi n p . Leszka Mazura przewodniczącego KRS słód cytowała też mojemu gościowi w wywiadzie politycznym prof. Ewa Ruchowi to była wypowiedź dla PAP -u 27 grudnia jeśli status krajowej rady sądownictwa miałby zostać podważony przez złe to państwo polskie będzie musiało odpowiedzieć na pytanie czy takie orzeczenie uznaje długo nie uznaje i prof. Paruch też miał wątpliwości poczekajmy nie spekulują zobaczmy, jakie to orzeczenie będzie po to, byłaby niezwykle trudna sytuacja dla prawa i sprawiedliwości, gdyby pojawił się taki środki zabezpieczające z nutą KRS trzeba byłoby co wybrać odnowa podziękować tym sędziom, których wybrano w zeszłym roku, bo odesłać ich i na jakąś emeryturę to nie jest taka sytuacja z Sądem Najwyższym, gdzie tych u kilkunastu sędziów jakoś dało się przywrócić emerytury, a sytuacja jest ich w ogóle nad emeryturami poszła jak prezes Gersdorf tak sytuacja dla PiS -u będzie rzeczywiście bardzo trudna, bo pamiętajmy, że w maju będą wybory do europarlamentu inna przecież kochamy się teraz Bruksela żąda teraz lubi oczywiście 19 marca zapadnie zapewne wyrok, bo na to, że oczekujemy, jeżeli tak wyrok będzie negatywny dla obecnej większości parlamentarnej to wyrok ten trzeba będzie następnie wprowadzić w życie nie ma możliwości nieuwzględnienia w wyroku czuła czułe, by Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej da naszemu rządowi naszemu państwu organowi tego państwa termin na wprowadzenie w wyroku w życie takie są terminy w środy czynna od tych wyroków, ale też oryginalnie urządzone tak duże nie ma termin z reguły powinien być taki, aby adresat, do którego jest kierowany w wyroku mógł w tym terminie doprowadzić do odpowiednich zmian to może być kilka tygodni może być mieszany mogą być 2 lokale to już pozostaje wiek potem pozostaje w uznaniu cła w ich i wtedy, jeżeli adresat wyroku nie wprowadzi tych zmian w określonym w wyroku w terminie to ona państwo polskie może być nałożona kara finansowa na test ten straszny dla PiS-u trudna sytuacja, bo przypomnijmy, jaka była historia KRS-u ta ustawa weszła w życie w styczniu 2018 roku od kwietnia mamy nową KRS ci sędziowie ME cała poprzednia KRS została wygaszona tak to zostało nazwane prawda wybrano nowych członków sędziów do KRS -u, bo pozostali są politycy i ich jak ten problem rozwiązać pozytywów Grażyny Kulczyk prawnym jak rozumiem MF Trybunał sprawiedliwości kazał zrobić to samo co w przypadku Sądu Najwyższego, gdyby to orzeczenie było niekorzystne dla strony rządzącej, czyli cofamy wskazówki zegara tak jak w przypadku Sądu Najwyższego do sytuacji sprzed 2 kwietnia ubiegłego roku tak tutaj jak rozumiem sprzed kwietnia 2018 czy nawet w styczniu, kiedy ta nowela weszła w życie dokładnie cofamy my i udajemy, że tak naprawdę nic się nie stało to nie jest nasza wina będą mówić, a tych ostatnich 7 sędziów należałoby przywrócić trzeba się to jest problem, bo konstytucja bardzo precyzyjnie w art. 187 ust. 3 wskazuje, że kadencja wybranych członków krajowej rady sądownictwa trwać 4 lata już w latach i trudno ta kadencja, nawet jeżeli była wtedy wygaszono to dziś już minęła, a zatem czy sensowne byłoby przywracanie tamtych członków na to cząstka kadencji, która została im odebrana Otóż jest kwestia do pewnej dyskusji nad należałoby być może tak zrobić po to, żeby przygotować niezależny wybór nowych sędziowską sędziowskich członków KRS przez środowisko sędziowskie przez środowisko sędziowskie to teraz się jeszcze przez chwilę zatrzymać przy Trybunale Konstytucyjnym, jeżeli pan pozwoli pani profesorze albo oko Press donosi o konflikcie na linii AM prezes Przyłębska wiceprezes Muszyński pamiętam taką historię, że kiedy tworzą się izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego to Mariusz Muszyński chciał przejść do tej Izby dyscyplinarnej w każdym razie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł dostarczył jego dokumenty miał być kandydatem ostatecznie się wycofała, ale złośliwi mówią, że do Mariusza Muszyńskiego wycofano teraz jak donosi oko Press Julia Przyłębska odebrała Mariuszowi Muszyński Emu funkcję sprawozdawcy z bardzo istotnym postępowaniu, którego rozstrzygnięcie też pewnie nie trzeba się spodziewać nie chodzi o ten wniosek prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który skierował tuż przed wyborami samorządowymi do Trybunału Konstytucyjnego, w którym do wniosku pytał czy sędziowie polscy mogą zadawać pytania prejudycjalne oczywiście podniósł się krzyk, że Zbigniew Ziobro był zgodny zresztą sprawdzą kwestionuje traktaty unijne i że gdyby Trybunał Konstytucyjny powiedział, że sędziowie nie mogą zadawać pytań prejudycjalnych to goście zakwestionowali byśmy traktatem akcesyjnym potem Mariusz Muszyński nie pojawił się na zgromadzeniu ogólnym Anny sędziów Trybunału Konstytucyjnego z udziałem pana prezydenta i są takie spekulacje, że nastąpiło podzielenie ról i podzielenie się na frakcje to znaczy, że Julia Przyłębska jest bardziej związana z Mateuszem Morawieckim ani rusz musi Muszyński z człowiekiem Zbigniewa Ziobry no i 2 frakcje nie są to zbyt przyjaznych stosunkach rzeczywiście mamy tutaj takie spekulacje, ale pamiętajmy o tym, że do tej pory Julia Przyłębska Marion Mariusz Muszyński współpracowali Bartosz ściśle i ta współpraca wiąże się tak przez ich losami jeszcze w czasach, kiedy byli pracownikami placówki w Berlinie, a zapoznają się bardzo wielu lat co więcej ja bym tutaj pamiętał o tym, że w tym, że los pani Przyłębskiej pana Muszyńskiego jest bardzo podobny wprawdzie Mariusz Muszyński jest dublerem został wybrany na obserwuje ksiądz Julian szaleństwem, ale została wybrana niezgodnie z ich prawem uchwalonym przez prawo sprawiedliwość albo słynny uchwały dokładnie nie było także i gdy Sejm wtedy, wybierając Julię Przyłębską złamał postanowienie zabezpieczające Trybunału Konstytucyjnego Trybunał wtedy nakaz, żeby trzymać się długo przed wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał wniosku dotyczącego przepisu, na podstawie których wybrano serii posiadanej wątpliwa, bo i t d. zapewne skoro ich geneza polityczne wspólna ich obecna sytuacja jest bardzo zbliżona ich przyszłość wygląda równie różowa, choć równie czarną nakazywałoby to ścisła współpraca, a mamy tutaj jak pani w dni przed momentem podawać spekulacje, że doszło między nimi do poważnych konfliktów chyba interesów to jeszcze 1 wątek niezwykle interesujący, bo trwa referendum wśród sędziów na temat nowej KRS jeszcze wrócę do tematu KRS-u ME organizowany przez forum współpracy sędziów są już wypowiedziała się mniej więcej 13 sędziów jest ich około w ogóle 10  000, czyli około 3000 z kawałkiem aż 90 % uważa, że KRS nie wykonuje swoich zadań tych sformułowanych w art. 186 konstytucji, czyli że nie stoi na straży niezależności sądów niezawisłości sędziów 87 % uważa, że sędziowie z KRS-u powinniście podać do dymisji to także bardzo trudna sytuacja dla środowiska sędziowskiego, że ich organ, który ma chronić ich reprezentować no nie ma legitymizacji w tym środowisku w Chinach mandatu rzeczywiście pamiętajmy o tym, że ma on to referendum cały czas trwa dotąd tak pamiętajmy o tym, że sędziowie to w tej kadencji Sejmu z stanęli przed dosyć trudnym dylematem do tej pory byli otoczeni szacunkiem uznaniem ze strony narodu byli postrzegani jako używka wymiaru sprawiedliwości tymczasem polityczne ataki na środowisko sędziowskie zarzucanie Castor gości zarzucenie pojedynczym sędziom naruszania przepisów bądź prawo o wykroczenia bądź prawa karnego wszystko to spowodowało znaczące obniżenie prestiżu sędziego, ale także spowodowało pozbawienie sędziów pewnej stabilności pełnego bezpieczeństwa orzekania, jeżeli na to nałożymy decyzja prezydenta Dudy sprzed 2 lat, kiedy to prezydent odmówił powołania 10 sędziów wskazanych przez krajową radą sądownictwa nie argumentując, dlaczego odmawia to środowisko ciosy wtedy zadawać pytania jak mam orzekać, żeby w przyszłości być powołanym wygrać konkurs do sądów wyższej instancji czy moje Koszel czy nie czy mój wyrok, który dzisiaj wydaje zgodnie z przepisami prawa zgodnie z własnych doświadczeń zauważają, iż przyszłość zawodowe dokładniej czy ktoś w przyszłości będziemy z tego roku rozlicza do tej pory sędziowie byli weryfikowani tylko włącznie merytorycznych teraz stało się to innym kwestiom będącą na porządku dziennym haseł dyscyplinę, bo rzecznik dyscyplinarny załatwia sprawy niepokorni sędziowie Tuleya Żurek Przymusiński nie wszyscy mają postępowania dyscyplinarne i mają zaś itd mają zarzuty co więcej ci sędziowie wskazują ile podjęto przeciwko nim kroków mających im utrudnić funkcjonowanie w ramach rozpiętości to jeszcze dochodzą wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy, który szedł nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym podpisał, ale bardzo się nie cieszy, bo jest niezwykle sfrustrowany, ponieważ chodzi o mediach i innym sędziom nieustannie urąga ostatni mówił, że jest to środowisko bardzo zepsute prof. Marek Chmaj konstytucjonalista bardzo dziękuję pani profesora zaiste, analizach państwa zaproszone informacja po informacjach Patryk Słowik z Dziennika gazety prawnej będziemy mówić o frankowiczach, którzy idą do sądów i domach
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA