REKLAMA

Przemoc i anty-przemoc, czyli kiedy ofiara staje się ofiarą? Czy da się to precyzyjnie określić?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-01-03 07:20
Czas trwania:
16:37 min.
Udostępnij:

Projekt nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wywołał ogromne kontrowersje, zwłaszcza zapis mówiący o tym, że jednorazowe zdarzenie (np. pobicie) nie jest przemocą - bo o przemocy można byłoby mówić tylko przy powtarzających się zdarzeniach. Czy zawsze "jednorazowe" znaczy "pierwsze"? Czy musimy iść śladem Rosji? Po co wprowadzać zmiany, które nas cofają? M.in. o tym w rozmowie z osobami, które tematyką przemocy zajmują się od wielu lat.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Twój problem - moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, u mnie teraz o tematyce związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Jak wiemy, pojawił się na stronach rządowych 31 grudnia specjalny projekt, kontrowersyjny projekt, można powiedzieć, z radykalnymi zapisami. Ten projekt został cofnięty przez premiera cofnięty z procedowania, a dokument wrócił do ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej do poprawy. Chodzi m. in. o zapis mówiący, że jednorazowe zgłoszenie pobicia nie byłoby uznawane jako przemoc. Premier zdecydował, że projekt ustawy antyprzemocowej wróci do wnioskodawców, by usunąć z niego wszystkie wątpliwe zapisy. Mateusz Morawiecki podkreślił, że każdy akt przemocy domowej ten jednorazowy i ten powtarzający się musi być traktowany stanowczo i jednoznacznie. Rozwiń »
Projekt budził duże kontrowersje, a ja właśnie o nim rozmawiam z osobami, które tematyką przemocy zajmują się od wielu lat.

Twój problem - moja sprawa. Agnieszka Zielińska-Bucior dyrektor centrum interwencji kryzysowej w Lublinie.

Pani dyrektor rozmawiamy o projekcie zmian w ustawie dotyczącej przeciwdziałania przemocy czy to jest tak trochę jak pani zapozna się z tym projektem, że to jest powrót do tego co już było?

Mam wrażenie, że trochę tak pierwsza niebieskie karty były właśnie zakładane w sytuacji, gdy dochodziło do przemocy w rodzinie, gdzie była stwierdzona kilkakrotnie i wymagały zgody osoby, która doświadcza tej przemocy tak było na początku przez wiele lat dążyliśmy do tego, by zaistniały zmiany wprawie, które umożliwią podejmowanie działań przede wszystkim właśnie bez konieczności wyrażania zgody przestał osoby doświadczające przemocy w rodzinie

Dlaczego ta zgoda była tak trudna do uzyskania?

Na przestrzeni mojej pracy zawodowej z osobami świadczącymi przemocy, a jest to już ponad 20 lat pracy mogłam z zaobserwować, że osoby, które w wyniku jakichś zdarzeń właśnie dramatyczny w wyniku tej sytuacji nie pobicia czy jakiegoś incydentu, który bardzo je dotknął wynikającego z tych działań sprawcy trafiały do ośrodków pomocy do miejsc, w których można było uzyskać pomoc i zgłaszały to, że u nich w domu co się dzieje to, że dochodzi do przemocy w rodzinie to, że dochodzi do różnych sytuacji zagrażających zdrowiu życiu miały proponowaną zakładaną niebieską kartę założenie niebieskiej karty wszczęcie procedury w zasadzie takiej ochrony i tak interwencyjnej w tej sytuacji przemocy pod wpływem emocji tego stresu strachu ożycie godziły się na to wszczynał do pracy, które zgłaszały te sytuacje przemocy i tych różnych dramatycznych zdarzeń w domu natomiast po powrocie do domu po pochłonięciu po stwierdzeniu tego przejścia, że jest sprawcą dalej przecież ja jestem przyrząd jest moim mężem ta może się zmienić, a nie wiadomo, o co mi zrobi jeśli się dowie, że tu służby zostały zaangażowane zawiadomione osoby, które wracały do tych miejsc pomocy wracały do nas do ośrodków pomocy i wycofywały się wycofywały się właśnie z tych różnych powodów przede wszystkim lęku strachu o to co to będzie jak ten sprawca się budowie żyją zgłosiłam się miałam zgłosić nam przyjść tutaj i opowiedziałam o tym co się dzieje u nas w domu, a z drugiej strony co ja zrobiłam, bo przecież to nie jest zły człowiek to przecież zdarzyło mu się ono obiecał mi, że nigdy już więcej tego nie zrobi i były wycofywane były te te procedury wycofywane były te zgłoszenia co się działo dalej po jakimś czasie po kilku tygodniach po kilku miesiącach znowu ta osoba wracała wracała w gorszym stanie doświadczyła już dużo więcej różnych tych dramatycznych sytuacji doświadczyła dużo więcej przemocy wracała informowała prosiła o pomoc w dokumentach widniało, że nigdy wcześniej to niebyła z formalnej strony wynikało, że tak, że ta przemoc nie ma miejsca, bo nie była zgłoszona to co mogę powiedzieć właśnie z własnego doświadczenia obawiam się, że możemy powrócić do tamtych sytuacji do tego, że wiele osób może nie wejść system pomocy może mnie skorzystać z tej możliwości wyjścia z tego problemu możliwości naprawy zmiany tej sytuacji rodzinnej i właśnie, dlatego że będzie się obawiało albo właśnie, dlatego że będzie myślała, że to się zmieni, że to obietnice, które w, którym kieruje ten sprawiający ból nabędą jednak dotrzymane, gdyż bardzo niewielu sytuacjach zdarza się to chciałbym jeszcze powiedzieć, że nie zawsze przemocy w rodzinie i korzystanie z tej pomocy im wejście w system pomocowy kończy się rozwodem tak jak to większość osób myśli to nieprawda wiele jest takich sytuacji, kiedy rzeczywiście rodzin podejmują prace nad sobą, kiedy sprawcy przemocy wchodzą tak samo system z różnych przyczyn stosują tę przemoc, kiedy podejmują prace nad sobą, kiedy był uczą się jak można panować nad złością w jaki sposób inaczej się zachowywać są prowadzone u nas programy korekcyjne edukacyjna no dzięki też właśnie takiej takiej pracy edukacyjnej terapeutycznej z tymi osobami stosującymi przemoc udaje się mną powrócić do prawidłowych relacji w rodzinie i rodziny nadal funkcjonują partnerzy są ze sobą tylko, że zupełnie innych relacjach i to uda się zrobić da się zrobić tylko tego muszą chcieć 2 strony trzeba motywować przede wszystkim właśnie osoby stosujące przemoc i czasami taką motywacją właśnie jest wszczęcie procedury to mowa jest także o tym, że wyrzucono sformułowanie, że jednorazowe pobicie n p . jest przemocą tylko musi być powtarzalność Bytowa do przemocy zakwalifikować z pani tego ponad dwudziestoletniego doświadczenia wynika, że co może 1 raz często się zdarza także 1 raz kończy się na tym 1 razie czasami ten jedyny raz testy 1 raz udokumentowany albo potwierdzony albo zgłoszone, a niekoniecznie w przeszłości jest to 1 raz nie zawsze jedyny raz pobicia świadczy o tym, że to była jednorazowa przemoc przemoc dzieje się z małymi krokami od bardzo drobnych zdarzeń od wywierania wpływu na osobę od przekraczania granic od takiej też przemocy białych rękawiczkach, kiedy nawet ta osoba doznająca nie zdają sobie z tego sprawy, że u niej w domu już dochodzi do aktów przemocy i czasami ten jednorazowy i co to znaczy jednorazowy i kiedy to uznać za jednorazowy akt przemocy wtedy, kiedy osoba na SOR -ze wyląduje wtedy, kiedy już dojdzie do naprawdę strasznych obrażeń, gdyż widzi pani redaktor rozpatrywać to można z bardzo wielu perspektyw w ogóle się zastanawiam czy można relatywizować przemoc tak mówić, że 1 jedyny raz to jeszcze nie, a jak już 2 × ktoś mnie kobiecie złamie nos to już tak właśnie dokładnie o to chodzi czy można relatywizować przemoc lub twój problem moja sprawa w tym zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek projekt zakładał, a wyrażenie przez osoby doświadczające przemocy w rodzinie zgodę na wszczęcie procedury niebieska karta taka propozycja kompletnie nie uwzględnia, a w trudnej sytuacji psychicznej ofiary przemocy uwikłanej emocjonalnie finansowo rad oświadczając, że często syndromu stresu pourazowego czy wyuczonej bezradności ściganie i karanie sprawców pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie powinna być niezależna od inicjatywę ofiary jednorazowa bicia, a jednorazowo przemoc to także przemoc, a propozycja zawarta w projekcie niebezpiecznie zbliżała nas działa w cudzysłowie standardów rosyjskich zamiast do standardów europejskich w Rosji 2 lata temu przyjęto rozwiązania data analizujące jednorazową przemoc w rodzinie, ale chyba nie powinniśmy AAA takich wzorców i takich praktyk teatru kopiować do naszego porządku prawnego kwestia dostępu, a ze strony sprawcy do o danych przetwarzanych szanse na np. zespół interdyscyplinarny w jego sprawie powinna być uregulowana z uwzględnieniem specyfiki przemocy w rodzinie z uwzględnieniem faktu, że sprawca może właściwie cały czas oddziaływać wpływać na ofiary przemocy w rodzinie grozić jej nadal stosować przemoc prosić ją i w ten sposób powodować, że ona zmieni esv 1 maja zeznania męża przestanie współpracować się z zespołem interdyscyplinarnym ta kwestia wymaga od głębokiej IAR analizę na pewno im teraz chce i prawa ofiar przemocy w rodzinie powinny być tutaj szczególnie uwzględnione w twój problem moja sprawa w tym, a za mało to przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie skala problemu, której mówimy jest naprawdę istotna za rok 2018 mieliśmy blisko 1300 procedur niebieskie karty to naprawdę dużo Pascala zwiększa się, bo w 2017 roku nie mieliśmy nawet 1000, więc jest to istotny wzrost wszczęcia procedury niebieskie karty sam zespołu w Lublinie liczy ponad 30 członków to też pokazuje, że te działania chcemy, żeby one miały właściwy charakter interdyscyplinarny, ale też, aby móc wymieniać się i to wiedzą i doświadczeniami przede wszystkim służyć mieszkańcom naszego miasta na rzecz, których pracujemy także jest istotna istotna skala tego problemu i miasto Lublin dostrzega to ten problem jeśli chodzi o niebieskiej karty i to, że ofiara będzie musiała się na NATO założenie karty zgodzić chyba nie spowoduje, że tych kart będzie więcej tylko wprost przeciwnie niestety panie redaktorze Szanowni państwo może oczywiście zmiany szykowane w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazują, że on z 1 strony musimy mieć zgodę osoby co, do której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy zgodę na prowadzenie tejże procedury taka zgoda wg ustawodawcy może być udzielona w trakcie trwania procedur pamiętajmy jednak o tym, że część osób to co pani redaktor Cieśla podkreśliła część osób prawdopodobnie takiej zgody na nie wyrazi z uwagi na to, że nie będą wiedziały co się dalej będzie mogła za tym kryć nie będą miały tego zapewnionego co jest bardzo ważne jeśli chodzi o ofiary przemocy poczucia bezpieczeństwa w momencie, kiedy sytuację mamy taką jak obecnie, czyli procedura zgodnie z ustawą jest wszczynana bez zgody przez uprawnione organy zaraz po urodzinach zajmuje się sztab osób sztab ludzi tak, aby tej rodzinie czy osobie udzielić tego wsparcia natomiast każdy, kto pracuje z osobami świadczącymi przemoc wie, jakie są mechanizmy stosowane przez sprawców przemocy czy osoby wobec, których istnieje podejrzenie, że mogą stosować przemoc w rodzinie no tutaj takim klasycznym przykładem jest tzw . niż miesiąc miodowy miesiąc tydzień miodowy, gdzie sprawca widząc, że interesują się nim różne służby stara się wyciszyć swoje zachowanie stara się przekonać ofiarę, że on się zmieni on poprawić to było ono miało charakter tylko właśnie taki incydentalny i proszę mi powiedzieć jak w tej chwili będą w Opolu do tego podchodzić osoby, które doświadczają tej przemocy na prawdopodobnie część osób nie zdecyduje się jednak na złożenie takiej zgody i ta procedura zgodnie z nowym ustawodawstwem nie będzie kontynuowana obawiamy się, że może to spowodować na dużą ilość tych dramatów domowych w 4 ścianach wówczas pewnie będzie pytanie, gdzie były służby społeczne naszym zadaniem jest udzielanie pomocy oczywiście w granicach prawa, więc jeżeli taka zgoda będzie potrzebna i osoba nie udzieli nam takiej zgody niestety procedura nie będzie mogła być prowadzona właśnie, a czy to jest także te niebieskie karty były w sposób jakiś drastyczny wykorzystywane w Pniewach to Szanowni państwo o może w sposób wykorzystywane tobym tutaj tak tego słowa nie ujął faktem jest, że część procedur niebieskie karty część nie mniej jakaś istotna, ale część z tych procedur, które prowadziliśmy nie była związana z przemocą nie jest związana z przemocą domową przemocą rodzinną część tych procedur była wszczynana w drodze konfliktu między małżonkami między partnerami, ale o to oczywiście można potwierdzić po pewnym czasie tak w momencie, kiedy spowodowana grupa robocza dopiero ta grupa robocza najczęściej dzielnicowy czy pracownik socjalny stwierdzają, że nie ma tutaj mowy o stricte takiej przemocy natomiast jest to konflikt np. konflikt około rozwodowe konflikt związany, a ze sprawami majątkowymi jest to jakaś część niebieskich kart, gdzie rzeczywiście się z tym spotykamy natomiast zdecydowana większość procedur niebieskiej karty poświadcza, że występuje podejrzenie przemocy czy występ już później przemoc w rodzinie, jeżeli jest susza potwierdzona jest ta procedura naprawdę potrzebna powiedzmy jeśli chodzi o zespole dyscyplin interdyscyplinarne, bo tutaj również zmianę przewiduje ustawa inna właśnie im koniec zespołami mają już grupy trzyosobowe trzymał uliczne do pana te argumenty, które podaje projektodawca przemawiają jeśli chodzi właśnie zespołem czy jeśli chodzi o zmianę tutaj z nazewnictwa, bo też mówimy o zmianie nazewnictwa zespołów interdyscyplinarnych czy grup roboczych możemy powiedzieć, że zespoły musiały być musiało za to muszą mieć w sobie te osoby, które w maju codzienna kontakt z osobami doświadczających przemocy ustawodawca również tym projekcie ustawy wskazał, że to będą osoby zarówno jednostek organizacyjnych pomocy społecznej funkcjonariusza policji kuratorzy sądowi tak w tej chwili jest natomiast ja bym raczej Duda zwrócił uwagę na w ten projekt, który mówi o tym, że w ciągu 3 dni od daty powzięcia informacji musi być już powołana ta grupa, która specjalistów, która będzie pracowała stołu osobom czystą rodziną z punktu widzenia małych i pewnie miejscowości nie jest to jakiś kłopot natomiast z punktu widzenia dużych aglomeracji takich jak i jaką jest lub miasto Lublin 3 dni to naprawdę bardzo krótki okres czasu, aby taką grupę powołać zdarza się, że te karty wpływają do nas po kilku dniach, więc powołanie grupy tej dotacji przedmiotowej badającej, kto to zjawisko w ciągu 3 dni może być bardzo trudna, aczkolwiek zdajemy sobie z tego sprawę, że jeżeli taki przepis zostanie uchwalony to będziemy chcieli będziemy oczywiście respektować to tak, aby te interesy osób doświadczających przemocy była w pełni realizowane, a na dziś po jakimś czasie podejmujecie na dziś wygląda to w ten sposób, że po 7 dniach dostali informację o tym, że wspinała niebieska karta i najczęściej już po tych kilku kolejnych dniach jest już wszczęta jest powołana już grupa robocza tych specjalistów terminy zwołujemy jak najszybciej na części jest to też danymi 1 miesiącu, w którym ta procedura została została wszczęta, więc to terminy też nie są jakieś tutaj bardzo odległe, aczkolwiek na termin trzydniowy na pewno jest terminem, który jest dla dużych miast czynami jeśli chodzi o te duże aglomeracje dosyć krótkim terminem powołania już grupa tych zagadnień
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA