REKLAMA

Co rzeczywiście wymaga reformy w systemie przeciwdziałania przemocy domowej?

Połączenie
Data emisji:
2019-01-03 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:07 min.
Udostępnij:

Jednorazowa przemoc to nie przemoc. Rozwiń »

Tą i inne niechlubne poprawki zawarto w niesławnym już projekcie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt ten został zresztą szybko zdjęty ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zostało za to pytanie, czy faktycznie potrzebna jest nam reforma? Jeśli tak, to jaka?

O wycofanym rządowym projekcie zmiany ustawy o przemocy w rodzinie oraz potrzebie zmian w polskim prawie rozmawiają dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich i Jakub Janiszewski. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, ze mną w studiu dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dzień dobry, dzień dobry. Będziemy mówić o niesławnym już projekcie, o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, a właściwie nawet nie tyle o tym projekcie, który ostatecznie został zdjęty ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani minister Elżbieta Rafalska bardzo ciekawie skomentowała tę całą sytuację, mówiąc o tym, że projekt nie wyszedł jeszcze z ministerstwa. Rozwiń »
Bardzo dobrze, bo wymaga istotnych zmian jego umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej było przedwczesne koszenie powinno też na tym etapie zdarzyć no skoro rzeczywiście można zdjąć ten projekt i powiedzieć, że jednak nie to faktycznie nie powinno było się zdarzyć, ale może zostawmy sam ten pomysł bardzo zresztą kontrowersyjnym wczoraj dość śmieszna wnikliwie omówione w tej audycji Pomóżmy raczej o samym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jak doszło w Polsce funkcjonuje co rzeczywiście wymaga tutaj zmian, bo chyba faktycznie parę spraw wymaga.

Może zacznijmy od tego ile w to coś co się nazywa procedurą administracyjną niebieskich kart rzeczywiście pomaga ofiarom przemocy domowej na ile jest rzeczywistym rozwiązaniem czy próbą rozwiązania także przemoc w 2 procedury niebieska karta została wprowadzona z dnia do polskiego porządku prawnego w 2010 roku wcześniej funkcjonowała w zarządzeniu komendanta głównego policji odnosiła się wyłącznie do funkcjonariuszy funkcjonariuszek policji, którzy przyjeżdżali na interwencje domowe

To był specjalny rodzaj notatki, które odczują oni musieli sporządzać, jeżeli ta interwencja domowa dotyczyła przemocy w rodzinie nie w 2010 roku przy takiej dużej nowelizacji ustawy uznano, że ta procedura niebieska karta jest na tyle istotnym elementem życia działania systemu cyber przemocy w rodzinie, że trzeba ją wprowadzić do ustawy i Rewers nie umożliwić wszczynanie tej procedury nie tylko o policji, ale także pomocy społecznej lekarzom, a także Nieee przedstawicielom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nadal jednak oczywiście policjanci policjantki test to największa grupa, która nie wszczyna procedury niebieska karta

Ale skoro wokół tych niebieskich kart jest źle wypełnianych w zależności od Odry od roku nie kilkadziesiąt tysięcy 8090100  000 i ta procedura jest takim głównym systemem chyba przeciwdziałania przemocy w rodzinie na nie jego głównym elementem tego systemu u nas zakłada, że na wsi w sytuacji podejrzenia Bitner przemocy w danej rodzinie my wypełniamy dość obszerne formularza pokazująca co w tej rodzinie się wydarzyło do jakich zachowań doszło, gdzie do nich doszło, kto ucierpiał w jaki sposób wodzi ucierpiało to jest bardzo szczegółowe był obszerny tak jak podział formularz, gdzie te, które dostarczali nam następnie wiedza na temat tego co się wydarzyło się i kto zgodnie z tym formularzem jest sprawcą, kto jest ofiarą jak możemy tej rodzinie pomoc ten formularz trafia do zespołu interdyscyplinarnego jest taki drugi porządne element tego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce w zespoły funkcjonują w każdej gminie poza gminą 

To też jest taka przyrodnicza ciekawostka z południa Polski w zawodach tunelem dlatego żaden zgodnie ze stanowiskiem rady miasta Zakopane PL ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie narusza konstytucję UE rada miasta skierowała nawet do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności niektórych przepisów tej ustawy m. in. właśnie przepisów dotyczących niebieskich kart i dotyczące zespołów interdyscyplinarnych Annę imię poza Zakopanem jednak w każdej gminie jest zespół interdyscyplinarny on się składa zgodnie ze swoją nazwą przedstawicieli różnych służb instytucji, które mają za zadanie pomóc rodzinie, w której doszło dochodzi do przemocy domowej w związku z tym wszczynamy procedury niebieska karta przekazujemy formularz radą przewodniczącego zespołu, a np. interdyscyplinarnego w naszej gminie, ale tam policjant pracownik socjalny nauczyciel lekarz prokurator kurator przedstawiciele organizacji pozarządowej pochylają się nad tym formularzami często powołują grupę roboczą złożoną z różnych służb instytucji kei PL zapraszają na spotkanie 2 różne spotkania odrębne ofiara i sprawca i starają się przygotować plan indywidualnej pomocy dla osoby doświadczające przemocy w rodzinie, a sprawca nakłonić różnymi prawnie mobilnym dostępnymi metodami do tego, żeby zmienił swoje postępowanie oczywiście takim najlepszym sposobem najbardziej efektywnym sposobem jest namówienie go do udziału w programie korekcyjna edukacyjnym, czyli takiej takich spotkaniach warsztatowych, gdzie możemy go skutecznie oduczyć stosowania przemocy wobec najbliższych jak i te 2 filary systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie niebieska karta jest montaż interdyscyplinarne teoretycznie powinny działać i odpowiadając trochę przedłużona pytanie pana redaktora nie przechodzą do konkluzji niestety to nie działa tak jak powinno, ale co to znaczy znaczy czy ta zespoły nie mają budżetów czy też są przeciążone czy też czy miejsc w tych programach edukacyjnych Kała czy elektryczność gaz ziemny przepraszam czy tam rzeczywiście tych miejsc jest wystarczająco tynk czy cały ten system tzw. groźnym, że pani mówi o czymś co w zasadzie ZAK zaczyna wyglądać jak system czy system jest dofinansowany Czuma rzeczywiście taką moc, jaką powinien mieć, czyli działa szybko sprawnie re i ma cały wachlarz środków, bo tak trzeba działać w przypadku przemocy domowej nie ma 1 odpowiedzi nie ma żadnego schematu rozwiąże w wielu wypadkach trzeba oddzielić ofiary sprawcy wielu wypadkach trzeba namówić sprawców właśnie per powiedzieliśmy jakąś formę reedukacji mieszczan działa bardzo szybko i na różnych poziomach czy tak się dzieje w tym naprawdę pan redaktor doskonale zdiagnozował już działanie lub niedziałania tego systemu dlatego żart oczywiście tutaj pieniądze też odgrywają rolę i tych pieniędzy naturalnie nie ma wystarczająco silny Nieee osoby, które wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych nie otrzymują żadnego wynagrodzenia one realizują swoje zadania w ramach swoich obowiązków zawodowych lub służbowych innymi słowy, jeżeli mówimy o pracy np. pracownika socjalnego no to on musi poświęcić jakąś część ze swojego czasu prace na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego albo grupy roboczej na przygotowanie się do tego spotkania do tego posiedzenia przejrzenie tych niebieskich kart na zastanowienie się wspólnie z pozostałymi członkami UE i członkiniami zespołu co można w danej sytuacji zrobić poświęcenie czasu na spotkanie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie spotkanie ze ze sprawcą ich przypadku pracownika socjalnego pewnie możemy sobie wyobrazić, że to jest łatwiejsza, bo też dużo trudniejsza może to być tylko w przypadku lekarza aktu, do którego obowiązków zawodowych czy służbowych podstawowych należy przede wszystkim np. przyjmowanie pacjentów konsultowanie diagnozowanie wypisywanie recept zwolnień lekarskich tak dalej on z tego czasu musi musi okroić odpowiedni nie okres na to, żeby zrealizować zadania w ramach zespołu interdyscyplinarnego grupy roboczej, ale system nie działa też system działa w różnych sieciach system działa, zaczynając tak totalnie od początku dobrze, dlatego że wszystkim wieki stereotypach uprzedzeniach, a stereotypów uprzedzeń na temat przemocy w rodzinie w sytuacji o ofiary tej przemocy jest mnóstwo i dopóki my ich nie wyeliminujemy ja to nadal osoby, która są zobowiązane dostosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie będą te przepisy stosować mając tyle głowy te stereotypy uprzedzenia stereotypy to są np. nie tak wiele takich jak w opinii i oceny, że przemoc jest sprawą wewnętrzną prywatną, że to jest jakieś konflikty wewnętrzne spór pomiędzy małżonkami czy partnerami, że ofiara jest współwinny współodpowiedzialna przyczyniła się zdenerwowała sprowokowała, że ona akceptuje swoją sytuację, więc nie warto pomagać skoro z nimi jest z, a doświadcza cały czas tej przemocy to znaczy, że akceptuje i dopóki nie wyeliminujemy takiego sposobu myślenia na temat przemocy w rodzinie to nadal będziemy ta przemoc w rodzinie trochę traktować inie priorytetowo jako coś niepoważnego jako coś mnie, ale liczymy, że państwo nie powinno się zajmować no bo to jest sprawa wewnętrzna dodał, że teraz policja cofnęła tą dyskusją jeszcze do lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, kiedy tak właśnie myślano przemocy domowej i wszelkie wzmianki o tym, że państwo powinno przy tym rolę przejął były przyjmowane z takim podniesieniem brwi, a właściwie, o co chodzi, ale wróćmy jeszcze na moment tego co się dzieje przed zespołem to znaczy, że nie pojawi się tam sprawca to co nic o kryzysie nie pojawią się też nic też nic tylko, że ofiara się zazwyczaj pojawia no bo ona jest tą osobą, której zależy na rozwiązaniu problemu problemu, który nie jest i nie powinien być problemem, bo to sprawca ginie nie pana, a to mówimy teraz robić to jest jeszcze bardziej złożony prawda może ich szczegółowej analizie trzeba oczywiście no to one najtańsze jak rozumiem niebieska karta jest wtedy, kiedy zbicie, ale nie niebieska karta zakłada, że możemy do nich pisać pod cały katalog różnych zachowań wie, ale etnograficzną co tak naprawdę wpisów wpisujemy ich uderzanie i kopani i upokarzani i poniżani i groźbę, ale zwykle przemoc fizyczna jest w niebieskiej karcie nie ma, ale zazwyczaj jest, ale to może być też na wkład niszczenie przedmiotów zabieranie wynagrodzenia wydzielanie pieniędzy przemoc seksualna, a także występuje w polskich rodzinach czy tego chcieć tam się podoba czy nie natomiast ta niebieska karta umożliwia nam i to jest pozytywny element oczywiście niebieskiej karty zdiagnozowanie identyfikowanie poszczególnych rodzajów przemocy w rodzinie poszczególnych jej form i opisanie bardzo precyzyjna tych form tak, żeby zespół interdyscyplinarny dokładnie wiedział co się w tej rodzinie dzieje, ale rozumiem, że w zasadzie zespół interdyscyplinarny jest trochę takim końcem tego przewodu pokarmowego to znaczy, jeżeli tam się nie pojawi sprawcy weszli nic nie wydarzy, ale tak inni klną w nie ma, a zespół nie ma narzędzi, która i ani sankcji, tym bardziej które mogłyby skłonić sprawcę do przyjęcia tego zaproszenia, bo to zawsze będzie zaproszenia w Łobzie przy takich narzędziach prawnych zaproszenia sprawcy na spotkanie porozmawiania z nim skłonienia go do jakiś działań do jakich zachowań nie, ale i tak jak Pudzian ofiara zazwyczaj się stawia sprawca może się nie stawić im nic mu na nic nie zrobimy natomiast ja, gdy wieża i znam takie przypadki, gdzie samo wszczęcie procedury niebieska karta bez powodowało pewną autorefleksję Gdziejest sprawcy, który poczuł też, że nie jest bezkarny, że ktoś z zewnątrz dowiedział się o tym, Eliasz w jaki sposób się zachowuje i uznał, że to jest niedopuszczalne to już coś w KRUS będą już bardzo dużo 1317 zaś wrócimy do rozmowy trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich oraz marzymy o systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie system niektóre trochę jest pozorny właśnie z tego co powiedzieliśmy to znaczy, że to nie jest tak, że to nic nie znaczy, że mamy niebieską kartę co nie jest także nic nie znaczy, że mamy interdyscyplinarne zespoły, ale to wszystko jest tak jakby nie obudowany całym oprzyrządowaniem, które powinno było być i trochę chyba niepowiązane z dalszymi krokami to znaczy to nie jest także w cały przebieg spraw powinien się kończyć na tym, że sprawca przyjęć albo nie przyjdzie będzie chciał albo nie będzie chciał to niezrozumienie jakiś element z przeciwdziałania tej sytuacji, a nie tanie rozwiązanie, by teraz pytanie, bo równocześnie przecież zapadają procesy sądowe prawda zapadają wyroki, więc pytanie czy czytał wyroki są w jakimś sensie powiązany z tym co się dzieje z procedurą niebieskiej karty z tym co się wydarzyło się wydarzyło przed zespołami czy też nie czy też to jest jakaś alternatywna rzeczywistość, które dzieją się inne sprawy litr tego nie wiemy, a i dlatego żar niebieskie karty zespołu interdyscyplinarnego z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a postępowania karne toczą się na podstawie kodeksu postępowania karnego oczywiście natomiast one dotyczą czynów ujętych w kodeksie karnym i te 2 uzdrowienia nie ma nic co z dnia trafia potem do kodeksu karnego Estonia w ogóle nie ma żadnych nie leży na ustawach o Polskę, bo w polskich ustawach zwykle są zapisy w zyskach jednak, że one w złą godzinę tego nie powiedział Ferenc, ale ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ten 1 akt prawny z absolutnie swój samodzielny odrębny kodeks karny można powiedzieć ustawa sobie kodeks karny sobie innymi słowy w UE my tak naprawdę nikt żaden sposób uprawnieni powiązali szmat tych 2 procedur niebieskiej karty i postępowania karnego wobec sprawcy nie wiemy ilu ich sprawców przemocy w rodzinie tych, którzy byli wskazani sfer niebieskich kartach NHL ma postawione zarzuty te lub w końcu zostało skazanych wiemy ile niebieskich kart, ale z tego systemu, a szczególnie systemu prowadzonego przez policję nie dowiadujemy się ilu z tych sprawców następnie zostało oskarżonych n p . o znęcanie się nad PRL osobą najbliższą nad członkiem rodziny i luz z pestek sprawców został następnie skazanych wiemy rzadziej niż takiemu przepraszam, że tak używać brzydkiego porównuje taką księgowość przemocy w rodzinie prowadzimy i tyle etat i liczby dane dotyczące przeciwdziała dotyczące przemocy w rodzinie jest kolejne wąskie gardło tego systemu i zimę, ale nie badamy tego nie analizujemy, bo nie jesteśmy w stanie tych tych 2 systemów w jakiś sposób skrzyżować to my tak naprawdę nie wiemy do końca, o czym mówi pani to jest smutne i to jest problem dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie po prostu wiemy ile dni jest wszczynanych procedur niebieskich kart wiem wiem ilu ile z ofiar na podstawie niebieskich kart Jim wiemy ilu ich sprawców na podstawie niebieskich kart, a na podstawie systemu Temida systemu sądowego wiele orzecznictwa sądowego wiemy ile osób, ale zostało skazanych za zna Ewę za art. 207 za przestępstwo znęcania się idei i ta liczba są kompletnie od siebie oderwane od 100  000 ofiar jest kilkadziesiąt tysięcy niebieskich kart z 1 strony i ran 11  000 około 11  000 sprawców przemocy w rodzinie skazanych z art. 207 z drugiej strony nie wiemy tak naprawdę to by wymagało badania po prostu akt poszczególnych spra w bardzo mozolnego, żeby to, żeby dowiedzieć się, na którym etapie niebieska karta się pojawiła liczy ona w ogóle się pojazdu duchownych została i jak to jest bardzo konkretny break podobnie nie wiemy i dostać kolejna sprawa którą, którą od, których akta, o których my nie możemy nic ze konkretnego powiedzieć ile osób w Polsce ginie z powodu przemocy w rodzinie pojawiają się konkretne szacunki pojawiają się w innych krajach konkretne dane dotyczące zasad tzw. zabójst w kobiet w ich było zazwyczaj ETO o kobiety padają ofiarą przemocy w bliskim związku czy przemocy w rodzinie my w Polsce tego nie badamy są szacunki pokazujące żab być może około 300 kobiet w Polsce rocznie ginie z powodu przemocy w rodzinie natomiast ani też statystyka zabójstw nie odnosi się do takiego motywu tej ani nie są badane np. ja nie akt sprawy związane z tzw. nieumyślnym spowodowaniem śmierci albo z pobiciem ze skutkiem śmiertelnym albo z samobójstwa gdzie, które mogą być spowodowane trwającą przez wiele lat przemocą w rodzinie tego nie wiemy, a powinniśmy dowiedzieć w 2019 roku w, czyli ta procedura administracyjna w ogóle w zasadzie ogniska Krafta nie wpłynęła na sposób na nasz sposób widzenia czy postrzeganie przemocy domowej w trochę trochę tak trochę niebo samolot sam fakt tak możemy dostrzegliśmy na grze i nie takie zjawisko jak przemoc w rodzinie zdarzał przyjęliśmy odrębne akty prawne w tym zakresie, a następnie go znowelizowali Szmal i wprowadziliśmy to procedura niebieskiej karty do ustawy i do rozporządzenia rady ministrów zarządzenia komendanta głównego policji, czyli aktu bardzo źle, gdyby dużo niższego rzędu to jest wyraźny sygnał ze strony państwa my poważnie traktujemy ten problem, ale niestety w mojej ocenie trochę na tym się skończyło i teraz, jeżeli popatrzymy na ten projekt, który wczoraj dowiedzieliśmy przedwcześnie trafił w inne strony ministerstwa pracy rodziny i polityki społecznej oraz w celu tory jak rozumiem ma się nijak do tych rzeczy, o których mówimy o zasadzie robi 1 z 1 rzecz działa wstecz byłoby mniej niebieskich kart po drugiej założyć Emirates doskonałe podsumowanie potencjalnych skutków tego projektu, bo w zasadzie to jest jedyna zmiana oznacza po pierwsze, założenie niebieskiej karty wymagałoby zgody ofiary po drugie nie należy założył budują zespół interdyscyplinarny sam siebie to i tak w sytuacji, kiedy jakimś etapie nie udałoby się tej zgody pozyskać trzeba było sprawę zamknąć wzór karty, by nie było, czyli uleczyć byśmy sobie trochę te statystyki też przyjemne, a takimi się żar w te zgodnie ze statystykami tej przemocy byłoby mnie i można się było rozważaliśmy chwalić przed różnymi organizacjami międzynarodowymi takim sukcesem co więcej owinięte w 2 liczba niebieskich kart zmniejszyłaby się z 2 innych przyczyn w tym projekcie założono, że przemoc w rodzinie musi być zachowaniem powtarzają areszt śledczy chcieli w jednorazowej ostrej incydent tzw . tak tylko jednorazowe i w tym Niewiem w ciągu roku w ciągu 2 lat 5 lat internet jednorazowy zgłoszony na policję prawda nadal tak albo zgłoszonego wdzięcznie należała do pomocy społecznej natomiast, że więcej, więc w, eliminując daje też jednorazowość my eliminuje mitami eliminujemy też wiele niebieskich kart, które psom wszczynane no bo doszło do przemocy GI trzecia rzecz to mamy poza ETO jednorazowo ścian i poza zgodą zgodą ofiary to po zgłoszeniu przemocy w rodzinie ta BL badano BRE czy przypadkiem w tej sprawie nie chodzi o przemoc w rodzinie, ale i tzw . jak w uzasadnieniu było to ujęte konflikty domowe i po stwierdzeniu, że to jest konflikt domowe ani przemocy w rodzinie ta procedura nie byłaby po prostu wszczynana jest to są takie 3 czynniki, które z pewnością wpłynęła na to, że przemocy w rodzinie byłoby mniej, a poza tym nie było przemocy w rodzinie, bo byłaby to przemoc domowa biorąc pod uwagę zmieniony tytuł projektu jego sformułowania jak teraz wytłumaczyć co jest przemocą, a co jest konfliktem domowym Chin w nie wiem co projektodawcy mieli namyśli mówiąc konflikt domowa, jeżeli sięgniemy do słownika języka polskiego i popatrzymy na konflikt no to jest stopa pewnego rodzaju spór, który zakłada równorzędność stron tego konfliktu czy sporu przemoc w rodzinie jest sytuacją czarno-białą jest sprawca, który krzywdzi jest ofiara, która jest krzywdząca i skrzywdzona, dlatego że jest słabsza bardziej wrażliwa zależna to może być dziecko kobieta osoba z niepełnosprawnością osoba starsza także mężczyźni, chociaż także nie oznaczała porównywalnie pod względem liczebności mężczyźni także krzywdzeni przez innych mężczyzn te ta relacja zakłada pewną władzę i kontrolę i nadużywanie tej władzy i kontroli i to jest LM absolutnie czymś zupełnie innym od tzw. konfliktu natomiast możemy się jedynie domyślać co autorzy mieli namyśli, dlatego że za wyrażenie konflikt domowy też nie został nigdzie w tym projekcie ani w jego uzasadnieniu wyjaśniona w oczy to jest takie pojęcie, które jak rozumiem właściwie wprawie nie jest ujęta, ale wprowadzony jako wytrych do ustawy pozwalają trochę tak jakby rozwodnić nie wiadomo czym rosnących w taki rozwodniony w ten sposób procedura jest karta, która po prostu nie wszczynano no bo przecież mamy do czynienia z konfliktem domowym no bo przecież ona nie wyraziła zgodę w ogóle nie myślimy o tym dlaczego ona nie wyraziła zgodę na wszczęcie procedury niebieska karta nie zastanawiamy się wiedzie ona sytuacji żona tak naprawdę, że jestem sprawcom 24 godzinna dobę często albo właśnie w GM do przemocy doszło jednorazowo na jej zmniejszamy skalę zjawiska przemocy domowej, ale w sposób prawnie znaczące pani powiedziała, że właściwie jeśli chodzi o takie badania prawnicza socjologiczne tego co się dzieje jeśli chodzi o procedury sądowe do nieba niewiele wiem, bo to byłoby bardzo trudny rok do ustalenia i trzeba by zejść na poziom poszczególnych przypadków poszczególnych spraw jeśli chodzi o niebieską kartę co ta dane, które są tam zgromadzone pozwalają nam stwierdzić czy ktoś analizuje czy ktoś próbuje wyciągać wnioski z na pewno ktoś powinien analizować, bo zgodnie z Realem nie ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przyjęte przecież został krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i z tego krajowego programu sporządzane jest coroczne sprawozdanie, stanowiąc doskonałą okazję do analizy np. statystyk pochodzących z niebieskich kart, a te statystyki pokazują nam wbrew pozorom bardzo wiele pokazują nam wiek, ale ze sprawców i ofiar ich płacz to czy sprawca był pod wpływem alkoholu czy niejasne i uwaga być może dla nich dla niektórych będzie zaskoczenie, ale większość sprawców to znaczy 60 % jest pod wpływem alkoholu, ale to nie znacząca większość 40 % jest trzeźwa, więc po to, by warto powtarzać to nie alkohol via della jest bardzo ciekawe do niebieska karta powstała z inicjatywy policji oraz tzw . Państwowej agencji rozwiązywania problemów alkoholowych Party, czyli jak rozumiem zamysł był taki, że właśnie zajmujemy się tym alkoholem w taki ich zresztą przy partii działa też ogólnopolski bezpłatne anonimowe telefon zaufania dla ofiar i sprawców dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie i działa on w mojej ocenie bardzo efektywnie jest też bardzo ważne narzędzie, które może nam służyć jako świadkom, żeby dowiedzieć jak możemy zareagować co zrobić dziś zwrócić kogo zapytać jak pomóc i dla ofiar, które mają bardzo podobne pytania wątpliwości też się też nie wiedzą co w danej sytuacji, ale mogą zrobić jak sobie mogą pomóc, jaki mają prawa nie, ale Nieee i to z pewnością w jaki sposób może nam wiązać ta przemoc alkoholem, ale warto powtarzać, że to nie alkohol bije i alei źródłem przemocy w rodzinie alkohol ani żadna inna patologia i nikt tych niebieskich kart mebel z listy niebieskich kart to też wynika z 60 proc sprawców minę do Old w sytuacji, kiedy na interwencję przyjechała policja to są etosu sprawcy, którzy pozostawali w tym momencie pod wpływem alkoholu miał IR z tych niebieskich kart się to dowiadujemy też ilu z tych prac sprawców zostało zabranych n p . na izbę wytrzeźwień zostało zatrzymanych czy zostały jakieś inne działania podjęte policja zresztą co roku wydaje takie sprawozdanie z realizacji procedury niebieska karta i naprawdę z tych sprawozdań można bardzo wiele danych wyciągnąć bardzo wiele wniosków wyciągnąć zastanawiając się przy przygotowywaniu n p . takiego projektu jak ten ujawniony wczoraj co zrobić, żeby system był szczelny i zaczął w końcu działać tylko jak rozmieszczać szczelność w lesie to ma być uszczelnianie przed ofiarami no to piękne zdjęcia trochę tak w zasadzie NATO zaczęło wychodzić w przypadku tego projektu ja myślę, że jeżeli, a tylko deklaracje pana premiera Morawieckiego jest na nogi na podyktowana dobrymi intencjami, a chce powierzać to zapraszam do nas my ze przekażemy ponownie te wszystkie rekomendacje opinie analizy, które przekazywaliśmy od tych wielu lat dotyczące uszczelnienia systemu, który w końcu zacznie działać na rzecz ofiar ani przeciwko nim dziękuję bardzo dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich własnemu studiu czy rozważa 36 za chwilę informować
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA