REKLAMA

Jakie wnioski po akcji #metoo w Skandynawii?

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-01-03 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:43 min.
Udostępnij:

Dr Elżbieta Korolczuk komentuje postępowanie polskiego rządu w sprawie przemocy domowej. Porusza również kwestię molestowania seksualnego w Skandynawii.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik, a w studiu gość, dr Elżbieta Korolczuk, Uniwersytet Southerton i Uniwersytet Warszawski, dobry wieczór, dobry wieczór. I chciałem poprosić panią o komentarz do sytuacji, która miała miejsce w Polsce i rozegrała się bardzo szybko, dotyczyła bardzo poważnej sprawy i w zasadzie nie do końca nadal wiemy co się wydarzyło. Gdyby ktoś chciał z dystansu spojrzeć na to, że to projekt ustawy o zapobieganiu przemocy wzór, który nie był procedowany, zawierał takie zapisy, że to jeśli mogę tak użyć po fali krytyki, która z różnych środowisk wychodziła i miała bardzo różne podstawy merytoryczne. Rząd, dokładnie premier, wycofał się z tejże ustawy. Rozwiń »
Nie wiadomo czy się wycofano narażona trafia do konsultacji w gdańskim będzie nas, ale czy i czy da się to opisać w ten sposób rząd zaproponował zmiany zmiany, które spotkały się z falą krytyki KE może ewidentnie bardzo medialnym określenie było to, że przemoc może być jednorazowa albo nie dziwi mnie jednorazowa ta jednorazowa miała być niekarany w związku, z czym natura, że przemoc im tak domowa jak nie miałaby się w tej chwili nazywana miała być definiowana poprzez swoją powtarzalność kaleczyć

Czy można to wg pani może to powiedzieć w ten sposób o to wiele różnych środowisk zaprotestowało czasem bardzo ostry sposób naturalnie rząd się wycofał się naturalnie ważą się do tej pory nie wycofywał stawia nasz idiotycznych pomysłów czy złych pomysłów natomiast tutaj rzeczywiście to zrobił, a rannych może się z tego cieszyć, ale mnie bardzo niepokoi ciąża, a tam tego typu ustawy z samby kolejny przykład są procedowane w sposób bardzo nieprzejrzyste

Nie wiadomo właściwie z kim były konsultowane, bo na pewno nie był konsultowany konsultowane z organizacjami, które się zajmują pomocą ofiarom zaś w tym osobom z doświadczeniem przemocy na jak chociażby nie wiem niebieska linia, a czy centrum praw kobiet, a my z entuzjastycznych wypowiedzi jej przedstawicieli Instytutu ordo iuris można się spodziewać, że przed tą właśnie ta organizacja była zaangażowana w konsultowaniu tych zmian, chociaż oczywiście tego nie wiemy ten projekt został już oglądać cofane sny będzie można go znaleźć na stronach rządowych ministerialnych, a on tam jest masa różnych rzeczy na to zwracał uwagę m. in. pani Renata Durda z trujące niebieską linią duże, że nie chodzi tylko właśnie definicje o zmianę definicji przemocy, a wprowadzenie tej tej nowej w letnim jak nazwać tego pomysłu, żeby przemocy była na definiowana jako sytuacja w czasie powtarza dopiero kiedy sama powtarza to mamy do czynienia z przemocą domową cieczy w rodzinie brać pod uwagę chociażby innego typu przemoc dotyczy to pokazuje taki rodzaj myślenia, które wyróżnia przemocy w rodzinie czy bliskich związkach jako coś specyficznego co trzeba traktować z twardym jak śnieg z przymrużeniem oka zmniejszą powagą, gdyby ktoś wpadł na pomysł zioła definiujemy nie wiem pobicia na ulicy dopiero wtedy, kiedy ktoś nas ominie po raz drugi NATO jak i skuteczność tego pomysłu byłaby oczywista, że dla wszystkich, a już na pewno komentarzy tutaj dopiero tutaj dopiero wsiadło do NATO zwrócić uwagę przedstawicielom rządu, żeby coś z tym zrobiono, ale wierzy pani w intencji, że rząd chciał po prostu chce poprawić statystyki przemocy myślę, że tak, ale myślę też tutaj jest jeszcze inny zamysł to znaczy od tak zamysł ideologiczny oznacza odseparowanie w ogóle myślenia o 3 i polityki rodzinnej od kwestii związanych z przemocą, bo temu właściwie służy ukryciu tego słowa przemoc w rodzinie i udawanie tak naprawdę się, że tak w rodzinach jak w takich rodzinach właściwych dobrych nie patologicznych przemocy nic nie zdarza to powiedział swego czasu tak, a są jakieś specyficzne typy rodzin, które są nie wiem tak jak kiedyś tak profesor był kiedyś premier powiedział o tym, sugerując, że w związkach par, które nie są została zawarta tak sformalizowane w tata przemoc się ma częściej zdarzać jest oczywiście nieprawda nie ma żadnych statystyk robi to potwierdzały, więc to jest taki ideologiczny zamysł, którego celem jest, ale odseparowanie myślenia o polityce rodzinnej prorodzinnej od kwestii związanej z przemocą co jest oczywiście w daleko problematyczne czy głęboko problematyczne, bo ta przemoc się zdarza w rodzinach z bliskich związkach i celem powinna być polityki rządu powinno być po pierwsze, profilaktyka po drugie, pomoc osobom doświadczającym LT tej przemocy koniec kra KO co się wydarzy skoro tak przed nami wybory rząd będzie musiał wita partia polityczna, która z władzy będzie musiała powiedzieć swoim wyborcom bardzo wyraźnie tak jak byliśmy kojarzeni słusznie z takim bardzo konserwatywnym modelem rodziny czytaj, w którą nie ma prawa ingerować państwo zwężona patologie, jakie mogą wystąpić w zbliżających się wyborach trzeba będzie jednak pod kim mogę jakoś pokazać przypomnieć się tak jeśli to, o czym pani życiu mówią była próbą przypomnienia się pamiętać, że dla nas rodzina jest najważniejsza rum państwo nie ma nie powinny mieć prawa do ingerowania w czoło czy to oznacza, że do tego pomysłu rząd będzie wracał jakiś inny sposób będzie wracał lub też jakikolwiek inny sposób chce pokazać, że i teraz pytanie czy pani sądzi, że kluczową jest, że pokaże, że to przemoc to są przypadki nie mnie systemowe nie, że oni potrzebują systemowego rozwiązania czy w jaki sposób z elektoratu Sojuszu będzie kontaktował rząd w kwestii, żeby Madame ma malować obraz rodziny mysz, która jeśli jest z pełną rodziną jest sformalizowaną tam nie może nie zdarzy się między Pruszczem rząd będzie starał się po prostu zakopać głęboko pod dywanem to kwestia, bo to jest właściwie najbardziej prawdopodobna sport bardzo podobny scenariusz to wynika, że to widać siły od 3 ładnych kilku lat Jean właściwie rząd do tej pory w Polsce nie był specjalnie aktywny w tym obszarze, ale fakt, że np. obcięto finansowanie różnego typu organizacjom szczególnie organizacjom kobiecym, które zajmują się pomocą ofiarom czy kobietom doświadczającym przemocy, a pokazuje, że najłatwiej jest załatwić tę sprawę nie działają w Strawczynie, angażując się ta wpadka pokazuje, że brakuje wiedzy ze sceny szantowej brakuje woli, żeby korzystać z tej wiedzy, która została zgromadzona przez organizacje wciąż zajmują od wielu lat często 20 kilku już, które mają kompetencje mają pomysły na to co trzeba zrobić AM, a niestety jest też tak, że takie kwestie kosztują, a właśnie ideologicznie nie są po drodze mi się działo priorytety obecnego rządu w obecnej władzy i obawiam się, że będzie dalej także będziemy mówić cały czas rodzinie, ale tak naprawdę nie zajmować się wieloma kwestiami, które są z rodziną związane natomiast tutaj jest jeszcze 1 kwestia znaczy obecny rząd twierdzi, że jego priorytetem jest sytuacja, w której państwo nie ingeruje w rodzinach, a im n p . w związku z tym zabrania ERM wejścia do wsi do szkół nie wiem organizacjom, które zajmują się kwestiami związanymi z przemocą dyskryminacją czy Roger Brady wzrosła o szkołach, ale jednocześnie zaprasza się do szkół i płaci się księża, którzy tak no jednak umówmy się no można nazwać po prostu indoktrynacja to znaczy przedstawiają bardzo określony wzór funkcjonowanie związków rodzinnych tak dalej nic tak naprawdę nikt nie jest to sytuacja, w której szkoła czy instytucje państwa nie ingerują w wychowanie tylko zaprasza się inni umożliwia ingerencję tylko 1 grupie organizacji, która przedstawia bardzo konserwatywne bardzo patriarchalne sów funkcjonowania nie wiem ucina radzi, więc warto byłoby stałą listę są nieprawdą zawalczyć pokazali, że nie mamy do czynienia z neutralnością państwa, ale z ingerencją państwa w bardzo określonym kierunku linia ideologiczna zdumiało panią takie zasoby wiedzy gromadzonej przez organizacje pozarządowe oraz, którego był rząd mógłby skorzystać z różnych powodów tego nie robi któryś, słuchając pani może zadać pytanie no ale to w jaki sposób funkcjonuje ten zasób wiedzy, bo oczywiście mogą być wydziały na niektórych uniwersytetach, gdzie się ludzie tym zajmują mogą być organizacje pozarządowe, które mają wystarczającą do środków i z różnych powodów chcą zbadać pewne kwestie w i pytanie jak żyć jak rząd mógłby czy i jak rząd mógłby z tego skorzystać ja rozumiem, że dziś możemy porozmawiać o przypadku, których chyba byłby dobrą praktyką, a mianowicie o raporcie, który nosi tytuł i 1 rok po czy rok po mieczu on dotyczy dosyć ciekawego być może niektóre egzotycznego okręgu krajów, a mianowicie krajów bałtyckich, czyli w zasadzie kraje skandynawskie w Litwa Łotwa Estonia, gdy muszę zapytać czym było przede wszystkim o mało to szczególna raportu po zawarciu tego gra się zaskakująco, a być może część naszych słuchaczy nie nie orientuje się czym jest n p . NIK, który mamy do czynienia z 2 organizacjami Nordica Information Center tamtędy ido not kanclerz w ministerstwie instytucja, która w krajach nordyckich funkcjonują jako z 1 strony takie organizacje czy instytucje zajmujące się właśnie wymianą doświadczeń zbieranie robienie badań zbieraniem pełnych informacji o tym co się dzieje w poszczególnych krajach, ale też takie się, że geografia to wiatrak pracuje w solarium albo na Uniwersytecie Sandor Thorn, gdzie jest centrum zabaw Baltic Gas Centre w Polsacie i tam rzeczywiście, ale ten sposób myślenia o basenie morza Bałtyckiego jako pewnym geograficznym obszarze, w którym można nawiązać współpracę ze można właśnie zmienia się dobrymi praktykami można nawiązywać współpracę w zakresie kat badań czy liczne działań prawnych organizacje instytucje dosyć drzewa, więc w, a więc stąd tak Janiny zakres geograficzny to wynika też z tego, że dużo organizacji właśnie działa na tym obszarze łączący tak naprawdę tak kraje i służący wymianie informacji między tymi krajami, które dotyczy raport raport dotyczy Mid dół, a w takim sensie, że on pokazuje co się stało o w krajach takich właśnie dniem dania Norwegia Szwecja Łotwa Estonia AM w związku z kampanią mitu i jak często jest tak, że to były różne działania, które były kontynuacją dążeń do większej równości przeciwdziałania przemocy seksualnej w trwogę przemoc ze względu na płeć, ale i on podsumowują te działania pokazują, że one dotyczą wielu obszarów, bo dotyczą zarówno zmian prawnych w jak i po takich kampanii, która obejmuje ono, która w, których celem jest podnoszenie świadomości siłacza ten problem działania w we współpracy z konkretnymi branżami i działania konkretnej instytucji która, a wprowadzają zarówno takie podziała twarda właśnie zmianę n p . w obszarze prawa, jakim miękkie dotyczące go do definiowania pewnych kwestii dlatego czym jest gwałt albo AM do definiowania pewnych celów polityki społecznej w tym obszarze jeśli chodzi o działania państwa, ale im się żony z ciekawą oczywiście jest także tutaj mamy do czynienia z krajami, w których te działania w ogóle w obszarze równości płci są dosyć zaawansowane tarcze różne, bo w zaspę ku memu zaskoczeniu 3 Norwegia pod względem prawnym mogłaby mieć to naprawdę bardziej rozwiązane w bardziej na nic nie wiem wydaje mu taki wizerunek na Norwegię czy jednak świetne otoczenie prawne okazuje się, że nie niekoniecznie i koniecznie, ale też kwestia dość częstą praktyką to znaczy w momencie, kiedy mamy nie musimy wszystkiego osiągać za pomocą zmian prawa mówiąc krótko tak, ale też myślę, że realnym to jest aż tak duża, by w tych krajach oczywiście istnieją bardzo często dobrze działającej instytucji organizacji, ale też świadomość tego, że jeszcze mnóstwo do zrobienia, ale i te ten raport pokazuje zarówno torze Mituła może się przekładać się taka kampania oddolna w czasie zaczyna w internecie, która jest realizowana przez tysiące 3  000 000 kobiet na świecie głównie kobiet, ale nie tylko żona może się przełożyć na konkretne działania i te działania mogą mieć bardzo różny charakter ciekawe np. w Danii skupiono się głównie na kwestiach związanych z przemocą online, czyli w internacie i Dani LO im zaobserwowano to, że dużym problemem jest zerem no bo są praktyki, które minimum które, które dotyczą głównie młodzież, chociaż nie tylko czy np. wymienianie się bez zgody, a w danej osoby zdjęciami jakimś erotycznym czy pokazującymi ją w nie np. nago, a on, iż z 1 strony wprowadza na kampanię, która ma o Anne pokazała trzecią stała się uświadamiać młodym ludziom, że powie, że są nielegalne po drugiej stronie etyczna, a po trzecie ma bardzo konkretne skutki może być bardzo konkretne straszne skutki dla tej zasady może takie takie zdjęcia czy tak informacje dziś wypłynął w mediach społecznościowych to taką osobę czas narażona na nasz dom to jest po prostu przemoc akcja jest narażona na skutki psychiczne i takie, które dotyczą życia społecznego, a jest narażona na depresję 33 w Polsce cierpienie psychiczne w sytuacjach jesteśmy obdarzeni w ten sposób znaczyli coś co jest było przeznaczone do użytku tylko w błocie prywatnego staje się częścią akt tego co się dzieje w mediach społecznościowych jest sytuacją okropną takie sytuacje psychicznie bardzo trudną, ale i tam z 1 strony wprowadzono właśnie tak kampanię, która uświadamia atomu, a z drugiej strony też MO skupiono się na kwestie związane z rynkiem pracy, wprowadzając takie ułatwienia właściwie w ustawie o równym traktowaniu, a która w Polsce, które powodują, że łatwiej uzyskać odszkodowanie w przypadku molestowania w miejscu pracy i jednocześnie nakładają większą odpowiedzialność pracodawców w zakresie tworzenia takiej kultury pracy takiej atmosfery w pracy, która będzie uniemożliwiała czy na przynajmniej nie będzie sprzyjała molestowanie seksualne przez związek pomiędzy mitu jako pewnym fenomenem na globalną skalę może tak potężna, że coś co przy wysepce przy rocznym, a poszczególnymi działaniami przynajmniej rok to subiektywny ogląd sprawy podczas lektury tego raportu związek był czasami dla mnie zbyt luźne to znaczy nie wyobrażam sobie, że tak samo w Polsce jak wrzeciona graniczną Łotwy czynione w Estonii to mieć tu powinno zadziałać może nie podobnie, ale tak samo jesteśmy świadomi tego Biblia i jak jak to mocny i uniwersalny proces był Kamil, a pomimo tego, iż bardzo różnie reagowały te kraje bardzo aut, a właśnie pytanie czy reagowały czy też fabuł w część takiej polityki długo długo falowy ten przy przykład na przekór im przykład w zdaniu może być takim takim próbą opowiedzenia w ten sposób oczom mogliśmy wykorzystać, bo tak to rozumiem coś co myśmy prowadzili działania skupialiśmy się na tym właśnie tu badać, ale dzięki mitu nastąpił coś takiego, że jesteśmy lepiej słuchanie przez w biurze, bo taki jest z miana nadal analizuje w swojej pracy ruchy społeczne i to jak one oddziałują na nas na prawo na rzeczywistość na praktyki i mówi się czymś takim jak otwarcie struktury możliwości politycznych to znaczy sytuacja, w której mieszka jest nacisk oddolny tak duże, że o wiele łatwiej uzyskać pewne zmiany prawne koncesje ze strony osób, które mają możliwość decydowania o n p . w kształcie prawa tak czy mamy do czynienia z sytuacją, w której pewne sprawy w tym przypadku o molestowanie seksualne przemoc na tle seksualnym przemoc dotycząca płci AmC związana z płcią stały się na tyle istotnym elementem debaty publicznej, że łatwiej było uzyskać pewne zmiany wprawie czy prawnicze np. przeznaczyć pieniądze to skłonić władze do tego, że przeznaczy pieniądze na konkretne działania czy też taki moment, w którym są problemy, o których wiemy, że one istnieją mniej lub bardziej, ale czy jest pewny powiem poziom świadomości, ale bardzo trudno jest uzyskać, a Anna wpły w na rządzących bardzo trudno jest uzyskać, a nam pieniądze na konkretne działania te często też jest tak naprawdę, żeby zrobić dobrą kampanię na nie można zrobić za darmo zazwyczaj i tego typu kampanie sprzyjają takiej mobilizacji zarówno dolnej k właśnie politycznej korzystało w Polsce, bo ktoś może być dobrze, ale te wszystkie czynniki obiektywne zewnętrzne powinny spowodować jakiś rodzaj ruchu albo intensyfikację istniejących ruchów antydyskryminacyjnych w Polsce i szczerze mówiąc WUP biorąc taką twardą wagę to ich po prostu w Polsce nie ma już abstrahuję od faktu, że ktoś, słuchając nas teraz może powiedzieć zaraz zaczyna się niczym się wydarzyło zaczęłyśmy 2 czy trzeba inne postacie, które wyciągnięto na światło dzienne powiedziano o proszę zobaczyć się też mam swoje mitu, ale tak naprawdę czy ta akcja miała w Polsce miejscowość miała miejsce, a nad ich na taką skalę w takim charakterze jak w krajach, które omawiamy dziś możesz postawić następną fazę popatrzmy teraz jak to zadziałało powiedziałbym, że nie zadziała od początku bierze się wydarzyło czy to mi to u nas, by było nasze źródło zostało globalnym fenomenem wiem, że tak jest na świecie, ale u nas nie mnie towarzyszyły temu takie emocje albo nie wie taki wolumen działa jak z chęcią zobaczyła wynik jakichś badań szczerze mówiąc o do tego, że na to, że odpowiedź na to pytanie naprawdę szans było po prostu zbadać tak postawy opinię publiczną świadomość bogatego zjawisko, bo my operujemy jak funkcjonujemy za zazwyczaj jednak pewne w bankach takich pojęć jak społeczna towarzyskich i o ile w obrębie osób zaangażowanych w 2 kobiecy czy ruch feministyczny ciał osób zaangażowanych generalnie w bardziej niż nowe życie polityczne debata publiczną niewątpliwie wiele rzeczy się zadziało, chociaż nasi nie przełożyły właśnie na zmiany wprawie na zmiany w praktykach o tyle mam poczucie, że to niebyła tak upowszechniło tak powszechne zjawisko jak chociażby w przypadku kwestii związanych z czarnymi protestami w kwestii aborcji dla miasta Andrzeja, gdzie 70 % młodych ludzi czy zadeklarowało, że nie tylko słyszało, ale także wspiera to po to, zjawisko czy protesty przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego 2016 roku już do niego z kilku rzeczy po pierwsze w Polsce mamy w tej chwili taką inną sytuację polityczną, której nie ma nie mamy tak naprawdę mówimy mówię tutaj o ruchu kobiecym partnera do debaty nad oknem pan Lipiński, który jest przedstawicielem rządu tak pełnomocnikiem ds. równego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego nie dość, że nic nie robi, ale my wiemy doskonale z jego działalności politycznej żony z przeciwnikiem tak naprawdę równego traktowania kwestii związanych w ogóle walki z dyskryminacją na tle płci, więc tak nie jest osobą poglądy skoro można gdziekolwiek sposób nawiązać dyskusję ta sytuacja, o których od kwot, które zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli projekt nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie pokazuje, że w ogóle jest ze strony rządowej nawet te deklaracje mówiące o tym, że tak chcemy tutaj też zrobić dobrego dla kobiet, ale pozostaje on na poziomie deklaracji, a realizacja ich zazwyczaj kończy się fatalnie to raczej nie ma tutaj ani wiedzy ani świadomości ani woli, żeby rzeczywiście walczyć z nie z przemocą czy dyskryminacji na tle płci AM, czyli nie ma właściwie instytucji czy tak w sferze politycznej też za bardzo nikogo nie widać, że kto pociągnąłby tą kwestię próbowałby ją przełożyć n p . na zmiany w obszarze prawa czy ciel czy instytucji państwowych druga kwestia wynika też Duda to jest to możemy im mówię tutaj w ogóle o MPEC tak szeroko rozumianym środowisku w nim kobiece czy lewicowcem, a w tej chwili jest tyle różnych kwestii, które o, które trzeba walczyć ta kwestia na szkodę związaną z prawa ma dotyczącym aborcji co chwila wraca równej formie, że bardzo trudno też wygenerować taki rodzaj mobilizacji wokół tej sprawę, tym bardziej że wiemy jak im jak bardzo trudno jest działać w tym obszarze tak wiemy to właśnie jest chociażby z doświadczeń z organizacji takich jak centrum praw kobiet przy niebieska linia czy Feminoteka tak czy te działania się toczą, ale one się toczą w tej chwili bez wsparcia finansowego bez wsparcia instytucjonalnego i takim bardzo niekorzystnym kontekście ja myślę też, że tutaj zabrakło trochę ze strony organizacji kobiecych ciągle ruchu kobiecego pewnej strategii działania w tym obszarze, a ich trudno się temu dziwić pomoże oczywiście walczymy na tylu frontach, że tak naprawdę bardzo trudno jest pan stworzyć taką strategię długofalową strategię dotyczącą celu osiągnięcia czy w mechanizmach tak taktyki, chociaż tak czy np. miał 6 debata się tak trochę to szalona właściwie nie może się zacząć jako paliwa na lata dla działek o jakim rodzaju działania pani mówi, bo wyobrażam sobie brygada drwala niebieska linia centrum praw kobiet w Jałcie 1 dorzucił może jeszcze przykład w Zielonej Górze mimo tego chociażby Jolanta Banach, a mało tego, że zaprzestaną finansowania tam więcej tam po prostu w jeszcze 23 tygodnie temu myszy uformowały przerw w prokuraturze była prosta im się wyjaśnić pewne rzeczy wręcz wyzwał go przeżyć tak ograna w zatem gdzie jakby miała wyglądać czekałaby strategia, bo taktyka to zaczynali w UE zgoda CIP wszystkich tych środowisk, bo przez wiele różnych 7 na skupienie się na 23 punktach czy Czechów czy formach, czego protestu, a może nie, a może to w pytam o to co w co byłoby takim prostym jasnym sygnałem, że co środowisko robić wspólnie może wspólna robota nad źródłami finansowania niezależnie od rządu czy jakiś von Braun zmieniono nigdzie, gdzie jest to, aby domyślna to co słychać też u nas pomyśleć błądzą po co można było zrobić tak, ale wiem, że kilka rzeczy po pierwsze ma warto byłoby się zastanowić czy ta kwestia Kola aut, czyli takiego właśnie skupienia się na pełny publikacji jej nazwisk konkretnych osób, które zostały oskarżone o dokonywanie przemocy to jest dobra strategia to fragment mamy świetny przykład w Polsce czy takie strategie działają również jeśli chodzi o sprawie pedofilii w kościele katolickim powstała mapa pedofilii, która wystartowała jednak jak pamiętam napisało tego dnia kierował wystartowała piszą o tym, wszystkie główne media może poza tymi w rządowym mi, ale on generalnie powiedziano o tym, czas mijał już w zasadzie większa część osób, z którymi rozmawiałem była ciekawa, że to jest kwestia najbliższych tygodni, kiedy tona to jest krew Kamyk ruszył lawinę, ale nie ruszyła w lawinę nie ruszyła z oczywistych powodów, bo ona musiałaby ruszyć właśnie na poziomie instytucjonalnym tarcze musiały prokuratura muszą być tym zająć, a wiadomo, kto w tej chwili o tym decyduje tak czy prokuratura w tym zajmie czy nie, ale i to są tylko czasowe kwestie, które warto byłoby przedyskutować jak ja zastanawiam się też nad tym, ale co może zrobić ruch kobiece i myślę sobie że, a i to doświadczenie dotyczące tarczy i doświadczenie przemocy jest o tyle trudna, że to ta kwestia konał tu wymagała naprawdę ogromnego zaangażowania ogromnej odwagi i też posiadania pewnych kompetencji kulturowych pewnym, że to dokładnie wygląda przygotować Kola o to czy jest to dobrze go to jest po prostu nazwanie tak w przypadku LG Chem Harveya Weinsteina powiedzenie ten człowiek dokonuje ta jest tu jest, że przestępca tak, czyli nie wiem dokonał gwałtu dokonał molestowania seksualnego i t d. tak, by te z kolei od tak czy test na oznaczanie pokazanie takiej osoby jako sprawcy przemocy i algi to w wielu krajach stało się głównym elementem mitu tak różna różny sposób to funkcjonowało inaczej to funkcjonowało w Hollywood będzie to funkcjonowało w Polsce, lecz to funkcjonowało w i wiem w Szwecji, gdzie się często bywał w konkretnych branżach powiedziałabym tak czy w teatrze, a to w Akademii szwedzkiej, a to w wśród ludzi kultury i t d . tak dalej, ale my ja uważam, że taka strategia ma swoje duże ograniczenia po pierwsze, ona rzeczywiście bardzo dużo wymagam, a zaangażowania odwagi i część kompetencji kulturowych od osób doświadczających przemocy po drugie, ona ma i że nie ma instytucji, które będą pociąg stałe i często nic z tego konkretnego nie wynika fakt znaczy mamy tak, dokąd dokonuje się pewne działanie, które w, którego celem jest zmiana sytuacji pokazanie, kto tak naprawdę powinien się wstydzić, ale to się nie przekładano realne realne konkretne zmiany chociażby kwestia prawa, więc być może warto byłoby się skupić n p . na konkretnych branżach tak, czyli rap spróbować jednak działać, chociaż jest praca z pracodawcami tak jak to miałam miejsce w Finlandii a gdzie skupiono się na kwestiach przemocy seksualnej molestowania seksualnego okna, które są narażone, a kobiety pracujące w Gniewie w barach restauracjach w takich obszarach usługowym powiedziałabym pan i być może warto byłoby spróbować też taki bardziej miękkich sposobów chcieli spróbować namówić tak pracodawców do tego, żeby zwracać na takie kwestie uwaga uwaga, żeby wprowadzali pewnym regulaminy, które jasno określają tego typu spłat jako niepożądane niewłaściwej tak dalej, żeby działali w momencie, kiedy coś takiego śmiecia dzieje tak, że nie ma nie ma możliwości z opracowania z rządem na dom trzeba szukać po prostu innych możliwości druga kwestia to jest poziom lokalny Alan myślę, że to jest taki poziom, który w tej chwili w Polsce może być najważniejszy dla działania związane okres dyskryminacją czy przemocą, a on, czyli po pierwsze to dobre praktyki i promowanie ich przez władze lokalne po drugie na konkretne instytucje, które mogą powstawać na poziomie lokalnym w Poznaniu właśnie tak otwarta punkt dla aut kobiet, które nie kończy kobieta w bok do osób doświadcza przemocy seksualnej mogą powstawać właśnie lokalne telefony zaufania, lecz pomocy, gdzie można się chociażby dowiedzieć co w takiej sytuacji zrobić, gdzie pójść nawet uzyskać pomoc osoby, która nas wesprze tak, bo dotychczas sytuacja bardzo trudno też psychologicznie czy ten poziom lokalny staje się w pewnym sensie no takim poziomie, na którym przynajmniej niektórych miastach można próbować działać i to się zresztą dzieje lokalne organizacje próbują, a próbują działać powstają też w Warszawie też ma powstać się pełnomocniczka ds. równości przy urzędzie prezydenta mam nadzieję, że tak się stanie, a i to są osoby, które będą mogły właśnie koordynować działania z różnych obszarów, ale przede wszystkim skupić się właśnie na kwestiach związanych z przemocą czy molestowaniem seksualnym Penn kolejna kwestia to jest kwestia takiego właśnie działania na poziomie zmieniania świadomości społecznej tutaj moim zdaniem się bardzo dużo zaczęło, gdy taki moment, w którym już pewne nie media organizacje instytucje zaczynają zdawać sprawę z tego, że to jest bardzo ważna sprawa, a nie byłam zdumiona, kiedy zobaczyła filmik, który produkowała wirtualna Polska to by po tej sprawie z, a szkoda, że w Irlandii i w efekcie sąd uznał, że w przypadku ofiary gwałtu, a ambitni tak nie można mówić o gwałcie, ponieważ ofiara miała na sobie, iż koronkową bieliznę także jest pewien rodzaj zaproszenia, a i tego typu sytuacja, by została pokazana w tym filmiku jako o Eko potworna takiego potworne okrucieństwo wobec UE wobec ofiar przemocy, ale też jako pokazująca ten rodzaj pogardy wobec wobec kobiet czy osób wobec słabszych społeczeństwie i wysoki moment, w którym wydaje się, że już pewne ani media organizacje instytucje być może także firmy firmy też tak są są gotowe do, bo widzą tak widzą trend ten oto mobilizacji widzą to, że kobiety same tak walczą o swoje prawa i wtedy to powoduje często, że firmy czerń czy instytucje organizacje są w stanie podjąć ten temat tak i że nie mamy pieniędzy na organizowanie tego typu kampanii ze rządu czy z tych instytucji, które są do tego powołane to możemy próbować współpracować właśnie jest z innymi podmiotami z innymi instytucjami z c być może sektorem prywatnym co zawsze oczywiście problematyczne, bo przeszła firma nie robią tego z dobrego z zawodu, dlatego że uważają, że się opłaci, a on, ale być może w tej sytuacji jest to jakiś sposób na działania, która będą miały zasięg, a wystarczająco dużo, żeby rzeczywiście przyczynić się dało, a do zmiany świadomości do zmiany społeczne, kiedy się patrzy na raport, o które tani mówi rok to brzmi tu po to, co uderza to różnorodność działań jest naprawdę ciekawe jak w na wiele różnych płaszczyznach w różne czasami zupełnie inne sposoby społeczeństwo ściany jeśli chodzi o kraje bałtyckie prowadzoną szeroko pojętą politykę antydyskryminacyjną typ ciekawe było to kiedy w Danii, wykorzystując wyniki badań stwierdzono, że warto do próby rozwiązania problemu przemocy w internecie warto uczyć trzeba nawet nie warto też Skonieczny zaangażować rodziców nauczycieli, ale też takie takie myślenie, że to my jako społeczeństwo jesteśmy odpowiedzialni za umocnienie w pewnym sensie jak rozumiem rodziców w trudnej rozmowie z dziećmi w ale też mniej, niemniej trudnej do buzi Keatsa pomiędzy nauczycielami rodzicami co pokazuje taką perspektywę dla zupełnie egzotyczną, a mianowicie na to, że państwo zdaje sobie sprawy nie tylko z problemu, ale też z tego jak trudno jest pewny, że mój o pewnych rzeczach rozmawiać o różnym aktorom i właśnie tych procesów, dlaczego to mówi, dlatego że my też była w Polsce badania przypomniał sobie, kiedy pani wiaty Daniel mamy świetne badania dr Iwona mówi Rutkowski z Poznania o przemocy rówieśniczej bardzo solidnie zrobione to to są trudne badania, dlatego że generalnie jak się łatwo do Soczi pewnie świetnie zdają sprawę, że dyrektor szkoły jak słyszę, że ma dzieci badany w temacie przemocy rówieśniczej to na dzień dobry taki dyrektor dyrektorka mówi po prostu do niej nie zgadzam się na, a nawet jak się zgodzą to rodzice zapytania zgody większości członków pełnienie zgadzam się ten dzień i szacunek dla dla badaczy kij w tym byliśmy wszyscy żyją na badania zrobiła z niezłym niesamowita robota, która by zdobyć 2, ale co, ale w głównej mamy te badania wiemy, że skala jest porażająca, a bez formy przemocy ważnej figury te badania w ramach sąsiedzi wydrukowane no z tym się nic nie dzieje tak go celowo tak źle zamówił raport NIK -u chociażby tak mamy badania fundacji ster dotyczące przemocy, więc dajmy więcej na ten temat mamy bardzo dużo to nikt nie chce z niej korzystać co też w dużej mierze wynikała w ogóle ze struktury procesu stanowienia prawa w Polsce takie, że patrzymy na to, jakie stanowione prawo w tej chwili najczęściej omija się w ogóle ścieżkę konsultacji społecznych i od razu różne zmiany jak chociażby ta mają trafić się dało do decyzji parlamentu, ale też, nawet jeżeli jest to ścieżka konsultacji społecznych to ja analizowałam kilka przypadków na kwestię związaną z in vitro czy kwestie związane z PSL -em Anna ustawą kwotową tak naprawdę po nie ma takiego mechanizmu, który po pierwsze, pozwoliłby wykorzystać na wykorzystanie tej wiedzy czy już istnieje w procesie tworzenia prawa w procesie debaty w debacie w ogóle na temat prawa po drugie, to, jakie organizacje instytucje będą zaproszone czy w ogóle będą miały możliwość uczestniczenia w tym procesie czy wejdą na Szkota komisje będą miały możliwość nie zorganizowania wysłuchania publicznego jest w dużej mierze kwestią decyzji poszczególnych posłów posłanek tak nie ma tutaj zasady, że muszą być reprezentowane wszystkie organizacje, które np. zajmują się danym problemem tak, a tam nie ma też funduszy na badania nie ma funduszy nie ma też takiej kultury politycznej, która pozwalałaby na zebranie informacji danych, które już mamy i stworzenie np. raportu, który posłużyłby do tworzenia zmian a, czyli cały ten proces tworzenia prawa jest niesłychanie arbitralne niesłychanie powiedziałabym no naznaczony takim różnymi ideologicznymi wojnami, a nam bardzo trudno jest w szczególnie w obecnym momencie, jakim mamy tak dużą polaryzację polityczną na bok uznanie tego, że taka wiedza zdobyta chociażby przez badaczy z badaczy przez organizacje, które zajmują się tak, by taką kwestią jest zwiedzą zamek limitowaną zwiedzą ważną i zwiedzą, która może być źródłem konkretnych politycznych rozwiązań musimy na ten temat wymierzonej debatę, gdyż rada not ta zaś szkoda musimy wrócić do kwestii, o których ciągle myślimy, by to powódź, a propos tej potencjalnej strategii albo taktyki to zależy, która jednoczyła wiele różnych środowisk pro kobiecych mówiąc w skrócie i doszedł do wniosku, że jesteś taki mało tego może pani zapyta czy nie sądzi pani, że skoro obecna władza od 3 lat podkreślała jedno słowo, które ma być wyjaśnieniem dla większości działań w tejże władzy nad Wisłą jest bezpieczeństwo bezpieczeństwo Polaków toczy to nie jest coś co powinno być przez środowiska kobiece użyte w dół w zupełnie dobrej wierze teksty szczere pytaniem, jaki jest bezpieczeństwo głogu Polek skoro już tak próbowałyśmy tego Niemcy, a pamięta taką dyskusję w Polsce po wydarzeniach w kolonii tak dobrej sytuacji doszło do molestowania kobiet tak dalej w przestrzeni publicznej IEO wtedy środowiska prawicowe było bardzo oburzone tym, że kobiety nie są bezpieczne na ulicach tak dalej tak ale, gdybyśmy SS akcja demokracja Fundacja Feminoteka i jeszcze kilkoma organizacjami małe i instytucjami za krzyczeli chcieliście chciałyśmy zaproponować pewne rozwiązania, bo w Polsce np. nie ma prawa, które pozwalałoby na AMD na ściganie molestowania seksualnego w przestrzeni publicznej tak na ulicy w autobusie i t d. chcieliśmy chciałyśmy zaproponować wtedy jeszcze ministra Jacka Paciorka Kaczmarczykowi, który był rewanżem, który nagle następcą jest pan Lipiński rozmowa na ten temat i wprowadzenie pewnych zmian wprawie no bo skoro i tak dużo mówią o bezpieczeństwie no to może jednak warto byłoby coś z tym zrobić w MF umówiliśmy się na spotkanie to spotkanie trwało, a także godzinę po mniej więcej połowę tego czasu tam Kaczmarczyk próbą nas przekonać, że badania fundacji czy Star, które pokazują ogromną skalę przemocy seksualnej są niewłaściwe metodologicznie nie chcą zrozumieć, że ta metodologia jest najbardziej właściwa i socjologicznie, a tak zainicjowana, a na koniec dowiedziałyśmy się, że tak czy inaczej największą grupą z grupą statek dok doznaje jakiś strasznie dyskryminacji w Polsce są księża katoliccy, więc niestety jest tak, że i geologia ma tutaj znaczenia to nie jest także tak przedstawiciele rządu, którzy któreś odmieniają słowo bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki rzeczywiście są gotowi do tego, żeby dyskutować o realnym bezpieczeństwie kobiet w Polsce ich domach czyny na ulicach PL chciałabym tutaj wierzyć w dobrą wolę i być może część polityków tak dobra Wola ma niestety większość nie ma dla dla wielu z tych polityków dyskusja na temat chociażby przemocy seksualnej wobec kobiet jest tylko i wyłącznie ważna w momencie, kiedy ta przemoc jest dokonywana przez migrantów tak, bo służy do tego, żeby pokazać to tylko migranci kombi są źródłem przemocy wobec kobiet, a Polacy już nie 3 czy Niemcy już nie AM, więc to są tego typu problemy natury bardzo konkretnej, które powodują, że ta dyskusja jest jednostronna to znaczy my mamy pewną wiedzę właśnie doświadczenia z badania dane, a z drugiej strony to są decyzje podejmowane głównie z powodu ideologicznej i głównie po torze BAM zrobić dobre wrażenie, a nie dokonać realnych zmian w sytuacji kobiety są ofiarami przemocy zostaje w takim razie tylko właśnie samorząd w nocy tam, gdzie władza samorządowa uzna, że warto wspierać tych działaniach oraz zmiany takie powiedziałabym no czy taka współpraca tak chociażby w Danii, gdzie współpracowano z osobami tzw. influencera amici towarami pytali czy osobami, które mają bezpośrednie przełożenie na o NATO co myślą ci młodzi ludzie, którzy zaraz ciekawe właśnie w tym raporcie, że tematem niech zastanowią się mężczyzna dostał tak proste szukamy kogoś, kto jest autorytetem dla tej grupy, która jest zagrożona nie po prostu ten ktoś w dziełach, ale to wcale nie jest proste, kiedy większość takich osób wcale nie chce się angażować w kwestii, które są potencjalnie kontrowersyjna, a niestety w Polsce wciąż walka z przemocą jest zaliczana do kwestii kontrowersyjnych przynajmniej 1 youtubera kojarzy z tego, że ma takie skłonności do tego nawet większa część nie zgodzę się, a nie ulega wątpliwości, ale 81 kojarzy okno się też niedawno dowiedziałem, który ewidentnie tam, gdzie może nie, bo jest na tyle antydyskryminacyjne ile ta formuła jego stryj mu na to pozwala i pewnie, gdybyśmy postarali pewnie pewnie dałoby się udał się znać i to jest moim zdaniem 1 z takich praktyk, które mogły mieć dobre skutki i która i, która rzeczywiście warto byłoby zrealizować coś od słońca realizowany no i cała kampania dotycząca sex and PL bociany, w której której giną z inicjatorek i taką główną sama utrata pociągnęła była chce się medialnym była Ania Rubik pokazuje, że może być bardzo skuteczna tak bo jakkolwiek byśmy nie lubili tak tej celebry z kości współczesnej kultury na to to jest jednak w jaki sposób na to, żeby dotrzeć do bardzo duża rzesza osób, które normalnie nie był nie trafiłyby, a inni tak znana strony chociażby Feminoteki fundacji stare i nie nie dowiedziałem się od tych kwestiach z innego środka, więc awizo są takie sposoby, które można w budzą pewne wątpliwości, ale też często są bardzo trudne natomiast stwarzają pewne konkretne możliwości jeśli chodzi o docieranie do bardzo duży obraz i to na co narzekają wszyscy, którzy znaleźli się na sali sądowej, czyli szkolenia dla prokuratorów ani dla mężów ci, którzy będą się szkolić szkolenia dla policji czasami w służbie zdrowia też wydać na nią olbrzymi niedobór takich podstawowej wiedzy związanej z tym czym jak się objawia przemoc w różnych relacjach młynarz nauka edukacja brakuje nam solidne badania tak naprawdę nie pamiętam takich dużych dobrych co tak naprawdę większość nauczycieli czy ktokolwiek kiedykolwiek dzieciom, które uczy mówiła o zagrożeniach wynikających z Energą to przemoc rówieśnicza, ale internet szeroko pojętym pojęciu zagrożenie tak dalej i t d . w i gdzie mogłyby już poszukiwać pomocy jest dużo dobrych przykładów, ale ja myślę, że w tej chwili też jest także bardzo dużo nauczycieli tego boi, bo to od razu pod podpada pod kwestię właśnie dzięki nim pod kwestia dyskryminacji jest bardzo łatwo je stworzyć się stara takiej nagonki wokół nauczycieli, którzy starają się tego typu tematy przemycić i to jest ten paradoks z 1 strony mamy masę problemów jeśli chodzi o przemoc rówieśniczą przemoc seksualną i w ogóle przemoc, a on i mamy do czynienia z ogromną paniką wśród, ale też samych rodziców, którzy w niektórych, z których niektórzy przed nami dostrzegają to jest problem chcielibyśmy już szkoła coś zrobiła, ale jednocześnie, kiedy tak szkoła się otwiera np. organizacje działające w tym obszarze to oczywiście zaczynają się problemy chociażby nie wiem czy przy pan pamięta taką tak taką działalność Instytutu ordo iuris, który za zażyczył sobie wszystkich szkół informacji na ten temat ważne czy czy pozwalają wchodzić na teren szkoły osobom, które zajmują się dyskryminacja oddech dopiero paradoks czy mamy problem mamy sposób na jego rozwiązanie jednocześnie mamy organizacja i instytucje tak jak szybkość kościół katolicki, która aktywnie przeciwdziałają rozwiązania tego problemu Lakers nie wierzy pani w to, że w kościele katolickim nastąpi jakakolwiek zmiana, która spowoduje, że będzie bardziej skłonny do tego, żeby akceptować szeroko pojętą edukację seksualną i wyzwań w Genowefie wójt Otynia byłoby nie myślę nawet do edukacji seksualnej ja rozumiem, że można mieć różnego typu poglądy na temat Niewiem ludzkiej seksualności tego co jest właściwe to niewłaściwe, bo każdy ma do tego prawo, ale obawiam się, że instytucja, która miała 2000 lat na to, żeby kierować się zasadom miały być nie da się z tego jak siebie samego niestety czyni to niezwykle rzadko nie zmieni się sama nie zmieni się sama płyta to jestem raczej nie jestem optymistką tak określił na koniec muszę panią zapytać o coś co pytamy wszystkich gości ostatnio mianowicie zbliża się kolejna edycja naszej nagrody nagrody Radia TOK FM imienia Anny Laszuk przypomną słuchaczom słuchaczką dochodziło osoby albo organizacje grupy ludzi, które miały zasadniczy jakiś znaczący w sierpniu tego słowa znaczeniu wpły w na rzeczywistość w 2018 roku czy pani ma w głowie taką osobę, która mogła pani do takiej nagrody nominować jako chęć nominowała osoby zaangażowane w protest w sejmie jeśli chodzi o prawa osób niepełno z niepełnosprawnością mam wrażenie, że to jest kwestia, która przez bardzo długi czas była spychana gdzieś na margines debaty publicznej wobec działań instytucji, a jako taka właśnie tak właśnie ważna marginalna, a myślę, że takie osoby jak właśnie nie wiem pani Iwona Hartwig czy pani Anna Glinka czy pan Karol Milewicz Lewskim same osoby z niepełnosprawnościami Jakub Hartwich Adrian Glinka trzecie Karolina Hamer to są osoby, które uświadomiły nam żal obywatelstwo bez praw socjalnych jest wydmuszką życie nie powinno wymagać heroizmu trzymamy tak rozwiniętą cywilizację RO, że sytuacja, w której ludzie z niepełnosprawnościami muszą walczyć o minimum godności i czuć potworny mieści się nie do zaakceptowania sądzi pani, że ich protest zmienił myślenie większości ludzi w Polsce, że oni tak, by pokazali na świeczniku to toż czym muszą się mierzyć każdego dnia co dotychczas po prostu było nie ludzie po prostu tego nie widzieli w Polsce myślę, że pewnie nie wszystkich osób w Polsce, ale myśmy to dotarło do całkiem spora grupa żelem udało się przełamać się taką wizję osób z niepełnosprawnościami jako osób biernych, ale jako osób, które nie mają własnego głosu jak koło ludzi, którzy gdzieś funkcjonują powinni funkcjonować na marginesie na marginesie społeczeństwa ARM, ale myślę też się w tych w tej dyskusji, którą mamy w ciągu ostatnich 3 lat jakoś bardzo nasiloną o prawach obywatelskich demokracji, a on bardzo potrzebujemy takiego głosu, który pokazuje, że prawa obywatelskie nie dotyczą tylko głosowania dotyczy tylko sfery polityki, ale dotyczą właśnie kwestii socjalnych prawa do godnego życia ludzkiego życia godnego przeżycia i że nie będziemy wyłączali ich głosu i doświadczeń ich, ale ich codzienności do tej debaty to ta debata zawsze będzie niezwykle ograniczona właściwie będzie taką debatą o niczym abstrakcji, a nią prawdziwym życiu dr Elżbieta Korolczuk Invest SA Bytom Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję za rozmowę również bardzo dziękuję za cenę
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA