REKLAMA

Brak doświadczenia i złe opinie nie są problemem. Czyli jak się awansuje sędziów?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-01-07 13:20
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

Według sędziów, nowa Krajowa Rada Sądownictwa ignoruje opinie samorządów sędziowskich, a o awansach decyduje według sobie tylko znanego klucza. - Przebieg dotychczasowych konkursów, które zakończyły się w KRS, rażąco odbiega od standardów, jakich należałoby oczekiwać - mówi rzeczniczka Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Barbara du Chateau.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Barbara du Chateau, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Pani sędzio, rozmawiamy o dwóch konkursach: na stanowiska do Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Lublinie. Tych miejsc, które były do obsadzenia, jeśli chodzi zwłaszcza o okręg, było sporo. No właśnie jak to się przedstawia, czy KRS wybrała w ogóle pod uwagę głosowania w samorządzie sędziowskim? Rozwiń »
Dwa konkursy, które zostały przeprowadzone w apelacji lubelskiej zostały już zakończone w tym sensie, że stanowisko zajęła w przedmiocie kandydatów jacy zgłosili się do tego do tych konkursów krajowa rada sądownictwa no niestety z żalem stwierdzam, że wyniki głosowania w krajowej radzie sądownictwa całkowicie odbiegają od wyników głosowania zabrania sędziów apelacji lubelskiej. Chodzi bowiem o to, że nasza opinia opinia środowiska lubelskiego odnośnie do tych kandydatów była inna aniżeli rekomendacja KRS.

Można zauważyć taką prawidłowość, która może nawet nie odnosi się wyłącznie do naszej apelacji, ale generalnie do wszystkich konkursów, jakie odbywają się w tej chwili w sądach apelacyjnych w Polsce, że zarówno opinię wizytatorów o sędziach startujących w tych konkursach jak i opinie samorządów sędziowskich są przez krajową radę sądownictwa bagatelizowane, żeby nie powiedzieć, że lekceważone bo nie inaczej należy zinterpretować sytuację, kiedy dany sędzia uzyskuje negatywną opinię zebrania sędziów to w krajowej w krajowej radzie sądownictwa otrzymuje pozytywną rekomendację 

I powstaje pytanie czy w takim razie kieruje się krajowa rada sądownictwa w podejmowaniu takiej ani innej decyzji, bo przecież nie względami merytorycznymi

To jest rzeczywiście zastanawiające, ponieważ te konkursy awansowe w sądach powszechnych różnią się od konkursu, który w tej chwili obowiązuje przy starcie do Sądu Najwyższego bo o ile tam nie są sporządzane jakiekolwiek opinie o danym kandydacie bądź sam zgłasza i sam przedstawia swoje doświadczenia i osiągnięcia zawodowe to w przypadku konkursów awansowi w sądach powszechnych w dalszym ciągu obowiązuje taka procedura, że akta sprawy danego sędziego są analizowane przez sędziego wizytatora pod względem merytorycznym sprawności postępowania znajomości procedury trafności wydawanych orzeczeń taka opinia jest prezentowanie na zebraniu sędziów danej apelacji i następnie sędziowie członkowie zabrania wyrażają swój głos albo za albo przeci w takiemu kandydatowi, więc bez wątpienia bierzemy pod uwagę względy merytoryczne, czyli jak dany sędzia na przestrzeni ostatnich lat radził sobie z pracą orzeczniczą, jaką postawę prezentował i ta nasza opinia jest przedstawione krajowej radzie sądownictwa

Jeżeli ta nasza opinia o kandydacie, która tak jak mówię to nie jest konkurs piękności tylko jest to rzeczywiście rzetelna ocena pracy orzeczniczej danego sędziego jest lekceważony to zastanawiamy się, jakimi kryteriami kieruje się w takim razie krajowa rada sądownictwa, która rekomenduje do awansu sędziego, który np. uzyskał 5 głosów za, a 58 przeci w czy sędziego, który uzyskuje 9 głosów za zdecydowaną większość głosów przeciw 46 akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi o sprawy do Sądu Okręgowego w Lublinie i ta sytuacja jest co powoduje niedobrą atmosferę w środowisku, dlatego że pojawiają się opinie, że awansują w tej chwili czy mają szansę na awans sędziowie, którzy w, jaki sposób są powiązani albo z sędziami, którzy zasiadają w krajowej radzie sądownictwa albo są w jakiś inny sposób powiązani co daje im możliwości awansu nowo w spójrz na wyniki głosowania na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 roku w krajowej radzie sądownictwa oceniano tam wybrano tam 15 sędziów dało Sądu Okręgowego w Lublinie z czego 8 miało negatywną opinię zebrania sędziów apelacji lubelskiej, ale dość istotna też jest to, że są wśród nich tak naprawdę no prezesi tak zostali zostały tutaj pozytywnie zarekomendowana osoby, które pełnią w tej chwili różne funkcje w sądach w sądach apelacji lubelskiej także jest to smutne, ponieważ tak jak powiedziałam rodzi to bardzo niezdrową atmosferę przede wszystkim można powiedzieć, że są deprecjonowanie sędziowie, którzy naprawdę rzetelnie pracują, bo w tym konkursie, w którym mówimy w tej chwili w konkursie do Sądu Okręgowego w Lublinie zostali odrzuceni sędziowie, którzy byli na długoterminowych delegacja w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a więc sędziowie, którzy już sprawdzili się orzekających w sądzie wyższej instancji, a przecież to jest podstawa do innych do tej pory przecież ten sposób były weryfikowane kwalifikację danego sędziego do UE, który chce ubiegać się o awans czy rzeczywiście w tym w sądzie wyższej instancji się sprawdzi, bo pamiętajmy, że to już jest inna kategoria spraw zdecydowanie trudniejsza i chodzi o to, żeby dać sędziemu szansę, żeby wykazał się taką znajomością przepisów, że sobie rzeczywiście w tym w sądzie wyższej instancji radzi natomiast wśród tych osób, które uzyskały pozytywną rekomendację krajowej rady sądownictwa niestety niewielu jest sędziów, którzy mieli szansę odbyć delegacji w sądzie wyższej instancji wręcz przeciwnie ta lista sędziów, którzy odpadli w tej procedurze awansowej jestem bardzo długa, bo startowało prawie 50 sędziów i większość z tych sędziów miała okazje i zaszczyt orzekać w sądzie wyższej instancji i uzyskać tam świetne wyniki co zresztą przełożyło się na wyniki głosowania no bo jeżeli w zebraniu sędziów brało udział wówczas 555 osób adwokaci sędziowie, którzy odpadli mieli bardzo wysokie poparcie, bo mieli 4 dziś od 48 do 51 głosów za ani uzyskali pozytywnej rekomendacji krajowej rady sądownictwa to coś tu jest na rzecz czy coś bardzo niepokojącego pani sędzia taki bardzo wymownym przykładem jest kandydat do Sądu Apelacyjnego sędzia, który umowa o samorządzie dostał 100 % głosów pozytywnych, ale sędzia Andrzej Mikołajewski rzeczywiście dostał 62 głosy SA mimo to nie uzyskał pozytywnej rekomendacji krajowej rady sądownictwa do ubiegania się do wydziału cywilnego Sądu Apelacyjnego w Lublinie natomiast przegrał z sędzią, która uzyskała opinię negatywną, bo uzyskała tylko 16 proc 16 głosów za efekt dają ich sytuacji jest taki, że środowiska sędziowskie w całej Polsce samorządy sędziowskie w całej Polsce podejmują już uchwały, w których po prostu odraczają opiniowanie kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie takie uchwały zostały już podjęte przez apelację Gdańską krakowską warszawską poznańską łódzką i najprawdopodobniej pójdą w ślad za tymi operacjami na kolejne, ponieważ nie dość, że ten sposób powołania członków krajowej rady sądownictwa w naszej ocenie jest wadliwe, bo to przecież niemy mu sędziowie wybieramy tych przedstawicieli nie wiemy tak naprawdę do tej pory, kto stoi za sędziami, którzy obecnie pełnią funkcje członków KRS-u, ponieważ te listy poparcia nie zostały do tej pory ujawnione odnosimy wrażenie, obserwując poczynania obecnej krajowej rady sądownictwa, zwłaszcza w poczynania sędziów, którzy zasiadają w gronie tego organu pewną podległość władzy wykonawczej, a już przebieg dotychczasowych konkursów, które odbyły się, które zakończyły się w krajowej radzie sądownictwa, na który nie boję się powiedzieć tego słowa rażąco odbiega od standardów jakich należałoby oczekiwać po prostu prowadzi do takiej konkluzji, że te decyzje poszczególnych apelacji są jak najbardziej zasadne, bo trudno brać udziału w procedurze konkursowej w sytuacji tak wielu mankamentów odnoszących się do tej procedury i w sytuacji, kiedy nie wiadomo tak naprawdę i jak to stan prawny zostanie tutaj dalej określony, bo musimy pamiętać, że ta nowela dotycząca krajowej rady sądownictwa i sposobu powołania jej członków sędziów jest przedmiotem pytań prejudycjalnych, które zostały zadane zarówno przez Sąd Najwyższy przez Naczelny Sąd Administracyjny, jaki sądy powszechne i oczekujemy na decyzje sua w tym przedmiocie ich chyba rzeczywiście w tej sytuacji należałoby się wstrzymać z tą procedurą awansował ze względu NATO, że mogą wynikać z tego też poważne skutki dla wymiaru sprawiedliwości w konsekwencji dla przeciętnego obywatela, bo proszę pamiętać, że jeżeli zostanie podważony ten tryb wyboru krajowej rady sądownictwa to automatycznie zostanie podważona procedura awansowa sędziów, jeżeli ci sędziowie zaczną orzekać to może się też to przełożyć na ważność legalność orzeczenia o 3, jakie ci sędziowie wydali i o ile w przypadku naprawienia skutków wadliwej ustawy o Sądzie Najwyższym była to stosunkowo proste, bo sędziowie Sądu Najwyższego, którzy zostali zmuszeni do przejścia w stan spoczynku mogli powrócić do operacji orzekania w o tyle w tym przypadku skutki odwrócenia obecnych niekonstytucyjnych rozwiązań dotyczących KRS uczenie zgodnych z prawem unijnym byłoby bardzo trudne do odwrócenia, ale generalnie można powiedzieć, że jesteśmy my wyrażamy już też w uchwałach, bo nasze środowisko też samorząd sędziowski apelacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie podmiotu tej uchwały wyrażamy absolutną dezaprobatę dla tego sposobu procedowania krajowej rady sądownictwa, która tak lekceważy opinię samorządów sędziowskich i kompletnie nie liczył się nie liczył się i nic opiniami merytorycznymi sędziów wizytatorów w danym kandydacie Jagi z opiniami środowiska sędziowskiego pani sędzia już koniec, jaki głos do pani docierają do środowiska od tych sędziów, którzy na startowali na wyższe stanowiska, którzy mają bardzo duży dorobek, którzy są byli na delegacjach atak naprawdę no przepadł liczą oni ponownie będą się ubiegać o to by iść do sądu wyższej instancji tak jak to było do tej pory tak wiem, że sędziowie są rozgoryczeni, dlatego że spotykają się z taką jawną niesprawiedliwością większość sędziów deklaruje sędziów oczywiście, którzy odpadli w tym konkursie, że będą odwoływać się od uchwał krajowej rady sądownictwa jest jednak tutaj pewne sytuacja patowa, ponieważ odwołanie od przypadku sędziów sądów powszechnych będzie rozpoznawała izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego sędziowie Izby SN dyscyplinarnej Sądu Najwyższego to są wszyscy ci nowi sędziowie, którzy właśnie zostali wybrani przez krajową radę sądownictwa, więc mogą pojawić się w tych odwołania ach, wnioski o wyłączenie tych sędziów od orzekania w tych sprawach jak dało się ostatecznie ukształtuje musimy zaczekać, bo jeszcze nie wszyscy sędziowie otrzymali negatywne uchwały krajowej rady sądownictwa, a dopiero po uzyskaniu tych dokumentów tych orzeczeń będą mogli wystosować odwołanie na pewno ten czyje są już pewne efekty te negatywne efekty skutki przepraszam skutki tych od sposobu procedowania krajowej rady sądownictwa sędziowie, którzy dotychczas zgłaszali się na delegację na szkodę do naszego Sądu Apelacyjnego już się się w na dany rok nie zgłosi zgłosili się zupełnie inni sędziowie nowo doszli do wniosku, że skoro ich praca w sądzie wyższej instancji, gdzie SA, która została pozytywnie zaopiniowany i nie dała im możliwości awansu no to po prostu nie ma sensu dłużej trwać w tych swoich postanowieniach orzekać w sądzie wyższej instancji, bo i tak im to w awansie nie pomoże natomiast trudno mi powiedzieć czy podejmą się w tej chwili kolejnego startu myślę, że nie myślę, że nie, ponieważ jest to bardzo przykra sytuacja taka troszkę upokarzająca, jeżeli sędzia, który się ceni no bo wiadomo, że w tych konkursach startują sędziowie, którzy znają swoją cenę znają swoje orzecznictwo i wiedzą nadały mu, jakie mają kompetencje do orzekania w sądzie wyższej instancji przegrywają z sędziami, którzy są zdecydowanie, ale to zdecydowanie gorsi to chyba fundowanie sobie kolejnego tego rodzaju powożenia nie ma SEL
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA