REKLAMA

"Każdy z nas może łatwo stać się ofiarą albo sprawcą handlu ludźmi"

Analizy
Data emisji:
2019-01-09 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu pan prof. Zbigniew Lasocik, kierownik Ośrodka badań handlu ludźmi na Uniwersytecie Warszawskim, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry, dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Wczoraj czy przedwczoraj media obiegła informacja, że ukazał się nowy raport na temat handlu żywym towarem, który to raport opracowało biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości, czyli z biuro przy ONZ w Wiedniu. Te dane są za 2016 rok, rozumiem, że to jest kwestia zdobycia danych, potem ich jeszcze opracowania, ale co ważniejsze, główna teza, jaka się wyłania i autorzy raportu też piszą o tym na samym wstępie, to zjawisko handlu ludźmi wzrasta, zagrożenie tym problem wzrasta. Rozwiń »
Chciałbym, żebyśmy o tym, porozmawiamy dzisiaj ale zanim o liczbach i o tendencjach w trendach, kto chciał coś powiedzieć o handel ludźmi 2001. wieku to właściwie są, jakie działania w jest kilka form podstawowych umiem tego przestępstwa, bo jest to przestępstwa w przestępstwa właśnie.

W wielu legislacja krajowych jest zbrodnia czy nie poważniejsze przestępstwo on przybiera rozmaite formy te najbardziej nam znane to jest eksploatacja seksualna, czyli przymusowa prostytucja najczęściej i to bez znaczenia czy dorosłych kobiet dorosłych mężczyzn 33 dziewcząt chłopców druga bardzo popularna i często występująca forma handlu ludźmi to jest praca przymusowa i znowu bardzo rozmaitych postaciach kolejna to żebranie przymusowe żebranie, które najczęściej z udziałem dzieci, ale dzieci, które stają się przepraszam bardzo za to określenie wyposażeniem dorosłych, bo to bardzo często jest tak, że to dorośli przy użyciu dzieci żebrzą.

Kolejna forma, która w Polsce na szczęście jest jeszcze nieobecna, a w każdym razie nie mamy potwierdzonych przypadków to jest handel narządami, czyli wszystko to co wiąże się z uzupełnianiem braków w transplantologii, czyli dostarczaniem narządów do przeszczepów, ale także mamy nowe formy, ale tego zjawiska polegające na przymuszaniu ludzi do popełniania przestępstw był mechanizm, żeby bardzo krótko o tym, opowiedzieć jest taki, że najgorsze powoduje, że być ludzie popadli w długi n p . zabiera się i zagranicy płaci się za podróż płaci się za hotel apotem mówi się, ale chyba trzeba za to zapłacić, bo coś nam nie wyszło z ofertą pracy ci ludzie popadają w dług oczywiście nie mogą tego długu spłaci był bardzo bardzo często są to ludzie celowo dobieranie, więc tacy, którzy są biedni, więc bezdomni ci ludzie z jakimiś poważnymi kłopotami życiowymi lądują za granicą jest na drugim końcu Europy są bez pieniędzy i dowiadują się, że mają 3000 EUR długu no bo hotel był dobry, bo podróż była droga, by na miejscu mogą zrobić mogą coś ukraść, a więc, podejmując próby ukradzione rzeczy przekazują przestępcom tamci do spieniężenia majątku.

No tak to działa nieco inne odmiany tego typu zjawisk to on kupowanie na kredyt był Polak obywatel Unii Europejskiej może ze swoim dowodem kupić luksusowy telewizor w całej Europie potem taki telewizor przekazuje przestępcą mówi ten dług ciąży na nim, bo jego dowód bardzo łatwo go znaleźć no i ostatnia forma to jest z tym występowanie o nieuzasadnione w styczniu pra w w sposób nieuprawniony świadczenia socjalne drzwi nie mam uprawnień do ich świadczenia, ale występuje przedstawią fałszywe dokumenty po to, że wreszcie świadczenia socjalne będzie to socjal mówiąc kolokwialnie jest dość wysokie jest właśnie ten dług wymienienie to jest dodatkowa forma z wszystko odrębne formy to są ogromne 3 odrębne formy, czyli wymuszała na przestępczość kupowanie na kredyt oraz występowaniu świadczenia socjalne i występują te świadczenia socjalne, jakie otrzymuje to przekaz no właśnie przez francuską nikt ich teraz z tych form sporo i teraz chciałby, żebyśmy spróbowali oszacować skalę ilu osób na świecie może dotyczyć to zjawisko czy w ogóle możliwe do stwierdzenia czy jesteśmy w jakim sensie w domu, ponieważ tak taniej jest rzucić okiem na ten raport to on opowiada o liczbie ofiar, które zostały ustalone zidentyfikowane, że na marginesie 1 uwaga to bardzo rzadkie zjawisko autorzy tego raportu używają słowa dydaktycy angielskie słowo detektyw co oznacza wykryty w z reguły zamierzona z reguły używamy tego słowa my wtedy, kiedy mówimy o przestępcach, bo to przestępcy się detektyw to się przestępcy wygrywa ofiary to się identyfikuje się ustalany jest to o to by wskrzeszać tu się ten teren gminy od dawna zresztą są zastrzeżenia do tego słowem, ale i przez Grzegorza pań rozłoży skoro zaś przy słowach, a pan stosuje to sformowanie handel żywym towarem, gdy nigdy zależałaby sama od razu jako użyłam to, oszukując się doniesieniami medialnymi pomyślałam ciekawe czy zupa za chwileczkę nie udaje jest druga na nie na antenie no to z filmów potem dobrze, czyli handel ludźmi i KRS w Kairze w Goleniowie Ania i ich wykrywania identyfikowania ofiar średniej UE nie wykrywa wykrywać sprawców część tych, którzy są po drugiej stronie tego równania no, więc tych, których wykryto 3 czy właśnie zidentyfikowano to jak mówi Tereska no no właśnie tu dochodzimy do rzeczy najważniejszej najważniejszej lekcji, która płynie z tego typu raportów tych tego raportów tego typu raportów jest na świecie bardzo dużo i one to są 2 rodzaje raportów 1 z raportu, które szacują liczbę ofiar, więc to są szacunki, ponieważ w kryminologii posługujemy się pojęciem ciemnej liczby, czyli wiemy, że było 1000 kradzieży po 600 ludzie powiedzieli o 400 nie powiedzie w związku z tym my wiemy o 6 set 4 Stal to są te jest tak ciemna liczba i przy różnych przestępstwach to jest różnie czasami ma zwiększać zamiana jest mniejsza w związku z tym szacujemy to, czego nie wiemy i teraz jest na świecie kilka prób oszacowania liczby ofiar handlu ludźmi i te szacunki są dość poziom rozbieżne, ale oscylują granicach 40  000 000 ludzi w związku z tym takie bardzo konserwatywne mówią o około 40 i bardziej powiedział mniej konserwatywne mówią o 45 teraz, jeżeli zestawimy to z raportu, który właśnie się ukazał się da się mówi o liczbie ofiar rzędu 30  000 netto pojawi się pytanie kto, gdzie my jesteśmy w pytam, gdzie my jesteśmy jako cywilizacja, jeżeli nawet tam też szacunki są przesadzone i podzielimy to na półkach czy jest 20  000 000 ofiar to 330  000 tyskich od tych też śmiech, ale etos, gdy ja rozumiem, że tyle osób zidentyfikowano ofiary nazwany zmieniali nazwiska zgłoszone, ale tani gaz, żeby pan mówił w kryminale w kryminalistyce rozdziela się z różnego rodzaju przestępstwa data czas nas dzienna liczba liczba pan mówi jest różna dla różnych i rozumiem, że w handel ludźmi jest 1 z tych przestępstw gdy gdzie ta ciemna liczba jest autentyczna i właśnie prażanie duża no właśnie ma innego przestępstwa żona byłaby tak gigantyczna, bo dokładnie to pokazuje tak nie tyle raport pokazuje tylko to on to wierzchołek góry lądować na nas kompletnie nie mówi o tym co jest pod spodem pod wodą, bo niewiele na nich, ale inne raporty o tym, mówią co jest pod wodą no właśnie m. in. te raporty, które przygotowuje tak australijska organizacja łąk i Foundation czy też przygotowujemy ob kolejna agenda ONZ ma też jest organizacją usiłowano przyrządzać i oni szacują teraz najnowszej, ale najnowsza taka w taki program Allianz 87 nie opublikował swoje szacunki 40  000 000 część z nich, że biuro ONZ-owskiej nie szacuje tylko niż poznaje tak to co wiem, że są przez państwo to co państwo za raportuje do tego biura to co państwa na świecie za raportują do tego biura oni te informacje podane, czyli możemy w tej chwili powiedzieć, że ten raport mówi 3030  000 ofiar nazwanych z imienia nazwiska z konkretnych spraw zgłoszonych przez państwa w takim razie skoro rozdźwięk między tymi 30  000 w raporcie, a szacowaną liczbą ofiar jest milionów jest tak duży, o czym możemy serio traktować pewne trendy, na które wskazują autorzy badania pani redaktor jest łaskawa zadać tak trudne pytania notuję gazów Sobiech, ale można takie pytanie być też kwestia czysto polityczne, więc to Zdroje za oczernianie kartek i obawiam się, że działalność tego typu jest pewnie jakoś tam pożyteczna natomiast ja powracam z uporem maniaka do pytania, które pani tak boleśnie zadałam to mianowicie, jeżeli to jest tak gigantyczny rozdźwięk to gdzie my jesteśmy to co robisz no to za chwilę w drugiej części rozumie się temu przyjrzymy bliżej porozmawiamy też o tym, w, jaka jest specyfika tego przestępstwa, jakim jest handel ludźmi, dlaczego tak trudno oszacować jego skalę czy to ze względu na globalizację tego problemu czy to ze względu na wyjątkowy spryt tych, którzy się tym potwornym tą potworną działalnością parają czy też jak to można podejrzewać też wynika to SZ i nie jest z letnich, gdy pewnego pewnej trudności z przeciwdziałaniem stref czystego oleju trunku, ale rachunki sztywnego elementu prawdziwej woli politycznej, a do tego pani nie bierze pod uwagę, że do tego jeszcze jest potrzebna prawdziwa Wola polityczna i chętnie o tym, 2 słowa powiemy, bo to jest kwestia, która jest kwestią, wokół której koncentrują się nasze starania o tym, poznałem w drugiej części, a jeszcze kończąc przed informacjami to zapytam o to czy jeśli byśmy spojrzeli na mapę świata i na zjawisko handlu ludźmi to można wskazać obszary, które są wyjątkowo zagrożone i tedy, że zakład docelowe, ale czy nasz świat jest praktycznie pokryty siatką przestępstw handlu ludźmi i tych wyjątków tu ani świętych ani tanim złoczyńców nie ma bardzo ważne pytanie rzeczywiście używamy tych 2 pojęć kraj kraj docelowy, do którego się jedzie kraj pochodzenia z, z którego się wyjeżdża zdecydowanie cały świat jest dotknięty handlem ludźmi pracą przymusową różnymi formami niewolnictwa obszarem, w którym najbardziej najwięcej ofiar jest szacujemy, że tam jest najwięcej ofiar jest Azja, ale to wynika również tego strukturalnego niewolnictwa i głównie tego gigantycznego kraju subkontynentu indyjskiego natomiast najwyższy współczynnik nasilenia niewolnictwa na świecie jest w krajach Europy wschodniej i wyższym sowieckim sojusze, czyli Polska z Zielonej mapie Polska jest liczona na do krajów już rozwiniętych zachodnich mówiono o Europie wschodniej, czyli Białoruś Ukraina Mołdowa i kraje tej zachodniej części byłego związku sowieckiego tamten współczynnik współczynnik liczony liczbą potencjalnych ofiar na 1000 mieszkańców jest taki współczynnik nasilenia współczesnego niewolnictwa i on jest najwyższy w tej części świata natomiast w liczbach bezwzględnych szacuje się, że około 1112  000 000 ludzi to jest Azja i Azja południowo-wschodnia, ale proszę się nie uspokajać Polska jest na tej mapie tak jak każdy inny kraj na świecie z ogromną liczbą niewolników ofiar, ale również jest krajem docelowym, czyli miejscem, do którego nie zrażają docelowym krajem pochodzenia i krajem tranzytowym zaraz wrócimy z głową pan prof. Zbigniew Lasocik kierownik ośrodka badań handlu ludźmi na Uniwersytecie warszawskim jest w studiu i po informacje zajmiemy się tym jak przeciwdziałać i dlaczego walka z o z handlem ludźmi jest jedno można powiedzieć absolutnie nieskuteczne i w audycji analizy Agata Kowalska przy mikrofonie tusza Leszcze cały czas kartkami raportu biura przy ONZ ds. narkotyków przestępczości raportu, który dotyczy handlu ludźmi ludźmi handlu ludźmi na świecie, a ze mną w studiu krytyczny wobec tego tej publikacji prof. Zbigniew Lasocik kierownik ośrodka badań handlu ludźmi na Uniwersytecie warszawskim go przypomnę państwu, że krytyka profesora opiera się na tym że, o ile raport ONZ dotyczy 300  000 zidentyfikowanych ofiar w o tyle szacunki z 30, gdy przekroczą 3, gdzie on widzi, ponieważ nawet specjalnie podwyższa myśląc, że to przecież niemożliwa różnica 30  000 ofiar, a szacunki dotyczące tego ile ofiar handlu ludźmi mamy na świecie w opierają się liczbę 40  000 000 ten, więc różnica kolosalna w PiS, że tuż przed informacjami powiedział pan, że istnieje szereg przyczyn, dla których Leon zwalczanie handlu ludźmi realny jest praktycznie bez skuteczna, ale też z z niego bierze się ta ciemna liczba nieznana liczba ofiar i nie po prostu nie nie niemożliwości hot ROD odszukania, jakie to są przyczyny i Roman i na sile i ich w naj lep i istotną rolę wśród nich pełni dana ten czynnik woli politycznej noszą one wskazane jest istotny jest moja krytyka tego raportu może nie dotyczy samego raportu, bo oni z tych dobrze przygotowanym raportem raportem przygotowanym przez ekspertów raport rzetelnym w oparciu o dane, które zostały dostarczone przez państwa natomiast to co boli mnie najbardziej jest to, że nie wyciągamy wniosków z tego typu raportów i raportów wydawanych przez inną agendę ONZ, która powiada, że tych ofiar jest 40  000 000, a jeśli jest ich 401 000 000 z nich będzie 20, a tych jest 30 dni będzie 56 to trzeba się zastanowić co my jako cywilizacja jesteśmy w stanie zrobić, żeby z tym problemem sobie poradzić to czas najwyższy zadać sobie to pytanie, bo 20 lat bawimy się w problematykę handlu ludźmi i postępów nigdy żadnych przestępcy wymyślają coraz nowe formy, bo te, o których mówiłem przez wszy przed przerwą niektóre z nich pojawił się kilka lat temu, czyli przestępcy wymyślają rozmaite formy jak znieważać ludzi w świat się zglobalizowanym stał się mniejszy jak czytamy, iż tutaj w dane bardzo interesujące dane np. Europa charakteryzuje się tym, że ma najwyższy odsetek krajów, z których pochodzą mówią tak, czyli do Europy proszę sobie wyobrazić przyjeżdżają ofiary ze 120 państw, czyli Stali się globalną wioską czy już niema barier, które jeszcze były lata temu stoczy, a nawet nie 150 z przemieszczaniem się z Wietnamu do do Francji było w Super trudne, a ona w tej chwili to w zasadzie żaden problem, a może właśnie ta globalizacja ułatwia handel ludźmi, choć są bardziej utrudnia jego wykrycia zresztą na to jak dotąd, a pan poseł chciałby, żeby coś z tym zrobiono też lepiej niż robiono kiedyś, kiedy w handel ludźmi był trudniejszy Ninie to nie nie w tym rzecz my musimy dostosować w jej stronę talią, które mamy do zmieniających się sytuacji klubu jeśli do Europy przyjeżdża przyjeżdżają ofiary ze 120 państw to znaczy, że żaden z żadnym miejscu na świecie nie jest wolna od handlu ludźmi żadne nie może się czuć bezpieczny teraz, jeżeli popatrzymy na rozmaite rankingi, ale i innych krajów, bo robi się też takiej rangi rankingi krajów w rytm ocenia się to do jakiego stopnia są zaangażowane zwalczanie handlu ludźmi oczywiście przodują zawsze bogate kraje demokratyczne, bo on rzeczywiście robią bardzo dużo jeśli chodzi o zwalczaniu handlu ludźmi, ale jest taka sól taki kraj, który nic nie robią, bo oczywiście są zbyt biedna, bo mają tu po prostu mają inne poważne problemy, ale są też takie kraje jak n p . Polska, która tak jak powiedziałam jest krajem pochodzenia, bo od nas ludzie są wywożeni do nas ludzie są przywożeni w mało tego są jeszcze jesteśmy krajem tranzytowym i teraz pytanie jest takie co Polska robi żeby, żeby to Polska robi, żeby sobie radzić z tym problem jak pani prześledzić dane statystyczne dotyczące liczby spra w, które się w Polsce inicjuje to jest 2030 jak poważnie to Tomi trudniejsza jest natomiast przypominam sobie przypadki, kiedy w mediach jest mowa o ofiarach handlu ludźmi i to być nie wiem proszę nie pomyli i po poprawić się mylę i prawie wyłącznie wtedy, kiedy dochodzi do wypadku drogowego nagle się okazuje, że busem, który się rozbił podróżowali w uwagach i 3 przechowywanie, w jakich strasznych warunkach, ale wg rejonizacji musimy uważać mówimy wtedy o ludziach, którzy są przemyca ani, a to nie jest osamotnienie i mówią też o tym, że po wypadku w ileś osób zostało rannych, a potem się okazywało się tak w ogóle to byli pracownikami jakiś potworny huk potwornego mnie znają żyją chodzi o to, że wtedy się wykrywa sytuacje, kiedy oni mają uczestniczył w wypadku drogowym ani wtedy, kiedy w drzewo wciąż pracuje jako niewolnik właśnie, dlatego że praca operacyjna i organów ścigania w Polsce nie jest nastawiona na problematykę handlu ludźmi jest kilka innych ważniejszych rzeczy, które powinniśmy czy też te organy powinny robić, ale jak i znowu jak czytamy wszystkie raporty te szacujące IT po co sumując liczbę ofiar to bardzo często pojawia się argument jakości danych proszę wyobrazić, że nawet z tego ostatniego raportu wynika, że 65 krajach na świecie są zadowalające dane o ofiarach handlu ludźmi 65 krajów, ale reszta no oczywiście my jesteśmy w tej reszcie, bo Polska jest krajem, który ma fatalny system zbierania danych o ofiarach emerytalny system zbierania danych Kopka w jej życiu oraz szampana w narodzie śledztwa, ale widzi pani jednocześnie też jest także my występujemy do NCN z wnioskiem o zbadanie wszystkich spra w karnych dotyczących handlu ludźmi, bo chcemy to wreszcie zrobić dobrze Jensena odpowiada, że nóż do Soczi dylemacie tą problematyką zajmuje jest wszystko na ten temat wie to co to po co takie badania robić i odrzucają Jensena odrzuca nasz projekt badawczy wie pan wszystko na ten temat wiem, że po dziś nic nie wie, gdzie jest tak jak SUV liczbą ofiar wiemy odrobinę od nas chcielibyśmy się dowiedzieć więcej droga do dowiedzenia się, więc jest poprzez szczegółową analizę spraw karnych poprzez zrozumienie mechanizmów poprzez zidentyfikowanie dróg to wszystko oczywiście organy ścigania policja Straż Graniczna robią to na potrzeby śledztwa, ale my to musimy robić również robić naukową musimy się do tego przygotować cały świat, by się wyposażył w odpowiednie instrumenty, bo my nie możemy zaapelować do przestępców nie róbcie tego, bo to niehumanitarne to po prostu śmieszne, ale też nie działają do końca apele do ludzi, by nie dali się nabierać na fałszywe ogłoszenia np. ale tu zaczynają żyć o tak na edukację zaczyna działać w wielu instytucjach, które n p . zajmują się opieką konsularną są dystrybuowane ulotki, które mówią, że nie ma wątpliwości zadzwoń edukacja jest 1 z najskuteczniejszych sposobów eliminowania handel ludźmi ana pewno pracy przy bardzo pozytywna informacja pierwsza w tej naszej rozmowy, że coś działa tak edukacja edukacja zawsze działa, a edukacja w tej dziedzinie jest naprawdę Super efektywna, jeżeli wprowadzona merytorycznie dobrze i dociera się w sposób właściwy do odbiorców informuje właśnie można wpłacać środki mogą być w kilku językach nie tylko pisarzem i są rzeczywiście w wielu krajach w Polsce też jest dobra całkiem dobra informacja na ten temat zajmuje się tym kilka organizacji pozarządowych, a Jonem jest to zaangażowanymi międzynarodowa organizacja pracy, więc czy nasza Fundacja la Strada, więc informacja jest, bo wszyscy sobie uświadomili, że informacja jest szalenie ważna, ale nie samą informacją o jej my musimy zmienić nasz stosunek do handlu ludźmi do wszystkich form współczesnego niewolnictwa bez postawienia tego jako priorytetu w zwalczaniu przestępczości dla rządów wielu krajów nic nie wskóramy, bo jeśli popatrzy panie znów na statystyki to 12  000 000 ludzi szacuje się, że około 12  000 000 ludzi to są ofiary niewolnictwa w Azji i można powiedzieć no dobrze, ale w Azji Indie tak są skonstruowane tam ludzi dziedziczą dług w ale mamy problemy małżeństw przymusowych i duszy nie są tylko Indie małżeństwa przymusowe występują wszędzie dzieci żołnierzy i Południowa Afryka z raportu wynika jasno, że dzieci w Afryce subsaharyjskiej są bardzo często wykorzystywane właśnie do pracy przymusowej i do do walki o handel narządami są 2 obszary Afryka Północna i częściowo Europa wschodnia, które stają się ofiarami kraje, ponieważ takim krajem w Europie Południowej właśnie budowa, która ma ogromny odsetek młodych mężczyzn, którzy skuszeni rozmaitymi propozycjami wyjechali z tego kraju gdzieś oddali głównie nerki ktoś trenerki kupił oni potem nie, dbając o swoje zdrowie są w tej chwili wrakami ludzi i t d. tak dalej jest to są problemy, które z 1 strony dotyczą problematyki prewencji ale, czyli skuteczność działania edukacji skuteczność prawem instrumentów prewencyjnych ściganie dach, ale także kwestia troski ofiary, bo w wielu krajach jest tak, że ujawnienie siebie jako ofiary czy niema czegoś takiego jak to samo identyfikację ja nie powiem, że jestem ofiarą burz boje, bo nie wiemy sami tu groziła czystym nielegalnie, bo skończyła mi się wizja, bo pracowała nielegalnie opowiedzieli przestępcy rzeźbiarz ujawnię to w mojej sytuacji dostanę 10 lat więzienia podczas to nie jest prawda i w Polsce też mieliśmy takie przypadki Wietnamczycy byli przekonani, że w Polsce za niemal nie my wizy i dziś na 10 lat więzienia jak mu to wytłumaczyć, kiedy nie zna żadnego z języka poza wietnamski, więc to są to jest ogromny konglomerat działań, które świat powinien podjąć, żeby z zlikwidować tę gigantyczną przepaść pomiędzy szacowaną liczbą ofiar 3320  000 000, a 30  000 ofiar ujawnionych w, a czy raport ONZ rozpoznaje fakt, że w ten ta ciemna liczba jest dużo wyższa niż te ofiary, o których oni piszą no, więc nie czytam tego wprost ich i tego mi strasznie brakuje mało tego i czytam tu informacje, które znowu z szacunków wynika, że rośnie liczba ofiar na pracy przymusowej z szacunków wynika z tego raportu wynika, że cały czas dominuje eksploatacja seksualna jest jedno zdanie wprawdzie gdzieś taką pasą się pojawia, że być może, dlatego że ofiary handlu ludźmi z bardziej trudno o ofiary pracy przymusowej z bardzo trudno zidentyfikować oczywiście, że ta, ponieważ ofiary eksploatacji seksualnej są relatywnie łatwy do zidentyfikowania, bo to mogą być kobiety, które są w domach publicznych czy mężczyźni 35 do jej zrobić nagonka jest dużo łatwiej, ale znaleźć pracowników ukrytych, w jakich fabryczka podziemnej, gdzie zabił wasz czas i restauracjach jak sól, bo rywale rzucili się z legalnych pracowali oczywiście, że tak, więc i, kiedy ja czytam taki raport, a to powinno mi bić w oczy informacja, że nasze dane są w tym sensie nierzetelne, że my sobie zdajemy sprawy, że ta dominacja eksploatacji seksualnej jest pozorna, ponieważ wszystkie szacunki pokazują, że to prawdziwym problemem staje się praca przymusowa mało tego ostatni raport tego aliansu 287 mówi o tym, że taką dominującą kategorią stają się małżeństwa przymusowe tam się powiada, że na świecie jest między 1415  000 000 osób, które zostały zmuszone do zawarcia małżeństwa chłopców dziewcząt kobiet mężczyzn wszystko jedno z i tu są też ofiary jakiejś formy zniewolenia w ich pan poseł kilkakrotnie widział świat musi poradzić co jest problemem czy po politycy muszą go postawić jako priorytet natomiast problemów globalnych, które do UE co, do których różne organizacje czy eksperci nawołują, by stały się priorytetem jest serek więc, zwracając się już teraz wyłącznie w Drive nów do Polski perspektywy w co na co by pan liczył najbardziej choćby w najbliższym roku w najbliższych latach oprócz gromadzenia danych o tym, pan wspomniał co jeszcze mogłoby się wydarzy, a marzy mi się na Polski polityk dowolnego szczebla dowolnej partii z dowolnej instytucji, który powie, że problem pracy przymusowej handlu ludźmi w Polsce problemem społecznym nigdy żaden Polski polityk tego nie powiedziałbym społeczny, czyli wtedy, gdy ty, bo to jest bardzo ważne sformułowanie co znaczy, że problem coś co jest bardzo ważne to jest nasz problem nie ma to, czyj to jest problem to jest problem policji Straży Granicznej prokuratury sądów organizacji pozarządowych społeczeństwa obywatelskiego Akademii akademików i każdego obywatela, ponieważ każdy z nas może bardzo łatwo stać się ofiarą handlu ludźmi mało tego może bardzo łatwo stać się sprawcą handlu ludźmi, bo ktoś, kto wpada na pomysł, żeby nie nie całe honorarium wypłacić swojej gosposi tylko, dlatego że pod pretekstem żeby, ale i pieniądze chronić tak naprawdę robi to z ostrożności procesowej, bo nie wiadomo, bo może ukradli biżuterię, więc tak tak się dzieje, ale i gosposią pracownikom na budowie pracownikom rolnym nie wypłaca się pełnego honorarium tylko część wpłaca się na konto z informacją, że dostaną te pieniądze będą wyjeżdżali, a tak naprawdę to zastaw i to już jest sposób kontrolowania tych ludzi już nie mówi o tym, tradycyjnym sposobie przechowywania paszportów w p t. u mnie twój paszport będzie bezpieczniejszy odebranie członkowi paszportu jest przejęcie kontroli nad nim to już jest już jesteśmy na dobrej drodze do bycia sprawcą przestępstwa handlu ludźmi w na przestępstwa zniewolenia w związku z tym mówi o tym, dlatego, że to jest nasze zbiorowe zobowiązanie mit ja pogłębia to jeszcze jest fakt, że poruszamy się po ulicach miast, w których wiemy, że są ofiary handlu ludźmi niewolnicy współcześni którzy, owszem, mogą pożyczyć nawet po ulicy, ale nie mają prawa do z swoich pieniędzy do opuszczenia miasta i do wybrania zawodu, gdy wpływa bezpośrednio na to jak kim jesteśmy jak rozumiemy świat, w którym żyjemy normują bym tego lepiej ja nie chcę chodzić do restauracji u co, do których mam podejrzenie, że zatrudnia niewolników tak jak nie chcemy kupować T-shirtów, które są wykonywane Azjaci w pracy niewolniczej tak no właśnie w tym co nie jest tak, że problem jest gdzieś tam w Azji to nie jest tak, że to jest problem gdzieś tam też problem tu i teraz i musi być rozwiązany i ja nie twierdzę, który program jest ważniejszy prof. Zbigniew Lasocik kierownik ośrodka badań handlu ludźmi na Uniwersytecie warszawskim komentował najnowszy raport ONZ dotyczące handlu ludźmi z, a raczej skrawek wiedzy, jaką w, jaką jak się okazuje mamy na temat tego problemu dziękuję panie ci zaś
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA