REKLAMA

Rewitalizacja... cmentarza?! Co to jest ta rewitalizacja i po co trzeba jej aż ustawy?

Magazyn Miasta
Data emisji:
2019-01-10 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:27 min.
Udostępnij:

Rewitalizacja to tzw. trudne słowo. I często może wprowadzić w osłupienie. Jeśli kiedyś zdziwiliście się słysząc o rewitalizacji cmentarza, to musicie wysłuchać tego podcastu. Gość Artura Celińskiego - Michał Leszczyński, prawnik, współautor ustawy o rewitalizacji - za pomocą bardzo precyzyjnego języka tłumaczy, dlaczego rewitalizuje się miasta. Dowiecie się także, dlaczego prywatny biznes tak rzadko włącza się w procesy rewitalizacji i, uwaga: dlaczego wprowadzona trzy lata temu ustawa o rewitalizacji - mimo że mało kto z niej korzysta - jest bardzo ważna i potrzebna. Zapraszamy do słuchania!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Magazyn miasta - podcast o tym, co naprawdę ważne w miastach. Zapraszają: Martyna Obarska, Marta Żakowska, ArturCeliński i ich goście. W każdy czwartek po dziewiętnastej tylko na tokfm.pl. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Magazyn miasta, z tej strony mikrofonu Artur Celiński. Będziemy rozmawiali o rewitalizacji - takie trudne słowo, często nam się kojarzy bardzo różnie, nawet jest taka specjalna strona na Facebooku, że za każde błędne użycie słowa rewitalizacja płacimy 5 zł. No, to wynika z tego, że mylimy często procesy i wbrew tendencjom mało jest tych terminów, które nie są do odróżnienia jedno od drugiego. W wyjaśnieniu, czemu w tej pracy jest tak ważne i co proces rewitalizacyjny mówi o naszym stylu zarządzania miastem będzie mówił gość, Michał Leszczyński. Powiedz, czym się w życiu zajmujesz? Rozwiń »
Jestem prawnikiem zajmuje się prawem związanym z nieruchomościami robiłem już w tym zakresie bardzo wiele projektów dla sektora publicznego teraz to już docentem prywatnego w 2015 roku miałem przyjemność pracować przy ustawie o rewitalizacji razem z trzecim zespołem, który doprowadził do tego, że to ustawa finalnie została uchwalona weszła w życie już ponad 3 lat obowiązuje jakaś po 3 latach, gdy dostawa jest stosowana wyzwolony z tego, jakie prawo stworzyliście tak myślę, że myślę, że VAT od tej ustawy jest ocenić wystawić ocenę pozytywną to nie jest oczywiście także wszystkie procesy weszły weszły na jakiś tor, na którym się spodziewaliśmy 100 %, że wejdą to zawsze kwestia pewnego kompromisu między tym co co ustawodawca w naszych można powiedzieć rynkami uregulował w jaki sposób się te procesy nakierować nad tym jak to jak te procesy wyszły jakaż to wypadkowa tego dosłownie pośrodku natomiast jestem zadowolony z tego z tego efektu po 3 latach 

Zacznijmy sobie od podstaw nowelizacja co to w ogóle jest rewitalizacja?

To nie jest żadne nowe zadanie gminy, bo rewitalizacja zadaniem publicznym w ujęciu ustawowym nie jest to żadne nowe zadania gminne jest to inny sposób wykonywania tych zadań tej gminy dotychczas wykonuje mianowicie dzwonek czy chce osiągnąć rywalizować w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z nagromadzeniem nadanym obszarze wielu negatywnych zjawisk, które dotyczą różnych sfer rewitalizacji przede wszystkim sfery społecznej, czyli mamy ludzi i mamy problemy z, który ludzi dotykają problemy finansowe społeczne edukacyjne często też w Polsce zdrowotne itd to nagromadzenie dotyka też w innych sferach takich jak stan nieruchomości stan mieszkań mówiąc po mówiąc najprościej co w Polsce dość powszechnym zjawiskiem to mamy wówczas do czynienia z takim rodzajem zdegradowany, który uzasadnia, żeby wejść na ten obszar i zacząć tam bardzo intensywne działania, które mają ten się wyprowadzić ze stanu zdegradowanego, czyli nie robić takiego gminnego biznesu służyła tylko za część zadań te wszystkie zadania, które gminy i tak wykonuje jakieś natężenie zacząć wykonywać dużo intensywniej w sposób skoordynowany w czasie również z pewnym spojrzenie na ten obszar, który w, który obejmuje kwestie jego potrzeby wolności kwestię tego, żeby nie utraci swojego charakteru, a przede wszystkim wykonywanie tego zadania w taki sposób, żeby nie zgubić po drodze tych mieszkańców tych ludzi, którzy tam są i żeby to byłoby dla nich z ich udziałem przy tworzeniu przy realizacji programu, żeby to było robione na na ich rzecz, a nie, żeby nie byliby traktowani jako pewien niepotrzebny element 

Czyżby byli traktowani jako problem, bo na pewno nie są problemem są częścią odpowiedzi tak, ale powiedzmy sobie mieszka wmieście spaceruje się o nim, że jest w stanie rozpoznać obszary, które wymagają takiej interwencji jak rozumiem rzut oka to jest Zbyszek szneka zadowolę się definiuje, które obszary potrzebuje tego specjalnego działa pewnie każdy mieszkaniec Polski zapytany o to w biedzie w jego miejscowości czy w jego mieście są to tzw. zaklęte rewiry czy jak jeszcze inne dzielnice jest w stanie, powtarzając to opowieść rodzinna wskazać miejsca tak jest z Łodzi od zawsze w Łodzi się wskazywał, że dba, żeby autyzm taką dzielnicą przestępców dzielnicowi kicz biedy społecznej nędzy tak jest jest długa historia, która gdzieś tam, w którym można poszukiwać przyczyn tego zjawiska nasienie dziewiętnastego wieku natomiast, żeby kompleksowo to zjawisko złapać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, a gmina powinna odpowiadać napytania na podstawie danych dowodów nie przekona mieszkańców czy przekona włodarzy to jest konieczne wykonanie dość kompleksowych badań diagnozy skończyłoby z przygotowaniem tego procesu i znalezienie odpowiedzi w w danych liczbowych czy danych pochodzących z ankiet natomiast kierowanie się takim prostym przekonania o losie, mówi że może mieszkańcy wielu polskich miast prawdopodobnie wiedzą wiedzą od zawsze, że są takie obszary, które ne go psuł gorszy albo źle w kryzysie albo, do których zachodzi po nocach, bo może zdarzyć nam ustawa o rewitalizacji jest sprzed 3 lat 2015 inne były jak siedzi, że pewna, że miasto wchodzą w taki obszar kryzysowy czy stan kryzysowy czy degradują się, a inne nie potrzebują takiej służby, żeby dany ego w Afryce Azji to jest bardzo trudne pytanie, którego prawdopodobnie nie jestem adresatem wyniesie on pełni zajmuje się bardzo prostymi narzędziami i moja praca jest na pewno dużo mniej złożona w porównaniu z pracą bada czy miasto ludzi, którzy są w stanie dojść do tego, dlaczego ta degradacja nastąpiła w Polsce na pewno tak jak każdy kraj może wskazać, iż punkty krytyczne Lwów w historię upadku miast, bo już w takiej skali się o tym, mówić tak Polska na pewno też może wskazać takie punkty krytyczne to jest m. in. o 809 upadek wielu gałęzi przemysłu, który spowodował, że w Polsce obszary zdegradowane bardzo często są obszarami powiązanymi jako strzelił pod tymi gałęziami przemysłu nie chodzi tutaj tylko o te obszary, gdzie przykładowo w Łodzi fabryki były, bo ten obszar jako niezamieszkałe mogą być wyłącznie dodatkiem do rewitalizacji, które głównie chodzi o o te obszary, w których osoby w pokrzywdzonym w wyniku transformacji dziś wyrzucony poza nawiasem zamieszkują i okazuje się, że to też jest zjawisko skoncentrowane terytorialnie można je bardzo dobrze zbadać poza pierwszą w Łodzi od 1 lat prowadzone są badania biedy chyba dość unikalny w skali w skali krajowej, który dostarczył w zasadzie gotowy diagnozy dla programu rewitalizacji ma teraz na problemy powiedzmy odcięły się przeżyć obserwujemy je osiemdziesiąty dziewiąty one rosły w siłę na to gdzie mamy 2018 co więcej jest zdarzyło się kiedyś miasto Boga zorientowały, że powinny dokonać specjalnej interwencji w specjalny sposób potraktować te obszary narzędzie działa dziś przeciwdziałać tym stan kryzysowy historia Polski rewitalizacji jest jej historiom kilku być może kilkudziesięciu awangardowych miast czy gmin, które szczycą się tym, że o to od wielu lat prowadzą działania rewitalizacyjne takie jak napisano w tej ustawie dla nich to ustawa tylko potwierdziła to co nie robią ja mogę podać pierwszy z brzegu przykład, że nie jest adekwatna, ale miasto Sopot to procesy rewitalizacyjne od dawna prowadzi w tej chwili jest to chyba problem, żeby znaleźć obszar zdegradowany taki tryb odpowiadał poziomowi degradacji innych polskich miast, gdy ta tak jak wskazano w diagnozie do do ustawy ta interwencja przez dekady była za mało skoncentrowana za mało intensywna nie była prowadzona na małym obszarze nie było to punktowe uderzenie dostatecznie silne, żeby te zjawiska zaadresować do działania były po prostu zbyt rozproszone czy są też zapominane w nich o człowieku i stąd to co przytoczyłem na początku o już prześmiewczych stronach internetowych, które każą za dozór używanie słowa rewitalizacja to cały czas jest źle używane i ja też już podałem zacznie nie widzę sensu jej wyprostowania tego, bo to jest jakaś szansa man tyka i przez to przez to 2 dni przed 30 lat transformacji ustrojowej tak naprawdę mogliśmy już wypracować jakiś krajowe doświadczenia rewitalizacyjnych, które zresztą w tej ustawie posłużyły za opracowanie wielu narzędzi, ponieważ ustawa była tworzona w ścisłej współpracy z samorządami wcześniej projektów ustaw o rewitalizacji było bodajże kilkanaście jest to artykuł naukowy, który opisuje wszystkie po kolei kilkanaście projektów ustawy legalizacyjnej tak kilkanaście one miały wszystkie swoje oczywiście punkty wspólne różnic różnice oczywiście były, bo powstawały w różnych czasach oferowały różne instrumenty taki ostatni projekt bezpośrednio poprzedzający ten, który udało się wprowadzić w życie pochodzi bodajże w związku miast polskich, która musi zawierać co kilkanaście projektów w tym, że taka trudna sprawa wydaje się, że to jest sprawa dosyć proste wychodzić z danych, że nasz obszar, w którym w pełni się w sposób specjalny sposób bardziej intensywne i zająć tak ma problemy społeczne naszych ludzi, którzy pomagają wsparcia dnem maszyn, by infrastruktury wnoszę o dużym zniszczyła oddelegowała studentów za problem naszych masz taki obszar niż Tokaj tutaj teraz będziemy inwestować, w których teraz kierujemy się działania staram się ludziom pomóc a gdy trzeba było czekać 20 lat na ustawę moje moja pamięć organizacyjna dotycząca prac rządowych jest dość krótka imię to niesamowite szczęście że, gdy rozpocząłem prace nad projektem ustawy o rewitalizacji, które akurat przed czy nie mam nie mam na historii tak nie moja historia zawodowa, które są rewitalizacja nie jest historią kolejnych projektów to się nie udało przeto z polską historię tego, że w wszedłem do do zespołu, który pracował nad ustawą szybko skończyliśmy jeśli chodzi o te poprzednie próby legislacyjne to poza takim ogólnym tytułem, w którym chyba można listę wyróżnić po prostu bez zmian do tych problemów i brak postawienie wysoko w agendzie politycznej w różnych czasach, bo wiadomo, że po transformacji zawsze zawsze były jakieś ważniejsze problemy niż rozwój miast dość zgodnie wszyscy badacze rewitalizacji wskazują to, że problemem poprzednich ustaw były oczekiwania finansowe wobec rządu wobec środków publicznych rozdzielanych przez rząd i tego, żeby w tych poprzednich projektach ustaw założyciel i twarde regulacje dotyczące funduszu rewitalizacji Czyżby były na na ten cel zablokowane jakiś twardy pieniądz nie nie ogólne zapewnienia ustawa z 2015 była o tyle łatwiejsza do uchwalenia, że służyła jako narzędzie alokacji środków europejskich, więc ona sama w sobie nie zawierała żadnych ustaleń finansowych nie przewidywał powstania funduszu rewitalizacji natomiast po prostu wpisywała się w nurt tej chyba najbardziej okazałej finansowo perspektywy 1420, czyli jak nasza Basia w ustawa inwigilacyjna pomogły w gminach są skuteczne ubiegać się środki europejskie w na wodzy proces rewitalizacji miasta gminy ona nie była potrzebna do tego, żeby środki europejskie uzyskać do tego potrzebny był ten krajowy system rozdzielania, w ramach którego funkcjonują m. in. wytyczne ministra w tej chwili inwestycji rozwoju ustawa była napisana w sposób spójny z tymi wytycznymi i dalej zachowuje z nimi spójność ona jest narzędziem wykonawczym wobec tego systemu funduszy loguje się takiego prawnik widzę, że mamy pieniądze na jakich zadań nie mamy potrzeby jego wykonania nowej ustawy, który ma usuwać bariery, żeby je wykonać już w 2 ustawa z takim wskazówką jak może te pieniądze wydać pieniędzy czy prawo jest źródłem mądrości i myślę, że to jest kwestia zainterweniował Ania i usunięcia barier prawnych tam, gdzie jest niezbędne to ustawa faktycznie idzie trochę dalej, bo na tym proces definiuje mówi to jest interesariuszy mówi w jaki sposób prowadzić konsultacje społeczne z dzisiejszej perspektywy być może napisałby w niej kilka słów mniej natomiast wtedy, kiedy była uchwalana myślę, że była w pewnej awangardzie o o pisania w języku prawnym tego jak ma działać gmina chociażby te przepisy dotyczące konsultacji publicznych, wymieniając w tym w takim fakultatywne regulacji to, że można przeprowadzać spacery badawcze no to, że to był pierwszy raz w Polskim prawie takie pojęcia pojawiały to ustawa również pierwszy raz wprowadziła do polskiego po 5 partycypacji społecznej i i przez to jakby wyznaczyła wyznaczyła pewien kanon obowiązków co, do których ja widzę żony zmieniły sposób w jaki samorząd funkcjonuje często często to wychodziło samego samorządu przecież jest świetny przykład konsultacji społecznych uchwał gminy tych ogólnych oddalone o najwyższe pojawiały jako pewna można dziś moda potem się to stało, jakby Canona społeczeństwo obywatelskie w gminie, a na końcu ustawodawca to w u. s. g. regulował tak i trochę tak też z ustawą o rewitalizacji żona przejęła najlepsze praktyki Tektura, do których samorządy doszły przyczyniła się do ich upowszechnienia rok to jest zawsze kwestia tego czy, w czym można, by to napisali bardziej ogólnie czy można, by oddać samorządowi więcej swobody być może czas pokaże, że rywale ze swobody oddać ustawodawcą przeprowadzenie ewaluacji, które chyba jest obowiązkowa przy tej ustawie stwierdzić czy po prostu Warty są też rozluźnić, a skupić na tych i innych narzędziach, bo my też od tych 3 latach widzimy, że inne narzędzia są są potrzebne są w innym obszarze funkcjonowania tej ustawy o medale wierzę nie rozumiem dlaczego, bo samorządy polskich miast są odpowiedzialne za definiowania rozwoju tak jego walkę z tym, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym 3 ustawy z emisji z elementów dbania o rozwój, żeby każdy nasz urząd miasta w jaki sposób zrównoważone rozwija wiadomo, że są obszary, które udzielają z innego poziomu innych muszą gonić inne, których w, które musimy gonić po co jest ustawa specjalna do rewitalizacji skoro tak naprawdę powinno być normalnym działaniem miasta, żeby się troszczyć, bo sytuacja swych szans, żeby pomagać w samej stawce mnogich tym, którym akurat się po wieczerzy ostatniego pytania o to, bo proces stałej pytania o to czy w ogóle ustawy jest potrzebna jest bardzo ciekawy po 3 latach funkcjonowania tych regulacji, bo oto okazuje się mówię na podstawie danych ogłoszonych przez GUS niedawno, że zdecydowana większość gmin, które prowadzi rewitalizację prowadzi ją bez ustawy z taką możliwość ustawa wprowadziła w przepisie przejściowym grać tam wskazano, że można dalej prowadzić procesy rewitalizacyjne, które zaczęto 1020 lat temu nie trzeba wchodzić w reżim ustawowy, który się wiąże z tym że, że są dodatkowe procedury są oczywiście też koszty się przypadły na czas i większość gmin z tego korzyść skorzystała to znaczy prowadzona rewitalizacja poza ustawą na tej podstawie aplikują środki europejskie, bo taka jest możliwość do miasta stały się absolutnie do niczego niepotrzebna jest nie uważam, że to był zły stan to znaczy na głowę głupio to dla chcących pracować dzisiejszy stan rzeczy domostwa pieniądza w gminach z niej korzysta to nie jest tak oczywiście też, że nie korzystają tak to zależy, jakiej skali się spodziewaliśmy mamy w Polsce 2470, bo w tej chwili 7 gmin, bo jedno zlikwidowano inni nie spodziewał się, że rewitalizacja będzie jakimś powszechnym procesem tak jest bardzo trudne zadanie, by dopowiedzieć na początku w ogóle zarządzanie rozwojem trudne tym jest rewitalizacja jest jest bardzo trudnym zadaniem, bo zmienia sposób w jaki w, jaki gmina działa wymaga wymaga pewnego działania zada zadania owego nie tylko zarządzanie bieżącymi zadaniami i nowe pracownicy sektora publicznego w gminach naprawdę dokonali wielkiego kroku naprzód zmieniają swoje te gminy działają, bo to jest to często jest kwestia woli decydentów, że nie mówią chcę to zrobić lepiej tak mam świadomość tego, że 5 ze ślepej kurze są też wychodzi od oddolnie od pracowników od tych skromnych skromnych zasobów kadrowych zawsze za małych i się znajdują młodzi pasjonaci, którzy po prostu chcą to zrobić tak ciągnąć to i często gminom ustawa nie jest potrzebna głównie dlatego żona ma charakter narzędziowy i została napisana zmyślą o dość dużych poważnych procesach transformacji tej tkanki fizycznej miasta tej tkanki głównie mieszkaniowej tak i okazało się w praktyce, że w obecnie przy mnie w tej perspektywie finansowej, które się kończy z gminy wciąż zużywają paliwo jak to nazwał prostymi projektami, ale absolutnie nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak jak scyzoryk mini dom na łatwiznę, bo wykonują bardzo złożone zadania z bardzo dużą intensywnością natomiast okazuje się, że jakby potrzeby są tak podstawowe rzeczy są do dziesiątej przyszedł przysłowiowej elewacji, którą trzeba otynkować z czego wszyscy śmieją że, że jest jakiś nie malowanie trawy na zielono natomiast często okazuje się, że budynki są w tak złym stanie, że od tej elewacji można zacząć plus dokonać w środku już remontu zabezpieczającego ewentualnie modernizacji i sieci przewodów tak ocieplania i to już w zasadzie cały efekt większej niż te informacje przestrzenne polegający na tym, że zmieniamy charakter miasta wyburzane część dzielnicy budujemy ją na nowo tak bo, bo oboje są standardowo nie odpowiada układowi funkcjonalnego okazuje się, że takie takie przeobrażenia, z którymi często ludzie kojarzą rewitalizacje w polskich miastach raczej nie są dokonywane w ramach procesów rewitalizacji one są robione tam, gdzie jest łatwiej jest zrobić to znaczy przede wszystkim tam, gdzie nie ma mieszkańców, bo do stwierdzenia, że przy okazji zostaną wybrane przez władze miasta z wojewódzkich, żeby pomóc w sensie program działań kulturalnych w procesie rewitalizacji, ale oczekiwanie było dosyć dziwne, bo mówiono, że szybko zrobiła w 2 kamienice w obszarze, których są ważne cele kulturalne, ale nie wiemy co dało zrobić musimy coś wymyślić znając, ostrzeliwując wspiera z niej odczytać oczekiwania mam wrażenie, że na salon to proces utylizacji mimo tego doświadczenia zimowego do działania wciąż jednak sugestia, żeby remontować inwestorzy struktura, a mamy wielki problem w tym, żeby włączyć do działania te procesy inwestycyjne właśnie procesy społeczne są pytanie czy dotrzyma wraz z ustawy z Niemiec stara się w tym dzieci, bo może służyć onegdaj w Kijowie, bo powiem jeszcze raz dla mnie to, że się tylko niektóre z tych remontów nie jest żadnym zarzutem pod adresem procesu rewitalizacji, bo często mówimy o świetnej tkance miejskiej, które jest dobrze złożona funkcjonalnie jest to wysokiej klasy urbanistyka, która po prostu przez kilkadziesiąt lat zaczęło jej brakować bieżącego utrzymania tego Plusnin na pewno największym wyzwaniem w tej chwili chodzi o jakość tkanki mieszkaniowej w Polsce jest kwestia jest kwestia oszczędności energetycznej termomodernizacje zachęci naszych wyobrażeń co prawda rewitalizacyjne mówiono o sposobie zarządzania naszymi miastami, bo w tym, że wkrótce zdjęcia z po, że w tkankę ludzi którymi w jaki sposób trzeba ludziom pomóc my to wymaga angażowania różnego rodzaju gwałtowne tu biuro rada polityki społecznej infrastruktura zarząd dróg komunikacja to inwestycje i t d . że to działa w Polsce takie, gdyż skoordynowane działanie jak mogę mogę powiedzieć czegoś najbardziej boję w perspektywie najbliższych kilku lat to znaczy, o ile udało się osiągnąć jakiś poziom sprawności operacyjnej w dzisiejszym modelu rewitalizacji polegający na tym, że pozyskuje się zewnętrzne źródła finansowania tego procesu i polskiej inne gwiazdy wykonały krok naprzód w tym, żeby to sprawnie robić tak powstała powstała cała klasa zawodowa ludzi, którzy potrafią pisać projekty pozyskiwać środki europejskie to po 2020 roku prawdopodobnie trzeba będzie poszukać nowego modelu prowadzenia tych procesów, które będzie dużo bardziej złożony wygoda, że będzie bardziej złożone nie będzie nie będzie przede wszystkim opierał się na finansowaniu zewnętrznym być może trzeba będzie trzeba będzie zrealizować już na poziomie ustawowym te postulaty, które w 2015 roku były zgłaszane przez takie sobie chociażby dr Michał Domińczak, którzy wskazywali, że rewitalizacja dawali przykład Niemiec, że rewitalizacja nie jest nie tyle jest działaniem publicznym działaniu własnym gminy co powinno być sposobu zarządzania przestrzenią inwestorami, którzy NATO w tej przestrzeni chcą zaistnieć, czyli rewitalizacja powinna być, jakby interes bardzo intensywną współpracą miasto z biznesem, który tak naprawdę jest w stanie te dzielnice przeobrazić, by było ciekawie było to rzeźby polskiej z akcyjnej biznesu za bardzo nie ma w życiu zamysł, żeby o tym, że ktoś przejął po starej fabryki wyremontowały tu pięknie przygotowało 2 mieszkania przyznaje drogo w Tesco usłyszeć historię, że to buduje z historycznym sercu dzielnicy jałową stoi, ale i mieszkańcy, którzy przychodzą do tych wyremontowany piękny pofabrycznych mieszka zupełnie inni ludzie ci, którzy mieszkają Michała i nie wiem czy to jest silny przykłady zaangażowania biznesu dla biznesu deweloperskiego obok i jeżeli mówimy o rewitalizacji jako pewnej akcji w przestrzeni to możemy mówić oczywiście wielu przedsiębiorcach w wielu branżach biznes natomiast trzonem tego jest biznes deweloperski, który ma w tym przez FT przestrzeń wejść i ją odnowić w tym najbardziej Kościuch chłonnym w obrazie SDG udowadnia dla biznesu deweloperskiego rewitalizacja jest postrzegana jako działanie publiczne i zewnętrzne wobec tego biznesu ustawa nie zrobiła żadnej kariery w branży deweloperskiej zawsze pytam każdego dewelopera z tych okazji porozmawiać czy w ogóle wie, że taka ustawa istnieje co w niej jest najczęściej to są odpowiedzi na zasadzie mam świadomość istnienia takiej ustawy natomiast ona mnie nie zmienia zasad gry u mnie tak to znaczy gdy, sprowadzając już do pojedynczej inwestycji deweloper, analizując 2 działki budowlane z tych 1 jest na obszarze rewitalizacji druga poza na obecnym etapie widzi te ustawy głównie jako drobne utrudnienia proceduralne, bo ustawa o rewitalizacji pozwala np. zagrozić wydawaniu decyzji zabudowy na kilka lat i z punktu widzenia biznesu, jakby głównym nie jest żaden taki gej cięć także wchodzę na ten obszar rewitalizacji, bo tam są jakieś wyjątkowe szanse ja z gminą zupełnie inaczej ułoży sobie życie, tak więc jest jest to czy dostrzega wolność sąd ms i jeśli mogę szczerze, że zdanie tak jak mówisz na początku, że rewitalizacja jest jakby używana w złym złym kontekście no to w branży deweloperskiej wciąż pozostało to określenie rewitalizacja właśnie na nazwanie inwestycji, które są jakimiś pomysły przebudowa mi się adaptacjami obiektów zabytkowych często bardzo bardzo ładnymi fajnymi trudnymi też buty zawsze trudny biznes tak łatwiej wejść na gołą działkę i jest niezmiernie trudno winić deweloperów o to, że tak mówią, bo chyba w międzyczasie jeszcze nie było żadne alternatywne określenie na takiej inwestycji może powinniśmy pomyśleć językoznawca jak to nazwać, kto był atrakcyjny inaczej renowacja renowacja steki passę renowacja zabytków wyśrubował do 100 lat się mówi tak paradoksalnie wydaje się świetny pomysł na Miss Echa, bo celnicy wymagają rewitalizacji z reguły tam ceny nieruchomości z dołu niższe tak można kupić taniej niż w innych powiedzmy zdrowych obszarach miasta zostaną przecież każdy o bieliznę pojęcia to jest tanio kupić tanio sprzedam drożej jest prosta czemu nie widziałam te wrócą do warzyw i innych ideowe nie używa nie włączy się tego typu działania w dużych programach rewitalizacji dużych polskich miastach deweloperzy się pojawiają tak możemy przejść się tego północną są ciekawe projekty deweloperskie czy to promować jakieś większe takie jak nie fabryka Koneser tak możemy wymienić faktycznie nie jest także rewitalizacja spowodowała gigantyczny przełom wejść deweloperów myślę, że z punktu widzenia biznesu to jest ocena ocena, jakby tego czy ten proces pociągnie pociągnie projekty biznesowe za sobą czy będzie taki efekt kuli śniegowej rzecz, że można na 100 % w to wejść być może biznes jeszcze nie wierzy, że rozpoczęcie procesu rewitalizacji jest jakość w czasie mierzalne co do jego efektów tak jesteśmy po 3 latach intensyfikacji tych procesów często mamy do czynienia tak jak mówiliśmy z remontami dość prostymi przeobrażeniami inwestowanie w centrum miasta jest w ogóle trudne zawsze lepiej jest poszukać działki, które nie ma tylu obciążeń co działki centralne i stąd wydaje mi się, że deweloperzy są wciąż bardziej zainteresowani okazjami albo nieco dalej od tych dzielnic centralnych, bo zwykle dzielnice centralne są najbardziej zdegradowane ewentualnie są zainteresowani po prostu większą większą ofertą jeśli chodzi chociażby o wielkość tych nieruchomości taką większą ofertę dajemy im projekty w miastach, które nie są rewitalizacja ami, ale są przekształceniami przestrzeni Nowe Miasto Łodzi w Łodzi wolne tory w Poznaniu to nie jest rewitalizacja to nic nie mieszkał będzie teraz mieszkał pewnie na tych obszarach są głównie pokoleniowe poprzemysłowe i tutaj faktycznie widać zainteresowanie biznesu deweloperskiego natomiast sama rewitalizacja, by wydaje się, że deweloperzy też nie widzą się w tych zadaniach niewidomy bez tego miejsca w tym w tym procesie, a jeślibyśmy próbowali go z ustawą i zapisać co mają robić w ramach rewitalizacji to z pewnością byłoby to potraktowane jako utrudnienie niejako jakiś nowy model funkcjonowania, ale wierzę w mojej perspektywy mojego zupełnie można powiedzieć, tak więc za 5 za dany teren zostanie zrewitalizowane tak, że przestanie sprawiać kłopoty, że zacznie kojarzyć mieszkańcom miasta nie z problemami z tymi dzielnicami, do których chodził po zmroku, ale z ciekawymi miejscami bardzo chorej tkance miejskiej w pozostałej, gdzie może doświadczyć tej męskości Rozenek sobie tak nazywa się za 5 lat ta będzie już normalne miasto to ja jestem w stanie zainwestować, bo zyska, bo wartość nieruchomości wzrośnie w miseczkach nie działa zwykle nie do teoretycy praktycy ekonomii są zgodni co do tego, że rewitalizacja tworzy warunki do wykorzystania wysokiej renty gruntowej, czyli można nim jesteś nominowany za odwagę wchodzić na działkę trudno idzie się z tym procesem rewitalizacji dotyk dlatego też zresztą w ustawie z zapisano no może nie w kompleksowy sposób, ale modyfikując pewne szczególne przepisy zapisano przed wyższą wyższy poziom opłaty adiacenckiej, jaki można pobrać od dewelopera zatorzan tę działkę kupi stosunkowo tani w gminach wokół tej działki zrobił więcej mówią, że ją na myśli to, że położy więcej okazji dużo, ale liczę na teren wokół tej nieruchomości lub deweloper w ciągu kilku lat wyniesienie do Poznania, żeby do tego zdrowa tkanka miejska nowy styl przewidziano, że przewidziano, że jeżeli w ramach rewitalizacji pojawi się zainteresowanie deweloperów i nie mieliby ściągnąć wyższą rentę gruntową, za jaką premię za ryzyko to jest możliwe, żeby sektor publiczny, jakby przejął część tych zysków no bo toteż każde miejsce geny koszty zewnętrzne nie muszą tego tłumaczyć tak w tym niemniej no ja nie zauważyłem, że żadnej takiej historii rewitalizacja nie jest już miasta, które spowodowała, że deweloperzy nagle się przekierować na ten obszar rewitalizacji na na kongresie rewitalizacji próbowałem powiedzieć co moim zdaniem jest przeszkodą przed tym, bo generalnie jest bardzo duży problem z inwestowaniem w centrum deweloperzy w ostatnich latach powtarzają mu o stwierdzenie, że działki proste się skończyły teraz, że ma 30 proc zwiększyła mówiąc działki proste mamy namyśli to, że są to działki, które są, jakby z Somalii i jasne do zainwestowania bezproblemowe może tak bezproblemowo pod względem prawnym pod względem technicznym problemy z jego właścicielem tak można zbudować, bo problem problemy prawne sprowadzają się do tego, że że najlepiej by było, gdyby istniały 100 działka z 1 właścicielem, który można kupić koniec i takich działek jest w miastach coraz mniej na to nakłada wiele zjawisk mamy nieuregulowany stan prawny wciąż z drugiej wojny światowej i z zawirowań, które wtedy powstały mamy w Warszawie kwestię reprywatyzacji, która nie została wciąż kompleksowo załatwiona była była w tym roku była propozycja ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości, które ten proces zamykała na prace nad nim sła w są wstrzymane tak oficjalnie natomiast problemy techniczne wynikają z tego, że miasto miasto rośnie warstwowo i to jest to jak przekrój Geologiczny mamy i nawet jeśli na ziemi mamy działkę czy są to ona zwykle stoi w jakimś kontekście często jest zabudowa pierzejowa, w której w Polsce bardzo trudno się inwestować, bo trzeba się dostawić do ściany do sąsiada mamy często oczyszczenie okazuje się wybite okna, żeby ustalić czy to okna były samowolą budowlaną trzeba dokonać kwerendy Archiwalnej przeglądać projekt budowlany i znaleźć taki, który z tych okien nie miał tak czysty w sobotę detektywistyczne, które wykonują projektanci programu emisji euro możesz go cenzurować dla mieszkańców ustrojowej dziś, że jakość życia mieszkańcy protestują, bo ich perspektywie życiowej to okno tam zawsze były tak tak długo, by tak i jest pytanie oczywiście jako zasadę sprawiedliwości w tym zakresie zastosować czy bardziej formalistyczne łączy uznać, jako że oni nie zasiedzieli to prawo do posiadania okna bez wyjścia nie to się kończy często o tym, że to, że w pierzeję owej zabudowie plomba, czyli 1 pusta działka w tej zabudowy jest inwestowana właśnie w sposób inny to znaczy z przerwami między murami i co no i urbanistów przyprawia o ból głowy natomiast po prostu tak są rozwiązywane problemy przestrzeni, kiedy nie ma nie ma narzędzi uporządkowania tej przestrzeni tak trudności techniczne jest też kwestia tego co jest pod ziemią my w dużym stopniu wciąż nie wiemy co mamy pod ziemią w miastach to pięknie wychodzi przy dużych inwestycjach takich jak budowa metra, kiedy się okazuje tzw. przekładki, czyli rozkopanie terenu budowy i przełożenie wszelkich kabli przewodów jest jak najbardziej czasochłonnym elementem inwestycji też takie najbardziej sensacyjnym i ekscytującym nigdy nie wiadomo na co się znów kopią w walucie, bo wbrew pozorom to osiągnąć sukces w organizacji Jeślinie np. ściągając tam inwestorów, którzy swoje prawa nie tylko publiczne pieniądze inwestują to, żeby mężczyzn, ale dzięki temu też przyciągają inną grupę mieszkańców tworzy remiksy społeczności wskazują, że wyborcy jeśli chodzi o o derby z demografii tej dzielnicy pojawia się więcej ludzi skarży się dni zaczynają się były usługi zaczyna się rozkręcać lokalne Rynex kleryków w restauracji kawiarni tak dalej, bo tak mniej więcej działa jak my chcemy zapewnić sukces rewitalizacji nie zawieszając, zachęcając prywatnych pieniędzy tego, żeby też przy pojawiały działały mówiąc są o sukcesie rewitalizacji masz prawdopodobnie na myśli o punkt w czasie, który jest oddalony jakieś 3040 lat od dzisiaj tak tak są to te procesy składane w taki sposób w ogóle ulega zmianie dynamika tych negatywnych zjawisk, które jest wyrażona liczbowo dzięki tym diagnozą i jakby konieczne jest bat badanie rok do roku czy jakiś stały w okresach dynamiki zmiany zwierzył się w ogóle wiedzieli co to jest sukces tak łatwo spędzić za sukcesem jest zakończenie tynkowania elewacji tez przez to nie o to chodzi, bo to dodamy to tynkowanie służy czemuś co tak możemy sprowadzić do do prostego wskaźnika teraz musimy tego wskaźnika trzymać inni nie są metr kwadratowy otynkowane elewacje najdłużej rozłożoną w czasie zadanie w ramach rewitalizacji mojej ocenie są zadania związane z mieszkalnictwem bo jakby na najlepszym miernikiem takim najbardziej trwałe miernikiem sukcesu rewitalizacji jest osiągnięcie wyższego stopnia spójności społecznej w tym obszarze likwidacja problemów społecznych te problemy bardzo często może dużo mówiliśmy o problemach zdrowotnych czy finansowych są z bezrobociem one bardzo często wiążą się z tym, w jakich warunkach ludzie mieszkają i 1 z najlepszych pomysłów, jaki ja znam na zachowywanie w dół, bo w długiej skali kilkudziesięciu lat tej spójności społecznej jest próba mieszania różnych form mieszkalnictwa nawet w ramach 1 z budynków to przeszliśmy już lekcję budowy i mieszkalnictwa komunalnego jako odizolowany zespołów przeszliśmy lekcję masowego ogrodzenia z Chin po drugiej stronie w skali masowego ogrodzenia inwestycji deweloperskich i teraz widzisz schodzimy się w środku, bo z 1 strony mieszkalnictwo komunalne jest przeobraża one też kwestie prawne chociażby zlikwidowano pojęcie lokalu socjalnego, likwidując testy gumy związaną z tym z tą kategorią lokalu z drugiej strony w biznesie deweloperskim nagle w sposób dla mnie szokujące jeśli chodzi o intensywność przestały być grodzone osiedla zaczęto budować otwarte osiedla zwrócony do miasta z jakąś jakościową przestrzenią publiczną co się stało mniej więcej w czasie, gdy ustawodawca próbował dać gminom możliwość zapełnienia ogrodzenia w większym mieście nie zdążyła tych uchwał wprowadzać w życie deweloperzy przestali obawiać się od, których realizacją chwali się już stał za bardzo dużych deweloperów nie ma, bo jest trudno wejść już mówię, by i ja nie wiem czy mam patent na najlepszy pomysł na tę spójność, ale wydaje mi się, że najlepiej byłoby osiągnąć ten efekt, gwarantując na twardo rozwiązaniami inwestycyjnymi miks tych różnych form mieszkaniowych w ramach, których deweloperzy we współpracy z sektorem publicznym nie tylko gminom, ale też jak chociażby agendami rządowymi mogliby realizować inwestycje w ramach, których chociażby przeznaczali część lokali na funkcje publiczne to nie musiał szybko lokal komunalny to mogą być te lokale dla losów średnio zarabiających dlatego to dlatego WTS Astoria temat polityki mieszkaniowej państwa i jakby realizując takie inwestycje i mieszając spokojnie to 3040 lat osiągamy efekt, że nie ma dzielnic mieszkaniowych bogatych i biednych pewnie nie uda się uniknąć istnienia dzielnic bardziej prestiżowy, bo tak się zwie miasto tak nie ma sensu budować to się w skodach stopić, ale dla mnie by dokonywanie tego miksów taki sposób jest jedynym trwałym efektem wszystko wszystkie inne działania to jest wciąż tworzenie jakiś osiedli czy wy z takiej czy innej zabudowy, które jakiś tam w sposób mniej lub bardziej intensywny jest stygmatyzowanie pasażer tego miksu bez udziału deweloperów w ligowym ich już nie absolutnie to zresztą chyba w teście gnom u osoby zajmujące się mieszkalnictwem w sektorze publicznym, mówi że absolutnie państwo, by samo tych mieszkań nie może budować musi to być kimś tak, że to określenie państwo buduje mieszkania też jest mylące, bo mieszkania budują firmy wykonawcze i tak państwo może dofinansować budowę lokalności, że konsumpcji deweloperzy komercyjni, że możliwa do gminnych inwestycji w tradycyjny przyjdą łączy się do działania cel jego w 2015 roku daliśmy gminom narzędzia, które wtedy były na tyle rewolucyjne wyjaśni spodziewam się to wejdzie w życie BOŚ nie powinien tego mówić Włoch bo, bo można je postawić zarzut, że nie wiąże z piętek 8 dostatecznie rzetelnie nie, spodziewając się, że wejdzie wżycie tylnymi byłem zaskoczony że, że udało się w ramach rewitalizacji wprowadzić do planowania przestrzennego chociażby takie narzędzie umowa urbanistyczna dzisiaj jest wiele rodzajów tych umów, które można zawierać to prawo wciąż pozostaje martwe, ponieważ wydaje się, że było trochę zbyt awangardowe Izby do przodu wprowadzone gminy wiem, że rozpoznają możliwości zawierania takich umów natomiast wciąż śni się nie zdecydował, żeby wejść w taką współpracę z deweloperem narzędzia są na razie nie ma doświadczenia albo nie ma woli póki co tu jest bardzo ciekawa kwestia, bo z 1 strony umowa urbanistyczna w ramach, której np. można dewelopera zobowiązać do tego, żeby część lokali przekazał gminie rozrzuconych na klatkach zorganizowanych tak, by z 1 strony to umowa pozostaje wciąż regulacją martwą z drugiej strony miasta podejmują dla mnie bardzo innowacyjne formy współpracy z deweloperami chociażby przez pół partnerstwo publiczno-prywatne, którego chyba nie wymyślono od dużych operacji urbanistycznych ty mnie nie przyszedł w Gdańsku udało się w ramach umowy PPP, aby przekazać deweloperowi w zarząd pod inwestowanie w jakości dzielnicy, ale zespół udaje się tu urbanistykę bardzo innowacyjnie kreować dla mnie jest to absolutna Awangarda zarządzania publicznego oddać w PPP obszarem tak mówię oczywiście w pewnym w pewnym cudzysłowie no nie nie oddano nieudane tego obszaru jak deweloperowi na oddzielne państwo tak natomiast natomiast udaje się udajesz te innowacje wprowadzać to nie jest kwestia prawa bardzo łatwo coś napisać opublikować w Dz. U . to jest kwestia doradzania budowania się od sfery zaufania pewności co do tego jak to po będzie interpretowane też pewnie przez różne służby, czyli celowe potem tak ministerstwo od piętnastego roku w ramach tej ofensywy rewitalizacyjne wykonuje gigantyczną pracę w projektach doradczych modelowa rewitalizacja miast teraz jest teraz jest taki projekt sieć przeprasza nie będą nas jest to projekt doradczy dla miast, do których są kontynuowane mimo zmiany u steru władzy co jest naprawdę gigantyczną wartością i wiem, bo miałem okazji konsultować kilka razy w tych projektach kicz wybrane zagadnienia wiem wiem, że to jest gigantyczne wsparcie i fakt, że nie są udzielane stale powoduje, że powoli powoli ten potencjał zaawansowanych urbanistyki też tworzy latały w państwie z najpoważniejszych zadań w ramach rewitalizacji wódz największy pieniądz powierzyć mu też, że z końca jak oceniasz te 3 lata realizacji tej ustawy do działań prewencyjnych w powiatach pozyskanie 1 do 560 ustawy z reguły szkolną ocenę gmina radzą sobie przysłużą się urządzonego przez jego skali od 1 do 5 wystawią ocenę 4 i moim zdaniem ta ustawa pozwoliła sformatować sposób wydawania środków głównie zewnętrznych w sposób racjonalny i taki, że można mieć czyste sumienie, że te zadania publiczne są wykonywane na pewno dużo lepiej niż były wykonywane wcześnie i by na koniec, gdybym był tak tylko mieszkańcy miasta, by sprawdzić czy ten proces rewitalizacji przebiega słusznie dobrym kierunku stolicy wielkiego postępuje oswoiłem się przyjrzeć, by takie pytania zadać swoim włodarzom jeśli jest to proces oparty o ustawę myślę, że najlepiej jest ustalić czy powołano komitet rewitalizacji, który z ciałem społecznym i za pomocą za pośrednictwem tego komitetu ustalić co się rewitalizacji dzieje oczywiście ten proces, ponieważ są kształtowane jawnie zakłada też na stronach Biuletynu Informacji Publicznej publikowane są uchwały projekty konsultowane myślę, że naj naj hojniejsi dla mieszkańca byłoby przeczytanie tego dokumentu, który z najdłuższych najtrudniejszy z Gminnego programu rewitalizacji one często są opasły mitoman i mają po kilkaset stron natomiast one próbują opowiedzieć pewną opowieść, która ma się ma być logiczna spójna tak próbują powiedzieć o problemie zmierzyć ten problem i zaproponować rozwiązania, które mają ten problem adresować tylko gminne programy rewitalizacji nie są pisane jakimś Super hermetycznym językiem tak często mówią o rzeczach, których ktoś może zauważyć, iż sam na na zewnątrz miejsca, w którym mieszka i na pewno fajnie jest fajnie jest przeczytać taki dokument o swoim mieście tak samo fajnie zawsze jest przeczytać nie studium uwarunkowań do strategii rozwoju, gdyż jazdą takim językiem rzeczywiście może to opowieść proceder małżeństwo z takim językiem, żeby owoców zrzuty wody w przypadku GPR lufę akurat ty to co wydaje się bardzo dużą wartością to jest ten obowiązek przejścia od publicznej mierzalnej diagnozy do powiązanej z nią wniosków co każdy może sobie ocenić czy ta czy ten kontakt nastąpił tak czy czy zachowano czy zachowano, jakby odpowiedź czy działania są odpowiedzią na problemy, ale to zresztą każdy mógł też sędzi w konsultacjach społecznych tych dokumentów i naprawdę fajnie jest po święcie 9, żeby to przeczytać i i przekazać w tym zakresie uwagi noty te dokumenty no tak dobrze jak duży będzie wysiłek ludzi skupionych na ich opracowanie nut na pewno nie lepszy jest działalność było aż po wylewach, skąd się już w realizacji przywrócimy zaniedbane obszary doznało lekkich bez społecznego to, że nic nie zagrożenie, że już kolejne obszary z wieloma znowu się być mowy w tym czasie, kiedy oczy całej ściany tego, że zdegradowany z koncentrował nowelizacji to do wypadku doszło 10 rewitalizacja mówiąc jest to proces zakłada m. in. torze jest realizowana w postaci ciągły to znaczy stale następuje diagnoza stale poszukuje się obszaru, który jest najgorszy dołek mówiąc kolokwialnie i przenosi się wysiłek na ten obszar jeśli poprzedni został już zakończony, ale u ustawa non -li ona w myśl myślę, że tam można, by lekko poprawić przepisy dotyczące cykliczności tego procesu oceny aktualności w kontekście obszaru na pewno natomiast założono, że to proces dzisiaj chodząc po polskich miastach być może można zauważyć obszary, które w przyszłości będą obszarami Witold zdegradowanych, które wymagają rewitalizacji tak nie chcę wskazywać na Przedmieścia, bo przez dłuższy temat obu organizacji w kontekście tego co tam będzie za 50 lat, ale ja lubię Mrożka spacerować warszawskiej woli po tym, gdy po tej starej woli, które obecnie jest to bardzo intensywnie zainwestowana jest tam bardzo dużo biurowców i są to pojedyncze budynki mieszkalne, które stają się, jakby coraz bardziej obce w gąszczu tych biurowców i jak patrzy na te budynki zastanowią się wycofał się będzie działo za 20 lat, bo się tam są wykupione lokale mieszkalne to chyba nie ma dzisiaj instrumentu, żeby zorganizować jakąś akcję, która pozwoliła tym tych mieszkańców, aby zmienić w zorganizowanym miejsce zamieszkania, tak więc że są duże opory przed dobrowolnym wykupieniem całej tej kamienicy deweloperzy próbują czasem wykupić, gdy ileś tam lokali zawsze zawsze się znajdzie grupa osób, które mówi nie nigdy pod żadnym warunkiem tak jak patrzy na te jak patrzy na tę kamienicę pojedyncze na obszarze, których bardzo bogaty obiektywnie tak bolesne jest to chyba najgorętsze inwestycyjnie miejsce w Polsce w tej chwili przez Martę m. in. to widzę tam za nie wiem 3040 lat obszar, który przejmie funkcjonalnie będzie obszarem zdegradowanym właśnie przez to, że tam zostanie tematach chaotyczna zabudowa łącząca 3 epoki de facto był widoczny jak nie widzą władze miasta w pozwoleniu na budowę budynku tak dalej w pogodny i wychodzą powodzi budowlanych jest nie absolutnie za tym wody w rozwój woli jest procesem w jakim stopniu kontrolowany natomiast miasto nie ma obecnie narzędzi, żeby kontrolować czy chociażby kwestię tego co zrobić z tymi budynkami, które tam zostają pojedynczymi to znaczy miasta gminy w Polsce nie mają narzędzi, żeby zachować sprawczość przestrzeni, że są w stanie te procesy od ADO Zet układać nowe części to kolejny wątek nie chcę, żeby chodzić o kolejny raz na dokończenie tego odcinka podcastów inne przypominają, że moim gościem weź państwa był Michał Leszczyński prawnik jest współtwórcą ustawy z ustawą o rewitalizacji wnętrz ekspert od zarządzania miastami i rozwoju miast, a jest z nas ma tu Celiński wspólnie z 2 turze rozkładu czasu prowadzimy ten pokaz dla państwa z tydzień w czwartek o dziewiętnastej można wysłuchać kolejny odcinek do czego państwa serdecznie zachęcam do złóż magazynu miasta w w każdy czwartek po dziewiętnastej tylko na TOK FM po
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN MIASTA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA