REKLAMA

Ponad 100 definicji w prawie o ruchu drogowym – nie do zapamiętania

Skołowani
Data emisji:
2019-01-12 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
46:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem, audycja Skołowani. Dziś proszę państwa trzecia część naszego cyklu przepisy drogowe od deski do deski, rozmawiamy, próbujemy jakoś wyjaśnić to wszystko, co zawarte jest w ustawie o prawie w ruchu drogowym, nie tylko w tej ustawie, będziemy też nawiązywać do wielu rozporządzeń, które określają szeroko rozumiany ruch drogowy, a także inne ustawy jak np . ustawa o drogach publicznych. To wszystko jest ze sobą powiązane, dość skomplikowane, dość zawiła, w wielu aktach prawnych określone są te przepisy odnośnie ruchu drogowego, trudno się w tym zorientować, przyznam szczerze.  Rozwiń »
Ja po 10 latach prowadzenia skołowany ruchu drogowym sam mam wielokrotnie problem, gdzie znaleźć jakiś przepis odnośnie danej sytuacji n p . na drodze zresztą myślę, że mój gość, który już to sieć Adam Jasiński ekspert odprawa ruchu drogowego wielokrotnie mówił, że All man 230 lat 30 latach głośno rozważnych dzień dobry panie Adamie nowość w no właśnie no ale idziemy jakimiś tam wybranym przez nas tokiem po kolei mamy przed sobą art. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym jest PiS określenie definicji, które są używane, ale później w przepisach jest ich ponad 101 tylko załącza, że trzecia część, więc 2 poprzednie oczywiście w Polsce spotka Stach w pierwszej części mówiliśmy tak ogólnie o tym, o przepisach ruchu drogowego historii przepisów ruchu drogowego w drugiej części zajęliśmy się art. 1, czyli określenie, gdzie te wszystkie przepisy ruchu drogowego na jakich strefach jakich miejscach obowiązują zachęcam do słuchania można znaleźć pod zasta w na stronie taka sama albo aplikacji za aplikację TOK FM zachęcam szczerze mówiąc jeszcze 1 rzecz taka organizacyjna nas profilu Skołowanych na Facebooku jest link do ustawy prawo ruchu drogowym, więc też polecam śledzić wspólnie z nami te przepisy, bo to dość istotne wiele rzeczy wiele rzeczy można się dowiedzieć na nowo wszystkie osoby, które poruszają się po drogach muszą znać przepisy drodzy państwo nie tylko ci, którzy mają prawo jazdy to jest powinność owi powinny znać no to powinny znać to tak no dobrze jeśli tak będzie dobrze to co zaczynamy od samego początku artykułu, że drugi jesteśmy w dziale pierwszym przepisy ogólne z art. 2 użyte w ustawie określenia oznaczają moich pkt 1 droga to najważniejsza rzecz droga wydzielony pas terenu składający się z jezdni pobocza chodnika drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów ruchu pieszych jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt i da się zastanowią moje pierwsze pytanie na ogólnie tego artykułu, dlaczego zaczęto od drogich w Hamie np. od pierwszego, czyli od człowieka zdefiniowania kim jest pieszy rowerzysta kierowca i tak ruch drogowy to jest taka Triada jak to wszyscy powtarzają ćwiczy, czyli gry, czyli to jest droga pojazd i człowiek prawda to jest to to jest to tym co ruch drogowy sensu Largo ma już czegoś co było naszym zaczęto minister infrastruktury nieruchomej, czyli od drogi tak trochę jest humanizm Ano ten ruch drogowy na samym początku po drużynom trudno trudno teraz określić, dlaczego tak się stało trzeba było jakoś jakiś porządek przyjęci, a i tak tak przyjęto to, że nie ma jakiegoś sensu prawnego w tym, że akurat w tej kolejności zaczęto myśleć zaniosła Dżalamidze bynajmniej nadal są to ta droga wydzielony pas terenu i to jest bardzo ważna rzecz drodzy państwo, bo często droga jest dostrzec utożsamiana tylko z 1 jej częścią jezdni, jeżeli mówimy droga mam namyśli, że to jest jezdnia, czyli ta część przeznaczona do ruchu pojazdów to zdecydowanie, która właśnie zdecydowanie mniej generalnie to ma przełożenie sama taka sama samo określenie drogi ma przełożenie też półfinałach i pierwszeństwo przejazdu my na zasady nadano mu robić zasady ruchu uczyniono nasze bezpieczeństwo proszę zwrócić uwagę, że Jerzy tutaj ustawodawca do tej definicji drogi ruch są pewne elementy że, że do tej drogi chodzi chodzi nie tylko jezdnia wchodzi poboczy wchodzi chodnik, ale w zimie też drogie dla pierwszych lub drogę dla rowerów, czyli 1 droga wchodzi w skład drugiej i to jest dosyć już już daje domyślenia, że droga dla rowerów wchodzi w skład tej drogi ogólnej prawda, czyli mamy coś co jest 1 w drugiej łączy łącznie z torowiskiem, jeżeli mamy torowisko to oczywiście też też chodzi, ale jest też mowa o pasie w obrębie pasa pasa drogowego co to znaczy pasa drogowego pas drogowy to jest to wszystko co jeść zdrowo związane, czyli to jest to wszystko co jest w art. 1 pkt 1 zmienione, ale to też jej to, czego tutaj brakuje jej będzie tutaj n p . rów odwadniający, czyli ta infrastruktura do odwodnienia drogi to też to też leżąca w pasie drogowym też będzie dotąd to też jest droga sensu Largo, bo to to jest dość istotne chociażby, zważywszy np. sadzenia drzew przy tzw. przydrożnych, gdy słyszymy, że ileś tam drzew powinno być zasadzonych w pasie drogowym to właśnie podnoszone jest larum, że będą one wchodzić na pół część przeznaczoną dla samochodów dojeżdżania przyjezdni no i wszyscy się biją no przecież to jest taki niebezpieczny te drzewa będą teraz skutkować jej śmiertelnymi wypadkami drogowymi są i nie miała jeszcze szczegółowo drzewa to się okazuje, że te drzewa będą w pasie drogi, ale mogą być oddalone o bardzo bardzo spory kawałek od jezdni, do której za chwilę przyjdzie not AK to pytanie czy to jeszcze będzie pas drogowy w zależności od studia ruszyć w szczegółach, notując często jest właśnie, że w pasie drogowym podawane, więc prosta drodzy państwo, jeżeli znajdą państwo informację, że drzewa są w pasie drogowym to nie oznacza, że są w tej części przeznaczonej do jeżdżenia nie mogą, bo nie mogą być tak dobrze to idziemy dalej, bo pkt 1 ma 2 podpunkty AIB w i tutaj jest określona droga publiczna proszę zwrócić uwagę jeszcze o jeszcze się odwołam tutaj przy art. 2 pkt 1, gdzie jest mowa o drodze to te przepisy chciałoby się powiesić koło korelują organizują z ustawą o drogach publicznych, bo w ustawie o drogach publicznych też jest definicja drogi na potrzeby oczywiście każda z tych ustaw każdy z tych definicji są na potrzeby danej ustawy czyli, jeżeli mamy ustawę prawo ruchu drogowym mity słowniczek notą oznacza, że te wszystkie pojęcia użyte w tej ustawie w sprawie ruchu drogowym należy rozumieć w w tym znaczeniu słownikowym, jeżeli one zostały tutaj w imieniu mają określone, jeżeli ustawodawca nie zamieścił wyjaśnienia określenia nie zdefiniował w tym art. 2 co tu należy oczywiście przyjmować wykładnie języka potocznego, czyli otwieramy 10203 . słownik języka polskiego i po prostu ustalamy znaczenie w oparciu o ogólnych zasad i tu w ustawie o w ustawie o drogach publicznych również mamy definicję drogi w art. 1 i tam generalnie jest zapis taki, że drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy, czyli ustawy o drogach publicznych do 1 z kategorii dróg, z której może stać może korzystać każdy zgodnie z przeznaczeniem ograniczeniami i t d . tak dalej, czyli w skrócie mówiąc to jest taki zapis, który mówi, że generalnie mamy w ustawie wyliczony katalog dróg publicznych i przepis, który mówi, że jeżeli jest jakaś droga, która nie została zaliczona do dróg publicznych do kontroli ona jest drogą wewnętrzną a kto decyduje o tym, Henkel, która droga jest drogą publiczną, a nie opublikowano właśnie problem jest taki, że generalnie w skrócie mówiąc można opowiedzieć o tym decyduje własność terenu ale, toteż jest dużo dużo myślowy skrót, bo gdyby, jeżeli wątpliwości co nas na styku takim czy dana droga jest drogą wewnętrzną czy też drogą czy gminą czy drogą wewnętrzną lub i to jest generalnie wątpliwość jak mamy drogi krajowe drogi wojewódzkie drogi powiatowe to nigdy w zasadzie w praktyce tych wątpliwości nie może, bo to ta droga jest odpowiednio oznakowana numerację tak dalej tak, aby żyć to jest droga publiczna to wjazd w rzeczywiście są wątpliwości czy w danym przypadku mamy do czynienia z drugą wewnętrzną czy też mamy do czynienia z drogą gminną, jeżeli ktoś decyduje, jeżeli droga jest mocą uchwały gminy wpisała no, a jako droga gminna Otóż mamy długą drogę publiczną, a jeżeli nie jest to mamy drogę wewnętrzną i tak naprawdę w praktyce częstokroć, żeby ustalić status drogi trzeba sięgnąć do tych uchwał czyli jakby jest problem jakiś obywatel jak tylko 1 rzecz chciałem powiedzieć właśnie Apropos dalszych części, czyli tych 2 po punktów, jeżeli chodzi o drogę to jest właśnie droga publiczna droga w rozumieniu art. 1 ustawy o drogach publicznych i droga wewnętrzna o tym, właśnie będzie teraz mówić się w rozumieniu art. 8 ustawy o drogach publicznych, więc już na sam początek ustawodawca obywatelowi, który chce zaznajomić się z przepisami o ruchu drogowym odsyła go mówi ani nie drogi obywatelu nie poznasz tak łatwo z 1 ustawy przepisów ruchu drogowego musisz poczytać sobie inne ustawy i zobaczyć ile my tutaj narobiliśmy tych dla ciebie przepisów poszukali sobie dużych sieci nic nie da, dlatego że znajomość przepisów tutaj, nic więc trzeba było znać znać uchwały rady gminy, żeby wiedzieć czy ta droga została zaliczona do dróg publicznych de facto uchwała gminy Dody ja jako jako droga gminna czy też je, bo od tego zależy pierwszeństwo przejazdu no właśnie chciałem zapytać, jakie ma znaczenie w rzeczywistości pogrom, bo i tu musimy nakreślić trochę, przesuwając się do dalszych przepisów, że faktycznie inne przepisy są zastosowane przy przecinaniu się drogi publicznej drogą publiczną, a drogi publicznej z drogą nie mówić oczywiście, że tak mocno włączają się do ruchu kwestię pierwszeństwa przejazdu najbardziej to po co to jest tak pomieszanych chce, żeby życie było ciekawsze macha, żebyśmy mieli, o czym rozmawiać no no dobrze to droga publiczna jest za nami czyli, jeżeli coś się drogą publiczną to musi być zgodnie z ustawą o drogach publicznych określone albo drogami krajowymi drogami wojewódzkimi drogami powiatowymi bądź drogami gminnymi na podstawie odpowiedniej uchwały bądź rozporządzenia tak dobrze to to mamy mamy za sobą drogi niepubliczne to cała tak bym powiedział, a reszta dróg i generalnie rzecz biorąc kiedyś kiedyś, by prawodawca inaczej definiował go, by było w były jeszcze drogi zakładowej tak dalej oczywiście to do dróg wewnętrznych było też kontekście tych dróg wewnętrznych natomiast generalnie teraz przyjął taką ducha wydawały się proszą, by jak, gdyby wykaz, czyli mamy w coś co jest zaliczany do publicznych czy ma status drogi krajowej wojewódzkiej bądź siedziby Powiatowej gminnej, a jeżeli nie to wszystko pozostałe place i t d. tak dalej to co jest w art. 8 jest powiedziane to są drogi wewnętrzne, bo artykuły ustawy z kolei o drogach publicznych, mówi że te drogi, a tam zdobyte też jest ciekawy zapis bez podziału drogi drogi rowerowe parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i jest zlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi w mocy ustawy z mocy prawa, czyli ustawodawca zakłada, iż wiezie z w niektórych miejscach może odbywać się ruch ogólny, ale nie definiuje tego jako drogi publiczne, czyli jak kryzys Largo automatycznie przepisy prawa ruchu drogowym nie obowiązują tak przynajmniej w jakimś tam oczywiście szeroko rozumianym stopniowo w Boże, by uniknąć zagrożenia życia no to jak najbardziej KOV pojazd porządkowe robią tak, ale on jednocześnie wprawiło w sprawie daje możliwość, żeby te przepisy w pełni obowiązywały pod warunkiem, że droga niepubliczna zostanie oznaczona strefą ruchu tak tak to już zależy od długu od właściciela terenu w uproszczeniu można zrobić z bardzo skomplikowane no ale tak jest drodzy państwo, jeżeli mają państwo jakieś pytania można pisać skołowani małpa to krok czasem skołowani małpa to krok gazem profil Skołowanych na Facebooku to 2 miejsca, gdzie swoje pytania można umieszczać i bardzo prosta, żeby pytać o to, o czym teraz mówimy, czyli np. o drogi publiczne niepubliczne nie wybiegać w następny przepisy ruchu drogowego, bo o tym, będziemy mówić, ale za jakiś czas zobaczymy jak nam to wszystko będzie szło jak widać no jest to dość skomplikowane, więc trochę czasu potrzebujemy skrót informacji za minutę niespełna minuta po skurcze wrócimy do naszej rozmowy druga część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem w studiu Adam Misiński ekspert odprawa drogowego i omawiamy tę trudną dziedzinę, jaki jest ruch drogowy z jesteśmy z ustawy prawo ruchu drogowym art. 2 szerzej, czyli w definicji określenia zawarte też z późniejszych przepisach ruchu drogowego za nami droga i droga publiczna i droga wewnętrzna to w pierwszej części, żeby było trudniej jest stałe to ustawodawca w pkt 2 dodał coś takiego jak droga twarda droga z jezdnią nawierzchni bitumicznej betonowej kostkowej klinkierowej lub brukowca owej oraz z płyt betonowych lub kamienną betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m inne drogi są drogami gruntowymi czuję do dziś, czyli obywatel ma wejść i zmierzyć czy jest 20 m Sylwia myślę, że niczym nie miały też tutaj w praktyce jest to one FIZ z tym określeniem tych liczb, aby w obecnym brzmieniu do problemów raczej nie ma, bo no to oczywiście można się zastanawiać pewnych momentach, czyli czy tu mamy te 20 m czy nie mamy, ale no raczej jest to tak robione, że te 20 m to w praktyce jest krótszy odcinek to znaczy to połączenie tego skrzyżowania jest tylko to tylko powiedz mi, by planowany czas notowane chodzi o to, żeby sam wjazd na NATO drogę główną był na zrobione na twardo, żeby nie było problemu raczej z określeniem, jeżeli spojrzymy, że to jest nawierzchnia żwirowa, czyli o innym podobnym setki w gruncie VAT -u będziemy wiedzieć, jaki charakter drogi mamy do czynienia, czyli do pana opinii jest problem sądzę, że tutaj akurat w tym zakresie tym problemu nie powinno no dobrze to pkt 3 i to już konkretna część drogi, czyli autostrada drogę dwujezdniową i to jest ważne autostrada musi mieć 2 jezdnie oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na które nie dopuszcza się ruchu poprzecznego przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowce, a które na równej poziomej jezdni mogą rozwijać prędkość co najmniej 40 km na godzinę w tym również w razie ciągnięcia przyczepy i jest prędkość minimalna i chyba, jeżeli dobrze kojarzę jedyna prędkość minimalna, jaka jest w przepisach może nie poddam kolejno na Jasną, ale też Nowak, ale proszę zwrócić uwagę, że to do 1 z tego przepisu nie można wywodzić takich skutków prawnych, że na autostradzie musisz jechać 40 lub więcej niektórzy tak na skróty droga, którą chodzi o to, że to mogą poruszać się pojazdy, które mają techniczną możliwość rozwinięcia prędkości większej 40 lub większej, ale może być sytuacja taka, że warunki ruchu na tej autostradzie zmuszą w danym momencie kierujących dojazdy z prędkością 20 km na godzinę prawa to nie jest także na autostradzie musisz jechać 40, więc nie jak tu chodzi o pojazd możliwości techniczne pojazd no i dodaje mogę moja pewna wątpliwość, bo oczywiście jak my rozmawiamy to, pojawiając się szereg innych definicji, do których jeszcze obywatele niedosyt jak pojazd samochodowy np. to też jest dość istotne prawda, bo rower, jakby dobrze silnikami elektrycznymi bądź z przerzutkami Noto zaraz pojechać do 48 jest to pojazd samochodowy no właśnie, więc to też jest ważne tak, ale to będziemy mówić o tym, definicja pojazdów to jednak droga ekspresowa to pkt 4 drogę dwu lub jednojezdniową przeznaczono tak jest to różnica w serialu biznesowa może być po pierwsze, dwu lub jednojezdniowa, ale ustawa sama ustawa prawo ruchu drogowym nie nie określa miejsce innych różnic pomiędzy drogą ekspresową autostradą jak wejść wyjdziemy z przepisu technicznego te dotyczące dróg, ale warunki techniczne szczegółowe warunki techniczne dróg to Doda się okaże, że oprócz tych różnic, które tutaj ustawodawca prawo wprawie ruchu drogowym wskazał czyli, czyli drugiej, że to może być jednojezdniowa to musi być zawsze dwujezdniowa, że jest jeszcze różnica polegająca na grę nie wiem na nawierzchni na szerokości pasa ruchu łóżek musi być, żeby tym 3 ,5 co my i t d . tak dalej, że tam są pewne dość szczegółowo jak gdyby wymagania techniczne tych dróg na pewno na autostradzie nie może być skrzyżowaniu z poziomu jednopoziomowe ruch na drodze ekspresowej mogą być nowe wyjątkowe wyjątkowe, ale może unika mogą być tak tak mówiło skrzyżowaniach jednopoziomowych, czyli chodzi o to właśnie te potencjalne zagrożenie zderzeniem bocznym prawa, czyli kolizyjne tzw. też Luigi del tango w działaniach policji, jeżeli trzeba to robimy węzły jeżeli, jeżeli trzeba to robimy no takiego takie zjazdy, które są dużo bezpieczniejsze to, żeby dopełnić droga ekspresowa droga dwu lub jednojezdniową oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych z wyłączeniem czterokołowce i tutaj też jest ta różnica, że po ekspresówce mogą się pojazdy poruszać również te, które technicznie nie muszą rozwijać prędkość powyżej 40 km na godzinę jak rozumiem na czym on z czystego z różnicy Hardy pkt 4go trzeciego wynika, że tutaj w pkt 4 dla drogi ekspresowej tej tego wymogu 40 nie ma tak, ale dalej umową muszą być tylko włącznie pojazdy są zamordowani z pkt 5 za chwilę dojdziemy do tych pojazdów samochodowych drodzy państwo, jeżeli zdążymy dziś oczywiście coś wcale nie takie oczywiste pkt 5 droga dla rowerów droga lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tak i tutaj Huzarski z żonatym tak jest tu się tu się zaś są problemy, ale ja jeszcze zwrócić zwracam uwagę na to, że tutaj prawodawca mówi oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi ludzi w poprzednich punktach też jest powiedziane oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi czyli, czyli jeszcze wrócę do tego od tej autostrady drogi ekspresowej jej wyznacznikiem dla kierującego tą uczestnika ruchu drogowego wyznacznikiem jest to, że dana droga jest odpowiednim znakiem oznaczona czy informacja dla niego płynie z tego znaku drogowego mamy z tak mamy autostrady mamy drogę ekspresową ich to samo jest w przypadku drogi dla rowerów to samo też jest ich inni psioczą inaczej wygląda sprawa w przypadku drogi wewnętrznej może być sytuacja taka, że droga tak będziemy mieli drogę wewnętrzną i ta status drogi wewnętrznej nie zależy od tego czy ta droga jest oznakowana tablicą droga wewnętrzna czy też nie jest oznakowana droga tak ważna czy to jest ważne, dlatego że ustawodawca w art. 8 ustawy o drogach publicznych poszedł w kierunku takim, że inne drogi, czyli niezmienione niezaliczone do kat do żadnej straty z kategorii dróg publicznych i inne drogi są drogami wewnętrznymi, czyli zalicza ex lege z mocy przepisów ustawy ani z oznakowania te wszystkie inne drogi do dróg wewnętrznych jest tu trzeba mieć świadomość, że czasami wjedziemy za to drogę wewnętrzną będzie miał rozłączne i nawet nie będziemy wiedzieć, że to jest rola wnętrza co prawda co prawda jest przepis, który mówi, że połączenia dróg publicznych z drogami publicznymi obowiązek należą do kadry do zarządcy drogi publicznej ale bo jest przepis, który ród jest różnie interpretowane na liniach to, żebyśmy zrozumieli czy zarządca drogi publicznej w momencie, kiedy jest właśnie to połączenie drogi publicznej drogą wewnętrzną i jasno to w przepisach jest określony ma obowiązek oznaczenia takiego połączenia takich jest powiedziane w przepisach jest powiedziane, że to, że połączenie drogi publicznej niepubliczną należy do zarządcy drogi publicznej, czyli musimy jako my uczestnicy ruchu, ale tego powinniśmy wiedzieć, w którym momencie następuje to połączenie drogi publicznej z drogą niepubliczną przez odpowiedni znak panie redaktorze tak tylko ja się w tym momencie zastanawiam, bo buty rosną kwestia rozumienia tego głębsza rozumiem w kwestiach zmian głębsza od tej tego przepisu, by połączenie drogi publicznej ech, czy chodzi o znaki o pierwszeństwie czy chodzi o znaki o statusie drogi no ale jeżeli określimy status drogi to on też, w jakich mogłem oczywiście założenie na zasadnicze ma przełożenie zasadniczo ma pierwszeństwo oczywiście, że tak, więc tutaj to wymagałoby jeszcze jest zastanowienia się sprawdzenia powiem szczerze ja bym musiał w tej chwili nie pamiętam, ale musiałbym zerknąć do przepisów szczegółowych do warunków technicznych tzw. czerwonej książki łączy czytamy zapis który, ale radni są to, żeby to był TAWS, który by obligował do tego, że ich dobrze to zapisujemy tak dobrze tego tematu połączenia połączenie drogi publicznej lub niepubliczną oka i dobra to skoro jeszcze nie wróciliśmy do dróg publicznych niepublicznych to pytanie od naszego słuchacza od pana Jerzego czy na drodze publicznej można ustawić znak strefa zamieszkania na jakich drogach można ustawić takie znaki pozdrawiam Kozdra nie ma sensu po pierwsze nie ma sensu żadnego, żeby na drodze publicysta znak strefa zamieszkania znak strefa zamieszkania to jest taki znak, który jest pochodną tej ustawy z 2010 roku dwudziestego 2 lipca i który ma za zadanie wprowadzenie w życie przepisów ogólnych przepisów porządkowych ruchu drogowym na drogi niepubliczne, ale nie strefa zamieszkania z Izraela listy chorób pszczelarz z prawa zamieszkania, czyli ta oddzielna sprawa budzi też trochę inne przepisy oczywiście, że tam bardziej konkretnie się, że tak jest prezentowana jest jest oczywiście takie możliwości na drogach publicznych i na drogach niepublicznych tak można ustawić się znak określający drogę strefę strefa zamieszkania to za chwilę też powiem, bo to jest dość istotne tak troszkę wybiegliśmy el MO GE strefa zamieszkania strefa zamieszkania to jest byłoby wprowadzenie możnych nie możliwości parkowania poza miejscami wyznaczonymi i no i ograniczeń prędkości w uproszczeniu, bo tam są oczywiście jeszcze inne wydatki w nos droga dla rowerów, czyli ta część drogi to część drogi lub oddzielna droga to też jest dość istotna droga dla rowerów może być oddzielną drogą nie musi być, ale może być częścią innej większej drogi musi być oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi i jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie pas ruchu dla rowerów są to jest pkt 55, a pas ruchu dla rowerów część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów z 1 kierunku oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi śluza dla rowerów część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi i przechodzimy do bardzo istotnej definicji bardzo istotnej części drogi jezdni część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów o określenie to nie dotyczy torowiskach wydzielonych torowisk wydzielonych z jezdni w, czyli tak i teraz bardzo bardzo ważne pytanie czy droga dla rowerów pan Adam robił zdjęcia odsieczy droga dla rowerów jest jezdnią lub posiada jezdniach czy tak czy w skład czy składową rzeczy jest ze składową drugi dla robota rzeczywiście to jest pytanie nie tylko teoretyczną i parad, bo to jest pytanie też praktyczne no, więc na pierwszy rzut oka, a jak się popatrzy, aby jednak na definicję drogi na definicję drogi dla rowerów i jest nie chciałby się powiedzieć że, że składową każdej drogi, która w umożliwia jazdę w jakimkolwiek pojazdem składową jest jezdnia to znaczy jeżeli, jeżeli mamy jak jakąś drogę czy to będzie droga czy droga dla rowerów i nowych to mogą się poruszać pojazdy, że oczywiście jeżeli, jeżeli się pojazd może poruszać musi mieć 82 czy jezdnia będzie asfaltowa czczona będzie tonować jakoś inna, ale też tak wiele drogich twarde, ale jak gruntowa jak się czytamy w pozostałe przepisy ustawy i nie tylko ustawy, bo przepisy wykonawcze UE to już testował oczywista tak nie jest on nie jest taka oczywista jest taka oczywista, dlatego że winnych przepisach jest powiedziane ustawodawca nerek tak konstruuje te przepisy, że w chociażby w art. 2 domem gdzieś jest zaraz zobaczymy proszę zwrócić uwagę n p . o napój 11 na definicję drogi dla definicji przejścia dla pieszych tak drogo, że przejście dla pieszych jest to powierzchnia jezdni jezdnię przecinają drogi na rowerach lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia pieszych oznaczoną odpowiednimi dla znakami drogowymi NATO, jeżeli byśmy przyjęli hipotetycznie, że każda droga dla rowerów co jest logiczne każda droga dla rowerów najpierw rzut oka kazał była droga dla rowerów pojazdy to po co ustawodawca w tym pkt 11 definiując przejście dla pieszych wyodrębniono 2 jezdnie i drogę dla OZE jest, bo ustawodawca mówi przejście dla rowerów to jest powierzchnia jezdni przecina drogi dla rowerów lub torowiska no i nieracjonalne byłoby wpisywanie tej drogi dla rowerów oddzielnie oddzielnie, bo wystarczyło widać powierzchnię jezdni i wiadomo, że jeśli mówimy jest i na to, że skoro przyjęliśmy, że droga dla rowerów jezdnie to by wystarczyło i w innych przepisach wykonawczych też rozporządzeniach też jest podobna konstrukcja została tutaj ustali też jeszcze można spotkać podobne właśnie rozwiązania i to już, by z punktu widzenia logiki oznaczało, że ustawodawca nadał tej drodze dla rowerów, gdyby taki byt samoistny nie definiując składowych po pierwsze, a po drugie, no, stanowiąc on nie ma jest, że to jest taki twór, który w którym, owszem, poruszają się do ruiny, ale nie ma jest i tutaj rzeczywiście z gmin nie ulega wątpliwości, że droga dla rowerów jest 1 z części składowych drogi podobnie jak jezdnia czy poboczem zgodnie z definicją drogi z zawartą w tym art. 2 w ustawie prawo ruchu drogowym i generalnie rzecz biorąc można powiedzieć został, mimo że że jest jest to ta część do ruchu pojazdów wszystkich nie tylko rowerów generalnie jest natomiast druga dla rowerów ma specyficzne przeznaczenie wyłącznie do ruchu rowerów, a jej ustawowa definicja nie w gremiach elementów składowych na Alasce Kulka z tego co wiem i będziemy zaraz się to przeczytać rower to pojazd tak prawda tak, a jeżeli z częścią drogi, a droga dla rowerów to droga dla lwiej części, czyli z oddzielną drogą lub częścią innej drogi i teraz, jeżeli coś jest miejscem przeznaczonym dla ruchu pojazdów, a rower to pojazd no bo musi być i nie zadziała części drogi, ale liga rusza się do części drogi to jest to jezdnia jest czy dla mnie to jest ten sposób, jeżeli mówimy, jeżeli ustawodawca, jeżeli ustawa mówi o definicji drogi ogólnie o drogę droga wzdłuż jej i później mówi o drodze dla rowerów to ja to z punktu widzenia nie wiem matematycznego to rozumieć w ten sposób, że mamy 1 duży zbiór prawda i mamy pod zbiór 1 wpisany w drugi czyli, czyli każda jak mamy zakaz dysydentów to mamy także każda droga dla rowerów i zdrową dla mnie tak, ale okazuje się, że to nie jest tak bardzo logiczne, bo konstrukcja przepisu wskazuje na co innego w krew nie lada dzień dawcy chwila, jeżeli coś jest drogą dojazdową w no tak no ale dodać synodu wychodzimy z PIT i stawiamy pytanie czy każda droga dla rowerów zdrową no tak go też mi się tak też na pierwszy rzut oka wielbiciele dawcą może być drogą lub częścią drogi tak jest tak jest tak no ale mówię tutaj tutaj tutaj znaczy sama konstrukcja tych przepisów skoro skoro fachowcy mają wątpliwości do tych kwestii do tych wskazuje na to, że trzeba było to albo dookreślić albo jakąś niewinną inaczej zapisać, jakie zmiany wprowadzić, które byty wątpliwości, które wyeliminowały tę wątpliwość w dodatkowego smaczku jest i wracamy do wcześniejszej definicja przykład autostrady, gdzie jasno opisano, że autostrada to droga dwujezdniowa, czyli tutaj w samej definicji jest zawarty, że ta część ta w taki rodzaj drogi tak, bo pozwala to też droga dwujezdniowa taka droga ma jezdnie czy nie można, by było tutaj jak czegoś żal stąd zaczerpnąć przy okazji określania Grochala z wygodą dookreślić Trumpa właściwie, żeby tych wątpliwości nie było moją GJ ja powiem szczerze, że mam mam tutaj wątpliwości w a jakby to można było łatwo rozwiązać w nocy, aby było to przede mną uważam, że trzeba było przepisy zmienić w ma pan jakiś pomysł jak ta definicja mogła brzmieć, żeby była Jasną stronę byśmy nie poszli do określić dotarto to będzie miało ogromne przed znaczenie praktyczne no dobrze Lotus włącznie zmiana przepisów ogólnie masz liczyła się już raz zastanowić, bo praktyczna panie redaktorze, jeżeli przyjmiemy, że ta druga droga dla rowerów jezdnie lub lotu trzeba wejść później w definicji skrzyżowania miasto skrzyżowanie jak i co do tego dojdziemy nie ma w myśl takiego znaczenia, bo ma przepisy tak tak, dlatego że skrzyżowanie jest przecięcie się w 1 poziomie grup mających jezdnię Okaj, a jeżeli przyjmujemy, że tam połączenie tej drugiej dla roku drogi dla rowerów w swój sens, gdy jest drugi normalnej dla pojazdów samochodowych, a jeżeli ta droga dla rowerów nie ma jezdni to będzie to nie, a contrario nie jest skrzyżowanie no dobrze, ale te kwestie określające chociażby pierwszeństwo na skrzyżowaniu są też z przypadku przecinania się innych dróg niż te, które posiadają jezdnia do tego doliczane są grunty informacji Adam Misiński ekspert odprawa ruchu drogowego no jak widać trudna materia skrót informacji pani wrócimy do rozmowy i trzecia część audycji skołowani Krzysztof Woźniak przed mikrofonem w studiu Adam Jasiński prawnik zajmujący się ruchem drogowym w poprzedniej części zaczęliśmy rozmawiać o tym czy droga dla rowerów są zgodnie z tym rozumowaniem logicznym bądź się stricte zapisów z przepisów ruchu drogowego posiada jezdnię my opisaliśmy i czym jak określa ustawa prawo ruchu drogowym droga dla rowerów i jaki jest mniej inni jesteśmy zgodni, że trzeba było jakoś zmienić tylko, w którą stronę iść w czy jednak w tę stronę, że droga dla rowerów posiada jezdnia i częścią drogi dla rowerów jest jezdnia czy czy właśnie czy w drugą stronę, czyli z, którą w żelazo gwiazdy jasno zapisać, że nie ma jezdni droga dla rowerów znaczy na pewno trzeba było tę kwestię wyjaśnić, a teraz ja w tej chwili nie jestem w stanie się opędzić działa zatem czy poszedłbym wprawo czy lew dlaczego, bo to będzie miało przy praktyczne przełożenie com praktyczne konsekwencje trzeba byłoby daleko idące to jest taka o pajęczyna jak pociągniemy za 1 koniec to gdzieś tam w drugim skutki się pokażą, jakie są w jakiej fundusz venture nowa wieś trzeba przeanalizować po prostu usiąść zastanowić, jakie praktyczne będą skutki tak to było cudowne, gdyby nasz ustawodawca i chociażby w ministerstwie drogowym z usiadł i określił to tutaj ciekawy głos pan Sławomir ustawodawca po to, wymienia te 2 obszary oddzielnie, ponieważ jezdnia dla rowerów jezdnia od 2 różne sprawy, czyli mamy czym o awansie może warto byłoby dodać coś takiego jak jezdnia dla rowerów i wtedy byłoby jasne części drogi przeznaczona dla ruchu rowerów mogą bowiem szczerze bitew Niewiem czy ten pomysł byłby dobry nauczyciel musi zastanowić to nie jest to nie jest sprawa prosta dobrze określić, bo niejednokrotnie Skołowanych mówiliśmy o tym czy droga dla rowerów ma jezdnię do tej pory w nie określiliśmy jasno czy tak czy nie faktycznie warto by było poznać jakąś szczegółową szczegółową opinię na ten temat i ich i dookreślić, żeby to było jasne ja swojego czasu wysłałem maila do ministerstwa infrastruktury, żeby ono jak komin dziennikarzowi tę kwestię wyjaśniło dostałem odpowiedź od rzecznika prasowego ministerstwa pan Szymon Huptyś, który odpowiedział, że droga dla rowerów jest 1 z części składowych drogi podobnie jak jezdnia przy poboczach zgodnie z definicją drogi drogi dla rowerów zawartą Warty kule drugi pkt 1 pkt 5 ustawy prawo ruchu drogowym jezdnia jest to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów wszystkich nie tylko rowerów natomiast droga dla rowerów ma specyficzne przeznaczenie wyłącznie do ruchu rowerów, a i ustawowa definicja nie wyodrębnia elementów składowych no właśnie, ale proszę zwrócić uwagę, że to przyjmujemy tutaj hipotezę, że droga dla rowerów jest 1 z części składowych drogi no i trochę tak jest definicji no dobrze, a co wówczas jak w praktyce, jeżeli mamy połączenie takiej drogi dla rowerów, która nie jest częścią składową drugi tej tylko oddzielną drogą oddzielną drogą, którą ponosi ona Dodę Dodę dochodzi do tej drogi głównej dla pojazdów samochodowych prawda gdzieś tam osiedla sobie i co wtedy oczywiście możemy postawić tezę, że tamta droga ta droga dla rowerów, która do tej drugiej samochodowej, która się łączy z tą drugą samochodową w uproszczeniu, mówiąc że umowa jest drugą w wewnętrzną i konsekwencje, bo to rzeczywiście jest można taką tezę postawić, ale chwilę, jeżeli jest już drogą wewnętrzną no to faktycznie inne przepisy chociażby o postępowaniu pierwszeństwo obowiązują nowe urządzenie włączające się Rune Holta 11 miast rady nie ma problemów bardziej, więc jest problem, gdy faktycznie droga dla rowerów oddziela droga dla rowerów jest drogą publiczną i łączy się boję się właśnie nie wiem krzyżuje no nie możemy tego jasno powiedzieć w z drogą też publiczną, która już faktycznie posiada jezdni przeznaczoną do ruchu ogólnego tak tak no i to właśnie to jest jedno z pytań, na które trzeba wyłuskać coś powiecie, ale o dach czy inaczej, nawet jeżeli uzyskamy jakoś ukoić jakoś interpretacje wyciągniemy jakieś zgodnie z Toyota stoi na stanowisku, że skoro adresatem tych przepisów są ludzie i przede wszystkim uczestnicy ruchu drogowego, którzy w połowie są prawnikami no to prawnicy mają w tej sytuacji jakich wątpliwości to przepisy powinny być zmienione, żeby ten przeciętny zjadacz chleba uczestnik ruchu drogowego jednak miał jasne przesłanie czy i kiedy on ma pierwszeństwo i jakich zasadach ma się poruszać po po drogach to jest w ogóle pytanie, skąd my wiemy po jakiej drodze się poruszamy, bo często też z drogi są podobnej z podobnego materiału zbudowane i nie wiemy czy jesteśmy na jezdni czy jesteśmy na chodniku czy jesteśmy na drodze dla rowerów bywa też tak właśnie, że ta droga, ale przyjęli też w tej wyglądająca od strony technicznej jak i technicznej lepiej lepiej jak na drogę lepszą szerszą o lepszej nawierzchni jest w niektórych przypadkach drugą de facto podporządkowaną do tej drogi były but wyglądającej technicznie gorzej no i bywa i tak jak ten człowiek z Jonaszem ujawnionych przypadkach przyszli na zasadzie, jeżeli to jest sąd takiego połączenia się dróg i nie jestem pewien swojego bierze swojego pierwszeństwa to po prostu nie egzekwuje go, ale zasada taka złota zasada wynikająca nie tylko z masy jedno jest obciążenie konarów drogowe, ale mająca przełożenie w ogóle ma no no na naprawę, jeżeli nie jestem pewien swojego uprawnienia to po prostu koniec serwuje no i tak można stać ich stać czasem brać się znajdzie nokaut, ale raz, jeżeli dojadą 2 osoby do takiego połączenia się dróg i każda z tych osób będzie miała wątpliwości, aby się zatrzymają noty, jakie może być skutek to skutek może być taki, że w 2 osoby w 1 momencie w z niewielką prędkością ruszą i dojdzie do jakiego stłuczenie reflektora prawda no, więc szkoda jest jak gdyby niewspółmiernie niższa, ale ile nerwów przed tym może być i frustracji, bo tak maleć, ale ludzie będą żyć w no tak to jest to jest najważniejsze i zresztą to jest zawarte w artykule z trzecim to czas, do którego będziemy przechodzić, ale przed nami ciekawy przepis, który przed nami jeszcze sporo tych niestety wiele tygodni myślę nad dojedziemy do art. 3 to jeszcze dłużej czas tak wiele wiele jeśli będziemy wracać w ocenie treść art. 2, bo to się niestety jednak nie da się, bo tutaj jest bardzo dużo dużo spra w są pana zdaniem tak ogólnie do tej pory, do której doszliśmy to już powiedzieliśmy, że przy czym mamy wątpliwości co do jasności i czy droga dla rowerów posiada jest niczym jezdnia jest częścią drogi dla rowerów sorry to warto by było faktycznie dookreślić coś jeszcze, jeżeli chodzi o nią miasto zleci w tym mieście zlecenia do tego drobny problem drugi do rowerów to jeszcze sądzę, że następnym odcinku wrócimy ja jeszcze postaram się sprawdzić go też nie pamiętam dokładnie ale, toteż od strony techniczno budowlanej zobaczy jak wygląda kwestia, bo to kwestia drogi dla rowerów mówi to nie jest ustawa tylko wyłączyć ustawowo prawo ruchu drogowym do teścia zerknąć do ustawy o drogach publicznych i do jego pr. bud. szczegółowo w dowód szczegółowych rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla dróg i zobaczyć czytam te przepisy jeszcze, bo to to jest ta pajęczyna jak wygląda w kwestii kwestia połączenia się każdorazowo kwestia ku uciesze taki drugi dla rowerów drugą dla pojazdów samochodowych ważne jest to, żeby mieć jasność droga dla rowerów musi być oznakowana odpowiednim znakiem to jest cel 13 miasto to wynika z rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych i tutaj też bardzo mili 16 połączenie bieda z drugiej, toteż będziemy wracać, ale to jednak jest też dość kontrowersyjne, bo mamy chodzi o połączenie drogi dla rowerów i drogi dla pieszych i w zależności od tego jaki jest znak czy rower jest na dłużej oddzielone są te 2 znaki kreską pionową czy poziomu z rowerzystą 2 różne miejsca to nie jest znowu tak to proste tak, ale warto powiedzieć np. droga ekspresowa też oznaczona odpowiednimi znakami do 7 wszystko w swoje w przepisach rozporządzenia o znakach znakach i sygnałach no dobrze to co następna definicja jest nie mam za sobą pas ruchu protest jest dość istotne każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu 1 rzędu pojazdów wielo śladowych oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi pas ruchu każdy sport dłużnych z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu 1 rzędu pojazdów wielo śladowych oznaczony lub nieoznaczony znakami no tak daleko, ale to, abyśmy przeskoczyli do pkt 7 w międzyczasie jeszcze było to nowelizacja to myśmy o tym, mówić nie i były dodane przepisy dotyczące pkt 5 pkt 5 we dotyczącej tam Brzuze tak, by śluzy w pas ruchu dla rowerów, a jak to możemy tak, by ja przygotowałem tak, ale bardzo ruchu dla rowerów no to basy częścią jezdni woda i jazda jest jezdnia sprecyzowana część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w 1 kierunku oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi to jest bardzo ważne pas dla rowerów oznacza, że można poruszać się w 1 kierunku droga dla rowerów może być dwukierunkowa zgodnie z przepisami jak śluza dla rowerów część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu przeznaczone do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi tak tutaj, jeżeli chodzi o to w inny śluzy dla rowerów to jest takie to jest taki twór, który stosunkowo młody, który urodził się niedawno i w tej chwili na wschód zeszła na antenie była wcześniej MON FOT na ten temat że, że rodzi się jak gdyby taki podręcznik z krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego też pracuje nad podręcznikiem, który by wyjaśnić pewne kwestie sporne ja mam taką nadzieję, że to zresztą z udziałem tutejsze społeczeństwo jest zainteresowanych środowisk, że taki podręcznik dotyczący m. in. ruch rowerowy śluza dla rowerów w rynku rowerowego sensu Largo rząd powstanie i te kwestie sporne, bo rzeczywiście jeśli chodzi o te śluzy dla rowerów to tam rzeczywiście jest wiele znaków zapytania i Żydem wreszcie będzie taki punkt nad narzędziem pomocnym, które niektóre śluzy tutaj też dookreślić, bo mu pół przepisy nie są zbyt obszernej precyzyjne że, choć wśród wykonawczych monolog na myśli przepisy dotyczące szczegółowych warunków technicznych, a co jest jej z nich nie tak to znaczy nic nie jest mniej ni mniej nie chodzi o to, że jest coś nie tak tylko chodzi o to, że dość ogólne są i jest sporo pytań, na które trzeba, by obu graczy jest możliwość taka też nic nie wiadomo czy prawodawca w tym mnie nie pójdzie w tym kierunku, żeby dookreślić pewne rzeczy w tych rozporządzeniach albo też właśnie w tym podręczniku, który się w tej chwili rodzi doprecyzować i wykładni internet, więc interpretację tych przepisów, jeżeli chodzi chociażby przykłady rozwiązania inżynieryjne techniczne śluz dla rowerów w no dobrze z tak to warto w ogóle od tej czerwonej tzw. książeczce to mówi się, że organy tego od dawna tutaj powiem, że w zapisach planu, który przedstawiła krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego taka całościowa zmiana właśnie rozporządzenia o szczegółowych technicznych warunkach jest i powinna być w tym roku zrobiona z nie wiem czy to się w ministerstwie odbywała prace takie nad nowelizacją tego rozporządzenia zadałem pytanie i do ministerstwa infrastruktury czeka na odpowiedź zobaczymy zobaczymy z jeszcze 1 kwestia, o której musimy wspomnieć to jak sobie radzić, gdy np. wracamy do pasa ruchu, czyli każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu 1 rzędu pojazdów wielo śladowych oznaczony lub nieoznaczony znakami znakami drogowymi, a co, gdy na danym pasie ruchu SUV technicznych przyczyn nie mieści się pojazd no k może być sytuacja taka, że mamy pojazd, którego ładunek, ale mówimy o tych pojazdach to w inne n p . albo inaczej jak jest teoretycznie 1 pas ruchu, ale jest to w drugą są na tyle szeroko, że 2 osobówki się mieszczą, ale jak już jest autobus bus osobówka to już nie zawarto 1 posłuchu, na którym mieszczą się 2 auta osobowe auto tak Macierewicz nie ma wyznaczonych nie ma wyznaczona no to czy mamy 2 pasy ruchu, bo generalnie rzecz biorąc prawda co jak się popatrzy deficytową pas ruchu może być wyznaczony bądź wyznaczony prawda czyli, jeżeli mamy tak na tyle szeroką powierzchnię jezdni, która nie oznaczono znakami poziomymi niema wymalowanych tych linii, ale mieszczą się 2 rzędy tych pojazdów to mogę tak naprawdę 2 pasy ruchu no i wtedy dany autobus też pojazd Renata no i wtedy jak jest autobus jest zdecydowanie szerszy niż Best Decor np. tu w Warszawie już tak obozowa, jeżeli jedzie autobus to 2 pojazdy się nie mieszczą, ale jeżeli 2 osobówki to 2 pojazdy się mieszczą no tak no tak rzeczywiście, ale to przyjmuje się bardzo, że przyjmuje się w praktyce to by można było przyjąć to jest tam 2, ale 22 ,5 m ten pazur w praktyce Jakubiec w zależności od od kategorii drogi te pasy mogą mieć różną szerokość będą miały różną szerokość, jeżeli będą oznaczone na autostradach wiadomością są jeszcze 3 lata, a na drogach takich lokalnych to one są one będą weź weź, więc jeżeli nie zmieścimy się no to jedziemy w rzędzie 1 za drugim po takim miejscu tak tak ale, toteż jest kwestia zarządcy drogi prawda, który powinien to dookreślić drodzy państwo, jeżeli jakiś jeszcze pytanie o to proszę pisać z holowaniem auta to krok kasami profil Skołowanych na Facebooku wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić podczas 1 audycji, a te już czas minął niestety Adam Jasiński prawnik zajmujący się ruchem drogowym jestem państwu winien 1 informację od przyszłego tygodnia skołowani o innej godzinie i w nieco zmienionej formie proszę śledzić profil Skołowanych na Facebooku tam podam wszelkie informacje, gdy już będzie po i jasne pewne prace będą nas śledzić Tosca w innej godzinie troszkę zmieniamy formę, ale skołowani dalej będą na antenie Radia TOK FM Krzysztof Woźniak kłaniam się Nisko do usłyszenia zapraszamy do 1220 na zmotoryzowanych za kilka minut informacje Radia TOK
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SKOŁOWANI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA