REKLAMA

Od Wilamowic po Meksyk. Jak pomóc językom w przetrwaniu?

OFF Czarek
Data emisji:
2019-01-14 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
37:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jeżeli kiedykolwiek byli państwo w Meksyku albo wybierają się i np. wyjdą państwo poza główne miasta, to i w głównych miastach i zajrza do domów zwykłych mieszkańców, to często w tych domach znajdą państwo zdjęcie albo obraz na ścianie obraz Polki, która dziś jest w studio - dr hab. Justyna Olko, Centrum zaangażowanych badań nad ciągłością kulturową, Wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry, dzień dobry. Wygląda pani na zdziwioną? Rozwiń »
Tak myślę, że to zdjęcie, które znajdą to obraz matki Boskiej z Guadalupe, a drugi jest uwagi zaraz obok są jeszcze 2 zdjęcia albo obrazy, bo Meksykanie Chińczycy Meksykanie, a właściwie no nie wszyscy, ale szczególnie ci, którzy utracili swój język dzięki obu może poprzez interwencje hiszpańska na przestrzeni lat budzą się i mówią Gracja seniora Olko i ja bym tego w ten sposób 

Natomiast rzeczywiście amin wiele pozytywnych trendów można zaobserwować Śródce potomków dawnych słynnych lodów jak w Krakowie Majowie, a Miś całkowicie za potomkowie i rzeczywiście mnie świadomość i też aktywizm bardzo zmienił się na przestrzeni ostatnich lat, a wszystko, dlatego że pani dr Justyna Olko uczy ich w ich własnego języka 

Znaczy mnie w tym tych dróg jest bardzo dużo i tam bardzo dużo działa tak zaangażowany badaczy także liderów społeczności działa zajmuje się językiem na ławce lamp i pracuje sporo pracy z wieloma grupami, ale w Meksyku pracuje z potomkami właśnie Azteków i Indian znała i próbują próbujemy mobilizować do działania wzmacniać ich wiedzy o języku roku o kulturze o historii tak naprawdę mnie ja tego języka uczy się od nich halę natomiast promują wraz z lisów współpracownikami użycie tego języka psy w różnych sferach w różnych przestrzeniach i to też ich mobilizuje do działania i do budowania dumy z własnej tożsamości 

A po co właściwie chronić języki może to trochę tak jak z gatunkami i niektóre giną inne się pojawiają naturalna kolej rzeczy 

Gatunki biologiczne i języki zawsze wybierały rodziły się tak dla przestrzeni dziejów ludzkości powstało także sporo nowych języków natomiast tempo wymierania nigdy nie było tak szybkie tak duże jak obecnie w zasadzie można mówić to wielkim wymieraniu trudno to uznać za proces naturalny to jest proces, który przyspieszyła przyspieszyła na globalizację inne, ale też nacjonalistyczna ekonomiczna te procesy niż w ostatnich dziesięcioleciach , które sieją spustoszenie można powiedzieć jeśli chodzi o o różnorodność językową kulturową na wszystkich kontynentach wraz z językami odchodzili, ale nie tylko na wizję świata sposób klasyfikowania opis rzeczywistości, ale przede wszystkim, a na mnie swoje skutki dotykają społeczności tych ludzi, którzy musieli wyrzec się języka zapomnieć o swojej tożsamości, którzy byli prześladowani, ale z powodu swojego pochodzenia i to przekłada się na wsi na sposób funkcjonowania w społeczeństwie na rozmaite tam problemy na rynku pracy problemy zdrowotne, to zubaża nasze społeczeństwa

Mówię o różnych społeczeństwach nie, mówiąc że z polskim czy meksykańskim co się dzieje na globalną mini na skalę i powoduje, że mamy inny, że mamy mniej ich zasobów, które moglibyśmy się oprzeć seans, budując pomysły mimo ograniczonych nasza kreatywność a gdy nasze społeczeństwo gorzej funkcjonują, ponieważ w sytuacji, kiedy jest dużo zmarginalizowanych grup możemy powiedzieć właśnie sprawa jest prosta, bo w większości państw, które mają zagrożone języki albo potencjalnie zagrożone jest taki istnieje legislacja, który mówi proszę bardzo jako państwo jesteśmy gotowi chronić baby to wpisane nawet czasami obowiązek mamy wpisany tylko często poza tym, że to występuje dzisiaj w legislacji nie jest i że nic więcej i wydaje się, że bez takiej oddolnej działalności osób, w które naprawdę chcą to jest ci uratować zachować, a jedynym sposobem jest właściwie to, żeby z nimi rozmawiać tak bez zaangażowania takich osób sprawa jest niezwykle trudna tak, ponieważ ziem często czynnik naturalny element przestrzeni użerania się z kuflem zostały zniszczone czy ograniczone i tak naprawdę mówić tymi językami jest największe wyzwanie jeśli chodzi o prawodawstwo to oczywiście szalenie ważne, ale tutaj w Polsce jesteśmy szkodzą angażowani sem, a w nowelizacji ustawy w językach mniejszościowych regionalnych o mniejszościach etnicznych Edmund von podjęliśmy działania mające na celu razem z wyższością Wilamowska ma się to jest administratorem tych działań jest oczywiście stworzyli Wilamowska i także władze w Wilanowie, żeby uznać język Wilamowski za język regionalny takim, a więc taki status mógłby Misiak, jaki język kaszubski natomiast żadne prawo nawet najdoskonalszy nawet najbardziej postępowe w zakresie ochrony języków nie wystarczy przykładem tego jest Meksyk, gdzie wszystkie języki zostały z uznany za te między kierunek hiszpańskiemu lepszy w ich język indiańskie abstynencję wynika, ponieważ nie ma narzędzi do ich złożenia one nie funkcjonują przy bardzo ograniczonym zakresie funkcjonują w edukacji ten ich użytkownicy dalej są stygmatyzować ani dyskryminowani, więc rzeczywiście bez działań oddolnych, ale zarazem zmianę bez zmiany świadomości szerszego społeczeństwa w tym na najlepsze prawodawstwo tu tajemnic nie da, gdy zmienność zmiany oddolne to znaczy używanie tego języka no i sobie tak pomyśleć co w swym własnym otoczeniu, jeżeli ktoś chciałby używać języka, a to może sobie w domu gadać, bo może zerwać z babcią albo z prababcią ale, żeby język żyły się rozwijał, choć trzeba rozmawiać z zasobami na co dzień trzeba znać o wyzwaniach dnia codziennego ani o tym jak drzewiej bywało tylko przekuć z znajdować słowa te dla nowych technologii znajdować słowa dla mamy dla nowych rzeczy używać tego w mediach społecznościowych to niezwykle trudno naprawdę trzeba olbrzymiej pasji ja myślę, że nawet nie wie nie wystarczą te konteksty które, którą pan wymienił, ponieważ jeśli nawet jeśli dzieci w co by się nie dzieci kaszubskie łemkowskie w inne dzieci indiańskie w Meksyku rozmawiają ze swoimi rodzicami ze swoimi dziadkami i nawet jeśli mają na tyle samozaparcia, żeby kontaktować się w swoim języku rdzennym on używać go w mediach społecznościowych Cieślak nie miał możliwości rozwijania pogłębionej refleksji o świecie i budowania wiedzy w oparciu o tym, swój język to znaczy poznają świat różne aspekty świata mówi o edukacji szkolnej w języku dominującym i nigdy nie będą poznawały go w swoim języku ojczystym to co też jestem duży problem dlatego 1 z naszych działań jest promowanie badań i języka rdzennych dlatego powstają doktoraty i prace magisterskie więzy konała w języku łemkowskim powstają książki nie zgodziła, ale wygodne wynik tego języka nie zna, więc z automatu dostępną teczkę noclegowni powiedziała tego nie powiedział już pilnujemy wysokich standardów np. ze mną 2 ostatnie prace zostały obronione znała, ale komitet celem zdobył międzynarodowe z udziałem badaczy z Meksyku i jestem zmęczony i Europy, którzy mówią języku na ławce i podany był rygorystycznie sanie można to zrobić jeśli istnieje taka można powiedzieć społeczność praktyki, która zna języki są często tam nic nie rdzenni użytkownicy języka, ale badacze, którzy zdawali sobie trud, żeby się języka rdzennego nauczyć, ale i później promować jego życie również w sferze akademickiej oczywiście to nie wystarczy, ale to jest ten aspekt dodaje językowi również prestiżu i pokazuje, że można razem prowadzić dyskurs naukowy rozwiać refleksje w oparciu o języki, które no i skierowano do użycia w Gniewie na na na Annopolu na, gdzie udział w lesie kukurydzy idei w kuchni tak wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o 1120 już za kilka minut studio legendarna dr hab. Justyna Olko z centrum zaangażowanych badań nad ciągłością kulturowo wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego i koordynatorka projektu humanistyka zaangażowane w Europie, ale to prawda ja to wszystko testowa w Meksyku i po prostu stek słyszą mówią o kasach Justyna Olko dążą do chwili naprawdę stoi w ogóle gwiazdą Meksyku dotąd przyrzekam informacje o 1122 informacje wracamy dr hab. Justyna Olko centrum zaangażowanych w badaniach ciągłość kulturową wydział artes liberales Uniwersytet warszawski koordynatorka projektu humanistyka zaangażowana w Europie mówimy o ratowaniu języków zagrożonych to jest sporo pracy u podsta w i niewdzięcznej i bardzo bardzo bardzo trudnej w efekty widać sukcesy można powiedzieć z 3 w przypadku polskich ba najlepsze, kiedy mówimy o jak coś pewnie pasjonata fascynacja myślą o Tymoteusz król i to są takie rozumiem Jaskółki, które może niekoniecznie jeszcze czynią wiosny MF nawiązał tutaj pan do Wilamowic i to jest taka historia w bardzo pozytywna i historia, która zadziwia świat, ponieważ mało jest tak element udanych działań oddolnych w tak krótkiej perspektywie czasowej, a dla nas z kolei to jest pewne laboratorium działań i rolnik uczymy się we współpracy z tą społecznością na skuteczniejszego podejścia do wspierania języków zagrożonych i do rozwijania różnych narzędzi rzeczywiście w Wilamowicach język, który był skazany na wymarcie RM w zasadzie nic nie wierzy, że rzecz, że jeszcze przed sobą o 2000 roku przetrwał dzięki determinacji Tymka króla Justyny Majewskiej, a za nimi teraz stoi cała spora społeczność nastolatków zaangażowanych, którzy mówią wystawiają sztuki teatralne język Wilamowski nawet więcej, pisząc sztuki za tym stoi również entuzjazm po stronie lokalnych władz szkoły taka piękna współpraca, która łączy społeczność łączy najstarsze pokolenie dziadków pradziadków, którzy przeszli prześladowania są z powodu używania języka wilanowskiego i wnuków prawnuków, którzy postanowili te korzenie wrócić no i my jako tacy zewnętrzni partnerzy, którzy mobilizujemy rozmaite formy wsparcia mediuje my pomagamy w LM nie dyskutujemy i staramy się w tym wszystkim uczestniczyć, ale tak naprawdę praca jest wykonywana w Wilamowicach przez samych zamawiających jest ta społeczność inspiruje inspiruje rozmaite społeczności w Polsce, ale również w Meksyku wiem moja nie pojechali z nami na 1 z takich na takich większych wydarzeń szkołę terenową flaszka i Meksyku, gdzie szkoliliśmy inne duże grochy Indiana z różnych grup mówiących różnymi językami, ale przede wszystkim na ład we wsi skutecznych działaniach rewitalizacyjnych i to było bardzo autentyczna, ponieważ zupełnie inną legitymizację ma też badać mówi nam, namawiając do ochrony zachowania lokalnych języków nawet jeśli tymi językami mówi, a zupełnie inne świadectwo dają młodzi ludzie, którzy sami byli dyskryminowani, którzy na przekór wszystkim sprzeciwili się o woli społeczności społeczności, która przestała mówić swoim harce innym języku IT taki przykład dla dla Indian, bo w ich kontekście to nie jest tak, że tajemnica w mowie Ratujmy język mówmy znała cała społeczność pójdzie, zanim za tym kryje się wstecz kryje się strach kryje się mną przekonanie o tym, że język nie ma żadnej wartości nie, bo nie można z niego wyżyć, ale i, więc takie świadectwo dzielenie się doświadczeniami pomysłami jest absolutnie bezcenne a jakie języki są w Polsce zagrożona śle językach mniejszościowych wszystkie języki mniejszości w Polsce są zagrożone tak naprawdę Polska jest krajem, gdzie przetrwało do dzisiaj kilkanaście języków i odmian językowych rdzennej szlam mniejszościowych regionalnych na 180 jest kilkudziesięciu przed przed wojną tak wskutek homogenizacji wymuszonej LO w zakresie w powojennym w te także wszystkie języki wymagają wsparcia jeśli chodzi o nasze działania to do tej pory koncentrowaliśmy się na współpracę z wieloma zmianami i z łękami no ale oczywiście jest bardzo dużo do zrobienia również w innych społecznościach w to co my próbujemy robić między nimi przez ten projekt zaangażowana humanistyka to łączyć łączyć ludzi o podobnych nam doświadczenia w także oni sami siebie inspirowali wspierali stąd pomysł sprowadzania do Wilamowic Anne przedstawicieli mniejszości aktywistów z całego świata w bardzo trudne, o czym jest trudne, kiedy no, bo nikt nawet gdyby sytuacja była neutralna to to jest w ogóle kawał roboty, ale nie zawsze sytuacja neutralna tak nie wiem w przypadku Łemków z 1 strony baby naciski mówiące, a właściwie co tam wraz z Łemkowie jesteście bardziej Polakami z drugiej strony mamy Ukraińcy, którzy mówią jasno Łemkowie do przyszłości jesteście Ukraińcami prawie teraz jest kobiet z 12 silną grupą kulturową narodową to musi być niezwykle trudne czasy, lecz fizykę trudne, bo przecież wiele omawianie ich oskarżenia o angaż niemieckość obok jest Śląsk, który budzi rozmaite emocje silne i kontrowersji jeśli chodzi o status języka Śląskiego to samo dotyka Kaszubów nie unikniemy tego kontekstu, ale też ten kontekst nie powinien być przeszkodą dla pozytywnych działań i próbą zmiany postrzegania problematyki mniejszościowej społeczeństwie to znaczy wyjście sem jest z tego poziomu cen takie dni Nisko pozimowego może być konfliktu politycznego poczucie zagrożenia, a spojrzenie na to, jaką wartość dodaną w społeczeństwie, które jest bogatsze dzięki obecności różnych perspektyw różnych grup etnicznych różnych języków różnych tradycji i w bardzo złożonych w różnorodnych tożsamości nie to samo jest cel we wszystkich krajach na świecie w Meksyku oczywiście tam nie ma tego problemu w politycznego w sensie sam się w związku z sąsiednimi państwami cieczy 3 czy podejrzenia związki z sąsiednimi państwami, ale jest problem też spójności i 3 obecność wielu języków jest zagrożeniem dla państwa czy tak naprawdę bezpieczeństwo i spójność narodową osiągniemy, używając języka hiszpańskiego taka była przecież polityka nowoczesnego państwa meksykańskiego od jego stworzenia w 18002001 . roku i taka polityka ta sama polityka AMD zdeterminowała nastawienie do języków mniejszościowych w powojennej Europie właśnie, tym bardziej że dochodowość chociażby tak myślenie o zjednoczeniu państwa to także myślenie o tym, żeby wszyscy obywatele mówili tym samym językiem w, a ze wspomnianych dna Calabria przykład to przecież mamy 1 z języków, który jest zagrożony, który też rozumiem w jaki sposób zainteresował młodych ludzi jest szansa, że zostanie uratowany z kalafiora, czyli miejsce we mnie, gdzie przeszła język Grekom dekański to kolejny przykład społeczności, którą stronę udało nam się nawiązać owocną współpracę do tego stopnia, że przedstawiciel tej społeczności byli również Meksyku uczyli się od Indiana jednocześnie dzielić swoim inna doświadczeniem jest bardzo podobna sytuacja są bardzo różne konteksty geograficzne kulturowe, ale trauma tych ludzi prześladowania dyskryminacja w tym postawy społeczeństwa dominującego są bardzo podobne mówi się im, że to, o czym mówicie to jest miesza pod mieszanka tak to nie jest język termin to jest znak, jaki osiągnę jakiś kompletny regresji, żeby funkcjonować do rozpoczęcia musi się wtopić musi się zmodernizować i ten dyskurs spory, które dzisiaj niestety niestety słychać, ale jeśli ci ludzie zobaczą, że są dziesiątki społeczności na świecie, które mają ten sam problem i poszukują różnych dróg rozwiązania te są co daje im w wiarę i siłę, że można próbować coś zmienić HR i to ma znacznie większe znaczenie niż ME jakiekolwiek przesłanie naukowe a kiedy np. Indianie znała spotykają się z mieszkańcami Wilamowic czekałaby i to w jakim języku rozmawiają korzystaliśmy z SS tłumaczy Grzegorz Wilamowski o zmianę zgodna czułam tłumaczyłam wypowiedzi Tymka na język znała podczas 1 z wydarzeń w górach w pobliżu społeczności, ale degenerat o tym w jaki zmarłe w języku polskim mężczyzna poszedł na łatwiznę taka albo może ja w PLH z polskiego na nas Jaworskiego nadała byłoby znacznie trudniej także oczywiście używaliśmy je czasami języka dominującego nie da się uniknąć użycia języka hiszpańskiego też nie chcemy wszak nic tutaj to taniej to nie jest przeszkodą natomiast ta szkoła to co zrobi się w Meksyku i 1 z największych osiągnięć stożek i 80 % wszystkich naszych aktywności było w języku nauki i zostaliśmy tłumaczenie, ale pokazaliśmy tam w, a pokazaliśmy Janusz znani to nie za Europejczyków, że można wyrazić w myśl robi to da się ich do tego stopnia, że ludzie, którzy kryli się od dzieciństwa, że w tych społecznościach, gdzie przebywaliśmy znają język nagle zobaczyć to atut, bo cudzoziemcy czują się z Kubą przyjechali studenci wraz ze Stanów zjednoczonych, którzy wygłosili referaty naukowe w języku na ławce współczesnym o swoich badaniach i wreszcie się ujawniać zaczęli wychodzić z tego podziemia zobaczyli, że ten w tym kontekście których, który tworzymy związek ma wartość w oczy braki zabawne momenty czy ktoś źle wymóg, jaki słowo, które w 1000 lecia uważa się zależność jest zupełnie innego wąż między różnymi wariantami dała UE np. tak, ale w nie oni sami mnie ludzie spotyka się z flagą Meksyku, który ma wmawiano, że nie są w stanie się porozumieć, bo nie ma w dni obowiązywania drony między halami mnie rozumieją się czasami są zabawne sytuacje tak jak między różnymi językami słowiańskimi oczywiście gdy, ale też dopytują się osób, o których już nie mają w swoich zasobach, bo inna grupa np. 1 i są zaczerpnąć nie może być SP z tańszego niż tego typu doświadczenie, gdzie ludzie próbują wzbogacać swoje zasoby wody co Stali można wrócić zmarginalizowani podzieleni są we mnie w późnym okresie kolonialnymi i zamęt, a we współczesnym państwie meksykańskim, ponieważ staż, jakimi Odry odizolowany i wyspami językowymi tak oddzielnymi ludność hiszpańskojęzyczną i teraz, kiedy oni tworzą to spłoszy społeczność praktyki odbudowują swoje zasoby niektórzy mówią no dobrze, ale jeżeli jest język, który prawie wymarły teraz dajemy puszczamy, jakby na żywioł młodych ludzi nowych technologii nowego kontekstu społecznego politycznego to już nie jest ten język to już nie będzie to nie jest tak wielki sporo autentyczność, a języka to jest jedno z największych wyzwań Andy rewitalizacji języków, ponieważ zawsze będziemy mieć czym zwykle będziemy mieć się konflikt między najstarszym pokoleniem i pokolenie młodych to starsze pokolenie często, a zakwestionuje język mody jak oskarżony nie autentyczne często nawet starsze pokolenie uważa, że ich język już jest dobry, że to ich dziadkowie pradziadkowie już nie potrafią zaskoczyć szkodliwe postawi trudne nie można ignorować nie można lekceważyć trzeba o tym, rozmawiać Anna co pokazywać przykłady Annę, że ma to co my robimy n p . to z młodymi ludźmi ja też nie ograniczamy tego pokoleniowo czytamy stare teksty tekst napisany przez przodków w okresie kolonialnym, jeżeli są takie no i jest czas na większy korpus nowym świecie indiańskie literatury i tekstów już nie tylko na artykuł jest kanał tajemniczo może się na nim czasie na niczym osiągamy szesnastego wieku może się mylę dziewiętnastego wieku oprócz wisi katowano z niedużej twórczości trochę je za chwilę może nawet nie musimy tutaj ograniczać tego czasowo może dosięgnąć i ci Indianie w LM nie każdy z naszych warsztatów, które nazywam taką partycypację inną kulturą historyczną jest z wykształcenia historykiem z CIT za nieważne, żeby rządy, żeby sięgać od tej historii, ale odpręża i rozumieją oni rozumieją odnajdują słowa, które elementy, które już kojarzą, ale wyszło zużycia, a my dzięki nim możemy zrozumieć terminy, których nie znajdziemy w kolonialnych słownika, a one przechowały się w jaki społecznościach dodatkowo w tych tekstach są rozmaite przykłady sprawczości, jaki ich przodkowie radzili sobie z opresją kolonialną co znaczy, że oni mają zachować tak twierdzą korupcja w sumie to nie znaczy, że mają meble oraz wyjazd no ale to daje im poczucie sprawczości oni też mogą szukać rozwiązań jak polepszyć swoją aktualną sytuację i to daje siłę dodaje inspiracje dla nas to oczywiste, bo jesteśmy zanurzeni w pamięci historycznej, ale trudniej wykryć sytuacje, że to się kompletnie odcina i mówi się potomkom Azteków Azteków wy jesteście głównymi tamtymi Indianami przepraszam do września tost to są rzeczy, które nie słyszą nie macie nic wspólnego z tą cywilizacją, a jeśli pójdą do największego wspaniałego muzeum antropologii w mieście Meksyk zobaczą, że ich, że kultura Stec kończy się na koncie jeszcze i przejście do 2 do dowodu do współczesności nieoczywiste, nic więc cały szereg działań z różnych stron kwestia autentyczności korzeni nie kwestia postępu dostosowania języka kwestie ortografii są bardzo trudne kwestie którymi czas pracować wspólnie z tymi społecznościami w PiS to jest ważne, że rzucają się stale tekst i rozumieją ideę tego tekstu w rejon ciechanowskiego zupełnie, gdzie mogę powiedzieć obiecały trzykrotnie więcej to w ogóle stać się w US w jak też cieszę się, że jest grała aż tak bardzo się nie zmieniły wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM dr hab. Justyna Olko centrum zaangażowanych badań nad ciągłością kulturową wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego koordynatorka projektu humanistyka zaangażowana w Europie jest studio informacje o jedenastej 40 kościoła, czego chcemy by studio dr hab. Justyna Olko centrum zaangażowanych badań nad ciągłością kulturową wydział artes liberales Uniwersytet warszawski o językach zagrożonych ASF czy da się w ogóle przekonać się właśnie stworzyć takich takich pasjonatów dobrej myśli sobie, że żyjemy w świecie gdzie, jeżeli uczymy się drugiego języka albo czy kolejnego języka powiedzmy to przecież do tego, że z tego przymusza, czyli vide szkoła szkoła rodzice tak, a po drugie na bok do czegoś nam, że to przyda niektórzy w jakiś czas temu zaczęli się uczyć mandaryńskiego czytam Tańskiego sądzono, że oto świat się zmienia być może nie jest nie będzie tym najważniejszym wiele osób zna angielski jest zaś jest taka Lingua franka nomen omen nic, dzięki której możemy się porozumieć większości państw na świecie no, a w, kiedy mówimy o w zasugerowali, żeby ktoś zapalił do języka, który mówi kilkanaście kilkadziesiąt może kilkaset osób w miejscu, w którym mieszkamy są to osoby w wieku 80 plus i teraz jeszcze tworzenie w tym języku pisanie prac naukowych myślę, że 99 i z przecinkiem osoby po okresie w głowie powie sorry, ale nie w 2 tygodnie dodam tutaj na nas na początku powiem, że nic pierwszą książkę, jaką w naszym zespole jeszcze w projekcie poprzednim ginące języki wydaliśmy Wilamowska ku to były opowieści, a dla dzieci napisane przez Australijczyka Carla licznik, który o Wilamowski dowiedział się przez internet przyjechał się nauczyć mówić i zrobił to i to woła tata ta książka, którą on ofiarą społeczności gmin oczywiście musi być Iskra musi być musi być powinien pewnie być jakiś tam lekarz pasja ktoś kto, kto mnie, kto tę pasję jest w stanie mnie przeszczepić na innych tak było w przypadku Wilamowice temu inny mogę wojsko o konkretach tak ciężko mi generalizować, jakie mogą być motywacje natomiast kolejno kosę liczba my nie wiemy literaturę, a my na innym elementarze książki dla dzieci i Noma, ale i powstaje mamy zamiar aktywistów, ale pasjonatów, którzy rozmawiają z dziećmi w tym języku przekaz pielęgnują go, dla których jest to sprawa z natury na stronę, która wnosi nic nie mówmy o czymś, o czym sztucznych dla SMG zaangażowanych Łemków rzeczywiście używają swojego języka na co dzień w LM w to jest sprawa pewnego naturalnego sposobu życia coś co dla nich jest oczywiste, że źle że, że powinno to właśnie tak w ten sposób wyglądać dziś, choć Wilamowice Doda naturalny została przerwana ręce gosposia, która przez 700 lat rozwija swój język i dla nich naturalne, że jeśli przed wojną jeśli ktoś chce się żenić, ale ze społecznością musi ich języka nauczyć się oni byli wiele się zacznie, ale nie było już edukacja była w języku polskim na tonie było to zagrożenie dla lokalnego języka dzisiaj trudno jest odbudować potrzeba jest pasji się bez inspiracji wiem, że on 1 z takich motywów sam z DM IDM powodów, dla którego młodzież Wilamowska postanowiła się języka swoich dziadków nauczyć go używać jest to, że odróżniają się od innych RM nie mogą używać go w szkole część osób ich nie zrozumie porozmawia się tym językiem mediach społecznościowych i działają w swojej grupie wspierają się angażują się mają pomysły, więc jest to budowanie pewnych wspólnot w przypadku takich właśnie kontekst zmarginalizowany, gdzie tych użytkowników zostało bardzo mało to właśnie budowanie tych wspólnot w LM nieco nazywam dniami takimi społecznościami praktyki RM to jest ten sposób dała do tego, aby ten język funkcjonował i przetrwał ten bardzo często inspiracją jest potrzeba indywidualnej rewitalizacji czy ludzie którzy, których bym dostał rozmaite porażki choroby nie miałbym poczucie że, że w zasadzie nie nie potrafią się w tej rzeczywistości odnaleźć majątek korzeni, które się wstydzą powrót do swej kultury tożsamości przez związek był na osobistą rewitalizacja i później oni dają przykład innym mamy przy tym mnóstwo przypadków z całego świata w ciemni 1 z najlepiej muszą być opracowane tu tajemnicy tematów to jest to jestem to z zazdrości liderzy ludzie MDM nie ma chorych którzy, którzy powrócili dzięki językowi do do swojej pozytywnie rozumianej tożsamości lepszego funkcjonowania w społeczeństwie oczywiście się tylko dodam, że elfów to edukacja promuje wielojęzyczność, a jest wielojęzyczność w językach standardowej, więc te, które mają swoją wartość ekonomiczną natomiast tutaj chodzi o to, żeby zrozumieć, że ta wartość ekonomiczna nie jest tak w inny nie powinna być tak nic wąsko rozumiana, że oczywiście Wilamowski członkowski nie przełoży się na często nie przełoży się poza tymi związkami na nową trasą i możliwości uzyskania jego stanowiska, ale być może przełoży się na lepsze funkcjonowanie tych osób, ale na rynku pracy w ogóle największy potencjał na największą niepewność siebie ciekawe pytania do pracodawców, jeżeli się pojawi, jeżeli na aplikacjach w Rosji pojawi się znamy łemkowski ktoś, kto to jest atut przy czym nas to typ schorzenia lubię jazdę na nartach w tym powoli się zaczyna MD w Polsce to może się ograniczony, ale ich w dużych korporacjach międzynarodowych stawianie na potencjał GM zróżnicowany kulturowo potencjał różne narzędzia pracowników w zespołach takich które, które mają tworzyć mają wymyślać mnie ta strategia powoli zaczyna funkcjonować są badania, które już zaczęto mierzyć ze no dobrze, ale tu pięknie brzmi, ale jak to wygląda w praktyce no bo nie wie, że żyjesz korporacja, która mówi stawiamy na kapitał kulturowy korekt celem głównym jedynym korporacji jest trzepanie kasy tak, więc jeżeli nie da się zarobić na czymś co by się nie robi nie ma sensu zatrudniać kogoś, kto zna język, jeżeli to znamy się języka nie przyniesie zysków wymiernego korporacji nad miastem oczywiście jest duże wyzwanie, ale interesom korporacji również ich pracownicy lepiej funkcjonowali w alei to jest 1 z tych aspektów, które gorzej w Skandynawii mam nadzieję, że to jest ten teren, gdzie jeszcze wiele może się wydarzyć również w Polsce jeśli chodzi obudowanie ma wiele licznego wiele językowego potencjału w miejscu pracy i to jest aż 111 z obszarów, na które chcielibyśmy pozytywnie oddziaływać w jej dobrze mamy mamy rodziny, gdzie dzieci dorastając uczą się tego języka mniejszościowego tak ale, żeby on się pan wszedł w krajach były z naturalnym na to konieczne są szkoły, które w tym języku albo w 2 językach będą funkcjonowały jeszcze gorsze są elementarze, żeby widz podręczniki do nauki przedmiotów to jest 1 z największych bolączek jeszcze, że polskie radio Meksykowi i o inne kraje, ponieważ niestety dominuje model Annie edukacji tzw. dwujęzycznej, ale tak naprawdę to nie jest żadna edukacja dwujęzyczna tylko język mniejszościowy pojawia się jako materiał owca kilka godzin w tygodniu w le w to oczywiście są jakieś 7 pompowane środki finansowe potem do mnie, gdy się zatem patrzy, jaki to ma oddźwięk jakichś przekłada się nauczyć języka są zdziwieni, dlaczego nie działa to nie działa, bo nie może działać nic jeśli dzieci łemkowskie uczą się wszystkiego w języku polskim i mają 2 godziny Łagowskiego w tygodniu to zupełnie nie o to chodzi o Annie wiemy, że najlepiej sprawdza się, a model numer seryjny, żeby się i wersja fizyk urodzony mających dominujący stłoczone jak język obcy i zanurzeni w rozłożeniu na morzu i Anny mamy już sporo badań, które pokazują wyniki efekty tego typu edukacji w Kanadzie Stanach Zjednoczonych dzieci, które miały możliwość edukacji w swoim rdzennym języku np. Indianie LO w wśród grup o dziwo, czy na dachu te dzieci lepiej funkcjonują, kiedy przychodzą już na model narodowej edukacji i nawet na poziomie studiów mają lepsze wyniki statystycznie niż dzieci z tych samych społeczności, które były zmuszane szóstego roku życia do przejścia jest dominująca poza tym znajomość Nawa przydaje się w czasie wojny np. więcej wybuchnie wojna, którą można zauważyć, że znajdzie inne użycia za dużo zań amerykańską, która z przyjemnością wtedy zatrudnia osoby zdające na dachu ale, a może i dała wyraźnie dało to za dużo osób zna już pewnie zna dzięki bardzo rozwija dzięki pani sobie jasno daje, więc rozważyć zamknięte grupy, kiedy zatrudniano nawaho w czasie drugiej wojny światowej były naprawdę dużo, ale nikt chyba jeszcze na dachu 1 koszt byłby powodzi czy preferowali pracy dla Amerykanów niż dla Niemców z ten projekt się udał, czyli rozumiesz żeby, jeżeli nie ma takich pozytywnych zapaleńców to i tak państwo może zrobić dużo więcej jakoś sensownie w ogóle to programy rewitalizacji, konstruując ja bym tak, gdy się żadną stronę nie będzie efektywna w działaniu jeśli będzie synergii poziomo dolny jest absolutnie niezbędne, bo nie można przekonać społeczność, żeby mówić w języku jeśli nie chce nim mówić, iż nie widzi w tym żadnej wartości tak, że zobaczy coś z językiem polskim politycy w radiu czy telewizji to, jako że nie podda się przekonać, że po polsku mówi dziś rada ma odpowiadać natomiast idealna sytuacja jest taka, że powinna być to strategie połączone znacie państwo powinno współpracować instytucje edukacyjne powinny współpracować badacze i lokalne społeczności taką miniaturę tego jest to co co udało się zrobić w Wilamowicach dlatego uważam, że do tak pozytywne przesłanie, ponieważ udaje się ze mną połączyć działania oddolne lokalnych stowarzyszeń młodzieży przy wsparciu szkoły przy wsparciu władz gminy i przy wsparciu bardzo rozległego wymiennie świata naukowego, bo to nic oni są warszawskie jest również we mnie uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu z głównym tutaj chaos niż orędownikiem lwowskiego prof. Wieczorkiewicza rozstawać się o cały szereg instytucji w to zaangażowanych i to jest to przesłanie, które które, która w dramat pamięta czy da się współpracować pomiędzy rozmaitymi podziałami w unii i między różnymi instytucjami zauważyłem pewne takie korelacje pomiędzy Meksykiem, a polskim w auli im się językowe Basket na czoło tak to muszą też mówić to jest zdrobnienie imienia, ale przeszedł języka polskiego teraz przed policją gwarantują na 3 chciałem powiedzieć na oczy podatniczka zauważyła albo prezydent Indii może nas powiem, że MO ni Indianie znała wg 1 z bardzo ważne przy 17 wieczny źródeł wierzą, że wywodzą się z terenów Polski czy makowiec i chce ich przodkowie pochodzą z Kurlandii i podając cały szereg argumentów na to, że kilku tamtejszych, więc jak zaczął zbierać wszelkie analogie między językiem narracji i polskimi i kiedy zamierzam taki żart akademickie publikować Polacy natomiast wierzą, że pochodzą z wysp wielkanocnych jest o nich dbać o absurdach ile jest w tej grupie od chwili zwolennicy za romantyzm moje nazwisko, ale ma głęboki sens, więc wykonał nad oznacza krainę kauczuku czy też jak All Money PL kraj numerków z kolei ma inicjały i Alco to jest cel oznacza w sercu także w rozmowach z Indii do tego, by go uwielbiają w Meksyku, a także to jest Grek cieszyłam się tutaj uwarunkowanie w oczywisty energia trudna do osiągnięcia trudno, a Zoll czy jest jakiś 1 czynnik, który jest ważniejszy niż inne dnie finansowanie takich, które można przyp aut, a jednocześnie należy do dotrą do przeskoczenia nie ma 1 przepisu oraz zrodził się w 1 społeczności może nie sprawdzi się w drugiej oczywiście patrzymy co nam na pełny repertuar rozwiązań co zadziałało co nie zadziałało, ale to nigdy nie jest msza w stan nigdy nie jest coraz przepis książki kucharskiej, która zadziała dlatego tak ważne jest, żeby te działania były wielopoziomowe nikt nawet ze słynnym najbardziej pozytywne działania społeczności zaangażowanej jeśli społeczeństwo zewnętrzne nie będzie to wystarczająco otwarte jeśli nam się tam nie pójdą za tym jakiś, ale centralne odgórne pozytywne sygnały to w duże perspektywy czasu pewnie są skazane na porażkę natomiast gdy rzeczywiście zmienia się otoczenie lokalne uwarunkowania lokalne zmieniają się postawy zniesienie negatywna geologia językowa staje się bardziej pozytywna, a jednocześnie zmienia się otwarte społeczeństwa na matę różnorodność co to są takie pewnie bardziej optymalne warunki do tego żebyśmy, ale w Stali się w 100 % homogeniczne społeczeństwo w pana pani złą wiadomość, że Polacy boją się inności, że zobaczycie bardzo co się dzieje za każdym razem jak szef Śląskiej w przestrzeni, a zaraz nas ci Ślązacy zaleją nas będzie POŚ Śląskiego, odkąd stoi dlatego tym bardziej warto się tą sprawą poważnie zająć i Anną i połączyć siły do tego, aby do rozmaitych działaniach, aby promować w pozytywny obraz wielokulturowości wielojęzyczności staranny, bo bez szerszego społeczeństwa i pozytywnych postaw rzeczywiście te wiaty projektu będzie skazany na niepowodzenie staje się kaszubski ma dzisiaj często nie bez żony w pytaniu ja nie jestem specjalistą od języka kaszubskiego natomiast remont, ale istnieje bardzo wiele lewicy dziś świetnych oddolnych inicjaty w chociażby projekty i Marsy edukacji Kaszubskiej to jest coś co rzeczywiście warto warto na to na co zwrócić uwagę i bardzo duże grono zaangażowanych osób młodzieży, które działają na rzecz swojego języka nierzadko trudnym otoczeniu 1 z moich marzeń na przyszłość jest, aby podjąć się Adam jakieś formy współpracy właśnie ze społecznością kaszubską, ale wystarczy 1 prominentny polityk z Kaszub, żeby się zmieni wiatru w morzach Cis zawsze pozostanie to w takim razie w jeszcze przestrzeń niedopowiedzenia bardzo pani dziękuję dr hab. Justyna Olko z centrum zaangażowanych badań nad ciągłością kulturową wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego kardynała Karola k koordynatorka projektu humanistyka zaangażowana w Europie była państwem gościa dziękuję dziękuję bardzo informacji już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj jak nie będzie, ale będzie popołudniu Radia TOK FM i Paweł Sulik dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością czuwał Krzysztof Woźniak
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA