REKLAMA

Kapłani w ludzkich skórach składali ofiary z bogów

OFF Czarek
Data emisji:
2019-01-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Państwa i moim gościem jest dr hab. Stanisław Iwaniszewski, Państwowe muzeum archeologiczne w Warszawie oraz Escuela Nacional de Antropologia e Historia, dzień dobry, dzień dobry państwu. Dobrze powiedziałem? Tak. My tu sobie gadu gadu, panie profesorze, a tymczasem w Meksyku archeolodzy odkrywają coraz to bardziej fascynujące rzeczy. Rozwiń »
No Meksyk jest na pewno krajem bardzo atrakcyjnym dla archeologów z ligi i jest to kraj, gdzie niestety z powodu jego obszerności niewiele stanowiskach logicznych jest systematycznie bada to po prostu brakuje tam ekologów i dlatego każde takie odkrycie spektakularny wydaje się spektakularny, a jest to po prostu dowód na systematyczną pracę kolegów meksykańskich i zagranicznych, którzy co jakiś czas odkrywają nowe stanowiska nowe świątynie nowe budynki które ciosy w nas posuwają naprzód w tej wiedzy o przeszłości prekolumbijskiej Ameryki 

Zdaje się czy też do tego rodzaju odkrycia są pewnego rodzaju kwestią polityczną no bo mówimy to wciąż o pewnej cywilizacji, która istniała i która została zniszczona przez inną cywilizację do ich dzisiaj ostatnio jakby pochodzenie z czy bycie potomkiem rdzennych mieszkańców było to taki trochę słaby bilety wylosowane na loterii, bo z tym się wiązałoby się po prostu obywatelem drugiej trzeciej kategorii właśnie trzecie nawet kategorię drogi wodociągi

To byli ludzie, którzy byli ich urodzeni z rzędu z białych potomków i w przestali dziewiętnasty wiek Meksykanin nie przyznawali się do swoich korzeni indiańskich Toszeckiej przy rewolucji Meksykańskiej to nastąpiło, ale jak to zwykle bywa Indianie głównie chłopi byli użyć w zasadzie jako mięso armatnie przy tej rewolucji specjalnie no poza oficjalnymi jakiś tam dekretami nie mieli łatwej drogi wyjedzie ewolucji w dojściu do jakich stanowisk poważnych politycznych naukowych kulturalnych administracyjnych to jednak było zawsze przed nimi nadwaga była trudniejsza awansu 

Awans społeczny zaczął się z tą ewolucją cichą, która nastąpiła 1 stycznia roku 1994 mówi o powstaniu Zapaty stów w stanie Chiapas wtedy, kiedy Meksyk tego samego w tym samym okresie wstąpił do Unii gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi i z Kanadą, która w zeszłym roku została na nowo sformułowana to już nie jest tak tak o współpracy ekonomicznej to już jest Tosca troszeczkę są innego 

Natomiast Indianie od tego czasu zaczynali zaczęli trochę emancypację i w pod koniec dwudziestego wieku nastąpiły zmiany w konstytucji meksykańskie, które uznały różnorodność kulturową Meksyku, uznając 55 i grup etnicznych i grup językowych za oficjalne po prostu edukacja lokalna administracja od tego czasu może posługiwać się lokalnymi językami oczywiście na papierach dłużnych przynajmniej na papierze, ale i dlatego procentowa m. in . w powstaniu uniwersytetów Inter kulturalnych chcę powiedzieć jako antropolog żyje w Europie mówi się multikulturalizm 

Natomiast w Meksyku czy w ogóle na kontynencie amerykańskim mówi się o Indiach kontrowaliśmy chodzi o to, żeby te grupy etniczne, które ze sobą współżyją, żeby ze sobą tak samo nawiązały kontakt i następował przepły w myśli przekuć w dyskusji refleksji między tymi różnymi grupami etnicznymi w Europie raczej tej grupy etniczne są pozostawione same sobie one nigdy nie wchodzą w dialogi między sobą jest to bardzo utrudnione także to wszystkie inne spojrzenie na zjawisko wielokulturowości w Meksyku od tego czasu Indianie rzeczywiście zaczęli mieć coraz więcej umów członków swojej społeczności, którzy zdobywali wykształcenie średnie i wyższa także dziś rzeczywiście możemy powiedzieć, że są badaczy, którzy mają stopień licencja domu albo my stoczyli magister po polsku, którzy mają korzonki ich mieli w swoich wspólnotach indiański z drugiej strony jednak globalizacja przyczyniła się do zwiększonego bardzo procesu nowo porzucenia tradycyjnych wartości ich nowe zawody powstają tradycyjne rolnictwo do ulega dużym przemianom właściwie chłopi to są w dużej części mniejszością dzisiaj na terenie wioski oni są jedyną grupą, która stara się jeszcze konserwować zwyczaje i użycie języka młodzi ludzie od razu wchodzą, więc jak hiszpańska, a nawet często, pomijając hiszpańskiego gazów angielski no tak widzę sposobem tyle fosforu zerwało dach w 2 LO jest ważny teraz polityka kulturalna, która je honoruje dziedzictwo kulturowe różnych społeczności indiańskich przed hiszpańskich rośnie mówi się, że wszyscy byli atakami czy my sami już dzisiaj również te oficjalnie rozpoznane przez WHO prawodawstwo meksykańskie grupy etniczne usiłują znali swoje paryską kulturę materialną gdzieś tam w przeszłości i 1 z takich stanowisk jest miejscowość, która dzisiaj nazywa się te Łatka ona była podbita w wieku 15 ta miejscowość znana była 1 z centrów cywilizacji po polskich patologów i Ast Aztekowie w połowie wieku, kiedy na piętnastego zmienili nazwę na tyłach, a tam znaleziono właśnie te fascynujące pozostałości po kulcie Boga siebie to tak ta informacja obiegła prasę ile tam tydzień temu czy 2 tygodnie temu na początku stycznia teraz czy ona była wcześniej oczywiście w polu w nauce nie ma przypadków ciała bilokacja zmusza nas do planowania odkryć także, jeżeli wystąpi jakiś Grant to jest 838 listopada 2 czy wcześniej zrobionych zaplanować ile publikacji o tym, będę każda prezentowana i konferencjach czy coś w tym rodzaju Pawlak, że nie mogliśmy wiemy o 6070 % ja muszę już przewidywać, kiedy zakończę ten projekt, jakie będą rezultaty, jakie to będzie Benefit dla społeczności lokalnych albo dla społeczeństwa meksykańskiego dzisiaj te społeczności lokalne również mają coraz większy aktywny udział w badaniach naukowych one konsultują wyniki prac naukowych często usiłują również śladem powiedzmy takie społeczności indiańskie w stanach Zjednoczonych czy w Gwatemali również kontrolować budżet, który my wydajemy na badania archeologiczne w związku z tym powoduje to dużo konfliktów i Yahoo lot często wycofują się z pewnych stanowisk po prostu nie chcą ulegać wpływowi lokalnych najemcy przedstawicieli administracji indiańskich na szczęście mamy nowe metody badawcze, czyli Laibach np. możemy dużo elementów Zobacz zlać wodą jest raz 2 ogrodzenia albo spowiedź najbardziej niedużo właśnie technik tych mniej inwazyjnych i dzięki temu można posunąć się, więc naprzód i nie koniecznie wchodząc na dane stanowisko archeologiczne tutaj stanowisko ETS zalewisk znaleziska kultu Sitek dotyka, o których tutaj ich trochę mówimy to jest w ramach planowego działania udostępnienia kolejny z strefach ekologicznych publiczność to ze za chwile laby już w tej chwili zostanie oddany do publiczności ludzie będą za pomocą biletu będą mogli tam wejść i podziwiać te wykopaliska w 100 to jest troszeczkę inna polityka to jej planuje się odkrycia po to, żeby wzbogacić lokalne muzeum o jakieś ciekawe artefakty po to, żeby uczynić miejsce celem turystycznym, żeby ludzie, z czym to miasta pogłębić to nawet miasta Meksyku jechali tam specjalnie obejrzeć fotografie z tak bardzo blisko to jest jeszcze Meksyk centralny jeszcze jest to na płaskowyżu centralnym, ale już jak się wchodzi w dół, czyli do stanu Hakan nogą w Puebla piękna wspaniałe muzeum sztuki doła haka to w ogóle przygoda sama w sobie zresztą różnego rodzaju specyfiki łacha pańskie, zdobywając coraz większą popularność w Europie tak jest myślę sobie Laska lub w nekropoliach, który jest tak popularne i tak drogiej Europie zachodniej tzw. że oczyści pojawia się już podrabianymi SKL no to jest, bo nie radzi, żeby nie było zobaczy w walizce z taką gorzej niż w ośrodku w dobrze wrócimy do naszej rozmowy o odkryciach najnowszych w Meksyku po informacjach Radia TOK FM informacje o jedenastej 20 już za kilka minut z tym dr hab. Stanisław Węsierski z państwowego muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz z pola Nacional de antropologia historia się razem IKO jest państwa i moi goście wracały po informacjach studio dr hab. Stanisław Węsierski z państwowego muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz skulona Fiona de antropologia historia cuda ramy ikon, czyli miasto Meksyk Meksyk jako Tomek odkrycie interesujące świątyni Boga, którego możemy nazwać nasz pan obdarty ze skóry tak tak w Gazecie, skąd taka nietypowa dla Boga nazwa w na tak, bo to jest związane z takim rytuałem nieco makabrycznym może dla słuchacza Europejskiego z polskiego w testach makabryczne po prostu już po uśmierceniu pewnych ofiar z ludzi w składanych od analizy skóry w przewozach no na drugą stronę to ze skóry to z Włochem i kapłani ponownie ubierali się w Tomsku, nakładając na głowę oczywiście tam, gdzie były kończyny to stand UP to wisiało w boków i tą czerwoną z tonu na zewnątrz Tomka pełno krwi, a tą zewnętrzną w powietrzu na zewnątrz IC w ten rytuał jest związanych ze świętem, w który przypadał na nas dwudziestkę dni Jan celowo nie mówię miesiąc po nie chce używać tego sformułowania to jest i Rachuba czasu opierała się na 18 w okresach dwudziesto nowych Prus 5 dniach dodatkowych razem 365 dni, a Hiszpanie nazwali to okresy dwudziesto miałby miesiące to po obu miast wywodzi nazwę od Księżyca, ale wiem, że okres Księżyca niema 20 dni, więc mieli takie święta co 20 dni, kiedy kończyła się jednak dwudziestka zaczynała się druga dwudziestka jedno z tych świąt nazywało się Takashi realisty niż chcieli właśnie miesiąc, gdzie święto ludzi, którzy byli obdarci ze skór przypadało to mniej więcej w okresie podboju Meksyku na okres marca kwietnia stąd związane jest interpretowane jest jako władzy, jaką udało się udowodnić wtedy, kiedy następowała pora siewów przed nadejściem pory deszczowej kult Boga siebie to tak, czyli ich ten nasz pan obdarty ze skóry jest kultem, który przysparza wielu problemów badaczom i w zasadzie nie ma takich jednostajny jednoznacznych opinii na temat tego co to oznaczało, jaki to był symbolizm tego misja się to za bardzo zagłębiać nie będę natomiast wg opisów rzeczywiście w 1 z funkcji tego kultu była o to, żeby promować waleczność żołnierz wojowników rycerz takich jak rycerz wybierał się na wojnę światową taką wojnę, która polegała na Poznaniu przeciwnika nie polegała na zdobyciu jakiegoś terytorium i potem tego jeńcach zdobytego w UE w tym okresie składano bowiem czy ofiara była bardzo skomplikowana ci ludzie na 40 dni przed biciem eseje o oferowanym już przybierali atrybuty bogaci, by to tak ich byli traktowani jako obraz tego Boga oni już raczej tracili kochaj swoje człowieczeństwo, a zamieniali się być taką postacią był postacią imieniem Boga samego siebie to tak i stopniowo, zwłaszcza w ostatnich dniach przed ofiarą te atrybuty ludzką bycia członkiem ludzkości i zabierano ofiarują noc ostatnie atrybuty w postaci włosów na głowie takiego skarbu udzielano także tracili swoje indywidualne cechy osobnicze ludzkie i w momencie, kiedy byli ofiarowali już oferowano Boga ani ofiarowano człowieka na cześć wracały można powiedzieć za zasadny, ale mogę robić w zasadzie fałszywie powinien, żeby ofiary złodziej w Meksyku ofiar był z bogów, a nie pluć w także przy pomocy tego skomplikowanego procesu osoba wyznaczona na ofiara zamieniała się, żeby obraz Boga i była traktowana jako ten Bóg da czasem niektórzy z tych zdać mniejszych bojowników pojmanych musieli stoczyć walkę przed byciem ofiarowanym przy czym od razu szanse na zwycięstwo były zerowe, bo dostawali symboliczny miecz z co dane taktyczne z papieru, a Matys takiego poza Łódź papież osłabionego skojarzyli figur Sowa tych jest tego papieru używano ten papier również dochody my tych chorągiewek sztandarów albo również do wytwarzania kodeksów, czyli ksiąg, a Stecki czytam maja niskich Otóż przy pomocy takiego instrumentu jej również trudność, ale na razie papierowej tak czy oni musieli stanąć naprzeci w w 22 żołnierzom czy rycerzom zakonu ołów i dwom rycerzom zakonu jaguarów naraz, ale z Blatterem on był Bóg da Platformie na tak małą ołtarzu, a ci byli na dole i go atakować, ale jeszcze był uwiązany, żeby nie mógł uciec także jest jak tylko o go zranić przerwano walkę brano go na świątynie do góry wyrwano mu serce, a potem jego ciało jest tak czarno w 2 i z części tego ciała, gdzie rano skórę, po czym kapłani Boga Sitek dotyka sprawiali ofiar jeszcze tego samego dnia, a skąd znamy las nie jest od tego człowieka spożywano jeszcze rytualnie ten właściciel niewolnika czy ten, którego pojmał na polu bitwy oby robił ucztę i swoich przyjaciół Pawlak gościł w tym mięsem ludzki włos sam nie mógł tego mięsa zjeść, ale jego przyjaciele mokki, a skąd znamy przebieg tych, ponieważ pani dosyć dobrze to opisać i sal i Duan tacy 2 kronikarze szesnastego wieku o niej bardzo szczegółowe podają opisy świąt meksykańskich dziesiąty myśli byków, czyli Azteków i stąd mamy dużo informacji poza tym dużo informacji obrazkowych z kodeksów obrazkowych, jaki spoza byków odkrytych na terenie tym co mają ochotę w centrum miasta Meksyk, czyli stolicy państwa Azteków zwanej temat z tytanem przenosi tanie duża świątynia nazywała się tym co mają Jola była poświęcona bogowie ulicy do Polski takiemu wymogowi dochodowemu Azteków, który był utożsamiany z Bogiem słońca i by bogowie katalogowi, który był Bogiem o niczym związany z deszczem z duchami zobowiązaniem i t d. Otóż ta część ofiar wchodziła bardziej w symbolikę świąt solarnych, czyli świąt bóst w związanych z wojną z ofiarą ludzką i z kultem słońca w pojazdach przygotowuje robione tu znowu mamy taką logikę, która co wielu badaczy wywodzi jeszcze ze społeczności zbiera z kół łowieckich wtedy po prostu kryje, żeby się na wykresie dochodziło trzeba było zabić, bo tam zabić zwierzę dowody zbierać koło łowieckie albo za pośrednictwem wyspecjalizowanego specjalisty zwanego szamanem albo sami musieli obiecać bogowi, który zagadywał zwierzętami to, że po śmierci danego zwierzęcia zwierzę będzie miało szansę na nowo internować ale, żeby mogło inka nowość to trzeba było wszystkie szczątki zwierzęce w porządku mniej więcej anatomiczne złożyć takim wujkiem grobowców tak, żeby ten duch zwierzęcia zabitego na nowo mógł korzystać świecie mógł na nowości magazynować w ten sposób zabezpieczano sobie regenerację jedno pożywienia i tego typu logika się przeniosła wg właśnie wielu badaczy na społeczności rolnicze starożytnego Meksyku, że po prostu mamy Boga z Sanoka dzieci przebrane za katalogów traciły atrybut bycia dzieckiem ludzkim nabywały atrybuty pomocników dla lokat, które były małego wzrostu ofiarowano je znowu nie była to ofiara ludzka jest była ofiara obrazu ludzkiego, czyli postaci personifikacja Boga danego Boga i dzięki temu na nowo ten Bóg deszczu mógł się odrodzić czy Bóg uwadze inności musiała dochodzić ofiar używano Boga kukurydzy wszedł w świat podziemny całkowicie były zniszczony, a potem odradzał się na nowo jako młody człowiek i wychodził na ziemi w postaci kiełkują tej hostii kukurydzy czy Bóg czy bogowie w pewnym sensie byli ciągle w drodze pomiędzy władzami miasta, jeżeli ocena czy trudno też nam powiedzieć, jaką się do łagru nazywał, bo to trudno wejść na dnie był to Bóg, który miał jednoznacznie przypisane atrybuty nie był to obok w sensie greckim rzymskim było to bóstwo, której atrybuty zbyt łatwo zmieniały się z 1 na długie i w danym kontekście pewne atrybuty były ważne także Aztekowie w stworzyli świątyni, która miała tegoż byto tego służyć kultowi Szepeta atakowi z 1 strony, gdzie pokazać lokalnej grupy ludności, kto jest panem, czyli tą swoją ideologiczną religię, bo właśnie trudno być od religii i religia ideologii były raz złożone, która zachęcała do takiego zachowania brutalnego z 1 strony pokazać, a z drugiej strony było to związane z kultem płodności także oni też jako zdobywcy musieli zabezpieczyć podbitej ludności obfitość pożywienia, więc oni musieli również pokazać jakże oni są nowymi wariantami, że pożywienie będzie, gdy ta świątynia odkryta to także różnego rodzaju miejsca do zarówno przeprowadzenia tych ofiar, ale także o o tak, że różne tak interesujące, więc tutaj mam kilka fas kulturowych odkrytym na tym stanowisku stanowisko nazywa się z fundacji Jan popa po ludzku, a po na łatanie skutek Łatka misja będą używać tej drugiej klasy może ja nie jestem w stanie wymówić nie, więc mówię poprawnie Thomas po polsku jest stanowisko to rozwijało się w okresie po klasycznym, czyli wtedy, kiedy miasto to kiła Kan upadło i pojawiło się dużo organizmów mniejszego kalibru takich jak króla jak i Lula jak soczewka Alco na IT planom meksykański i zaczęło w tym momencie tworzyć rodzaj takiego małego Księstwa można powiedzieć mówiąc terminami europejskimi potem w długim okresie w 2 w wiekach 1112 . rywalizowało z sąsiednimi takimi większymi dolinami jak takie dane stanowiska Kalisz lała Kate piesi czy taka Marc Janko współzawodniczyć z nimi, a złotym wieku jak powiedziałem piętnastym jej motto z moimi karty i witamina, a Hasa istotne nie podbili ten region Meksyku i włączyli do triple Alliance do swego Królestwa, który przymierza aut ołtarze były też, gdzie przedstawiono znaleziono przedstawienia obrazujące tegoż kartoteka były datowane właśnie na połowę wieku po piętnastego, czyli prawdopodobnie po zdobyciu przeprowadzono takich rytuałów jeśli po to, taka na tym terytorium, ale oczywiście kult podobnego Boga, bo nie wiem co się nazywa się, by to tak szpetoty, kto jest na kanałach Gdańska miał on był popularny i w na terenie całej UE haki był popularny kult tego Boga również na terenie zatoki Meksykańskiej tam, gdzie stan Veracruz jest nie wiem jakoś się nazywa, ale to był odpowiedniki tego pasterskiego szyby dotyka on był wcześniej, bo znaleziono tam właśnie rzeźby rzeźby, które zostały rytualnie w rozbite, czyli musiał istnieć jakiś rytuał poświęcony Szepeta Tomkowi, który polegał na tym, że na końcu nie tylko zabijano ofiary, która jego o USA, by cała, ale również posąg z jest też bardzo ciekawe znowu z punktu widzenia logiki ofiar, że zabijano również posąg, który opracował przedstawia obok co z czekałem, bo przy sobie, że z 1 strony mówił pan o źródłach, czyli o zapisach meksykańskich nawet pytanie czy ci obserwatorzy opisywali tylko Skorupa rezerw z PS zazwyczaj bez wchodzenia w w znaczenie tych rzeczy i właśnie właśnie oni opisywali tylko to co albo jeszcze zobaczyli, ale z reguły nie byli to z naocznych świadkowie o nich pisali to 2030 lat potem, ale mogli zapytać się no już nie specjalistów rytualnych po wszystkich wybić wcześniej, ale ludzie, którzy przynajmniej jeszcze za młodości uczestniczyli w wykładach, czyli przedstawili taką wizję jak to ludzie rozumieli, a nie jak specjaliści rytualnych wrócimy do naszej rozmowy o najnowszych odkryciach w Meksyku po informacjach Radia TOK FM informacje o godzinie 1140 już za kilka minut z dr hab. Stanisław Iwan niższe zyski z państwowego muzeum Archeologicznego w Warszawie oraz skóra Nacional de antropologia historia Chile Meksyk jest państwa i moim gościem wracamy po informacji o gwałt dr hab. Stanisław i Raniszewski z państwowego muzeum Archeologicznego w Warszawie Ross School emocjonalne antropologia historia w ślady męskiego jest państwa i moim gościem Anny dzisiaj o bogach i epoki, a do hiszpańskiej, które ktoś kto, którzy to, które to bus to co chwilę pojawiają się od niej tak jak pan mówił wcześniej do torby takie połączenie wiadomego nie wiadomo czy 1 z 1 strony, planując badania musi być co najmniej podejrzewać albo mieć jakieś inne przesłanki, że szansa na znalezienie no ale zawsze znalezienie nawet tego co się planowało jest dziś radosną informacją i Anny Inków i wzbogacono zasoby naszej wiedzy oczywiście każde znalezisko, ale jest elementem im bardzo ważne naszych badaniach, ale zjawisko musi być jeszcze to znalezisko musi być jeszcze odpowiednio zinterpretowane, czyli musimy znaleźć cały kontekst i duchowych tych sytuacji jest z kultury materialnej, które zastajemy na stanowisku usiłuje stwierdzić w jaki sposób doszło do takiej ani innej konfiguracji tych przedmiotów, które od kupujemy od pory od kupujemy ale, pomijając te wszystkie procesy potem po depresyjne, kiedy stanowisko zostaje opuszczone i tu jest niestety hołdem, ponieważ nasze metody badań nie są w stanie wniknąć się wzajem umysłowości tamtych czasów, czyli musimy tworzyć taki trochę jak, które są do takim tryb przybliżenia tylko tego co było 1 z takich przybliżenie są relacje hiszpański, ale Hiszpanie po pierwsze, wywodzili się z własnej kultury o opisywali coś, czego nie rozumieli do końca coś było zupełnie obce w ich kulturze oczywiście opisywali, używając słów własnego słownik, czyli porównywali, że Bóg tak jak taki adres odpowiednik takiego Boga rzymskiego czy greckiego, gdy próbowali to zrozumieć, posługując się swoim aparatem pojęciowym ze swojej kultury byli to ludzie często o małej kulturze w sensie kultury wysokiej niskiej tylko byli to ludzie związani z rolnictwem, by dokupić i oni w swoich kategoriach interpretować dziś oczywiście nauka ma swój własny język swoje własne metody próbuje w sposób bardziej zobiektywizowany studiować te zjawiska, ale z kolei zobiektywizowanie powoduje, że tracimy istotną część tego dyskursu naukowego, który związany jest z aparatem pojęciowym lokalnych kulturach ważeniu będziemy to tłumaczyli na sposób nowoczesnych teorii to nigdy nie zrozumiemy tego STK czy tego stałość tego mieszkańca dała Kan w związku z tym musimy również znaleźć takie metodologie, które nam pozwalają od ich strony troszeczkę to zinterpretować przyjrzymy się też temu odkryciu z strony z poziomu logistyczne rzeczywiście gotowi, by wszystko zostało wykonane jak to wygląda nowo zdobyczy to było coś robią na zamówienie sprowadzane czy to było coś wykonywane przez samorząd czy wiemy, że do tego co było zrobione przez lokalnych rzemieślników przez lokalnych artystów z jakich materiałów czy były drogie czytanie sprowadzane miejscowe wykopane oczywiście te tego typu dania nie będą przeprowadzone otwarte znalezisko zaledwie ma parę tygodni jechała dziedzinach o Logi zwana komedią, która zajmuje się właśnie tymi problemami, ale można po zdjęciach zobaczyć, że nasz ból, jaki standard to był obraz siebie do TK, ponieważ każda Holoubka każdy historyk sztuki od razu mógłby on będzie wiedział, że to jest właśnie reprezentacja Sitek to tak talerzy z 1 strony mamy zespół pewne cechy atrybutów przywiązanych do rzeźby i pozwala nam to wizy niezależnie od języka kultury interpretować natomiast z drugiej strony oczywiście będzie interesujące wiedzieć czy kamień jest lokalny w Meksyku nie macie problemów z tym budulcem kotka na Jukatanie, gdzie jest dużo Dungi może kamień jest słabej jakości potasu wapnia i Jerzy potrzebowano, by transportu lepszej jakości, ale ten teren wulkaniczny jest mamy Bazalt mamy dużo, bo kamienia budulca owego, który również łatwo da się rzeźbić z tym nie ma problemu z natomiast ja bym podkreślił, że niewiele mamy w sumie tych dowodów materialnych o kulcie, iż płytotekę mamy tutaj w 2 głowy w zasadzie wystawiającej wiadomo, że to nie jest na pewno tak, ale tu mamy każda głowa ma 4 oczy, więc tu widać że, że jest ono łączy, spoglądając z was, w których nas, na którą się nakłada prawda w skórę tego obraz tego niewolnika, który został ofiarowany z tak to jest człowiek jest mamy 2 takie rzeźby nie jest to dużo mamy fragmenty to osób przedstawiającego się, by to taka, który ma charakterystyczny dziury w skórze mglistej wychodzą buble, bo się, by do tego był również Bogiem, który choroby skórne na człowieka zsyłał i wywieziono w taki hamulec powiedz można powiedzieć istniał wiezienie, żeby jak już ofiar chowano tego nieszczęśnika i zdarto z niego skórę to po tym, ludzie chorzy na skórę chcieli też ubrać tą skórę, żeby mu wolno usunąć wszystkie choroby skórne, które mogły być i chorobami genetycznymi również maść nie lepiej, ale nie było takich koncepcji także raczej skóra Bogart czy świętości skóry była tak duża, że wierzono, że usunie jakiś dolegliwości skórne w każdym razie to była 1 rzeźba, po którym wmówiono, że została jeszcze sztucznie zniszczona i do tego mamy 2 te 2 ołtarze ofiarny z późniejszego okresu się w sumie mamy 5 elementów na historię tego stanowiska, która jest od wieków 900 od roku między 900 do roku 1500 tam 35 rzeźb i mówimy już o wielkim kulcie Boga ci bez to tak oczywiście trzeba jeszcze przekopać, bo archeolodzy dopiero szukają w samej świątyni śpi to tak odnaleźli artefakty związane ze świątynią, więc trzeba teraz zidentyfikować, który z tych budynków, które tam skopany, bo całkiem nie odkopany pełną paletę świąt, czyli jeszcze ten sezon najbliższy jak zapowiada prowadząca wykopaliska pani Noemi Castillo będzie poświęcony na przekopanie, o czym szczegółowo tej części terenu, gdzie znaleziono też miasto jest druga częsta praktyka, że stanowiska archeologiczne, jeżeli mamy 10  000 znalezisk miała dość szybko przekształca się z takiej powiedziałbym turystyczne logo turystyczne miejsca 3 el jem normalnie to zależy od lokalnych władz Lecha i odpisy oczywiście centralnych władz, jeżeli lokalny gubernator Rhode, czyli osoba, która rządzi danym województwie w danym stanem w Meksyku będzie uważała za stosowne, że Top przyczynić do jakiegoś rozwoju chory turystycznego i ekonomicznego tego regionu i będzie starał się dofinansować ten projekt jest to kosztowne, ponieważ wymaga przekształcenia przede wszystkim wymaga przekształcenia tej ziemi, która często jest własnością prywatną ludzi albo własnością jakiś hit los, czyli wspólnot indiańskich albo Chłopskich należy przekształcić użycie tej ziemi na Zone Federalną, która będzie mogła wnioskować o przekształcenie tej tej ziemi w stanowiskach logiczne do tego ludzie będą mogli dojeżdżać, więc to jest proces legislacyjny, który trwa i którzy zależy również od lokalnych władz, ale jeżeli okres grudnia jest gubernator stanu Puebla zginęło w katastrofie tak nowo mianowana po iluś tam dniach władze zginęła w samolocie samolot po prostu spadną muszą być nowe wybory no ale tam są oczywiście odpowiedniki wydziału kultury i nauki, które dno działają na zasadzie swojej własnej inercji, więc tam decyzja może być podjęta na trochę niższym szczeblu natomiast wszystko zależy również od władz lokalnych od władz temat Kan czy one będą chciały działa w Cannes i ma to szczęście, że tam jest kilka znanych stanowiskach logicznych w okolicy, który w, które może nie są tak spektakularne, ale które ściągają ciuchy i turystów, więc oni powinni być już przyzwyczajeni do tego, że tam czasem turyści się zatrzymują to musi powstać infrastruktura hotele restauracje targi coś co jeszcze zapewni atrakcyjności cen pali w oraz ta sama, ale jest tama, ale właśnie tak ETS ITS kakao wanilia wanilia i w ogóle same dobre rzeczy, jakie pana ulubiona taka potrawa uliczna ja wolę tak poz tak Kossaków ale gdy po raz takie najbardziej klasyczny z miejskim ptaków z takiej wynocha jak to się nazywa takie jak mnie nie jest takie i inne jak i 1 Hiszpania w tym arabskim się ma ten taki piec z takiego można się odcina mięska Prochorow skryba było takiego taki podobny do kebaba, ale to jest inaczej machać Narodowego przy tak to tam tak Gozdek tom 2 tak, gdy Stoch to jest najlepsze w najprostszej najlepsze jedzenie oczywiście mam też i inne dania, ale tak jak pozwolę, ale pozwolenie może chodzić pewne skojarzenia z sił przed atakiem w związku z tym dniem 1 musi, bo dzisiaj oczywiście nie jest w Poole jest wołowiną albo wieprzowiną albo nawet czasem już, ale nie zawsze tak było, ale w okresie przed hiszpańskim to mogło się zdaliśmy są pochodzenia ludzkiego to to jest bardzo są pożywne smaczne podstawa w pasażu fascynujące, że 8 z Meksyku ludzie celebrują jedzenie to jak z 3 do spotkania jest uwięziona lan czy obiad to nie jest spotkanie w celu szybkiego zjedzenia jest spotkanie pomiędzy jedno Varda myjemy drugą gwiazdą spotkania głównie, żeby porozmawiać, bo jedzenie jest tutaj dobrym pretekstem do tego, że jakiś interes ubić także śniadania się celebruje śniadania nie jest się o godzinie ósmej tylko takie zaproszony śniadania może trwać od dziewiątej do 11 i wtedy grupa ludzi zaproszona przez kogoś przy stole omawia pewne sprawy i wychodzi oczywiście są inne warianty tych śniadań Kutrzeby na północy Meksyku tam jest dużo hodowców bydła takich kowboj i naszych jest o godzinie szóstej rano wszyscy się spotykają piją szybką kawę wymieniają informacje i każdy potem jedzie na swoje Ranczo, ale zawsze jedzenie jest pretekstem także obfitości potra w w Meksyku i związane z również z tym, że jest to fenomen społeczny jedzenie nie mniejszej gdzieś tam pokryć w domu tylko się je stało rodzina się celebruje, kiedy nasze biuro do Meksyku Vernon już niedługo w duchu naturalizmu 6 lat proszę pozdrowić Meksyk i wracać, żeby opowiedzieć co przy różnych fascynujących rzeczach, które tam się dzieją oraz na po wyborach nowe władze nowy kierunek dane także nowi gubernatorzy w różnych grupach ministerialnych kochaj nas do tak dotykają Instituto Nacional de antropologia historia, której 2 lata temu przeszło z ministerstwa edukacji na ministerstwo pod ministerstwo nowo utworzone kultury 2 teraz będzie miał kolejne zmiany, ale zostały zapowiedziane już na lepsze dyr na inne na inne rozumie bardzo dziękuję dziękuję bardzo dr hab. Stanisław Iwan niższe zyski z państwowego muzeum Archeologicznego w Warszawie Rose skóra Nacional de antropologia ISIS i historia z dowiemy się komu państwa moim gościem mam nadzieję, że po powrocie z Meksyku w tym profesor podzieli się ze słuchaczami kolejnymi fascynacjami opowieściami z informacji już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program na dzisiejszy przygotował Paweł Zientara informacje o dwunastej po informacjach
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA