REKLAMA

Krytyczna analiza dyskursu nienawiści

OFF Czarek
Data emisji:
2019-01-17 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
W studiu dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca, filozof, Instytut kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, dzień dobry, dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mowa nienawiści pana zainteresowała ostatnio. Mowa nienawiści mnie interesuje od dawna, ale ostatnio poczułem taki impuls do tego, żeby mówić o niej więcej, częściej i może mocniej, bo popełniona została zbrodnia. Zbrodnia polityczna, której podłożem była z pewnością również mowa nienawiści,. A to, że z pewnością to wiemy skąd? To, że z pewnością wiemy stąd, że zabójca wykrzykiwał nienawistne hasła i że ofiara była wybrana w sposób polityczny, w sposób przemyślany, nie była to przypadkowa ofiara.  Rozwiń »
No myślę, że zatem tak trudne do udowodnienia myślę, że panuje jakiś taki konsensus społeczny co do tego, że nie wiadomo, jaką czy jak dużą rolę odegra mowa nienawiści w tej zbrodni, ale że Polski dyskurs publiczny jest przepełniony nienawiścią pogardą do do takiego stopnia, który może prowadzić do bardzo mu, że ich w porównaniu z dyskusjami politycznymi innych państ w tak np. prowadź swój polityczny w wielkiej Brytanii, czego mieliśmy ostatnio ostatnim przykładzie toczą się bardzo intensywne spory i dyskusje o wysokiej temperaturze, a jednak mowy nienawiści nie uświadczymy, czyli Polska jest jedynym państwem na świecie, gdzie malowania zawiści tego nie wiem mnie nie badam dyskursu we wszystkich państwach bada dyskurs przede wszystkim w krajach Zachodu przede wszystkim w Polsce, ale myślę, że naszym obowiązkiem zająć naszą mową nienawiści niektórzy mówią mamy wolność słowa, a więc jeżeli, a priori zakładamy co jest mową nienawiści, a co nie jest to ograniczamy debaty ograniczamy rozmowę ograniczamy zmianę ideałów i czy idei jedne klasyfikuje jako lepszy albo dopuszczalne inne jako gorsze niedopuszczalne wydaje się, że był podciąganie mowy nienawiści pod wolność słowa z pewnym nieporozumieniem to znaczy mam takie poczucie, że w po pierwsze, mowa to jest zawsze działanie społeczne działanie publiczne to jest pewien akt mowy ten akt komunikacji te nie są nigdy tylko słowa albo tylko wypowiedzieć tylko poglądy mówienie zawsze zarazem działaniem to znaczy zachętą do czegoś albo zniechęcanie nie ma albo wzywaniem albo trenowaniem to nigdy nie jest tylko i wyłącznie wyrażanie poglądów i jako takie działania społeczne różne działania społeczne oceniam jako lepsze lub gorsze działalność charytatywną oceniamy jako lepszą, a kradzież oceniamy jako gorszą i nie ma powodu, żeby takiego działania społecznego jak umowa z jakim jest mowa również w tym, że w ten sposób nie oceniać po drugie, takie poczucie, że mam o wolność słowa, która jest absolutnie fundamentalną wolnością dla dla demokracji dla społeczeńst w liberalnych dotyczy raczej tematów, o których możemy rozmawiać ani sposobu ujmowania tych tematów to znaczy dla n p . w Chinach nie ma wolności słowa w Chinach panuje cenzura w ogóle nie wolno rozmawiać o masakrze na placu Tiananmen w niewolno tego ten temat nie powinien nie może się pojawić w debacie publicznej czy cel czy w dyskursie jak rozumiem w kraju, w którym panuje wolny słoneczko tak jak Polska każdy temat może się pojawić w debacie publicznej każdemu się pojawia w debacie publicznej może pojawia się temat uchodźców imigrantów pojawia się temat praw osób homoseksualnych, gdyż temat praw kobiet pojawia się temat kary śmierci i t d. tym podobnie w tym sensie nie ma żadnego zagrożenia dla wolności słowa w Polsce natomiast sposób ujmowania każdego z tych tematów, a co ważniejsze chyba sposób też ujmowania ludzi, którzy mają od nich odmienne zdanie na jakiś temat niż ja tutaj pojawia się pole do nadużyć do nienawiści do pogardy do mowy nienawiści jako działania społecznego, któremu właśnie powinniśmy się bacznie przyglądać, w czym mowa nienawiści nie jest jednakowoż my w zbiorem zbytnie precyzyjnym i otwartym na nadinterpretację albo na nadużycia tak, bo jeżeli spieramy się co jest i on chce zakomunikować, że moje argumenty są lepsze, a pana gorsze no to bardzo łatwo mogę zrobić, mówiąc że no właściwie używa pan mowę nienawiści w stosunku do mnie do mojej grupy do moich dorzeczy, które uważa, że są ważne to prawda, że mowa nienawiści jest pojęciem nieostrym nieprecyzyjnym i poddającym się łatwym definicjom raczej można ją omówić tak jak my to dzisiaj robimy to i będziemy robić niższy niż zapisać np. prawie karnym nie i to jest oczywiście bez problemu, ale dlatego na naprzeciwko pana siedzi kulturoznawca i filozof ani prawnik to znaczy ja nie musieć zajmować tym jak to powinno zostać zapisane wprawie powinny być analizowane to jest to sprawa ustawodawcy ja moja zajmuje analizą dyskursu zajmuje się działaniem w dyskursie i mogę mówić o tym jak koło, jaka praktyka po społecznościach prowadziłaby do lepszych rezultatów i lepszego społeczeństwa niż niż dziś w tym sensie jasne, że lepszego dla kogo wyższego dla wszystkich lepszego dla wszystkich uczestników jak rozumiem, że taka jest taka jest albo nie gorszego dla nikogo tak w tym sensie lepszego dla wszystkich, bo nie gorszego dla nikogo może to jest nawet może dać nawet lepsze sformułowań i w tym sensie oczywiście zdarzają się takie przypadki, kiedy informujemy pojęcie mowy nienawiści do nas tak interpretowane, kiedy ono ma służyć do tego, żeby zamknąć usta krytykom, ale w związku z tym, że używamy jakiegoś pojęcia czy rzeczy jakich praktyk słyszy w sposób niewłaściwy to nie znaczy, że musimy się jej pozbyć prawda to z aneksem banalnymi oklepane przykłady noży kuchennych faktura też mogą służyć do rzeczy słychać też mogą służyć do rzeczy dobrych i w tym sensie warto się przyglądać do Warty nie zamykać mowy nienawiści samej etykiecie to znaczy nie zostawiać na poziomie emocji na poziomie określania kogoś z nienawiści nikt nie ma albo posługuje się mową nienawiści to z IT sposób kończy dyskusję tylko wchodzić głębiej interpretować to co zostało powiedziane jak zostało powiedziane do kogo przez kogo, z jaką intencją zakole tory to i tak na tle w dobrze to bardzo proszę analizujemy analizujemy zatem dobrze, a pierwsza rzecz, którą należy po poruszyć jeśli rozmawiamy o mowie nienawiści to jest kwestia in, dlatego że mowa nienawiści delegitymizacji przeciwnika to znaczy nie odnosimy mówiąc nienawistne niech nie odnosimy się do jakiegoś problemu z jakiegoś poglądu takich kwestii, którą uznajemy za dobro wspólne, które usiłują osiągnąć kompromis, aby jakoś rozwiązać tylko chcemy odebrać przeciwnikowi prawo do mówienia odebrać przeciwnikowi prawo do posiadania poglądu na tę kwestię do działania politycznego, a w najbardziej skrajnym przypadku do istnienia w dal to jest też taka jest zagrywka retoryczna to przepaść jest przed mową nienawiści to jest 11 zabiegów retorycznych, czyli zamiast polemizować z argumentami z sugerujemy, że o sprzeczność przeciwnik w dyskusji nie jest osobą, która jest nie wiem godna zaufania godny szacunku i t d. jasne tylko to z punktu widzenia oraz retoryki nazwać argumentum ad personam w prawda jest błędem retorycznie przypomina, ale z punktu widzenia to rozpatrujemy to z punktu widzenia skuteczności czy z punktu widzenia sztuki dyskusje jeśli rozpatrujemy z punktu widzenia skuteczności retoryczne oczywiście ten argument może być skuteczna, ale rozumiem, że inni nie chcemy podporządkować naszego dyskursu publicznego nasze z przestrzeni politycznej wyłącznie kryterium skuteczności to jeśli jest, jeżeli mówimy o polityce, czyli o zdobyciu i utrzymaniu władzy to raczej skuteczność jest powiedziałbym w pierwszej trójce pełna zgoda ja też zawsze byłem jestem tego poglądu natomiast u Kuby skuteczności nie może być jedynym wymiarem jedynym wymiarem istnienia przestrzeni publicznej jedynym wymiarem istnienia wpolityce i wydaje się, że nie powinniśmy się na to godzić Jaś nie powinien tego dziś pasie nie powinien na to zgodzić, że my jako obywatele nie powinniśmy się na to zgodzić, że w tym czasie powieśmy zrozumieć jakich wartości pożądane, jakie wartości są pożądane współczesnym społeczeństwie demokratycznym i liberalnymi zaangażowaniem bronić tego systemu wartości tak nie nie przyzwala się nienawiści ustępować nie prowadzić polityki jak z MEN tu nie twierdzi, że jest jakaś obiektywność czy też neutralność światopoglądowa, że możemy się wszyscy zgodzić nie są pewne wartości których, który chcemy bronić i które uznajemy za ważne i których skuteczność działania nie morza nie może przysłonić naszej rozmowy o mowie nienawiści w oknach Doda czy do analizy powróciły po informacjach Radia TOK FM studio dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca i filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego informacje, że 3 minuty o godzinie 1120 po informacje wracamy do dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest studio rozmawiamy o mowie nienawiści, czyli pan chciałby wprowadzić taki zakaz nakaz cenzura nie tego nie powiedziałem, że wewnętrzną taką wewnętrzną, ale też raczej chciałbym dobrze jeśli ja mogę wobec Szczecin oby do czegoś dążyć może pan członek społeczeństwa oczywiście jak go jako obywatel to do tego, żeby w, żeby nie poddawać się z jego strony rezygnacji bezradnością długo nie poddawać się z tym nie mogli to znaczy mówić, że właśnie, że chcemy pozbyć się nienawiści chcemy pozbyć się pogardy chcemy wrócić do zastanawiania się nad możliwymi rozwiązaniami nad problemami nad nad dobrem wspólnym tak nad pochylali się nad problemami Ania de legitymizowania przeciwnika, bo myślę sobie, że jeśli uznamy, że argumenty ad personam, które nie muszą, ale mogą być wyrażona w formie nienawiści zostałoby ich skuteczność przesłania na wszystko inne no to wtedy dyskusja w ogóle traci jakikolwiek sens to po co wtedy rozmawiam dochodziło wtedy do takiej sytuacji, która od, której znowu Polska przez publiczne Polski dyskurs jest pełen, w której nikt nikogo do niczego nie może przekonać, bo nikt nie zmienia poglądów, bo panuje przekonanie, że poglądy zmienia tylko frajer albo zdrajca tylko ktoś jest głupi nie rozumie albo tylko ktoś, kto ma jakiś ukryty instrumentalny celi pracuje dla Nike wysyła dla kogoś nagrodziło albo szkodnikiem skoro nikogo nie można przekonać lud to co rozmawiać w nie rozmawiałem z obrad to informacja w ich więź z, ale w zastanawia się nad 1 rzeczą, bo o mowie nienawiści o niemożliwości lub możliwości i rozmawiania o zmiany poglądów wspierania się dochodzenia do konsensusu my rozmawiamy myślę sobie dość takim późnym etapie no bo żeby po pierwsze, mieć jakieś poglądy, bo to ona rozkoszy muszą się wziąć tak po drugie, gdzieś musimy się nauczyć jakiegoś sposobu wiemy, że dobrego jakiegoś sposobu w no właśnie negocjowania tak albo tego czy jest miejsce dla innych poglądów niż moje leki, jeżeli ktoś w tym momencie przystępuje do debaty publicznej z przekonaniem, że jest miejsce tylko dla 1 poglądu przestrzeni politycznej n p . czy społecznej NATO możemy reagować zastanawia się czy to jest obecnie dobre, ale ciekawe pytanie, skąd się takie podejście wzięło wydaje mi się, że to, o czym tu rozmawiamy teraz to znaczy do Legii de legitymizowania przeciwnika wykluczanie z dyskursu odbieranie praw ani polemika z poglądem koniecznie uznajemy, że może istnieć jakikolwiek równoprawne poglądy mojego wynika z tego, że znowu ja jestem psychologiem czy nie miejscu strony jestem kulturoznawcą Katowice w dyskursie natomiast trudno wskazywać precyzyjnie źródła natomiast wynika z tego, że nie dopuszczamy do siebie tego, że świat złożony świat jest różnorodne i dlatego uważamy, że tylko 1 jedyny pogląd może być słuszne dlatego jesteśmy gotowi go bronić nawet za cenę nienawiści pogardy i wykluczenia bo by ten 1 jedyny oglądaj na usługę prostego rozwiązania wszystkich problemów to znaczy czujemy, że są jakieś problemy czujemy, że jest takie zagrożenie czuję, że jest jakieś ryzyko, że świat nam się wymyka spod kontroli te i wtedy, gdy biorąc do ręki mowę nienawiści jako instrument jako działanie społeczne znajdujemy jakieś 1 kozła ofiarnego to do historii zdarzało się z ostatnich 100 lat 50 lat wielokrotnie komuniści wierzyli, że Żydzi kanalii uchodźcy w naszych marzeń i czasu Angeliki w jak to w taki żart, że w humanistyce uniwersytecki rosnąć zaś zaczynają pracę roczną od zdania już starożytni wraz z paliwem staje się jasne dlatego zastanawiam się na czym polega ta wyjątkowość Polaków obok tego pan to zawsze pytałem czy to jest tylko Polska no i dano mi powiedziała, że Polska stoi wyjątkowa powiedział, że zamierza jako obywatel Polski widz w Polsce dużo nienawiści pogardy i analizuje ją na poziomie naukowym jest realizować bez niej krytyczne myślenie zacznie pozostawać na poziomie emocjonalnym, ale też myśleć i uczyć studentów myślenia no ale też jako obywatel mógł chcieć, żeby tej nienawiści pogardy było mniej zastanawiam się, o jaką drogą, jaką drogą nie mam tutaj nie mam tutaj prostych odpowiedzi, ale wydaje mi, że to różne drogi, które teraz są do trochę naprędce wskazywane po po tym, zabójstwie Pawła Adamowicza wydają mi się nieskuteczne fałszywe nawet jeśli podyktowane często dobrymi dobrymi intencjami to znaczy po pierwsze, płyną z różnych stron takie wezwania do milczenia prawda, że zaduma i my się po milczy my wycofaliśmy pomódlmy się o ocalenie od grzechu nienawiści nie szukajmy winnych i t d. wydaje mi się, że to jest ustąpienie przed nienawiścią, że to jest oddanie pola to znaczy, że powinniśmy właśnie odwrotnie powinniśmy mówić powinniśmy krzyczeć powinniśmy słusznie się gniewać, którzy nie zawieść lekiem na nienawiść nie wiem czy krzyki gnie w są nienawiścią mogę być zły na to co się wydarzyło i mogę być zły na to w jaki sposób się rozmawia i marzenia są nienawidzić mowy nienawiści to jest trudne pytanie to jest paradoks oczywiście nie jest mgnienie powstał ostatni poniedziałek to jest paradoks, który został najpełniej wypowiedziane w czasie rewolucji francuskiej słynne hasło nie ma wolności dla wrogów wolności prawda i teraz jeśli się na chwilę tymczasem zastanowimy no to ono nie jest mu w pole nie jest aż tak nienawistne tak, by się wydawało mi, że służyła uzasadnieniu terroru rewolucyjnego to znaczy, że w momencie, w którym będziemy tolerować nietolerancję będziemy tolerować takie działania, które dążą do ograniczenia wolności to ostatecznie ta wolność zniknie i tolerancji pole tolerancja zniknie, więc stworzyć to taki paradoks, z którym tolerancja nietolerancji zmniejsza przestrzeń tolerancji związku z tym nie możemy, jakby NATO jeśli chcemy zachować wolność i zachować tolerancji zachować złożoność różnorodność nie możemy pozwolić na takie działania społeczne w tym nataką mowa na takie akty mowy, które ograniczają przestrzeń wolności w dość ciekawy w projekt polityczno-społeczny nie ma albo się sobie, że jeżeli chodzi o kształtowanie nawyków społecznych czy zwyczajów no to można działać na człowieka czy też na grupowe, licząc na to, że ktoś momencie z Internal widują pewne sposoby zachowania albo sposoby komunikacji albo też można wprowadzać to Stana mniej nakazów zakazów jak ci co możemy liczyć na to, że wszyscy będą przestrzegali ograniczenia prędkości albo ustawić radary znaki i karać tych, którzy nie przekraczają na jej zwykle to chyba ten drugi sposób czy ten sposób nakazów i zakazów jest dużo bardziej skuteczny, chociaż przy chociaż, gdyby on coraz mniej teraz skutecznie tak, bo to, że tak też o to, że w momencie w różnym dojrzałych demokracjach, kiedy minister czy też jakiś lider nie polityczne powiedział coś co było niestosowne oto składał rezygnację albo oddawał się do dyspozycji kogoś trochę, wyprzedzając decyzje tego aktu karty rozdawał tak, bo ten, który kazał wiedział, że jest pewien kodeks niepisany zachowań wypowiedzi sposobów komunikacji, który życie przekroczy no to natychmiast trzeba taką osobę wywalić tak są tak troszeczkę mniej niepisany kodeks no ale waszym rozumiem, że pomiędzy tymi 2 drogami czy 2 sposobami, które tam wskazaniem sprzeczność chętnie nas zwyczajnie nie ma oczywiście dbanie o to, żeby prowadzić edukację chcą prowadzić edukację w kierunku różnorodności kierunków ukazywania tego, że świat złożony, że nie ma prostych rozwiązań, że ludziom drogę ludziom należy się szacunek i w tym sensie to jest często zabudowane albo wyśmiewane albo wprost określany mianem niemym lewackiego terroryzmu moment, kiedy budujemy są tak słomianą kukłę czegoś synowa polityczną poprawnością i ja zaś na to odpowiadam, że nie ma czegoś takiego polityczna poprawność i popiersie i nigdy nie było po drugie, a po trzecie zawsze tam, gdzie chcesz powiedzieć polityczna poprawność ustaw szacunek dla drugiego człowieka tak wtedy nie będzie tak łatwo być precz z szacunkiem dla drugiego człowieka nie żebyśmy, jakby w kościele, czego w razie trudniej powiedzieć przed stosunkiem do drugiego człowieka niż tracić z polityczną poprawnością, która właśnie tak rozumianą kukłą takim takim chłopcem dobicia, który nie wiadomo w co by miał co miał znaczyć taki, żeby nie wiem czy wszyscy musimy się zgodzić do tego, że wszyscy ludzie zasługują na szacunek wwozie wszyscy się do tego nie zgodził, ale ja muszę żyć w takim społeczeństwie, w którym jest to 1 z podstawowych wartości, którym w, którym ta, którą w społeczeństwie ta wartość może być, ale są egzekwowane dość na tym polega problem, że pan, by chciał żyć w takim ktoś inny chciałby być w społeczeństwie, gdzie wszyscy są określonego etosu i jedno osób tak ktoś inny chciałby żyć jeszcze winnym społeczeństwie, gdzie nikt nie płaci podatków tak dalej tak dalej no i każda z tych osób powie padło w mojej społeczeństwie czy spożywczej, które ja bym chciał nie ma miejsca dla pana i dla takich jak pan panie redaktorze to jest ten argument go pan teraz urząd to jest argument, który mówi Wiktor, który jest paradoksu relatywizmu kulturowego, który zidentyfikował Leszek Kołakowski, który mówił, że kultury, które są relatywne mają relatywny systemy wartości już różne poglądy są uprawnione prawda różne różne sposoby zachowania i t d . nie można wartościować tak naprawdę popadają w sprzeczność, ponieważ ostatecznie uznają, że relatywizm kulturowy jest lepszy od czego są relatywizmem kulturowym nie jest, więc sama w ten sposób przestają być relatywne, ale wiadomo już żadnego z naszych rozwiązań jak proza w praktyce nie, bo jeżeli pan uważa, że w różnorodności zwartość rozwiązuje ten argument również musiał przyjmować także tych używają mowy nienawiści do komunikacji i przyjmuje na ogół tylko dlatego dlatego mówię, że tu nie chodzi o to, żebyśmy byli wszyscy pojednanie i wzruszenie własnym wzruszeniem w jakiej wspólnocie taki fałszywy koncyliacji i chodzi o to, żeby iść, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie ma czegoś takiego oko obiektywu gość nie ma czegoś takiego jak neutralność światopoglądowa i że poprzez wieki negocjacji różnic interesów, których nie wolno się pozbywać tak pozbywanie się już zresztą testy próbne najprostsza droga do nienawiści wiadomo, że musimy się różnić i i gitary i te różnice będą dawały o sobie znać konflikt chodzi tylko o to, żeby te nie chodzi tylko o to, żeby te różnice inaczej negocjować i w tym sensie uważam, że przed nienawiścią sporo rusza się bronić, tak więc imię wartości żeby, by nie, że takie postawienie sprawy no dobrze my nie mamy żadnego ostatecznego obiektywnego o zewnętrznego uniwersalnego kryterium żadnego zestawu wartości co, do którego się wszyscy zgodzili to znaczy, że możemy się, że możemy się usunąć taki nihilizm tak jak szosy nie jest nihilizm to wprost czy jamy barbarzyństwo nienawiści pogardzie w tym czasie dostał oczywiście są problemy, które my tutaj odkryliśmy nagle wymyśliliśmy tak to są problemy nurtują filozofów antropologów, ale chodzi o wypowiedzeniu najwłaściwszy pogardy czy chodzi o to, żeby nie pokazywać nie mogę wyjść z nienawiści pogardy i z punktu widzenia z społeczeńst w liberalnych sporze z demokratycznych trochę tutaj nie ma żadnej różnicy, bo jest z tak to znaczy wielka w momencie, w którym pan będzie się zachowywał jak porządny obywatel mówił jak porządny obywatel postępował jak porządny obywatel i t d. do to będzie pan porządny obywatel niezależnie od tego, że w głębi duszy pan pan nienawidzi czy nie chodzi o to, żeby się pozbyć tych emocji tylko chodzi o to, żeby one nie wychodziły w debacie publicznej nie chodzi o to, żeby się pozbywać emocjami pozbywać myśli chodzi o to, żeby w świadomy sposób od tych emocjach myśleć, żeby nie działać politycznie wyłącznie pod wpływem emocji wciąż są uzasadnione czy nieuzasadnione praw i podyktowane fałszywymi informacjami nieprawdziwymi informacjami chodzi o to, żeby myśleć ostatecznie myślenie jak mówiła Hanna Arendt jest pierwszym instrumentem służącym do walki z nienawiścią pogardą myślenie ma kolosalną przeszłość mam nadzieję, że ma też przyszłość wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacje o 1140 dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca i filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem po informacjach wrócimy do myślenia do naszej analizy analiz studio gość dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca i filozof z Instytutu kultury polskiej Uniwersytetu Warszawskiego wspieramy się trochę jak i słusznie, bo jest między nami różnice interesów, które jest oczywista tak różnica interesów są zdania różnice poglądów nie ma nic, a nie tylko do nienawiści nie znoszą Roland Berger tylko nie czuje nienawiści jeszcze ratownika w zażyłych zwykłym może nas widać w szwach, a w nie wiem może nie czuje nienawiści, bo nie jestem sfrustrowany, bo mam poczucie sprawczości, bo mokre czasem przejść do Radia i coś powiedzieć, bo ma uczyć studentów, bo jak się czuje, że mam jakiś ograniczono oczywiście legis wpły w na rzeczywistość może dlatego nie czuję nienawiści to przy doborze bez nienawiści, ale opowiadać o mowie nienawiści warto chyba też zauważyć, że w samej nienawiści w nie ma nic oczywistego tak jak mówię, że różnica interesów różnica poglądów jest jakość naturalna i w związku z tym, że każdy z nas jest indywidualnością i podmiotem jednostkom NATO NATO będziemy się jak wspierać to same nienawiści pogardzie jako jako działalności społecznej nie ma nic oczywistego i socjologowie wskazują na to, że w sytuacjach różnego rodzaju ryzyka czy zagrożenia od katastrof naturalnych wujek katastrof komunikacyjnych nadal ludzie rzucają się do tego, żeby sobie pomagać, żeby solo współpracował z 4 i w związku z tym, iż dosyć jest w takim ograniczonym zakresie i na takich małych przykładach to niema nic nie stoi na przeszkodzie, żeby próbować, żeby dążyć do tego, żeby to rzeczywiste problemy rzeczywiste zagrożenie nie właśnie ekonomiczne symboliczne ekologiczne rozwiązywać we współpracy i żeby próbować pozbywać się nienawiści która, która jest ideologią przysłaniając są nam to co nasze społeczeństwo jest nie tak to pięknie brzmi na czas doświadczenia w Gniewie drugiej wojny światowej tego nie pokazują jak nawet w obliczu zagłady Polacy to potrafili jednak wszystko lubią występować pomiędzy tym przeciwko swoim przeciwnikom politycznym i jasne ja nie mówię, że tak jest zawsze mówię tylko, że mamy takie przykłady prawda, że zagrożenie i ryzyko i problem może prowadzić do współpracy w tym sensie jeśli uznajemy, że jest jakieś zagrożenie ryzyko i problem no to lepiej współpracować, dążąc do rozwiązania tego problemu niż problem pogłębiać w nienawiści i w tym sensie jasne, że nie ma żadnych prostych rozwiązań, że nie ma prostych definicji, że bardzo łatwo tutaj o nadużycia albo bardzo łatwo miękki totalitaryzm, ale jeśli nie udaje się nam się osiągnąć jakieś programy maksymalnego uniwersalnego to nie warto jednocześnie się osuwać w nihilizm to chyba nic nie uczy współpracy w Polsce myślę, że wielu rzeczy się w Polsce nie uczą myślę, że nie uczy współpracy, że nie uczy się krytycznego myślenia nie uczy się porozumienia nie uczy się dyskutowany już argumentował Ania i to dać tutaj nie ma nie ma sporu między nami, że należy, że należy tego uczyć się należy należy kłaść duży nacisk tak uznać należy uznawać za za za istotną wartość życia publicznego no dobrze to wzrost i pan w 2 mam wrażenie, że przy różnego rodzaju tragicznych wydarzeniach w powracają powraca się rozmową o kwestiach zasadniczych kwestiach ważnych np. właśnie o tym w jaki sposób ze sobą rozmawiać czy Lexus się różnić czy współpracować, czyli 3, jakie powinno być społeczeństwa, bo co robić, żeby uniknąć tragicznych wydarzeń natomiast to jest takie toi to zaś takie rzucanie się na hurra w trudnych momentach zresztą akurat wielka orkiestra Świątecznej pomocy która, gdyby też już na zawsze będzie związana z tym tragicznymi wydarzeniami inny też w pewnym sensie pokazuje, że Polacy chętnie zrobią coś wyjątkowego tak długo jak to będzie od święta czy raz w roku damy 100  000 000 zł na zbożny cel, ale na co dzień to tanie tak sobie szczerze że, że to co jest ważne, żeby o tym, rozmawiać rozważa, żeby się zastanawiać, ale czeka na ten moment, kiedy ktoś w końcu powie przecież Tusk musimy te narzędzia miecz, żeby współpracować to musimy się tego nauczyć tak, żeby szanować drugą osobą muszę się tego nauczyć, żeby krytycznie myśleć muszę się tego nauczyć w jaki sposób Ano n p . taki, że nie będzie 5 rozwiązań w szkole, czyli takich, które pan nauczyć się z panią wszelka powie, że są słuszne jak ma nauczyć krytycznego myślenia skoro przez 71015 lat właściwie musi zastanowić się, o co chodzi nauczycielowi albo dlaczego jedynym rozwiązaniem jest taki, który jest podręczniku Grecja czeka na ten moment, kiedy ktoś odpowie Super skruszony przegadane wymyślone, bo to tu też nie odkrywa Panek z Ameryki to, że pan mówi to są rzeczy to są znane na świecie od 100 lat oczywiście, że głęboko chcemy iść albo już starożytni Grecy albo nawet co najmniej 100 prawda, więc czeka nas domowych skaczemy towar to zmieniamy nasze szkolnictwo tak, żeby dać pozwolić ludziom krytycznie myśleć tak zmieniamy taki sposób, żeby uczyć współpracy i t d . tak dalej z tworzymy nie wiem akademie na polską w taki sposób, żeby nie było do tej walki buldogów szczurów pod dywanem, żeby to niebyła gra o tron i t d. tak dalej i czy za wysoko mierzy nie wiem co to teraz uwielbia gwiazda zaczęła rozmowę od różnych akcji balistycznych postulatów, ale teraz szczerze, że za bazę, na której jakość jakość przejął i lidze to oczywiście sama zgoda tylko pracą postawą pracą posta w jak rozumiem pan redaktor wykonuje pracę utracą podsta w rozmawiając prawda z różnymi ludźmi i konfrontując różne punkty widzenia ja wykonuję pracę u podsta w jako jako wykładowca akademicki wielu ludzi wykonuje pracę u podstaw, ale jakoś mamy takie poczucie, że ta praca posta w nie przynosi, dlatego że rozwiązania systemowe muszą być 3 w i głównymi no tak i w tym sensie, jakby niechęć do podejmowania rozwiązać systemowo wynika z tego żonę na krótką metę nie przyniosą nikomu żadnych profitów prawda to znaczy nie będzie Take IT Thai Thai i tej skuteczności, która tutaj jest nasza i tak nawet można będzie można, by rzec można będzie stracić władzę prawda to znaczy takie działania są mniej spektakularne nie dają natychmiastowych efektów i t d . ale też utrata władzy odbędzie się, dlatego że my nie zagłosujemy tak my obywatele nie zagłosujemy na kogoś kto, kto postawi wyłącznie na rozwiązania systemowe są tutaj do czynienia z jakiegoś takiego typu błędnym kołem każda to bardzo że, że politycy i to różni inni członkowie jury i członkinie elit symbolicznych nie podejmują działań systemowych, ponieważ sądzono, że lód czy obywatele ich nie chce, a ludzie obywatele i nie chce, bo one w ogóle nie są podejmowane tak mówić tylko cały czas są to ta walka buldogów i jak powie ja, bo w zajmuje się pracą postawy zajmuje się myśleniem krytycznym myśleniem i nie mam tutaj recept dyktatura nie, a poświęcone oświecona dyktatura nie miałem takiego nauczyciela historii w liceum serdecznie pozdrawiam tych zasług w najlepszym ustrojem jest monarchia monarchią absolutną oświecona monarchia absolutna świecą wyrazy filozofowie też, którzy któż tak uważali Thomas Hobbes np. uważam, że najlepszym ustrojem jest monarchia oświecona, dlatego że w monarchii interes władcy prywatny interes władcy interes Królestwa są ze sobą jak najściślej związane są właściwie tożsame w każdym innym ustroju interes prywatny rządzących interes publiczny będą rozłożone i w momencie, kiedy dojdzie do konfliktu czy dojdzie do konfliktu interesów to rządzący zawsze wybiorą ze względu na naturę ludzką zawsze wybiorą egoistycznie zastawia swój prywatny interes związku z tym Monarch jest najlepszym ustrojem, bo interes władcy jest tożsamy jest złączony z interesem publicznym król ma lepiej tym i król jest wspanialszy królem w tym królestwo jest z Panasiuk miasto nie twierdzę, że się zgadzam z tą argumentacją nie tylko, że takie do nas te związane z Narodowym tak, gdyż są tacy, którzy uważają, że reprezentacja wynika z opodatkowania tak to, że nie płacił podatków gotowości nie powinniśmy zabierać głosów w ostanie państwa tak czy nawet wpływać na jego stan to zawsze wyzwanie niektórych państw afrykańskich, że ci, którzy sprawują władzę, bo nie potrzebują podatków tak no bo mają dostęp do źródeł mineralnych, które zapewniają im dobrobyt i obecnej ich grupie przez długie lata, a więc w UB obywatele nie muszą mało płacą symboliczne, bo w ogóle nie płacą przez to też tracą teoretycznie prawo do reprezentacji, ale też zaczął zaczęliśmy rozmowę od tego czy 3 czy Polska jest wyjątkowa na mapie świata poznany nienawiści oczywiście nie umiem na to pytanie odpowiedź uważam, że w Polsce dużo nienawiści pogardy nie jest wyjątkowa, ale widzę też takiej kultury debaty takiej kultury partycypacji publicznej takiej kultury dyskursu społecznego w tym nienawiści pogardy zdecydowanie mniej tylko wielka Brytania albo n p . Niemcy albo n p . Francja, gdzie też spory są toczone w 2 z bardzo bardzo dużą intensywnością wydaje się, że to, że możemy co zrobić czy możemy się przesunąć zresztą ochrona tych skarg i jakby jasne, że interwencyjna, z którą kto tutaj krytykujemy i takie działanie na hurra rozdaje tylko od wielkiego dzwonu i i w momencie, kiedy coś się coś co co się wydarzy Noto spotkali się jak to wszystko ucichnie jeszcze raz spróbuje lotu oraz marki mają wrażenia, że podobnie jak niektórzy politycy, którzy nie mieli problemów z z mową nienawiści dzisiaj wzywają do milczenia, że to jest troszeczkę inne postrzegane negatywnie tak to taka fałszywa koncyliacji fałszywa zmianę tak samo mówienie właśnie o tym, że nauczmy się być dobrym społeczeństwem też jest pewną fałszywą propozycją to, bo gdzieś na końcu różnych dyskursów ideologicznych dojedziemy jednakowo do kwestii ekonomicznej Alek i zobaczymy, że jeżeli bez zmian ekonomicznych właściwie trudno będzie o zmiany ideologiczne, bo w willi przy przypomniał pan Francję nie wiem czy ta debata jest mniej gorąca z Francją jest prostu inna tak ale, dopóki nie zmienia się dziś różnice pomiędzy grupami z punktu widzenia ekonomii tak zarobków przywilejów tak, by tak dalej na to te spory niewinnie nie wycisza się nie znikną użył pan tutaj takiego klasycznego Marka suskiego argumentu determinizm ekonomiczny tak tego, że nasze wybory polityczne, że wybory ideologiczne symbole kulturowe są podyktowane naszą sytuacją ekonomiczną naszym miejscem jak wygodna na drabinie ekonomicznej nie w miastach powiedziałbym, że różnica pomiędzy kolejną grupą, ale rozumiem, że i w górę idą tam uroczyście i nie odrzucam istotność czynnika ekonomicznego i takiego poczucia tego czy mój dobrobyt jest taki, jaki powinien być liczy zasługuje na to są tu dostaję to na co zasługuje natomiast wydaje mi się że, że rzewnie, że nienawiści pogardzie odgrywają też rolę inna i inne czynniki inne instrumenty takie właśnie, które są związane z walką o uznanie za sprawcą ściął z poczuciem godności tak to są też takie są z lękami z odpowiedzią na Lenina z działalności nie jest ekonomiczne nie wiem czy wyłącznie ekonomiczne, ale czy może istnieć, jeżeli nie ma czynnika ekonomicznego czy może pamięć poczucie godności, jeżeli pan musi walczyć o każdy miesiąc być może nie, ale ich nie zmieni nie będziemy w stanie wyznaczyć taki obiektywny granic ekonomicznej, powyżej której zaczyna się godność, poniżej którego odnosi się kończy nam się, że znowu mieli dość złożone zróżnicowane i różnorodna niż w razie będziemy w stanie, ale są pięknie się różnimy bardzo dziękuję bardzo dziękuję panu redaktorowi bardzo dziękuję państwu dr Paweł Dobrosielski kulturoznawca filozof Instytut kultury polskiej już są tu Warszawskiego, bo państwo moim gościem informacje Radia TOK FM już zalała kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program, a dzisiejszy przygotował Paweł Zientara, a nad jakością czuwał Krzysztof
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA