REKLAMA

Zgłaszać czy nie zgłaszać? O mowie nienawiści w świetle prawa

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-01-17 22:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM, dobry wieczór jeszcze raz mówi Paweł Sulik, w naszym studiu gości dr Mateusz Wolański, Katedra prawa karnego Akademii Leona Koźmińskiego, prawnik, karnista, ekspert od mowy nienawiści, dobry wieczór, dobry wieczór. Teraz w mediach bardzo wiele mówi się o mowie nienawiści. W zasadzie jest to ten temat po tragedii, która spotkała nasze społeczeństwo po śmierci prezydenta Gdańska i pytanie czy ona i miała, jaki miała związek z tym wszechobecną mową nienawiści? O mowie nienawiści się mówi dużo, aczkolwiek coraz częściej pojawiają się bardzo szczegółowe pytania, ponieważ mówiąc o mowie nienawiści jako społeczeństwo nie wiemy zasadzie, jak to się przekłada na bardzo konkretne zachowania konkretnych osób. Rozwiń »
Przyjmujące tym co można, by z tym zrobić, czyli mowa nienawiści jako pewną określenie z pana perspektywy to jest co tak, gdyby się interesuje hasła Wikipedii zachodnich stawek mowa nienawiści to to ja przypuszczalnie powiedziałby mi się jako prawnik i jako prawnik miałbym bardzo poważny problem ze zdefiniowaniem, a myślę, że prawnikom czy prawdą 

Mówiąc ogólnie to akurat definicja jest najbardziej potrzebna, dlatego że my tak wszyscy podskórnie mam wrażenie czujemy co jest nienawiścią mielibyśmy problem na pewno z jej zdefiniowaniem przypuszczam też, że jesteśmy w stanie określić motywacji, które przyświecało osobie, która jakąś wypowiedź formułuje, a może być motywacja odpowiednio, żebyśmy mogli mówić omówienie 

No chyba tak chyba tak chyba tak, dlatego że oczywiście tych definicji można podawać bez liku i w literaturze również prawniczej tych definicji powie pojawia się bardzo wiele, ale jednak not istotne jest ten komponent nienawiści podejmowała można się zastanawiać czy chodzi tylko jakiś słowa wypowiedzi powiedzielibyśmy werbalny czy też mowa ciała albo brak brak jakich wypowiedzi, że krótko mówiąc milczenie 

Natomiast kłopot mamy z tą nienawiścią, dlatego że tutaj nawet psychologowie nie są zgodni co do tego jak należałoby ją definiować trudno też byłoby ją zmierzyć natomiast, jeżeli mówimy o mowie nienawiści to wydaje się, że tutaj ta nienawiść ma być motywacją i w tym sensie posługiwanie się takim sformułowaniem, które no i PiS trudno definiowana albo wręcz nie podlega definiowaniu, zwłaszcza w przepisach prawnych, a już w szczególności w przepisach prawa karnego no jest mocno wątpliwe 

Jak rozumie sędziowie, którzy teraz pana słuchają słuchają Radia TOK FM 3 lipy część prokuratorów pewnie też mówić właśnie ujął pan istoty problemu w jaki sposób na sali sądowej sensownie prowadzić rozprawy, kiedy zaczynamy w tego typu przypadkach od bardzo mgliste go nie ma nawet jak to określił był to mit po tym co warto używać słowa pojęcie a kiedy się niemiecki filozof hord Heine napisał, że konstelacja może nie będzie, ale pewnie konstelacja takich pojęć, by się tu przydała drugi statek jest możliwe, że się skazuje ludzi za mowę nienawiści no skazuje się, dlatego że my już mamy całkiem bogatą historię przepisów, które w zasadzie w pewien sposób problemu mowy nienawiści dotykają mówi nie tylko jestem prawnikiem, który zajmuje się prawem karnym, więc najłatwiej mi mówić o takich przepisach prawa karnego my przecież wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność karna grozi n p . za zniesławienie, a przecież zniesławienie w taki typowej postaci to jest jakaś forma wypowiedzi, w której kogo się pomawiał ich właściwością orzekł, iż postępowanie, które może to osoby narazić na utratę zaufania, bo w taki sposób zniesławienie zdefiniowane w przepisach prawa karnego wiemy też, że grozi odpowiedzialność karną za znieważenie i w tym sensie Snoop prawnikowi łatwiej jest operować takimi pojęciami, które już w zasadzie weszły do słownika do tekstu prawnego oczywiście, ale też do słownika prawników obrosły też orzecznictwem, dlatego że na konkretnych przypadkach jakich rozstrzygnięcia przez sąd były wydawane oczywiście mówię sądy na to pewnie trzeba byłoby powiedzieć szerzej to znaczy, że organy władzy publicznej albo tutaj trzeba uwzględnić też organy ścigania to znaczy prokuratorów no przecież ich tutaj rola w zasadzie na tym wczesnym etapie postępowania w postępowaniu przygotowawczym jest niebagatelna dlatego, że to oni w zasadzie podejmują w takim w pierwszym rzędzie decyzję o tym czy postępowanie wszcząć czy nie ma oczywiście z tymi przestępstwami jak zniesławienie czy znieważenie problem jest jeszcze taki, że Polski ustawodawca zdecydował, że to są przestępstwa, w których aktu oskarżenia co do zasady powinien wnosić i popierać przed sądem pokrzywdzony, więc zasadniczo prokurator i to nas nie powinno dziwić dlatego tak przepisy są skonstruowane tak naprawdę wyjątkowych wypadkach obejmuje ściganiem z urzędu takie przestępstwa no oczywiście mamy też takie, które znowu w kodeksie karnym funkcjonują i to nam na myśli kodeks karny ten dzień 1007. roku co oznacza, że już ładnych parę lat z tymi przepisami mamy do czynienia, które obejmują karalność znieważenia pewnych grup osób definiowanych wg wg pewnych kryteriów, więc ja przez nie mam przekonania czy akurat on posługiwanie się sformułowaniem mowa nienawiści w przepisach prawnych ma sens trochę inny przede wszystkim, dlatego że jednak nową prawo karne, zwłaszcza powinno spełnić taką zasadę, którą się kruszy ujmuje jako zasadę określoności co oznacza, że przepis powinien być sformułowany tak, że każdy adresat zasadniczo wie co podlega karze co nie podlega no i my już mamy problem z pojęciem w oczy ze sformułowaniem znieważenie, kto znieważa co z tym znieważenie może być natomiast kto dopuszcza się mowy nienawiści no i choć już kolokwialnie rzecz ujmując bardzo mętne jest zakres zakres regulacji zakres normowania czy trudno byłoby powiedzieć co to mową nienawiści jest, a co nią nie jest oczywiście te pojawią się takie argumenty, że w ostatecznym rozrachunku to sąd będzie decydował sąd, który na, którego rozstrzygnięcie w pewnym stopniu też wpły w opinia opinia społeczna oczywiście ton to nie wpływała na to rozstrzygnięcie w tym sensie, że sędzia słucha wyników badań opinii publicznej podejmuje decyzje na tej podstawie to jednak upiera się nad treści przepisu winna wykładni nalepki takie zarzuty pojawiają się bardzo często to znaczy mowa nienawiści co to jest każdy przeciwnik polityczny będzie definiował tak jak to będzie wygodne, a czym udało nam się w takim razie chyba udało nam się poza paroma przypadkami poradzić sobie z dość podobne problemy wydaje mi się, a mianowicie z np. pochwalanie zachowań Adobe gloryfikacji en reżimów totalitarnych faszystowskiego nazistowskiego i t d. sąd wydaje mi się, że nawet jeśli niektóre sądy wydają w tej kwestii wyroki, które mogą być dyskusyjne to nie ulega wątpliwości, że większość społeczeństwa mówi na tego typu zachowania co zrozumiałe powinny być karane tak czy inaczej, ale powinny być karane i tu bardzo trudną sytuację trudno nam w zasadzie po co miałoby oznaczać gloryfikacja tak czy to znaczy, że może chodzić symbolami totalitarnymi po ulicy czy mogę czy w domu czytać książki o totalitaryzmie to też mogą być bardzo, że sytuacja Inakiego społeczeństwo uważamy, że oczekiwaliśmy jakieś frakcje mniej więcej taka wyszła z Anną od prokuratora od prokuratury w przypadku osób, które urządziły urodziny Hitlera na osobności, ale jednak i nosił też to zrozumiałe oczywiste, ale syn artysty sam problem to znaczy wyobrażam sobie, że ktoś może wyliczyliśmy spróbujmy zrobić to samo co tu powiedzieć mowa nienawiści jest właśnie niemal z definicji jest jakąś chęcią wywołania w kimś uczucia bycia ofiarą może tej strony to zgoda są albo nie, ale jeśli się z taką chęcią czy nie coś w przestrzeni publicznej przy tak próbuje dziergać na szybką definicję mowy nienawiści ale, ale póki nie mamy takiej twardej to może tędy no tak to dźwiganie to jest myślę naturalna naturalna reakcja, dlatego że inną zasadniczą wszyscy zgadzamy się do pewnego przynajmniej stopnia może nie co do tego czy pewne zachowania należy ścigać czy nie Otóż jest kwestia tego jak ustawimy proporcje pomiędzy swobodą wypowiedzi, chociaż być może należałoby powiedzieć, że w pewnym momencie już tam ta swoboda się kończy zaczyna się swawola i swawole użyć niedopuszczalne i ona może być, żeby być objęte karalnością nalotu, w którym momencie postawimy granice to kwestia sporu i ten spór, który oczywiście przekłada się też na politykę, ale to jest spór, który również wśród prawników obowiązuje, bo to jest kwestia w zasadzie fundamentów wartości to znaczy, czyja cenie zdecydowanie bardziej jednak swobody wypowiedzi i uważam, że każda wypowiedź w zasadzie na tym wolnym rynku idei powinna móc funkcjonować i nie ona zostanie potępiona albo przemilczana, ale ta osobom wypowiedzieć się mogło czy też będziemy raczej taką obfitować powiedziałbym z bezpieczeństwem za maksymalizacją ochrony tych potencjalnych ofiar tych potencjalnych pokrzywdzonych, czyli tych wszystkich ludzi, którzy mogą być dotknięci mową nienawiści, a i to jest punkt wyjścia znaczy zasadniczą ustawodawca musi się zastanowić nad tym co ceni bardziej, a jeżeli, a jeżeli uzna, że dno przeważa jest taka n p . potrzeba społeczna przeważa potrzeba ochrony tych grup definiowanych tak albo inaczej no to powinien wprowadzać przepisy karne i być może to co my w tej chwili obserwujemy też pewna zmiana optyki, która zachodzi w społeczeństwie w sumie to znaczy, jeżeli my coraz bardziej jesteśmy coraz większa w tym większa liczba jest się w stanie zgodzić co do tego, że pewne zachowania są niedopuszczalne i mogą podlegać karze to wtedy będziemy przesuwać ten punkt ciężkości na ochronę co oznacza, że te przepisy karne będą będą akceptowane nie chce się wykłady na temat tego czy osobiście mam więcej przekonanie do swobody wypowiedzi czy do ochrony, ale patrząc tak trochę zboku, a to przecież o to chodzi, ale z tego co pan mówi można wysnuć z zasadą zaskakująco 3 teraz sam się zlituje zaskoczony wniosek mianowicie to niekoniecznie musi być różnica pomiędzy wolnością wypowiedzi swoistą nie chce być cenzurą ale, ale tak powiedz, dlaczego dla dla jasności, gdybyśmy tablice i wypisze my tu wolność wypowiedzi czuło cenzura w ich ktoś może powiedzieć zaraz zaraz spójrz na to z innej perspektywy chyba próśb, gdy czyta się zgadza na taką mówmy tylko włącznie wolności starczy wyobraźni są sytuacje, że podczas tej rozmowy jesteśmy do cna w sposób niesamowicie agresywny antysemita chce żaden Żyd nie zadzwoni do nas do rady nie powie chciałbym wziąć udział w tej rozmowie pewnie będzie służył w 2 antysemitów, którzy są do tego stopnia żołnierze nie nawet będą twierdzili, że niektórzy przestrzeni publicznej w ogóle geograficznie nie powinno być Żydów w Polsce też wyobrazić, że ktoś patrzy na to jeszcze z dalszej perspektywie mówi w imię wolności wszystkich w społeczeństwie wolności i braku cenzury jeśli chodzi o wzięciu udziału w debacie publicznej nie wolno wam być antysemitami, bo wypychać w ten sposób ludzi, którzy są Żydami nie wolno wam być homofoba mi tak czy nienawidzić mniejszości seksualnych ciemnotę, bo wypychać się czy ograniczać wolność osobą Elżbiety ktoś może powiedzieć to nie jest różnica między wolnością cezurą to może być w ogóle kwestia wolności tylko inaczej rozumianej jako, jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że my w taki sposób, żebyśmy tutaj taj pan redaktor nie powiem proponuje, ale hipotetycznie na tak taką sytuację zakłada, jeżeli byśmy powiedzieli, że ta osoba została wykluczona z tej debaty w taki sposób, że została został na nią wart taki mrożący efekt to pewnie dałoby się to obronić natomiast, jeżeli ta osoba ciągle w debacie mówiono jako kontrargument można byłoby podnieść, że jeżeli osoba ciągle jednak zadzwonić do Radia może i swoją wypowiedź przekazać może się z nią głęboko nie zgodzić w amen potem możemy zostać już nie zostanę przez pana redaktora zaproszony, gdyby nie jedyna negatywna dla mnie konsekwencje dotkliwe bardzo no ale ale prawdopodobnie konsekwencji, które pana spotkało byłoby znacznie poważniejsze mu pytanie jest takie czy każemy po fakcie leśniczy karzemy przed naj praw i skonstruowane oczywiście taki sposób żona jest ma charakter i wstecz i wprzód w rzeczywistości w przyszłość wstecz karzemy w tym sensie, że jeżeli ktoś naruszył przepis to może go pociągnąć do odpowiedzialności karnej w przód w tym sensie życia wszyscy w przyszłości, którzy będą się zastanawiać nad tym czy jakąś wypowiedź formułować czy nie na to powinni przynajmniej brać w rachubę odpowiedzialność karna za to grozić nie i także tylko tytułem podsumowania tej krytyki próby skonstruowania definicji mowy nienawiści to w tym sensie ona ma słaby punkt, że ci wszyscy w przyszłości my teraz, gdybyśmy taką definicję skonstruowali moglibyśmy powiedzieć tak no ale teraz ja nie wiem jak ta wypowiedź jest jeszcze dopuszczalna i nie grozi zań odpowiedzialność, jaka wypowiedź już jest zabroniona i 0 i za nią odpowiedzialność karna grozi jednak odpowiedzialność karna to jest to jest przynajmniej potencjalnym potencjalnie istotna dolegliwość bardzo trądziku jest sformułowaniem z tym nie problem to właśnie o to chodziło w nią odpadów nie o to chodzi po głowie właśnie myślę, że wielu słuchaczy wielu słuchaczy na to głowica 3, gdybyśmy mieli pewność, ale ten co do tego co mam namyśli, kiedy mówię mowa nienawiści, kiedy byłaby zgoda byłoby nam wszystkim łatwiej pójść krok dalej zastanawiać się w jaki sposób, zmieniając kodeks karny to zmienić praktykę działania prokuratury, gdy moglibyśmy dalej zrobić następny krok tymczasem my nie możemy tego zrobić nie wszyscy mają wydaje mi się taką determinację do tego, żeby to teraz szczególnie po tym co się stało w Gdańsku dokonać jakichś takich wyraźnych zmian no bo albo nawet naciskać takie zmiany, bo nie nastąpi to początek, ale czym się wydaje czy jednak jest także przy obecnych zapisach w kodeksie karnym my nasi słuchacze nasze słuchaczki mając podejrzenie, że mają do czynienia z mową nienawiści przed w internecie czy w ogóle przestrzeni publicznej mogliby coś zrobić w oczy, kiedy ewidentnie mają mają takie ważne w życiu to co mają zrobić do prokuratury zgłosi co no to trudne pytanie, dlatego że tutaj tych potencjalnych sytuacji jest jednak bardzo wiele, jeżeli zastanawiamy się nad tym czy reagować to oczywiście reagować to znaczy nie zostawiać wybitej szyby, dlatego że 2 pierwszych wybitych szybach może spowodować, że dużym prawdopodobieństwem spowoduje, że będzie kolejna no i wkrótce będziemy żyć w krainie wybitych szyb, więc reagować oczywiście tak czy składać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to jest zawsze taka to dobry test i nie chce powiedzieć testu organów ścigania, dlatego że one jednak poruszają się w taki w takich warunkach prawnych w taki uregulowaniach, że może się okazać, że to konkretne zachowanie to konkretna wypowiedź ten wpis na Twitterze czy ten wpis na Facebooku kremy, z którym się głęboko nie zgadzamy i które uważamy za głęboko norm uprzednio te wyjątki np. adresata albo udzielającego zgodności może być trudny do zakwalifikowania jako przestępstwo ze względu na to, że przepisy karne są formułowane w sposób ogólny, a to oznacza, że one podlegają interpretacji od interpretacji jako słowo użyte w przepisach i na dodatek jeszcze jedno aplikowane do konkretnej sytuacji, więc nie chcę powiedzieć, że to może się zakończyć niepowodzeniem to znaczy po złożeniu tego zawiadomienia zostaniemy z poczuciem jeszcze większego jeszcze większej porażki, bo zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania i to będzie mieć bardzo krótkie uzasadnienie rzeczy nie wypełniał znamion czynu zabronionego Blik, czyli krótko, mówiąc że ten organ, który wydawał tę decyzję procesową uznał, że nie można tego czynu zakwalifikować jako jako przestępstwo i też powiedzmy przestępstwo ścigane z urzędu albo przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, ale nie uznał ten organ, że zachodzi interes społeczny w tym, żeby obręcz kosz obręcz gości daniem urzędu i to i to oczywiście wpływa bardzo negatywnie na naszą skłonność do tego, żeby zareagować w przyszłości natomiast Biblia uważam, że nie możemy przede wszystkim wobec samych siebie, a w dalszej kolejności wobec tych pokrzywdzonych potencjalnych pokrzywdzonych społeczeństwo jako jako takiego nie możemy popaść w taką absolutną ani nawet szczątkową znieczulicę, bo od tego organy ścigania służby, chociaż jakiś postępowanie przeprowadzić albo chociażby podjąć decyzje i przekazać nam tę informację, że w obecnym stanie prawnym niestety nie da się nie da się nic zrobić i być może to nawet nie zmiana stanu prawnego jest potrzebna jest Drążek prawnik to będzie paradoksalnie dosyć brzmiało, ale nie jestem przekonany, że akurat zmiana przepisów byłaby pożyteczna, tym bardziej że, choć i, że mamy taki problem z mową nienawiści no to natychmiast będzie mieć skłonność do tego, że w gruncie rzeczy to powinni podlegać karze ludzie, którzy są znani jako homofobów wie jako Siewcy nienawiści, a tu jest bardzo blisko do tego, żeby karać za poglądy jeszcze nawet nie wyrażonym ja ten remis cała sfera wspomniał pan redaktor z sera szarości co, do której można podjąć decyzję, że to było znieważenie albo nie było znieważenia i sam no i zajmuje się naukowo mową nienawiści badałem akta postępowań przygotowawczych i postępowań sądowych przeróżne sytuacje były analizowane przez mój prokuratorów i policję i sądy i zdarzały się decyzje, które były naprawdę budujące, bo mimo, że formalnie np. nie zostało użyte żadne słowo znieważające to kontekst sytuacyjny był taki, że był niewątpliwe, że do znieważenia doszło w 2 budujący w tym sensie, że to był bardzo sensowne decyzje procesowe napoi tam jedno takie postępowanie, w którym na portalu aukcyjnym internetowym zostały wystawione 2 osoby narodowości było narodowości romskiej taka była treść treść tej aukcji była jakaś tam cena wywoławcza jedno złotówkę, a i w opisie były tam by było rysopis była informacja noty na temat tego, jakimi te osoby osoby dysponują trend ten przedmiot aukcji byśmy to w cudzysłów, jakimi dysponują kompetencjami co potrafią, że potrafią kraść no to było wyraźnie wskazane i na dodatek tam jeszcze była informacja o tym, że osobie, która zlicytuje zostanie w ramach gratisów podarowane zostaną podarowane 2 worki karmy dla psów teraz, gdyby to tak literalnie spojrzeć do przepisów czy taki lider literalnie go interpretować to czy zostało użyte słowo znieważenie znieważające, bo przecież tak się zazwyczaj słów uważanych powszechnie za obelżywe, a także 2 nadzieję, że wydał w ni ster byłoby nawoływanie natomiast Gui, jakby tam było jak i jakby tam padł jakiś epitet ich określających, które my uważamy za powszechnie obelżywe, czyli mamy tutaj pełną paletę win z góralskim nigdy nie było wątpliwości natomiast tutaj orzecznictwo takie tradycyjne być może miało być z tą sytuacją problem natomiast w tym konkretnym wypadku decyzja procesowa została podjęta w i myślę, że w odczuciu społecznym prawidłowo, czyli postępowanie było prowadzone natomiast no mieliśmy przecież przykład z posługiwaniem się symbolami symbolem swastyki np. to są takie głośne bulwersujące pewnie mu przypadki natomiast nową muszę powiedzieć, że to te nie są też przypadki bardzo częste one są może odosobnione są bulwersujące, ale nawet takie można byłoby uzasadnić gaz pod uwagę kontekst i to co jak rozumiem też od czego jest od bardzo ciekawe to co pan mówi, bo to, by któraś z już kolejna rozmowa w radiu TOK FM, które pokazuje, że mi pracę prokuratora i praca sędziego jest niesamowicie skomplikowana to znaczy, że jeśli ktoś kiedykolwiek myślał, że jest to jest realizacja bardzo prostych procedur to to kolejny raz dowiadujemy się, że też niesamowicie skomplikowana, że 3 z pogranicza bardzo bardzo wielu różnych dziedzin i jak rozumiem ten przykład, który pan podał on jest przykładem na to, że z 1 strony auta tester przykład na to, że jeśli sąd chce w sądzie chce to jest w stanie przy obecnych zapisach kodeksu karnego tak zrobić to co w jego mniemaniu powinno być zrobione sprawiedliwie talent i w narzędzia takie są mamami Sikorska no oczywiście one są ograniczone przez np. zakaz analogi na niekorzyść oskarżonego na niekorzyść sprawcy, ale różnica pomiędzy analogią, a taką wykładnią rozszerzającą należy zaznaczyć, że analogiczne korzystne w tej analogii za zakaz analogii na niekorzyść sprawcy to znaczy nie można wykładać przepisów i stosować przepisów prawa karnego w taki sposób, że obejmują też sytuacje podobne do tych, które zostały co, do których nie mamy wątpliwości, że są objęte karalnością pod warunkiem, że to jest analogia dla sprawcy niekorzystna czyli gdyby się dopuścił czynu podobnego, który nie podpada pod ten przepis, ale jakoś możemy to podobieństwo ująć uchwycić dostrzec to wydanie wyroku skazującego byłoby niedopuszczalne to jest ciężka na pewno robota, tym bardziej tym bardziej, że przecież nową sądy czy sędziowie prokuratorzy policjanci mają poruszają się w w przepisach czyn czy powinni posługiwać się przepisami prawa powszechnie obowiązującego na toczeniu przepisy są sformułowane bardzo często w sposób niejasny, a skoro tak to ich wykładnię i stosowanie nową może w konkretnym przypadku być taki albo inny traci to może być rozstrzygnięcie korzystne dla oskarżonego, bo niekorzystne Czyż nie funkcjonują też te sądy w próżni, a to oznacza, że oczekiwania społeczne względem sądów w tym konkretnym wypadku mogą być skrajnie różne no to tak jak my się różnimy znaczny 1 grupa może uważać się to wskazanie tej konkretnej osoby za ten konkretny wpis na jakimś portalu społecznościowym jest haniebne i do osób jest męczennikiem za ponoszący odpowiedzialność za swobodę wypowiedzi, które przecież nie nadużyła skupią się posłużyły, która jest konstytucyjnie gwarantowana, ale po drugiej stronie sporu mamy to osoby, dla których jest absolutnie oczywiste, że to osoba powinna odpowiedzieć Yves, a w tej w takich warunkach jednak te wyroki wyroki zapadają, a zarzut stronniczości jest bardzo łatwy do postawienia wątek to jest bardzo bardzo ważne teraz dla słuchaczy, którzy są z nami, bo wydaje mi się, że takie działa w głowie to na świecie również na głowie poczucie pewnej niemocy mając kontakt no cóż nie mający inne możliwości użyje po raz kolejny tego wrażenia maskotek z mową nienawiści w naszym mniemaniu non-stop i rodzącą się chęcią, jakie za reagowania NATO potem co pan powiedział to nie bardzo wiemy co robić, ale jednak, gdyby pana apelował o to apelował pan do tego, żeby opanował pan o to, żeby jednak zgłaszać do prokuratury takie sytuacje tak oczywiście oczywiście no trzeba brać w rachubę to, że rezultat może być niekorzystne dla osoby zawiadamiające trzeba się liczyć z tym, że jeżeli będzie skuteczny to prawdopodobnie trzeba będzie złożyć zeznania w w tym postępowaniu znaczy to wymaga jednak od nas pewnej aktywności, ale to jest aktywność, którą powinniśmy wykazać, jeżeli chcemy takie takie zachowania naszym zdaniem niedopuszczalne zwalczać trzeba się też liczyć z tym, że w pewnych wypadkach może się okazać, że przestępstwo nie jest ścigana w każdym razie reguły uznają organy nie jest ścigane z urzędu przez prokuratora czy przez policję tylko jest ścigane z oskarżenia prywatnego co będzie oznaczało, że ten adresat konkretny ten pokrzywdzony będzie musiał wziąć sprawy mówi kolokwialnie swoje ręce to znaczy sporządzić prywatny akt oskarżenia i wnieść z takimi przypadkami też czasem mamy do czynienia natomiast non bardzo wiele zależy od tego jaka jest praktyka organów ścigania, ale czy możemy się nasi negocjatorzy mnie szybszy niż życie, a co z sytuacji, kiedy zjawić się albo słuszny nienawistny wpis, w czym są słuszne nienawistne rzeczy w kierunku jakieś grupy, ale sam do nich nie należy wnętrza ktoś mówi wszyscy Ukraińcy powinni zostać itu straszne rzeczy albo banki, jakie straszne rzeczy Ukraińcy, ale nie jestem Ukraińcem czy ja pójdę do prokuratury i powiem, o co ta grupa została znieważona zniesławiony na tak, by nie w swoim imieniu i oczywiście rzeczy absolutnie mamy do tego prawo nawet mamy społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwach to oczywiście jest kwestia stosowania przepisów czy przestępstwo miało miejsce czy nie natomiast, jeżeli w naszym głębokim przekonaniu no jakieś jakaś wypowiedź miała np. znieważający charakter to mamy prawo nawet ten społeczny obowiązek zawiadomić odpowiednie organy, czyli organy ścigania policję prokuratura o tym, że taka sytuacja miała miejsce oczywiście nie oznacza, że mamy obowiązek w takim sensie, że za niezawiadomienie grozi nam jakąś odpowiedzialność natomiast o przepisy kodeksu postępowania karnego karnego są skonstruowane w taki sposób, że on taki obowiązek społeczny na każdym nakładają, więc nie tylko prawo, ale wprost mamy obowiązek nie jest obarczone sankcją, a więc w tym sensie można powiedzieć, że jest nieskuteczny, ale jakoś programuje to w jaki sposób na przepisy kodeksu postępowania karnego są skonstruowane, jaka jest taka zasadnicza idea to znaczy wszyscy jesteśmy odpowiedzialni i myślę, że zawiadamiać oczywiście tak to co bardzo często powstrzymuje to osoby no to jest taka też takie przekonanie, bo intuicja aż do niczego pozytywnego to nie doprowadzi jeszcze na dodatek będą musiał zainwestować czas energię i zgłosić się na wezwanie złożyć zeznanie, jeżeli zabezpieczyłem, jeżeli te z PiS, jaki w internecie zrobiłem Screen Szot w jaki sposób udokumentowały małe jak wiemy w internecie to zasadniczo nic nie ginie w związku z tym będę musiał to przekazać to będzie czasochłonny tak to będzie czasochłonne natomiast my musimy dać też szansę organom ścigania na torze były one no to postępowanie mógł prowadzić oczywiście obciążenie prokuratur i policji jest ogromny, więc też nowy dołek z tyłu głowy każdy z nas ma, że być może dlatego one nie są tak bardzo skłonny byśmy chcieli, żeby do postępowania prowadzić może możemy tak możemy oceniać, że nie wykazują wystarczającej inicjatywy własnej, bo przecież skoro to jest na profilu o powszechnie znanej osoby na jakimś tam portalu społecznościowym to przecież powinni reagować natomiast lub przynajmniej tyle, że jeżeli my zawiadamiamy oddajemy ten impuls, do którego organy ścigania muszą jakoś odnieść się one muszą wydać jakąś decyzję procesową do, nawet jeżeli to będzie odmówiła wszczęcia to jakaś informacja do tych organów ścigania wpłynie nie sądzę, że im więcej takich zgłoszeń to tym dotyczących konkretnych przypadków w tym to takie wrażenie skali tylko pozytywne no może spowodować spowodować konsekwencje dr Mateusz Wolański katedra prawa karnego Akademii Leona Koźmińskiego prawnik karnista ekspert od mowy nienawiści bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo dziękuję
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA