REKLAMA

Raportowanie schematów podatkowych: czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2019-01-21 12:40
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Raport gospodarczy. A my w Raporcie gospodarczym zajmiemy się dzisiaj tym, co już jest, chociaż właściwie nie wiadomo, jak do tego podejść. A mam na myśli obowiązek informowania o schematach podatkowych, który został wprowadzony niedawno ustawą. W studiu rano Andrzej Marczak, wiceprzewodniczący Krajowej rady doradców podatkowych, dzień dobry, dzień dobry państwu. No właśnie, co to jest za żaba to raportowanie o schematach podatkowych, bo z jednej strony mówi się, że to jest regulacja unijna, ale jak rozumiem przeciwników w Polsce. Rozwiń »
No niby regulacja unijna ale, ale właśnie na podstawie tej regulacji unijnej nasz drogi ustawodawca poszedł bym powiedział no bardzo spontanicznie wprowadzi takie regulacje, które nie zobowiązują Polski do wprowadzenia do raportowania schematów podatkowych to jest część dużej całości, że na świecie jest tendencja i bardzo dobrze walki z agresywnymi optymalizacjami podatkowymi.

Walki na zasadzie uszczelniania luk również transgranicznych i ta dyrektywa powstała właśnie w tym celu, żeby państwa wymieniały się informacjami o agresywnych transgranicznych różnych schematach podatkowych, które stosują największe korporacje świata przybyły afery tych wielkich międzynarodowych korporacji nie będę amerykańskich wymieniał Ant i ponieść jedno państwo nie było w stanie złapać i zaewidencjonować pewnych schematów także wymieniaj my się i będziemy mieć całość obrazu wtedy podejmować działania

Ale kto decyduje o tym co jest agresywną optymalizacją VAT to nie jest agresywną 

To jest tutaj można ją doktoryzować się na ten temat no oczywiście chodzi o takie sztuczne transakcje cieczy schematy, czyli pozbawione uzasadnienia ekonomicznego biznesowego w co się przekłada tworzy nie wiem spółka tylko o to, żeby właśnie uzyskać realne oszczędności podatkowe na kanwie różnych traktatów podatkowych i dałam temu wiary, czyli mandatowej jest duży ruch start dyrektywa ona została przyjęta w zeszłym roku zobowiązuje państwa do wdrożenia do końca tego roku z pierwszym raportowaniem wymianą informacji podkreślam transgranicznych schematach dopiero w lipcu 2000 dwudziestego roku natomiast nas już nasz ustawodawca bardzo szybko bym wiedział, pisząc tę ustawę na kolanie wdrożył tę dyrektywę i pod przykrywką pretekstem i dyrektywy rozwścieczył wiele obowiązków, bo nasza ustawa o raportowanie schematów podatkowych nie dotyczy transgranicznych dotyczy, ale nie nie tylko dotyczy też schematów krajowych nasza ustawa nie dotyczy podatku dochodowego dotyczy również innych schematów podatkowych w zakresie VAT -u Niewiem podatkowi czynności cywilnoprawnych podatku od nieruchomości, czyli de facto mamy dużo więcej w tym naszym polskim prawie niż wymagała tego Unia Europejska sterowanym jest bardzo dużo w związku z tym też nasza ustawa nie dotyczy agresywnego agresywnej optymalizacji podatkowej dotyczy tak naprawdę wszelkich korzyści uzyskiwanych przez podatników na terytorium Polski, czyli tak transpozycja to wdrożenie tej dyrektywie idzie bardzo daleko także dojazdowe do nowych układach, bo w butach wyniosłyby one łatwiej wyobrazić co trzeba tak naprawdę będzie ujawnić czy, jeżeli ja prowadzę swoją firmę i zadzwonił do jakiegoś swojego doradcy podatkowego do kogoś komu ufamy zapytamy jak co ja mogę zrobić tego podatku nie zapłacić i to osobom nie udzieli odpowiedzi to też się moment raportowanie a gdyby w takiej konstrukcji były prawdopodobnie tak, bo trzeba też zadać pytanie na wprowadzono taki podmiot kwalifikowany jako rozumiana z panią czy muszę zadać pytanie czy barze kwalifikuje do raportowania kwalifikowany podmiot ten patent, który ma przychody koszty czy też nie warto swego majątku więcej niż 10  000 000 rocznie powyżej 40  000 000 zł to wydaje się dużo, ale w biznesie wśród średnich jak mały przedsiębiorca nie mówiąc o dużych jest powszechna, jakby sytuacja, że to element podmioty powinny podlegać się o tej ustawie i w takiej sytuacji, że ja powiem no nie wiem może się pan przekształcić spółkę ze spółki za spółkę jawną komandytową osobową i płacić rasy podatek dochodowy na poziomie 19 proc na nie 2 ×, że raz na poziomie spółki, a później przy wypłacie dywidendy no to tu już jest schemat podatkowy już powinienem raportować już się tu uruchamiać nawet właśnie poprzez taką ustną odpowiedź nie wiem rozmowę telefoniczną Elany z klientem czy teraz jak sobie rozmawiamy to już od tego momentu by bił, by licznik 30 dni, że ja muszę o tym za raportować do krajowej administracji skarbowej, że taki schemat jedno udostępniła powiedziałem o nim, że coś takiego funkcjonuje co więcej drodzy państwo, jeżeli ich tobym się był wtedy w formie promotora stadion natomiast, jeżeli np. pani w banku w okienku bankowym ale by zakłada konto takiej spółce pomogła tym powinna powziąć też może jakieś podejrzenia, że tutaj mamy jakiś schemat podatkowy i do pani z banku też jako wspomagające tym razem KNF powinna za raportowanie nie w ciągu 30 dniach w ciągu 5 dni do krajowej administracji skarbowej, że coś takiego się dzieje i ma podejrzenia, że to może taki schemat podatkowy wszystkie decyzje, które dotyczą one dotyczą podatków, jeżeli nie chce płacić maksymalnej wysokości podatków tylko po prostu działam legalnie zgodnie z tym co jest zapisane w Polskim prawie to i tak też podlega pod tą ustawą drodzy państwo niestety przy takiej skrajnej interpretacji tak nawet by ulga na badania i rozwój, która jest w podatkach dochodowych, do której zachęcał rząd i ustawodawca, bo przecież wprowadzono, jeżeli podatnik skorzysta z tej ulgi na badanie i rozwój też musi ten fakt za raportować zabudować promotor zaoferuje, że jest taka możliwość zaraportował czy korzystający, czyli klient, że on wdrożył taki schemat podatkowy na przedzie drodzy państwo to jest nowy obłęd, jeżeli wszyscy będziemy o wszystkim niemalże donosić raportować trzeba zadać sobie pytanie poco fiskusowi zbieranie tych wszystkich informacji o po co nam się po co wiem, że będą analizować, jakie albo analizować to można również z deklaracji podatkowych już obecnie składanych co więcej drodzy państwo te wszystkie obowiązki są wprowadzone pod takim rygorem olbrzymich kar niemalże jak za przestępstwa skarbowe duże podmioty doradcze doradcy podatkowi, ale to obejmuje 6 i adwokatów radców prawnych ustawa notariuszy biegłych rewidentów księgowych, jakby cały rynek, który dotyka bym powiedział podatków do tej kary są i Don idą w miliony jak za przestępstwa skarbowe, jeżeli ktoś jest raportuje nie będzie raportował stosownie do ustawy to kary mogą być wniesione do 10  000 000 zł, a tylko jeszcze 1 rzecz w Europie zachodniej dopiero się zastanawiają nad wdrożeniem tej dyrektywy i na przed Szwecją pojawi się projekt, że do kary za złamanie, bo to jest obowiązek informacyjny za raportowania tych schematów podatkowych będą do wysokości kilku tysięcy euro, a u nas do 10  000 000 zł tak jak za przestępstwo skarbowe naprawdę to jest tak restrykcyjne opresyjne ustawa i tak trudnym naprawdę ciężkim skomplikowanym ogólnym językiem napisana, że wszyscy jak zaczynają w czytelni wczytywać się to trzeba kilka razy przeczytać tej regulacji jest odrębna dziedzina wiedzy to tak naprawdę, żeby wypełnić wszystkie obowiązki narzucone w tej ustawie o czasie wyspecjalizować to, jakie koszty przedsiębiorcy nie cały rynek doradczy czy Nepal po stronie administracji skarbowej wszyscy muszą ponieść, żeby wypełnić te obowiązują one, że to, kto tak naprawdę musi raportować czy osoba, która doradziła czy przedsiębiorstwo, któremu zdradzona jedni drudzy proszę pani, jeżeli ja doradzam jeśli jest to schemat podatkowy ten podmiot jest Polski kwalifikowane powyżej 50  000  000 EUR temu, że za raportować nadal korzystając, jeżeli wdrożył u siebie ten schemat podatkowy no to przykładowo ulga na badanie rozwój to też tę ulgę musi za raportować do przekształcenia, które mówią ze spółki z o spółkę komandytową osobowo też ten musi pan za raportować i co więcej informacja, która będzie przekazywana do krajowej administracji skarbowej po stronie korzystającego klienta musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu to będzie paraliż pani jakiś decyzyjny, bo wyobraźmy sobie spółkę, która ma rozbudowany zarząd albo zdaniem zarząd oddziały zagranicznych spółek w zarządzie za granicą i wszyscy muszą, bo to będzie elektroniczne raportowanie mieć podpis kwalifikowany i wszyscy o tym nie wiem nie tylko dyrektor finansowy i prezes ma podpisać tej informacji, ale osoby, które zajmują się nie logistyką marketingiem hakerami wszyscy członkowie zarządu muszą podpisać tę informację, dlaczego nie wiem droga pani, bo to jest jakby wydają się, że za rzecz, że jakby były koncepcje wprowadzenia tego na 3 czy idea że, że tutaj co się dzieje na rynku polskim wszyscy może prawda kombinują oszukują jest drugie trzecie czwarte dno nie ma od wielu wielu lat po wprowadzeniu też uszczelnieniu systemu podatkowego co przyznaje też Ministerstwo Finansów w tych ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w szczególnych klauzul jest tyle już obostrzeń, że naprawdę nikomu nie przychodzi do głowy o jakiś agresywnej optymalizacji czy sztucznych konstrukcjach, czyli fiskus się zbroi na wojnę, która już dawno dawno się odbyła już niema od razu nasuwa pytanie, a co w takim razie jest tajemnicą zawodową od jest bardzo bardzo ważny temat drodzy państwo, bo tajemnica zawodowa pamiętamy to nie jest przywilej doradca adwokata radcy prawnego tajemnica zawodowa to jest wolność jednostki przywilej obywatela podatnika Potez ustanowione, żeby w zderzeniu z państwa z aparatem skarbowym podatnik mógł korzystać z profesjonalnej pomocy i czuł się bezpiecznie, że rzeczy ujawnione w relacji z klientem, która jest budowana na zaufaniu na tej mównicy nie były ujawniane w i my jako samorząd mocno to podnosimy, ponieważ w wielu fragmentach tej ustawy uważamy, że tajemnica zawodowa może być naruszona różnice, choć szczegóły tam są tzw. schematy standaryzowane, że raportuje anonimowo bez danych klienta, ale jest są schematy nie standaryzowane, czyli taki, by być uszyte na miarę, gdzie trzeba raportować zdanymi klienta, czyli ujawnić dane klienta i tutaj jest problem z naruszeniem tajemnicy zawodowej, ponieważ pamiętajmy, że za naruszenie tajemnicy zawodowej jest kodeks karny art. 266 kodeksu karnego czy mamy zderzenie nasza ustawa powiedzmy od razu dodatkowym nasze ślubowanie, że dochowam tajemnicy zasady etyki obwarowane tajemnica karami z kodeksu karnego i raportowanie co prawda tam ustawodawca wprowadził, że raportowanie nie narusza tajemnicy takie Never w nowelizacji naszej ustawy, ale my uważamy, że raportowanie narusza tajemnicy, która jest fundamentem zawodu i która jest wywożona z demokratycznego państwa plany z ludźmi władzy tym dalej tak złamane są zasady konstytucyjne no i przymierzamy się rany podjęliśmy analizy dotyczące właśnie tej ustawy czy ta ustawa narusza zasady konstytucyjne co prawda na Trybunał jest, jaki jest za każdy widzi, ale jest ścieżka, którą chcielibyśmy wykorzystać prawdopodobnie złożymy skargę do Trybunału Konstytucyjnego, a możesz pójść dalej może do nich list to też jest, toteż jest też ścieżka, która podlega rozważanie, bo nieważne uważamy, że te przepisy mogą naruszyć Europejską kartę praw człowieka właśnie prawo do swobody swobodnej komunikacji prawo do wykonywania wolnego zawodu i t d . tak dalej, ponieważ zostało nam już bardzo mało czasu, ale wspomniał pan powiedział panierowane krewetki zaciekawiło, że ta ustawa jest na tak trudnym językiem, że nie tylko on jakby osobom pieczy dając zdaniem doradcy czy przedsiębiorca może nie rozumieć również z nosami pracodawcy mogą mieć z tym problem teraz rozumiem teraz będą jakieś objaśnienia do tego został wybrany zostanie dodaje, że pas jest sprawa tria postawiona na głowie najpierw szybko się forsuje ustawę, a później się szybko rozpisuje konsultacje społeczne po uchwaleniu ustawy o uchwaleniu po uchwaleniu i jest pierwszym treść objaśnień do 70 ze stron ministerstwo przygotowało, do którego wpłynęło ponad 400 uwag i czekamy na objaśnienia do tej ustawy, który pewnie będą miały ponad 100 stron jak koleżanka mówi, że to będą objawienia Ministerstwa Finansów nowej ja się obawiam, że teraz wszyscy będą czytać te objaśnienia zamiast tekstu ustawy, który jest źródłem praw i obowiązków w Polsce czy gdy sprawa będzie powielacza weź objaśnienia będą czytane przez urzędników cały rynek doradców klientów i będziemy wyczerpywać co autor czy ustawodawca de facto podróbek Ministerstwa Finansów miał namyśli im na wracamy na to już było wracamy do przeszłości będzie historia tyle prawa powielają Krzywego niestety na ale, żeby w takiej rzeczywistości i tych objaśnień jeszcze nie ma czekamy miał być w połowie stycznia już mamy 2001. także cały czas czekamy na to objaśnia, a ustawy już obowiązuje Ano właśnie to jest największa zagwozdka magister zobaczymy co będzie działo się z dowodem dalej, bo rzeczywiście jest coraz głośniej teraz więcej głosów sprzeciwu wobec tej ustawy słychać nowy sygnał powrotu Odysa będzie powracała dziś muszę już kończy naszą rozmowę bardzo dziękuję Andrzej Marczak wiceprzewodniczący krajowej rady doradców podatkowych był moim
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA