REKLAMA

Jak walczyć z mową nienawiści? 20 rekomendacji RPO

Analizy
Data emisji:
2019-01-22 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, dobry wieczór państwu. Dzisiaj w Analizach zajmiemy się sprawami bardzo ważnymi, to znaczy porażką ogrodniczą, jaką ponieśli na Księżycu Chińczycy. Ich misja, która miała m. in. zająć się hodowlą na Księżycu muszek owocówek, jak i uprawą bawełny kompletnie spaliła na panewce. Co się stało, jakie będą tego skutki, a przede wszystkim czy to była bardziej taka akcja marketingowa czy poważny projekt badawczy? Ja mam pewne wątpliwości. Rozwiń »
O tym, będziemy znali na rozmowę w analizach po 18 40 zajmiemy się też sprawami o dużo mniejszym kalibrze takimi jak mowa nienawiści i przemoc to na początku, a po osiemnastej przyjrzymy się historii firmy Huawei w Polsce historii szpiegowskiej historii związanej z siecią 52 i pewną ustawą o tym wszystkim po osiemnastej Sylwią Czubkowską w UE.

A teraz widzą w studiu Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzielącej nazwy Invest Lynn w związku z zabójstwem prezydenta Adamowicza przez Polskę przewagi przez radio TOK FM przeważyła się dyskusja o mowie nienawiści łączono to morderstwo z powszechną w Polsce mową nienawiści i hejtem w i wcale o tym, Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara otrzymaliśmy wszyscy taki wykaz 20 rekomendacji, które rzecznik wypracował w zespole ds. walki z mową nienawiści już jakiś czas temu.

I chciałabym, żebyśmy wspólnie w tym rekomendacją przyjrzeli, zwłaszcza że dopiero co myśmy też okazję posłuchać, jakie rząd ma propozycje, więc porównanie tego wczoraj o tych rządowych propozycjach mówi w analizach będzie też się ciekawe w UE

Ale przede wszystkim co jest ten okrągły stół ds. walki z mową nienawiści co do władz inicjatywa co nam brał udział?

To była pewna koncepcja, która dzięki gościnności biura Rzecznika Praw Obywatelskich miała skłonić różne środowiska organizacje pozarządowe, ale też przedstawiciele przedstawicieli administracji publicznej organów ścigania do pewnej wspólnej refleksji nad tym jak skutecznie za pomocą instrumentów prawnych przeciwdziałać mowie nienawiści czy przestępstwu mowy nienawiści cykl spotkań doprowadzi do wypracowania pewnych rekomendacji, które teraz powtarzamy ale, żeby było też podkreślamy to, że te nie są tylko rekomendacja u progu zostało to co też rekomendacje, które Rzecznik Praw Obywatelskich wypracował również w związku z całą swoją działalnością w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji czy przestępczości motywowanej nienawiścią to są też, że rekomendacje związane z tym co zalecają nam instytucje prawne człowieczeństwo Turcję międzynarodowe, więc jest to efekt naprawdę wielu wielu czynników wielu refleksji przemyśleń na temat tego jak to prawo wygląda na chwilę obecną wygląda praktyka, a tego jak powinno wyglądać na czym powinniśmy się z właśnie domyślnie ciekawie mam nadzieję, że w tej rozmowie też do tego będziemy mogli szeroko odnieść na ile jesteśmy w stanie ocenić, jaki jest poziom nienawiści w Polsce jaki, jaki jest zakres mowy nienawiści i na ile walka z nią jest ryzykowna, bo z kolei może ograniczać inne z naszych praw do o tym, będziemy gdzieś między wierszami mam wrażenie przede wszystkim rozmawiać, ale przyjrzymy się konkretnym propozycjom muszę powiedzieć, że już tak przyzwyczaiłam do owego wzmożenia karnego, czyli propozycji, żeby ad Hok zmieniać prawo karne, kiedy coś złego wydarzy, że w uznałam, że propozycje zmian tylko 3 przepisów prawa to propozycja dość skromna 3 przepisy, jakie w proponujemy to nawet nie są 3 przepisy tak naprawdę chodzi nam też o to, żeby w tych istniejących przepisach, których wymieniane są powody, z których ktoś może doświadczyć przestępst w nienawiści ECS przypominamy pochodzenie narodowe etniczne wyznanie bezwyznaniowość, ale też szansa i jej przynależność polityczna, ale tylko w 1 przypadku tylko włącznie w przypadku przemocy i w przypadku groźby karalnej proponujemy, żeby ten katalog rozszerzyć bezużyteczna inne przesłanki czy inne powody, z których ktoś może doświadczyć nienawiści, a wśród nich przede wszystkim płeć orientację seksualną tożsamość płciową czy wie jak i można sprawdzić ich zastał ojczyznę w klasie Adama Bodnara tak jest już tego brakuje po prostu tego rakiety grupy nie są w taki sam sposób chronione przed nienawiścią jak są chronione, ale inne grupy te, które na chwilę obecną w tym w przepisach są wymienione przyda się to postulaty powtarzamy rzecznik praw łaski powtarza od wielu wielu lat tak jak mam wrażenie, że my w radiu TOK FM bez przemocy mówimy o tym, poszerzenie tego katalogu no to może przyjrzymy się to rzeczka SB z innej strony nikt jak Rzeźnik identyfikuje te grube znaczy, skąd wiadomo, że akurat daną grupę szczególnie prawo powinno chronić przed nienawiścią przede wszystkim są to rekomendacje międzynarodowe to, że te grupy wymienione w tym przepisie czy powtórzy jak przynależność narodowa etniczna rasę wyznanie czy bezwzględnością stołów w ten sposób chronione to wynika z szeregu aktów prawa Międzynarodowego z prostą obligują państwa strony do tego, żeby taką ochronę stworzyć do tego szereg raportów, której wypracowywane są na potrzeby biura Rzecznika Praw Obywatelskich i wypracowywane są przez organizacje pozarządowe z pokazują jak bardzo te grupy cierpiał w wyniku przestępst w motywowanych nienawiścią jak duże oddziaływanie ma to też na sferę ich życia prywatnego na stare psychofizyczną przez niedawne badania też prowadzone na zlecenie rzecznika praw autorskich pokazały, że osoby, które doświadczają tego rodzaju przestępczości cierpią na syndrom stresu pourazowego tak samo czy podobnie jak cierpiał żołnierze frontowi, którzy doświadczyli tej bardziej zinstytucjonalizowanej przemocy w konflikcie zbrojnym w ale liczymy też takie badania w zakresie innych przesłanek w zakresie wieku np. tych założeń w Polsce jest duży problem przemocy motywowanej wiekiem tylko wyłącznie ich tutaj może warto podkreślić głównie uderza powstania i głównie uderza oczywiście to seniorów jest mowa nienawiści turystyka Ełk w miejscach publicznych środkach komunikacji miejskiej wszędzie w i też znalezienie tej grupie się ochrona taka jak mój obecny kodeks teraz to to istotne dla mnie pytaniem obserwuje ze zdumieniem przez ostatnie 2 tygodnie, że nie tylko MSZ zwykli słuchacze Czesław zwykli zjadacze chleba to się mówi, ale osoby odpowiedzialne za torze dobrze jak wygląda debata publiczna nie wiedzą czym jest mowa nienawiści Oculus okazuje się że, gdy słyszę nawet z tych postępowań, które teraz nagle policja prokuratura wszczynają, że za mowę nienawiści uznaje się właściwie każdy rodzaj werbalnej przemocy tzw. hejt obraźliwe słowa wszelkiego rodzaju pogróżki, a pan cały czas operuje mówiąc mowę nienawiści na grupach na konkretnych grupach, które mają kość taką cechę, która sprawia, że mnie, że są źle traktowane i i ta idei domu chciałby, żeby jakoś mocniej jeszcze podkreślić państwo proponują również jako 1 z tych rekomendacji, żeby wpisać do ustawy definicja mowę nienawiści, dlaczego tak to gdzie podkreślę 1 rzecz tak wady przemocy motywowanej nienawiścią i werbalnej poza werbalnym mogą doświadczyć zarówno całej grupy są te klasyczne wypowiedzi, które kierowane są do całej społeczności obrażają całe społeczności, ale mogą też tej przemocy doświadczyć indywidualne osoby, które nawet nie tyle przy należą do tych grup szczególnie wrażliwych, ale są po prostu z nimi utożsamiam to też przestępstwo mowy nienawiści też powinno być objęte ściganiem tak jak przestępstwa kierowane wobec całych grup czy społeczność, ale i to nie jest zwykły wulgaryzm to niezwykła wyrzucenie do kogoś grubym słowem to wszystko zależy i to jest niektórzy patrz test najpiękniejsze w prawie, że tak naprawdę nigdy nie postawiłem też jasne granice co do definicji mowy nienawiści proponujemy proponowaliśmy do tej pory wprowadzenie takiej definicji, ale bardziej w przepisach dotyczących usług elektronicznych, żeby ta definicja, bo krowa na bardziej do operatorów usług elektronicznych, żeby im łatwiej było wychwytywać mowę nienawiści i na prowadzonych przez niego portal Trójmiasto do prawa karnego muszę pamiętać, że tak naprawdę ta granica między tym co jest dozwolone prawnie co pozostaje wulgaryzmem wypowiedział kontrowersyjną, budząc Soły też taki sprzeciw, ale nie wszystko mieści się w sferze swobody wypowiedzi, a tym co już staje się przestępcą mowy nienawiści tez bardzo płynna granica to one zwykle ocenia się po to, te sądy są źle to oceniać tak naprawdę w każdym konkretnym przypadku będzie brane czy powinien przejąć od 2 pod brany pod uwagę kontekst wypowiedzi Lecha ostatnio mieli bardzo ciekawą sprawę to zaraz musimy to wyjaśnić, że w takim razie jest np. 1 polityk do drugiego odzywa się bardzo niegrzecznie o nim decydować się tego to już można to podciągnąć na stosowanie przemocy wobec osoby ze znanej przynależność polityczną czy też jednak to po prostu jest tam znieważenie czy też jednak to jest celem po prostu brak kultury, ale to jednak nie może tego podciągnąć pod kodeks karny to tak naprawdę wszystko zależy i to jest właśnie to, o czym mówili to wszystko zależy, gdzie ta granica będzie przebiegać, jakiego rodzaju to będzie wypowie czy to rzeczywiście będzie wypowiedź, którą będzie można przypisać to groźbę karalną, gdyż mówimy o przynależności politycznej jako tej przesłance doświadczenia przestępstwa motywowanego nienawiścią to tak naprawdę się tylko albo przemocy fizycznej albo groźby karalnej, bo tylko te 2 zachowania są przestępstwem nienawiści, która może być adresowane kierowane wobec osoby ze względu na ich przynależność polityczną, jeżeli taka wypowiedź spełnia te wymogi groźby karalne, a to, jakie muszą być wymogi te przez całe orzecznictwo sądów we, który rekonstruuje to definicje to wtedy tak to wtedy to powinno zakwalifikowano ich na razie doszliśmy do tego właśnie nie wiadomo do końca co to jest mowa nienawiści pytanie jak w takim razie z nią walczyć zaraz po informacjach wrócimy z naszym gościem Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich wracamy po informacjach analiz audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu pan Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, który z, którym wspólnie przyglądamy się rekomendacja Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących zwalczania mowy nienawiści to nie są nowe rekomendacje, ale pan rzecznikiem przypomniał mediom i opinii publicznej po tym, gdy zamordowano prezydenta Adamowicza w i część komentatorów wiązała to bezpośrednio z powszechną w Polsce mową nienawiści i Hayden trzymano w tym propozycjom jeśli pan pozwoli to chciałbym też zacytować fragment takiego krótkiego felietonu na blogu Wojciecha Orlińskiego w tym, gdzie on zajmuje się tym, o czym trochę dyskutowaliśmy w pierwszej części, czyli tym czym jest mowa nienawiści, a czym ona nie jest i oto Wojciech Orliński pisze tak, jeżeli mowa nienawiści będziemy definiować wzorem innych krajów europejskich to np. hejt na Owsiaka nie jest mową nienawiści hejterzy nie zwalczają go za to, że jest heteroseksualnym białym Polakiem kłócimy in męskiej w wieku średnim w drugi przykład Wojciecha Orlińskiego to skandal, że prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie ewidentnej groźby karalnej w postaci aktów zgonu wystawionych przez skrajną prawicę Adamowiczowi to jednak też nie była mowa nienawiści ten problem w tym podsumowuje Orliński, że polskie prawo jest zbyt łagodnie problem nie w tym, że polskie prawo jest zbyt łagodne tylko wprost przeciwnie, gdyby sądy literalnie traktował art. 212 kodeksu karnego nie można byłoby napisać, że minister prowadzi błędną politykę, że urzędnik jest niekompetentny, że dane reżyser robi kiepskie filmy z albo, że gdzieś panuje korupcja, dopóki nie zapadną prawomocne wyroki jeśliby coś zmieniało to raczej łagodził przepisy tak, by można było je ściślej egzekwować teraz zbyt wiele zależy od arbitralnych decyzji sędziów prokuratorów co ponadto zgadza się pan z tą, zwłaszcza pierwszą częścią zgadza się z tym, że dużo zależy od prokuratorów i sędziów przy tej wersji przepisów które, które obowiązują także znaleźć przed przerwą wprowadzenie definicji tak szalonej tak pozostanie na tyle niejasna, że będzie można je interpretować nawet samo pojęcie używane przecież w tym przepisie nienawiści samo w sobie też, że będzie podlegała różnym interpretacjom, a wypowiedzi, które będą przedmiotem oceny prokuratury czy sądów też będą zostawiane różnych kontekstach, w których padły wobec kogo, jakiej sytuacji, jaka była z zamiarem intencja takiego mamy przykład operatora TVN, które może być oskarżony o to, że propaguje z totalitarny ustrój, kiedy on wykonywał swoją pracę dziennikarza wrzeszczy, kto jest pole do popisu, ale razem z lokat jest w, by to dotyczy to zjawisko dotyczy wszystkiego gmin są ułomne w kodeksie karnym znajdziemy zakaźna zamożna LM ze złą wolą czytać te przepisy tak i 1 dlatego też jest zmiana przepisów to jedno druga to zmiana 4 z i zintensyfikowanie szkolenia też tych, którzy te przepisy stosują, ale rozwiąż test zupełnie w inne zadanie również pewnie rozpisane na lata w rytm śmieszy nas fruwać to ująć to, o czym pisze Wojciech Orliński Antisa chętną Szakal nie jest mową nienawiści, bo nie jest związany z jego orientacją seksualną ani razu ani pochodzeniem ani płcią ani wiekiem tylko tą działalnością czy rzeczy tym, że z listą konkretną osobą dla, jaka to jest różnica wynosi, dlaczego to jest taki istotny, że akurat to przynależność do różnych grup po kodeks karny wyodrębnia w Donbasie to też musimy się zastanowić jak my używamy pojęcia mowa nienawiści, jeżeli mówimy o sensie społecznym jako problem społeczny może można tego pojęcia szeroko wtedy rzeczywiście nie ma znaczenia ze względu na co zgodę, jakie przesłanki ktoś jest obrażany publicznie jest to mową nienawiści w takim potocznym społecznym rozumiem ich używać zamiennie hejt albo można używać zamiennie wyobraźni tak chociaż, że nie wszyscy lubią to określenie z Wezuwiusza przestępstwie mowy nienawiści to przestępstwo się zrekonstruować z przepisów prawa karnego, a to te wchodzą w zasadzie 2 przepisy wygrać 3, jeżeli dobrze czytać 119356257 kodeksu karnego czy te przepisy, które mówią o groźbie karalnej motywowanej z określonych przesłanek innych o nawoływanie do nienawiści publiczne nawoływanie do nienawiści publicznym propagowaniu elementów charakterystycznych dla ustrojów totalitarnych w i publicznym znieważaniu osób zebrano na pewne przesłanki Aten doskonale już tak dobrze znały ściśle określone enumeratywnie od początku do końca nie zostawiają żadnego marginesu swobody dla prokuratorów, którzy chcą ten przepis zastosować w konkretnym przypadku rzecznik proponuje rozszerzenie tych kategorii o orientację seksualną tożsamość płciową wiek i na ich niepełnosprawność to jest 1 propoz. 2 to owa definicja mowę nienawiści słuchaczka pani Agnieszka napisała moim zdaniem trzeba zacząć od zdefiniowania mowy nienawiści, bo inaczej każda krytyka zostanie uznana za tak za mowę nienawiści rozwiązywania nie chce też nawiązuje do wolności słowa do tego, że za zna się okaże nic nie można powiedzieć tak rzeczywiście te 2 wartości z 1 strony wolność słowa też konstytucyjna wolność wolność wynikająca z dopiskiem komercja ochronie praw czy kapusta wolności z drugiej strony taka wartość jak godność ludzka, bo przecież tak naprawdę to godność ludzka jest to wartość również konstytucyjną przecież, która jest chroniona przepisami, które mają przeciwdziałać mowie nienawiści do wartości się ścierają się w ilu przypadkach i tak nie będą się jest szczera niezależnie od tego jak będzie wyglądała definicja w ustawowa jest, więc ustawa nie powie wprost co jest mową nienawiści co podlega pod wolność słowa zawsze to będzie sąd zawsze to będzie prokurator, który będzie w jaki sposób musiał w każdym indywidualnym przypadku to granice w RPA to właśnie tutaj za przechodzimy już ze zmian prawnych, bo jeszcze 1 zmianę, którą proponuje rzecznik to jest to analiza to w penalizację członkostwa w organizacjach podlegających do nienawiści Ros rasowej i Kate zmiana, bo trochę nie rozumiem, dlaczego to jest w istotny, że beton to członkostwo w organizacjach karać nawet teraz art. 13 konstytucji, który z dość wyjątkowym przepisy, bo to jest przepis, który zakazuje tak naprawdę działalności organizacji, które wprost odwołują się czy do ustroju faszystowskiego czynu ustrojów totalitarnych czy tak naprawdę propagują otrzymają w swój program przez ten swego istnienia wpisane propagowanie nienawiści w i teraz wychodzimy z prostego założenia, jeżeli jest przepis konstytucji, który zakazuje istnienia takich organizacji, a wszystko to co się mieści w działalności tej organizacji jest przestępstwem co jest penalizowane na Sejm przepisów kodeksu karnego przy nawoływanie do nienawiści propagowanie ustroju faszystowskiego jest c przestępstwem to tak naprawdę konsekwencją istnienia takiej organizacji powinno być nie tylko o to, że to oczywiście powinna przestać istnieć powinien zadziałać na cały mechanizm państwa, które przeciwdziałają jej istnieniu takich organizacji, ale też osoby, które uczestniczyły w tym utworze i swoim działaniem przy swoim z aktywnością w tej organizacji wspierały jej istnienie też powinny ponieść odpowiedzialność realizuje w zasadzie jak członkostwo w organizacjach przestępczych rzecznik mógł mówić skoro organizacja jest nielegalna jej działalność nielegalna to członkostwo też powinno być raczej karane jest nielegalne to członkostwo też powinny być karane taki przepis, który dotyczy właśnie organizacji przestępczych, czyli klasycznych mafii, który też karze za samo członkostwo w organizacji i taki przepis zapewnia, ale jeżeli ktoś powie należałem, ale nie faulowałem, ale rozumiem, że samo należenie do tej instytucji jest jak i organizacji w naszym jest w sposób tożsamy z UE i działalność, jeżeli działalność godzi w konstytucję, bo prowadzi do propagowania ustroju faszystowskiego n p . na to jakby konsekwencja tego powinna być też oczywista dla członka tej organizacji oczywiście na ile ta odpowiedzialność będzie bezwzględna Night będzie możliwość uniknięcia odpowiedzialności to już jest kwestia rozbudowania tego przepisu oraz co do zasady ne co do zasady konsekwencją tak poważnego i nadzwyczajnego w swojej istocie przepis konstytucja art. 13 powinna być też trochę dalej idąca odpowiedzialny za czas mówimy o propagowaniu takich strojów jak nazizm czy czy faszyzm no dobrze teraz przejdźmy do miękkich narzędzi i tutaj jest niższa tak właśnie to jest zaskakujące, że rekomendacja rzecznika to tylko 3 zmiany w przepisach prawa, a szyby w kilkanaście co najmniej propozycji działań miękkich w między nimi odnoszących się do sądów i prokuratury w co orzecznik ZUS rekomenduje tutaj szkolenia w Zwoleniu oraz szkolenia i jest czas szkolenia adresowane do różnych grup, które w, jaki sposób swoim działaniu uczestniczą tak naprawdę w tym, o czym mówi mocnego początku, czyli interpretowaniu tych pojęć się, które mają znaczenie w prawie karnym czy chociażby pojęcia mowy nienawiści, jeżeli te wszystkie środowiska będą świetnie wyszkolone chociażby w taki jest kwestia orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka, które w bardzo kazuistycznych sprawa definiuje co jest, a co nie jest mową nienawiści, kiedy państwo powinno reagować, kiedy jednak powinno chronić Wypowiedz się jako właśnie podlegające tej swobodzie wyrażania opinii to już daje pewien zarys tej granicy tym ułatwia właśnie stawianie tej granicy między tym co dopuszczalna tylko odnowić, ale zagraniczna wyznaczająca wypowiedzi co najmniej 2 ekspertów, którzy wskazywali, że policja była szkolona z mową nienawiści nawet nieźle poszło Niewiem jak z 2 z prokuraturą tu też część wiedzy nie mam żadnej wiem też, że tego typu szkolenia przynajmniej częściowo humanistycznym w niewielkim zakresie odbywały się też w sądach dla hodowli koni policjanci i też są szkoleni przez biuro rzecznika prawa czeskiemu wspólne szkolenia razem się od siebie uczymy i co do tego uważam, że to im więcej tym lepiej oczywiście rzeczywiście te szkolenia są mam nadzieję, że będą nie mamy niestety informacji też o tym jak szkolą się prokuratorzy mamy nadzieję, że też się szkolą w Rzeczpospolitej na napisała, że zespół, który powstał po dużej aktywności prokuratora Seremeta z zespół do przeciwdziałania właśnie mowie nienawiści i przestępstwo z nienawiści został kompletnie rozproszone przez Zbigniewa Ziobry, który rozpoczął swoją politykę kadrową i po prostu rozbił ten zespół, więc i, jakby ten potencjał został zmarnowany tak przynajmniej Rzeczpospolita w opisywała niedawno, ale teraz słyszymy, że 120 prokuratorów właśnie specjalizujący się w walce z przestępstwami nienawiści ma pracować się tylko w takich sprawach, więc może coś jest jakiś sygnał dobra powalczymy mam nadzieję, że rzeczywiście jest to naparstek zeznała, że z Realu zawsze sceptycznie wyraża żal tak długo pracy Rzecznika Praw Obywatelskich, że to już w zasadzie jest element choroby zawodowej jazdę, ale zagrożenie optycy z dziennikarzy też dodają wygląda w Allegro jest inna rzecz, bo panowie szkoleniach i to brzmi świetnie natomiast, że też rekomendujemy analizy działalności prokuratury w zakresie walki z mową nienawiści i przegląd wszystkich umorzonych spra w przez prokuraturę tak poważne zadanie poważne zadanie Rzecznik Praw Obywatelskich zaproponowało, że coś takiego i tak naprawdę pierwsze pierwszy pomysł czy też, gdy w tym zakresie właśnie realizujemy Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli widzieliśmy wszystkie postępowania, które w, jaki sposób zaistniały w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich od objęcia kadencji przez pana dr. Adama Bodnara czy 2015 roku wszystkich spra w w było ponad 320 spra w, które dotyczą przestępczości motywowanej nienawiścią trafiły do rzecznika trafiły już także w jaki sposób były przez rzecznika monitorowana Czyż nie mamy mocy przerobowych Tatarzy monitorować takie sprawy od początku do końca musieliśmy sobie wyznaczać pewne priorytety takimi kredytami były sprawy związane z użyciem przemocy, ale monitorowaliśmy też sytuacje związane z używania mowy nienawiści w alei przejrzeliśmy te wszystkie sprawy, w których mamy postanowienia prokuratora postanowienia albo umorzeniu sprawy albo odmowie przyjęcia wniosek postępowania jeszcze za wcześnie na wnioski to jest jednak duża liczba spraw myślę, że w tym tygodniu pan rzecznik podpisze wystąpienie do prokuratora generalnego, które będzie zawierała tak kuliste w list z praw i to co oczywiście taki przyczynek do dyskusji miasto co pan rzeczy zaproponował w swoich sercach tych 20 postulatach to jest krok dalej to już jest analiza większy budżet traci nie tylko spra w, które zarazem rzetelnie samo biuro rzecznika Grasia z obrzydzeniem o kończymy czekamy zatem na tym na to wystąpienie rzecznika do prokuratora generalnego na pewno będzie to interesująca lektura Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję rozdziela te bardzo
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA