REKLAMA

Skąd się bierze zło w człowieku? Psychiatria w obliczu przestępstwa

Godzina Filozofów
Data emisji:
2019-01-22 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:18 min.
Udostępnij:

Gośćmi Tomasza Stawiszyńskiego są: Rozwiń »

prof. Zofia Rosińska z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

oraz dr Maciej Myszka z Uniwersytetu Medycznego, katedry i kliniki psychiatryczna. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Tomasz Stawiszyński przy mikrofonie, w studiu prof. Zofia Rosińska, dobry wieczór, dobry wieczór, filozofka, Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i dr Maciej Myszka, dobry wieczór, dobry wieczór, psychiatra, Warszawski Uniwersytet Medyczny i szpital Nowowiejski. Mieliśmy w ogóle rozmawiać o czymś zupełnie innym, ale w związku z wydarzeniami, tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku to właściwie wszystkie ramówki, przypuszczam nie tylko w radiu TOK FM, nie tylko akurat w moim programie, uległy daleko idącej transformacji. Rozwiń »
Pomyślałem, że właśnie z wami chciałbym porozmawiać o czymś co skądinąd jest takim właśnie tematem nieustannie przez ostatnie dni tygodnia odmieniane przez wszystkie przypadki w mediach mniej lub bardziej popularnych i często mówisz o tym, no i językiem, który chciałbym tutaj właśnie na skutek tej rozmowy zwami podać pewnego rodzaju korekcie.

A mianowicie to powiem językiem tradycyjnym o relacjach pomiędzy zbrodnią, a szaleństwem chciałem omówić albo pomiędzy złem, a szaleństwem albo pomiędzy chorobą psychiczną zaburzeniami psychicznymi i agresją.

No, ale jeśli w ogóle tego typu relacje będziemy się starali prześledzić i zastanowić się nad nimi też i spróbować czegoś zmierzyć się z tymi stereotypami, które fruwają w przestrzeni medialnej jakoś je skonfrontować z wiedzą rzetelną przez rzetelną analizą to musimy oczywiście zacząć od bardziej na podstawowych fundamentalnych kwestii to znaczy od tego co to w ogóle znaczy, że ktoś jest chory albo zdrowy psychicznie i co to są za kategorię i dlaczego one są takie trudne płynne i zmienne? Prof. Zofia Rosińska.

Ja mam pierwsza mówi się mamy doktorem psychiatrii na pani zajmuje się filozofią psychiatrii od lat, więc nieźle się nie zajmuje filozofią psychiatria się zajmują relacjami pomiędzy filozofią psychiatrię lokali, jeżeli pan już zaczął ode mnie, chociaż uważam, że kompetentną osobą do takich określeń jest właśnie pan doktor no ale dobrze, bo ja myślę troszeczkę o tym nie wiedząc dokładnie, o czym będziemy mówić ale, ponieważ w ogóle jest taka atmosfera na ten temat prawda, więc cel to ty jesteś naszą cześć tym wszystkim Instax filozofuje się zajmuje jak pan przecież wie panie redaktorze filozofią kultury Praga, więc perspektywy filozoficznej to ja widzę tutaj taki konflikt pomiędzy wolnością, a bezpieczeństwem to jest konflikt pomiędzy 2 wartościami wolności jest wartością i nie mówię tylko wolności słowa mówi o wolności człowieka do działania do czynów pewnych bezpieczeństwo jesteś wartością każdy z nas chce mieć poczucie bezpieczeństwa bez być bezpiecznym te wartości w każdej chyba kulturze są stałym konflikcie i cały problem i polega na tym, że my musimy sobie uświadomić to, że jest konflikt pomiędzy 1, a drugim pomiędzy 12 wartością, dlaczego ten konflikt jest właśnie, dlatego że człowiek nie zawsze jest zrównoważony, że w każdym z nas są różne szaleństwa są różne pragnienia potrzeby urazy no i w związku z tym ta wolność nasza musi być jakoś ograniczony do tego dodano teraz ale zanim mu już oddam głos jak weźmie pan wywołał teraz pytanie jest tylko jak ograniczane ile ograniczana jak dalece akceptujemy to ograniczenie, a jak dalece zgadzam się z tym ograniczeniem do tego za chwilę wrócimy, bo to jest całe potężne pole tego konfliktu między wolnością bezpieczeństwem zresztą na niektórych obszarach zachodniej kultury współcześnie bezpieczeństwo zdecydowanie z wolnością wygrywa, ale mam jeszcze jeszcze właśnie może zaczniemy rzeczywiście tej bazowej medycznej zasadzono wierzbę bardzo trudna z dnia szkoda podam ci tylko Maćku na na początku jako taki punkt wyjścia do tego co co powiesz z perspektywy psychiatrycznej ten klasyczny stereotyp czy odruch, który się wielu zresztą osobą uruchomił, bo tym co się wydarzyło 13 stycznia w Gdańsku po po ataku jak się okazało później śmiertelnym na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza et nam mieliśmy do czynienia z jakąś naprawdę brutalną zbrodnią popełnioną na oczach nas wszystkich przed serwującą tego, że to jest trauma dla całego właśnie społeczeństwa w lesie będziemy pewnie długo jeszcze wydobywać no to odruch jest taki jeśli ktoś robi coś takiego w taki sposób jeszcze dodaje do tego taką absurdalną interpretację, jaką tam usłyszeliśmy to ta nie może być normalny człowiek to on to musi być człowiek chory, po której w tym ujęciu mieszają się pojęcia inną formę choroby one normalna nierówności zawsze parę rzeczy nienormalne nierówność zawsze patologiczne chorych było nadal znajdą się choroby dosyć chorobowe to dobrze jest przedmiotem wielu rozważań współcześnie my patrzymy na takie zmiany takie sposoby przeżywania siebie świata, które wiążemy z wiążemy ze zmianami chorobowymi i to jest tylko część tego zachowania, które społecznie jest uznawane za nienormalne wiele zachowań, które społecznie nazywasz mnie normalnymi z punktu widzenia medycznego są po prostu zachowaniami ludzkimi n p . jakie w nas homoseksualizm w większość ludzi powyżej 100 nienormalne dla medycyny w jest to ludzie i tak mają 3 czy też zachowania właśnie agresywna ktoś kogoś pobiło to jeszcze nie jest im choroba agresja wewnątrz gatunkowa występuje po bo tutaj przepraszam, że za te słowa krótko mamy jakby takie 2 rozumienia normy jak sądzę jednak to jest po prostu statystyczna normalnie, czyli normalne jest to co z większością, bo co występuje większością dno Ula z notariuszem, a druga go nadał tej drugiej rozumienie formy bariera jedno i kulturowe raczej normalne jest to co jest zalecane przyjęte tak się robi w 1 właśnie dlatego dlatego mówię, że są 2 rozumienia, które trochę się mieszają to znaczy jedno jest takie, że jeśli coś jest obecne mniejszościowe statystycznie podaje przykład homoseksualizm jest jakieś mniejsza część populacji zawsze osób, które mają taką orientację seksualną wiemy, że to nie jest ani choroba ani zaburzenie, że jest to w pełni normalne w tym znaczeniu, którym na tajne dane urządzenie społecznej jest nienormalne to właśnie nad Odrą, a wg drugiej rozumienie normy czy odstępstwo od normy to jest zakładające PN ideału on może być mniej lub bardziej arbitralny tworzenie wpisuje ten ideał to wtedy jest kwalifikowany jako nienormalny czy tak czy mogę się odezwać jako fachowiec no bo my w zasadzie nie wiemy co to jest choroba psychiczna nas znużenie psychiczne prawda i mamy takie 2 nurty 1 nurt, który mówi, że to jest konstrukt społeczny prawda, iż graliśmy tak jak tutaj panowie rozmawiacie ze sobą tak my uważamy, że to jest nienormalne większość ludzi uważa, że to jest normalny wobec tego też normalne, a jeżeli jest grupa mniejsze, które odbiega od tego co większość ludzi uważa no to jest nienormalne to jest konstrukt społeczny, ale jest przecież drugi nurt, który mówi to nie jest żaden konstrukt społeczny tylko to jest biologiczne to jest swój nowy mózgu, więc mózg umysł kultura tak itd Otóż elementy trzeba brać pod uwagę, jeżeli mówimy o chorobie psychicznej czy mam rację na dystansie ten dominujący model taki teoretyczny psychopatologii, które mówi o tym, opisuje poszczególne fenomeny i przyporządkowuje pewnej patologii w samym nikt już znają, dlaczego akurat ten fenomen, bo doświadczenie kliniczne pokazuje, że tak ona najbardziej, wskazując na coś co może być zaburzeniem, czyli wiąże się z cierpieniem Motor jest niezbędny składnik zaburzeniach musi być cierpienie kogoś lub czegoś mniej jest zaburzony z upośledza funkcjonowanie i wtedy możemy to nazwać tak to jest zaburzenie wysłanie niektórzy, ale wydaje się lekki, czyli leki działają na mózg w Chinach wcale ze mną żadnego ryzyka to jest tylko konstrukt jajnika Nisko 2 dzisiaj na poziomie już jednostki odwołujemy się do do do tego, że my jesteśmy biologiczni i właśnie to jacy jesteśmy to nie jest tylko społeczne albo inaczej nawet to co jest społeczne odbija się w naszej biologii no i OJ tak myślą o wydanie jedno filozof nie jest łatwo mówić, ale na dany akt i myślę, że działalność w Rosji jakich znam ich już dziś rano widać, że tak to jest bowiem o tym, że to coś coś się doświadczać to co jest społeczna próba też odbija się na mózg co kiedyś wydawało się być herezją biologicznym interakcję z orkiestrą, tak więc da, ale tutaj, by oddać tego nie uciekniemy ale, żeby wolno leczyć się w jaki sposób leczyć mówi Woś to zmieniało się hałdy zmieniał się umyć zmieniało się zachowań jest on do tego właśnie tego tylko tutaj mamy ten problem polegający na tym, że załóżmy, że mamy osoby nie będziemy, bo to jest stały problem polegający na tym, że przecież jeśli rozmawiamy o konkretnej sprawie to chciałoby się w jaki sposób tę sprawę do definiować, ale z drugiej strony nie mówiono będziemy zastanawiać sytuacji tych miast, które mana na odległość diagnozować i jak z nich wielokrotnie mówiłem jakiegoś człowieka, że galeria ma wszystko jest możliwe pewnie nie zgłaszaliśmy wielokrotnie mówili, dlaczego nie jest nie diagnozujemy polityków cieczy innych osób, a wreszcie, dlaczego nikt nie diagnozuje się na odległość na odległościach równych rat na 1 drzewa, ale się w 2 w jakiej zgłaszają Lech sprzeda to co pomówmy o tym, o tym stereotypowym połączeniu to znaczy nie w momencie, kiedy mamy do czynienia rzeczywiście takim aktem jakiejś drastycznej przemocy to w jakim sensie to jest akurat mechanizm dość dobrze socjologii opisany mamy odruch do tego, żeby taką przemoc odsunąć od siebie, żeby uznać, że to są właśnie jacyś szaleńcy jacyś przedstawiciele nie wiem różnych grup mniejszościowych wszyscy ci którymi my nie jesteśmy my jako pewna większość, która też wysokość przerażona przestraszona tym co się wydarzyło jest używamy często takich kategorii właśnie w rodzaju szaleństwa i różnych innych pojęć do wsi to do tego, żeby odsunąć od siebie takie ucieka i uznać, że on nie jest członkiem naszej wspólnoty jest skądinąd jest właśnie przedstawicielem jakichś siłą chaosu, które z zewnątrz nam zagrażają, ale lepiej, a na nowo panie redaktorze radzimy czasem nie idealizujemy człowieka, dlaczego mam wrażenie, że idea uważają, że to jest szaleniec miał jakiś uraz początkowo media mówią, że miał jakiś uraz się w sieci 1 to również na pieniądze na czas ani dolara wobec tej konkretnej przeznaczony będzie miała być zacięte boje magistra na razie tylko mechanizmy, które społecznie zremisuje oraz oczywiście wiadomo, że też uproszczenie i że to nie jest takie oczywiste, ale i, że my tego szaleństwa używamy po pierwsze nie adekwatnie, bo to bynajmniej nie jest także ludzie z zaburzeniami psychicznymi mają większą tendencję do hali z mocy Broda nie ta jest 1 natomiast, że znowu szaleństwo nie jest kategorią medyczną prawda zgadza się to jest to jest jedno drugie popełnianie w strasznych czynów nie wiąże się z zaburzeniami psychicznymi do KO, że po drugiej wojnie światowej myślę, że jest chyba jasne miasto podupadło wielokrotnie wiąże się koniecznie leczyć może obniżać natomiast cykl to nie jest tak, że większość się nie wiem nazistowskich oprawców nie była chora psychicznie właśnie w grach, więc myślę, że to drugi w tym co z tym doświadczeniem już powinniśmy mieć jakieś takie podejście, że ludzie czynią straszne rzeczy, których nie akceptujemy, które są złe, kto nam się nie mieszkam w głowie z RM, które rzeczywiście ich medalowego najbardziej szaleni słowem natomiast wśród ludzi, którzy czynią straszne rzeczy są tacy, którzy robią to z pobudek chorobowych, ale to jest tylko wąska wąski margines tekst jest mała grupa i rzeczywiście to pewnie byłoby wygodnie pewnie jakoś tam wygodnie, żeby to tylko z tym związać się, bo wtedy my zachowujemy ten właśnie szacunek, że człowiek jest dobry, że nie zrobi nam nic złego to prawda jest mocno wspierał chciałoby się tak myśleć o człowieku też tak lubię myśleć o człowieku no ale jednak jak się patrzy trochę na nasz świat jak się widzi co się dzieje jak się widzi co się działo w dziejach w historii NATO nie możemy tak myśleć człowiek to jest po prostu zbyt dobry dla trochę w takim odruchu owym kwalifikowaniu każdego przerażającego czynu jako o efektu szaleństwa używam tego sformułowania świadomie no bo właśnie to jest taki jest potoczne rozumienie bardzo stereotypowe chcielibyśmy tak nieźle rzucały się tak myśleć chyba tak, ale to właśnie zagrać taka wizja tej normy społecznej bardzo i wyidealizowana jak pani powiedziała jest takie przekonanie, że co jest chyba trochę związane z procesami nazwijmy to psychiatry z racji moralności, że właśnie wszystko co złe z wypływać może włącznie z jakich patologii zaburzenia normy nie jest stanu chorobowego może medycyna właściwie z mocy do tego, żeby z tego typu rzeczami sobie radzić każdy każde zachowanie, którego nie rozumiemy można wyleczyć wtedy ten świat chwali życie batem na trawie też bardzo niebezpieczna pomnik żołnierza zdejmuje odpowiedzialność dokładnie tak właśnie jest dokładnie tak właśnie jest, ale czy to czasem nie jest jeszcze oświeceniowe czy nie musimy wstać trochę sięgnąć czy to nie jest ta koncepcja się człowiek z natury jest dobry no właśnie jest coś z nim nie tak no to albo pochodzi z sond rury, która go zdenerwowała dla nas współcześnie z jakichś problemów chorobowych zdrowotnych, które można wyleczyć przy pomocy pigułek właśnie zwierzęta są dyskusje Jerzy Zaj mu z zabawnym to jest temat, który ciągle wracać ciągle jednak wracamy do pytania, skąd zło z notatek, skąd zło próba nad ich Stefan Morawski, który był moim profesorem, bo nie dorobiłem się zatem swoje etaty w edukacji od magistrackich począwszy przed śmiercią napisał piękną książkę, którą jest chyba przepraszam nie napisał jeszcze tego tylko w tej książce ostatni powiedział, że następną, którą chciałbym napisać zatytułowałem ulgę maluchom, dlaczego zło my nie mamy na to odpowiedź my nie mamy na to odpowiedź na jakiś mamy przynajmniej próbujemy budować prawda takie teorie, które nam tłumaczą tego typu zjawiska, ale oni wydzwaniają z jakich np. to genetycznej skłonności do agresji o wpływie doświadczeń z dzieciństwa w na występowanie skłonności agresywnych oni, więc stałym podłożu społeczno-ekonomicznym, które sprzyja tego typu Karol donosi Financial Times, ale indywidualnie tam może powiedzieć, dlaczego koleżanka czy kolega jest zły no bo właśnie mamusia tatuś tak dalej, ale ta psychologia akcja nie odpowiadano na pytanie prawdziwie filozoficznie handlarze z Włoch jak to jest możliwe, że taki jest ta, ale złoto to, że zagrasz kategoria, którą my się posługujemy się do opisu być może takiego zjawiska, które wcale nie jest metafizyczne, skąd bierze się nie wiem z rzeczywistości rewolucyjnej naszego rachunku może uda może pan Marian był przekraczany z faktem co to jest zawsze pociągająca perspektywa będą miały tego, a może, a może nie trzeba unikać NATO takie proste no, a kryzys, a żona może nas biła to nie takie proste proste no tak, ale wielu z nas woli tamto ani jazda nie ma dlatego ich zalegania absolutnie nie chcą mostu to jest poważne wyzwanie romans dla niej pytanie czy ewolucyjnie ewolucyjnie tak, by mógł to być jakiś błąd ewolucyjne celem na ziemi forsował ugodę z molocha działającą zwano ją ma nadal zabezpieczam swoje potrzeby z dnia pewnie w niektórych agresywnych zachowaniach byśmy to mogli wskazać, ale nas bardziej przeraża takie zło, gdyby bezmyślne, ale wciąż ożywa raz złożonego do dobrych jak pan mówi, bo równie dobrze można powiedzieć, że rewolucyjny to jest dobro jest zdeterminowany także od ewolucyjnie tak do realizacji pewnego razu nie od nowego serialu rewolucyjną zmianą działy HR na pytanie, dlaczego zło urzędy mają panie redaktorze to jest poważne filozoficzne metafizyczne pytanie, ale w tej perspektywie chyba jakiś włączymy ten rewolucja cynizmu, który rzeczywiście nosi pewne znamiona psychoanalizy to znaczy wszystko tłumaczy zawsze wszystko da się uzasadnić, odwołując się do ewolucji w zasadzie każde zachowanie jest ewolucyjnie jakoś opłacane z definicji skoro występuje Need no ale znacznie mniejszych gminach Dedecius będzie to, że część zachowań złych ewolucyjnie nie jest uzasadnione, gdyby przekracza ewolucji i wtedy nas najbardziej szokuje, ale wiemy, że tak jest w sztuce czy wiemy w nie ja w tej chwili jak informuje suwerennie wzrosła z solidnej przekonanie ewolucja nić udowodnili, że na pewno wszystko jest, a nawet jeśli jakieś jednostkowe zachowania w perspektywie nie wiem 1 pokolenia czy 2 wydają się przeci w ewolucyjne Lotos w perspektywie całego gatunku ich występowanie do spełnienia jakąś tam rolę, bo to są takie sumy na marginesach, której tanich w głównym nurcie ewolucji nic nie zagrają, ale to nie przekonuje, bo teraz się zaczęło mówić o depresji to co się, mówi że depresja jest wywołana rozwojem ewolucyjnym, dlaczego nie to nie przekonuje, bo jeżeli ewolucja czy teoria ewolucji, bo wreszcie o tym, mówimy teraz zdanie o procesie jego teorii, więc jeżeli ta teoria ma odpowiadać na wszystkie pytania nie specyfika czuje problemu NATO no trudno to nie jest taki właściwie przekonujący schemat myślowy prawda o takim właśnie, który wszystko tłumaczenia nic zarazem rzeczywiście ma, ale tak będzie tak jak jest jak w oczywiście to on naprawdę miano diabeł to jest mniej więcej coś co takiego jak to szaleństwo, które pozwala nam delegować wszystko poza obszar naszej wspólnoty też scedować siebie odpowiedzialność, ale jeszcze zapominamy o człowieku, który ma wolną wolę i może trochę panować nad swoją agresją i nawet na swoją dobrocią jest za dobę jeśli jest w nowych zasad jest Maciej Myszka jak wokół drzew czy w ogóle w tej perspektywie, którą ty masz jako psychiatra rozważania na temat Niewiem źródeł zła agresji się mieścić znaleźli na nadwoziu jak w ogóle sypialnia jak wygląda tego typu fenomenalnie, kiedy przedstawiałem ten taki ogólny zależy spokój w ekstralidze ogólny zarys wiem o tym, że w część osób, która podejmuje zachowania nazwę nieakceptowalne agresywne podejmuje je z pobudek chorobą w CIT jest ta grupa sprawców czynów zabronionych runo, która jest w polu zainteresowań psychiatrii perlator, czyli te są powiązani jak przyczyny chorobowe mogą wpływać na zachowanie i mamy takie zjawisko, które rzeczywiście mogą powodować czy zaburzenia postrzegania rzeczywistości tym razem 3 nic nie wiem nakazy halucynacje i inne prawa w postaci omamów, które nakazują podejmować pewne działania, a więc ta grupa sprawców czynów zagrożonych jest absolutnie moim obszarem, więc tutaj psychiatry nigdy w to w i bracia wojsko też taki obszar styku pomiędzy psychiatrą, a oprawę Stańko w FIS w ustanowionym prawem moralnym prawem stanowionym to były też z przodu cyfrę Trwam, że będę chciał koniecznie powiedzieć jedno zdanie, ponieważ strasznie mnie w tym w sumie w ostatnim czasie denerwowało mylenie pojęć przez osoby zdawałoby się wykształcone np. posługiwanie się pojęcie niepoczytalności sposób taki zupełnie się choroba psychiczna niepoczytalność to są 2 różne rzeczy dokładnie i na masce część osób to tak jest chora jest niepoczytalny to co wcale nie oznacza numeru, gdyby nie mylić porządki, więc choroba psychiczna domena medycyny niepoczytalność domena prawa stanowionego jest to z apelem o stan osoby w chwili popełnienia lekarzu nadgodzin, skąd ludzie mają dowiedzieć się inteligentni wykształceni powinni dublowanie rozruch na środowisko, jeżeli z nas wszystko w Legionowie każdy ma to w smartfonie danych związanych z kochanką Wicher i mogę też, dlaczego oni wiedzą no właśnie, dlatego że chcą widzieć złe czyny jako czyny osób chorych psychicznie tak, ale żadne z nich, a zatem neutralne, a zatem nie są dziełem od razu to nadal dlatego to zbijają, a to nie jest ja przypomnę art. 31 rzut karnego psychiatrzy umieją Natalii Żak nie popełnia przestępstwa, kto w chwili czynu nie był w stanie rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem z powodu choroby psychicznej upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności to jest to nie musisz włączyć proszę was i sygnalizowałem, a potem ja wam podam jakiś przykład, który jeszcze z innej perspektywy trochę namieszał tutaj, ale co najpierw pani prezes chce się włączyć się z 2 problemami pierwszy problem to jest film ostatni film von Triera czy Niewiem czy widzieliście ten film w filmie dom, który zbudował daszek nie widziałem jeszcze miastem o wiele zaś obejrzeć w Londynie w Lublanie profesorowi realizowała zalecenia odpowiednio wcześnie, abyśmy byli przygotowani Janina Orzeł z Japonią wejrzenia szybko pan zaprosił na tę rozmowę w, gdybym wiedziała, że będzie o tym, Otóż to o co tam chodzi w tym filmie są von Triera robi też jak on twierdzi sam jest jego ostatni film Santanderowi on pokazuje przy obu drużyn w całej jego twórczości z tym proces pokazany proces przekraczania prawda o różnych do obyczajowych moralnych, a nawet prawnych ten ostatni to mówi gość jeśli to dobrze interpretuję w Rosji, bo film nie jest wcale łatwy czy aby go ponownie zobaczyć przemyśleć to wszystko, ale tak na pierwszy, że w ogień wnet w tej rozmowie on pokazuje artystę, który przekroczył właściwie wszystkiego, a mianowicie to, że również można zabijać ludzi on robi sobie dzieło sztuki zabijania to straszny film ja chciałam wyjść w połowie tego filmu, ale wytrzymałam wobec tego wiem, więc przepraszam bardzo co on pokazuje, że można zabijać przekraczać, gdzie tu przekraczamy prawo, gdzie on jest niepoczytalny czy niepoczytalny on to pokazuje nam po co, jaka jest intencja tego to jest poważna sprawa jeśli sztuka się przyczyniać do tego, że my pozwalamy sobie nawet wyobrażać to, że można zabijać ludzi, żeby z tego robić dzieło sztuki no to mnie to niepokoi, chyba że czegoś nie rozumiem jedność zacznie też nie Sokolej i dalej jest jeszcze druga rzecz, której chciałam, bo już to teza mówi w mianowicie sprawa rozpoznania czyli, jeżeli my mówimy o rozpoznaniu rozpoznanie to jest sprawa psychiatry, który rozpoznaje choroby, ale jednocześnie jest to rozpoznanie chorego i pytanie o to czy ten chory rozpoznaje samego siebie i ma świadomość na tyle wyrobioną, żeby rozpoznać konsekwencje swojego zachowania jak to jest panie doktorze panie redaktorze w nich to są moje 2 pytania czy zastój sama się męczę zapisy w artykułów zapis w kodeksie karnym mówi o rozpoznaniu znaczenia czynu uczelni, że osoba z firm co robi albo nie wie co prawda w niepewności i można nad tym zapanować, więc wracając do przykładu z firmą co niedziela, a on wiedział co robi, gdy nie mamy żadnych przesłanek do tego, że nie mogę nad tym zapanować podaż, ponieważ był zdolny do tak złożonych czynności werandy z tego co 21 górale w Kazaniu można zakładać filie poczytalny i jest prawda MD, więc nadal uważam za dzieło sztuki są w tym złego i tu też można można się zastanawiać nad tym czy poniżej to by było pełne przekonanie, że każde dzieło sztuki czyni, że mas zaburzone postrzeganie rzeczywistości tak jest przekonany, że zabijanie jest dziełem sztuki grali tak nie jest już ofiary w Rosji być może jak źle interpretuje, ale takie wrażenie mi się nasunęło po obejrzeniu tego filmu młoda grudziądzanka z ważnych momentach właśnie Bobo Team podstawę jak rozumiem pytanie, kiedy już uznamy, że jest to człowiek w tym sensie, którym mówimy poczytalność to znaczy wie co robi robi to w sposób świadomy planuje te działania nie zapomina, a później n p . że coś takiego zrobiono to w inne co to oznacza, że on rozumie bądź nie rozumie znaczenia swoich czynów skoro on np. dokonuje pewnej redefinicję w swoim przekonaniu tego ne tej społecznej normy jakiejś transgresji właśnie w ramach całego tego kontekstu artystycznego ma to być może to my nie rozumiemy znaczenie jego czynu jest dla nich tak jest taka bardzo ciekawa książka Klausa tabela Knighta autora monumentalnej pracy męskie fantazje znacznie mniejsza o dzieło niedużo śmiech morderców się nazywa, gdzie on się przygląda właśnie poczynając od Breivika przez jaki jakiś Niewiem na tamtych lat w jego wizję rozwoju książka filozoficzna scenie, w której w, której ta walają się przygląda się fenomenowi zła w łaźni biorąc na warsztat w cudzysłowie i seryjnych morderców w rodzaju Breivika jakiś grupy partyzanckie w Afryce np. dokonując rzezi i t d . tak dalej i analizuje wypowiedzi w, a dokładniej rzecz biorąc, koncentrując się na właśnie śmiechu towarzyszącemu na okrucieństwo i powiada, analizując wypowiedzi nie my uznajemy, że mamy oto do czynienia z kimś, kto właśnie on przekracza jakieś normy, kto z dokonuje jakichś tutaj radykalnych przekroczeń transgresji i t d. to jest nienormalne w tym sensie ten, kto to robi właśnie ma poczucie, że to my jesteśmy nienormalni to znaczy śmiech śmieję się z nas właśnie dlatego właśnie śmiech oddzielone od Zatorza rozumieć, choć to dla mnie antybohatera von Triera to jeszcze ma tam jest taka scena 1 tylko ale, ale jest mianowicie on to zabija kogoś z Crasnovii chce to okres wyczyścić i deszcz pada prawda i zmywa ten treści Lublinowi da się pan Bóg jest zadowolony z tego co ja robię prawda przy Flisaku można obejrzeć na uzasadnienie tego co robić, dlaczego robi złą passę z Dariuszem rozmawia oczywiście pod tymi na szczęście dziś w UE pamiętam taką naszą rozmowę mówi o dramacie kamyczki teraz, w które sformułowała taki rodzaj kryterium pozwalającego odróżnić w twojej perspektywy psychiatrycznej zaburzenia odpowiedzmy ekscentrycznego światopoglądu albo jakieś zespołu przekonań, które z dnia nie są patologiczne pomija brzmiało muszę powiedzieć w uszach kiedy, kiedy dowiadywałam się o tym co stało się w Gdańsku i kiedy usłyszałem te i racjonalną interpretację tego czynu dokonaną gminna szybko ze sceny przez przez morderca Otóż powiedziała, że w twoim przekonaniu np. ktoś, kto żywi jakąś, bo teorie spiskowe teorie spiskowe rozmawialiśmy jest wyznawcą jakiś rozbudowanej teorii spiskowej, w której światem rządzą np. tajne stowarzyszenia albo nawet Reptak Janie będący będąc szefami tych tajnych stowarzyszeń to tym póki on tak postrzega rzeczywistość ma takie polityczne przekonania n p . i t d . to możemy go zakwalifikować jako osoba i zdrową, żywiąc ekscentryczna przekonania w momencie, kiedy zaczyna sądzić, że te wszystkie stowarzyszenia prześladują właśnie jego dokładnie to znaczy regionalni uwzięły się na niego i postanawiają zrobić mu jakiś despekt no to wówczas możemy wyeliminować go za duże tak bardzo dumna ta cecha urojenia, która jest osobiste JM, więc jest także oznaką zakon już nie chodzimy też odnoszona jest zdrowy rozum filozoficzny z filozoficznym rozum, ale odniosę się zabrzmiało dla ludów Azji jak tego nie oglądałem, nic więc legalnie zdrowe więc, gdyby było tak, że Jack Reed jest przekonany, że on ma specjalną misję tworzenia przekroczenia granicy tego surowca, gdy to wtedy musiałbym piszącego opinię uznać, że jest niepoczytalny, ale że jest niepoczytalny drzew zanurzone po prostu nie, że jest niepoczytalny, że byłby przekonany, że rząd ma też jego reżyserskiego misja n p . czyli niezależnemu zaklasyfikował jako urojenie nic z urojeniami wielkości owymi to znaczy, że on nie miał do końca rozeznania znaczenia czynu i wiem, bo tak, jeżeli jest to dzieło sztuki to dojrzałe owoce przekroczyli granice to ono jeszcze to nie jest wystarczające do Łaśnicy do tego, jaki jest ich było prezentujących bieliznę biżuterię istotne było rozpoznanie żony z psychodelicznym czyni je cha właśnie tych kategoriach w niedługim to znaczy że z powodu chorobowych funkcjonuje w innej rzeczywistości, bo takiego przedstawiamy, że i z artystą, który chce przekroczyć granicę to jeszcze śmieci z naszych z naszych w naszej rzeczywistości lat oraz nie zabijaj jest nie do przekraczania tak nie dojrzeli wrażenie jest arbitralne prawda, jeżeli arbitralny wobec tego, dlaczego nie paść dawniej towarem, bo jak żadne ruchy po lekturze, których nie rozumiały znaczenia czynu albo, że ruch podejmował król z pobudek chorobowych, ale gdyby, gdyby to artysta, który na to wszystko, o czym mówimy to znaczy ma to przekonanie, że ma szczególną misję być może nawet od istoty Boskiej dymisję otrzymał, że niesie jakieś szczególne przesłanie, że tak, że zamierza za pośrednictwem resztówki przemodelować jakiś nasz sposób widzenia świata zresztą przecież to artyści często robili, ale nie przekracza pewnej normy etycznej właśnie przyjętej we wspólnocie to wtedy nie zakwalifikowały go pewnie jako rodzina zrozumiała jest słynny kanion chęć obracania normy oceniał dom własnymi wtedy w ogóle pod tym kątem prawda gra jest popełnić czyn, który zabronione, gdy pojawia się pytanie czy możemy mu poczytać winach, ale to jeszcze inaczej ja rozumiem, że tutaj ten kontekst prawny jest istotny, ale tomów mnie o niepoczytalność to bez obcych od czynności no bo w momencie, kiedy w istocie kryterium diagnostycznym staje się właśnie popełnienie czynu czynu zabronionego no to ta sytuacja jest bardzo problematyczna za 3 półki dla firm takich właśnie podczas dnia czegoś co jest prawnie zakazane albo coś się nie mieści w naszych normach etycznych, ale zarazem ma te wszystkie przekonania, które towarzyszą jego działaniom właśnie o tej szczególnej misji nie ma powodu, żebyśmy go diagnozowali, ale załóżmy, że go, by go zaś wtedy tak rozpoznaje jest, ale panowie no to wtedy przekraczamy w eutanazji przekraczamy prawda w tej chwili tak jak kiedyś nie no właśnie tam jeszcze do aborcji przekraczamy np. w czasie dostali prawda nie mówimy co coraz rzadziej mówimy, że to jest zło tak, owszem, niektórzy mówią, że to jest zło, ale niektórzy mówią nie to nie jest zło wobec tego jest przekraczanie obecny w kulturze, więc być może zabijanie ludzi też wszystko w porządku pyta on jest zawsze, ale znaczna ich relacje, w których się to dopuszcza przecież rodacy uznali, że z dnia 1 wojnie z kontroli władzy nadal tak dalej nie mieści się w ale nie dla ludzi honoru hitach no na pewno nie, a właściwie czym się co gorsza jest dzieło sztuki ojczyznę no to wie pan w nowych hal to jest dobry argument podnosiła brak regularnego dla ojczyzny wolna dla działaczy decyzja organu jak domek jak pan wie jestem socjologiem ja uważam, że dobrze, że jest system wartości, gdy wartości ciągle zasobów są w konflikcie z różnymi no nic albo ocenimy bardziej sztuka bardziej liczymy na to jest wybór nasz klient się, że tutaj w każdym razie nie dochodzimy do takiego momentu słuch, ale ważniejsze sprawy notarialne związane z jedno, ale zawsze, gdy dyskusja zawsze w tych dyskusjach na styku psychiatrii filozofii, zwłaszcza jednak dochodzi do takich momentów, w których widać jak te są bardzo złożone skomplikowane nie oczywiste sprawy dlatego psychiatria jest będzie grała w temacie zaburzeniami lękowymi bocianach białych owoców warzyw wszystko filozofia też no tak tak wiem oczywiście realia Triady filozofia przecież pani taką tezę zawsze stawiała ich domów blisko mnie chyba tak nie mów mówiła pani to nie znam pamiętam oczywiście to nie rozwiązują go nowy system norm związanych z ujęć, ale jest, ale aż śmieszne, gdyby Fed tym, że praktykując medycyna świadomie dziś pojawiają się pytania, które są dla młodych złodziei reż John le granda jest odniesienie się człowiek tych ważnych można oczywiście znaleźć nisze, gdzie znów można się do tego zdystansować się z bardzo trudne jest, ale czują się kultura zwycięzcą, bo nie ma człowieka dysku takie znów się jeszcze 1 rzecz wprowadzić tutaj na arenę to znaczy współczesną euro naukę, która z kolei torpeduje coraz silniej nasze przekonanie o istnieniu wolnej woli, a zatem jakoś rewiduje też nasze rozumienie odpowiedzialności na niedawno, że tam taką książkę wybitnego brytyjskiego neuro naukowca psychologa z uniwersytetu Bristolu Brusa chuda któreś z VAT bez chaosu i dużym Why de wyznał US High Violet pisze tak się ta książka nazywa John de konstruuje oczywiście, odwołując się do twardych wyników badań neuronauki owych na de konstruuje to nasze rozumienie podmiotowości jako właśnie czegoś takiego stałego na poły substancja dolnego co nas cechuje spójności jednolitość właśnie dyspozycja do intencjonalnego działania zgodnie z wolną wolą et Cetera powiada tam w istocie po pierwsze nie ma w ogóle czegoś takiego jak to nasze ja to jest taki napis fenomen po prostu całego szeregu rozmaitych procesów, które są złożone, a ta to poczucie spójności, które mamy jest właśnie bardzo inwazyjna, bo coś tam się w imię dano 1 element i od razu wszystko działa kompletnie inaczej, a po drugie nie ma też, że w takim rozumieniu bardzo naiwnym kartezjański jest na 1 z dzisiejszej perspektywy wolnej woli w tym sensie, że jak badamy kolejne poziomy przyczynowości w mózgu przyglądamy się temu jak ten proces poznawczy i inne prowadzące ostatecznie moje ciało do dokonania takiego albo innego taki albo innej czynności przebiegają co do dochodzimy zawsze do tego, że to się gdzieś zaczyna po prostu w czeluściach impulsów tkanek, które w ogóle nie mają nic wspólnego z żadną moją intencją moralnością i w gruncie rzeczy wszyscy działamy nie bynajmniej w sposób dowolny tak jak sądziliśmy tylko wał pytanie o zakres możliwości prześledzenia z tego, czego tego procesu, który prowadzi do jakich naszych zachowań działań innymi słowy zarówno człowiek niepoczytalny jak człowiek poczytalny są dokładnie w tej samej sytuacji ciekawe historie są w stanie pokierować swym postępowaniem tajnych, gdybym mógł WHO umieściły tę książkę na indeksie jak w dno jak myślicie, że pan już po rundzie Iwanow 0128 i mają natomiast ciemna energia jest się natomiast za lenistwo na wojnie z Włókniarzem odwołuje do tego co jest niezbywalne da wernisaż jest od użytego przez Poznań walne Chin większość ludzi postrzega siebie jako stałe odrębne od innych ludzi i od świata zewnętrznego in vitro to jest właśnie iluzja el i bardzo dobrze by dla ale czego mogę się wtrącić zgadzając się, że książki na indeks cenowy się wtrącić teraz już poważnie prosimy, więc w, bo jeżeli taką koncepcję przyjmujemy to musimy się zapytać o konsekwencje takiej takiego myślenia prawda do Wrocławia jest ich konsekwencje na różnorakie mogą być to znaczy zjechać wykładnia powiada się, że to rzeczywiście powinno ich w jakiś przyszłości dalszej bliższej doprowadzi do rewizji radykalnej naszych podstawowych kategorii w tym kategorii prawnych tak, bo to przede wszystkim prawo jest zbudowana na wizji podmiotu prawo jest jedynie formalność, bo nikt nie jest, choć uważali za relacje międzyludzkie likwidujemy człowieczeństwo panie wbre w pani prezes no czasami musimy również zlikwidować burzy dowiadujemy, czego się świecie i handel kategorią zmiana Iowa, ale to nie jest powiedziane to jest jakaś równie pochyła pani teraz przedstawia jako równię pochyłą już teraz to tylko degeneracji Mielno w znacznej no tak mówisz ja bym się z tym zgodził, choć są zjawiskiem tak, bo potem psychiatria zna takie momenty, kiedy to ta iluzja bycia odrębnym osobnym współwinnym indywiduum zatem odpada, kiedy coś rozpada tak jest w socjalizacji prawda po nim, kiedy jakaś część ocalała z licznego i są w regionach i nagle ktoś mówi zachowuje się, by był już całkiem inny rejon kazali przyjść na miarę to źle albo już tak bardzo drogi nie ma mocnych na licytację patrzymy tak biologicznie, bo w tym sporze o naturę histerii współczesna psychiatria raczej nie myśli o konwersji komisja resocjalizacji pecha, że jako te mechanizmy, które leżą poza wymową Tomasza z ewidencji biologiczne w MII wtedy rzeczywiście tak tak jest ja nie jestem współwinny jest we mnie ileś tam części i mój umysł cały czas nieświadomie podejmuje wysiłek, żeby je spiąć całość, która nazywa się Maciejem Anna Nemś i na tym polega ta jest tworzenie siebie samego ronda wyciągamy z rzeczywistym brakiem stąd zwróciłem się do nas nas jest dla niego natomiast podkreślanie tego innym czym może ten wysiłek tak naprawdę nakłada na mnie odpowiedzialność, bo części nadwozia to słabość i ona jest odpowiedzialny za dany znak RR przedstawił już nawet do odpowiedzialności lub zmywarki nie jest to to co nie jest takie oczywiste, bo istnieją też takie wykładnie, które opowiadają, że właśnie nie potrzebujemy żadnych zmian wprowadzać w kodeksie karnym no bo idea jest taka, że to nasze poczucie ja jest właśnie pewnym epicka Romana, czyli takim przejawem wtórnym różnych procesów mózgowych i innych procesów powstaje na styku niejako na świata zewnętrznego i mojego organizmu jest rodzinna jazda działania założona została temu ja chodzę w interakcje w społeczeństwie różnymi innymi takimi systemami, które mają takie taką lampkę w głowie, która jest właśnie ta pozorna, choć im się wydaje, że jest bardzo taka realna trwała i my się temu przyglądamy z pewnej perspektywy, bo nam chodzi o to, że dawka to społeczeństwo w miarę dobrze funkcjonowało, żeby na pewno zrobi, żeby chronić jednostki wewnątrz tego społeczeństwa przed agresją innych jednostek i t d. teraz nie musimy wcale przemodelować naszego sposobu na macie naszego systemu prawnego, bo on działa wg takiej zasady, że te systemy, które są w stanie się dopasować do pewnych reguł no to wtedy uznajemy za bardzo zdrowe albo albo, działając zgodnie z prawem matek, które robią innym krzywda i mimo różnych działań korekcyjnych nie są w stanie zmodyfikować tego zachowania domy izolujemy albo redukujemy tak w ogóle nie ma nie ma nie ma w ogóle tego pytania czy 3 czy tam jest wolna Wola na 100 % czy niema to Izolda jest co nas tak konstytuuje od tego, czego właśnie nie ma, bo rząd nie dlatego ja, jeżeli jesteśmy tylko w kawałkach to co nas stać konstytuuje ono istnieje od reszty naszego doświadczenia to znaczy ma też o nadzorze nad jego maszyna zeszła w relacji kawałki z PiS zaczyna, więc musi coś leci nie jedno jest właśnie coś takiego na podobieństwo folderu prawda wyświetlanego na ekranie komputera, żeby coś tam widzimy niby jestem z folderu spełnia jakąś funkcję, ale widać jak komputer wyłączymy to znika folder bon jest tylko taki nawierzchnię zawory ogrzewają tysięcy lat i nie no ale to co tu nie chodzi o to, że jego nie ma tylko chodzi o to, że jego natura jest luz Deyna, że nie jest tym czym się wydaje o ten sam sąd ten autor wie czym on jest na podstawie jakich z rzecz jasna gwiazda zjazd rano badał nocą jest, ale mówić o tym, że coś innego nie znajdzie coś ludziom, że za ważną rolę człowieka, że tego nie ma no jakżeż wyjaśnia, że nie, mówi że niema wykorzysta iluzja to znaczy tak samo jak nas zje jak pani widzi np. jakiś obiekt, który w rzeczywistości, ale nie istnieje iluzja zawierucha nikt ich dziwną rzecz prawda medialną, ale za energię i jedno jest nie subwencja na to po prostu na dno wydaje się esencja wydaje się czymś innym niż Ślęza to nie jest mózg to jasny, o czym dalej tak, że pojazd rozbił się popsuje mi taki obrazek z plamek, które jak patrzymy to widzimy tylko dała szans na euro w którymś momencie w utworze my, że widzimy tak jest co ten dar Matejczyk na śniegu, więc i widzimy tego gema Duńczyka i nigdy też jesteśmy też jak głosować nad kotem niemożna go z obaw tutaj panuje za istniejemy tak też nie można później przez firmę wydaje mi zostało w kulturze wytworzone Toya niezależnie od tego czy to jest iluzja czy nie no to jest w Brukseli nie, mówi że konie mamy odbije doświadczonego i t d. chodzi o to, że to nie jest, dlaczego go tak od ich nie chce powiedzieć po wstrzykuje się na tym polega iluzja na tym polega postęp ma sens przecież istnieje jak teraz prowadzę zajęcia z filozofii dialogu z wobec tego jestem tak zafascynowana tymi autorami, których czytamy ze studentami, że oczywiście to jest relacja z drugim człowiekiem, ale poprzestał relacje my kształtujemy samych siebie my dochodzimy do jakiejś własnej do siebie samego łysego powiedzieć a kto jest iluzja, gdyż zlekceważyli nas jakiś argument można wrażenie, ale tu przepraszam pani profesor są jakieś argumenty, które się wydawca odnoszą uzasadnienia nie mówią też, że jest to iluzja to są naprawdę poważne rzeczy to nie jest tak, że ktoś zapowiedział że, a i iluzja i mamy tutaj wszystko zmierza do kościoła w niedzielę wizytę u wejścia w to w Anglii może dziś rozdajemy Chile, żebyśmy dział teoria ewolucji jest mniej szyła człowieka względem różnych fantazji prawda, ale to nie znaczy, że mamy teraz po prostu uznać, że ona jest w ogóle do wyrzucenia niektórzy tak robią oczywiście nadawca już chętnie niosącą trój wymiar duchowy rozwój, ale to jest wzrost staje się ciekawe, że jak mamy takie skrajne przypadki ludzi, którzy traktowani są tu właśnie nie uznajemy za odpowiedzialnych za to co robią typu opisywany przypadek przekaz guza mózgu, którego pewne inklinacje się ujawniły np. skłonności pedofilskie, któremu przeszły po wycięciu guza później głos się odnowił znowu się pojawiły te skłonności wycięto guz ponownie zniknęły nikt go nie traktował jako człowieka, który byłbym czy miałby być pociągany do odpowiedzialności prawnej podmiotu za takie dane o ich dalszych bezcennego, ale właściwie bez sprawnego jeżdżącego, o czym mówię to znaczy w perspektywie tych neuro naukowych odkryć dotyczących właśnie intencjonalność podejmowania decyzji tak dalej goście każdy z nas jest takim człowiekiem z guzem mózgu w cudzysłowie w filii na śledzenie ich domem i nazwali go nie mamy tylko tylko nie w każdym przypadku w sposób tak ewidentne jesteśmy w stanie dokładnie wskazać stan punkt w mózgu, który za to odpowiada, ale wiemy, że tamte czasy wszystkie razem w sumie prowadzą do jakich zachowań i że te zachowania nie rozdają w tej i zdrowy duch ja właśnie tego muzeum żartowałam, że o niczym nie da się również w Chełmnie byłoby nie można było wynikom poczytać inne no właśnie Air, czyli dla tych Ewelina takich zdjęć o ochronie przyrody radnych nie widujemy się wówczas emigrować niekoniecznie mnie prawa niekoniecznie jednak, że może orzekać o cywilizacjach nie na zasadzie wszystko mogłoby funkcjonować tak samo jak tylko znowu byłby wtedy byśmy przerzucili to co już niestety w Polskim stanie prawnym cząstkową sieć jedno 3 przerzucenie na psychiatrię rolnik sędziego sędziego i wykonawcy też wykonawcy, jeżeli myślimy o o tzw . ustawie o bestiach nocą albo w ogóle nie albo w ogóle nie no bo skoro i tak wszyscy są niepoczytalny nikt nie chce się na to za związaniem się znajdą one związane z dobrem jest Roger wraca do poziomu cel dzika horda biegała w jakości strony nie biegnie aleja się, że ja miałem też mówiąc szczerze na początku takie wrażenie, że to się tym co do tego prowadzi, ale nadal jest bardzo wiele ciekawych argumentacja, że Daniel Dennett też spiera się z różnymi z różnymi i na łamach kółko sami filozofami, którzy właśnie był też negują to pojęcie odpowiedzialności, że w ogóle tak nie jest u nas nie musimy z tego wcale rezygnować z wsi mimo tego, że stwierdzimy, że rzeczywiście wolna Wola nie istnieje w takim znaczeniu, jakim tutaj za ciasny zmienną wolna Wola na noc na zapewnienie seksualnym w Niemczu pod panem, ale w takim razie w takim znaczeniu jak myłem posługiwaliśmy się przez wieki w kulturze Europejskiej inaczej, bo w ufundowanym na obrazie podobieństwie no właśnie stąd pewnie nie dostał wolną wolę już trudną rzeczą, dlatego że nie był mamy wszyscy prawda jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny, ale bardzo często jest tak, że mamy tę wolę chciałabym tak mi się nie chce w ryzach, choć jest ten sam problem w Groznym zrobić, bo to jednak z kół w więcej energii potrzeba firmy to wolę mieć w nuty skoro Lech zagra też już mówił prawdę, że nie zawsze wolna Wola jest tak aktywna w nas, żebyśmy nie mogli czuć w obliczu musi się liczyć powinni robić to co powinniśmy też auta, o którym autora, którym tu odpowiedziałem tak drogo się powołałem autor tej książki do Sofii rząd nie, mówi że w, jakim sensie te badania, które prowadzi już zresztą od lat dotyczące m. in. właśnie wolnej woli intencjonalne ości spowodowały, że on w stał się bardziej dla siebie wyrozumiałym też bardziej wyrozumiały dla innych w Boże kochany to są 2 koncepcje prawej jezdni fenomen na głowie w tej chwili mówią, że istnieje to minimal set w Żyto jest w człowieku i Drezno czy powinien substancja leczenie substancja inne dyskusja na ten temat no i gruz właśnie ta nowa fizjologia przede wszystkim nie ma niczego takiego no sami siebie jakoś kształtujemy mówimy no ja i ja jeśli Romney choć, gdyby mnie ktoś zapytał ich jednak zapyta pytam panią pełna wersja uważa pani uważa uważamy, że jeżeli nawet jest minimalny cel w to my musimy to co jest minima zostały posadzone już go poniżyć coś takiego co każdy z nas jako człowiek ma, żeby siebie kształtować i doprowadzić do tego prawdziwego ja w branży TSL, gdyby zadatek, który pozyskuje takie źródełko jakieś prawda czy Natural Gas Odeon był dość radykalnych zmian żal, że ja jestem odrębny od wszystkiego innego A1 wozili jestem im, że wśród innych prawda, bo jedyna gwiazda filozofia dialogu na zmianie myślę, że nawet więcej o nim mało tego rozwoju mojego, jaki językowo popatrzeć już już kończę ileż mamy określeń na to, żeby coś zrobić powinienem chciałbym muszą też aktor Arnold znaczy, że na pewno jest taki prosty jak Ryszard Natural Gas należycie nasz los to jest moje życie, jakie siebie w tym życiu kształtuje my w odległe rejony w zasadzie od punktu wyjścia z wędrować, ale bardzo dobrze na tym polega porządna filozoficzna dyskusja, żeby właśnie tak wybiegać Lniano Zofia jest noc teraz rozłożone symetrycznie do naturalnych lub bardzo dziękuję poseł Zofia Rosińska dziękuję bardzo im dr Dariusz Maciej Myszka dziękuję bardzo ma to informacja, jaką my
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA