REKLAMA

Goście: Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Monika Kurtek, dr Andrzej Arendarski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-01-23 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka, to jest druga część magazynu EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu dziś od mojej lewej... No nie, jak już nawet zlewą mam problem, to sam nie wiem, co będzie dalej. Pan Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby gospodarczej, dzień dobry, dzień dobry, pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku pocztowego, dzień dobry, dzień dobry i pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak, Szkoła Główna Handlowa, dzień dobry, dzień dobry. Rozwiń »
No to drodzy państwo goście w studiu słuchacze i jest on jest ta ustawa, o której mówiono, że będzie, ale i nie było, a teraz już jest to jest ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o orgiach ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Chodzi o ustawę, która nie jest konsekwencją ujawnienia wszystkich rewelacji zarobkowych w Narodowym Banku Polskim i wcale nie chodziło przy publikacjach gazety wyborczej o prezesa czy członków zarządu LOT-u jak kształtowane są wynagrodzenia dyrektorów departamentów czy bliskich współpracowników prezesa NBP czy zanim zadam jakieś pytanie pan prezes rawskich coś powiedzieć?

Nie, z utęsknieniem czekam też na konkluzję

To konkluzje będą po waszej stronie czytamy dla gości studia i państwa naszych słuchaczy zasady wynagradzania pracowników NBP ustalane są przez zarząd w drodze uchwały zarząd NBP kształtuje wynagrodzenie dla poszczególnych kategorii stanowisk przy założeniu, że maksymalne wynagrodzenie nie może przekroczyć 0,6-krotności wynagrodzenia całkowitego prezesa NBP coś ważnego turystki w niemym ćwiczenia mówi Latos likwiduje możliwe jakieś takie kominy prawdach, które mogłyby być czystą 

Tak i tutaj w uzasadnieniu czytamy, że zarząd będzie kształtowało to wynagrodzenie, które nie może przekroczyć 406 krotności całkowitego wynagrodzenia prezesa, na które składają się wynagrodzenie zasadnicze dodatek funkcyjny oraz inne składki tak jak nagrody premie dodatki przebranie maksymalnego progu pozwoli na dużą mnie przybranie maksymalnego progu pozwoli na dużą dowolność w sferze wynagrodzeń poszczególnych stanowisk w NBP, a jednocześnie umożliwi zachowanie odpowiednich proporcji wysokości wynagrodzeń prezesa i innych pracowników

To ładne sformułowanie to jest 1 mylą co chciałem państwu zacytować z tej projektowanej ustawy wysokość wynagrodzeń prezesa wiceprezesów członków zarządu osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w szczególności kierujących komórkami organizacyjnymi oraz ich zastępców osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz uchwała zarządu NBP w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników są jawne i podlegają publikacji przez prezesa w Biuletynie Informacji Publicznej do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja to dobrze tak bardzo, dlaczego gminy, dlatego że otwieramy te sfery, która była niejawna do Giodo do świadomości do wiadomości publicznej jest coś uważam, że sektor publiczny w odróżnieniu od sektora prywatnego, który ma prawo do pewnej poufności nie musi ujawniać wysokości zarobków powinien tylko przystawiać wiedzieli ile zarabiają osoby na najwyższych stanowiskach ich współpracownicy myślę, że ta nie trzeba uzasadniać to taka chyba zdrowy rozsądek jest najlepszym uzasadnieniem, że transparentność jest wartością, którą warto zabiegać różnie to u nas jest lista jest dużym wzrostem myślę, że jest liderem tak pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak była kiedyś wiceministrem pracy, więc podoba się pani pomysł ujawniania ich ujawniają czy generalnie rzecz biorąc w większości placówek administracji publicznej wszyscy składają oświadczenia majątkowe tak robią to kierownicy departamentów ministerstwa oczywiście też podsekretarzy stanu sekretarza stanu ministrowie, więc w pewnym sensie jest to w uregulowanie dosyć podobne ja myślę, że tych co do zasady w tym co do zasady osoby w tego typu rozwiązania nie byłyby potrzebne, gdyby nie było takich sytuacji, jakie miały miejsce, więc moim zdaniem warto myśleć jednak pewnym wymiarze i zdrowym rozsądku i nagradzaniu wg kompetencji, a nie regulowaniu zaistniałych sytuacji w momencie, kiedy mleko już się rozlało Marek, bo w tej sytuacji, jaka jest oczywiście dobrze, że tego typu jawność pojawili się temu szczęściu fragment tylko uzasadnienia to dla naszych słuchaczy wysokość wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości poprzez wskazanie konkretnego stanowiska wynagrodzenia za każdy miesiąc w tym w szczególności nagród premii dodatków w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, którego dotyczy publikacja jakością, bywa że w tej ustawioną tak naprawdę 2 rzeczy połączone z drugą stronę ujawnia ujawnienia w tym wynagrodzenie z drugiej strony właśnie ich regulacja prawna, jeżeli chodzi Osamą jawność no tutaj też media rozpisywały o tym, że na pytania np. wysłane do różnych banków centralnych w gminnych, które są z Tychów w tej chwili w strefie euro w ciągu kilkunastu minut nawet napływały odpowiedzi z pewnością komiksy mu, jeżeli ta stanowi, że jest to obraz wykonał takie ćwiczenia kilka dni temu nowy właśnie, więc jeżeli, jeżeli inne banki centralne będąc w strefie euro mają pełną jawność i pełne siatki takich takich wynagrodzeń, dlaczego u nas miałoby to moment jest również uwzględniana w Hej, no ale wydają się rzuca jednak standardy jesteśmy w strefie cywilizacji w jakiej Europejskiej, a okres standardy zachodnie uważam, że warto wprowadzać to jeszcze mały dodatek do tej ustawy o jej ekonoma 4 artykuły więcej stojaków szybka mi w prawie całą państwo zacytowałem dzisiaj jeszcze 1 art. 3 tego nie cytowałem prezes NBP opublikuje już w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawę uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników Narodowego Banku Polskiego z lat uwaga w 199520186, czyli kot prezes Gronkiewicz Waltz przez prezesa Balcerowicza Skrzypka Belka aż po prezesa Glapińskiego to znaczy tych nazwisk te nie mogą wystarczyło wpisać do lata na to tak będzie teraz ustawa wpłynęła jest już do przeczytania na sejmowych stronach prawdopodobnie będzie jeszcze podlegała dyskusji także i wyje w radiu TOK FM oraz magazyniera ich elka 2 mama 4 plus mama 4 plus rząd przyjął projekt ustawy o etosie tak nazywa emeryturach mocy czynnych w tym, bo jak powiedział premier Mateusz Morawiecki państwo nie może być obojętne na los matek lub projektu ustawy jest już przyjęty i ma właściwie za chwilę, bo w marcu wejść w życie przewiduje, że mamy, które urodziły wychowały przynajmniej czworo dzieci będą miały prawo do minimalnej emerytury jak pani profesor dobry pomysł był bardzo mieszane uczucia wobec tego nie wie o nim że, w czym musimy rozróżnić 2 sytuacje tak mamy się sytuacji bywa różnie część kobiet, które są w wieku emerytalnym wycofało się z rynku pracy, opiekując się dziećmi dzisiaj podróżni nie mają specjalnych środków do życia taki wydaje mi się w tej sytuacji zaproponowanie im świadczenia w wysokości minimalnej nie jest jakimś rozwiązaniem problemu społecznego grającego Indie przed ubóstwem albo mówimy o tym, że system emerytalny ma 2 cele zapewnienie zastąpienia dochodów i ochrona przed ubóstwem jest tutaj ten cel ochronę przed ubóstwem stosunków wodnych w tym, którzy wiosną w biegu są w sytuacji trochę bez wejścia w wydaje się bezsensowna natomiast tym z długiej perspektywy uważam, że to nie jest do końca dobra regulacja z kilku względów warto na nią wzgląd pierwsza w ten daje bardzo wyraźny sygnał, że właściwie można się wycofać z rynku pracy będzie emerytura mamy świadczenie 500 plus i t d. od mamy długą dyskusję na temat tego jak kobiety rezygnują z pracy to ograniczają swoją aktywność zawodową z powodu tego, że dostają dzisiaj większe świadczenia w sytuacji nawet takiej, która była dyskutowana przed naszym wejściem na antenę starzenia się populacji kurczy, ale ich zasobów pracy z powodu bardzo niskiej dzietności, która była obserwowana już Oblatów do końcówki lat 80 od początku lat dziewięćdziesiątych i właściwie rozwiązań, które raczej powinny szukać możliwości aktywizacji bardzo wielu krajach kobiety nawet mając więcej dzieci potrafią godzić pracę jej opiekę nad rodziną chociażby pracując w dno część etatu w Polsce jest to bardzo rzadko stosowana forma, ale pani profesor, bo on mógł mu pani powiedziała, dodając czy zgłaszając, więc wątpliwości do tego projektu na pasie poprawić mięśnie źle źle zlecenia z relacjonuje mama ogólnie problemy z powrotem kobiet na rynek pracy czy uczestnictwa na rynku pracy, a w konsekwencji także jej świadczeniami, na którym w przyszłości kobiety mogą liczyć i być może ta ustawa powoduje, że ten powrót na rynek pracy to ta ustawa osłabi chęć tego powrotu, a jednocześnie wcześniej momencie mówię, że bardzo się bardzo wiele rzeczy, które zostało wdrożonych do polityki społecznej w szczególności świadczenie 500 plus parę innych rzeczy osłabia chęć aktywności zawodowej kobiet i ta ustawa jest kolejnym elementem, który się do 2 jedno do tego stopnia rozumiem, ale może to właśnie o to chodzi, a może trzeba na to spojrzeć zupełnie z drugiej perspektywy i odpowiedzieć na pytanie czy to właśnie nie jest świadoma polityka mamy program 500 plus i mimo że rząd zaklinał ostatnie mają dziwną publikacja GUS -u w minionym roku to dane pokazują, że to negatywnie wpłynęło wpływa na rynek pracy i teraz mamy do dyspozycji przez lata wychowywania dzieci program 500 plus, który daje, jaką się jakich finansowe wsparcie to realne, bo to jest realne pieniądze dzieci mają 18 lat, ale potem mamy jeszcze kolejny mit w kolejną zachętę do tego, by nie powracać w postaci tego programu emerytalnego może właśnie to komuś chodzi, żeby tak dokładnie było, żeby kobiety nas rynek pracy nie wróciły najprawdopodobniej tak mączek słyszymy wypowiedzi niektórych polityków ich wizja modelu rodziny jest właśnie modelem rodziny takim, gdzie ojciec zarabia mama opiekuje się dziećmi i konsekwentnie pomagamy w taki model konsekwentnie pomagał pomagamy takim motorem to bardzo wyraźnie widać nawet w tej ustawie padną, jeżeli popatrzymy na rozwiązania, a do matek do ojców ojcowie mogą dostać świadczenie jedynie w sytuacji takiej, kiedy matka albo zrezygnowała z opieki nad dziećmi albo zmarła albo co się stało tam także jak jest założone prymatu opieki matczynej nad tą opieką ojcowską ustawa nie rozwiązuje sytuacji, kiedy n p . ojciec zrezygnował z pracy, a matka pracowała takie sytuacje to się zdarzają oboje szczęśliwie dożyje wieku emerytalnego i właściwie teraz matka ma prawo do świadczenia, a ojciec nie incydent to bardzo wyraźnie pokazuje dokładnie ten model rodziny, który gdzieś tam wyłania się z z tych regulacji, które uważam docelowo nie jest dobrym modelem biorąc pod uwagę to jak wyglądają przemiany rodziny dzisiaj w Europie także w Polsce jest to próba zawracania kijem Wisły tak naprawdę ją też bardzo mieszane uczucia aniżeli Monika rolnik ustawę nad i jakoś dają w ten sposób, że tak naprawdę zestawy bardzo ucieszą się na pewno rzeczywiście te osoby, które są w tej chwili w wieku emerytalnym czy do tego wieku emerytalnego dochodzą i doświadczenia trzymają są na szkodę rzeczywiście w tej trudnej sytuacji natomiast, jeżeli byśmy chcieli na to spojrzeć poprzez inne jakąś politykę prorodzinną i przyszłościową Duda ustawę moim zdaniem absolutnie nie zachęcała rodziny do tego, żeby tych dzieci posiadał więcej z tego względu, że emerytura minimalna za lat i sprawdzoną, bo jeżeli wziąć pod uwagę rodziny, które w tej chwili mogą dzieci mieć ich emerytura to jest kwestia uiszczona do przodu to nie jest absolutnie zachęta do tego, żeby dzieci rzeczywiście osiągać więcej ze względu na to, że dostaną do emerytury minimalną nic dla mnie ustawa jest ustawą, która reguluje pewne rzeczywiście może zaniedbania w przyszłości natomiast absolutnie nie zachęcała w tym momencie w indeksie najwięcej Biblię większej ilości dzieci już nie mówiąc o tym, że są na pewno będzie dyskusja, dlaczego 4 nieodpłatnie 3 pro Bono, bo w sytuacji rozdzielenia było mu posiada trójkę dzieci już jest on też trochę inaczej niż posiada dziecko jedno albo np. dwójkę mówiła pani Monika kurtek pan prezes Arendarski i rozwiązać nabrzmiały problem społeczny dla pewnej grupy to można by, jaki fundusz powołać niekoniecznie od razu cały mechanizm taki, który na zasadach charytatywnych działał zamiast pytają zdecydowanie negatywny do tego stosunek, bo to co w ta ustawa idzie w poprzek no i rozwoju cywilizacyjnego państw rozwiniętych uważam, że powinno się nie jest przy pomocy w pewnej infrastruktury, którą trzeba bać się, że państwo zainwestowało takie żłobki przedszkola prawda innego typu biega umożliwić kobiety o kobiecie nie przerywanie pracy zawodowej i normalne naliczanie emerytury tak jak mają bez wizji i myślę, że to jest jedyna droga, żeby wyjść naprzeci w tym współczesnym trendom, które obserwujemy w wielu społeczeństwach to teraz wysłuchamy informacji Radia TOK FM po informacjach możemy wrócić do tego tematu, ale także zapytam czy to prawda, że przestaliśmy kupować w latach 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 44 Maciej Głogowski dzień dobry to jest trzecia część magazynu EKG w naszym studiu dziś mają prawo i teraz pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak pani Monika kurtek i pan Andrzej Arendarski euro w tej chwili po 4 zł 28 gr funt po 489 USD po 377 i frank po 3 zł 78 gr nie takie pytanie zadałem pod koniec części drugiej czy to prawda, że przestaliśmy kupować węgiel nie przestaliśmy, ale i tak opublikowano 2 kolejne dane statystyczne za grudzień, a ostatnio publikowane były dane sprzedaży sprzedaży detalicznej takie wielkie rozczarowanie złość ogarnęła go poznać wszystkie dane tak naprawdę tryby opublikowanym w styczniu dotyczące grudnia na razie mocno rozczarowały poczynając od wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, gdzie dynamika też okazała się sporo niższa od oczekiwań poprzez dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej on też okazały sporo niższe od oczekiwanej wreszcie rzeczywiście wczoraj sprzedaż detaliczna, która wzrosła zaś, że kupujemy Grzegorza tempo przewidywane przez analityków było dużo dużo wyższym poziomie ze względu na pierwsze święta Bożego Narodzenia, które zazwyczaj o tej porze mocno napędzające zakupy, a po drugie, myśmy też, jakby patrząc na przestrzeni tego roku najwięcej jednak obniżenie niedziel handlowych w grudniu w porównaniu do wszystkich innych miesięcy od faszyzmu no właśnie teraz co się stało niektórzy uważają, że nastąpił efekt przeniesienia tych zakupów na listopad i rok wcześniej i Black Friday prawda, bo tutaj rzeczywiście sklepy internetowe bił rekordy, jeżeli chodzi o o sprzedaż w kalendarz urlopowy do końca się też rozkładał tych już, że rzeczywiście sporo osób z Europy mogą wziąć wjechać nie wolno kupować w czasie, ale z Wisłą na ten zakup mogły być przełożone na trochę okres wcześniejszy moje tory jest też taka, że całe zamieszanie dotyczące podwyżek cen energii, gdzie straszono, że te podwyżki mogą być nawet bardzo dużo, ale też nie było tak naprawdę do końca dołączono wejdą w życie nie będą też mogłem stanąć sentyment konsumentów podziałać, więc myślę, że czynników jest kilka, ale ich sprzedaż detaliczna rzeczywiście wyhamowała natomiast oni także przestaliśmy kupować tak mówiono wzrosła tylko niżej od oczekiwań no dobrze na tle pozostałe dane, o których pani wspominała też słabsze świadczą, o czym świadczą o tym, żeśmy weszli w fazę spowolnienia gospodarczego wcześniej niż my wskaźniki koniunktury gospodarczej m. in. sławne wskaźnik piroman, który spadł poniżej 50 punktów, czyli granicy oddzielającej mówiła w sektorze przemysłowym wzrost odsetek od Odry wraz z nim i od gry od regresu i ten wskaźnik od kilku miesięcy już jest od pożyczek 50 punktów, ale dane realnych tego jeszcze nie było widać natomiast widać wzrosty już wyraźnie, że te słabe nastroje rzeczywiście przełożył się na gospodarkę realną jest raczej należy oczekiwać, że kolejne miesiące tego roku będą niosły raczej rzeczywiście słabsze dane dobrze Toronto wyhamuje nam dynamika wzrostu naszych wynagrodzeń będą nas zwalniać co się stanie nie myślę, że dynamika wynagrodzeń niekoniecznie nam wyhamuje znaczona był gdzieś ukształtuje się w okolicach Poznań 56 %, bo bezrobocie rzeczywiście troszkę zaczął rosnąć pod koniec roku, gdzie w latach ostatnich lat grudzień był takim miesiącem czytając bezrobocie potrafił jeszcze spadać, więc to też sygnalizuje, że coś na tym rynku pracy za coś innego działać, ale myślę, że niedobory na rynku pracy generalnie, zwłaszcza w niektórych branżach spowodują że, gdy płace będą utrzymywały się naciągnie nie będą już bardzo mocno już przyspieszał w stosunku do tego użyć oferowali w 2018 roku dziś to ustabilizują, jeżeli chodzi o tempo wzrostu zatrudnienia to rzeczywiście, ale prawdopodobnie w okolicach tych innych i 8 % tak to głos raportowane ostatnio musiał troszkę niżej, gdzie stał się też zatrzymać, tak więc to po będzie niższe tempo wzrostu zatrudnienia znalazła się będzie to konsekwencja trochę gorszej koniunktury w mówiła pani Monika kurtek cenę wszystkie nie najlepsze prognozy, choć nie dramatyczna to to dramatyczna na zgrupowania różnych figur na tle Europy tak pewnie będziemy ze wzrostem gospodarczym relatywnie wysoko K 2 co państwo dziwię, że pan prezesem dworskim w spółkę Norah mnie raczej niepokoi, bo tak już weszliśmy w okres przedwyborczy, a on niestety zwykle w Polsce skutkuje propozycjami i złych rozwiązań dla gospodarki to znaczy takich, które mają z zachęcić wyborców do głosowania nad daną partię na jej w tej chwili spodziewa się wysypu takich osób ostatnie to był PSL los kije i 7 poselskich 7 godzinny dzień pracy dla rodziców, którzy mają nie dorosłe dzieci prawda z myślą o innych nowych jest nawet najwięksi optymiści nie nie sądzę, żebyśmy mogli wprowadzić np. emerytura Obywatelska ze względu na stan finansów publicznych, ale być może znajdzie się ktoś taki to jednak stwierdzić, że mu, że możemy prawda Sabina płacić podatków od metra albo właśnie ona, więc tak właśnie czeka z dużym niepokojem i chciałem zwrócić uwagę na 1 jedno różnice, bo mnie wszystkie propozycje dotychczasowe jak gdyby liczyć większość z nich pole polepszyła czy dawała obietnicę kosztem budżetu wyda koszt budżetu na nas prok projekt peeselowski mają zafundować jej pracodawcy, bo mają płacić za 8 godzin na zatrudnia się tylko nie przez 7 animuje sodu z organizacji całego procesu produkcyjnego i t d . i t d . jest pewne Novum to bardzo niepokojące i szkodliwe uważa i ciało pana dziwi to nie jest dziwi, bo ktoś myśli poważnie gospodarce nie powinien wysuwać tego typu projektów w aktach w części poważnie głosach też szans wyborczych poważnie o odgłosach teście powinien powinien pomyśleć o tym, że AAA nóż Llosy spowoduje rząd będzie musiał rządzić po tych wyborach borykać się Arkadiusz Piech maniera ze swoimi pomysłami wtedy już w zupełnie inny stan umysłu błogostan dobrze to było pierwsze zdziwienie pani prezes ma pani jakiś zdrojów, gdzie opowiem zdeponowania obserwuje się to co się dzieje w obszarze negocjacji płacowych nauczycieli z Ministerstwem Edukacji Narodowej biorąc pod uwagę całą sytuację w systemie edukacji ten cały czas okres przejściowy związany z tym, że damy dużo niepewności zatrudnienia nauczycieli, którzy niszczą Musioł szukać pracy tak zapewne deficytów, które już się pojawiają w dużych miastach Hotels nadal w Gnienie nie są to globalny deficyt dużego rozczarowania nauczycieli także tej fali zwolnień, która miała miejsce przed innych przed świętami i bardzo wyraźny sygnał, że jednak to będzie strajk gdzieś w okolicach egzaminu ósmoklasisty czy dacie egzaminu gimnazjalnego jest to o ufundowanie przede wszystkim naszym dzieciom, które i tak już słów bardzo trudnej sytuacji szczególnie te, które właśnie będą egzaminy zdawać w tym roku w podwójnym roczniku dodatkowe niepewności i cały czas takiej frustracji, która także przekłada się na frustrację rodziców rodzin i pytanie jest co faktycznie nauczyciele po raz kolejny znajdą inne rozwiązanie tak, żeby nie strajkować czy jednak do tego strajku dojdzie już CIA nie jestem w stanie powiedzieć, że myślał, że nauczyciele zachowają się odpowiedzialnie nie będą strajkować dane OECD, która publikuje gość co roku pokazują, że pensje nauczycieli w Polsce w przeliczeniu na ekwiwalentną wartość dolarów amerykańskich co de facto najniższe w krajach OECD, więc to też pokazuje, że to frustracja ma jednak swoje ścian i co tu jeszcze powiedzieć możemy n p . jakie mamy możliwości budżetowe może to byłoby czymś dobrym podsumowaniem nie mamy, a ja chciałem przypomnieć nie tylko może mieliśmy niski deficyt budżetowy w 2018 roku, choć jak mówiła wczoraj minister Czerwińska on się mną być może 11 miliardów, a przez wiele miesięcy informowaliśmy rząd na same państwa naszych słuchaczy o tym jak kolejne miesiące pokazują, że mamy nadwyżkę w budżecie to nie to nawet jak tylko przypominam sobie 2 rozmowę z ostatniego okresu w magazynach, gdzie najpier w z prof. Gomułką, a potem senatorem Borowskim obaj szacowali, że konstrukcja tegorocznego projektu budżetu pozwalają na jakiegoś rodzaju wyborcze wydatki, bo takie było pytanie, więc tak odpowiadali w przedziale między 3040 miliardów złotych, że tak to wszystko jest po konstruowane to wciąż problem nie wiem czy to jest takich wyborców wydatek, tak więc jak są również profesorowi wystawiał senator Borowski tezę, że nauczyciele nie są naturalnymi na wyborcach PiS -u, więc być może na inne cele są na inne cele, ale wyborcza, że zostajemy kończymy magazynek, gdzie maja, ale ze zdziwieniem już nie gość no dobrze to z 9 latach wbija się także go tak nie jest również z naszą panią Monikę kurs dla Zjednoczonych Juszczyk 3001. związała się skończyć podobno pełno właśnie mierzą się nie skończy, bo dzisiaj szefa amerykańskiego, choć 2 ustawy, gdzie 1 zakłada to rozwiązanie trampa zakładające ten trzyletni okres ochronny, by w zamian za pieniądze na mur kaptury Demokraci w ogóle są wolne od nich usłyszeć ogólnie chodzi o blokada w ogóle wydatków rządowych w tej chwili prace administracji, na które się przez morze ludzi nie dostają pieniędzy nie pracują różne służby, więc coraz bardziej są też frustrujące dla amerykańskie społeczeństwo co ciekawe coraz bardziej spadają sondaże samego prezydenta trampa, więc bardzo ciekawe co z tego wybrnie się za chwilę tak naprawdę kampania wyborcza się zaczną jest też dnia matki z myślą, że nam skończymy tematem, od którego być może należało nawet zacząć 16  000 000 zł do ostatniej puszki i Pawła Adamowicza nie są no może jest tak, że rzeczywiście w takich trudnych momentach potrafimy i innych 1 000 000 osób, które wpłaciło ponad 2260  000 osób, a więc są też trzeba popatrzeć na to ile osób w tym uczestniczą w tym uczestniczył w znanych już raczej nie no dobrze może i tak może lubimy działać akcyjnej może trzeba było to one także teraz powiedzieć, ale może najważniejsze, że się udało, że nie jest taka kwota ćwierć 1 000 000 osób, których ponad wasze dorzucił panie dyrektorze Lotos będziemy się przepytywać ktoś dorzucił do ognia na miejscu fregaty mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy ludźmi i euro na dobrego serialu nic wstydliwego, że tak oto odzwierciedlają, ale i uczucia ludzi po tym co się stało i też po prostu ich poparcie Dostojewski to tym w tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu, jaka dziś WIG 204 na plusie indeks szerokiego rynku WIG 25 na plusie bardzo dziękuję pani prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak szkoła główna handlowa dziękuję bardzo cię profesor pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego bardzo dziękuję dziękuję również pan dr Andrzej Arendarski prezes krajowej Izby gospodarczej dziękuję bardzo bardzo to było magazynach radio audycje przygotowali Karolina Topolska i Tomasz Kopka realizowali NAC i Kamil Wróblewski bardzo dziękuję teraz będą informacje po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA