REKLAMA

Czy pacjenci są bezpieczni? W aptekach brakuje farmaceutów

A teraz na poważnie
Data emisji:
2019-01-23 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
A teraz na poważnie. Mikołaj Lizut, kłaniam się państwu, 7 minut temu minęło południe, a w studiu Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, dzień dobry, dzień dobry. Naszą rozmowę mogą państwo obejrzeć na portalu tokfm.pl. Również na portalu wczorajszy reportaż Michała Janczury p t. "Morfina". Otóż aptekarka bez uprawnień wydała w Jarocinie lek. Chora na raka dostała dziesięciokrotnie mocniejszą dawkę morfiny, po czym zmarła. Pytanie, kto w tej sprawie zawinił? Wg przepisów w aptece musi być magister farmacji. Ten podstawowy warunek w Jarocinie nie był spełniony. Kierowniczka apteki farmaceutka była na urlopie, ale technik, czy powiedzmy, sprzedawczyni mówiąc wprost, sklepowa, sprzedawała w aptece, wydawała leki, wydawała także, logując się bezprawnie jako farmaceutka. Rozwiń »
Wiele jest w tej sprawie znaków zapytania to także taki, że prokuratura nie bada w ogóle sprawy śmierci pacjentki, która dostała dziesięciokrotnie większą dawkę opiatów bada natomiast tylko to co wydarzyło się w aptece, więc nie jest po pierwsze, chciałem pana ministra zapytać o to co w aptece czy to rzeczywiście jest wypadek nieszczęśliwy czy to jest jakiś totalny błąd systemowy.

Niewątpliwie to jest nieszczęśliwy wypadek zawsze, kiedy mam podejrzenie, że ten wynik taki, by takiej sytuacji ktoś zmarł w nocy to jest wielkie szczęście natomiast warto powiedzieć, że tutaj mamy jednak do czynienia z bardzo poważnym i wielokrotnym złamaniem procedur po pierwsze na miejscu nie było zgody zgodnie z przepisami wymaganego magistra farmacji po drugie w gardle.

Postawy tutaj kropkę, bo chciałem się dowiedzieć takich rzeczy nie było rzeczywiście, kto za to odpowiada za to odpowiada kierowniczka apteki, która zgodnie z prawem pracy była na urlopie czy za to odpowiada właściciel apteki, że w tej aptece w dalszym ciągu ktoś wydaje leki?

Za to odpowiada kierownik apteki tak samo oczywiście wiadomo każdy ma prawo do urlopu natomiast nie wyobrażam sobie, że jeżeli ja np. z UW uda się na urlopie jest czynna w obszarze, który nadzoruje wydarzył się coś niedobrego to pan redaktor uznał to jako okoliczność łagodzącą to, że mamy prawo do urlopu

To jest jedno natomiast na gdybanie trener kazał za pana zrobić coś komuś bez uprawnień to kto ponosi winy pan 3 czy pan trend, ale pan premier nikt nie każdą uwolnienia z taką drogę służbową czymkolwiek jest podwładnym zwalnianym ze zmianami Magnolia jedno mam mamy bardzo jasne zasady zastępowania się i to zresztą Malty bardzo dobry przykład, bo np. Ministerstwo Zdrowia mamy jednoznacznie wskazane pod nieobecność któregokolwiek z członków kierownictwa są wzajemne zastępstwo, kiedy inni nie mają wiem, kto nie zastępuje i też wiem kogo ja zastępuję pod jego nieobecność Nowaka to zasilany jest pracodawcą także pani kierowniczki apteki i to on udziela urlopu i mówi nie w Smoleń bacznie młodej osobie, ale bez uprawnień mówi dzisiaj będzie pani pracowała w kierownictwie w no ale tutaj z tańszych poszło tak daleko, ponieważ przede wszystkim uważam, że nikt, kto pracuje gdziekolwiek nie powinien przyjmować służy polecenie i które są wprost złamanie przepisów ma zalogowanie się na czyjeś czyjeś konto ja wiem, że to jest takie trochę tak czy taka zmiana, która wynika z sumą informatyzacji z rzeźb zwiążemy troszkę gorzej traktujemy tę naszą cyfrową tożsamość, że ma również ja sam pamiętam jak bardzo dawno temu moja babcia dawała mi swój login oraz konto banku internetowym podczas absolutnie do pomyślenia było, że ja poszedłem w okienku powiedziałbym, że mogą tutaj zgodnie z powodzeniem babci Proszówek mającego tego nic to jest kluczowe w tej historii, żeby powiedzieć bardzo jasno, że to zupełnie niedopuszczalna praktyka na to nikt nie powinien się godzić i popiersie nie powinien tego w żadnym wypadku wymagać pracodawca po drugie, kierownik apteki, które za to aptek odpowiada, który wobec, których są wyższe wymagania, bo musi mieć też pięcioletnie doświadczenie on też nie powinien sankcjonować takich sytuacji ana samym końcu każdy z nas jako pracownik musi też musi brać odpowiedzialność za swoje czym nie może nie możemy usprawiedliwiać którejkolwiek ze stron dlatego trzeba jasno powiedzieć oczywiście nie powinno dojść do tych sytuacji nastąpiło wielopoziomowe złamanie właściwej regulacji z prawa farmaceutycznego i to jest coś co na to co się powinno pochylić Inspekcja farmaceutyczna zresztą wojewódzki inspektor farmaceutyczny jako pierwszy podjęto działania jak rozumiem teraz 2 miesiące temu w wodę z przedmiotem badań prokuratury to nie są wygląd to nie są proste sprawy tak my oczywiście tutaj mówimy mamy 10 minut Patryk o tym, porozmawiać opowieść o wszystkim naszym słuchaczom jak sprawa wygląda, ale to nie są proste sprawy prawo farmaceutyczne są bardzo skomplikowana regulacja wszystko się zgadza tylko niedawno mieliśmy straszny wypadek w tzw. SKM Rumia, czyli w takim pokoju zaba w organizowanym dla przyjemności młodych ludzi no i po tym wypadku mamy do czynienia z ogólnopolską wielką kontrolę wszystkich tego typu miejsc tego typu eSky Rumunów pytaniem jest takie czy Pański resort zamierza wprowadzić taką kontrolę w aptekach, bo problem jak rozumiem jest systemowy no i apteki to jest bardzo dobry biznes z 1 strony z drugiej strony no brakuje farmaceutów 24  000 farmaceutów 13  000 aptek lot ewidentnie wygląda na to że, że jest ich za mało właściciele chcą, żeby te apteki pracowały całą resort zamierza zrobić w tej sprawie nie są to o tyle komfortowej sytuacji w naturalny mówi o tym co zamierzam zrobić o tym co już zrobiliśmy już przeprowadziliśmy bezprecedensowych na skałę na przedpolu państwo projekt informatyzować informatyczny, którego celem jest wprowadzenie pod koniec tego roku już w 100 % elektronicznego obiegu recept, ale po co wydarzyło się 1 stycznia to jest przełomowa zmiana, ponieważ dzisiaj w momencie realizacji recepty w momencie wydania jakiegokolwiek leku ma receptę z apteki następuje wygenerowanie elektronicznego dokumentu realizacji recepty, który jest zapisywany w systemie do tego systemu ma zresztą dostęp każdy z nas możemy sobie wejść na stronę pacjent gov PL tam założyć sobie jest bezpłatne internetowe konto pacjenta i zobaczyć wszystkie leki łącznie z tymi na receptę papierową, które zostały nam wydane i żeby powiedzieć coś chodzi o liczbach jak skała to jest około 1 000 000 Opera 1 000 000 osób dziennie styka się z tym zostaną tu możesz nawet największa taka usługa rzeczywiście bardzo duża skala wypadek miał miejsce 9 listopada, czyli jeszcze, a następnie działał, ale pytanie my tak czy ten system uchroniłby przed takim wypadkiem, który miał miejsce wierci ten system pozwala nam zebrać informacje analityczne, które pozwolą nam metodami statystycznymi wykrywać tego typu nieprawidłowości co więcej w tej dzisiaj w takiej sytuacji możemy w bardzo łatwo wyobrazić sobie kontrolę polegającą na tym, że ktoś udaje się do udaje się do apteki i na bieżąco bez nawet okazywania legitymacji sprawdza czy ten dokument realizacja recepty, którą widzi stanie zaraz po realizacji wystawia to osoba, którą jeździł po drugiej stronie lat tak to jest coś dużo ułatwień dla Inspekcji farmaceutycznej tutaj naprawdę jest bardzo duży potencjał tego, żeby zapobiegać takim, ale też wszelkim nieprawidłowościom w systemie rozumiem, że dla przyszłości, że jeżeli farmaceutka podaje sprzedawczyni swój login no to tutaj system jest bezradny, ale tu mówiono bardzo poważnej sprawie, czyli po prostu posługiwaniu się fałszywą tożsamością tu jest jeżeli, jeżeli ja np. podszywając się tą redaktora zrobił coś mi bardzo złego mu to też bardzo też bieg pies jego praprzyczyną tego problemu byłoby właśnie to podszycie się pod inną osobą i dlatego kluczowa lekcja Trump już szansy tej sytuacji jest taka, żeby każdy, kto funkcjonuje w tym systemie miał pełną świadomość, że to jest absolutnie niedopuszczalna sytuacja, że nadzoruje się zlecała bądź już są w końcu wykonuje polecenie polegającą na tym, że logujemy się z czyimś imieniu systemu informatycznego jakiekolwiek operacje tam realizują ich praca naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia jest państwa mają dość Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia w jest państwa i moim gościem rozmawiamy o sytuacji po wczorajszym reportażu Michała Janczury p t. morfina Otóż pod koniec ubiegłego roku w Jarocinie do 1 z aptek przyszli krewni pacjentki chorej na raka z receptą z receptą na leki zawierające morfinę nieuprawniona pracownica apteki wydała ten rynek dziesięciokrotnie mocniejszej dawce w wyniku czego pacjentka zmarła w no i to jest oczywiście nieszczęśliwy wypadek, ale problem wydaje się być szerszy i trochę systemów mam wrażenie Otóż no gdzie się nie ruszymy wszędzie apteki Żabki i banki, czyli aptek jest w Polsce bardzo dużo 13  0204000 uprawnionych farmaceutów do prowadzenia tych aptek może założyć z panem ministrem, że jeżeli pójdziemy na choćby do tych aptek najbliżej Radia TOK FM to na pewno trafimy na takie miejsce, gdzie sprzedają osoby nieuprawnione, a magistra formacji nie ma zakładamy się naszym Orłem założy, bo jest przekonany, że jestem przekonany, że to jest zdecydowanie tak to czarna wizja, która jednak nie ma nie ma takiej ocenie rozrzucone w rzeczywistości i myślę, że warto też pamiętać o tym, że w Cannes oczywiście zdarzają się zdrożeją ścieki sytuacje zdarzają się wypadki natomiast każdego dnia wydajemy z przeprawy przy pracy na receptę bowiem właśnie z tych Stanów, która niedawno ruszyły ponad 2  000 000 leków każdego dnia notarialnego dysponował w miastach tam praktycznie nie ma kontroli co nagle nawet po potwierdzają oni wykonują inspektorzy farmaceutyczni ojczyzny ja nie znam takich polis Inspekcji farmaceutycznej natomiast Inspekcja farmaceutyczna wziął w ręce kraju działa zarówno z większych niż w miejscowościach i to jest obowiązkiem Inspekcji, żeby na wzroście 3, gdzie jest w aptekach natomiast tutaj mówią my już wyposażone służby państwowe tak się właśnie Inspekcja może już cyfrowe narzędzia do tak, żeby z pewnymi zjawiskami walczyć, żeby lepiej nadzorować, bo jest zupełnie oczywistym też taka zmiana zmianą stoi papierowym cyfrową rzeczywistość w ruch kontroli, że nie sposób jednocześnie kontrolować parunastu tysięcy podmiotów, które działają na terenie całego kraju, chyba że robimy to zdalnie przy wykorzystaniu wykorzystanie systemów do przetwarzania dużych ilości danych, bo wtedy pewne zjawiska wychodzą od ręki i właśnie dlatego rząd inwestuje w bardzo daleko idący program informatyzacji systemu ochrony zdrowia, który zresztą zaczął się wam tak, bo to farmaceuci w 2018 roku otrzymali specjalne wsparcie dofinansowanie na zmianę komputerów na wymianę oprogramowania na to, żeby w tych aptekach było bezpiecznie, żeby była możliwość rzeczywiście świadczenia tych usług z wykorzystaniem narzędzi z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi nic to nie jest tak, że w tym zakresie nic nic cały czas pracujemy nad tym, żeby kolejne mechanizmy uszczelniające, poprawiając związek z tym wprowadzać ma dotrzeć do 1 stycznia, czyli obowiązek wysłania elektronicznych dokumentów realizacja recepty to jest naprawdę przełomowe działanie takiego przedsiębiorcy do fiskusa przekazują jednolity plik kontrolny w przypadku apteki mówiliśmy to porównać do kasy fiskalnej, które w momencie, w którym jest wystawiony paragon zapisuje go nie tylko w sklepie, ale też nazewnictwem budowa tego, że w swej problem jest znacznie poważniejszy niż w sklepach do apteki sprzedają jednak bardzo także groźne specyfiki i potrzebne do tego bardzo fachowa wiedza może panie ministrze tych aptek jest za dużo może jest tak, że chęć zysku lub przesłania nam inny podstawowy element bezpieczeństwa ja nie mam takiej nie miał takiej wiedzy czy apteki za dużo za mało są przedsiębiorstwa, które działają w oparciu o mechanizmy rynkowe, aczkolwiek niezwykle ważne jest, aby w finale koncesjonowane jednak, ponieważ tutaj to nie jest lekarstwo to nie jest tylko prawo pobytu i podaży no musi być na tym kontrola właśnie ze względu na to, że farmaceuta to jest miara ta jest osobą zaufania publicznego dlatego właśnie po pierwsze z funkcjonują wyspecjalizowane Inspekcja, których zadaniem jest właśnie na wzór nad rynkiem farmaceutycznym jest pierwsza kwestia ono bardzo szerokie uprawnienia co warto warto podkreślić po drugie, iż są jest to rynek oczywiście konkurencyjny, ale rzeczywiście bardzo mocno regulowanym naprawdę zachęcam do zapoznania się z szeregiem regulacji zawartych właśnie w prawie farmaceutycznym, które w bardzo szczegółowy sposób regulują to jak powinna funkcjonować każda apteka ma choćby ten przepis, który w tym przypadku został złamany co jak przypuszczamy doprowadził do tragedii, czyli to, że w każdej chwili musi być na miejscu magister farmacji co więcej rząd wprowadza wprowadził regulację, która ogranicza ekspansję tych dużych podmiotów ustawa tzw. apteką dla aptekarza, mówi że są jasne kryteria, gdzie można otworzyć aptekę są kryteria geograficzne są kryteria jeśli chodzi o liczbach liczba osób, na które może on przypadać 1 taka i są limity dotyczącą dotyczące koncentracji, czyli ile 1 podmiot może przeprowadzić nie więcej niż 4 także to pokazuje, że to nie jest taki rynek zgadzam, że przepisy są tylko nowo życie mnie ciekawi pana ministra w jakimś stopniu te przepisy są marginalne, bo złamane tak w przypadku apteki jest w Jarocinie po to, Tomasz tutaj 19 bardzo interesuje dlatego lubiliśmy rynek specjalnym nadzorem dlatego wprowadzono narzędzie informatyczne natomiast ja bym był bardzo lekkie takiej konstatacji, ponieważ wydarzyła się jednak tragedia należy należy zakładać, że taką są z taką samą sytuację spotkamy się z najbliższą radiu TOK FM aptece, bo to już jest pewne takie nadużycia w raportach ZUS w sygnalizują to inspektorzy, że właśnie no to prowincja niestety jest pod szyldem poza kontrolą, więc stąd moje pytanie czy bonów czy nie jest może tak, że przepisy skądinąd dobre, które regulują ten rynek nos są trochę martwe to znaczy bardzo łatwo ją innym nie uważam że, gdy przepisy były martwe proszę pamiętać, że prawo farmaceutyczne podlega podlega też modyfikacjom w tym samym roku 2013 bodajże 3 takie wzmacniające Inspekcja wzmocnić nadzór z mafią styl walki z nielegalnym wywozem leków regulacje zostaną wprowadzone to, że to nie jest tak wdzięczni, że mam dobrą bardzo współpracę z głównym Inspektoratem farmaceutycznym także w naszej ocenie oczywiście to jest rynek, który wymaga stałego nadzoru oczywiście to jest rynek, w którym też ktoś coś zmienia i do tego, żeby za zmianami na tym rynku się stosować jesteśmy jako państwo zobligowane są to nas w naszej ocenie myszy z tego obowiązku w tym momencie wywiązujemy i jestem przekonany, że działanie Inspekcji farmaceutycznej doprowadzą do tego, że takie przypadki, iż nie będą powtarzali to podkreślam to Inspekcja farmaceutyczna wygrała tę sytuację to Inspekcja farmaceutyczna powiadomiła policję prokuratura i to Inspekcja farmaceutyczna doprowadzi do tego, że ta sprawa tej sprawie została nadana odpowiednia waga Inspekcja trwać kontrola Ostoja ptactwa także mamy naprawdę kompleksowy wynikają z przepisów prawa pakiet działań, które w tej konkretnej sprawy zostały podjęte oprócz tego horyzontalne działania na poziomie z ministerstwa i Zdzichu, które mają już w jeszcze większym stopniu od stanu wcielić w przyszłość nowa tylko, że wszystko to co się wydarzyło powód tej tragedii rodzi kolejne pytania np. moje pytania rodzin, dlaczego prokuratura właściwie przez 2 miesiące się w ogóle nie zajęła w Tyczynie zajęła się z Sanu pacjentką ofiarą tego błędu do te rodzinne przyszli go pracownica apteki tak przynajmniej wynika z reportażu i zabrali rynek to jest w ogóle jakaś silny jakieś kompletne bezhołowie granda nic nie zabezpieczył tej tej tej sprawy od strony prokuratorskiej jak rozumieć niewątpliwie prokuratura, żeby podjąć jakiekolwiek działania zawsze działa po powzięciu odpowiednich informacji tak powiem tutaj działania policji prokuratury w tym wypadku był pokłosiem działań Inspekcji farmaceutycznej, która jest taką może być z policją szybkiego reagowania w sprawach właśnie formacji natomiast, jakie działania, których prokuratura to już jest w gestii prokuratury i rząd nie wpływa na to jak działa prokuratura i pracownicy aptek apteki odebrali ten lęk, który prawdopodobnie zabił pacjentkę mówiąc jest bardzo niebezpieczne nie powiedzieli rodzinie obłędzie mówili coś o błędzie w PSL-u to jest też jakiś element fałszerstwa prawda Malezji co do tego, że są także tutaj może mieć podejrzenia, że wydarzy się rzeczy niezgodne z prawem, bo też proszę pamiętać, że to na razie jest to to na razie są ustalenia z reportażu oczywiście nie mam żadnych powodów, żeby wątpić w to już to co pan było zawarte natomiast warto, żeby rzeczywiście w tej sprawie jak mówią bardzo skomplikowane funkcjonujący w niezwykle specjalistycznym otoczeniu prawnym przyjrzała się właśnie prokuratura i to ona zdecydowała, jakie działania podjąć i gdzie żeby to prokuratura, a później oczywiście sąd zdecydował, kto zawinił, bo myślę, że to są zbyt poważne sprawy, żeby rozstrzygać o tym, warunki no tak, chociaż się nasuwa ta analogia z Tynieckiej promami, gdzie też przepisy były jasne np. z co do tego, że powinny być różnego typu zabezpieczenia polegające na wyjściach ewakuacyjnych wyjściach awaryjnych awaryjnych otwieranych w tego systemu jak to jest właśnie w aptekach to znaczy przepisy rozumiem są jasne, ale w non chodzi mi po prostu skala tej kontroli w 2017 roku 11 województwach nie przeprowadzono ani 1 kontroli po godzinie szesnastej znaczne ilości system informatyczny, który wprowadziliśmy od 1 stycznia można można, by porównać z powyższym Pawlakiem był tuż przed Tuskiem promów do kamery, która stale monitoruje wszystkie 4 promy w całej Polsce jest w każdym takim wnioskiem również zamontowana w każdym newralgicznym miejscu dzisiaj w każdy każde stanowisko sprzedaży w aptece w momencie wydania jakiegokolwiek leku na receptę na zapisuje w nie podrobiony elektronicznym formacie informacji o tym, kto, kiedy na podstawie jakiego dokumentu 3, jakie to co wydają, jakie leki i to, iż informacja, która jest zapisywana w systemie aptecznym, ale też trafią do 2 jednostki, która podlega ministrowi zdrowia i mam do tego dostęp mamy do tego pełen dostęp do tego moździerz rak moździerz Lucy Inspekcja farmaceutyczna i naprawdę to sytuacja, w którym tutaj mówimy to jest coś co nie boją się, że ten system, chociaż wspaniały daleka mówi no nie nie ustrzegł bez tej pacjentki przed pomyłką non właśnie tutaj dochodzimy też do dochodzenia zaś do sedna sprawy to nas samym końcu przede wszystkim GM po prostu błąd ludzki to błąd to był błąd technika farmaceutycznego, który wydał legł niezgodnie z tym co było napisane, że Snapchat oczywiście mamy cały szereg zabezpieczeń oczywiście doszło do złamania proces w wyniku, których ten technik w ogóle był w tym miejscu w tym czasie mógł to zrobić, ale na końcu proszę kończyć to jest błąd ludzki i oczywiście system Information system informatyczny nie wyeliminuje wszystkich błędów ludzkich, ale system informatyczny stanowi doskonałe narzędzie wspierające kontrolę tego czy przepisy są przestrzegane i to jest coś, czego my tym, że system wykorzysta on w bardzo dziękuję za tę rozmowę Janusz Cieszyński wiceminister zdrowia był państwa i moim gościem do tematu wrócimy jeszcze w rozmowie z Patrykiem Słowikiem z Dziennika gazety prawnej, którym tę rozmowę będzie można odsłuchać na portalu tokfm gratka PL i w naszej aplikacji mobilnej za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziadykiewicz program przygotował Szczepan Żarek realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut usłyszenia
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA