REKLAMA

"To ustawa historyczna. Nie dowiemy się ile dziś zarabia kierownictwo NBP"

Analizy
Data emisji:
2019-01-23 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie, a przede mną projekt ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim i przede mną również Krzysztof Izdebski, prawnik z Fundacji e-Państwo, dzień dobry, dzień dobry. Niedawno się widzieliśmy, rozmawialiśmy o tym skandalu związanym z brakiem wiedzy na temat tego, ile zarabiają dyrektorki w NBP. Były pewne podejrzenia, że zarabiają za dużo. Odbyła się konferencja prasowa NBP, przedstawicielki NBP - ta, która nie miała informacji na temat dokładnych pensji dyrektorów i kierowników NBP, ale miała tylko uśrednione dane statystyczne. Rozwiń »
Ale wygląda na to, że niedługo poznamy te dane te też konkretne już pensje, ponieważ w sejmie pojawił się projekt zdrowa i sprawiedliwości, w którym my zmienia ustawę o NBP i wprowadza w zasypuje fundamentalną zasadę kształtowania wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim na zasadach jawności co na to?

No nie wiem czy to jest akurat realizacja tej fundamentalnej zasady realizacją tej fundamentalnej zasady było udostępnienie tych danych już teraz, ponieważ przypominam, że obowiązkowe obowiązek udostępniania tego typu informacji ciąży już na prezesie z uwagi na przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej

Ale takie wnioski trafiły do NBP to zostanie też informacje odpowiedź była prowadzimy analizy prowadzimy analizują 

Też czekam do do do początku marca natomiast no to jest kwestia chodzi też bardzo związana w ogóle jest to z tym projektem ustawy z, że to już wynika z praktyki owej instytucji takich instytucji, które uciekają od stosowania przepisów, które już obowiązują jest całe mnóstwo w ten projekt ustawy dotyczy konkretnie NBP nie rozwiązuje żadnych żaden sposób problemu, który mamy z przejrzystością życia publicznego w Polsce.

A w kontekście rozwiązywania ewentualnego sporu w co do jawności wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim też idzie bardzo krótko jest to w zasadzie ustawa bym powiedział, historyczna tak to nazwał, ponieważ ona jedno po pierwsze, dotyczy udostępnienia danych dotyczących wynagrodzeń osób, które zajmują określone stanowiska w Narodowym Banku Polskim za lata 95, 2018, więc hura hura dowiemy się co o tym w tym przynajmniej 2018 roku już się działo, natomiast nie wprowadza też zasadę, która znowu będę twierdził, że już obowiązuje udostępnienie informacji dotyczących wynagrodzeń tych osób na kierowniczych stanowiskach na wniosek.

Czyli, jeżeli panią redaktor interesuje to ile dyrektorka departamentu czy dyrektor departamentu w otrzymuję pieniędzy jak z dnia znaleziono dziewiętnastego kreślą w 2019 roku to naturalne byłoby, że tak jak mówi ustawa o dostępie do informacji publicznej w ciągu 14 dni taka informacja zostanie udostępniona zgodnie z tym co tutaj zostało w tym projekcie opisane to pani uzyska takie zbiorcze dane rozbite na poszczególne miesiące, ale dopiero w 2020 roku w marcu, ponieważ będzie publikowana informacja w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Banku Polskiego z gry roku kolejnym po 1 dotyczy, więc któryś z tych rzeczy czegoś rolnikom, bo ja rzeczywiście przeoczyła sformułowanie następnym roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy publikacja przymkną to rzeczywiście te wynagrodzenia nie będą publikowane w do marca, czyli ustalony skład na dany rok i do marca w o ujawnione tylko po roku 3 miesiącach nie są one też nie została informacja, że są bardzo dobry przykład przykładem jest oczywiście całe mnóstwo dobry przykład z Narodowym Bankiem Polskim, a coś wywołało temat zatrudnienia tych pań i ich wynagrodzeń Enej to informacja dotycząca wysokości tych wynagrodzeń ona była potrzebna wtedy, kiedy toczyła się na tym debata publiczna naszych udostępnienie tych informacji za 2018 roku tutaj rzeczywiście jest to pewna pewien postęp można powiedzieć odbędzie się 30 dni po wejściu tego jak na razie w życie, o czym też myślę, że zatrudni nową szansę a gdy reż George wzbudzającą wątpliwości albo dyrektora to rozumiem, że poczekamy rok i 3 miesiące i wtedy Drozd rozstrzygną się wątpliwość, jaki ona nie rozstrzyga również tych wątpliwości, które na przypadku tego naszego wniosku, który analizuje i a będzie odpowiedzi w marcu jak to analizy wypadły też dostępu do informacji wydają się nieco ciekawsza mianowicie dotyczą umów zleceń działa, które zostały zawarte przez Narodowy Bank Polski obok częstą praktyką jest tak naprawdę, że ciekawe rzeczy dotyczące wydatkowania środków publicznych i nie dzieją się w tym oficjalnym nurcie wynagrodzeń czy tych kodeksowych kodeksu pracy formy zatrudnienia form zatrudnienia pensji premii nagród i dalej dalej tylko tego co zlecone jest tzw. ekspertom zewnętrznym no tak i rozumiem, że do marca czekamy, dlaczego akurat do marca nowy rząd Polski każe ponoć czekać taki jedno 2 wyznaczono 2 miesiące na początku stycznia złożyliśmy wniosek przedłużono go w dopuszczalnym terminie, a na 1 analizy i zazdroszczę też jako jako prawnik działacz organizacji pozarządowych, że ktoś będzie miało aż 1,5 miesiąca załóżmy NATO, żeby analizować 1 malutkich miasteczek chciałbym mieć taki przywilej, żeby mieć tyle czasu, żeby skupić się nad 1 sprawą jest profesjonalny bank tam dużo pracowników poradzą sobie dobrze w, więc tak rozumiem, że wynagrodzenia z tegorocznej przyszłorocznej każde następne będą ujawnione dopiero rok później, ale poznamy też jak pan zresztą mówił z wynagrodzenia w latach 952008 na szczęście ma to wszystko być opublikowane w bitwie w co z kolei ma być w 30 dni opublikowane to ciekawe, że ona mały wniosek jest 2 miesiące procedowany, a tak potężne dane mają być opublikowane w 31 pan prezes Glapiński też podczas konferencji już następującej po po po tej, do której pani redaktor się odwoływała z powiedział, że on może przecież o udostępnianiu informacji 1 przyciskiem w no, więc one są no, więc pytanie, dlaczego aż 30 dni trzeba czekać skoro już się tak informacje mogły być dostępne nazajutrz no tak też dobre pytanie i pozostaniemy ja nie bez odpowiedzi oświadczenia majątkowe kolejna sprawa, która się pojawia w tym projekcie ustawy w LM Ingmar Bergman pojawia się obowiązek ich złożenia w ale nie widzę tutaj informacji niż, gdzie będą publikowane czy to znaczy, że one nie będą publikowane nie rodzinie publikowane, bo albo specjalnie albo przez przypadek pominięto zmianę którą, która wymagałaby akurat tutaj mówimy o projekcie zmian w ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby wykonujące funkcje publiczne no rzeczywiście tam są wymienione osoby, które są zobowiązane określone kategorie osób, które są zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych, ale artykuł to art. 10 ust. 1 wskazuje, które do kategorii natomiast 10 ust. 2 ust. 3 przepraszam wskazuje, które z tych świadczeń są jawne i na razie tylko to dotyczy pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z no i nie zdecydowano się z jakiegoś powodu albo zapomniano o tym z UE, żeby również ujawnić oświadczenia majątkowe co akurat go też można powiedzieć dosyć krytycznie podchodząc do tego w udało się zauważyć posłom Platformy Obywatelskiej, którzy kilka dni wcześniej złożyli po podobną podobny projekt ustawy przynajmniej w tym w tym kontekście tych oświadczeń majątkowych też zobowiązali do ZUS do składania oświadczeń majątkowych tam wskazane są pamiętano o tym, art. 10 ust. 3 natomiast to ten ruch ten katalog tych 2 osób, czyli pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i sądu naczelnego sądu Konstytucyjnego z rozszerzoną znowu tylko tych pracowników Narodowego Banku Polskiego pominięto cały szereg innych funkcji, które w tej ustawie występują nie wiem czy państwo wiedzą, ale np. ministrowie co do zasady nie mają obowiązku upubliczniać swoich oświadczeń majątkowych to taka już od wielu zresztą rządów taka praktyka się utarła się z Olecka na poziomie radnego Samorządowego jest ono obowiązek takiego nie zostaną oddalone wynika z inflacją są ustaw samorządowych tu muszę przyznać byłem bardzo krytycznie też albo z innych względów nastawiony do propozycji sformułowanych przez pana ministra Wąsika tak, bo część projektu ustawą i zatopione zdaje się już ustawy o jawności życia publicznego, żeby te wszystkie kwestie dotyczące oświadczeń majątkowych zebrać w 1 ustawie z Podhalem wyłożonego, że radni mają obowiązek składać oświadczenia majątkowe stąd też trochę wiemy o zarobkach nie jest pan dyrektor w NBP, bo była kiedyś radną wsi, a ministrowie i Dl mnie niemal taki obowiązek mają obowiązek składać tylko mijają się nie są one ujawnione nieźle, ale i tutaj też nie ma przewidziano, że będą to oświadczenie majątkowe natomiast nie będą one nie będzie obowiązku ich ujawnienie nie jest przeoczeniem Wanda podejrzewała, ale nie przeoczenie, bo znajduje się też ten fragment w uzasadnieniu mowa jest o tym, że osoby te będą składać oświadczenia majątkowe kierownikowi jednostki i kontroli rzetelności w będzie dokonywać centralne biuro tak, ale tu ugruntuje, jakby to nie przeszkadza temu urządzone są upublicznione, bo tak samo to oświadczenia radnych też są składane kierownikowi i też są składane do kont w celu kontroli i element umysłowej niemal słowo po wygaśnięciu ani w uzasadnieniu ani zakładam, że zapomniano jeszcze będzie na pewno czas na w ciągu jednodniowego zdaje się w posiedzeniach, podsumowując mamy tak pełną pełne zignorowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, które już teraz ZUS pozwalałaby na udostępnienie takich informacji mamy praktycznie ustawę incydentalną, czyli znów obejmującą jakiś 1 mu konkretną instytucję państwową zamiast spojrzenia szerzej na problem jest jakieś wady lub zalety widzi pan w tym projekcie znaczy ja widzę taką wodę właśnie systemową do tego może warto zawiązać znaczy, że to jest ta ustawa incydentalna ona nie rozwiązuje tych problemów które, które już istnieją i ja mogę tutaj już, owszem, pani redaktor przed wejściem na antenę możemy spotkać się na pełen czas analiz i ja będę tylko czytał nazwy instytucji, które moim zdaniem nie stosują ustawy o dostępie do informacji publicznej niech może rząd albo posłowie pokuszą się przygotowania odrębnych ustaw to paranoja nie zdrada stanu wiedzy o obowiązku stosowania ustawy o dostępie do to może ona do mnie, że to może załatwi no ale teraz coby śmiech czujemy, ale jedno to pokazuje, że mamy poważny problem i w praktyce, a stosowania przepisów dotyczących jawności życia publicznego, ale mamy też ogromny problem systemowym podejściem do tej kwestii na czym on jest traktowany trochę jest aferą tomy teraz to załatwimy gorzej dane o ziemię sosen po tak, ale jest ono, że rozumie, ponieważ to jest 1 z Brzeszcz do każdej ze zostanie za zaspokojone ciekawość wielu osób co do zarobków w NBP natomiast argument kolejnych instytucji będzie taki u nas nie ma specjalnej ustawę jako Acta to zwracam się nas dostaną informacji publicznej nie obowiązuje to z betonu 1 często zresztą także, że powołujemy powołują się instytucje na różne właśnie tego typu incydentalne przepisy dotyczące określonych instytucji czy i katalogów informacji, twierdząc że wszystko to co jest poza tym katalogiem jest niejawne, a i to zresztą trwał od początków obowiązywania też ustawa o dostępie do informacji publicznej się, żyjąc popularyzacji tej ustawy, kiedy ją po prostu zaczęto ćwiczyć w praktyce może każdy tego typu, a przepisy no powoduje to, że traktuje się go jako pewien wyjątek czy jako pewną regułę można tak to odwrócić, a wszystko inne czy wszystko od innych instytucjach, a nie nie nie cieszył się taką popularnością, że za udostępnienie danych informacji w końcu fundament jawności życia publicznego leży tylko w konstytucji, więc nie trzeba specjalnie aż się tym są tam obligują konstytucyjnym przejmować w kończymy RM projekt błyskawicznie napisany błyskawicznie złożony w sejmie błyskawicznie ma być procedowany w środę, więc sami się mało czasu na jego omówienie za chwilę pewnie stanie się prawem pomagał w zrozumieniu sprawy Krzysztof Izdebski prawnik fundacji ePaństwo bardzo dziękuję, że klient dobrze rozbioru
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA