REKLAMA

Program "Mama 4 plus". Zmiana na plus?

Połączenie
Data emisji:
2019-01-24 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu dr Iga Magda z Instytutu badań strukturalnych Szkoły Głównej Handlowej, dzień dobry i Dominik Owczarek z Instytutu spraw publicznych, dzień dobry, dzień dobry. Iga jest nawet już habilitowana. Gratulacje, pani profesor. Będziemy rozmawiać o tym temacie, to na pewno można zrobić niejedno naukowo i też pewnie niejedną habilitację napisać o polskim systemie emerytalnym. Rozwiń »
To przy okazji programu, który został przedstawiony we wtorek rząd przyjął projekt mama 4 plus państwo nie może być obojętny na los matek, które poświęciły życie wychowaniu dzieci tak, że na wtorkowym posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki ten projekt przewiduje, że matki, które urodziły wychowały przynajmniej czworo dzieci będą miały prawo do minimalnej emerytury o świadczenie będą mogły się ubiegać matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat

I teraz pytanie co z tym zrobić, jeżeli patrzymy generalnie nasz system emerytur w Polsce pani profesor 

Ja mam wiele zarzutów dot tego projektu i do uzasadnienia samego projektu też do nas na mój zasadniczy zarzut dotyczy tego jest, że to jest rozwiązanie, które bardzo mocno nam tego rozrywa system emerytalny w oddechu wyrwę w tym jak funkcjonują obecnie wyznaczy przypomnę może żądać system emerytalny jest bardzo silnie wiąże wpłacone składki w ciągu całego życia zawodowego z wynikami z wysokością emerytur 

Tak bezpośrednią pochodną tego ile się skutkowało jak długo się pracowało jak wielkim wykusze przeszły na emeryturę ile tych lat na emerytury pozostało i oczywiście są grupy zawodowe, które są wyjęte spod tego systemu mamy górników mundurów i mamy rolników natomiast cały system wyboru był w miarę spójny 

Mieliśmy pewien element redystrybucji polegający na tym, że jeżeli ktoś komuś braku do emerytury minimalnej, a przepracował przynajmniej tam 20-25 lat to państwo mu do tej emerytury minimalnej z podatku to opłacało rozwiązanie, w którym jakaś grupa osób uzyskuje prawo, o którym nie jest powiązana z zupełnie ze składkami Mostową ze względu prawa tej grupy osób do nierzadko świadczeń z tytułu takiego czynnego zachowała wychowywania dzieci zajmowania się z dziećmi do domu, bo położone wokół domu są także wprowadzamy do tego systemu jakiś element, który zupełnie wbre w logice tego systemu podważa zaufanie do tego systemu podważa wiarę w ten system tak naprawdę bardzo będzie coraz trudniej rządowi tłumaczenia trend to go kolejnym osobom przyszłość po obniżeniu wieku emerytalnego tym musimy pracować dłużej, bo emerytury będą zależały od tego ile się tych składek opłacił skoro jest jakaś grupa osób, które niezależnie od tego ile wypracował łącznie wypracowały w ogóle świadczenie emerytalne uzyskają, o czym mówisz tak w tej chwili mamy taki komunikat, że emerytura zależy od tego ile się składało i kim jest albo kim się z Helu i treść lub ich i tak w tym mają z tym projektem problem tak jak z tą polityką społeczną PiS-u to znaczy ona jest zamierzona na określony efekt wyborczy to jest marketing polityczny po prostu chodzi o zbieranie głosów albo ugruntowanie swojego elektoratu Anię na rozwiązywanie problemów społecznych, bo to jest przecież cel mer polityki społecznej, więc należałoby zadać pytanie, jaki problem społeczny ten instrument rozwiązuje tak i ma mam poczucie, że co prawdą poprawi funkcjonowanie w jakiej grupy kobiet taki jakiś jeszcze mniejsze grupy mężczyzn, bo tam też taka klauzula, że niektórzy mężczyźni też mogą otrzymać takie świadczenie po sześćdziesiątym piątym roku aż po 67 roku życia, kiedy matka zmarła lub kiedy opuściła dzieci to też jest taka kategoria moralna powiedział Info wprowadzamy teraz więcej takich elementów moralnych do systemu emerytalnego polityki społecznej tak pojęciem coraz bardziej w kierunku konserwatywnego modelu na ważne, jaki problem tych rozwiązań na jam poczucie, że po raz kolejny tak jak inne instrumenty wprowadzone przez PiS jak 500 plus inne tworzymy większy chaos chaos w tym systemie w te rozwiązania sprawiają, że względnie uboga polityka społeczna w Polsce jest do tego jeszcze chaotyczna poszatkowana porwana i nie ma w niej większej logiki czy zgadza się z tym co jego do pewnego stopnia tak, by nie rozumiem n p . dlaczego to świadczenie miałoby przysługiwać kobietom, które urodziły czwórkę dzieci czy urodziły i wychował tak niewielką, choć urodzenia i zachowań, dlaczego to świadczenie nie dotyczy matek, które urodziły urodził jakiekolwiek dziecko wtedy mielibyśmy większą logikę co z UE w tym systemie prawda w imię można, by było założyć, że proporcjonalnie do liczby dzieci i można było utworzyć jakiś wskaźnik rekompensaty potencjalnej straty, którą matka miałaby, gdyby NBP pozostawała na rynku pracy i profesorem proporcjonalnie do liczby dzieci można, by było taki dodatek w wypłacać dodatkowo do emerytury, a kobietom, które nie miało uprawnienia do otrzymywania emerytury minimalnej można, by było podwyższyć tak, żeby zwiększyć nieco progresywna się obecnego systemu, ale to nie jest to propozycja tak stać mamy mamy tę tylko kobiety z czwórką dzieci jest potężniejszy, że jesteś w pełni zgadzam, że trend potrzebujemy jakichś rekompensat okresu macierzyństwa wychowanie dzieci w polityce społecznej w ogóle natomiast sam system emerytalny w swoim konstrukcja pełna na wyjście uczyli nas w tych emerytury wypłacane, gdy zmarł na miejscu do wprowadzanych rozwiązań przypomnę, że sam system emerytalny misę o obecne rozwiązania, które w, jakim stopniu wynagradzają okresy właśnie macierzyństwo opieki nad dziećmi mamy opłacone składki z budżetu państwa za kobiety, które są na urlop wychowawczy albo, które zajmują się wychowywaniu dzieci może należało podjąć decyzję czy tych składek jest większy np. może należało podjąć decyzję, kto zróżnicować w zależności od liczby dzieci tutaj tych rozwiązań jest wiele na to miasto to rozwiązanie w ogóle tego nie bierze pod uwagę i 8 % nierówności cha to, o czym mówił Dominik też podkreśliło, że trawertyn to rozwiązanie taki sposób odgonić złe społeczeństwu zdaniem to znaczy te matki trójki dzieci osób w szczególności bardzo wiele znanych mi matek, których dzieci pracuje jednocześnie na pełne stadiony mogą zadawać pytania derby z lekkim stopniu ich prasa w umowach czy na wodę jest i tak dużo dużo mniej chłonność, włączając w to, że praca na poeta zawodową niż matki czwórki dzieci np. w 2, obserwując kwestii rodziców dzieci niepełnosprawnych, bo tamten ogrom prac jest na pewno nieporównywalne, a jednocześnie nie ma o nich ani słowa tak z tym koneksje z wydrukowanym na ten projekt ustawy i dorósł do czegoś o tym, sensie, że tutaj w preambule też zdanie zapisano, że ta ustawa ma na celu uhonorowanie i docenienie okres wychowywania dzieci wyznał prawdę honoruje pan premier docenia wychowanie dzieci tylko włącznie, że to była rodzina z czwórką dzieci, a żadnych innych taki rysunek Trocha mocno je mieć do tego dodał, że niby kategoria ucho uhonorowania kogokolwiek nie jest kategorią polityki społecznej czy rzeczywiście w ogóle jest, że żadnej polityki tylko bać, bo polityki nie wiem historycznej odwołano, a symboliczne w nogach środową takie nagrody dyplomy za głośny za założenie oraz zmiany, więc tylko komu jeszcze powinniśmy wyrazić swoją wdzięczność właśnie nauczycielom górnikom jest znikome znaczenie nie nie jak ta lista nie będzie miał kończyć będzie musiała tego argumentu tak muszę się odwołać do jakiejś racjonalnego kryterium mitu tego moim zdaniem nie ma na razie powiedzieć, chociaż kilka dobrych słów na temat tej propozycji to moim zdaniem to jest krok w dobrym kierunku oczywiście, dlatego że bez perspekty w z perspektywy takich koncepcji feministycznych jest to krok w stronę wynagradzania rodziców za z rodzicielstwem prawda zawodne, bo to jest sposób na wynagradzanie po płacenia za zapasy nieodpłatną, która jest nieodpłatną obecnie tak i oczywiście feministki i feministki bardziej by woleli, żeby mówić o rodzicach, a nie tylko o kobietach prawda, bo wcześniej mężczyźni mogą zachowywać się dzieci też ich praca wtedy jest nieodpłatna, a my być może właśnie powinna być może powinniśmy przeprowadzić taką dyskusję na temat tego czy nauczycielki czy praca kobiet mężczyzna związany z związana z wychowaniem dzieci powinna być w jaki sposób po ratyfikowaniu naczynie nad PiS jest to ta jest krok w tym kierunku tak częste jest też Tokaj natomiast, dlaczego przyjęto takie ani inne kryteria tak IBF oraz kolei 16 Robert Neymann dodaje, że rządzą agenci słowo warto tutaj jednak przypomnieć te liczby, które w środę przywołuje Elżbieta Rafalska, która mówi tak 65  000 matek TENIS wyjadą też uzdolnienia do zarzutów to znaczy stanowią 63, ale to są matki w jakim wieku są matki powyżej sześćdziesiątego roku życia to już nie jest powiedziane mam przed sobą te tabelki, ale ile jest kobietom wieku, które mają małe dzieci dopiero teraz czwórkę małych dzieci już wiemy, że w przyszłości będą mózg z doświadczenia czy są tylko właśnie się kobiet bierze się dziesiątego roku życia jak też zastanawiam doc. Arek ma też swoje wiele innych niuansów, które są zastanawiające tam jest wyraźnie powiedziane, że doświadczenie ma wesprzeć rodziny, które nie mają ich kobiety, które pan, ponieważ poświęcił się wychowaniu dzieci nie mają innych źródeł dochodu to jak co to znaczy zdefiniować źródło źródło dochodu też nieoczywista bo gdyby tych źródeł dochodu nie wliczamy męża, nawet jeżeli takowe mąż występuje zarabia 20  000 miesięcznie to już nie jest źródłem dochodu gospodarstwa po sześćdziesiątym roku życia bon do momentu skończenia przez rok do sześćdziesiątego 60 roku życia jak rozumiem to mąż jest jej głównym źródłem utrzymania później nagle przestaje nim być i tak pytaniem od dochodu ma prawo do 1000 zł z systemu emerytur publicznych to znaczy, kiedy coś się zdarza, że ten mężczyzna odejdzie z tego świata i kobieta zostanie beneficjentem rent rodzinnych domów na Starym to już staje się źródłem dochodu i traci prawo do 1000 zł jest to, że są już złożone skomplikowane, że dobrze ogłosiło temu bardziej szczegółowo przyjrzeć policzyć tak naprawdę czy ten projekt nie jest większym bardziej nastawionym właśnie na nie jest działaniem politycznym w roku wyborczym niż de facto King Cole w rozwiązywaniu realnego problemu tak 1417 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1425 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu prof. Iga Magda i Dominik Owczarek rozmawiamy o projekcie mama 4 plus przeł informacjami właściwie już nie zostawiliście suchej nitki na tym projekcie znacznie dosyć, że on wypacza koncepcję systemu emerytalnego to jeszcze właściwie nie wiadomo, jaką sprawę rozważy to zagrożeniem ten, kto tu centralne pytanie, dlaczego ten projekt jest tak wymyślone i jaki jest problem tej grupy, że w sobotę rzeczywiście tak szczególnie potraktowano właśnie, gdybyśmy chcieli popatrzeć na to NATO rozwiązanie nie z punktu widzenia polityki rodzinnej tylko z punktu widzenia systemu emerytalnego to można, by było powiedzieć, że ważnymi coraz bardziej nas coraz większym rosnącym problemem jest kwestia dużej grupy osób, które otrzymują na emeryta emerytury poniżej minimalnej tak inni to jesteś podnoszone przez prezes ZUS ma prof. Gertruda Uścińska en ich mniej jak wiele takich sygnałów o alarmująco zostało wysłane do debaty publicznej i potencjalnie ta propozycja PiS-u może wychodzić naprzeciw temu problemowi tylko po raz kolejny warto podkreślić one skierowane wyłącznie do części tych osób, które na niego wszystkich osób, które ma otrzymać świadczenie poniżej minimalnego tego chociażby tylko do matek tak tylko i inne dane z czwórki bardzo szczególny tak tak w szczególnych zasadach szczególnych na tę wyjątkową rzeczywiście w i być może powinniśmy zastanowić się nad tym jak rozwiązać ten problem, który moim zdaniem jest dużo o ważniejsze i pewniejsze, dlatego że dynamika tego wzrostu jest, iż jest duża i to się wiąże przede wszystkim jestem, jaki jest kształt systemu systemu emerytalnego coraz więcej osób, które odchodzą na emerytury zgodnie z tymi nowymi regułami systemu emerytalnego, który też został ustanowiony w dziewięćdziesiątym dziewiątym roku coraz mniej z tych emerytów pobierających świadczenie w oparciu o stare zasady tak i nie mamy odpowiedzi na to pytanie jest, aby powinni się tym zająć się zastanowić w jaki sposób doprowadzić do sytuacji, kiedy system zabezpieczenia ze społecznego rzeczywiście zabezpiecza społecznie nawet na najbardziej wrażliwe grupy społeczne tak pod obecnej alternatywą dla systemu emerytalnego jest niestety wyłącznie system pomocy społecznej tak czy bez względu na to czy jesteśmy tu czy to to tak czy inaczej to finansowanie musi pochodzić ze środków publicznych musimy jakoś rozwiązać ten problem, ale to rozwiązanie musi mieć charakter racjonalny i stosować pewne ogólne zasady zobiektywizowane, dlaczego mam być tylko matki czwórki dzieci nada propos leży już przedtem jesteśmy po szesnastej rozmowa z Robertem Biedroniem, który ma taki pomysł, żeby wprowadzić emeryturę Obywatelską, bo piętnastej przeszacowanie niepokoją się godziny obronę oby emerytura Obywatelska czy nowa emerytura dla każdego właśnie nie uzależniono tego, o czym powiedział wcześniej czy tego mechanizmu ile składały się tyle będziesz miał ich tylko poszerzone o te wszystkie grupy Recykl trans zarządzania aktywami powszechność dyskutowaliśmy o tym w przerwie zgadzamy się, że był głównym problem z takim rozwiązaniom wstęp na całej masie drobniejszych jest to, że przeszedł z systemu obecnego do systemu emerytury Obywatelskiej na byłą bardzo trudne, żeby nie były praktycznie niemożliwe takie przejście od tego jak mamy obecnie w pełni finansowany system emerytur także jest finansowany z bieżących składek i osoby po rozkładają na konta te zapisy są gdzieś tam przechowywane i a one będą skutkować wyliczonymi emeryturami w przyszłości, które będą pochodną składek na rozszerza się do budżetu w budżetowego finansowania całości tych emerytur obywatelskich było bardzo trudne do złoża podkreślił, że na emerytura Obywatelska wystawia rozwiązanie droższe wiele dyskutuje w wielu krajach tak naprawdę to miasto już w pełni wiernego żołnierza nikt jej dni przetestował też tak, że musiały określić, kto faktycznie działa i też jak dotąd mogły działać zaimplementowane w Polsce na pewno duży minus takiego rozwiązania jest jednak brak bodźców do aktywności zawodowej w takim systemie to co jest problematyczne w szczególności z perspektywy niskiego wieku emerytalnego, jakie obecnie w Polsce mamy w 1, który istnieje wstrzymać się tego co jest teraz i poprawiać po usprawnieniu faktycznie ten problem emerytur minimalnych będzie występował wg wszystkich różnych symulacji resort robi czy nawet naszych finansowych około 80 % osób w przyszłości w 2030 roku emerytów będzie pobierać emerytury minimalnej czy środkowy to będzie większa szkoły wypracuje co najwyżej emeryturę minimalną, do których i tak budżet państwa będzie musiał dopłacić podatku powszechnym zaczną podkreślić, że rzeczywiście to będzie problem kobiet to norma do czasu, ale to też, by wyraźnie powiedzieć, ale niekoniecznie tylko tych, którzy mają czwórkę dzieci prawda jest trochę bardziej krytyczne do obecnego kształtu systemu emerytalnego moim zdaniem one o Annie zrównoważoną mnie nie zapewnianie realizuje tej podstawowej zasady zabezpieczenia społecznego dla wszystkich on jest niestety bardzo silnie związane z nowości jednak mimo wszystko z aktywnością zawodową, a co zrobić z MO osobom, które osiągają wiek emerytalny w nie spełnia kryteriów, a jednocześnie nie ma środków do życia na co z nimi zrobimy my to Date to jest duży kłopot z mamy wtedy rzeczywiście system pomocy społecznej, ale może, ale też wiemy, że korzystanie ze świadczeń system pomocy społecznej wiąże się z pomosty stygmatyzację tak mam 1 wątek godnościowej, tak więc być może ten pomysł emerytury Obywatelskiej on na pewno będzie on na pewno rozwiązuje ten problem godnością tak, bo czym innym jest utrzymywać emerytury co miesiąc na konto, a czym innym jest wnioskować o takie świadczenie z systemu pomocy społecznej co jakiś czas tak, bo to nie jest świadczenie stałe tylko problemy są rzeczywiście techniczne jak do takiego systemu przejść ja się obawiam, że w jeśli utrzymamy system emerytalny w obecnym kształcie to niestety czy czeka nas w zapaść po prostu to nie jest wcale oryginalna teza wszyscy to wiemy, ale wyzwaniem jest tak taka reforma tego systemu, żeby on był w stanie się bilansować w mam poczucie, że jeśli im tego nie zrobimy jeśli nie przeprowadzimy takie reformy to i tak skończymy z czymś co będzie zbliżone do emerytury Obywatelskiej, bo wszyscy będą utrzymywać się lub prawie wszyscy będą otrzymywać emeryturę minimalną lub nawet poniżej emerytury minimalnej tylko to się odbędzie bardzo dużym kosztem społecznym i może wywoływać też różne napięcia społeczne wiem, że emerytów będzie coraz więcej to będzie coraz ważniejsza grupa wyborcza i nim mecz w perspektywie dekady lub 2 będziemy mogli się spodziewać po prostu dużego dużego konfliktu społecznego w rozwiązaniu głównym można zrobić to poza jakimiś drobnymi poprawkami w systemie jak i może podwyższania emerytury minimalne tak było też w stosunku do średniej emerytury, ale jej wartość spadała są działania o koło rynku prasowego ZUS jednak zachęcanie umożliwianie ułatwianie zwiększania aktywności zawodowej to jest i gminy stara pieśń naszych żłobkach przedszkolach i systemie opieki długoterminowej, który nie ma magistrem zdaje się niewiele się dzieje w tym obszarze i to jest zachęcanie do pracy może niepełnym wymiarze czasu uelastycznienie tej pracy z działania po stronie edukacji na cały szereg drobnych nudnych powiedziałbym mało biurowych polityk, który to one właśnie przekładają się na poprawę przyszłego lub w dobrym czasem wprost w projekcie, w którym o, którym rozmawiamy jest przedziwne zapisy mówiące o tym, że w niewłaściwym pozostają bez wpływu na rynek pracy należy on mnie bym nie zostali tylko tak po prostu oni będą odpoczywały zarząd, czyli w ocenie skutków regulacji czy takiemu obowiązkowi dokumencie, który dołączony jest do każdego do każdej ustawy z Ameryki pół dziel ustawodawca zobowiązany jest oszacować wpływ na różne aspekty gospodarcze w tym na rynek pracy i w tym jest, cytując brak wpływu na rynek pracy to jest krótka jest zabawny zapis w kontekście tego, że jednak tak to świadczenie w chwili obecnej jest zdefiniowane to osoba, której pobiera mała nie ma prawa w okolice żadnych innych ani świadczeń ani też zarobkować, więc jeżeli dajmy na to mamy 60 letnią kobietę, która postanowiła już od zawsze tę czwórkę dzieci dorobić sobie pracując na część etatu, gdzie są, zarabiając połowę płacy minimalnej nawet do nas w momencie będzie musiał wybrać albo między tym etatem albo czy był częścią dochodu albo między tym świadczeniem uzupełniającym emerytalny to ustawodawca w nazwie nazwał mnożyli właściwie mamy taką sytuację silny wpły w na potencjalnie negatywne dla kobiet, które są tuż po bierze to dobry grozą blisko wieku emerytalnego, które wiedzą, że tak nie wypracują więcej niż emerytura minimalna ma świadomość tego, że w dwa -trzy lata więcej pracy pozwoliłoby jej wypracować emeryturę minimalną albo propos pozwoliłoby jej zdobyć odpowiednią liczbę lat stażu pracy, która pozwoli wnioskować o emeryturę minimalną to dofinansowano z budżetu państwa to co teraz możliwe są ze sobą, że będzie na to świadczenie niezależnie od tego czy ten staż pracy będzie naczyniach odległy, bo zdobył zachęt do tego, że pracować dłużej jest mało ofert odejdzie z rynku pracy odejdzie z ruchem barwną inne czynniki niefinansowe, które będą otrzymywały taką osobą na rynku pracy satysfakcja tak pani zaangażowanie w pracy no tak rozumiem, że dyskusja uważa się we Will Sound Lublin dochody tak walczono też odważniej niż 1000 zł no to jednak mając w 1000 zł pracując na domową Mielec mogąc mieć to samo 1000 zł bez pracy to decyzja wydaje się dość prosta czym w zasadzie podsumowanie serii dość pesymistyczne nie tylko nie prowadzimy dyskusję na temat tego co w ogóle zrobić z systemem emerytalnym, ale jeszcze go wybaczamy wykrzywiony przez takie doklejanie takich rozwiązań, które w zasadzie nie wiadomo czemu służą jej do kogo są adresowane, jaki problem rozwiązują już na pewno tak, by zwiększają gruncie rzeczy żądała od drogi no wiadomo, że czemu służą do lansu służą markę dzięki marketingowi politycznemu prawda, ale niestety nie nie służą rozwiązaniu problemów społecznych cieszy oczy nie służą też spójności różnych systemów wewnątrz polityki społecznej dziękuję bardzo Dominik Owczarek Instytut spra w publicznych prof. Iga Magda szkoła główna handlowa Instytut badań strukturalnych 1433 zaś informacje program przygotowała Olga Żytomirska realizował Kamil Wróbel
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA