REKLAMA

Musiał odejść z IPN, gdzie nie chciano wydać jego książki. Ale ją wydał. O historii niespotykanego w dziejach mordu

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2019-01-24 16:30
Czas trwania:
11:34 min.
Udostępnij:

Dr Adam Puławski przez kilkanaście lat pracował w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, zajmował się badaniami nad relacjami polsko-żydowskimi w czasie wojny. Po zmianie kierownictwa w IPN, odsunięto go od tych badań - zaproponowano pracę urzędniczą, w zupełnie innym miejscu. Odszedł, ale nie odpuścił. Właśnie wydał książkę, nad którą pracował przez kilka ostatnich lat. Badania do niej - m.in. w Londynie i w Paryżu - prowadził w ramach IPN.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w tym, że państwo moim gościem jest pan dr Adam Puławski historyk dzień dobry dzień dobry autor wydanej właśnie książki wobec niespotykanego w dziejach mordu rząd RP na uchodźstwie delegatura rządu RP na kraj armia krajowa magister migracja ludności żydowskiej od wielkiej akcji do powstania w getcie warszawskim tytuł jest długi, ale jest to niejako kontynuacja pierwszej książki pana dr. Panny Adam Puławski z tą osobą, która przez lata przez Rozwiń » wiele lat pracowała w lubelskiej paleniem musiał z tego IPN -u odejść prowadził badania dotyczące relacji polsko-żydowskich i te można to tak skrótowo powiedzieć nie za bardzo wyniki tych badań podobały się tym, którzy w tej chwili w Libanie i rządzą no właśnie panie doktorze ta książka to było takie pana wyczekiwane dziecko, kiedy rozmawialiśmy parę miesięcy temu mówił mi pan o tym, że praktycznie wszystko jest gotowe, ale IPN nie chciał tej książki wydać tak IPN nie ma, ale pierwszą czy pierwsza część zaś tak tak ustami dyrektora biura badań historycznych pana prof. Sulej usłyszałam, że prowadzę badania pod tezę o sugerował, że do dotyczy to zarówno pierwszej książki jak i drugiej drogi nie zna, ale znał recenzję w recenzent tam były osoby, które należały do tzw. nurtu obrony dobrego imienia Polski to jest jawne były fragmenty tej książce, gdzie było w sposób negatywny ukazane stanowisko polskiego podziemia niepodległościowego czy rząd polskie wobec zagłady Żydów to coś nie spodobało po prostu prezydentom nie spodobało się także władzy i Bojanowskiej postanowiłem, że ważniejsze dla mnie książka niż praca w IPN-ie miałam przejść do operatorów czy zdoła się z kół pracą administracyjną zrezygnowała z pracy po to, żeby wydać to książka inna szczęście udało się także zdobyć środki zewnętrzne na wydanie tej książki ona okazała się niedawna jestem bardzo zadowolony z 500 egzemplarzy, które pan szczegółowo na swoim profilu na Facebooku informuje w jaki sposób można te egzemplarze nabyć, ale powiedzmy pan mówi o środkach zewnętrznych takie wsparcie zwykłych obywateli tak go Live rozpoczęło się z tego, że udzieliłem wywiadu do dużego formatu kończącą wywiódł, że chce wydać, ale szuka nowych środków finansowych po tym wywiadzie od odezwał się osoby, które same zadeklarowały, że chcą pomóc finansowo wyborczą udostępniła konto w wydawcy, czyli stowarzyszenia rocznik chełmski i na to konto były wpłacone środki od 10  000 po 15 zł, ale najważniejsze, by te wpłaty duże 2 osoby wpłaciły po 10  000 także w sumie uzbieraliśmy ponad 24  000 zł planuje osoby zna zna 3 osoby, które których, które były darczyńcami z tych najważniejszych, które podały Polish Święty nie znam to osoby, które się same zgłosiły do redakcji, chcąc im pomóc panie Adamie pierwotnie była mowa o tym, że wyda pan 300 egzemplarzy w miękkich okładkach tymczasem jest 540 grobów PS gruby twardej okładce, bo moim zdaniem zadanie jest bardzo ładne, a treść metodę retoryczną no to zobaczymy no właśnie, ale odnieść się do tej treści merytorycznej wobec niespotykanego w dziejach mordu wobec kwestii żydowskiej co pan tu opisuję, o czym jest ta książka mówiąc wprost ta książka tak jak pani sama wspomniała jest kontynuacją pierwszej w pierwszej opisano, jaka była wiedza polskiego podziemia rząd w Londynie w dom na temat zagłady w ciągu pierwszego roku zakłady, czyli od czerwca 400 pierwszego roku do lipca czterdziestego drugiego roku wtedy im szansę wy ja zrobię to stało, czyli zbadam jak dodała wiedza polskiego podziemia w kraju i Sopot rządu polskiego w Londynie na temat zagłady, ale od połowy 1942 roku do powstania w getcie warszawskim stara się pobić najważniejsze pytania, jakie narodziły się w trakcie badań wieloletnich wywraca tezy literatury, że dzieciom do badania prowadził prowadziłem badania w wielu archiwach m. in. w 3 w Londynie 2 polskich i 2 naszym Archive w Londynie w bibliotece polskiej w Paryżu bardzo szerokiej kwerendy także w Polsce w archiwum akt nowych bibliotece narodowej w archiwach i tarnowskich byłych i przede wszystkim udało się ustalić coś co idzie na przekór takiego potocznego pojęcia, kto informował o wielkiej akcji w getcie warszawskim takie taką postacią, której dzisiaj na świecie synka i jest pokazywana jako ta, która zawiozła najważniejszy raport dotyczący zagłady getta Warszawskiego to jest Jan Karski przez wiele lat ten dokument, który dotarł do Londynu w listopadzie i 12 czwartek listopada został przekazany aliantom i stało się podstawą do protestu dyplomatycznego wielkich mocarstw przez wiele lat uważano, że był to tzw. raport Karskiego najpier w pisano, że to był raport, który on sam napisał potem powie latach okazało się, że to nie jest raport napisany przez Karskiego napisany przez autorów z biura informacji propagandy komendy głównej armii krajowej, ale uważano, że i raport Karskiego cudzysłowu przez to, że od raportu dostarczy do Londynu dziś wiemy dzięki tym badania, że on tego raportu nie dostarczył tam Trela potrafił zupełnie inną drogą poprzez Budapeszt poprzez Berno Francję i drogą przez Madryt trafił do do Londynu Karski nie miał nic w tym względzie dość działania to jest bardzo ważne ustalenie, gdyż okazuje się, że dokument, który stałby się postawą wielkiego protestu świata zostało przekazane przez innych kurierów no właśnie tutaj myślę, że to jest 1 z tych argumentów, które do IPN -u w tym momencie do historyków i panu nie trafia znacznie Tokarski nawet chodzi o to, że zarzucono mi, że niby wszystko co negatywnie, a po opolskim podziemiu ja to podkreślam to stres pozytywny ja to jakby wynik nie jest mniej nacisku składają się z tym nie zgadzam pan pokazuje w oparciu o dokumenty jak było tak tak jak dieta była bardzo jak jakaś reakcja na to jest sama wiedza jest ważna, ale ważne jest to jakaś reakcja była też grali pokazuje tamte momenty, kiedy np. tej reakcji nie było mu tak krótko, kiedy nie było albo była enigmatyczna albo można wnioskować, że ze źródeł, że można zrobić było więcej np. 3 Chile są pewne materiały do Londynu okazuje się, że nie takie były przesyłki, kiedy można było faktycznie przesłać o wiele wcześniej informacje i dopiero, żeby dotarły w listopadzie tego zaniechano i Czytelnicy moje książki o Piaście na 2 recenzjach stwierdzają, że w rodzi się taki obraz z tej książki, że Żydzi byli traktowani jako obywatele drugiej kategorii przez polskie władze w kraju opozycji konspiracyjne i przez polskie władze w Londynie w Janie chcę powiedzieć czy było tak jest taki odbiór Czytelników i recenzentów tej książki myślę, że to bardzo podobny obraz, który wyłoni się z pierwszej książki z książki z tym, że ja chcę podkreślić, że też wielu recenzentów pierwszy przynajmniej książki podkreślało, że jak pisze w sposób zbilansowany, ale widocznie za mało nawet finansowany z małą i jednoznaczny sposób pokazuje Polski będziemy się w sposób pozytywny tylko i żeby to zadowoliło władzy po, ale zostawmy sztolni PN nie wyda w IPN-ie nie chcę już mieć pewne nic wspólnego z kadetami na nasze rozmowy, kiedy pan mówił o tym, że historia jest taką dziedziną nauki, w której bardzo ważne jest krytyczne spojrzenie i ta dyskusja jest argumentacja prawda w ramach tego, żeby każdy mógł sobie własne zdanie na ten temat wyrobić rozumiem, że tutaj no właśnie to zdanie szczególnie istotna w przypadku tego on też tak, ponieważ to były bardzo trudne to zagadnienie badawcze niespecjalnie podałem z po podawała wielokrotnie sposób jak dochodzą do pewnych ustaleń czyni pisało samo ustalenie odstają od czytelnika do oczka do 40 przepisów do 40 dokumentów w przypisie, ale krok po kroku pokazywałam na jej podstawie schodzą się moje wnioski stąd jeśli ktoś będzie chciał ze mną dyskutować to nie tylko czas będzie musiało zdarzyć się z moimi ustaleniami, ale także zderzyć się z tym, jaki jest taki sposób jak ustalili, że ktoś zarzuci, że moje ustalenia są niewłaściwe monumencie źle, więc w Wiśle w erze dokumenty będą mecze jest olbrzymie znaczenie dokumentów Total to będzie musiał właśnie zderzyć się z 2 samorząd ceny sposobem dochodzenia do doprawdy stąd m. in. ta książka jest tak duża, bo ona nie jest syntetyczne to jest książka, która w sposób bardzo szczegółowy pokazuje, że te zagadnienia Tauron 87870 no dobrze panie Adamie czy się pan w tej chwili zajmuje co pan robi, bo różnie pamiętam, że pan bardzo bardzo czekał na wydanie tej książki, czego ona wydaje książki no to takie są bez pracy nie jest na bezrobociu, ale jest bez pracy i chciał wydać książkę mam nadzieję, że jak takie zamknięcie pewnego tak tak tak pewnego etapu nawet inna taniej psy i psychologiczna ile panu zajęły te badania w tym tą książką całe pisanie zajęło mi 2 lata i około 2 miesięcy pisanie prawie codziennie oprócz paru dni od piątku, bo w piątki pisano artykuły do do innych gazet i innych periodyków do tego trzeba dodać jeszcze wcześniej za dwa-trzy lata kwerend i 2 lata trwało samo wydanie książki czy ja skończyłem pisać pod koniec 2016 roku ukazała się w 2000 pod koniec 2008 osiemnastego roku jest to pewien zamknięcie etapu badań, bo te 2 książki, które pierwsza 2009 roku i tak są już pewną całością mięśniom zamiaru pisać, więc dalej badać jak to się toczyło polskie podziemie, gdyż moim zadaniem było zbadanie reakcji podziemia w momencie, kiedy trwała fizyczna zagłada Żydów nie wtedy, kiedy już ci Żydzi ukrywali 3 lata 434445 to zostawiam innym historykom nie zbadam jak była reakcja podziemia w momencie, kiedy masowo Żydzi byli mordowani w obozach zagłady i byli rozstrzeliwani w różnych egzekucje Taper to to prace skończyłem i myślę, że go zaś zaczął szukać pracy czy w zawodzie, ale czy nie da oddalamy się coraz to co zastanawia się pan czasami ktoś w IPN-ie z tej książki skorzystano czy w ogóle skorzystają z tak wiem, że wiem, że skorzystają ci historycy, którzy rzetelnie podchodzą do do badania są czasy w IPN-ie ci będą po prostu wykorzystać na książki nie są już o nazwiskach ja jestem ciekawy czy będzie również reakcja tzw. prawdziwych Polaków z IPN-u zobaczymy w debacie maleją myślę, że z przemocą, a także przemilczania jeszcze tylko zapytam te badania, które pan prowadzi nad tą książką to były badania w ramach IPN -u tak tak dlatego ja nawet jeszcze wydam to wypalenie to uczciwie dziękuję panom za możliwość gwarant dzięki nowym mogę wyjechać wyjeżdżać, by wyjechać 2 × do Londynu czy nawet 3 ×, bo dojdą do Dortmundu tak dodaje kwerendę jeszcze raz przed wydaniem poprzedniej książki i też mogą wyjechać do Paryża i podkreślał, że ta książka powstawała w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego IPN autor we wstępie pisze dosłownie, ale jeśli będzie się działo się, że nie to nie powstawał w ramach programu no to już została do planowych proszę państwa wobec niespotykanego w dziejach mordu książka nowa książka dr Adama puławskiego tak jak powiedziałam na wstępie można zajrzeć na Facebooka na profilu pana doktora są szczegóły dotyczące jego jak tę książkę można nabyć dziękuję pięknie pani doktor Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA