REKLAMA

Polska przed ETPCz w sprawie przemocy domowej

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2019-01-24 22:30
Prowadzący:
Czas trwania:
22:15 min.
Udostępnij:

Prawnik Jarosław Jagura przybliża słuchaczom historię kobiety, która w Polsce była ofiarą przemocy domowej i pozwała nasz kraj za niezapewnienie jej ochrony przed agresorem. Sprawa skończyła się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM, czwartek 24 stycznia, jeszcze raz dobry wieczór mówi Paweł Sulik. W naszym studiu Jarosław Jagura, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dobry wieczór, dobry wieczór. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że chcemy opowiedzieć historię, mam nadzieję, że pan o niej opowie, która finalnie skończyła się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Chodzi o kobietę, która przez wiele lat doświadczała przemocy domowej, tu w Polsce. Jak rozumiem podstawą sprawy jest twierdzenie, że w Polsce nie otrzymała wystarczającej ochrony ze strony państwa? Rozwiń »
Tak, dokładnie zarzuca on na to, że tutaj państwo zawiodło i nie uchroniło ją przed tą przemocą, którą doświadczała do czasu aż zainicjowała postępowanie karne, ale również później po tym, jak zgłosiła się do prokuratora uważała, że wtedy organy władzy mu organy polskie no nie dopełniły swoich obowiązków ochronnych 

Przede wszystkim tutaj ona podkreśla to, że w trakcie tego postępowania przygotowawczego, które prowadził prokurator nie zostały zastosowane odpowiednie środki, które zapewniłyby izolację sprawcy tego od brata który, dokąd do dopuszcza się przemocy i zabranie go z domu to ona musiała uciec, ale mnie z tego domu 

Prokurator nie zdecydował się tu na zastosowanie żadnych środków, które może na podstawie kodeksu postępowania karnego mógłby np. nakazać opuszczenie lokalu wspólnie zajmowanego właśnie z tą panią pokrzywdzoną tego nie zrobił zastosował inny środek zakaz zbliżania się, ale ten zakaz zbliżania się zgodnie z tym co twierdzi pani był wielokrotnie przez tego brata łamany i tutaj prokuratura nic więcej z tym, że nie nie zrobiła 

Oczywiście finalnie akt oskarżenia o dopuszczenie się przestępstwa znęcania się za trafił do sądu, ale też to wszystko bardzo długo trwało, bo pani zdecydowała się jak zgłosić się wezwać policję w 2016 roku, a skarga była składana w 2018 do tego czasu czy postępowanie karne nie zakończyło się.

Czyli jakby to faza przygotowawcza taki akt oskarżenia wpłynął do sądu natomiast, jakby nie było informacji o tym co dalej są przez ten zrobił z mocnymi 2 lata postępowanie jeszcze, aby jest w toku

Drugi element pani stwierdziła, że chciałaby skorzystać z takiego szczególnego środka, który daje ustawa o przeciwdziałaniu o przeciwdziałaniu przemocy to jest taki wniosek, który składa się do sądu cywilnego o zobowiązanie domownika do opuszczenia lokalu do opuszczenia mieszkania pani złożyła to do do Sądu Rejonowego sąd niestety oddalił ten wniosek uznał, że pani faktycznie jest ofiarą przemocy w rodzinie wszystko się zgadza tylko niestety w przepisach jest mowa o tym, że można zastosować ten środek w stosunku do osoby, która wspólnie zajmuje mieszkanie niestety pani w momencie składania wniosku nie mieszkała w tym mieszkaniu i dlatego sąd stwierdził, że nie może zastosować tego środka wydaje się to trochę dziwne i szczerze mówiąc muszę przyznać absurdalne, ponieważ to chroni w tym momencie tak naprawdę sprawcy, który został w tym mieszkaniu, a ta ofiara opuściła w obawie o swoje życie bezpieczeństwo swój dom rodzinny, a sąd mógł z wydać na decyzje jakoś nie korzystają chociażby z innego przepisu jako lider wciąż zachować to jest także niektóre sondaże wskazywały na to, że patrząc z celowością ponadto ustawa na ten środek niestety nie można tolerować takich sytuacji, że jeżeli, a jak osobom doświadczającym przemocy ucieka to jakby nie można tego środka zastosować patrząc celowości owo i żeby zapewnić skuteczną ochronę no to sądy w innych sprawach dopuszczały tego typu zastosowanie tego środka nakazywały temu sprawcy opuszczenie lokalu nie może no faktycznie, jakby fizycznie te 2 osoby w momencie orzekania nie mieszkały razem, ale musimy wziąć pod uwagę to znaczenie zostają tam rzeczy, ale tej osoby to nie jest tak, że to osoba całkowicie wyprowadza się z tego domu i ona dobrowolnie prawdy i dobrowolnie się wyprowadzono po prostu ucieka pod przymusem, a tego może być nowym, niemniej nie być narażonym na dalsze przejawy agresji ze strony ze strony sprawcy czy jak rozumiem o to osoba, która skarży Polskę mówi tak my po pierwsze, postępowanie trwało bardzo długo tak w zasadzie nie doczekała się na jego łóżku po drugie, mimo wszystko, chociaż byłam osobą pokrzywdzoną to ja nie mogła mieszkać tam, gdzie mieszkał, dlatego że mieszkał tam sprawca przemocy tak, ale czy in w jaki sposób w takim razie nie państwo polskie się BKM jest w tej procedurze przed europejskim Trybunałem praw człowieka, a państwo polskie się broni tak broni się niedługo w tym, że teraz na dniach albo upłynął albo upływa termin dla władz Polski na ustosunkowanie się do do skargi niestety nie poznamy treści tego tej odpowiedzi Otóż jak jest na etapie postępowania powiedzmy takiego niejawnego między Trybunałem, a rządem polskim, a panią skarżącą to pani skarżąca otrzyma odpowiedź władz na ich skargę może być też także władze Polski przyznają się do tego, że tutaj no nie dopełniły swoich obowiązków będą chciały bardziej ugodowo załatwić tę tę sprawę poprzez tak zgodę na jednostronną deklarację ARM mięsem no ale to, by zobaczyć, jaki będzie dalszy dalszy efekt finalny na pewno poznamy, jakby decyzję Trybunału czy będzie to wyrok czy to właśnie jednostronna deklaracja ze strony rządu na temat samej odpowiedzi nie nie poznamy dlatego my opinię przyjaciela sądu rozłożyliśmy w tym postępowaniu może jeszcze wytłumaczyć wzrosła o przygodach sądu w tej sytuacji co to za wasz świat to jest tak tak naprawdę mnie atakiem, jakby trzecia strona w tym postępowaniu my złożyliśmy taką opinię, który ma charakter bardziej generalny nie komentujemy tak naprawdę faktów tej sprawy, ale nagłaśnia nakreśla my Trybunałowi szerszy kontekst problemu przemocy w przemocy domowej w Polsce po to, żeby właśnie n p . Trybunał zamiast zgadzać na jednostronną deklarację wydał wyrok, który ma większą moc oddziaływania tak naprawdę, bo w prąd w ów wprost jak wskazuje, że tutaj władze polskie nie nie dopełnił obowiązku typu jesteś inny tryb nadzorowania wykonanie tego wroga, czyja dobrze rozumie, że mówiąc w skrócie przyjaciel sądu mówi to jest sytuacja tej konkretnej kobiety skarżącej, ale zazwyczaj tego typu sytuacjach liczby w Polsce są takie tak nie jest odosobniona sytuacja nie jest odosobniona sprawa, gdzie były tam, gdzie były problemy wskazujemy też na skalę z oficjalnych statystyk wynika, że przed 2017 roku policja odnotowała 170  000 przypadków przemocy w rodzinie w Polsce 17080  000 w sytuacji przemocowej, która interweniowała policja w tym roku 2017 roku jest bardzo ważny, dlatego że od czasu do czasu z słyszymy z z kół rządzących wypowiedzi na temat przemocy domowej i to dobrzy to, że mamy tutaj do czego się tak manewrować absolutnie nie straszna liczba to straszna liczba ani im nie wolno tego bagatelizować to nie jest też tak, żeby maleje ta liczba wielokrotnie organy międzynarodowe czy komitet praw człowiek organizacji narodów Zjednoczonych czy komitet ds. walki z dyskryminacją kobiet ONZ-etu wskazywał, że w Polsce problem systemowy z przemocą w rodzinie nie mamy kompleksowej strategii mamy niedoskonałe prawo, które właśnie nie chroni osób doświadczających przemocy właśnie nie mamy środków, które w sposób szybki bezpieczny pozwalałoby na odpadki izolowanie sprawcy od osoby były od osoby pokrzywdzone, ale tu się pojawia pewien problem myślę, że słuchaczy wargi, kiedy przysłuchuję się temu co pan mówi to mogą zadać pytanie itd itd długość trwania samego procesu to jest 1 rzecz tak i państwo informowali tak Trybunał praw człowieka, że w Polsce tak długo i to to są to to są setki dni tak czy dziesiątki setki tak tak tak głośna przed w tych sprawach właśnie, bo ten cywilny środek, którym wspominałem on miał na celu właśnie to może byłoby szybko odizolować sprawcę od osoby pokrzywdzonej bez wszczynania postępowania karnego, żeby tutaj na jakiś inny pozasądowy, ale wyszedł ostatecznie i tak sądowy środek średnio 34 miesiące czeka się na wydanie postanowienia o wydanie rozstrzygnięcia w tej w tej sprawie i czasu przez te 34 miesiące osoby doświadczające przemocy musi mieszkać ze sprawcą w tym samym mieszkaniu, więc to jest naprawdę niepokojące później instancja Odwoławcza kolejne trzy-cztery miesiące, a zdarzają się sprawy, gdzie to wszystko trwa rok pierwsza instancja i rok druga instancja tak wynika nasza nosy, ale odpowiedzi adwokatów radców prawnych, których inną niż poprosić o udzielenie odpowiedzi czy oni w ogóle uważają, że obecne regulacje prawne są skuteczne i szkoły w kwestii przeciwdziałania przemocy zapewnienia bezpieczeństwa 34 adwokatów i radców prawnych powiedział, że absolutnie polskie regulacje nie zapewniają tutaj bezpieczeństwa nie są skuteczne, ale to czy w przypadku przemocy domowej nie trzeba do Niecieczy i przemocy w rodzinie trzeba było myśleć innymi kategoriami to rzeczy nie zmieni mierzyć siły na zamiar zacznie myśleć skrócimy ze średnio 150 dni dos stół oczekiwanie na na wyrok tylko pomyśleć o zupełnie innym mechanizmie, który byłby zastosowany natychmiastowo no tak to właśnie różna też organizacje zajmujące się po przemocą w rodzinie tą tematyką mówią też eksperci to n p . powinno być także policja, dokonując interwencji dotyczącej przemocy będzie mogła np. wydać taki nakaz opuszczenia mieszkania natychmiast wykonalna 14 dni dla sprawcy, a później jak już w ciągu tych 14 dni w pani prokurator będzie mógł dalej to przedłużyć czy nie postuluje się właśnie, żeby też sąd zamiast czekać trzy-cztery miesiące wydawał taki też nakaz opuszczenia i zakaz zbliżania się w ciągu 48 godzin, żeby to formacja z jakich umieścić w krajach takich analiz DM są na pewno dobrym wzorcem jest tutaj konwencja rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i dyskryminacji wobec kobiet tam wprost właśnie mówisz o takim bardzo szybkich AM szybkich środkach, które są na pasie, który może być właśnie natychmiast dostępne czasami nawet konwencja dopuszcza bez wysłuchania sprawcy, że na dziś o VAT no niestety kwestia musimy dać priorytet ochrona w tym momencie ochrony bezpieczeństwa osoby doświadczające przemocy i na ten krótki czas przed odseparować go, a później z urzędu postępowanie trwa dalej ją będzie mógł się ustosunkować czy należy je gruzem w całej tej historii rozprawy przed europejskim Trybunałem praw człowieka najbardziej zastanawiający jest pewnie nie tylko dla mnie jak to jest w grze my opinia publiczna jak rozumiem nie poznamy stanowiska państwa polskiego taka nie do końca będziemy wiedzieli o szczegółach jak się państwo polskie broniło przed el to zarzut padł, jeżeli zostanie wydany wyrok to tam w wyroku Trybunał może omówić argumenty, których używał rząd, więc ta w przypadku wydania wyroku na tym, żeby na tym etapie nie mnie nie poznamy tego nam bez wyroku faktycznie żąda będzie przywołane stanowisko rządu sposób we mąż skrótowe na tym, żeby oficjalnie takiej odpowiedzi, która została skierowana do Trybunału, ale nie nie nie nie pozna z bardzo ciekawe co pan mówi szczególnie o tym, kontekście, który w, którym państwo nocne Helsińska Fundacja praw człowieka, w czym ta w tak ciekawa instytucja przyjaciela sądu chce pokazać Trybunałowi przybliżyć Trybunałowi ten kontekst ryb spowoduje, że to nie będziesz tylko jednostkowa sprawa, ale coś co ma systemowy charakter w Polsce, ale ktoś może PET może sam Trybunał nawet o to zapytać skoro państwo tak dramatyczny liczby statystyki pokazują 180  000 przypadków przemocy domowej 2011 roku to w jaki sposób państwo te dane zebrali, skąd czerpali wiedzę to właśnie tyle ze źródeł to są publicznie dostępne dane mnie n p . z raportów policji, która publikuje co roku taki raport z zastosowania procedury niebieskiej karty na stronie policji te statystyki są zarazki żyjący 180  000 to było niebieskich kart nie 170  000 mniej przypadków przemocy w rodzinie, które były, jakby zdiagnozowane w związku z różnymi interwencjami policji sam niebieskich kart zostało wypełnione 75  000 najlepszy przyjeżdża policja i Tanzanii i nawet robi raport stan z tej wizyty to gmina może tam sugerować, iż jest przemoc w rodzinie albo cię zdejmowaniem nie musi tego zrobić nie można, by przepisy były derby są skonstruowane tak, że jeżeli brata funkcjonariusz widzi, że doszło do ma podejrzenie, że jest tutaj stosowana przemoc w rodzinie to powinien uzupełnić forum wyciągnąć formularz niebieskiej karty uzupełnić tutaj na już dalej ta ta procedura trwa natomiast wiem, że to może być, bo w ramach tych prób już otwartej procedury więcej przypadków ZAK dlatego gdy z 170 w sytuacji która, jakby miały się w 100080  000 sytuacji, bo to są wszystko dane, które są publicznie dostępne oczywiście one nie są drobne czy trzeba troszkę, że tak powiem może operować na innych my też co roku ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej na opublikuje raport z wykonania planu przeciwdziałania w skrócie powiem z kim chyba plan dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie tam też inni więcej podsumowanie tych danych jest, ale one też nie są kompleksowe na czas znajdujemy sytuacji o tym jak by jak zachowa jak zachowywała się policja albo przed tym raporcie nie mam informacji o tym ile w postępowaniu prokuratorzy przeprowadzili ich wszczynali, jakby tego nie ma jednak do wypłaty są o tyle istotne, że w dobrze ktoś może popatrzeć na nasze społeczeństwa społeczeństwo, gdzie w inny z 2017 roku doszło do 180  000 przypadków interwencji policji z podejrzeniem o przemocy w rodzinie, ale też, ale bardzo ważne jest, jaki procent z tego tam zobaczył prokurator albo jaki procent to dno w zasadzie to nam więcej mówią o systemie nie to mogę tutaj po przedstawi dane z 2016 lub też niestety z ostatnich lat już się nie doszukałem tych danych to właśnie po tym, że to właśnie nam te 180  000 przypadków przemocy w rodzinie to policja prowadziła 26 ponad 26  000 dochodzeń w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, która została gdzieś tam ściętych prowadzonych zainicjowanych czy też ma około 30  000 postępowań z czego 15  000 zostało umorzonych 13  000 zakończył się odmową wszczęcia śledztwa, a 10 ponad trochę ponad 10  000 zostało skierowanych aktów oskarżenia do sądu przez policjantów nie wiemy niestety ile było sprawdźcie sami prokuratorzy stwierdzili, że skierują akt oskarżenia czy tak naprawdę na 30  000 dochodzeń prowadzonych przez policję tylko 13 kończy się aktem oskarżenia i organy międzynarodowe wskazują na to, że no niestety to chyba wskazuje na zbytnią pobłażliwość niezbyt no skrupulatne przyglądanie się tego typu sprawom adwokaci niestety wskazywali, na który przez zapytaliśmy 80 % adwokatów na innych wskazało, że tutaj ma problem z tym, że w stereotypowo noszącą postrzegana ofiary dość, że od osoby doświadczające przemocy, a 66 % odpowiedziało, że ono tutaj uważają, że sprawa, bo po prostu lekceważona przez policję albo przez kuratora, a spada perspektywy wyrok czy werdykt Trybunału Europejskiego Trybunału praw człowieka w tej konkretnej sprawie polskiej obywatelki, która skarży państwo polskie, a wyrok w tej sprawie, który pokazywałby rzeczywiście systemową mamy problem czy to czy on jest w stanie jeśli zostanie nagłośniony chociażby w polskich mediach wciąż jest w stanie doprowadzić do jakichkolwiek zmian i teraz pytanie, gdzie te zmiany miałyby nastąpić czy też kwestia edukacji policjantów prokuratorów, a czy to jest kwestia być może właśnie zmiany prawa, jaka może być przyszłość po ogłoszeniu wartych to i że będziemy mieli wyrok to później mama w ramach rady Europy taką procedurę dotyczącą monitorowania czy wyrok został wykonany, jeżeli nawet w Polsce Trybunał uznał, że tutaj doszło do naruszenia praw tej tej pani to być może przyznaje zadośćuczynienie w UE i to będzie powiedzmy taka od ich wymiar jednostkowy, ale wyroki mają do MF uważa się też żal, bo one muszą być wykonane też w wymiarze bardziej generalne systemowe i później komitet ministrów rady Europy czy takie ciało właśnie w ramach rady Europy monitoruje to czy wyroki zostały wykonane w charakterze generalnym to znaczy czy nawet zostały zmienione przepisy, żeby na przyszłość tego typu naruszenie nie było go właśnie była efektywna ochrona i później również inne organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w takiej procedurze Łódź wykonywania wyroków, gdy przysyłają swoje opinie co do tego czy właśnie polskie prawo zostało zmienione i później ostatecznie komitet pyta znowu Polski rząd drogi rządzie co zrobiłeś, że w przeszłości takie sytuacje się pojawiły czy zmieniłeś prawo pokaż co zrobić w charakterze takim się generalnym systemowym, żeby ulepszyć system, żeby w przyszłości tak wielu typów wyroki takie typu sprawy do nas RM nie trafiały i tutaj jest na etapie no właśnie co do wykonania to przede wszystkim edukacja i jedno uwrażliwia mnie tego typu na tego typu sprawę prokuratorów policjantów sędziów, którzy orzekają Allena też zmiana zmiana przepisów nie mamy np. przecież przestępstwa stosowania przemocy, że w rodzinie mamy przestępstwo znęcania się, w którym nie do końca może też wszystkie te, jakby takie akty przemocy w rodzinie jak zawierać przemocy jak obecnie fanom muzycznych i to też różne organy wskazywały, w którym wskaźnik w kodeksie karnym konkretnie przestępstwo stosowania przemocy w rodzinie nie mamy właśnie też tych szybkich środków, które pozwolą na ekspresowe odizolowanie sprawcy oto on osoby pokrzywdzonej i to jakby taki lot 2 główne 2 główne wątki co do zmiany przepis był jak do przepisów, ale się z faktycznym szatni, by kraj powie rozumiemy ten wyrok rozumiemy te zalecenia również systemowo zmienić te rzeczy no ale teraz nie mamy za bardzo możliwości czasu i czytam Mrożka są jakieś ramy czasowe, że nasz brat nie wiem Europejski Trybunał praw człowieka mówi na wprowadzenie zmian ma się tam rok w in tego niestety niestety nie ma dużych zapóźnień bardziej dyplomacja i min, ale wydaje mi, że to jest skuteczne niektóre wyroki Europejskiego Trybunału praw człowieka udało się właśnie byłby też wykonać na miny i tutaj doszło do zmiany zmiany przepisów za, bo to jest jakaś gdzieś tam skuteczna, bo to za ten nadal wywieranie presji może być także komitet będzie 2 × do roku brał na agendę tego typu tą sprawę i będzie się pyta drogi rządzie co zrobiła drogi rządzie co zrobiłaś, więc do itd to są takie formy w formie fal nacisk, ale to i tak z perspektywy słuchaczy słuchaczek warto śledzić rozprawy, bo może być wielu momentach dla nas przełomowa na koniec muszę zapytać pana Benek przyjaciel sądu w tej konkretnej sprawie reprezentujący Hucisko wobec praw człowieka czy apel spotkał tu od kobiety nie nie my nie nie spotkaliśmy się z panią my dowiedzieliśmy się o tej sprawie ze strony Trybunału Trybunał właśnie Info, komunikując sprawy rządowi, wysyłając sprawę rządowi Turzno informuje na swoich stronach no właśnie przesłał taką skargę rządową z prośbą o ustosunkowanie się i właśnie zgodnie z różnymi regulacjami w tym czasie mogą organizacje pozarządowe wystąpić właśnie z wnioskiem zapytać Trybunał 3, dlaczego tak, bo to z drugiej strony ktoś może powinno w sumie trochę takie bez staje pan po stronie tej kobiety no ale i pan z nim nie rozmawia o tym, no tak, bo to też tak zryte tak wynika z regulacji z regulaminem Trybunał orzekł my nie możemy komentować stanu faktycznego w tej sprawie w opinii rozłożyliśmy to w ogóle nie komentujemy tego bardziej wskazujemy na to, że właśnie na winnych sprawach było podobnie z czegoś bardziej szerszy kontekst natomiast nie komentuje nie przesądzam tego, że tutaj doszło do naruszenia praw człowieka kona wskazuje, żeby nowe przemoc nagranie z systemu problemem systemowym, a już Trybunał będzie mógł wziąć to pod pod uwagę cel, decydując się o rozstrzygnięciu Jarosław Góra prawnik Helsińskiej fundacji praw człowieka, bo naszym gościom bardzo panu dziękuję bardzo dziękuję bardzo dba
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA