REKLAMA

Prof. Hardt: Nie sądzę, aby twardy#Brexit miał na tyle istotne reperkusje dla polskiej gospodarki

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-01-25 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:40 min.
Udostępnij:

Prof. Łukasz Hardt: Bieżące dane pokazują lekkie zwalnianie wzrostu naszej gospodarki. W zeszłym roku mieliśmy ok. 5%. Myślę, że w roku 2019 będzie ok. 4%.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest dziewiąta 4, to jest magazyn EKG, także Maciej Głogowski, dzień dobry, dziś naszym gościem jest pan prof. Łukasz Hardt, członek Rady Polityki Pieniężnej, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wszyscy szykują się na twardy Brexit, nawet rząd, a bank centralny? Rozwiń »
Realizujemy wszystkie scenariusze możliwe w naszej opinii, że w przyszłości i wydaje mi się z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie polityki pieniężnej w Polsce nie sądzę, żeby nawet twardy Brexit, który osobiście raczej nie wiesz, że miał mieć na tyle istotne reperkusje dla polskiej gospodarki, abyśmy musieli zmieniać nasze podejście i naszą strategię w zakresie polityki pieniężnej.

A konkretnie dla złotego może mieć konsekwencje ten twardy Brexit?

Wie pan, to wszystko zależy od tego jak ewentualne twardy Brexit wpłynąłby na gospodarkę szczególnie strefy euro i ja nie spodziewam się nawet jeśli ten wpły w byłby negatywny, aby miało to mieć jakieś istotne reperkusje dla dla kursu złotego 

No to trzymamy pana za słowo zobaczymy panie profesorze podoba się pan zaproponowana przez prawo i sprawiedliwości ustawa o jawności i poziomie wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim?

Wie pan, tto jest trudne pytanie dla osoby sprawującej funkcję członka rady polityki pieniężnej, ponieważ dyskusja wokół wynagrodzenie w Nordea banku polskim, a jednak bardzo silny kontekst polityczny z natury rzeczy i to zgodnie z zapisami ustawy z DM banku polskim członkowie rady polityki pieniężnej w takiej dyskusji nie powinni brać udział

Co ja mogę powiedzieć to na pewno to, że ma wątpliwości czy sposób procedowania tej ustawy jest najwłaściwszy materia prawna związana z działalnością Narodowego Banku Polskiego jest wyjątkowo delikatna jest to materia również regulowana przez traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i niebezpiecznym precedensem będzie czy byłoby procedowanie tejże ustawy bez notyfikowania EBC oczywiście pić EBC hipotetyczna w kontekście tej propozycji nowelizacji nie będzie dla polskiego ustawodawcy wiążąca 

Natomiast uważam, że procedowanie tak szybkie tej ustawy bez notyfikowania Europejskiego banku centralnego potrzeba ratyfikowanie ewidentnie moim zdaniem wynika z traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej art. 127 będzie bardzo niebezpiecznym precedensem co do samej ustawy z samej treści ustawy i propozycji zawartej w tej ustawie o proszę mnie zwolnić od komentowania miał Lewis, jaki k w jakikolwiek sposób pana kontrowersyjną Panas pana opinii narusza niezależność Narodowego Banku Polskiego rywal dla niezależności Narodowego Banku Polskiego i dla legitymizacji jest w oczach opinii publicznej z naszej działalności działalność banku kluczowa jest transparentność jawność i profesjonalistów w jaki sposób transparentność jawność działania banku będzie osiągnięta telefonów pojedziemy już wcześniej nie wypada mi specjalnie tej kwestii komentować, ale mnie nie poddaje pan wątpliwość tego, że ustawodawca ostatecznie ma prawo uznać oczywista jak rozwiązać regulować oczywiście ustawodawca absolutnie ma takie prawo natomiast to na co zwraca uwagę to na to, że do niebezpiecznym precedensem jest procedowanie abstrahuje zupełnie od zawartości propozycji nowelizacji, ale niebezpiecznym precedensem jest tak szybkie procedowanie zmian w ustawie Narodowym Banku Polskim bez notyfikowania Europejskiego banku centralnego to bardzo niebezpieczny precedens powtórzy się abstrahuje od zawartości tejże ustawy 2 i uważam, że jawność również transparentność tak jeśli chodzi o wynagrodzenia w Narodowym Banku Polskim jest potrzebna jest mogę zacytować tylko pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zresztą kwestie kwestie komentował, który powiedział cytuję także, że nie widzi przeszkód dla braku transparentności jeśli chodzi o podział wydaje z DM banku polskim, ale i ja nie chcę komentować tego w jaki sposób to transparentność wynagrodzeń tych działań Narodowego Banku Polskiego powinna być osiągnięta to rozumiem, ale wracając do tego, o czym pan powiedział panie profesorze, czyli tej potrzeby uwzględnienia stanowiska Europejskiego banku centralnego tak dobrze rozumiem oczywiście w tym tak pana zdaniem jeśli im nie poczekamy na opinię EBC, jaki będzie miało to konsekwencja czy będzie to bardzo niebezpieczny precedens i tu rzeczywiście może wywołać to obawy moje obawy co wywołuje czy procedowany rozwiązanie jednak nie będzie ograniczało niezależność Narodowego Banku Polskiego to jest pierwsza kwestia druga kwestia jest taka, że proste i zobaczyć, że Narodowy Bank Polski mam tu namyśli w szczególności departamenty obsługujące analitycznie rada polityki pieniężnej składają się z najwybitniejszych specjalistów z zakresu polityki pieniężnej i jakich w Polsce mamy są to zwykle osoby łączące pracę w banku z pracą nauką naukowo i w bardzo źle, by się stało, gdyby w wyniku mam nadzieję, że tak się nie stanie, gdy w wyniku procedowanych przepisów np. niektóre z tych osób opuściły Narodowy bank Polska, dlaczego miałoby się dostać, dlaczego miałby się tak stara wie pan wynagrodzenie w Narodowym Banku Polskim tych podziemi wcześniej powinny być jawne nie mówię o wynagrodzeniach łącznie zdanymi osobowymi, ale nie jest widełki wynagrodzenia poszczególnych stanowiskach i nie widzę problemu, żeby żyć, żeby nie było jedności to jest nadmierne ograniczenie poziomu wynagrodzeń w Narodowym Banku Polskim szczególnie dla najlepszych specjalistów, którzy z powodzeniem znajdą pracy i sektorze komercyjnym w Polsce, a również poza naszymi granicami nadmierne ograniczenie ich wynagrodzeń uważa może być niebezpieczne czy pana obawa, którą teraz powiedział jest interpretacja proponowanych przepisów nie sprowadza się ona do tego, iż ustawa, którą proponuje PiS może doprowadzić do obniżki wynagrodzeń w latach nie chce komentować to nadal powiedział tak, ale nie chce komentować konkretnych rozwiązań legislacyjnych obawia się, że może to mieć negatywny wpły w na funkcjonowanie Narodowego Banku Polskiego, ale przede wszystkim uważam, że wadliwy jest tryb procedowania tejże ustawy panie profesorze czy ten temat i ustawy i tego co one wokół banku dzieje się po publikacji w Gazecie wyborczej w minionym roku jest przedmiotem rozmów na posiedzeniach rady polityki pieniężnej rada polityki pieniężnej zgodnie z ustawą odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej rada polityki pieniężnej nie jest radą nadzorczą rada polityki pieniężnej zgodnie z art. 12 ustawy o NBP oczywiście dyskutuję akceptuje sprawozdanie z działalności zarządu ruchu Narodowego Banku Polskiego, ale podkreśla, ale w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej i pan prezes i zarząd realizują założenia polityki pieniężnej przyjęte przez radę tą trasą polityce pieniężnej porozmawiajmy, choć ten pierwszy temat jest niezwykle istotnej myślę, że w sposób oczywisty inne zrozumiała jest jakże także nie warto też dyskusję prowadzić się pan prof. Łukasz Hardt jest członkiem magazyn jest gościem członkiem rady polityki pieniężnej goście magazynu EKG panie profesorze, jaka pana zdaniem pana zdaniem będzie średnioroczna inflacja w tym roku rywal to zaś PSL znowu cytatem tym razem z pani profesor tonacji Eleny byłej prezes ŁSSE dług, który na 1 z ostatnich konferencji w swojej kadencji, kiedy ktoś się zapytał podobnie jak pan nie pyta o to jaka będzie inflacja odpowiedziała cytują nasza wiedza o czynnikach determinujących inflację jest bardziej niż niepełnych mamy pewną zagadkę tragedii mamy bardzo wysoką niepewność związana z 1 strony z kontekstem międzynarodowym czytaj ceny ropy chociażby ta sytuacja Wenezueli n p . z drugiej strony z kontekstem wewnętrzne nie wiemy do końca co stanie się z cenami energii jest to pierwsze 2 nie wiemy jak dyskusja wolą pół ceny energii i hipotetycznej zmiana wpłynie na oczekiwania inflacyjne konsumentów proszę zobaczyć, że oczekiwania inflacyjne konsumentów po raz pierwszy silnie drgnęły w górę w grudniu pytanie czy to było incydentalne w związku z debatą publiczną o cenach energii czy oczekiwania Consumer inflacji konsumentów nadal będą utrzymywały się na podwyższony poziom, a może jest tak, że mając na komunikaty ze strony rządu premiera ministra energii większości parlamentarnej będącej zapleczem politycznym rządu, czyli prawa i sprawiedliwości mówiąca o tym, że ceny energii w 2019 roku nie wzrosną poprzez UE na naturalną Intel interwencje na ustawodawczą rada Mel Narodowy Bank Polski w swojej projekcji inflacyjnej listopadowej nie powinien zakładać znaczącego wzrostu ich ceny energii być może właśnie tym samym niepokojące nas konsumentów to co może z tymi cenami działacze kod doprecyzuje projekcji era inflacji PKB Cetera opublikowane w listopadzie jak każda projekcja jest projekcją naszego zespołu ekspertów i dużo się stało listopada 2 gr do listopada rząd twardo mówił nie będzie podwyżek cen energii dobrze nie będzie podwyżek cen energii myślę, że z dużym prawdopodobieństwem do konsumentów ich nie będzie co nie oznacza, że nie będzie dla przedsiębiorców one już przecież nikt z pewnej mierze są tak o tym, wracając do pana pytania o o jaki będzie poziom inflacji w tym roku proszę zobaczyć ostatni odczyt inflacji, jakim dysponujemy grudniowe CEZ i 1 , 1 to jest poniżej nie tylko celu, ale i także burzliwego progu odchyleń inflacja bazowa jest poniżej 1 %, tak więc wydaje mi się osobiście, że projekcja najbliższa marcowa z pewnością ścieżkę inflacji będzie poniżej tej ścieżki z projekcji listopadowej, ale pan powiedział, że wraca na dom odpowiedzi na moje pytania, ale jednoznacznie nie odpowiedziało pana pogląd dotyczący 2019 roku czy wydaje mi się wydaje mi się, że przybicie celu inflacyjnego punktowego 2 ,5 % i jest zdecydowanie mniej prawdopodobna niż jeszcze kilka miesięcy temu w 20102019 roku, ale niepewność wokół tego szacunku jest bardzo wysoka stąd stąd moja osobiście rosnąca adaptacyjne w polityce pieniężnej to znaczy bardziej potrzebne dane bieżące niż na prognozę przyszłości, a te dane bieżące w pana ocenie są obecnie pokazują naszej gospodarce dane bieżące pokazują lekcje zwalnianie wzrostu w zeszłym roku mieliśmy powiedzmy około 5 %, a ja myślę, że w roku 2019 będzie to około procent w 433 i 83941 tego nie wiemy i odpowiedzialnie trudno o tym, teraz mówić natomiast będzie około około 4 % gospodarka tempo wzrostu lekko zwalnia, ale uwaga ona jest cały czas powyżej potencjału bazy, a w związku z tym nie będą konieczne żadne działania rady polityki pieniężnej krótki wypad i ja tego nie wiem prawdopodobieństwo konieczności reakcji poprzez podwyżkę stopy procentowej jest moim zdaniem teraz niższe niż było jeszcze w mojej ocenie kilka miesięcy temu poprzez niekonwencjonalne działania, o których także członkowie rady mówią, że jako alternatywa do działań stopami procentowymi prowadzenie działań niekonwencjonalnych w czasach konwencjonalnych w czasach wysokiego wzrostu głównie konwersja Azji byłoby niekonwencjonalnej nie miałoby sensu o tym co mielibyśmy tymi działaniami niekonwencjonalnymi niekonwencjonalnymi osiągnąć wzrost jest wysoki inflacja jest niż niska, a sektor finansowy jest winny w po co wobec takiej i sytuacji zmieniać czysto czy wchodzić zawsze ryzykowne działania niestandardowe prace w 2019 roku sporo czasu poświęciliśmy w czasie naszego obszernego wywiadu o rozmowy o rynku rynku pracy lub wynagrodzenia rosną szybciej niż wydajność niż wydajność produkcji co oczywiście jest teoretycznie to inflacyjny, ale z drugiej strony wydaje mi się, że presja kosztowa, która ciśnie firmy ona to może się ujawnienia przez wyższe ceny produkcji sprzedanej przemysłu albo poprzez ograniczenie produkcji obawiają się, że w polskich warunkach gry coraz więcej firm funkcjonuje w globalnych łańcuchach produkcyjnych, gdzie ich wpływ na cenę finalną produktu jest ograniczony być może niektóre z tych firm będą z tych łańcuchów wypadały, czyli depresję lub kosztował bardziej może się manifestować zmniejszoną aktywnością produkcyjną niż wyższą inflację w pan prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej był gościem magazynu tak bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję państwu za rozmowę informacja Radia TOK FM
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA