REKLAMA

Różnice wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce jedne z najniższych w UE? Dyskutują: Dr Lidia Adamska, Ignacy Morawski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2019-01-28 09:20
Czas trwania:
28:17 min.
Udostępnij:

Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na Magazyn EKG! Jej gośćmi są dr Lidia Adamska i Ignacy Morawski, którzy rozmawiają między innymi o luce płacowej w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ekonomia, kapitał gospodarka. Jest dziewiąta 24, druga część magazynu EKG, Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry, zapraszam a u nas w studio dr Lidia Adamska, była członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, mentor start-upów, dzień dobry, dzień dobry, Ignacy Morawski, dyrektor portalu SpotData. Pani minister Elżbieta Rafalska powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową o luce płacowej, czyli o tym, jaka jest różnica pomiędzy tym, ile zarabiają kobiety, a ile zarabiają mężczyźni. Rozwiń »
Minister Elżbieta Rafalska, powołując się właściwie na badania Eurostatu z 2016 roku, mówi że w ta luka płacowa w Polsce jest 1 z najniższych na tle Unii Europejskiej wynosi około 7 %, czyli od 7 proc statystycznie mniej zarabiają kobiety niż mężczyźni na podobnych stanowiskach na jego Wołosz również na to, że m. in . ta mniejsza luka płacowa wynika ze spadku bezrobocia jego życia państwo zapytać jak to jest z tą luką płacową i na co tak właściwie należy patrzeć, kiedy się o tym problemie rozmawia?

Wydaje mi się, że Radomska na wskaźniki luki płacowej należy patrzeć tak jak na wszystkie wskaźniki statystyczne to znaczy przed jakąś interpretację czy opinią uświadomić sobie, o czym one mówią co one mierzą i ten wskaźnik luki płacowej, w którym pani minister wspomniała to jest miara używana przez Eurostat taka trochę sztuczna stworzona na potrzeby porównań międzynarodowych pokazuje ona różnice w stawce godzinowej sztucznie wyliczonej 

Rzecz jasna, bo nie w każdym przypadku mamy wynagrodzenie wg stawki godzinowej pomiędzy mężczyznami kobietami na porównywalnych stanowiskach w i są można powiedzieć o tym, wskaźniku istotnie Polska tutaj wykazuje niski poziom tej luki płacowej natomiast powinniśmy pamiętać, że jest to też wskaźnik stabilny 8 nie zmienia ten wskaźnik za 2016 roku około 7 % utrzymuje się od dłuższego czasu nawet zajrzałam do radnych wyników za 2012 rok ten wskaźnik był niższy 

Natomiast wracając do tego co się kryje pod tą liczbą wiadomo, że jest to uśrednienie i są różnice branżowe sektorowe i t d . ale także różnice stanowisk menedżerskich i nie menedżerskich jeśli zajrzymy tutaj na ten wymiar to okaże się, że Polska jest powyżej średniej gotowość otwieramy wiele nowych wątków tej dołączy kolejny, zanim dopuszczono głos to Ignacego Morawskiego, bo znowu to są badania Eurostatu, na które powołuje się pani minister Hall stały właśnie pani nam dokładnie do działek we wschodniej wskaźnik jest budowa, ale z drugiej strony również te nierówności płacowe stara się badać Główny Urząd Statystyczny, chociaż wezwanie co 2 lata wykonywany jest, że ostatnie dane, które są publikowane są za rok 2016 tutaj ta luka płacowa przez GUS została oszacowana na 18 prac nośności i pół procent nowym psy co tak naprawdę jest w tym worku jest też dotyczącym różnic wynagrodzeń między kobietami mężczyznami na podobnych stanowiskach w żyle publikacje zawodowych, które z, analizując różnice między kobietami mężczyznami na ska The Economist też regularnie pokazuje taki indeks wskazujący na dostępność kobiet czy czy też równe traktowanie kobiet na rynku pracy i tam Polska też dobrze też wypada natomiast ja mam po poczynił kilka zastrzeżeń muszę pamiętać, że w Polsce generalnie pracuje znacznie mniejszy odsetek kobiet niż na Zachodzie Europy i by myślę, że wściekała hipoteza może występować taka sytuacja, że po prostu te kobiety, które na rynku pracy zarabiałby mniej wyraźnie mniej czy nie pracują ich po prostu nie pracuje fakt, że to jest z 1 problem w drugi problem jest taki, że 1 z 1 z głównych powodów, dla których kobiety nie zarabiają jest fakt, że dla pracodawcy istnieje niemałe ryzyko, że kobieta będzie się zajmować dzieckiem odejdzie z pracy czynne do stabilności zatrudnienia dla pracodawcy jest niższa jest zatem pojawia się bardzo ciekawe badania takie niemieckiego Instytutu badawczego nic nie będą to, czego nas, że mogę sprawdzić i powiem później mam gdzieś to w komputerze przy sobie tym pokazywały jak zmienia się sytuacja kobiet na rynku pracy po urodzeniu dziecka i w różnych regionach i w regionie Europy Środkowej generalnie spadek zatrudnienia kobiet po narodzinach dziecka jest dużo głębszy niż w innych regionach jeśli to co te narodziny dziecka stanowią dużo większe zaburzenie aktywności zawodowej aktywność zawodowa spada z około 70 do około 5040 % czy 45 % plus premia jest znaczący wzrost może być także Polsce część kobiet wypada z rynku pracy i one nie są kalkulowane wtedy jest w tych różnicach także realnie sporne między rodowych dobrze wypadamy że, choć różnice wynagrodzeń za 3 kobiety ta różnica nie jest tak duże jak na Zachodzie, ale trzeba pamiętać, że częściowo wynika to z pewnych negatywnych cech polskiego rynku pracy wie w jakim stopniu trudno powiedzieć nie jestem aż tak dobrym ekspertem w tej sprawie, ale te teraz od tych zastrzeżeniach trzeba pamiętać to po pierwsze po drugie warto również pamiętać się bo, toteż wiele osób podnosi jak tylko się pojawia temat różnicy w wynagrodzeniach to jest dość rzeczywiście drażliwy temat w PRL dla wielu osób natychmiast pojawia się również kontrargumenty mówi o tym, że nogach no ale i w ogóle zarobki w Polsce są na niższym poziomie niż np. zachodniej części Europy, do której lubimy się w tym roku rozpocznie porównywać my skoro zarabiamy ogólnie mniej w ogóle jako Polacy mogą też już kogo poprzemy dobrze luka płacowa żalił się pojawiać też jest mniejsza niż w przypadku innych krajów zachodnich n p . to z punktu widzenia oceny taką opinię można sformułować natomiast ja bym chciała nawiązać do tego do tych wątków, o których mówił pan Morawski uważam, że one są kluczowe IT różnice w poziomie aktywności zawodowej kobiet i zjawisko wypychania kobiet z rynku pracy w związku z tym wpływania na te formalne statystyki ma duże znaczenie przeciętnie aktywność zawodowa kobiet w Polsce jest na poziomie poniżej 65 % mówi przeciętnie nie patrząc na różne kategorie wiekowe natomiast krajem europejskim, gdzie ta aktywność jest najwyższa jest Szwecja z poziomem 80 % i co jest jeszcze z punktu widzenia godzenia ról zawodowych rodzinnych i takiego naturalnego cyklu życia człowieka w tym kobiety, która rodzi dziecko to niewystarczające za mała popularność elastycznych form pracy pracy w ograniczonym czasie w Polsce wg statystyk kod 10 % kobiet w wieku 2064 lata pracuje w takim niepełnym wymiarze czasu pracy, a w przypadku mężczyzn, którzy no i również dzieci mają obydwoje rodziców także odpowiedzialność ojców również z punktu widzenia budżetu rodzinnego obowiązków rodzinnych jest dla mnie czymś oczywistym natomiast korzystanie z mężczyzn z tego elastycznego czasu pracy jest na poziomie śladowym to jest niewiele ponad 4 % w plus jeszcze do nas, abym zwróciła uwagę to co sygnalizowała, że strukturalnie udziałów kobiet w kategorii osób wysoko zarabiających on też jest uzależniony czy wynika z tego jak wiele kobiet zajmuje stanowiska decyzyjne te, które są najlepiej opłacany, a pod tym względem tutaj mogę powiedzieć na podstawie moich takich wcześniejszych, ale badawczych pracy, że jest bardzo słaba jeśli chodzi o dużej firmy w tym firmy państwowe w zarządach kobiet praktycznie nie ma w chmury dymu rolą jest gościem trenerze, który byłby zainteresowany jest wiedeński Instytut demografii Vienna Institute demografii i grudnia 20163 zaś niedawno ten Instytut opublikował właśnie analizy, jaki jest koszt koszt to tylko takie rzeczy użyli słowa się w posiadanie dzieci do gazet gore do zmierzenia się równać z tria generalnie jak reaguje jak reaguje aktywność zawodowa na w radzić z akt narodzin i też takie jak za zmianę standardu życia elit myślę, że w rozmowie w ogóle również o nierównościach płacowych warto też pamiętać, że zawsze tak jest jak się mierzy jakość statystyczną średnią to ona nam pewne rzeczy spłaszcza, ale chcę być jeszcze było to wygląda to inaczej, bo też, że wszystko zależy od branż, w których geje są osoby zatrudnione są takie branże, gdzie kobiety zarabiają lepiej niż mężczyźni, ale no dal całość jednak tak pokazuje, że kobiety nadal zarabiają mniej tylko właściwy sposób w naszym tyglu Stanów są kobietami niezłego innego powodu tak przy czym ja bym chciała, żeby słuchaczy nie odnieśli wrażenia, że my staramy się za wszelką cenę pokazali, że leży na pozytywny wynik to jest zły wynik tak nie jest natomiast intencją moją i nasion jak rozumiem jest to, żeby pokazać, że jest o wiele więcej czynników decydujących o tym czy system wynagrodzeń niesprawiedliwy czynie dyskryminuje kobiet czy nie ogranicza wykorzystania potencjału połowy siły roboczej danego społeczeństwa czuł umożliwia pozyskanie godziwych warunków życia rozmową z Podlasia w takim razie, jakie są recepty, żeby było lepiej żyło lepiej, ale w kryzysie nowa, żeby zalega różnice płacowe niż np. ale również to, o czym wspominaliśmy już po drodze, czyli właśnie za zatrudnienie kobiet, żeby tutaj bardziej angażować kobiety na rynku pracy zawodzi u Herzoga zatrudnienie do morza między nimi drastyczna forma zatrudnienia, a jeżeli chodzi o wyrównywanie płac to to na pewno nie jest łatwe, ale ja sądzę, że 1 z takich instrumentów, które chce procesu, który już wydać na świeżo toczy to jest wywieranie presji na duże firmy, żeby zapewniały kobietom odpowiedni dostęp do wysokich stanowisk w 23 teraz mam wrażenie żyjemy w takim momencie, kiedy na świecie często kontroluje sieć duże firmy zatrudniają kobiety na stanowiskach menedżerskich jak często to tylko taka presja miękka może powiedzieć wydaje mi się może coś zmienić regulacje nie był formalnie jest za gaz w Polsce dyskryminowani w chłodzie, ale jeszcze większa może być niewystarczająca i tutaj nie przeceniamy wagi formalnych regulacji, bo prawo może być na papierze życie życiem natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o umożliwienie dostępu kobietom do wyższych stanowisk bardzo ważną rolę odgrywa odgrywają przejrzyste procedury selekcji, a jeśli spojrzymy na Polskę w ostatnim czasie to przy wszystkich słabościach systemu konkursowego w tej chwili nie ma nic w tym nie ma nic jej mówienia o przejrzystości i no w zasadzie nie ma o czym mówić w tej chwili wydaje mi się, że taka sytuacja bez przymusu regulacyjnego może utrwalać właśnie takie no poza merytoryczne rozdzielanie stanowisk decyzyjnych utrzymywanie się zasady politycznych łupów co stanowi pokusę dla każdej władzy wydaje mi się, że tutaj sfera regulacyjna jest kluczowa i odpowiedzialna władza powinna mieć odwagę, żeby się tym zająć i tak by nawiązała, chociaż ich było hasła kobieta Polska Europa wydaje mi się, że wśród wielu wielu tematów, o których rozmawia się w tej chwili, o których Platforma Obywatelska chciałaby rozmawiać kwestia zadeklarowania potrzeby wprowadzenia przejrzystych mechanizmów selekcji, zwłaszcza w firmach państwowych powinna być mieć wysoki priorytet na tak jest sporo rzeczywiście jest, że do zrobienia, a z nut takim punktem wyjścia do tegoż rozmawialiśmy były słowa pani minister Elżbiety Rafalskiej to zresztą można odszukać, kiedy pani minister o tym, mówiła no może to kończymy naszą drugą część magazynu EKG pierwszą część spotkania z państwem za chwilę informacje po informacjach oczywiście wrócimy WUP w latach 2 w pewnych ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 42 i trzecia część magazynu EKG Aleksandra Dziadykiewicz i Lidia Adamska Ignacy Morawski cały czas studio można go bowiem co tam teraz na rynkach słychać siły euro w tej chwili kosztuje 4 zlote i 29 gr dolar po 3 zł i 76 gr frank kosztuje 3 zł 79 gr, a za co zapłacimy 4 zł 96 gr, a giełda w Warszawie rozpoczyna nowy tydzień od spadków chemii teraz tak to wygląda WIG 2068 % na minusie, a indeks WIG 22 % ty też się na minusie, a my wracamy do rozmowy do kolejnych wątków mamy sąsiada to są Niemcy, które są oskarżane często, że są 1 z tych krajów, które dość mocno trują Europę pomimo tego, że mówią, że działają bardzo mocno na czas energetyki odnawialnej to 1 spalają bardzo różowe do swoich Kowalewo z pustym jednak nie szkodzą środowisku no i teraz Niemcy właśnie deklarują, że do 2038 roku zamknął wszystkie elektrownie węglowe, jakie mają w Niemczech co prawda to jest rządowa komisja ani decyzja rządu, ale już przedstawiciele niemieckiego rządu mówią, że rzeczywiście w tym kierunku będą zmierzali i że tak chcą zrobić, żeby rzeczywiście ten plan zrealizować, czyli do 2038 roku zamknąć ostatnią elektrownię węglową w Niemczech wzorem do naśladowania dla Polski w Lidia Adamska wydaje mi się, że ta deklaracja oznacza przekroczenie w myśleniu decydentów i polityków w Niemczech pewnego Rubikon, ponieważ widać było w ostatnim okresie, iż nie była tak oczywista sprawa też powodów oczywistych, zwłaszcza jeśli chodzi o kopanie węgla brunatnego zatrudnione tam osoby we wschodniej chyli dawnej wsi i Niemczech wschodnich to wszystko pokazuje, że proces myślenia i podejmowania decyzji politycznych no, że tam jakiś krok do przodu jakościowy został wykonany to co jeszcze dodam jeszcze KFC i deklaracji miksu energetycznego na przyszłość ta jest również wzmianka o tym, że ma do 20 sobie tutaj sprawę, że się nie pomyliła w 2022 roku ma ją być Zang ma być zamknięta elektrownia elektrownie atomowe w Niemczech, a więc to oznacza, że nie tylko o surowce kopalne, ale także Atom jako źródła energii schodzi na dalszy plan po analizie problemu w innych niemieckiego z windy energetycy we wtorek całej Europejskiej na te elektrownie atomowe, które były stare wybudowane mosty się zużywają nie da się ile jest na żadne euro, gdyż pokazuje jakąś wizję tego jak ten miks energetyczny w przyszłości Niemcy chcieliby u siebie widzieć natomiast odpowiadając, odnosząc się do pytania czy to wzór dla Polski i co z tego dla Polski to przypomnę tylko, że w listopadzie ubiegłego roku w UE resort energii przedstawił plan projekt po polskiej strategii energetycznej do 2040 roku i termin zgłaszania uwag i na proces konsultacji miał się zakończyć się zapewne się zakończył do 15 stycznia, a więc wydaje się, że możemy się spodziewać w niedługim czasie jakiegoś podsumowania po drodze był drugi dokument, który wypłynął też ministerstwo energii, który trochę potwierdzał to co było napisane w tym planie energetycznym 2040 roku, choć np. inne rzeczy już tak dość, że jest nawet dość sporą zasługę np. tam przyznała, że nie będzie tyle tych krytycznych miało być stale maleje by, trzymając się, jakby źródeł energii prawda, ponieważ ta strategia energetyczna dla Polski no jest bardzo wielowątkowe i o wszystkich na pewno nie powiemy natomiast, trzymając się tego, czego będziemy czerpać energię mogą wlepić Romero z węgla 60 % do lutego 2040 roku dodam tylko, że część tej dyskusji no była w obiegu publicznym tak żyją odwołam się do tych głosów po, których dotarła i z którymi się zapoznałam noży jakiegoś entuzjazmu do kierunków tej strategii nie ma właśnie to, że w 2040 nadal węgiel kamienny brunatny będzie dawał 60 % energii w Polsce opinie ekspertów są takie, że nie jest ani potrzebne, a także można zejść o wiele niżej, czyli jak rozumiem to goście byli zmiany mentalności owych potrzeba, żeby można było cokolwiek z tym dalej robić co się takiego kroku do odchodzenia całkowitego energetyki Węglowej zapowiedziano zmiany polityczne i bardziej mniejszy mentalność Love jeszcze tylko dodam, że tam do 2033, a Polska elektrownia atomowa docelowo w nowym programie nawyki więcej kilka miało być no i obozy i w ramach struktury OZ to co spotkało się z tak kona silniejszą krytyką trudno zaplanowana rezygnacja z wiatraków w podróżach obywateli to jest zdrowe rozmiękcza, ale to nie chodzi o to, że my będziemy rezygnować tylko, że rynek sam wyreguluje, bo ma takie teraz prawo, że nie bardzo ma się stawiać wiatraki związku z tym ponosi same zamknął się zużyją na budowę tłumaczy ministerstwo energii dodatkowo, dodając że jeszcze będziemy na Bałtyku stawiać wiatraki większe, które więcej energii są w stanie wytworzyć Ano Bałtyku częściej, więc zaradzić takiemu tłumaczeniu z prądem rzeczywiście, jednakże my tego kierunku zamawianym Donald jakoś specjalnie znamy ten rząd niespecjalnie chce w to wejść mocno mówi, że to w systemie Target energetyka poza tym mamy dzięki wiedząc, że w co w polityce tego rządu następuje pewna zmianę ona jest bardzo powolne i może tak dostrzegalne tylko pod lupą, ale jest to znaczy, że 1 rząd zaczynał kadencję z takim przekonaniem, że polityka energetyczna w unii Europejskiej jest zbyt restrykcyjna, że zdecydowanie szkodzi takim Geremek Polskę, a i my powinniśmy się temu sprzeciwiać będziemy się sprzeciwiać Teresą wrażenie, że decydenci dostrzegają, że po pierwsze, presja polityczna na świecie na ograniczenie emisji będzie ogromne, a po drugie w ceny energii odnawialnych źródeł spadają i postęp technologiczny jest tak istotne rzeczywiście umożliwia to transformację energetyczną bez znaczących kosztów gospodarczych Amy się wydaje, że te 2 czynniki sprawiają, że w i w tym rządzie zaczyna być dostrzegany także my będziemy się znacząco zmienić nasz miks energetyczny to zmiana jest na razie powolne, ale sądzę, że faktycznie prowadzona polityka w najbliższych 20 latach będzie zmierzała do ograniczenia udziału węgla z z produkcji energii w Polsce natomiast my nie jesteśmy w stanie na pewno wykona szybkiego ruchu jak jak Niemcy czy może technologicznie byśmy byli, ale politycznie jest to prawnie niemożliwe jest u nas to odejście od węgla będzie za złe zajmie dłużej, ale sądzę, że do 2050 roku może być możliwe no to, o czym zbiera zobaczymy pod uwagę postęp technologiczny, jaki mamy do czynienia z zapisem dyskusja będzie wyglądała już inaczej niż dzisiaj tak my toczymy dyskusję w pewnym kontekście technologicznym wiemy co jest możliwe też dostępne ile kosztuje i ta dyskusja się zmienia 10 lat temu ona wyglądała inaczej dziś wygląda inaczej za 50 lat będzie wymagać jeszcze inaczej, więc sądzę, że decyzje podejmowane za 50 lat będą bardziej radykalne w Polsce rakiety tylko dodam że, ale absolutnie się zgadzam z tym, że kontekst w jakim prowadzone jest dyskusja jest kluczowy i nie możemy przewidzieć tych wszystkich wątków, które będą ważne za jakiś czas i takim przykładem jak nowe tematy mają wpły w na dyskurs publiczny jest kwestia smogu i wagi tego problemu w takim społecznym odbiorze społecznym odczuciu to też jest sytuacja w mojej ocenie całkowicie różna od tej, jaka była jeszcze 10 lat temu, ale jeśli chodzi o niemałe dyskusje o niewiele, ale nie było pomiarów nie SA Lu te same za rozmowę z jezdni natomiast jest jak wrócę do tych dokumentów, które przedstawia ministerstwo energii na drugi z 33, które w ostatnim czasie dotyczący strategii energetycznej i tego czym skalą brać prąd, ale też w losowaniu gracz ciepło to eksperci zwracają uwagę na to, że w tych dokumentach ministerialnych ci, którzy przygotowują dokumenty często albo nie mnie nie mają wiedzy albo nieświadomości albo celowo można by, więc może nie może postawić zarzutu, że celowo, ale że nie biorą pod uwagę to właśnie tego postępu technicznego urządzenia nowoczesne narzędzie już dostępne, które nie są w ogóle kalkulowane w w tych planach rządowych sądzę, że to, że brak wiedzy nie jest wielkim problemem rząd walczy administracja ma wystarczające zasoby finansowe, żeby korzystać z analiz zewnętrznych to robi w wielu dziedzinach to robić przez wiele są, w których korzysta się z bardzo poważnych głębokich analiz wydają się, że ze znacznie poważniejszym wyzwaniem jest pewne starcie różnych interesów politycznych media w Polsce mamy różne lobby związane z różnymi obszarami gospodarki wydają się że, że wpływy tych grup, którym zależy na utrzymaniu wysokiego udziału węgla z w zużyciu przez wysoki udział węgla z w tym w górnictwie oraz rolnictwa przede wszystkim jest dość jest dość istotne jest no dobrze no to niemiecki rząd odchodzi od węgla, choć na razie i off deklaruje deklaruje, że będzie tego węgla odchodził, chociaż to rzeczywiście jest dość ważna deklaracja może warto zapamiętać ją i tak trochę naciskać mocniej niż ten narząd, żeby też, chociaż trochę w tym kierunku numery się przemiany pieniądze na elektrownie w Ostrołęce wypłyną prawda, więc tutaj nagle zużywamy o Żydach świadoma i że jest to krok, który na wiele lat wpłynie na strukturę ma być ostatnią tak duża liczba miast, gdzie mowa zobaczymy na torze George, a swoi mogą wówczas zdziwienia, gdy zjeżdżają z zainteresowaniem przeczytałem kilka dni temu taki interesujący raport na portalu Politico w związku ze zbliżającymi się wyborami do parlamentu Europejskiego i przewidywanymi istotnymi zmianami na mapie sił europejskich politycznych polecam wszystkim zajrzenie do tego raportu, bo naprawdę ciekawe natomiast ja przytoczę wyniki jej po i 1, jakby pytania mianowicie spytano mieszkańców krajów członków Unii Europejskiej o zaufanie do instytucji demokratycznych własnego kraju oraz instytucji demokratycznych Unii Europejskiej i zbadano, gdzie ich to zaufanie do własnych instytucji demokratycznych jest większy a gdzie mniejsze i wygląd mapy Europy był bardzo ciekawy i no właśnie nie wiem czy to zdziwienie czy czy tylko zaciekawienie tak jakby dna mapie Europy narysować przekątną i w krajach Europy zachodniej i północnej za podżeganie do instytucji własnych krajów i własnych instytucji demokratycznych jest większe niż w krajach w tej drugiej książce, a więc w krajach Europy Południowej i wschodniej w tym w Polsce zaufanie wyrażone przez ludzi do instytucji demokratycznych Unii jest większe niż instytucje demokratyczne mojego kraju to co było, a co się trochę włamywała z tej logiki krajów postkomunistycznych jedynie w Czechach ludzie z większym zaufaniem obdarzają własne instytucje demokratyczne niż unijnych do refleksji do refleksji ciekawa sprawa Ignacy Morawski zdziwienie ja się z takim zaskakującym zjawiskiem jest jest bardzo mocne pogorszenie nastrojów w w niemieckiej gospodarce ostatnio w indeks Ifo, który pewnie najważniejsze indeksy koniunktury w Niemczech, bo jest bardzo wysoko z skorelowane z wolna się porusza się równolegle do wzrostu PKB spadł z spadły w w styczniu do najniższego poziomu od początku 2016 roku, ale też jest nieciekawe niższy niż skala tego spadku z miesiąca na miesiąc czy te indeksy spadają w tempie któremu, która ostatnio było widziane w czasie recesją w strefie euro w 2012 roku w 2 zlote z karnego dla USA zaskakujące ale, ale nam to co jest jeszcze zaskakujące jednocześnie to, że przy tak negatywne zaskoczenia z Niemiec tamtejsza giełda indeksy giełdowe nasz kodeks już od paru tygodni rosną o zasiedzenie sąd mamy pogorszenie wskaźników makro z drugiej strony poprawę sentymentu na giełdach sądzę, że wynika to faktu, że to spowolnienie gospodarcze, które obserwujemy w Europie, ale też w wielu krajach na świecie może nieco złagodzić podejście banków centralnych do podnoszenia stóp procentowych się wydaje, że tej systematyczne podnoszenie stóp procentowych przez Fed i zapowiedzi podnoszenia stóp procentowych początku cyklu przez Europejski bank centralny w tym roku stanowiły pewne zagrożenie, że to dar dla trwałości tego ożywienia gospodarczego, które od kilku lat na świecie obserwujemy tak tylko długookresowego na jej wydaje mi się że, że może inwestorzy doszli do wniosku że, gdy ochłodzenie gospodarki krótkookresowe przejściowe może być pomocny w MO, że mniejsze tempo podwyżek stóp procentowych albo odłoży dalej w czasie jest i w ten sposób wzrost może być w tenisie mniej narażony na wstrząsy monetarne także na naraził się wydaje, że to, że te dane, które wraz z Niemiec one są złe, ale jeszcze nie wskazują na recesję, czyli niezależnych takich firm nie są dramatyczne moim zdaniem jeszcze nie jest to powód, żeby wierzyć, iż poważne kłopoty gospodarcze na świecie, która dodałaby do tego czy jej pozycję w salonie proszę przeczytałam analizy, z których wynikało, że korelacja pomiędzy tym co się dzieje w gospodarce niemieckiej gospodarce Polski słabnie, a więc takiego przełożenia, jakie wcześniej występowało, że jak tam spada to i u nas bada w ostatnim czasie gry w unii Europejskiej, ale nikt dokładnie w bankach w tym właśnie kończymy dzisiejsze wydanie magazynu EKG bardzo państwu dziękuję za spotkanie Lidia Adamska Ignacy Morawski wynik jest permanentny tak dziękuję kończymy tarasy z informacji o informacjach Cezary łasiczka i audycja Owczarek wydawcami magazynu EKG byli Karolina opolskiej Tomasz Kopka analizowali nocnych i Kamil Wróblewski
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA