REKLAMA

O nieistniejącej polityce Polski wobec Rosji

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2019-01-28 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
32:29 min.
Udostępnij:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Forum idei Fundacji Batorego mówi o relacjach polsko-rosyjskich i o tym, czy jest szansa na ich poprawę.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Wieczór Radia TOK FM. Jest z nami pierwszy gość poniedziałkowego wieczoru w TOK FM, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Forum idei Fundacji Batorego, była wiceminister spraw zagranicznych, ambasador w Moskwie, dzień dobry pani ambasador, dobry wieczór, dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o raporcie, który pani przygotowała dla Forum idei Fundacji Batorego, a który to raport jest poświęcony relacjom polsko-rosyjskim. Gdyby miała pani jednym słowem określić te relacje Anno Domini 2019 to byłoby to słowo "żadne"? Rozwiń »
To słowo nie polityka, chociaż relacje są, ale one są w małym stopniu kontrolowany przez stronę polską i to jako na dzisiaj wyglądają na właściwie na wszystkich poziomach nie spełniają tego co ja bym nazwała się na większości poziomów niespełniającego celem życia realizację naszego interesu Narodowego.

Czy to hamowanie jest związane z przejęciem władzy przez prawo sprawiedliwość czy to zaczął się wcześniej?

My mamy coś się co ja bym nazwała to może brzmieć niestety nie sympatycznie dla nas lepiej wiedzieć czy osoby niesympatyczne prawdy takim postkolonialnym kompleksie, czyli lubimy sobie ustawić relacje z Rosją i były od tego o historii wyjątki, ale byłoby nieprawdą powiedzenie, że tylko dzisiaj co się dzieje.

Lubimy sobie ustawić relacje także Rosja to jest zła my jesteśmy dobrzy my nie możemy nic zrobić, bo ta zła Rosja wszystko psuje musi być jakiś pierwszy dobry krok i rozwiązanie ze strony Rosji w tej sytuacji my jesteśmy zwolnieni ze analizowania swojej polityki z rozliczania efektywności tej polityki pozostajemy w permanentnym stanie wyższości moralnej, która w wymiarze pragmatycznym ma no niestety niewielki wpły w na rzeczywistość.

Czyli to jest takie myślenie działanie nawykowe Rosja jest zła wszystkiemu winna skoro ktoś jest zły, kto się z przeciwnikiem wrogiem to w zasadzie nie ma sensu z nim rozmawiać, bo i po co?

Nie ma sensu z nim rozmawiać i też my nie ponosimy odpowiedzialności za wzajemne relacje zabudowanie polityki, ponieważ cała wina spoczywa na drugiej stronie, a tymczasem może być przecież także z trudnymi partnerami też uprawia dyplomację z trudnymi krajami jest na świecie coraz więcej obecnie się prowadzi politykę i ta polityka może być mniej lub bardziej efektywna i ta polityka oczywiście musi mieć różne odcienie szarości, a nie tylko białe i czarny czasem i elementem są kompromisy nie chce nazwać zgniły mimo to od razu daje taki na typowo polskie jak kompromis zgniły, a zwłaszcza z Rosją każdy kompromis każda taka szara sytuacja jest natychmiast opatrywane taką etykietką ktoś, kto zdał jest albo Rousseau filarem albo nie daj Boże jeszcze rosyjskim agentem i to jest kolejna przypadłości naszej polityki wobec Rosji i debaty w obu w sprawie tej polityki, który do debaty w Polsce niemal każdy się obawia, że jeżeli tylko człowiek coś o bardziej oko w potrzebie budowania bardziej konstruktywnych reakcji czy bardziej konstruktywnej polityki to natychmiast przypina mu tę łatkę rosyjskiego agenta oczywiście nikt tej łatki nie chce, bo są nie służy zresztą niczym dobrym nie świadczy, ale nie każdy, kto myśli konstruktywnie o polityce wobec Rosji jest rosyjskim agentem mówi Anito doświadczyli go dyplomacji źli potrafi się współpracować nie tylko z przyjaciółmi, ale także z innych wrogami, ale chciałbym wrócić tego momentu początkowego lekkość prowadzi go umiejscowić mamy oczywiście razem zweryfikowane nie jest, więc zweryfikowani negatywnie przez rzeczywistość tego resetu z Rosją, które państwa zachodnioeuropejskie stany Zjednoczone także Polska 2010 roku usiłował przeprowadzić mamy nagłe zamrożenie stosunków i zachodnioeuropejskich amerykańsko-rosyjskich polsko-rosyjskich po aneksji Krymu i potem mamy cenny czas, kiedy lody topniały, ale nie topniał na linii Warszawa Moskwa wracając do resetu i znowu to jest takie typowo Polska narracja o polityce wobec Rosji Rosja jest trudnym partnerem i właściwie jest niemal pewne, że jeżeli nie wcześniej to później zawsze coś się takiego zdarzyć znowu spowoduje skomplikuje relacje lub jest mroźno tak się na przestrzeni ostatnich dekad działu czy to oznacza, że nic nie robimy, bo potem nam powiedzą ani mówiliśmy czy jest tak wtedy, kiedy otwiera się to okno możliwości robimy po to, żeby utrzymywać relacje dyplomatyczne, żeby mieć kontakty międzyludzkie wreszcie, żeby rozwijać biznes, bo to co się uda ekonomicznie ugrać w czasie lepszej ich lekarza relacji jest zawsze nasze i to jest zawsze korzyść dla strony polskiej umowy, które się uda podpisać te upamiętnienia, które się uda w tym czasie zrobić one zostaną w takich lepszych czasach n p . jednak ten Memoriał w Katyniu powstał i to jest też efekt jakiegoś momentu współpracy i oczywiście potem przyszła trudniejszy moment z Rosją zawsze z Rosją prędzej czy później przychodzi po to jest trudny kraj w relacjach, ale w moim przekonaniu należy wykorzystywać momenty, w których jest przestrzeni na lepsze relacje i to się m. in. zdarzyło się po 2 my ósmym roku choćby patrząc na cyfry wymiany handlowej przyczyny tej dla nas korzystne, czyli naszego eksportu niesamowity eksport rósł był taki moment, że po kilkanaście procent rok do roku i to jest korzyść, której nic nam nie odbierze, a teraz jest okno możliwości zdaniem pani po i słusznie po aneksji Krymu i wywołaniu de facto wojny z Ukrainą nastąpiło zamrożenie relacji to było jak najbardziej sensowna polityka ze strony Polski i także ze strony innych zachodnich krajów w tym momencie my nie mamy do czynienia z odmrożeniem mamy do czynienia z pewną wybiórczą selektywną współpracę poszczególnych krajów europejskich w takim wymiarze pragmatycznym, gdzie się na oczach to z Władimirem Putinem rozmawiać uwagi są w różnych krajach nie używam go na salonach, które ma utrzymują kontakty na najwyższym szczeblu my tego nie robimy to słuszne to nie jest moment dla Polski, żeby mieć kontakty na najwyższym szczeblu z Rosją zresztą Rosja Rosja miałaby to nie miałam nie byłoby czynne jest wielu powodów zainteresowana natomiast co nie oznacza, że my powinniśmy uprawiać totalną z gości w naszym interesie jest utrzymanie sankcji, ale równocześnie w naszym interesie jest utrzymywanie dobrej jego postrzegania Polski Unii Europejskiej przynajmniej w obwodzie kaliningradzkim, z którym ograniczymy mieliśmy mały ruch graniczny i to był niesamowity taki nietypowy instrument ekonomiczny współpracy korzystne dla naszych regionów to było też taki sposób na pokazywanie Unii Europejskiej mieszkańcom tej eksklawy, którzy częściej jeździli do Polski niż do Rosji właściwej i z przyczyn jedno kompletnie nieuzasadnionych ani ekonomicznie ani w wymiarze bezpieczeństwa ani w wymiarze innych relacji międzyludzkich ten ruch został zawieszony do właściwie nigdy nie odwołania przez stronę polską i tym samym uczyniliśmy prezent Władimirowi Putinowi, dla którego to było już to problem to, że się zmieni jakoś mentalność mieszkańców Kaliningradu przez to, że nic się kontaktują z krajem unijnym takim jak Polska co było dla strony rosyjskiej problem imię ten problem rozwiązaliśmy niejako sam zamknęliśmy okna białe utknęliśmy wdychamy w ten sposób obwód kaliningradzki w taki dumny w takich region, który jest w izolowanym bastionem rosyjskiej militaryzacji zamiast robić coś dokładnie odwrotnego otwierać go na Unii Europejskiej rozwijać kontakty gospodarcze, żeby ten region był jak najbardziej zintegrowany, chociaż międzyludzką i ekonomicznie z Unią i z nami stale panią ambasador w tym tekście kilka tez jednak za to właśnie nawykowo myśleniu działaniu, że Rosja jest zła droga i to jest także wytłumaczenie dla naszego braku działań czy też dla działań, które nie są efektywne skuteczne odpowiednie mi jest teza o tym, że Drew nie jest rozwiązaniem, o czym przed chwilą pani powiedziała, ale jest też teza o tym, że Polska wycofała się i choć oczywiście także te relacje polsko-rosyjskie z fundamentalnego od konfliktu sporu o granice Zachodu, gdzie są granice Zachodu teraz wydawać, by się mogło, że Polska uznaje, że granice Zachodu kończą się na naszej wschodniej granicy takiego mieliśmy aspiracje, żeby kończyły się nieco dalej to jest nic takiego domku martwi się taki cel strategiczny, który to był cel strategiczny, który organizował naszą politykę nie tylko wschodnią przez na poziomie od momentu uzyskania niepodległości, a już na pewno od momentu wejścia Donato i do Unii Europejskiej to był to było przekonanie, że po pierwsze, my chcemy dołączyć do Zachodu, a po drugie, chcemy się przesuwać do centrum tego Zachodu, a tym samym chcemy ten przez ten zachód przesuwać jak najdalej budować zachód na Wschodzie, czyli standardy europejskie standardy bezpieczeństwa Europejskiego, ale też dumny prawne standardy europejskie systemowy proponować zachęcać je promować w naszym wschodnim sąsiedztwie i to się niestety skończyło akurat wraz z tymi rządami z 2 przyczyn przede wszystkim trudno jest promować model zachodni żyć samemu się jest systemowo w konflikcie z tym modelem instytucjami unijnymi, które ten model reprezentują po prostu przestaliśmy być wiarygodni dla takich krajów jak Ukraina, a po drugie, inny weszliśmy w taki konflikt z Ukrainą, czyli głównym naszym partnerem w tym procesie przesuwania Zachodu na budowania Zachodu na Wschodzie, koncentrując nasze relacje na kwestiach historycznych oczywiście my mamy współpracy z w wymiarze bezpieczeństwa, ale cóż nie jest taka strategiczna współpraca państwa, które mówi jesteśmy przedstawicielem Zachodu tylko po prostu państwa sąsiedzkiego, który jest zainteresowany stabilizacją pomiędzy Ukrainą, a drugim naszym sąsiadem Rosją i oczyścimy oskarżamy ich słusznie Rosji o ten konflikt, ale cóż jest bardziej kwestia bronienia naszej suwerenności i koniec, a nie wielkiego strategicznego projektu, jakim było przesuwanie granic Zachodu dalej na wschód nawet gdzieś zmyślą, że pewnego pięknego dnia jeśli coś się uda jest zrobić Ukraińcom to się uda zrobić może i Białorusinom, a w wymiarze jakimś długoterminowym strategicznym to będzie wielka zachęta dla Rosji, żeby także w tym kierunku przy okazji przestaliśmy być się też dla naszych partnerów zachodnich inne tym, który wie jak postępować z Rosją czym jest Rosja też coś nawet więcej paradoks polega na tym że, rujnując w moim przekonaniu swoją pozycję w unii Europejskiej i taką wiarygodność jako modelowego o nowego, ale modelowego kraju Zachodniego żeśmy zrujnowali czym bardzo mocno odkopali swoje podstawy polityki wschodniej, bo okazało się, że my byliśmy dla Rosji interesujący jakoś tam znaczący niejako Polska tylko ich kraj, który ma znaczenie w unii Europejskiej i wpływa na unijną politykę wschodnią dla Ukrainy także mieliśmy znaczenie nie tyle jako po prostu sąsiad czekamy grzecznie ich interesów w Brukseli, ale ktoś kogoś, kto słuchają w Brukseli, kto ma dojścia w Brukseli to jest wiarygodny w Brukseli z kim naprawdę warto utrzymywać relacje, ponieważ ten ktoś współ kształtuje działania i politykę wspólnotową wobec wschodniego sąsiedztwa to się dzisiaj nie dzieje i tym samym nasza wiarygodność na Wschodzie, a tym samym nasza możliwość zbudowania efektywnej polityki niestety mieliśmy bardzo jest ograniczona, a zupełnie przy okazji agio mogła pani spytać o to jak pani ocenia teraz politykę wschodnią Unii Europejskiej dawno dawno temu wymyślono partnerstwo wschodnie PW 2009 roku 6 lat tak fakt jest bardzo ważna rocznica cieszy się pani o tym, wspominam, bo w sumie nie bardzo się tym pomiędzy pamięta, że 1 z największych polskich sukcesów promowania pewnej własnej wizji strategicznej unijnej polityki się zmaterializował i w tym roku to jest 10 lat ja ciągle jestem przekonana, że to był jest sukces, który przeżywa dzisiaj kryzys, ale przeżywa kryzys, dlatego że sama Unia przeżywa kryzys zdolności Unii do promowania własnego modelu na zewnątrz są ograniczone, bo Unia jest tak pochłonięta problemami zewnętrznymi, ale niestety wewnętrznymi, a my jesteśmy częścią tego wewnętrznego problemu zamiast być częścią rozwiązania niestety jesteśmy częścią problemu i efekt jest taki, że partnerstwo wschodnie trwa jest naprawdę sporo pieniędzy na różne projekty są priorytety i na poziomie takim technokratyczny not dyplomatycznych to, czego brakuje to jest własność i Wola polityczna kraj, który mówi to jest nasz projekt ma ten projekt w unii walczymy my zabiegamy, żeby on miał wysoki wymiar polityczny i takim konkretem powinno się mu w tym roku opowie się odbyć szczyt partnerstwa wschodniego to był szczyt taki po dekadzie polityki, więc mógł być naprawdę istotne tymczasem tego szczytu nie ma, bo żaden kraj członkowski nie jest zainteresowany jego organizacją Bruksela ma wybory do europarlamentu i dużą zmianę polityczną przed sobą i w efekcie odbędzie się po prostu jakaś konferencja wysokiego szczebla, czyli substytut tego szczytu Polska mogłaby być gospodarzem tego szczytu, gdyby się poczuła na najwyższym politycznym szczeblem gospodarzem całego projektu niestety tak nie jest wracając do relacji polsko-rosyjskich bardzo wiele działań nie mógł trochę w nim na przestrzeni ostatnich kilku laty kończy się taką konstatacją część opinii publicznej często wyrażaną w mediach społecznościowych, że oto na Kremlu znowu korki od szampana strzelają i że Moskwa się cieszę z tego co w Polsce się dzieje z, a pani mówi tak nasz kraj przestał być dla nich partnerem czy też krajem liczącym się ze względu NATO jak mówił mówiła pani przed chwilą rzęs jest słuchany w Brukseli, ale został nadal pozostał ważnym obiektem działań Moskwy jesteśmy wykorzystywani jako narzędzie wpolityce antyeuropejskich antydemokratyczny i anty ukraińskie i metę polityka przede wszystkim tworzymy sami rosyjskie metody agresji hybrydowej, bo o tym, mówimy nie są stosowane tylko wobec Polski to, żebyśmy się nie czuli jakoś szczególnie uprzywilejowani wiemy o już nie tylko w przypadku amerykańskim, który jest taki najbardziej spektakularne, ale także niemieckich i w przybrał, gdzie jest regres jest brak jest duży znak zapytania i próba ewidentna wpływu na wynik wyborów we Francji i tych wyborów, w który wygrał prezydent Macron włości w całej Europie mamy sygnały o tym, że Rosjanie próbują wpływać, wykorzystując słabość państw europejskich, bo Rosjanie nie nic nie tworzą tego problemu natomiast ten problem powiększają nim manipulują rozegrają drugi raz mowa, gdy to Rosja doszła do wniosku, że mając jednak duże możliwości militarna szkoda stany Zjednoczone 3 uszkodzi się i innego środka oddziaływania a gdy dokładnie to co się dzieje Rosjanie bardzo dużo mówimy, dyskutując o bezpieczeństwie o tym, wbre w wymiarze militarnym jak uczyć się nie twierdzę, że nie należy mieć armii polskiej sytuacji należy mieć należy też mieć silnych sojuszników, chociaż nie tak jak to jest dzisiaj budowane ze Stanami Zjednoczonymi, niemniej dla Rosji agresja militarna dzisiaj jest bardzo kosztowna to jest kraj z ogromnymi problemami, o których my często zapominamy wewnętrznymi geograficzne, które demografia źle infrastrukturalne ekonomiczne systemowe na każdym poziomie to jest kraina oko dzisiaj stabilny, ale ta stabilność jest taka chylą co się czuje, a drugą kolos na glinianych nogach noży kolos zależy w jakim wymiarze w wymiarze militarnym tak w wymiarze ekonomicznym nie i o tym, się też czy często nie pamięta to, że coś jest duże geograficzne i ma wielkie możliwości militarne co jest istotne, ale ekonomicznie technologicznie innowacyjnych technik KRUS i to jest też taki straszny rozrywa rosyjski dlatego oni wolą świat oparty na sile niż świat oparty na konkurencji gospodarki technologii poświacie oparty na sile Rosja ma znaczenie ma w tym drugim jest zupełnie w ogonie cywilizacji wracający do wojny jest czy agresji hybrydowej to jest w sytuacji takiego jednak słaby słabego państwa mnie strategia dużo bardziej efektywna, zwłaszcza że mają do czynienia z partnerami w kryzysie, więc jest kim rozgrywać, gdzie rozgrywać czym manipulować kogo przekupywać i Polska nie jest jedynym, ale jest dla Rosji ciekawym obiektem działań bo, bo jesteśmy społeczeństwem podzielonym i te podziały tym samym można jeszcze bardziej rozgrywać destabilizują sytuację wewnętrzną rozejmu katastrofy smoleńskiej jesteśmy skłóceni sami nie skompletowaliśmy się z Ukrainą, a w interesie rosyjskim jest odcięcie Ukrainy polityczny Annie historyczne kulturowe każde możliwe ekonomiczna części także od Unii Europejskiej, a tak się składa, że ograniczymy czyni ten podział między polską Ukrainą jest jak najbardziej na rękę Rosji i wreszcie to skłócenie Polski i polityki, lecz upolitycznienie instytucji powoduje, że my jesteśmy na dzisiaj całkowicie bezradni wobec rosyjskich manipulacji i prób wpływu wszystko wskazuje NATO, a w każdym razie bardzo dużo wskazuje na to, że także w Polsce być może mieliśmy do czynienia z rosyjską ingerencję w BOR była afera podsłuchowa to, że ona wpłynęła jakoś na wyniki INEA kondycje i poparcie dla partii politycznych wiemy to, że osoba, która zlecała też podsłuchy miała bardzo niejasne powiązania biznesową wzrost biznesowe z Rosją wiemy wiemy, że miała ogromne długi wobec podmiotów rosyjski, za które nikt tę osobę niż ścigano to wszystko jest niezwykle podejrzaną sytuację stwarzającą dla prawdy poważne przesłanki do sądzenia, że także w Polsce doszło do ingerencji wybory nikt tego nie bada nie ma żadnego śledztwa nie ma żadnego działania państwa, które by nie tylko zbadało tę sytuacje, ale inni przeci w działało jakąś skuteczną strategią, żeby to się nie powtórzyło w kolejnych wyborach, a tak się składa, że my mamy kolejne bardzo ważne także z perspektywy Europejskiej układanki wybory w tym roku i inne, zważywszy że Rosjanie usiłowali wpływać na nie jedne wybory w unii Europejskiej traktowani na wybory u nas myślę, że właśnie na jest niemal pewne jest niemal pewne pytanie Soska, ale o sposób metody my jesteśmy w moim przekonaniu do przeciwdziałania takiej manipulacji potencjalnej nie gotowi nie wyciągnęliśmy inni przeciwnie właściwie pokazaliśmy, że jesteśmy bezsilni, bo co się zdarzyło to nie zostało zbadane i nie zostały w Lechii nie zostały podjęte żadne działania prewencyjne wobec ewentualnych takich samych sytuacji co więcej zostało zapowiedziane jeszcze przez poprzednią panią premier, że powstanie jednostka taka koordynacja inna z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która będzie koordynowała kwestia manipulacji informacyjnej nie powstało tu strona unijna Unia wypracowała taki plan działania przeciwko nam rosyjski manipulacje informacyjnym, które zakładają, że każdy kraj członkowski wyznaczył taki punkt kontaktowy na optymalnie to jest właśnie np. dyrektorka dyrektora takiego mnie takiego punktu strategicznego w kancelarii rady ministrów nie ma takiej komórki nie ma takiej osoby w Polsce wyznaczonej, więc my nawet na tle unijnym jesteśmy krajem, który w mniejszym stopniu niż inne kraje unijne przeciwdziała Ross jest przygotowany do prewencji wobec rosyjskich manipulacji informacyjnych i korupcji politycznych no to jest bardzo niepokojące, bo to jest bezpośredni bezpośrednio kwestia związana z naszą suwerenność mówimy mnóstwo suwerenności, a tu mamy do czynienia z realną groźną drużynę i jej naruszenia zamykamy oczy mówimy zupełnie innych sprawach odwracamy się tyłem nie reagujemy na to natomiast uprawiamy totalną wrogość w sferach, w których powinniśmy działać dużo bardziej w sposób zrównoważony wyważony chociażby jak w kwestiach gospodarczych współpracy z Rosją i nie mówią o zniesieniu sankcji tylko gdzieś tam, gdzie to można robić oraz współpracy międzyludzkiej tu przykład Kaliningrad, a jeszcze, dopytując o tym, wyborem na myśli pani, że słów o sobie nie radzą w myśl, że bez problemu, który wykracza poza służb jest niezwykle ciężko o takim ingerencją przeciwdziałać co pokazują przypadki w innych krajach to wymaga po pierwsze, apolitycznej instytucji, bo te wszystkie rosyjskie manipulacje są tak zazwyczaj zaprojektowany, że one się przeplatają z życiem politycznym w stanach Zjednoczonych z 1 strony ujawniono my listy innych kandydatki na prezydenta z drugiej strony prawdopodobnie działa na rzecz wsparcia wygranej prezydenta trampa nikt nie jest zainteresowany jest z punktu widzenia politycznego, żeby te rzeczy rozgrzebywać dlatego potrzebny jest apolityczny i apolityczna instytucja apolityczny podmiot, który jest wygięty trochę z tych rozgrywek politycznych, które jest w stanie ich dzisiaj to się w stanach tak dzieje winny prowadzić śledztwo dochodzący prawdy co rzeczywiście się zdarzyło dzisiaj w Polsce trudno wskazać instytucję, która miałaby po pierwsze, taki wizerunek po drugie, takie właściwości, żeby tego typu śledztwo prowadzić drugim problemem jest fakt, że niestety, ale w moim przekonaniu dzisiaj polscy politycy, zwłaszcza ci, którzy są u władzy posługują się często bardzo podobnymi mechanizmami 1 z do tych którymi się posługują Rosjanie, jeżeli Polska telewizja tzw. publiczna jedno prowadzi dosyć podział wewnątrz nachalną jednoznaczną propagandę i inne media niektóre też się tak zachowują to bardzo trudno odróżnić co jest rosyjską próbują się manipulacji, a co jest polską próbą manipulacji, gdzie są polskie boty a gdzie są rosyjskie boty, zwłaszcza jeżeli czasem te roboty idą w tym samym kierunku, jeżeli są protesty na ulicach i gminy partia rządząca mówi, że to są i one są ich sporo inspirowane przez zachód Rosjanie swoimi butami mówią to samo w wodę to się wszystko zlewa 1 Strumień bardzo trudno się z 84 ziarna od plew co należałoby zrobić takie nasze, gdybym miała pani taką moc sprawczą TUI teraz takie byłyby kolejne działania względem Rosji my mamy tak jak powiedziałam ograniczone możliwości przez to, że potrafiliśmy sobie wiarygodność na Zachodzie to jest problem, który podważa całą naszą politykę zagraniczną misję pierwsza rzecz, którą należy zrobić i obawiam się, że to nie jest niestety w celem tej władzy ale gdyby było to absolutnie jakakolwiek władza powinna to po prostu zrobić jest odbudowanie naszej wiarygodności względem partnerów zachodnich drugi krok albo równoległy należy odbudowywać relacje z Ukrainą i tu nie chodzi, o jaką musi wyrozumiałość niezdolność do rozmawiania o kwestiach historycznych, bo o tym trzeba rozmawiać, ale przerwała takie porzucenie zaciekłości i skupianie się na polityce historycznej żywą, ale spowodowanie, że ta polityka jest właściwie przechwyciła w całość naszych wzajemnych relacji albo z zajęła tak duże pole emocjonalne rzeź wołyńską uchodzi co niestety o różne sprawy, choć rzeź wołyńską wojska jest z naszej perspektywy z centrum i ze zrozumiałych względów tej dyskusji historycznej, ale efekt jest taki, że minimalny kontaktów na wysokim szczeblu nie ma wizyty naszego prezydenta wyceny na poziomie premierów to się rzadziej działo, ale 140 kontaktów na poziomie prezydenta nie ma wizyt Aniston ani w drugą stronę w takiej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacji, w której jest to jest nasz priorytet, żeby Unię Europejską inni jednak alarmować w sprawach rosyjskich my jesteśmy niewiarygodni, jeżeli sami nie potrafimy utrzymywać na wysokim szczeblu z lęków sąsiad z sąsiadem z Ukrainą, o której mówimy Unii Europejskiej powinniście się w to zaangażować i bronić, a 18 jajo zrobicie, skąd w ogóle wiecie co tam siedzi, jeżeli wynik utrzymujecie kontakt z najwyższym szczeblu nasza polityka bezpieczeństwa staje się niewiarygodna relacji z Ukrainą są częścią to nie także Ukraina jest częścią Rosji, ale polityka wzajemnie powiązana i polityka wobec Ukrainy jest częścią naszej polityki bezpieczeństwa względem Rosji te rzeczy są nierozerwalne i to jest druga rzecz, którą należy robić i trzecia rzeczy mimo tych wszystkich ograniczeń, o których powiedziałam, że nie mamy tych apolitycznych instytucji w żadnym razie nie można poddawać kwestii rosyjskim próby manipulacji rosyjskich ingerencji w należy powoływać komisje wojna w sej mową do zbadania jak najbardziej zrównoważoną politycznie do zbadania kwestii podsłuchów i innych rosyjskich manipulacji należy zdecydowanie poważną komuś komórkę do koordynacji działań rządowych względem ingerencje rosyjskich także w kwestiach wyborczych należy szkolić wszystkie sztaby wyborcze wszystkie właśnie, a nie swoich czy tylko cudzych, bo wszyscy są tym zagrożeni i instytucje państwowe tak, żeby one stosownie reagowały i były przygotowane do ewentualnych aktów manipulacji dzisiaj niestety tak się nie dzieje no bo są takie momenty, kiedy widać, że Rosjanie wpuścili jakąś informację mającą na celu mnie z ogniem nie spraw i reakcja była zamiast odrzucenie tej informacji pójście dokładnie w tej drugiej linii co jeszcze przez urzędy pisze pani także w tym raporcie, że należałoby odejść od tej jedno wymiarowi polityki bezpieczeństwa opieramy się bowiem wyłącznie pewnego czasu w stanach Zjednoczonych, która jak wiemy ze względu na głowę, gdy przywódcy politycznego są coraz mniej przewidywalne stany Zjednoczone w wymiarze militarnym są bezkonkurencyjne w oczach rozumieć, że jeżeli ktoś naprawdę mamy się czuć bezpiecznie i też ma potencjał obronny obronny to są dzisiaj w w takim wymiarze, jakim jest potrzebne w naszym regionie są się stany Zjednoczone, ale to nie powinno oznaczać, że my zamieniamy nasze relacje ze Stanami relacje wasalne tak jak w moim przekonaniu wygląda dzisiaj i budujemy te relacje w kontrze do Unii Europejskiej nigdy Polska nie będzie dla Stanów zjednoczonych tak istotna jak pozostali partnerzy zachodniej Europy, nawet jeżeli te relacje są dzisiaj napięty nawet patrząc na poziom inwestycji inwestycje w Polsce włości prawie, że nie wykraczają amerykańskie poza TVN inwestycje w krajach zachodnioeuropejskich są w kilkanaście kilkadziesiąt razy większe, bo to są dużo dłuższe wieloletnie kontakty gospodarcze dlatego do relacji do relacji ze Stanami Zjednoczonymi nie potrzebujemy dobrych relacji z Unią Europejską i sojusznikami natowskim między zachodnimi w dobre relacje z tymi sojusznikami wzmacniają naszą pozycję względem Stanów zjednoczonych powodują, że jak dojdzie co do czego to my będziemy mogli liczyć na to, że także Berlin i Paryż powie, że trzeba bronić tego regionu, a nie tylko sami będziemy oko w oko Stali nie jest wielkim imperium w asymetrycznej relacji mniej i wreszcie nam po prostu będziemy bardziej w tym Waszyngtonie słuchani i szanowani, jeżeli jesteśmy częścią sojuszniczej wspólnoty Europejskiej danych o tym, że stany Zjednoczone nie lubią, gdy się państwo ze sobą kłócą, kiedy mają jeszcze rozsądzać jakiś sport, by jak świat nie jest niestety problem raz teraz Chiny mam wrażenie, że to jest nasz Donald Tramp, a lubi wygrywać te animozje wzajemne z nas wcześniej, by było także, że raczej chcą mieć spokój na tej Europejskiej branży za Obamy to było tak, że Europa miała przejmować odpowiedzialność za swoje sąsiedztwo nieposłuszne, aczkolwiek to oczywiście wymaga czasu w wymiarze takim militarnym to się w tamtym czasie szybko nie może stać dzisiaj inną powstają uzasadnione wątpliwości czy rzeczywiście Tramp jest zainteresowany jedność Unii Europejskiej wielokrotnie wypowiadał się tak jakby jeździli w taki twardy Brexit był mu na rękę inne podziały w unii były na rękę jednorazowo nawet, ale Polska powinna się w to polityka wpisywać wpisywać, bo nam nie są na rękę ani podziały w unii ani podziały między Unią i Stanami Zjednoczonymi i wpisując się w, ustawiając się po stronie amerykańskiej w konfliktach wewnątrz unijnych my te konflikty pogłębiamy, a powinniśmy je łagodzić nie jest jeszcze sytuacja między Stanami i Unią tak zaognione, żeby Polska musiała wybierać nie musi wybierać może ciągle opowiadać się Iza sojusznikami europejskimi za współpracą z nimi i za współpracą ze Stanami Zjednoczonymi i też dobra dla nas takie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dyrektorka forum idei fundacji Batorego była wiceminister spraw zagranicznych, bo nasz gość przed dwudziestą drugą dziękuję bardzo dziękuję bardzo państwa zaproszone informacja po informacji wracamy do
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA