REKLAMA

"Istnienie tego ośrodka jest skandalem w obszarze praw człowieka"

Analizy
Data emisji:
2019-01-30 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:31 min.
Udostępnij:

O prawnych aspektach umieszczania w ośrodku w Gostyninie Agata Kowalska rozmawia z dr Barbarą Błońską z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i dr Adamem Ploszką z Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Audycja Analizy, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzisiaj w analizach m. in . nowy wiceprezydent Warszawy - ten odpowiedzialny za transport. Pan Robert Soszyński będzie naszym gościem po osiemnastej i już dostałam od państwa szereg pytań do nowego wiceprezydenta, zbieram dalej, jeśli mają państwo pytania dotyczące transportu w Warszawie, bo się tym miastem zajmiemy, to proszę pisać: analizy@tok.fm. Rozwiń »
Ale zaczniemy analizy od zupełnie innej sprawy w zemną w studiu pan dr Adam Ploszka zakładu praw człowieka na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry mecz z, a prosto z biura Rzecznika Praw Obywatelskich pani dr Barbara Błońska oddzielona od państ w i będziemy dzisiaj rozmawiać o postanowieniu Sądu Najwyższego w sprawie Gostynina ale zanim w Gostyninie to przenieśmy się na chwileczkę do Sejmu, gdzie trwa wciąż debata nad informacją rządu dotyczącą sytuacji po zabójstwie prezydenta Adamowicza i tam pojawił się pewien wątek, który mam wrażenie państwo mogliby od razu sprawnie i profesjonalnie skomentować.

Konkretnie chodzi o fragment wystąpienia el wiceminister zdrowia pani Józefy Szczurek-Żelazko dotyczący planów Ministerstwa Zdrowia zmiany przepisów.

Z inicjatywy pana premiera Mateusza Morawieckiego Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Sprawiedliwości dokonuje takiej szczegółowej analizy uregulowań aktualnie obowiązujących uregulowań w tym zakresie, ale także analizuje możliwość wprowadzenia nowych regulacji systemowych wobec osób co, do których stosowane tzw. środki zabezpieczające o charakterze wolnościowym, a które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków to znaczy te osoby nie poddają się terapii nowa procedura mogłaby objąć sprawców przestępst w, u których w trakcie wykonywanej kary rozpoznaną choroby psychiczne zaburzenia osobowości czy uzależnienia od alkoholu narkotyków czy innych substancji, a także upośledzenie umysłowe wobec osób, które nie wywiązują się z nałożonych obowiązków kontynuacji terapii nie poddają się terapii sąd opiekuńczy mógłby w zależności od stopnia oczywiście ryzyka mógłby zdecydować o umieszczeniu tych osób w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Tak mówiła wiceminister zdrowia dzisiaj w trwającej debacie nad informacją rządu w związku z zabójstwem prezydenta Adamowicza w studiu NMP na stronę troszkę pani dr Barbara Błońska krótki komentarz od państwa to jest dobra ścieżka dobre uzupełnienie to on ten plan ministerstwo i obrońca przyznam, że nie rozumiem szczegółów tego planu, bo wcześniej je tylko dobrze w 3 wcześniejsze zapowiedzi sprawdzał się tego, że nas być znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w tym aspekcie, żeby dać możliwość dyrektorowi zakładu karnego występowania o tzw. przymusowe umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym jest określona procedura dotyczą zmian określone katalog podmiotów możliwość wystąpienia i tam nie było tego kata tego podmiotu, jakim dyrektor zakładu karnego tylko najbliższa rodzina mąż i opiekuńczy chyba tak dobrze pamiętam mazda mówiliśmy o tym, nawet w zeszłym tygodniu komendant dyrektor więzienia śledczy pojadą od tej pani wiceminister nie wspominano w służbach więziennych mówi od sytuacji po wyjściu z zakładu karnego tak jak dobrze rozumiem jakieś służby państwa miałyby nas monitorować jak dobrze rozwiązane odpowiedź i badać czy wywiązujemy się z obowiązków czy obowiązki przez 26 obowiązek terapii, ale i wtedy, gdy stwierdzą, że ten obowiązek jest niewłaściwie realizowane decydować o tym, że będzie przymusowo umieszczani na leczenie psychiatryczne w zakładzie czy też obserwacje zakładzie psychiatrycznym pytanie czy to nie wyklucza się zawsze miałem takie przekonanie, że jednak kwestia terapii pewnych zaburzeń osobowości to nie jest dokładnie to samo co leczenie psychiatryczne w właśnie w zakładzie zamkniętym, więc dla mnie te 2 rzeczy są totalnie rozbiła się, że wymieniła pani minister upośledzenie umysłowe uzależnienie od alkoholu zaraz obok chorób psychicznych i ich dłużej, więc rzeczywiście to wydaje się niezrozumiała pani doktor ucznia, bo trudno oczywiście to jest jakby dodaje, że pełne spektrum zaburzeń, jakby wszystko co są przez ustawodawcę projektodawcy romskich zostało umieszczone tymczasem jak z każdym rokiem z każdym zaburzenia należy prawdopodobnie postępować w inny sposób dotychczas praktyka taka była źle się postępowało w inny sposób np. zupełnie inna terapia dla zaburzeń osobowości przy ogromnej dyskusji odpowiada średnio co zupełnie inna dla Maćka parafii, który zupełnie inaczej wnętrza jest zupełnie inna, czego żądają tego z elementem psychozy, czyli ewidentnie takie zaburzenia snu to schizofreniczne, które wymaga bardzo zaawansowanego leczenia farmakologicznego dla nich treści możemy wszyscy Grecy pytanie jak to jest wreszcie osoba w trakcie pobytów w więzieniu on okazuje się być osobą w kat upośledzoną umysłowo to co one jeszcze w ogóle robi w tym zakładzie karnym, ale to już pewnie na inną dyskusję dużo znaków zapytania poczekamy na konkrety, chociaż państwo sami widzą wciągu tygodnia już 2 zupełnie odmienne koło komunikaty ze strony Ministerstwa Zdrowia jest wyraźnie tam dyskusja trwa oby jak najbardziej była transparentna i Chinach przy takiej tanio warto dodać, by tak jak wjeżdżam do kraksy spojrzałam 200 zlotym projektowana pod wejście 9 to co zaskoczyło nas o naszych o leczeniu to jakby tam się ustawodawca bardzo skupił projektodawcom na rozszerzeniu kręgu podmiotów natomiast sam podstawową przesłanką jest stwarzanie zagrożenia, gdyby w dotychczasowym szefem postaci Index stworzonym zagrożenia dla siebie, choć jak wymaganie mecenat miasta nie ma nic natomiast z zagrożenia dla otoczenia i tutaj dla mnie dostał takie jak interesująco Najdek obecnej własnego dobra w tym trybie można umieszczać w zakładzie psychiatrycznym podczas gdy generalne przesłanki umieszczenia to jest alternatywa, czyli albo stwarza zagrożenie dla siebie albo dla dla swego życia zdrowia albo dla zdrowia co najmniej winnych branżach tak 29 tylko dla siebie w Ministerstwie Zdrowia zarówno minister zrozumie rozmiar rozwinąć ten problem przepis chronione przepisem dotyczącym bezpieczeństwa innych wg moich danych w projekcie tego nie ma, ale to przyznają, że Polski to dość szybko sprawdziłam, ale to to jest taka jest 1 został po prostu warto zwrócić uwagę Trybunał może dobrze służyła nam resort zdrowia zostawimy to zobaczymy, jakie będą, jakie będą konkrety i czy dojdzie nam się do tej szczegółowej analizy, bo o tym, też pani wiceminister mówiła, zanim w lewo w górę konkretne przepisy zostaną przyjęte miejmy nadzieję, że to będzie w takiej kolejności i przechodzimy do ustawy, przy której nie odbyło się głęboka analiza przyjęto ją dosyć szybko i do dzisiaj mamy z nią kłopoty chodzi o ustawę o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, czyli słynną ustawę w etyce czy kierującą niektóre osoby do Gostynina w dzisiaj Sąd Najwyższy zapada się w tej sprawie, ale w bardzo konkretnym zakresie SN, z czym się Sąd Najwyższy zajmował on ten Sąd Najwyższy zajmował się odpowiedzią na pytanie prawne zadane przez 1 z sądów apelacyjnych, które dotyczyło tego czy można KON trakt celem postępowania cywilnego dotyczącego umieszczonego w Gostyninie zastosować środek tymczasowy w postaci umieszczenia tej osoby na czas postępowania w Gostyninie niż powiedzmy wprost e-sąd się zajmuje tym czy dana osoba powinna być już stale izolowana w Gostyninie nawet jeśli zapadł prawomocny strefa, a tu 2 jeszcze za mną procedura, ale na czas tego tej procedury środek tymczasowy polega na tym, że im umieszczamy to osoby tymczasowo w Gostyninie tak Sąd Najwyższy przynosi temu środkowi, zabezpieczając samo, dlaczego tak nie rosną do dotychczas było także na jak wystosowano tutaj w związku z tym sama ustawa z 2002. 2 listopada 2016 roku wobec tego nie reguluje zły co się dzieje w trakcie postępowania, więc można powiedzieć, że to jest on sobie, że jutro w ten sposób resort doprecyzował, jakby z takich zwykłych postępowań cywilnych sięgały po taki zwykły środek w postaci zabezpieczenia roszczeń no i jak tymczasowo umieszczały w ich na czas trwania procesu w Gostyninie no i jak pojawił się też 1 Sąd Apelacyjny bardzo słusznie nowy poziom wątpliwości co do konstytucyjności takich działań, ponieważ przepisy kodeksu cywilnego osób tak ogólne i naprawdę Ebel określają stosowanie środka zabezpieczającego np. forma ma być taka usługa uzna za stosowną pra w do danej sytuacji, że w ogóle te przepisy nie przystają do tak poważnego Tomek jest pozbawienie wolności człowieka, bo ta musi być jak określone podstawy tego pozbawienia tryb ciasnej kim poznacie go pozbawić wolności przepisy KPC tych wszystkich, jakby w kwestii nie zawierają można powiedzieć, że nawet ta sytuacja tej osoby tymczasowo jak umieszczonej w Gostyninie jest gorsza niż osoby np. aresztowanej, przy której co 3 miesiące oczka co sprawdzać czy zachodzi potrzeba dalszego radziliśmy, ale rozumiem ten kodeks postępowania cywilnego przewiduje pewne ramy dla sądu, że muszę w nich poruszać i zabezpieczyć pewne roszczenia np. zakazać wydawania pewnych pieniędzy albo sprzedawania jakiegoś majątku i t d. tak albo wycinania Puszczy w gminach z zakazanych publikacji nawet o swą proszek przykład w mediach od razu się to ciśnienie podniosło natomiast jeśli chodzi o tym, pozbawienie wolności co mówi pani tak ogólne Ramon nie powinno dojść znam oczywiście jest niezgodna z FUS do tych tek za taką sugestię konstytucji, który w USA określa co powinno zawierać takie ustawę, która pozbawia ich pozwala na to zgody, ale na sali panie doktorze, żeby zwracano panu dr Adama proszki czy w przypadku umieszczenia w Gostyninie możemy mówić o pozbawieniu wolności w bardzo trafne pytanie tak celne pytanie Bieniasz ze wszech miar starano się w toku prac nad tą ustawą jej stosowania unikać tego swojemu nasz zespół druga pozbawienie wolności to jedynie oko jakaś terapia, którą stosujemy w tym ośrodku oraz w praktyce oczywiście, że pojedzie, jakkolwiek byśmy tak nazwali to jest pozbawienie wolności w cieniu unikano tego określenia nie dano do określenia z bardzo prostego powodu ponieść, gdybyśmy przyznali to z pozbawieniem wolności i w tej kategorii analizowali te wszystkie przepisy tej ustawy to konsekwencją tego byłoby przeniesienie bardzo wysokiego rangą dotyczącego ograniczenia wolności pozbawienia wolności tak jak pani doktor mówiła przykładowo porównywane z postępowaniem karnym tymczasem aresztowaniem w sytuacji, kiedy tak celowo całe to postępowanie toczy się z przepisów prawa cywilnego czy zupełnie inna oprzyrządowanie, które sąd posiada w ręku, aby decydować w tych sprawach zostały zastosowane lód konsekwencją tego jest właśnie ta wątpliwość czy była ta wątpliwość to do dzisiejszego rozstrzygnięcia czy te przepisy o czymś zupełnie nieprzystający do pozbawienia wolności można stosować do pozbawienia do umieszczenia w ośrodku w Gostyninie dla mnie w ale czy chce pan powiedzieć, że Sąd Najwyższy dzisiaj zgadzając się zarzutami Rzecznika Praw Obywatelskich zarazem były już na piśmie nadał nam wszystkim znać, że zamknięcie wyrzutków z dnia jest pozbawieniem wolności, bo konsekwencje mogą być daleko idące bakterii czy na piśmie mandatu tak, aby śniegiem boleśnie nie mamy mamy jest ustne ustne uzasadnienie tej uchwały, którą podjął Sąd Najwyższy, ale najbardziej wyraźny sygnał kamyczek do tego ogródka związanego z tym co się dzieje w Gostyninie wszelkimi nieprawidłowościami, które tam są opisywane, by dyskusję na temat umieszczenia tam osób czy też pozbawiani wolności rozpocząć nową z moimi psami docent no dobrze, ale sami państwo wskazali ustawa w Gostyninie opiera się na tym porządku cywilnym unikano porządku karnego, ponieważ wtedy nie było możliwe umieszczanie tam w ENA na czas nieokreślony bez możliwości jej odwołania się w LM właśnie tych osób natomiast Sąd Najwyższy dzisiaj stwierdził, że jednak tego porządku dziennego do man el do umieszczania choćby tymczasowo w Gostyninie nie można stosować jak to uzasadnił niekoniecznie wydaje się, że to swojemu bez daleko idące zmiany aż stwierdził, że najbardziej to czym dysponuje sąd i nie da się unikać unikać tego, że faktycznie procedujemy na porządku cywilnoprawnym, ale stwierdził, że taka instytucja, która w, którym mowa była w tym postępowaniu, o którym zadał pytanie Sąd Apelacyjny, czyli zabezpieczenie powództwa nie może być stosowana do pozbawienia wolności człowieka to zbyt małe gwarancje coraz mniej dużo wyższe w związku z tym nie jest możliwe stosowanie tej instytucji zaraz po informacjach wrócimy porozmawiamy o konsekwencjach i o tym co jeszcze dzieje się w Gostyninie co być może powinno w razie znaleźć się w polu zainteresowania sądów i Rzecznika Praw Obywatelskich ze mną studio dr Adam Ploszka z uniwersytetu Warszawskiego dr Barbara Błońska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie za mąż był cały czas pani dr Barbara Błońska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adam Ploszka z wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie warszawskim zakładu praw człowieka w i rozmawiamy o dzisiejszym w postanowieniu Sądu Najwyższego, który odpowiadał na pytania prawne pytanie prawne dotyczące ośrodka w Gostyninie przed informacjami nasi goście tłumaczyli, że EMG wątpliwości powziął Sąd Apelacyjny i dlatego zadał to pytanie prawne co do stosowania środka zabezpieczającego środek zabezpieczający miały polegać na tym, że do czasu, gdy sąd zastanawia się nad tym czy umieścić daną osobę w gest w Gostyninie to czy można tymczasowo umieścić w Gostyninie w no imamy rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy uznał, że nie, że to jest środek zbyt ogólny wymóg można pozbawić wolności chciałam, żebyśmy porozmawiali teraz o skutkach co to oznacza w praktyce po pierwsze, pytanie prawne zadano na podstawie konkretnej sprawy konkretnej osoby czy to znaczy, że teraz wszystkie sądy muszą się do tego dzisiejszego postanowienia dostosować pani doktor WHO oraz twarzy ma pani Villas na dnie absolutnie nie jest tak teraz z sądu są tym związane, ponieważ tutaj Sąd Najwyższy odpowiadał na pytania w bardzo zadbany bardzo konkretnej sprawie i tutaj ten sąd byłby związany, gdyby nie to, że już tam i tak zapadło orzeczenie sądu jest od sprawy nic tak bardzo ciekawym zagadnieniem krakowianie będą rozwijać procesowym było to co rok Sąd Najwyższy może orzekać wskazanie powie, że osoba liczba ta sprawa już i tak trafiła do Gostynina na podstawie prawomocnego wyroku z wiatru Fuck, a Sąd Najwyższy i tak znaleziono tym środkiem zabezpieczającym, który stracił, gdyby tak, żeby rozwój uplasowanych, realizując tym samym, że można tylko ktoś nie będzie sądu wiązało z sądów od 1, ale z tego powodu, że jak formalnie sądów nie wiąże tak po pierwsze, jakby Boga nie wpływa na to orzeczenie, które są już wydana hrywna to, że to nie jest takie gminy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że przepis traci moc i musimy zastanawiać co dalej oto jest rozstrzygnięcie wydane w bardzo konkretnej sprawie i jak ono formalnie nie wiąże innych sądów ono związek tylko mocą autorytetu klowna taki formalny związany dotyczy tylko jak było innych składów Sądu Najwyższego w sytuacji, kiedy je Sąd Najwyższy podniecać się z uchwałą już wpisu do księgi zasad prawnych wtedy jak inne składy Sądu Najwyższego z Unią związana jest w sytuacjach Sąd Najwyższy działać tylko mocą autorytetu, opowiadając jak w Rzymie bardzo moc autorytetu, a taki, że po co Sąd Najwyższy upierał się spierał się z prokuraturą, żeby wydać, lecz to postanowienie skoro koniec końców jest ono tylko o relatywnym rynki no cóż w tym postanowieniem historycznym grzechem zacytuję klasyka panie doktorze wydaje się, że tutaj przede wszystkim sąd dostrzegł właściciel chce oddać sprawiedliwość pan sędzia Jacek Gutowski, który był tutaj z dnia sprawozdawca dostrzegł znaczenie tej sprawy i to, że rozmawiam też największych pryncypia, jakie mamy w systemie prawa, czyli na ich wystarczy spojrzeć naszą konstytucję w rozdziale, który dotyczy praw wolności wolność jest na drugim miejscu zaraz po godność bardzo mocno jest chroniona przez cały system prawa i w związku z tym dla rozstrzygnięcia tej zasady i przełamania pewnego sporu, który to różnego podejścia sądów Sąd Najwyższy uznał, że jest konieczność potrzeba wydania takiego wydania takiego rozstrzygnięcia dla mnie natomiast to mały przepis ciekawe jest inny problem w tej sprawie także związana z zasadą wolności i kwestię proporcjonalności działań, dlaczego Bóg dopuszczą do sytuacji, że była potrzeba stosowania takiego środka zapobiegawczego i w sytuacji, w której człowiek już egoizmu odbył karę i toczyła się postępowanie, dlaczego wiedząc, że mamy człowieka takiego, który potencjalnie mamy do niego wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego i tego czy nie zagraża innym osobom społeczeństwu szeroko rozumianemu administracja zakładu karnego nie podjęła takich działań wcześniej no bo nie byłoby potrzeby sztywno na okres tymczasowy tracimy czas zakładu karnego do Gostynina po prawomocnym wyroku tak zdaniem w ogóle problem, którego samorządność jest przedłużała się procedura nie przewidzieli, że to będzie królestwo być może to jest ta kwestia, ale jednak mam takiego dziwne przekonanie, że to wynikało jak zwykle w tego typu procesach z tego, że w ostatnim momencie orientujemy się, że coś nie tak i w związku z tym ten trzeba podjąć działania zaradcze trochę mam obawę co do jakości ochrony zdrowia psychicznego w na podstawie danych z różnych badań i raportów organizacji pozarządowych w polskich zakładach karnych nie sądzę, żeby było to tak wysoki poziom, który zechce on być społecznie czy dobrze rozumiem, że pana zdaniem być może jest tak, że więzień czy przeżył osadzony nie otrzymuje żadnej pomocy psychologicznej ana pod sam koniec odbywania kary w nagle w inne służby więzienne orientują się, że trzeba będzie z tym człowiekiem coś zrobić, bo może, bo być może jest niebezpieczny i korzystając z tej opcji Gostynin zamiast zadbać o niego wcześnie czy to próbuje pan powiedzieć sobie możliwość jest 1 możliwość druga możliwa jest taka, że ta pomoc jest uzyskiwana, ale informacja o tym, że jest konieczność dalszego leczenia nie dociera dalej się do administracji zakładu karnego do dyrektora zakładu karnego w tym przypadku system wie może 2 możliwe sytuacje zabawne, że faktycznie to są też, by setki przykładów, które trafiają do rzecznika praw deski zasoby, które nie powinny znaleźć się w zakładzie karnym to się znajdują cierpią za różne choroby psychiczne to pokazuje to, że ta sytuacja żąda się znajduje nikt tego nie diagnoza jest taka, że poziom ochrony zdrowia psychicznego w zakładach karnych jest niewystarczające dla mnie jest to jednoznaczne z Chin no dobrze teraz przyjrzymy się temu na ile w takim razie Ełk 7 w Gostyninie jest niezbędny skoro mamy niewydolny system opieki psychiatrycznej i czy psychologicznych więzieniach niewydolny system więziennictwa jeśli chodzi o tego typu opiekę nad tą Gostynin wydaje się być tym taką taką łatką takim plastrem do góry, do którego można, pod którym można podłożyć się wszystkie przypadki wzbudzająca mam wątpliwości co dołączyć do dalszych losów tych osób czy tego czy nie będą zagrażać wygląda na to, że Polska sobie tak poradziła pani doktor mówi nocny od tak, bo to nie jest tak rzutom prymatu ZOZ służba więzienna nic nie robiła, bo warunki umieszczania w umieszczenia w ośrodku w Gostyninie jest albo wcześniejsze odbywania tej części kary w systemie terapeutycznym od lipca to musiało się dziać prądu niestety z naszych informacji wynika, że nieraz to jest także Putra PiS jest znana już na zakończenie kary prawda, że nie chce powiedzieć, że tylko o to, żeby potem uciekał miejsc w Legnicy podstawę do umieszczenia natomiast, jakby rzeczywiście tak jest mieliśmy takie przypadki że, gdy rzeczywiście tomu jego postępowanie rzecznik lecznicy wdrożono pod sam koniec kar dla narządu potem ewentualnie też jest problem sygnalizowany przez psychologów więziennych w ogóle, jakby tamta sytuacja jest o tyle bez dna dla służby więziennej kłopotliwa mu powiedziałabym nawet bardzo kłopotliwa, ponieważ jak, by ten warunek, że ktoś musi co chwilę odbyć w systemie terapeutycznym ma ten skutek, że więźniowie bardzo boją się podejmować terapię w zakładzie karnym albo oni się osobą już zawsze perspektywa rozwoju Gostynina i oczywiście można ich, żeby bez ich woli w tam umieścić w tym zakładzie żartuje z anteny prawda o tym, terapeutycznym no ale nie muszą mówić o skuteczność terapii jak bez w ogóle woli osoby, która ją podejmuje w najniższej ceny kłopotu trwoga nie mówiliśmy i z tego co rozumiem w Gostyninie nie mogą być umieszczone osoby z chorobami psychicznymi od tak nie jest szpital psychiatryczny to nie jest zakład karny w taki sam zagłosował Ng 222 grupy osób co mogą trafić jeśli chodzi o rodzaj zaburzeń są osoby z zaburzeniami osobowości najczęstsze zespoły są zaburzenia osobowości, ale też tam do faktu widzieli w jednoosobowym zaburzenia typu Borderline testom zatem wylądowała natomiast drugą kategorią osób są zaburzenia preferencji seksualnych cyfrową z parafii Promna jedno to są wiosną oczywiście głównie chodzi o pedofilię to jest tonem pełnym podstawowy problem inni i jak satrapy jest ustawiona na te 2 grupy osób i jak absolutnie nie ma tam w ustawie nic mnie w ogóle mowy ani słowa o chorobie psychicznej prawda w związku z tym naprawdę im nawet ostatni raport CPT, czyli komitetu przeciwko torturom Tour 2018 roku odwiedził Gostynin wskazywał na przypadek 1 z osób, która tam jest umieszczona i u której są sprzeczne opinie biegłych co do tego co ma zaburzenia osobowości czy jest chora psychicznie jak stwierdził, że ten problem z diagnozą jest potężnym problemem, ponieważ osoba chora psychiczne nie powinno przebywać w tym ośrodku i to stwierdził komitet przeciwko torturom byłem w organ rady Europy no to właśnie kontroluje także w UE w dzisiejszym opisze leży u Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie pojawia się element też taka uwaga, że ten w Gostyninie pozostają 2 osoby zdaniem rzecznika bez podstawy prawnej rozumiem, że ten brak podstawy prawnej to było właśnie kwestia złego stosowania przez złego stosowania przepisu o zabezpieczenie tak tak ważny temat złego i tak po pierwsze, ta sytuacja w tym miejscu to nie jest tak tempa wzrostu osoby przebywają Praga to był taki okres od 1,5 miesięcznym mniej więcej tyle może powtórzyć o liceum i tam język proceduralny problem co ja nie chcę wchodzić z tym procedury cywilne problem polega na tym jak zostaje II instancji zabezpieczeniem jest automatycznie traci moc jak był wtedy sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy to już jak zabezpieczenie przestały działać sprawna jak sprawa, zwłaszcza tak, jakby to Bóg jest prawomocne postanowienie o umieszczeniu w ośrodku to po to, osoba może tam przebywać natomiast jeśli Sąd Najwyższy uchyla to taka nagła sytuacja to mamy mniej więcej 1,5 miesiąca dopóki Sąd Apelacyjny się znów będą także i znów źle zrozumiała i dopiero wtedy zastosuje to co Sąd Najwyższy orzekł on nie panie doktorze zwracam się do pana dr. Adama proszki w realnym i że chciał porwać sile o skutkach tego co dzisiaj Sąd Najwyższy stwierdził no bo ustawa o postawie, której powołano Gostynin niespełna tyle dziur prawno człowieczych jest niezgodna z konstytucją zarzucał jej rzecznik m. in . w ich pełno też braku takich formalnych sprawiający, że część zasad go w czasie bardzo dużo zasad z ośrodka w Gostyninie w regulowanych jestem z regulaminem wewnętrznym i znają się pizzy czy pan widzi jeszcze, jakie skutki poza ważnym głosem w debacie w prawnym człowieczej tego dzisiejszego postanowienia Sądu Najwyższego w tym to znaczy może tak krótki komentarz do pani wypowiedzi pani redaktor, jakkolwiek z całym sercem zgadzam się też mam poczucie, że ta ustawa jest w wielu miejscach się w większości niezgodna z konstytucją tak oto po takie słowa nie musiał odpisać, że ten nasz Trybunał Konstytucyjny orzekł, że jest zgodna z konstytucją w większości zaskarżonych przepisów w tym wyroku, który został wydany jeszcze przed czasem przed czasem lęk związany z New Orleans Trybunał Konstytucyjny dokładnie, więc zdecydowanie to problem jak obecny poziom płac nadal istnieje wydaje się, że ten to ta uchwała Sądu Najwyższego dzisiejsza jej zasadniczym zasadniczą wartością dodaną jest przede wszystkim to, że dostrzega ten problem, że już nie będzie przynajmniej ze względu na autorytet Sąd Najwyższy lepszymi daje tym aut argumenty pełnomocnikom, którzy będą występować w sprawach o umieszczenie w tym ośrodku, zwłaszcza że każdy osoba co tutaj toczy się procedura zgodnie z tą ustawą ma obowiązek mieć pełną wyznaczonego pełnomocnika z urzędu, a zatem ten argument wydaje się, że będzie argumentem dość mocno znaczącymi i ułatwiał władcze funkcje mają do miast w pełnym pewnym mankamentem tego sądu tego orzeczenia, na które zwróciła uwagę pani doktor przed wejściem na antenę jest to, że on nie odnosi się do 2 lub środków, które mogą się z tej ustawy stosowane bierzmy skupiliśmy się na Gostynin nie jest jeszcze ten środek prewencyjny w postaci nadzoru tak opisz my to ogólnie, czyli możliwość nałożenia pewną dozą obowiązku kontroli stawiennictwa się w związku z samic stawiania się na policję daje dawanie policji czy kompetencji do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych tak, by tak dalej i na ten temat Sąd Najwyższy nie wypowiedzieli się bardzo wąsko zakreśliła tą swoją wypowiedź mówiąca o tym, że nie można kogoś pozbawić wolności albo ograniczyć tę wolność na co słusznie zwrócił uwagę pani doktor jak najbardziej można, czyli w trybie zabezpieczenia, jeżeli sądy będą procedować to czy kogoś należy umieścić czy nie w tym ośrodku mogą równie dobrze znaleźć w tym w tym roku w uzasadnieniu tej uchwały zakłada, że to tam będzie do soboty wasze znalazło rozwiązanie mówiąc oka nie mieścimy się pośrodku, ale za to nałożone na siebie dozór i będziesz stawiał informował policję wszystkich swoich działaniach przez cały okres trwania postępowania, czyli znowu ograniczamy wolność bez odpowiednich gwarancji, które powinny ograniczyć wolność towarzyszom towarzyszyć, które znamy z postępowania karnego w rynku jest jeszcze jedno problem, gdyż może niekoniecznie związane z tym co dzisiaj postanowił Sąd Najwyższy, ale związany z DM odwagą samych sędziów w tym momencie obecnie przebywają w pasie się 2 osoby nikomu nie udało się wyjść i powszechna opinia jest taka, że żaden sąd nie ma odwagi, by w el pozytywnie rozstrzygnąć wniosek o wypuszczenie z Gostynina i osoby tam przebywające nie chcą podawać terapii, ponieważ nie widzą sensu skoro mają tam w tkwić do końca życia co z tym zrobić jest chętnych jest jedno orzeczenie, zwalniając tę drugą jest prawomocny, bo rzeczywiście sąd w Płocku orzekł o dopuszczeniu ich tyle tylko o tak pełnych wciąż dana osoba powinna podlegać pod nadzór prewencyjny, a nie pod ośrodek w Gostyninie natomiast prokuratura odwołała więcej, by orzeczenie nieprawomocne nie wiem co ta osoba ostatecznie wyjdzie czy nie sprawdzaj Tusk taki 1 przypadek to notariusz leżą 2 osoby, które tkwią tam ich nie widzą szans wyjścia, bo nikomu się nie udało tak tak my wraz z Realem w terenie w tym kontekście jamon krzykiem moc bardzo głębokie przekonanie, że istnienie tego środka skandalem w obszarze praw człowieka rząd funkcjonuje w naszym kraju nie ma też dopóki inne powstanie takie przekonanie w swojej opinii społecznej zbiera tego hasła, które znamy z debaty w obszarze poczeka zamknąć Guantanamo od odpowiednie zamknąć się w Gostyninie oczywiste, więc pewne proporcje nie można przyjąć naruszenia praw czy te, które mają miejsce głosy nie są tożsame do naruszeń praw człowieka, jakie mają miejsce w Guantanamo, jeżeli twardo nie będziemy apelować jako opinia publiczna i ci korzystają z tej okazji na antenie pani redaktor, a to bardzo apeluję ten ośrodek nie powinien funkcjonować w naszym systemie prawa w klasztorze mają zająć, gdy funkcjonuje poza system naszego prawa, gdyż udaje, że nie w ale cóż taki komentarz na koniec kończymy dr Adam Ploszka zakładu praw człowieka na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego był państwa i moim gościem i także pani dr Barbara Błońska z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję państwu rozpoczynanie akcji film czas na informacje, a po nich studiów wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA